2007'den Bugüne 92,543 Tavsiye, 28,255 Uzman ve 20,012 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Tuvalet Eğitimi
Tuvalet Eğitimi Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Tuvalet Eğitimi Kavramı ile İlgili 68 Makale
Tuvalet eğitimi becerisini kazanırken çevresindeki kişilerden destek almak her çocuğun hakkıdır. Olumlu eğitim yöntemlerini kullanarak çocukla işbirliği içine girmek öğrenme sürecini çabuklaştırır. Çocukta güven duygusu gelişir ve iç denetim kazanılır. Dolayısıyla çocuk çevreye de güven duyar. Tuvalet Eğitimi nedir? Tuvalet eğitimi, çocuğun hiç kimsenin yardımı olmadan idrar ve dışkısını geldiğini fark ederek tuvalete gidip yapmasıdır. Tuvalet Eğitimine Ne Zaman başlanmalıdır? Bunun için çocuğun iki yaşına yakın olmasını beklemeliyiz. Çünkü boşaltım sistemi ile ilgili organlar genellikle iki yaşa doğru gelişir. Bu yaşlardan önce çocuk tuvaletinin geldiğini hissetse bile beceri ka... »»»
Çoğu ailenin korkulu rüyasıdır tuvalet eğitimi. Tuvalet eğitimine başlamak için çocukların belirli bir olgunluk seviyesine ulaşmıs olması beklenmelidir. Bunun içinde çocuktan gelen tepkiler dikkatlice izlenmelidir. Bu gözlemlenecek olan tepkilerin en önemlisi fizyolojik olgunluktur. Yani çocuğun tuvaletinin geldiğini fizyolojik olarak anlaması ve bunu belli etmesi çok önemlidir. Otizmli çocuklarda tuvalet eğitimi verilirken dikkat edilecek hususlar şu şekildedir: Otizmli çocukların her biri kendi dünyasında çok farklı özellikler taşımaktadır. Bu yüzden her otizmli çocuk aynı yaklaşımla tuvalet eğitimi kazanamaz. Ailelerin tuvalet eğitimi verirken buna çok dikkat etmesi gerekmektedir. Aileler... »»»
► Tuvalet Eğitimi Psk.Büşra BÖREKÇİ
Tuvalet eğitimi hem sabır hem de zaman gerektiren bir gelişimsel görevdir. Başlangıç için kesin bir tarih yoktur ancak 2.5-3 yaşından sonra çocuğunuz duygusal, bilişsel ve fiziksel olarakta hazırsa başlanabilir. Bir kaç ay öncesi ya da sonrası gibi esnemeler cinsiyete, yaşa ve çocuktan çocuğa göre değişiklik gösterebilir. Duygusal olarak hazır olduğunu nasıl anlarız? Eğitime başlamadan evvel başarılı olmak için çabanın gerektiğini ve bunun sonucunda başarısız olma ihtimalinin olduğunu ancak başarılı olmak için daha çok fırsatının olduğunu anlaması gerekmektedir. Yetişkinler gibi tuvalet yapmaya isteğini belli eden işaretler de duygusal olarak hazır olduğunu düşündürebilir. Bu süreçte etra... »»»
► Tuvalet Eğitimi Psk.Gözde ALPER
Çocuğun tuvalet eğitimine hazır olduğunu gösteren işaretler • Oturma, çömelme, yürüme hareketlerini yapabiliyor olması. • Kıyafetlerini çıkarabilmesi/çıkarmaya çaba göstermesi. • Söylenenleri/verilen tavsiyeleri alabilecek iletişim seviyesinde olması. • Kendisini sözel ya da davranışsal olarak ifade edebiliyor olması. • Bez kullanıyor olmaktan rahatsızlık duyduğuna dair mesajlar veriyor olması. • Tutma-bırakma kas becerilerindeki gelişim açısından 28 aylıktan büyük olması. • Ev ve okul hayatında rutinlerin oturmuş olması. • Su ile oynamayı/ tuvalette zaman geçirmeyi seviyor olması. • Başkalarından gelen olumlu pekiştireçler ile davranışını arttırabiliyor olması.... »»»
► Tuvalet Eğitimi Psk.Dnş.Yasemin ŞAHİN
Tuvalet alışkanlığının kazanılması, her çocuğun yerine getirmesi gereken bir gelişim görevidir. Her çocuk için uygun olan yaş farklı olmakla birlikte 2-4 yaş arası ideal dönem olarak kabul edilmektedir. Çok erken başlanması zorlanmalara neden olacağı gibi, çok gece bırakmak da özellikle psikososyal anlamda sorunlara neden olabilmektedir. Her konuda olduğu gibi istisnalar burada da söz konusudur. Gelişimde bireysel farklılıklar olduğu unutulmamalı; 1.5 yaşında tuvalet eğitimini sorunsuz tamamlamış bir çocuk garip karşılanmamalı veya komşunun oğlu öğrendi benim çocuğumda bir problem mi var gibi endişelere kapılmamalı. Çocuğa tuvalet eğitimi vermeye başlamadan önce fiziksel, zihinsel ve duygu... »»»
► Tuvalet Eğitimi Psk.Mutlu İNCESOY
Gelişim aşamalarında tuvalet eğitimi önemli bir yere sahiptir. Freud’ un gelişim kuramına göre bu eğitimin verildiği dönem Anal Dönem olarak isimlendirilmektedir. Pek çok anne baba için bu süreç heyecan verici ve stresli bir dönemdir. Bir çocuk tuvalet eğitimi aldıktan sonra bir çocuk önemli ölçüde özgürleşmiş olacaktır. Bir çocuğun tuvalet eğitimine hazır olduğunu nasıl anlarız? *Doğru zamanı anlayabilmek için öncelikle çocuğun yaşı baz alınmalıdır. Tuvalet eğitimi 18 aydan önce kesinlikle verilmemelidir. Tuvalet eğitimine kız çocuklar için 2-2,5 yaş arası, erkek çocuklar için 2,5-3 yaş arası başlamak doğru bir zamanlama olur. Çocuk 3 yaşını geçmişse ve tuvalet eğitimini vermeye çal... »»»
► Tuvalet Eğitimi Psk.Bahar GÜNDÜZ ÇAKIR
TUVALET EĞİTİMİ Tuvalet eğitimi çocuğun bir başkasının yardımına ve hatırlatılmasına ihtiyaç duymadan kendi başına yapabileceği bir beceri geliştirmesi olarak tanımlanabilir. Tuvalet eğitimi çocuk için enteresan ve gizemli bir yeni edinim elde etme sürecidir. Aynı zamanda çocuğun bağımsızlık ve bireysellik gibi değerlerinin güçlenmesini de sağlayan bir süreçtir. Bu yüzden çocuğun tuvalet eğitimine önem verilmeli ve hazır olduğu zaman gerekli imkanlar sağlanıp tuvalet becerisi kazanmasına destek olunmalıdır. Eğitimde en önemli amaç çocuğa “kendi başına başarma” hevesini kazandırmaktır. Tuvalet eğitimine ne zaman başlanmalıdır?  Çocuğunuz idrarının büyük bir bölümünü bi... »»»
► 2 Yaş Tuvalet Eğitimi ÇOK OKUNUYOR Psk.Gamze BAŞTİRYAKİ
TUVALET EĞİTİMİ Tuvalet eğitimi, çocuğun hiç bir kimsenin yardımı ve hatırlatması olmadan, kendi kendine tuvaletinin geldiğinin farkına varıp, tuvalete gidip tuvaletini yapabilmesidir. Yani tuvalete gitme davranışını kontrol edebilmesidir. Tuvalet eğitimi, anne-babanın çocuğunun çişi nin geldiğini fark edip onu uyararak tuvalete göndermesi değildir. Genellikle halk arasında tuvalet eğitimine başlamak için daha erken yaşlar düşünülür. Örneğin; 1-1 ,5 yaş gibi, hatta daha kundaktan alıştırdığını iddia eden anneler bile vardır. Ancak 2-2, 5 yaş öncesinde annenin belirli saatlerde çocuğunu tuvalete oturtması, bezini açması veya çocuğun hareketlerinden tuvaletinin geldiğini anlayıp tuv... »»»
► Çocuklarda Tuvalet Eğitimi Psk.Elif Can ÖZTÜRK
Tuvalet eğitimine çocuğun ve bakım veren kişinin hazır olduğu bir dönemde başlanması çok önemlidir. Yanlış bir zamanlama ile çok sorunlu bir dönem ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Çocuğunuzun tuvalet eğitimine hazır olması demek; hem fizyolojik, hem psikolojik, hem de gelişimsel olarak bu eğitime hazır olması demektir. Tuvalet eğitimi verilecek çocuğun kas gelişimini tamamlamış ve kendini ifade edebiliyor düzeyde olması önemlidir. Fizyolojik gelişimde kız ve erkek çocuklarının farklı olgunlaşma hızına ve hazır oluşluğa sahip olduğunu unutmamak gereklidir. Çocuğun tuvalet eğitimi ile bezden kurtulması, hem çocuğun kendisi hem de çocuğa bakım veren kişiler için önemli bir gelişimsel aşamanın... »»»
► Çocuklarda Tuvalet Eğitimi Psk.Nilufer KOCA
Tuvalet eğitimi zaman, sabır ve tutarlılık isteyen bir süreçtir. Çocuk ancak bu eğitime hazırsa bu sürece başlanabilir. Aksi takdirde erken ya da geç başlanan tuvalet eğitimi çocukta olumsuz etkiler bırakabilir. Çocuğun bu sürece hazır olup olmadığını belirlemek adına, aşağıdaki gelişimsel süreçler ve durumlar gözlemlenerek gerekli karar verilmelidir. Çocuğa fiziksel açıdan bakıldığında, çocuğun kas gelişimi dikkate alınmalıdır. Çocukların tuvalet eğitimine başlayabilmeleri için yeterli olan kas gelişimleri genel olarak, 2- 2.5 yaş arasında tamamlanır. Bunun yanında bu durum çocuktan çocuğa göre değişebilir, bazı çocuklar 18. Aydan itibaren bu gelişimi tamamlarlar. Bu açıdan genel olarak ço... »»»
► Çocuklarda Tuvalet Eğitimi Psk.Serap DUYGULU
Çocuklarda tuvalet eğitimine başlamak için belirlenmiş kesin bir yaş yoktur. Kesin olan tek şey; çocuğun yeterli bedensel ve bilişsel olgunluğa ulaşmasını beklemektir. Bu olgunluğa ulaşmamış çocuklara verilecek tuvalet eğitimi, eğitimden çok zorlama olacaktır. Yetişkin yaşlarında karşılaşılan çeşitli davranış sorunlarının en yaygın nedeni de bu zorlamalardır. Kalıcı bir tuvalet eğitimi için çocuğun, yeterli düzeyde kas kontrolüne sahip olması gerektiğinden eğitim verilirken kesinlikle zorlama ve baskı yoluna gidilmemelidir. Aksi taktirde çocuklarda ileri yaşlarda alt ıslatma, uyum ve davranış bozuklukları görülebilir. Ancak yine de bu eğitime başlamanın mümkün olabileceği düşünülen yaş aral... »»»
► Çocukta Tuvalet Eğitimi Psk.Barış ÜLKÜMEN
Tuvalet eğitimi,çocuğun sosyal gelişiminde önemli bir basamaktır.Her çocuğun tuvalet eğitimine hazır olma yaşı farklıdır.Tuvalet eğitimine erken başlanmamalıdır;çünkü çocuk yeterli kas kontrolünü kazanmış olsa da eğer yeterli zihinsel olgunluğu henüz ulaşmamış ise neyi, niçin yaptığını anlayamaz.Bu da çocukta ters tepkiye yol açarak,eğitimi reddetmesine neden olabilir.Son derece önemli konulardan biri de çocuğun bu eğitime duygusal olarak da hazır olmasıdır. Eğer direniyorsa,onu kesinlikle zorlamayın!Sadece biraz daha zamana ihtiyacı olabilir.Zorlayıcı bir tuvalet eğitimi,çocuğun kendini kötü hissetmesine yol açar.Kalıcı problemlere ve kabızlığa yol açabilir.Ev taşıma,kardeş doğu... »»»
► Çocuklarda Tuvalet Eğitimi Psk.Gizem HÜNERLİ
ÇOCUKLARDA TUVALET EĞİTİMİ Havaların ısınmasıyla beraber çevresel şartların çocukların sağlığı açısından daha uygun hale gelmesi sebebiyle sıklıkla ebeveynler tuvalet eğitimine yaz aylarında başlamayı tercih etmektedirler. Bahar dönemini geride bıraktığımız bu günlerde özellikle tuvalet eğitimine yeni başlayacak anneler bu dönemi nasıl atlatacakları ile ilgili endişeler yaşayabiliyorlar. Tuvalet eğitimi ile ilgili en önemli şey hem çocuğun hemde tuvalet eğitimini verecek kişinin bu sürece hazır olup olmadıklarıdır. Sağlıklı olan çocuk ve bakım veren kişinin uygun olduğu zaman tuvalet eğitimine başlanmasıdır. Bu dönem zor ve bolca sabır isteyen bir dönemdir. Bu çocuğun ilk temel eğitimidir... »»»
► Çocukta Tuvalet Eğitimi Psk.Gonca BAĞLAR
NE DİYORDU PEPE: "ÇİŞİMİZ TUVALETE" :) Bezden kurtulmak çocuk için bebeklik sınırını aşmak, yeni bir döneme geçmek demektir. Hem bebek için hem de ebeveynler için çok heyecan verici bir o kadar da stresli bir uygulamadır, tuvalet eğitimi. Ebeveynler, tuvalet eğitimine ne zaman başlanmalı, nasıl eğitim verilmeli gibi soruları sıkça sorar, endişelenirler, zaman zaman acele eder ve sabırsız davranırlar. Bir bebeğin dişinin çıkması, desteksiz oturabilmesi, başını dik tutabilmesi için doğru zaman ne kadar önemli ise tuvalet eğitimi için de “doğru zaman” o kadar önemlidir, hatta hem bebeğin hem de annenin veya bebeğe bakım veren kişinin tuvalet eğitimi için hazır olması çok önemlidir. Uygun... »»»
► Çocuklarda Tuvalet Eğitimi Psk.Burçak DEMİRKAN
ÇOCUĞUN TUVALET EĞİTİMİNE HAZIR OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR? Öncelikle çocuğun yürüyebilmesi, kolay kıyafetlerini tek başına giyip çıkarabilmesi, basit isteklerini yerine getirebiliyor olması gerekir. Çocuk günde 2 saatten fazla kuru kalabiliyorsa, bağırsak hareketleri belirli bir düzendeyse ve bunu tahmin edebiliyorsa, bezinin kirli ya da ıslak olmasından rahatsızlık duyduğunu ifade ediyorsa tuvalet eğitimi için hazır demektir. Bu dönem normal gelişim gösteren çocuklarda genelde 20 ay civarındadır. Tuvalet eğitimine başlama yaşı her çocukta farklılık gösterir. Çocuktan çocuğa değişebilmesine rağmen ilkokul çağına kadar tamamlanmış olması gerekir. Israrla altına kaçıran çocuklarda ise başka f... »»»
► Çocuklarda Tuvalet Eğitimi Sümeyye BÜYÜK
Tuvalet Eğitimine ne zaman Başlanmalı? Tuvalet eğitimine başlamak için çocuğun hem bilişsel gelişiminin, hem dil gelişiminin hem de kas gelişiminin hazır olması çok önemlidir. 18.Aydan itibaren ortalama her çocuğun kas gelişimi tuvalet alışkanlığına hazırlanmaya başlamaktadır. Çoğu zaman eğitime başlamak için ideal yaşın 24 ay olduğu düşünülse de tuvalet alışkanlığını kazanma yaşı 18 ile 36 ay aralığında çocuktan çocuğa değişiklik gösterir. 18-36 ay arasında, aile çocuğun hazır olup olmadığını aşağıdaki kriterlere göre anlamalı ve uygun bulduğu zamanda eğitime başlamalıdır. Çocuğunuz; Tuvaletini hissediyorsa, bunun ne olduğunu biliyorsa, Genellikle gün içinde 2-3 saat kuru kalabil... »»»
► Çocuklarda Tuvalet Eğitimi Dr.Psk.Hale Nur KILIÇ MEMUR
Tuvalet eğitimi için uygun yaşlar: 24-36 aylar arası tuvalet eğitimi için uygun bir zamandır. Kızlar erkeklerden daha hızlı bir ilerleyiş gösterebilirler. Nadiren bazı çocuklar 18 aylık iken de bu eğitime hazır olurlar. Eğitime erken başlamak, çocuğun üzerinde baskı hissetmesine neden olur, çünkü fiziksel açıdan yapamayacağı bir iş yüklenmiştir. Bu, eğitim süresini uzatır. Geç başlamak da yaşıtlarının yanında kendini kötü hissetmesine ve buna bağlı olarak özgüven problemlerine neden olur. Yaz ayları daha uygundur. Çocuk rahat kıyafetler giyer, ayrıca bez olmadan üşümez. Ama zamanı gelmişse de yazı beklememek gerekir. Bu yaşlardaki çocukların genel özellikleri: Bu yaş çocukl... »»»
► Çocukta Tuvalet Eğitimi Psk.Gülçin DÖNMEZ FİDAN
Tuvalet Eğitimine Başlama Zamanı Çocuğun tuvalet eğitimine başlama zamanı aslında onun hazır olduğu andır. Aile tuvalet eğitimine başlanılması gerektiğini, çocuğun kazandığı bazı özelliklere göre değerlendirerek karar verebilir. Çocuklar genellikle 3 yaşına kadar tuvalet eğitimini tamamlar. 3 yaşından sonra hala bu konuda sorun yaşanıyorsa bir uzmandan destek almak gerekebilir. Gecikildiğinde çocuk bu ihtiyacını kolay yoldan gidermeyi öğrenecek ve sağlıklı tuvalet eğitimi alması güçleşecektir. Çocuk hazır olmadan tuvalet eğitimi vermeye çalışmak doğru değildir, olumsuz sonuçlara sebep olabilir. Tuvalet eğitimi verilmeden önce dikkat edilmesi gerekenler şunlardır: Öncelikle tuv... »»»
► Çocuklarda Tuvalet Eğitimi Psk.Serap DUYGULU
Çocukların yaşamında tuvalet eğitiminin önemli bir yeri vardır. Çocuk ilk ciddi eğitimini tuvalet eğitimi olarak alır ve hemen hemen bedeninin bütün işlevleri işin içindedir. Dikkatini toplamak, vücudundan gelen sinyalleri önce anlamlandırmak sonra da değerlendirmek, bu sinyallere göre tepki vermek ve ebeveynlerden yardım istemek gibi çok karmaşık bir işlemler zincirini öğrenecektir. Hem zihinsel hem de bedensel olarak bir kontrol sağlama mekanizmasını oturtmaya çalışmak göründüğü kadar kolay değildir. Çocukların gelişim süreçleri içinde en önemli ve aileleri en çok zorlayan dönüm noktalarından biri tuvalet eğitimdir. Çocuklarda tuvalet eğitimine başlamak için belirlenmiş kesin bir yaş yo... »»»
► Köpeklerin Tuvalet Eğitimi Vet.Hek.Dr.Serhat TORUN
Bu ayki yazımda sizlere ev içinde köpek bakımının en zor kısmı olan tuvalet eğitiminden bahsedeceğim. Günümüzde ben dahil pek çok avcı arkadaşımız köpeklerine imkansızlıklardan dolayı evlerinde bakmak durumunda kalmaktadırlar. Yaklaşık olarak 2 aylık civarı alınan bir yavrunun evin içinde her yere tuvaletini yapması,çişini yapması gerçekten de yavru ile sizin aranızda daha baştan bir gerginlik belki de köpeğin sizden uzaklaşmasına neden olmaktadır. Öncelikle sık sık söylenen bir lafı burada tekrarlamalıyım.Köpeği eğitmeden önce onu eğitecek kişi eğitilmelidir. Bu ne anlama gelmektedir. Köpekler oldukça duygusal yaratıklardır. Köpeklerin eğitiminde bilinçsizce yapılacak basit hatalar tüm... »»»
► Çocuklarda Tuvalet Eğitimi Psk.Eda GÖKDUMAN
ÇOCUKLARDA TUVALET EĞİTİMİ Her çocuğun gelişimsel hızı farklıdır. Bu nedenle her çocuk farklı zamanlarda tuvalet eğitimine başlayabilir. Bir çok anne- baba, çocuklarının bir an önce çiş eğitimine geçmesi için acele etmekte ya da bu konuda geç kaldığını düşünmektedir. Tuvalet eğitimine ne zaman başlanmalı? Ne zaman geç kalınmış olur ? Tuvalet eğitiminde bazı çocuklar 3-3.5 yaşa kadar fiziksel ve zihinsel anlamda hazır olmazken bazı çocuklar 18- 24. aylarda hazırım sinyalleri vermekte ve kısa bir sürede bu eğitimi tamamlamaktadır. Öncelikli olarak çocuğunuzun çiş eğitimi alabilmesi için fiziksel ve zihinsel anlamda bu eğitime hazır olması gerekir. Eğer çocuğunuz 3 saatten fazla idra... »»»
► Çocuklarda Tuvalet Eğitimi Süreci Psk.Elif DEMİRCİ
Çocuklarda Tuvalet Eğitimi Çocuklarda tuvalet eğitimi, onların psikolojik gelişimleri açısından önemli bir yer tutmaktadır. Tuvalet eğitimine ideal başlama yaşı 24-36 aylar arasıdır. Bu aralık çocuklar arasında bireysel farklılık göstermektedir. Bazı aileler bu süreci kolaylıkla aşabilirken, bazı aileler için zorlu geçebilmektedir. Çocuğun hazıroluşluğuna diğer çocuklarla karşılaştırma yaparak karar vermemek gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta tuvalet eğitimine başlamak için çocuğun ve bakım verenin bu süreçte hazır olup olmadığını belirleyebilmektir. Bu eğitime çocuğun hazırbulunuşluğundan önce başlandığında ya da geç başlanması halinde çocuklar birtakım zorluklar yaşa... »»»
Tuvalet Eğitimi Süreci Tuvalet eğitimi için, her çocuğun fiziksel ve zihinselgelişim hızı ve hazır oluş dönemi farklıdır. Bu nedenle öncelikle her çocuğunhazır oluşunu beklemek ve belirlemek gereklidir. Ortalama olarak tuvaleteğitimine başlama yaşı 1,5 – 2,5 yaş arasıdır. Öncelikle çocuğun tuvaleteğitimine hazır olup olmadığı belirlenmelidir. Anne baba ya da tuvaleteğitimini verecek olan kişi bazı noktaları belirlemelidir. Dikkat edeceğinoktalar: Çocuk öncelikle yüzündeki organları sorduğumuz zaman tek tekkarıştırmadan gösterebiliyor mu? Gösterebiliyorsa bu onun tuvalet eğitimisürecinde beyin kontrolünü sağlayabileceğinin göstergesidir. İkinci olarakbezini taktıktan sonra, belli aralık... »»»
Hepinizin bildiği gibi tuvalet becerisini kullanmak bir çocuk için çok önemlidir. Çünkü neredeyse kendi başına kontrol edebildiği ve bundan büyük zevk aldığı ilk büyük başarıdır. Ve ilk keşfettiği yeteneklerindendir. Tuvalet becerisini kullanmadan önce bir bakıma bağımlıdır ve çocuk tuvaletini tutup bırakabildiğini keşfettiğinde bağımsızlığına ilk adımını da atmış olur. Bunu sadece kendisi, kimsenin yönlendirmesi olmadan başarabiliyordur. Tuvalet eğitimi dönemi genel olarak da çocuğun “anal dönem” adını verdiğimiz ( Freud gelişim evreleri sınıflamasına göre) 1-3 yaş dönemine tekabül eder. Yani çocuğun boşaltım organına yoğunlaştığı, dünyasının büyük bir kısmının bununla ilgili konularla dolu... »»»
► Yavru Köpeklerde Tuvalet Eğitimi Vet.Hek.Mehmet Erkan AVAN
TUVALET İÇİN BİR BÖLGE BELİRLEYİN VE KÖPEĞE BU BÖLGEYİ ÖĞRETİN 1- Tuvalet eğitimi için mümkün olduğunca yakın ve ulaşımı kolay bir yer seçin ( bahçe, balkon , teras ) 2- Her seferinde köpekle birlikte gidin ve istenilen bölgeye tuvaletini yaptığında övücü sözler söyleyin ( aferin oğlum gibi kafasını sevin) 3- Tuvalet ihtiyacının en fazla olabileceği zamanları belirleyin ve o zamanlarda tuvalete götürün. Oyun oynadıktan sonra, egzersiz sonrası, yemeklerden sonra, uykudan kalkınca ve kapalı bir kafes içinde kalıyorsa dışarı çıktığı zamanlar en uygun zamanlardır. Yemek yemek ve su içmek tuvalet ihtiyacını hızlandırır. Bu yüzden, köpeği yemek sonrası ilk yarım saat içinde dışarı çı... »»»
Çoğu ebeveyn tuvalet eğitiminde sorunlar yaşar. Geleneksel tutum sergileyip çocuğunuzun en az 2 yaşına gelmesini beklediğinizde tuvalet eğitimi çok daha kolay ve rahat uygulanabilir. Bazı anne babalar en baştan itibaren, bez kullanmak yerine çocuklarının tuvaleti geldiğinde verdikleri sinyalleri dinlemeyi tercih ederler. Ancak ikisinde de sorun yaşarlar. Çocukların kakaları ve çişleri geldiğini fark edip, tutarak tuvalete kadar ulaşmaları için belirli bir nörolojik ve duygusal gelişime ulaşmaları gerekir. Çocuğun özerkliğe ilk adımını attığında en önemli basamaklarından biridir. Anal dönem dediğimiz tuvalet alışkanlığı 2 yaş civarında kazanılır. Çocuğun ve ebeveynin hazırbulu... »»»
► Çocuklara Tuvalet Eğitimi Nasıl Verilir? Psk.Burcu BAŞOĞLU KUNDAK
Çocuğunuzun tuvaleti kullanmayı öğrenmesi, büyük ve çok heyecan verici bir adımdır. Olumlu ve sakin kalırsanız, çocuğunuzun daha kolay duruma adapte olmasını sağlayabilirsiniz. Bence işin sırrı çocuğunuzun tuvalet eğitimine hazır olduğuna dair işaretleri beklemektir. Tuvalet eğitimi çocuk gelişiminde oldukça önemli bir yere sahiptir. Hatta bu eğitimin kişilik gelişimi üzerinde etkisi bulunur. Ancak eğitime ne zaman başlanacağına karar veremeyip, yanlış uygulamaları denemek hem tuvalet eğitiminde süreci uzatır hem de çocuğun kişiliğinde olumsuz etki gösterebilir. TUVALET EĞİTİMİ : ÇOCUĞUNUZUN HAZIR OLDUĞUNU GÖSTEREN İŞARETLER Çocuklar yaklaşık 2 yaşına geldiklerinde tuvalet eğitimine... »»»
ANNE – BABANIN ROLÜ Bedenin bir parçası olarak çiş ve kaka çocuk için değerlidir. Bazı anne - babalar çocuğun isterse tuvalete kakasını yapabileceğinden fakat bilinmeyen bir sebepten yapamadığından emindir. Aklına geleni denemeye ve yapmaya alışkın “İstediğim her şeyi, istediğim her an yapabilirim.’’ dönemindeki 2- 3 yaş çocuğu, vücudundaki en özel bölgeye ilişkin olarak ‘’Çişim ve kakam bana ait. Kakamı yapmaya ben karar vereceğim, fakat annemin istediği yere, istediği şekilde yapabilirim.’’ engeliyle birlikte duygusal bir çelişki yaşar. Ebeveynin bu süreçteki rolü bazen amigo, bazen de koç rolünde kalarak çocuğun ‘’Ben hazırım!’’ diyen alarmının ne zaman çaldığının doğru tespitini ya... »»»
Tuvalet eğitimi gelişimin kilometre taşlarından biridir. Öyle ki etkileri yıllarca sürer. Eskiden bağ-bahçe içinde yaşayan insanlar için tuvalet eğitimi zor değildi. Çocuk bu dönemde özellikle yaz aylarında bahçeye bırakılır tuvaletini istediği zaman istediği yere yapardı. Doğal olarak yumuşak bir geçiş yapılmış olurdu. Kentleşmeyle beraber tuvalet eğitimi de zorunlu hale geldi. Bu zorunluluk bazen hatalı yaklaşımlara; hatalı yaklaşımlar da sıkıntılara neden oluyor. Yanlış yönetilen bir tuvalet eğitiminin sonunda uzun süren inatlaşmalar ve güç savaşı sizi bekliyor. Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud’un tuvalet eğitimi için “karakter eğitimin ilk basamağıdır” demesi bu yüzdendir. Çocuğun ... »»»
Erken çocukluk döneminde anne ve babalar sağlıklı gelişimin en önemli kolaylaştırıcıları olmaya devam etmektedir. Bu dönemde aileler çocuklarına düzenli uyku ve yemek alışkanlıkları kazandırma, tuvalet eğitimi verme ve duygularına hükmetmeyi öğretmenin yollarını aramaktadır. Tuvaleti kullanmayı öğrenmek aile ve çocuk ilişkisini etkileyen önemli bir egemenlik basamağıdır. Anne ve babalar çocuklarının çok küçük yaştan itibaren tuvalet temizliği alışkanlığını kazanmalarını isterler. Oysa çocuklar, kas kontrolü bakımından belli bir olgunlaşma düzeyine gelmeden tuvalet temizliği alışkanlığını kazanmaya hazır hale gelemezler. Çocukların kas kontrolünü kazanmaları bakımından aralarında bireysel fa... »»»
TUVALET EĞİTİMİ Tuvalet eğitimi için en uygun ve ideal dönem 2-3 yaştır. Bu yaşlardan önce tuvalet eğitimine başlamak ve aşırı ısrarcı ve katı şekilde bu eğitimi vermek çocuğun gelecek yaşantısına olumsuz izler taşıyacak ve kişiliğini etkileyecektir. Kız çocukları erkek çocuklarına göre daha önce tuvalet eğitimine hazır olmaktadır. Tuvalet eğitimi “hazırbulunuşluk” ile bir süreçtir. Yani tuvalet eğitimine başlamak için öncelikle çocuğun fizyolojik olarak hazır hale gelmesi, kaslarının yeterli gelişime ulaşması gerekmektedir. Kasları tuvalet eğitimi için yeterli olgunluğa ulaşmadan zaten çocuk istese de, öğrense de tuvalet eğitimi başarı ile sonuçlanamaz. Fiziksel hazırbulunuşluğun yanı... »»»
► Çocuğa Tuvalet Eğitimi Nasıl Verilmeli? Dr.Psk.Alper ÇUHADAROĞLU
Bir çocuğa tuvalet alışkanlığı kazandırmak anne – babalığın en zorlu süreçlerinden birisidir. Zor olduğu kadar da sabır isteyen bir süreçtir. Kimi kuramcılar tuvalet eğitimine oldukça büyük önem atfetmişlerdir. Verilecek tuvalet eğitiminin çocuğun yaşamında oldukça derin izler bırakabildiğini iddia ederler. Örneğin Freud’a göre katı bir şekilde verilen tuvalet eğitimi çocuğun ilerde cimri, tutucu, aşırı titiz ve inatçı gibi karakter özellikleri geliştirmesine neden olmakta, aynı şekilde çok gevşek bir şekilde verilen tuvalet eğitimi de çocuğun ileriki yaşamında savurgan, dağınık, vurdumduymaz bir birey olmasına neden olmaktadır. Günümüzde tabi ki tuvalet eğitimine bu kadar katı bakmıyoruz... »»»
TUVALET EĞİTİMİ NASIL VERİLİR “Tuvalet eğitimine çocuğun ve anne babanın hazır olduğu bir dönemde başlanması çok önemlidir. Hatalı bir zamanda ve hazırlıksız başlangıç, çocuğun bu aşamayı sorunsuzca atlatabilmesini engelleyebilir. Çocuk için tuvalet eğitimine hazır olmak demek; hem fizyolojik olarak kas gelişiminin tamamlanmış olması hem gelişimsel olarak kendini ifade becerilerinin kazanılmış olması hem de psikolojik olarak sağlıklı bir döneminde olması demektir Ebeveynler, çocuğun doğduğu andan başlayarak, her hareketini yorumlamaya çalışır. “Güldü”, “Beni tanıdı” gibi daha soyut ve bizim atfettiğimiz gelişmelerin yanı sıra bazı fiziksel, davranışsal ve ruhsal değişimler bebeğin ... »»»
ÇOCUKTA TUVALET EĞİTİMİ OTORİTE SAVAŞINA DÖNMESİN Birçok ebeveyn tuvalet eğitimi sırasında zorlanabilmekte ve nasıl davranacağını bilememektedir. Tuvalet eğitiminde dikkat edilecek ilk konu çocuğun hem fizyolojik hem de psikolojik olarak hazır oluşudur. Tuvalet eğitiminin verileceği zaman aralığı, ebeveynlerin gözlemlerine dayanmakla birlikte fiziksel olarak çocukların bu kaslarını kontrol edebilmeye başladığı dönem olan 18-36. aylar arasındadır. Bununla birlikte her çocuk için bu olgunluk döneminin farklı olabileceği aileler tarafından bilinmeli ve çocuğun hazır olup olmadığı dikkatle izlenmelidir. Bir diğer konu ise psikolojik boyutudur. Özellikle bu eğitimin verildiği yaş 2 yaş sendr... »»»
Çocuğa ,bedensel işlevleri konusunda saplantılı,baskılı bir ilgi benimsetmeden de onu temiz tutma olasılığı vardır.Kedi yavrusunun yada buzağının dışkıları hakkında bir kompleksleri yoktur.Çocuktaki komleks de kendisine öğretilenlerden gelmektedir.Anne,yaramaz,pis, yada tuh tuh derse işin içine doğru yanlış unsuru karışır.Sorun haline gelir,oysa sadece fiziksel bir olay olarak kalmalıdır. Dışkıyla ilgilenen çocuğa pis olduğunu söyleyerek sorunu çözmeye çalışmak yanlış bir yoldur..Doğru yol çocuğa çamur vererek ilgisini sonuna kadar yaşamasını sağlamaktır.Bu yolla çocuk ilgisini dışkıdan çamura yönelterek bu ilgisini baskısız bir biçimde yaşayacaktır.Çocuk ilgisini yaşayacak ve böylece öld... »»»
Tuvalet eğitimini rahatlıkla verdiğiniz çocuğunuz altına kaçırmaya mı başladı? Geceler ıslak ve gündüzler kaygılı mı geçiyor? Neler olduğu konusunda kafanız karışıyorsa bu makale işinize yarayabilir. Bir çocuğun tuvalet eğitimine fiziksel olarak hazır olması 1,5-3 yaşları arasına denk gelir. Bu yaşlar arasında çocuğun bacaklarının gövdesine bağlandığı noktada bulunan pelvik taban kasları güçlenmeye başlar ve artık çişi ya da kakayı tutabilme becerisi edinir. Bu dönemde çocuğunuzu cezalandırmadan, korkutmadan, tiksindirmeden ve sınırları doğru bir şekilde vereceğiniz bir tuvalet eğitimi ilerleyen yaşlarda kişilik gelişimini olumlu yönde destekleyecektir. Çocuğunuz tuvaletini kendi yapma... »»»
Düşlerde varolmaya başladığı uzun yıllardan sonra dayanılmaz doğum sancılarıyla gerçek varoluşunu oluşturmak üzere dünyaya gelen, birçok duyguyu aynı anda tek başına minicik bedeniyle size hissettiren bebeğiniz kucağınızda, işlenmeyi bekleyen bir mücevher gibi sizi bekliyor. Size de bu işçiliği öğrenmek düşüyor. Bebeğin anneyi annenin bebeği değiştirdiği, geliştirdiği yetiştirme süreci böyle başlıyor. Sürecin başında güven en önemli ihtiyaçken aylar geçip de yürüme öğrenildiğinde güven ihtiyacı yerini merak ve keşif duygularına bırakır. Bu dönemde konulan sınırlar, çocuğu kendi gücünü, sınırları aşma kabiliyetini öğrenmeye iter ve anneyle yaşanan güç savaşları bu dönemde başla... »»»
Çocuğumuza Tuvalet Eğitimi Verirken Anne – Baba Tutumu Nasıl Olmalıdır? Çocuğumuzun tuvalet alışkanlığı kazanımında çocuğun bedensel ve ruhsal olarak tuvalet alışkanlığına hazır olmasının yanı sıra çocuğunuza karşı olan yaklaşım ve tutumlarınız tuvalet eğitimini etkilemektedir. Çocuğunuz 18-36 aylık dönemde gelişimsel tüm ilgi çocuğunuzun anal bölgesindedir. Çocuğunuza tuvalet alışkanlığı kazandırırken; Bütün ilgi ve alakamız tuvalet olmamalıdır! Tuvalet eğitiminde ebeveyn olarak tüm ilgi ve alakamızı tuvalet alışkanlığına aktarırız. Bu durum çocuğunuzda psikolojik bir baskı yaratabilir. Bu durumda tuvalet eğitimini veren kişinin baskıcı, ısrarcı, müdahaleci olması çocuğun psikolojik ... »»»
0-6 yaş döneminde çocuğun kişiliğinin temeli atılır.Bu dönemin güçlü bir kişiliğe temel oluşturabilmesi için de çocuğun pek çok gelişim dönemini zamanında ve gerektiği gibi tamamlaması gerekir. Örneğin; memeden ayrılma,yürüme,konuşma,özerklik.. gelişimi gibi.. Tuvalet eğitimi de bu dönemde başarıyla tamamlanması gereken gelişim evrelerinden biridir.çocuklarda gelişim dönemleri yaşları bilinse de kişisel farklılıklar olabileceği ve her gelişimin bir süreç olduğu unutulmamalı,tuvalet eğitimine başlayacak anneler kendilerine” ben şu kadar sürede(iki haftada 4 hafta da ) çocuğuma tuvalet alışkanlığı kazandıracağım ”diye bir hedef koyarak çocuğu zorlayıcı bir tutum izlememelidir. ... »»»
NEVROTİK KİŞİLİK Nevrotik terimi kolayca içi doldurulacak bir terimmiş gibi görünmekle birlikte net olarak sınırları belirlemek zor olabilmektedir. Nevrotik olmanın ölçütleri, içinde bulunulan toplumun sahip olduğu değerlerle oldukça ilişkilidir. Genel olarak şöyle bir çerçeve çizmek mümkündür. Nevrotik kişi bulunduğu toplumun ortalama insan tanımına uymayan, beklenenden daha hırslı yada tembel, alıngan, kuşkucu, kaygılı ve çok daha mutsuzdur. İnsanın gücünün sınırlılıkları olduğunu bilmesi, yaşam ve ölümün gerçekleriyle mücadele etmek zorunda olması, günümüz insanı için ağır bir yük olabilmekte ve acı çekmek gibi bir maliyeti bulunmaktadır. Nevrotik bu mücadelede uyum ve işlevselliğin... »»»
► Tuvalet Eğitiminin Püf Noktaları Psk.Gizem HÜNERLİ
► Tuvalet Eğitimine Başlarken Psk.Yaprak GÜLMEZ
► Tuvalet Eğitiminde Uygun Yaş Psk.Duygu KARAKULAK TAKVİM
► Yavru Köpekte Tuvalet Alışkanlığı Vet.Hek.Oğuz SEYFİ
► Çocuk Eğitimi Hangi Yaşta Başlar? Psk.Ayşenur KARAKÜLAH
► Kakaya Sorunsuz Elveda Psk.Tuğçe ŞAHİN
► Alt Islatma Problemi Meral HASANDAYIOĞLU
► Alt Islatma (Enüresiz) Psk.Seda BOYACIOĞLU
► Çocukta Alt Islatma Davranışı Psk.İlknur PEDER
► Çocuk Gelişim Dönemi ve Özelikleri Psk.Dnş.Abdullah TOPAL
► Çocuklarda Alt Islatma Problemi Psk.Dnş.Duygu ÇALIŞIR
Tuvalet Eğitimi Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Psk.Dnş.Abdullah TOPAL, İçel (Mersin)
Psk.Duygu KARAKULAK TAKVİM, KKTC (Kıbrıs)
Bircan TAVAS, İstanbul
Uzm.Psk.Yusuf KAYA, İstanbul
Uzm.Psk.Ahmet SERT, İçel (Mersin)
Gözde ERDOĞAN, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Eyüp AKIN, İstanbul
Psk.Nihan ARDA, İstanbul
Psk.Yaprak GÜLMEZ, İstanbul
Dr.Psk.Esra SAVAŞ, İstanbul
Psk.Eda GÖKDUMAN, İstanbul
Prof.Dr.Mehmet KANTAR, İzmir , Çocuk Doktoru
Emine ERGÜN, Ankara
Elif IPEK, Kocaeli
Elçin BİÇER, İçel (Mersin)
Psk.Engin EKER, İstanbul
Psk.Nermin BAYKAN, İstanbul
Erdi KANBAŞ, İstanbul
Psk.Aslı BAŞARI, İstanbul
Emine ERASLAN, İstanbul
Dr.Genco USTA, Ankara , Psikiyatrist
Psk.Gonca BAĞLAR, Eskişehir
Sümeyye BÜYÜK, İstanbul
Uzm.Psk.Sevil Seçil ERDEM, KKTC (Kıbrıs)
Psk.Büşra TAYYARCAN, Diyarbakır
Hatice ÇOKAN, İstanbul
Psk.Şimal SONGUR, İstanbul
Psk.Yelda ÖGE, Eskişehir
Psk.Hande ASLAN, İstanbul
Psk.Eda DURUKAN, İstanbul
tuvalet eğitimi KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların tuvalet eğitimi KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
tuvalet alışkanlığı, otizmde tuvalet eğitimi, otizm tuvalet eğitimi, otizmde öz bakım, çocuklarda tuvalet eğitimi, tuvalet, alt kaçırma, enüresiz, enkoprezis, bez bırakma, çocukta tuvatet eğitimi, çocukların tuvalet eğitim, çocukta tuvalet eğitimi, alt ıslatma, enureis, tuvalet eğitim yaşı, 2 yaş, çocukta tuvalet, çocukta tuvalet yaşı, tuvalet eğitimi yaşı, tuvalet yaşı, tuvalet eğitiminde önemli adımlar, tuvalet eğitiminde sorunlar, tuvalete alıştırma, çocuğu tuvalete alıştırmak, tuvalet eğitimine hazır olma, tuvalete hazır olma, kazanma, taharet eğitimi, tuvalet eğitiminde adımlar, tuvalet eğitimine hazırlık, lazımlık, alıştırma külodu, oturak, tuvalet eğitimine başlamak, tuvalet eğitimi vermek, alta kaçırma, kaç yaşında bezi bırakmalı, temizlik, köpeklerde tuvalet, köpeklerde tuvalet eğitimi, köpek tuvalet eğitimi, köpek eğitimi, evde köpek bakımı, köpekte tuvalet terbiyesi, çocukları tuvalete alıştırma, çiş eğitimi, anal fiksasyon, tuvalet becerisi, yavru köpek, köpekte tuvalet, köpeğe tuvalet eğitimi, oyuna entegrasyonu, oyunla tuvalet eğitimi, çocuklukta tuvalet eğitimi, çocuklarda alt ıslatma, kaka eğitimi, enürezis, çocuk eğitimi, çocuklarda tuvalet alışkanlığı, altını ıslatma, tuvalet eğitiminde inatçılık, çocuk tuvalet alışkanlığı, alt kirletme, dışkı kaçırma, çocuğa sınır koyma, tuvalet eğitimine başlama, yanlış tuvalet eğitimi, doğru tuvalet eğitimi, çiş kaçırma, kaka kaçırma, gece işemesi, anal dönem, tuvalet eğitiminde yaş, köpekte çiş eğitimi, kaka çiş eğitimi, köpekte çiş, köpekte kaka, köpekte kaka çiş eğitimi, kaka, otizm, özbakım becerileri, günlük yaşam becerileri, yaygın gelişimsel bozukluk, özel eğitim, zeka geriliği, otistik çocuk, otistik çocuk eğitimi, otizmde tuvalet, bebeklik döneminde uyku, bebeklik döneminde beslenme, bebeklik döneminde tuvalet, yaşamın ilk yılları, bebeklerde uyku, bebeklerde beslenme, bebeklerde tuvalet eğitimi, bebekte tuvalet alışkanlığı, bebek ve uyku, bebek ve beslenme, bebeklerde beslenme sorunları, bebeklerde uyku sorunları


16:52
Top