2007'den Bugüne 92,429 Tavsiye, 28,232 Uzman ve 19,994 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Konuşma Bozuklukları
Konuşma Bozuklukları Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Konuşma Bozuklukları Kavramı ile İlgili 24 Makale
Konuşma bozuklukları fizyolojik kökenli olabilceği gibi tamemen psikolojik kökenlide olabilmektedir. Gecikmiş konuşma, hiç konuşmama, yaşının gerektirdiği konuşma becerisine sahip olamama, Sözcük daracığının azlığı, ifadede yetersizlik anlamı cümleler kuramama gibi özelikler gösterebilmektedir. Gecikmiş Konuşma daha çok zihinsel yetersizlikler, işitme organlarındaki sorunlar, ciddi sağlık problemleri Ya da aile içi ciddi sıkıntılar yaşayan çocuklarda sıklıkla görülmektedir. Konuşma bozuklukları bazen, bazı gelişimsel farklılıktan Ya da yetersizlikten kaynaklanabilmektedi.Örneğin Dudak damak yarıklığı, Dil altı bağının normalden uzun olması,diş problemleri,çene kaslarının işlevini yeteri... »»»
► Dil ve Konuşma Bozuklukları Psk.Dnş.Semra KESKİN
Dil ve Konuşma Nedir? İnsanlar günlük hayatlarında birbirleriyle farklı yollar aracılığıyla etkileşim içinde bulunurlar. Bu etkileşimleri, konuşma ve dil olmak üzere iki farklı boyutta incelenebilir. Dil ve konuşma bireylerin kendilerini ifade etme ve sosyal iletişim ve paylaşımlarda bulunmak için kullandıkları önemli araçlardır. Dil ve konuşma günlük hayatta sık sık birbirilerine karıştırılan iki farklı kavramdır. İki kelime birbiriyle eşanlamlı gibi kullanılsa da aslında dil kavramı konuşmanın yanı sıra yazma ve sembollerle ifade etmeyi de içeren daha geniş bir kavramdır. Konuşma ise seslerin fiziksel olarak üretilmesi ve dili kullanarak sözlü iletişim kurma yöntemidir. Dil, sosyal ... »»»
► Dil ve Konuşma Bozuklukları Psk.Tuba ASLAN AKINCI
DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI Dil ve konuşma bireylerin kendilerini ifade etme, iletişim kurma ve sosyal hayatı paylaşmalarındaki en önemli araçlardandır. Birey doğumundan itibaren çevresinde olan biteni anlamaya, istek ve ihtiyaçlarını ifade etmeye çalışırken dili kullanır. Dil, genellikle konuşma ile aynı kavram gibi algılanmakla birlikte konuşmayı, yazmayı ve sembollerle ifade etmeyi de içeren daha geniş kapsamlı bir kavramdır. Konuşma ise seslerin fiziksel olarak üretilmesi ve dili kullanarak sözlü iletişim kurma yöntemidir. Özetle dil sözlü olan ve olmayan, kültürle de bağlı çok geniş bir kapsama sahipken konuşma, dilden kesin sınırlarla ayrılamayan ancak dil ile bağlantılı bir parça... »»»
Konuşma; insanoğlunun günlük yaşamında çok önemli bir yeri olan bir beceridir. Günlük yaşantımızın büyük bir kısmını uyku dışında konuşarak, konuşanı dinleyerek geçiririz. Konuşma, kişinin kendisi ve çevresiyle dengeli ilişki kurma ve sürdürmesine yarayan, geleneksel sembollerin yer aldığı tüm bedensel tepkiye dayanan bir iletişim sistemidir. Konuşma, doğuştan getirilemeyen sonradan kazanılamayan bir beceridir. Öğrenmeyi etkileyen etmenler konuşmanın öğrenilmesini de etkiler. Konuşmanın öğrenilmesi, pekiştirilmesi ve geliştirilmesi belirli bir olgunluğa erişmeye; alıştırma fırsatı bulabilmeye, yeterince güdülenmeye ve rehberlik edilmesine bağlıdır. KONUŞMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1- ... »»»
► Çocuklarda Konuşma Bozuklukları Psk.Dnş.Alaaddin DEBGİCİ
KONUŞMA VE DİL BOZUKLUKLARI Günlük yaşantımızın önemli bir kısmı sözlü anlatıma dayanmaktadır. Uyanık olduğumuz sürenin % 75’i sözlü iletişim, bunu % 30’u konuşma, % 45’i dinleme ile geçmektedir. Konuşmanın, sözlü iletişimin önemi teknoloji ile birlikte artmaktadır. Konuşmada etkili organların: ağız, diyafram, akciğerler, ses telleri, yumuşak dil,dişler, dudaklar, çene, burun gibi organların birinde oluşan arıza “konuşma özürü” nedeni olabilir. Tanım olarak konuşma özürü; : Konuşmanın akışını bozan ve niteliğini etkileyen her türlü olağandışı aksaklığa verilen addır. : Çevresindeki insanların konuşmasından, dikkati çekecek ölçüde sapma gösteren ya da iletişimi güçleştiren etmenlerin kon... »»»
DİL GELİŞİMİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI Dil ve onunla ilgili problemler, çocuk psikolojisinde çok önemli bir yere sahiptir. Birçok uzman geçmişten günümüze dil konusuyla uzun süre ilgilenmişlerdir. Dille ilgili birçok teoriler geliştirilmiştir. Dil gelişiminde çevrenin rolü mü? Yoksa kalıtım mı? Önemlidir. Çocuklar kendi dillerini nasıl öğrenmektedirler? Uzmanlar yıllardır bu soruya cevap aramaktadırlar. İngiliz nörologlarından Sır Henry dört afazi biçimi ortaya koymuştur. Söz afazisi, hareket afazisi, kelime oluşturmak ve telaffuz etme yeteneğinde bir bozukluktur. Söz dizimi afazisinde cümledeki gramer yapısında yanlışlıklar olur. İsim afazisinde ise, istenilen kelime veya ifad... »»»
► Konuşma Bozuklukları Tedavisi ÇOK OKUNUYOR Psk.Asım EREN
KONUŞMA BOZUKLUKLARI TEDAVİ EDİLEBİLİR! Konuşma bozuklukları küçük yaşlarda ortaya çıkıyor, tedavi edilmezse kişinin hayatında, iletişiminde, ilişkilerinde sıkıntılar yaşamasına neden oluyor. Bu konuda ebeveynlerin çok hassas ve dikkatli olması gerekiyor. Konuşma bozuklukları, nedenleri ve tedavi yöntemleri konusunda Son Umut Konuşma Bozuklukları ve Psikolojik Hizmetler Merkezi’nden Psikolog- Hipnoterapist, Asım Eren ile görüştük. Bir çocuğun konuşma bozukluğu yaşadığı nasıl anlaşılır? Çocuk konuşmaya başladığında, bazı kelimelerde takıldığında veya söylemek de zorlandığında anneler-babalar paniklerler. “Eyvah çocuğum konuşma bozukluğu mu yaşayacak?” diye korkuya kapılırlar. Beş ya... »»»
KONUŞMA BOZUKLUKLARI VE KEKEMELİK ÜZERİNE 1. GECİKMİŞ KONUŞMA Çocuğun takvim yaşı gelişimi ile konuşma gelişimi arasındaki paralelliği dikkate alarak tanımlanan bir özürdür. Çocuğun konuşması kendi yaşından beklenenden çok geri veya konuşma gelişimi akranlarından çok daha yavaşsa çocuğun konuşması gecikmiştir. Sağaltımın başlangıcı: Çocukta konuşma ihtiyacı uyandırmak (teşvik etmek) gerekir. BELİRTİLERİ:  Kelime dağarcıkları sınırlıdır. Bildikleri kelime sayısı azdır.  Cümle kuramazlar veya kurmakta güçlük çekerler.  Jest, mimik gibi hareketleri fazla kullanırlar.  Çevrelerindeki konuşmalara ilgi göstermezler. Durmadan ses çıkarırlar. ... »»»
‘Arı’ yerine ‘ayı’, ‘kar’ yerine ‘kay’ gibi çocuklar tarafından tam söylenemeyen ilk sözcükler, ailelere sevimli görünür. Ancak bu durum, yaş ilerledikçe düzelmiyorsa dil ve konuşma bozukluğun habercisi olabilir Dil ve konuşma bozuklukları, özellikle okul döneminde çocukların başarılarını ve psikolojilerini olumsuz etkileyebilir. Hangi durumlarda dil ve konuşma bozukluğundan şüphelenmek gerekir? Çocuk, okuma ve yazma öğrenirken zorlanıyorsa, söyledikleri çevresindekiler tarafından anlaşılmıyorsa, okula devam etmek istemiyorsa, ödev yaparken zorlanıyorsa, anlatımı güçsüzse, kendisine söylenileni anlamada güçlük çekiyorsa, derslerde zorlanıyorsa, akademik başarısı yaşıtlarının geri... »»»
ÇOCUKLARDA KONUŞMA BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ İnsanı diğer canlılardan ayran en temel yeti onun konuşmasıdır.Sosyal bir varlık olan insan zamanının büyük bir kısmını istek duygu düşünce alışverişinde bulunmak üzere konuşarak geçirir. Bir insanın kendini ifade etmesi ve konuşma isteğinin altındaki temel dinamik o kişinin duygularıdır.Çocuklar içinde aynı kural geçerlidir.Konuşmadaki her hangi bir yetersizlik insanın dengeli ve doyurucu kişiler arası ilişki kurma gereksinimini engeller buda çocukta güvensizlik, içe kapanma sosyal izolasyon gibi bir dizi önemli sosyal problemlere yol açar. Çocuğun gelişim evrelerindeki her hangi bir bozukluk ve engelleme konuşma bozukluğuna zemin hazırla... »»»
İşitme, anadilinin öğrenilmesi, dil gelişiminin kaydedilmesi, dile ait fonem, ses ve dile ait diğer özelliklerin oluşturulması açısından olması gereken önemli bir işlevdir. Bu işlevi yerine getiremeyen bireylerde, ya da yetersizliği olan bireylerde buna bağlı işlev kaybı olmaktadır. Sağlıklı işitme, dil ve konuşma gelişimi açısından en önemli faktörlerden biridir. İşitme kaybı olan çocuklarda alıcı ve ifade edici dilde gecikmeler olması doğaldır. İşitme kaybı ya da yetersiz işitme, doğası gereği, çocuğun dil ve konuşma gelişiminde gecikmelere ve yetersizliklere neden olacaktır. Dolayısıyla işitme kaybı olan çocukların erken dönemde tanılanması ve gerek çocuğun gerekse ailenin uygun eğiti... »»»
Konuşma öğrenilmiş bir davranıştır, anne ve babalar, çocuğun yakın çevresindeki kişiler farkında olmaksızın konuşma modeli olurlar. Diğer koşulların varlığı halinde, konuşmanın öğrenilmesinde en önemli unsur işitmedir. İşitme kaybı, derecesi ne olursa olsun çocuğun konuşmayı ve dili öğrenmesini etkiler, sosyal ve duygusal sorunlara yol açar. Konuşmanın normal gelişmesi, normal işitmenin varlığına bağlıdır. İşitme kaybı olan çocuğun işitmesinin anlaşılabilirliği ise işitme kaybının derecesi ile orantılıdır. Dolayısı ile işitme kaybı ne kadar az ise konuşma o kadar iyi olacaktır. 30 – 40 dB’lik işitme kaybı bile çocuğun konuşmayı öğrenmesini olumsuz yönde etkiler. Bu kadar az bir işitme kaybın... »»»
► Çocuklarda Geç Konuşma Veysel KIZILBOĞA
► Kekemelik ve Tedavisi Psk.Asım EREN
► Çocuk ve Ergen Psikolojisi Pdg.Aykut AKOVA
► Artikülasyon Bozukluğu ve Eğitimi Psk.Doğan Demirkan ÖZDEMİR
Konuşma Bozuklukları Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Güldane KAVGACI, İstanbul
Uzm.Veysel KIZILBOĞA, İçel (Mersin)
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Psk.Melek TURAN, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Engin OLGUN, Antalya
Özlem KOÇ, İzmir
Fzt.Sedef TEZER, İstanbul
Psk.Ceyda ERGİN, İstanbul
İbrahim EREN, Çorum
Psk.Aylin AYDEMİR, İstanbul
Çiğdem BUZUL, İstanbul
Serkan BENGİSU, İstanbul
Aşkın TAŞ, İstanbul
Erdi KANBAŞ, İstanbul
Kemal COLAY, İzmir
Psk.Tuba ASLAN AKINCI, Diyarbakır
Gizem ŞENGÜN, İstanbul
Doç.Dr.Özlem YILDIZ GÜNDOĞDU, Kocaeli , Psikiyatrist
Veysi ÇEÇEN, Mardin
Uzm.Emine KARACA, İstanbul
Ayhan ADMIŞ, Çorum
Prof.Dr.Füsun ALEHAN, Ankara , Çocuk Doktoru
Sema YILMAZ, Kayseri
Kürşat ARIKMERT, İstanbul
Mamura KHAYİTOVA, İstanbul
Psk.Semra EKŞİ, İstanbul
konuşma bozuklukları KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların konuşma bozuklukları KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
dil konuşma terapisi, kekemelik, kekemlik tedavisi, dil terapisi, kemelik tedavisi, dil bozukluğunda aileler ne yapmalı, dil konuşma bozukluğu tedavisi, tedavi yöntemleri, dil terapisi yöntemleri, konuşma bozukluğu terapisi, konuşma bozukluğu tedavisi, konuşma bozukluğu, konuşma gecikmesi, gecikmiş konuşma, dil bozukluğu, konuşma tedavisi, konuşma terapisi, dizartri, apraksi, afazi, dizartri nedir, apraksi nedir, afazi nedir, konuşma problemleri, dil konuşma bozuklukları, konuşma bozuklukları eğitimi, konuşma güçlüğü, eklemleme, konuşma bozuklukları nedenleri, konuşma bozukluklarının eğitimi, konuşma bozukluğu nedir, konuşma bozukluğu eğitimi, konuşma bozukluğunun nedenleri, dil bozukluğu eğitimi, dil bozukluğu nedir, konuşma yetersizliği, konuşma yetersizliği nedir, konuşma yetersizliği eğitimi, konuşma yetersizliği türleri, gecikmiş konuşma nedir, gecikmiş konuşma eğitimi, gecikmiş konuşmanın nedeni, gecikmiş konuşmanın nedenleri, eklemleme bozukluğu, eklemleme bozukluğu nedir, eklemleme bozukluğu tedavisi, eklemleme bozukluğu eğitimi, eklemleme bozukluğunun nedenleri, çocuklarda kekemelik, bebeğim konuşamıyor, çocukta konuşma güçlüğü, çocukta konuşma problemi, çocukta konuşma hatası, konuşma özrü, konuşma özürü, dil bozuklukları, tutuk konuşma, ses yitimi, afoni, disfoni, artikülasyon bozukluğu, çocukta konuşma, konuşma, konuşma bozukluk, telaffuz, artikülasyon, konuşma gelişimi, dil gelişimi, kekeme, kekemelik tedavisi, pelteklik, kekemelik merkezleri, kekemeyim, kekemelik nasıl tedavi edilir, dil ve konuşma bozuklukları, sesletim bozukluğu, fonolojik bozukluk, ses bozukluğu, konuşma terapisti, işitme eğitimi, konuşma bozukluğunun çeşitleri, konuşma bozukluğunun tedavisi, konuşma bozukluğu nedenleri, işitme kaybı, geç konuşma, late talker, konuşmanın gecikmesi, geç konuşan cocuklar, geç konuşma terapisi, konuşma bozuklukları terapisi, konuşmayan çocuk, konuşma yaşı, konuşmada gecikme, konuşma ve dil terapisi, terapi, engelli bireyler, konuşma yeteneği, konuşmada özür, konuşmada engel, konuşma engeli, konuşmada bozukluk


22:23
Top