2007'den Bugüne 92,300 Tavsiye, 28,217 Uzman ve 19,976 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Dil Gelişimi
Dil Gelişimi Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Dil Gelişimi Kavramı ile İlgili 44 Makale
► Çocuklarda Dil Gelişimi Psk.Sevda ACAR
Her çocuğun birçok alanda gelişim özellikleri birbirinden farklı olsa da genel olarak konuşma, tuvalet, sosyal beceriler gibi alanlarda belirli yaş sınırlamaları söz konusudur. Gelişim evreleri dikkate alındığında; ikinci ayın sonlarında bebeklerin cıvıldama sesleri çıkardığı; beşinci ay itibarıyla tek heceli ve bir anlam ifade etmeyen sesler kullanmaya başladıkları bilinmektedir. Çocukların ilk sözcüklerini söylediği zaman aralığı ise genellikle 12-18 ay şeklinde kabul edilmektedir. Bu yaş döneminde çocukların konuşmaya hazır olduğu kabul edilir. İlk sözcükler genellikle çocuğun ihtiyacı olduğu kadarını belirtmesine yetecek düzeyde olup işlevsellik faktörüne dayanır. 15. aydan itibaren iki ... »»»
► Çocuklarda Dil Gelişimi Psk.Mehmet UYAR
DİL GELİŞİMİ İnsanlar arası iletişimin önemli bir parçası olan sözel iletişim, dil ve konuşmayı kapsar. Dil, kendine ait sembolleri ve kuralları olan, aynı dili konuşan insanlar arasında ortak kodlama yolu ile bilgi aktarımını sağlayan bir sistemdir. Dil bir kültür içinde nesneleri, ilişkileri ve olayları anlatabilmek için kullanılan yapısal ve keyfi bir kavramdır. Dil, sembollerin belli kurallara bağlı olarak kullanımından oluşan bir sistemdir. Dil, bir toplumun ve bu dili sosyal etkileşimlerle öğrenen bebekler ve küçük çocuklar tarafından paylaşılan bir kod sistemidir. Herkesin ait olduğu bir toplumun dilini öğrenmesi gerekir çünkü dil bir iletişim aracıdır. Konuşma sözel d... »»»
► Çocuklarda Dil Gelişimi Psk.Kamil ERTEKİN
ÇOCUKLARDA DİL GELİŞİMİ KOGNİTİF GELİŞİM Düşünme geniş bir zihinsel faaliyet alanını kapsar. Düşünce, her durumda bir “zihin dili” olarak kavranabilir. Önerisel düşünce İmgesel düşünce Motor düşünce Düşünce tarzı, adeta “zihnimizdeki cümlelerin akışı” na denk düşer, buna ÖNERİSEL DÜŞÜNCE denir. Çünkü bu biR öneriyi ya da iddiayı ifade eder. Bir başka tarz, zihnimizde görebildiğimiz zihinsel imgelere denk düşer, Buna İMGESEL DÜŞÜNCE denir. Bir diğer tarz, zihinsel hareketlerin ardışıklığını anlatan MOTOR DÜŞÜNCEDİR. Bilişsel gelişme araştırmaları çocuklarda özellikle motor düşünceyi ele alırken, yetişkinlerde önerisel düşünce özellikle incelenmektedir. Bu nedenle burada bahsedeceğimiz te... »»»
ÇOCUKTA DİL GELİŞİMİNİN AŞAMALARI Yaş Yapması Beklenenler Yardım Alınması Gereken Durumlar 12-18 ay · Sözcük dağarcığı 5-20 arasındadır · Basit direktifleri takip eder. · İsmine karşılık verir. · Bay bay yapmak · İki basit sözcükle basit cümle kurar. Örneğin"Baba gitti". · 18 aylıkken birkaç sözcükten fazlasını kullanmayıp sadece işaret kullanıyorsa · Sözcükleri kullanmaya başlayıp, daha sonra kullanmamaya başladıysa. Yaş Yapması Beklenenler Yardım Alınması Gereken Durumlar 18-24 ay · İki ya da dört sözcükle cümle kurar ·... »»»
DİL Hayvanlar ve insanlar bir takım işaretler kullanarak iletişimde bulunurlar. Ancak bu iki grup arasında önemli bir farklılık söz konusudur. Hayvanların iletişimde kullandıkları işaretler sembolik anlam taşımazlar. İnsanların kullandığı işaret ve simgeler ise bireyler için ortak bir anlam ve sembolik bir değer taşır. Taşımadığı takdirde iletişim gerçekleşemez. Hayvanlarda iletişim sadece hareket ve davranışlarla gerçekleşirken, insanlarda hareket ve davranışların yanı sıra, sözcüklerle dil kullanarak yapılan bir iletişim söz konusudur. Bu açıklamalardan yola çıkarak dilin tanımını yapmak istersek dil; sembolik işaretlerden oluşan bir düşünme ve iletişim aracıdır… diyebiliriz. ... »»»
ÇOCUKLARDA GECİKMİŞ KONUŞMA VE TEDAVİSİ Gecikmiş konuşma ,konuşmanın akıcılığı,anlamı ve kelime dağarcığında yetersizlikle karakterize olan bir konuşma engelidir.Temel özelliği çocuğun yaşıtlarına göre bu alanlarda geri kalması ve gelişimsel seviyesinden beklenilenlerin altında olmasıdır. Konuşma bozuklukları içinde sık görülür.Çocuğun bebelik döneminde bakma, dinleme,öykünme gibi konuşma gelişim aşamalarından birini, bir kaçının yada hepsini yaşamamıştır.Yada çocuk bu aşamalardan birine takılmıştır veyahut ta bu aşamalardan birine geri dönmüştür. Bu sorunu yaşayan çocuklar çok çeşitli belirtilerle karşımıza gelebilirler. Örneğin konuşmanın kısıtlılığı, yetersiz sözcük dağarcığı,... »»»
► Çocuklarda Dil ve Konuşma Gelişimi Psk.Dnş.Semra KESKİN
► Alıcı ve İfade Edici Dil Gelişimi Selma BÜYÜKÇULHACI
► Bilişsel ve Dilsel Gelişim Dr.Psk.Dnş.Nur AKBULUT KILIÇOĞLU
► Gelişimsel Dil Bozuklukları Neşe ÖZTÜRK
► Çocuklarda Gelişimsel Gecikmeler Psk.Dnş.Semra KESKİN
► Çocuk Eğitimi Hangi Yaşta Başlar? Psk.Ayşenur KARAKÜLAH
► Dil Gelişiminde Ev Etkinlikleri Psk.Tuba ASLAN AKINCI
► Çocuk Gelişim Dönemi ve Özelikleri Psk.Dnş.Abdullah TOPAL
► Çocuklarda Konuşamama Sorunu Psk.Dnş.Duygu ÇALIŞIR
Dil Gelişimi Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Güldane KAVGACI, İstanbul
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Psk.Dnş.Abdullah TOPAL, İçel (Mersin)
Uzm.Psk.Hülya TOPAL, İçel (Mersin)
Mine GÜR, İzmir
Gözde ERDOĞAN, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Neşe ÖZTÜRK, İstanbul
Psk.Seda GENÇ, İstanbul
Anıl TÜZÜN, İzmir
Psk.Eda GÖKDUMAN, İstanbul
Emine ERGÜN, Ankara
Psk.Engin LAP, Gaziantep
Ebru EKİN, Muğla
Aysun CENGİZ, Ankara
Hanife TETİK, Aydın
Eren ŞAHİN, Çorum
Psk.Tuba ASLAN AKINCI, Diyarbakır
Psk.Sevcan TEZCAN, İçel (Mersin)
Sümeyye BÜYÜK, İstanbul
Gülşah ŞEN, Antalya
Psk.Mehmet UYAR, İstanbul
Mustafa ÜN, Denizli
Merve TAYIZ, Afyon
Sema YILMAZ, Kayseri
Mamura KHAYİTOVA, İstanbul
dil gelişimi KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların dil gelişimi KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
çocukta dile gelişimi, çocuğum konuşmuyor, çocukta konuşma, çocuklarda dil geriliği, dilin gelişimi, çocuklarda dil gelişim, gelişimsel dil, çocukta dil gelişimi, çocuklarda dil gelişimi, kognitif gelişim, çocukda dil gelişimi, konuşma gecikmesi, gecikmiş konuşma, konuşma bozukluğu, konuşma tedavisi, konuşma, kekemelik, konuşma bozukluk, telaffuz, artikülasyon, konuşma terapisi, konuşma gelişimi, alıcı dil, ifade edici dil, bebekte gelişim, bebekte dil gelişimi, bebekte zihinsel gelişim, okul öncesi dil, gecikmiş dil gelişimi, konuşmada gecikme, dil becerisi, çocuğun dil gelişimi, çocuk gelişimi, dil gelişim evreleri, konuşmayan çocuk, dil gelişiminin aşamaları, otizm, ikinci dil, otistik çocuk, otizmde dil, otizmde dil gelişimi, otizmde ikinci dil, otizmde yabancı dil, otistiklerde yabancı dil, otistiklerde dil gelişimi, otistiklerde ikinci dil, dil gelişim egzersizleri, dil gelişimi egzersizleri, dil gelişimi egzersiz, dil hareketleri, dudak hareketleri, yanak hareketleri, mimikler, çene hareketleri, burun hareketleri, bilişsel gelişim, dilsel gelişim, piaget, vygotsky, bilişsel gelişim kavramı, bilişsel gelişim nedir, jean piaget, bilişsel gelişim dönemleri, dil gelişimi ile ilgili kuramlar, dil gelişimi kuramları, oyuncak, okul öncesi, bebeklik, oyun, geç konuşma, çift dil, farklı diller, artikülasyon sorunu, sesleri çıkaramama, çocuklar ve dil gelişimi, 1-2 yaş, ilk kelimeler, konuşmayı öğrenme, çocukla konuşma, konuşma bozuklukları, çocukta ilk kelimeler, çocukta konuşmanın başlaması, down sendromu, down sendromlu çocuklarda konuşma, down sendromunda dil gelişimi, down sendromunda konuşma terapisi, down sendromlu çocuklarda terapi, dil gelişiminde gecikme, dil gelişim geriliği, gecikmiş dil, atipik dil gelişimi, normal olmayan dil, dil yetersizliği, gelişimsel disfazi, 2-6 yaş, gelişim özellikleri, sosyal gelişim, fiziksel gelişim, özbakım becerileri, tuvalet eğitimi, gelişim gecikmeleri


13:41
Top