2007'den Bugüne 92,429 Tavsiye, 28,232 Uzman ve 19,994 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Konuşma Terapisi
Konuşma Terapisi Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Konuşma Terapisi Kavramı ile İlgili 34 Makale
otizmde dil konuşma terapisi Ön görüşme Çocuğun demografik bilgileri alınır Hikaye alınır. Çocuğun bir gün içinde neler yaptığına dair bilgiler toplanır Sevdiği ve sevmediği aktivitler ya da nesneler sorgulanır AGTE ve Denver testleri yapılır. Otizme özel değerlendirme testleri yapılabilir. (CARS vs.) Aileye iletişimi destekleyecek aktiviteler ve stratejilerle ilgili bilgi verilir. Değerlendirme sonuçları açıklanır ve terapi planı çizilir. TERAPİ Terapide ilk amaç çocuğun ilgisinin bir şekilde çekilmesidir. Dikkatini çeken şey merkezli terapi hazırlanmalıdır. Öncelikle basit komutlar çalışılmalıdır. Al, ver, otur gibi. Bunları çalışırken pekiştireçler kilit noktalardır. Ko... »»»
► Geç Konuşma Terapisi Psk.Dnş.Tuncay GÜLEN
GEÇ KONUŞMA TERAPİSİ 03 – 04 YAŞ * Uzun uzun anlatmaya başlar. * Keşiflerde bulunmaya başlar. * Kendisi hakkında konuşur. * Gerçekle hayali karıştırır. * Gördüğü obje ve nesnelerin anlamlarını sorar. * Üç – dört yaş arası 1000 kelimelik bir kelime hazinesine sahip olur. * Dört yaşında sade ve karışık cümleler kurar. * Masal ve hikâyeleri (küçük kapsamlı) tekrarlayabilir. Ailelere Öneriler 1.Dil ve konuşma sorunu olduğunu sezdiğiniz ya da kuşkulandığınız çocuğun bir dil ve konuşma terapistitarafından değerlendirilmesini sağlayınız. Bulunduğunuz şehirde bir dil ve konuşma terapisti yoksa psikologlardan, bu konuya ilgi duyan ve kendilerini bu konuda yetiştirmeye çalışan kişil... »»»
► Çocuklarda Konuşma Terapisi Sümeyra ÖZTÜRK
ÇOCUKLARDA KONUŞMA TERAPİSİ Çocuklarda görülen konuşma bozuklukları çok çeşitlidir ve her konuşma bozukluğunda kullanılan terapi yöntemi bir diğerinden farklıdır. Gecikmiş konuşma, artikülasyon bozukluğu (harf söyleyememe), kekemelik, hızlı bozuk konuşma, otizme bağlı oluşan konuşma bozukluğu ve ses bozukluğu çocuklarda yaygın olarak görülen konuşma bozuklukları arasındadır. Bu yazıda bu tür konuşma bozukluklarıyla karşılaşıldığında ne tür terapi yöntemlerinin uygulandığından bahsedilecektir. Kekemelik, özellikle 2-5 yaş aralığındaki çocuklarda sıklıkla karşılaşılan bir akıcılık bozukluğudur. Çocuk kekelemeye başladıktan sonra terapist genellikle kekemelik kendiliğinden geçebileceği ... »»»
► Kekemelik ve Konuşma Terapisi Sümeyra ÖZTÜRK
Kekemelik nedir? Kekemelik, kişinin konuşma akıcılığının bozulmasıdır. Bu akıcısızlık, konuşma ve ritmde ses ve hece tekrarları, ses uzatma, sesli ya da sessiz bloklarla kendini gösterir. Kekeleme davranışına tikler, göz kırpma, dudak ve yüz hareketleri, baş hareketleri, ayak vurma ve yumruk sıkma gibi ikincil davranışlar eşlik edebilmektedir. Kekemeliğin sıklığında ve şiddetinde zaman içinde dalgalanmalar görülebilir. Örneğin, telefonda konuşurken, zaman baskısı altında, beklenmedik bir durumla karşılaşıldığında ve bazı sosyal durumlarda kekeleme davranışı artabilmektedir. Şarkı söylerken, şiir okurken, yabancı bir dil konuşurken, fısıldarken, maskeleyici yüksek bir gürültü altında... »»»
► Konuşma Terapisi ve Kekemelik Pdg.Aykut AKOVA
Aileler,çocuklarının konuşma problemleri için terapi merkezlerine son yıllarda çok sık başvurmaktadırlar. Çocuklarının geç konuşması ,hiç konuşmaması, artükilasyon problemleri ,kekemelik, konuşma bozuklukları gibi problemlemler için sıklıkla başvurmaktadırlar. DİL VE KONUŞMA :Çocuk dil öğrenirken değişik aşamalardan geçer.Bu aşamalar. 1:) CIVILDAMA:Doğumdan sonraki ilk üç ,dört ay içinde bebekler ağlamanın agu ,agu sesi çıkartmanın,eseneme ve geğirme dışında sözlü faaliyetlerde bulunmazlar.Altı ay civarında durum değişir,bu devrede çocuk kendiliğinden cıvıldama davranışı göstermeye başlar.Bu sesler ilk başlarda genel insan sesleri olarak kendilerini gösterirler,fakat kısa bir zam... »»»
Afazi, bireylerin var olan konuşmalarını beyin hasarına bağlı olarak ortaya çıkan, bireylerin konuşma ve dil fonksiyonlarını tamamen ya da kısmen ortadan kaldıran edinilmiş bir dil bozukluğudur. Afazi, genellikle bir inme ya da kafa travması sonucunda aniden ortaya çıkan ve beynin dilden sorumlu alanlarının hasarlanmasından kaynaklanabilmektedir. Çoğu insanda dil alanları beynin sol yarı küresinde yer almaktadır. Dolayısıyla, afazide beynin sol yarısındaki dil alanları hasarlanırken, kişinin de sağ tarafına inme inebilir/felç gelebilir. Beyindeki konuşma merkezlerinde meydana gelen hasar sonucunda konuşma, konuşulanı anlama, adlandırma, tekrarlama, okuma veya yazma gibi becerilerin k... »»»
OTİSTİK ÇOCUKLARDA GENELLEME SİSTEMLİ KONUŞMA TERAPİSİ Otistik çocukların konuşma eğitimleri ile ilgilenen birçok uzman bulunmaktadır. (Konuşma terapistleri, özel eğitimciler, psikologlar, pedagoglar). Bu uzmanlık dallarını n büyük bir kısmı okumuş oldukları üniversitede otizm kavramını bile duymamışlardır. Ülkemizde otizm’ i bilen otistik çocukların eğitimi ve konuşma terapisini bilen uzman sayısı bir elin parmak sayısını geçmeyecek kadar azdır. Üzülerek belirteyim ki bu alanda kendini uzman olarak tanıtan sayısı binleri aşmaktadır. Ülkemizde otizm konusunda profesyonel olarak çalışan kurum sayısı da azdır. Profesyonel olarak çalışabilmek için uygulamalı davranış analizini iyi bilmek ... »»»
Konuşma bozuklukları fizyolojik kökenli olabilceği gibi tamemen psikolojik kökenlide olabilmektedir. Gecikmiş konuşma, hiç konuşmama, yaşının gerektirdiği konuşma becerisine sahip olamama, Sözcük daracığının azlığı, ifadede yetersizlik anlamı cümleler kuramama gibi özelikler gösterebilmektedir. Gecikmiş Konuşma daha çok zihinsel yetersizlikler, işitme organlarındaki sorunlar, ciddi sağlık problemleri Ya da aile içi ciddi sıkıntılar yaşayan çocuklarda sıklıkla görülmektedir. Konuşma bozuklukları bazen, bazı gelişimsel farklılıktan Ya da yetersizlikten kaynaklanabilmektedi.Örneğin Dudak damak yarıklığı, Dil altı bağının normalden uzun olması,diş problemleri,çene kaslarının işlevini yeteri... »»»
Dil ve konuşma gelişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için en önemli faktörlerden birisi de sağlıklı bir işitme duyusuna sahip olmaktır. İşitme engeli olmayan çocuklarda dil ve konuşma gelişimi, birbirini takip ederek gelişen aşamalardan oluşur. Ancak sesleri işitemeyen çocukların dil ve konuşma gelişimiyle iletişim becerileri, aynı şekilde ilerleyemez. İşitme Engelli Çocukların Dil Gelişimi Doğuştan işitme engelli bebekler, gelişim çağının ilk evrelerinde işitme engeli olmayan bebekler ile benzer bir gelişim sürecine sahiptirler; belirli sesleri çıkarırlar ancak bu seslerin niteliği işiten bebeklere göre farklıdır. Çünkü işiten bebekler çevreden gelen uyaranları duyabildik... »»»
YARIK DAMAK DUDAKLI ÇOCUKLARDA ERKEN DÖNEM KONUŞMA TERAPİSİ Yarık damaklı çocuklarda erken dönemde babıldama evresinde bile ses dağarcıklarının büyüklüğü ve oluşumu ile ilgili normal gelişim gösteren çocuklardan farklılaşmaktadır. Babıldama evresinde daha az çeşitlilik göstermektedirler. B erken dönemdeki eksiklikler sonraki dönemde gelişecek olan dil becerilerini ve sözcük dağarcıklarını olumsuz yönde etkiler. Bu dönemde DKT nin amacı erken dönemde yarığın iletişim becerilerine olan etkilerini azaltmayı hedefler. MÜDAHALENİN AMAÇLARI: ÜNSÜZ DAĞARCIĞINI ARTTIRMA: Ameliyat öncesi dönemde basit babıldama oyunlarıyla en az etkilenen nasal sesler uyarılabilir. Ebeveynin dikkat etmesi g... »»»
Konuşmanın herhangi bir çevrede benimsenen sınırın dışına çıkarak yadırganacak düzeyde bir faklılık ya da sapma göstermesi durumunda, çocukta bir konuşma sorunu olduğu kabul edilmektedir. Çocuğun belirli bir yaşa geldiği halde, konuşmaya başlamaması ya da yaşıtlarına göre geride kalması, işaretlerle ya da tek sözcüklerle iletişim kurmaya çalışması ya da iletişim kuramaması durumunda konuşma gecikmesi düşünülür. Konuşma gecikmesi çocuğun bireysel, sosyal ve duygusal yaşantısını olumsuz etkilemektedir. İnsanlar arasındaki iletişimin en etkili yolu konuşmadır. İletişim bozuklukları geniş bir hasta grubunu içermektedir. Duyma, konuşma ve lisan sözel iletişimin temel elemanlarıdır. Bu 3 elemandan... »»»
ÇOCUKLARDA KONUŞMA BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ İnsanı diğer canlılardan ayran en temel yeti onun konuşmasıdır.Sosyal bir varlık olan insan zamanının büyük bir kısmını istek duygu düşünce alışverişinde bulunmak üzere konuşarak geçirir. Bir insanın kendini ifade etmesi ve konuşma isteğinin altındaki temel dinamik o kişinin duygularıdır.Çocuklar içinde aynı kural geçerlidir.Konuşmadaki her hangi bir yetersizlik insanın dengeli ve doyurucu kişiler arası ilişki kurma gereksinimini engeller buda çocukta güvensizlik, içe kapanma sosyal izolasyon gibi bir dizi önemli sosyal problemlere yol açar. Çocuğun gelişim evrelerindeki her hangi bir bozukluk ve engelleme konuşma bozukluğuna zemin hazırla... »»»
ÇOCUKLARDA SES (ARTİKÜLASYON) BOZUKLUĞU VE TEDAVİSİ Shu.Güldane Kavgacı Ses (fonolojik) bozukluk ,konuşma seslerinin gelişimsel olarak uygun olmayan üretimi,kullanımı,sunumu,yada ses değişiklikleri gibi konuşma seslerinin organizasyonunda gelişimsel telafuz bozukluğudur. Artikülasyon bozukluğunda çocuk gelişimsel olarak çıkarması gereken sesleri çıkaramaz konuşma seslerinin gelişimsel seviyesi ile doğru orantılı değildir. Bozukluğun ciddi olduğu vakalarda durum çocuk 3 yaşlarındayken fark edilir.Daha hafif vakalar 4 ve daha yukarıdaki yaşlarda fark edilir.Çok hafif vakalar ise ancak okul çağında tespit edilir. Ses bozukluğunda çocuk sesleri çarpıtır, (ditorsiyon) bazı sesleri u... »»»
ÇOCUKLARDA KEKEMELİK VE SAĞALTIMI Ses, hece ve sözcüklerin tekrarı, uzatılması yada konuşmanın bazen duraklamalar şeklinde olduğu konuşma bozukluğudur. Bozukluğun şiddeti çocuğun içinde bulunduğu stres miktarına bağlı olarak değişir.Korku ve endişe yaratan durunlar ,konuşulan kişiden çekinme,sınav kaygısı çocuğun konuşmasındaki bozukluğu artırır Ağır vakalarda konuşma bozukluklarına beden devinimleri de eşlik eder.Örneğin göz kıpma,ayağını yere veya masaya vurma, başını sağ sola sallama ,dudakların aşırı gerilmesi gibi. Rahatsızlık genellikle 2-7 yaşları arasında başlar Erkek çocuklarda kız çocuklara oranla daha çok görülür.2-3-5 yaşlarında görülen kekemelik genellikle geçicidir.... »»»
► Dil ve Konuşma Bozuklukları Psk.Dnş.Semra KESKİN
► Çocuklarda Geç Konuşma Veysel KIZILBOĞA
► Afazi Terapisi Kemal COLAY
► Çocuğum Konuşmuyor! Hale HANÇER
► Kekemeliğin Nedenleri Nelerdir? Sümeyra ÖZTÜRK
► Kekemelik ve Tedavisi Psk.Asım EREN
► Kekemelik ve Tedavisi Pdg.Aykut AKOVA
Konuşma Terapisi Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Güldane KAVGACI, İstanbul
Uzm.Veysel KIZILBOĞA, İçel (Mersin)
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Fzt.Aymen BALIKÇI, İstanbul
Gözde ERDOĞAN, İstanbul
Psk.Engin OLGUN, Antalya
Prof.Dr.Fatih ÖĞÜT, İzmir , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Psk.Hayriye ÖZCAN, İstanbul
Dr.Emrah CANGİ, İstanbul
Emine ERGÜN, Ankara
Meltem VARAN, İstanbul
Psk.Engin LAP, Gaziantep
Psk.Ceyda ERGİN, İstanbul
İbrahim EREN, Çorum
Psk.Aylin AYDEMİR, İstanbul
Çiğdem BUZUL, İstanbul
Serkan BENGİSU, İstanbul
Doç.Dr.Türkay DEMİR, İstanbul , Psikiyatrist
Kemal COLAY, İzmir
Prof.Dr.Fevziye TOROS, İçel (Mersin) , Psikiyatrist
Dr.Serdar ALPASLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Gizem ŞENGÜN, İstanbul
Sena KURTULMUŞ, İstanbul
Psk.Sevim TARIMSAL, Tekirdağ
Psk.Fırat UZUN, Antalya
Birol DEMİR, İstanbul
Veysi ÇEÇEN, Mardin
Mehmet KORKMAZ, İstanbul
Rumeysa AKIN, Antalya
Uzm.Ebru ERDOĞAN, İstanbul
Ayşe IŞILDAR, İstanbul
Psk.Müge TURHAN, Tekirdağ
Mamura KHAYİTOVA, İstanbul
konuşma terapisi KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların konuşma terapisi KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
otizm, otistik, otistik bozukluk, otizm tedavisi, geç konuşma terapisi, geç konuşma tedavisi, çocukta konuşma bozukluğu, çocukta konuşma terapisi, kekemelik, kekemelik terapisi, kekeme, konuşma bozukluğu, afazi terapisi, afazi, afazinin nedenleri, akıcı afazi, wernicke afazisi, tutuk afazi, broca afazisi, kondüksiyon afazisi, transkortikal duysal afazi, transkortikal motor afazi, global afazi, afazi testleri, western afazi bataryası, genelleme yaklaşımı, uygulamalı davranış analizi, dil konuşma terapisi, kekemlik tedavisi, dil terapisi, kemelik tedavisi, dil bozukluğunda aileler ne yapmalı, dil konuşma bozukluğu tedavisi, tedavi yöntemleri, dil terapisi yöntemleri, konuşma bozukluğu terapisi, konuşma bozukluğu tedavisi, işitme engeli, işitme engelli çocuklar, işitme engelli çocuk, yarık damak, yarık dudak, yarık damak dudak, yarık damak dudaklı çocuk, yarık damak dudaklı çocuklar, konuşma gecikmesi, gecikmiş konuşma, dil bozukluğu, konuşma tedavisi, geç konuşma, late talker, konuşmanın gecikmesi, geç konuşan cocuklar, konuşma bozuklukları terapisi, konuşmayan çocuk, konuşma yaşı, konuşmada gecikme, çocukta konuşma, konuşma, konuşma bozukluk, telaffuz, artikülasyon, konuşma gelişimi, dil gelişimi, ses bozukluğu, konuşma terapisti, artikülasyon bozukluğu, işitme eğitimi, konuşma bozukluğunun çeşitleri, konuşma bozukluğunun tedavisi, konuşma bozukluğu nedenleri, eklemleme bozukluğu, down sendromu, down sendromlu çocuklarda konuşma, down sendromunda dil gelişimi, down sendromunda konuşma terapisi, down sendromlu çocuklarda terapi, prompt, prompt tekniği, otizmde konuşma eğitimi, otizmde iletişim, otizmde konuşma terapisi, konuşamama, afazi terapi süreci, kekemelik tedavisi, kekemelikde terapi, işitme engeli çocuk, çocuklarda konuşma terapisi, çocukta dil terapisi, kekeleme, çocuklarda kekemelik, konuşma sorunu, konuşma problemi, iletişim, iletişim nedir, konuşma bozuklukları, konuşma bozuklukları tedavisi, akıcılık bozukluğu, konuşma bozukluğunun nedenleri, kekemeliğin nedenleri, kekemeler


02:16
Top