2007'den Bugüne 92,138 Tavsiye, 28,189 Uzman ve 19,957 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Otistik Bozukluk
Otistik Bozukluk Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Otistik Bozukluk Kavramı ile İlgili 10 Makale
Davranış Bozuklukları: Giriş Çocukta ruhsal gelişim bağımlılıktan bağımsızlığa, bencil davranıştan işbirliğine doğru gelişir. Yetenekleri yalından karmaşığa, genelden özele doğru ilerleme gösterir. Davranışları tutarsızlıktan tutarlılığa doğru gelişir. Ölçüsüz duygusal tepkilerden daha dengeli tepkilere doğru adım atar. Geliştikçe dürtü ve eğilimlerini dizginleyerek çevre gerçeklerine göre davranmayı öğrenir. Somut düşünmeden soyut ve mantıklı düşünmeye yönelir. Oyundan, öğrenmeye ve yaratıcılığa geçer. Ana, baba ve kardeş ilişkisinden toplumsal ilişkilere geçerek çevresini genişletir. Gelişme dönemleri birbirinden kesin sınırlarla ayrılmazlar. Alttaki yapı taşlarının sağlamlığı ve dü... »»»
OTİZİM NEDİR? Otizm yaşamın erken dönemlerinde başlayan ve yaşam boyu süren sosyal ilişkiler iletişim davranış ve bilişsel gelişmede gecikme ve sapmayla belirli nöropsikiyatrik bir bozukluk olarak kabul edilmektedir. Nadir görülmesine karşın bireyin ve ailesinin tüm yaşamını etkilemektedir. Otistik bozukluk, ayrıca bebeklik otizmi, çocukluk çağı otizmi, erken bebeklik otizmi olarak da adlandırılan ve yaygın gelişimsel bozuklukların içinde en çok bilinenidir. Bu durum, sosyal iletişimde sürekli ve belirgin bozulmayı iletişimde sapmayı, sınırlı ya da streotipik davranışları ve ilgileri olmasını içerebilir. İşlevselliğin bu alanlarındaki bozulmalar, 3 yaşından önce var olmalıdır. Yaklaşık o... »»»
Otistik Bozukluk Nedir? Otistik bozukluk; 3 yaşından önce başlayan, şiddeti ve belirtileri bireysel farklılıklar içeren ve yaşam boyu süren, kişinin iletişim becerilerini, davranışlarını ve sosyal yaşamını olumsuz yönde etkileyen bir yaygın gelişimsel bozukluktur. Otistik bozukluk bir spektrum (yelpaze) bozukluğudur. Bir başka deyişle belirtiler her bireyde farklı şekilde ve şiddette gözlenebilmekte ve bozukluk kendini çok hafiften çok ağıra doğru farklılaşan düzeylerde gösterebilmektedir. Otistik Bozukluğun Güçlük Alanları Nelerdir? Sosyal Etkileşimde Niteliksel Bozulma İnsanlara karşı belirgin bir ilgisizlik ve onlardan bağımsız olma hali. Diğer insanlarla ilgilenm... »»»
► Asperger Sendromu Psk.Nilüfer ŞİŞMAN
► Otizm Hakkında Bilmek İstedikleriniz Dr.İbrahim BİLGEN, Psikiyatrist
► Otizm Psk.Emir Emre DOĞAN
Otistik Bozukluk Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.İbrahim BİLGEN, İstanbul , Psikiyatrist
Çiğdem BUZUL, İstanbul
Kemal COLAY, İzmir
Dr.Serdar ALPASLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Emine ERASLAN, İstanbul
Dr.Şeref ŞİMŞEK, Diyarbakır , Psikiyatrist
otistik bozukluk KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların otistik bozukluk KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
çocuklarda davranış bozukluğu, çocukta davranış bozukluğu, davranış bozukluğu, davranış bozuklukları, otizm, otistik, otistik çocuk, otizm nedir, otizm özellikleri, otizm tedavisi, otistikler için yapılacaklar, idiot savant, otistik çocukların özellikleri, otizmin tarihçesi, otistik bozukluklar, otizm tanısı, hanen programı, hanen yaklaşımı, hanen, pecs sistemi, pep-r ölçeği, teacch programı, yaygın gelişimsel bozukluk, asperger, rett, otizmde tedavi, otizmde farkındalık, otistik bebek, konuşma bozukluğu, floortime, floortime yöntemi, rett bozukluğu, asperger bozukluğu, çocukluğun dezintegratif bozukluğu, konuşma terapisi, otizmin sıklığı, otizmli bireyler, otizm ve oyun, iletişim, konuşma ve dil terapisi, otistik birey, otizm hastalığı, otizm rahatsızlığı, otizm spektrum bozukluğu, otizm bozukluğu, zihinsel engel, zihinsel özür, otistik çocuklar, otizmin tanımı, otizmin tedavisi


07:51
Top