2007'den Bugüne 92,297 Tavsiye, 28,217 Uzman ve 19,977 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Afazi
Afazi Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Afazi Kavramı ile İlgili 7 Makale
► Afazi Neşe ÖZTÜRK
Özet Afazi ;sağlıklı bir bireyin çeşitli sebeplerden dolayı, beyninde meydana gelen hasar sonucu, alıcı dil ya da ifade edici dilinin veya her ikisinin birden aksamasıdır. Beyin travması, serebral tümörler, inme ve dejeneratif bozukluklar afaziye sebep olabilir. Dil üretiminin nöroanatomik yayılımı oldukça büyük ve karmaşıktır bu nedenle birçok afazi tipi vardır. Hastada zamanla iyileşme olduğunda afazinin türü de değişebilir. Afazilerde düzelmeyi etkileyen birçok etmen vardır. Afazinin etiyolojisi, terapiye başlanma zamanı, klinik ağırlığı, hasarın beyindeki lokasyonu, hastanın yaşı, cinsiyeti gibi durumları etkili olabilir. Terapi programı; hastanın ihtiyacına, becerilerine ve yeters... »»»
► Afazi (Söz Yitimi) Kemal COLAY
Afazi-söz yitimi ( Maviş, 2000), beyindeki organik bir hasara bağlı olarak, dil işlevleri ve bunlar için gerekli bilişsel işlemlerdeki bozukluk olarak tanımlanır. Afazi dilin içeriği veya anlamında, dil yapısı veya formunda, dil kullanımı veya fonksiyonunda ve dil için gerekli bilişsel yetilerde(ör: tanıma, anlama , bellek ve düşünme.) azalma ve bozulmayla karakterizedir. Bu bozukluk kendisini dinleme, konuşma, okuma ve yazma (her birisindeki bozulma eşit olmak zorunda olmamaktadır) işlevlerinde gösterir. ( Chapey) 1.1 Afazi Kuramları İkinci dünya savaşı sırasında modern afazi kuramları gelişmeye başladı. Temellerini dilbilim, davranışsal ve bilişsel psikolojiyi de içeren farklı yak... »»»
► Afazi Terapisi Kemal COLAY
AFAZİ TERAPİ SÜRECİ (TREATMENT SEQUENCE) Afazi terapisi, bireyin ihtiyaçlarına ve zamana göre değişiklik gösterir. Bazen tartışmalıdır ve hastanın bağlantılı ve doğal konuşma becerilerini saptama olanağı verir. Çoğu zaman, yapılandırılmıştır. Hastanın sağaltımı için belirli, değişmez hedefler vardır. Bunlar, raporlarda ve terapi planlarında hem kısa dönem hem uzun dönem amaçlar olarak operasyonel tanımlarıyla birlikte yazılır. Her terapi seansındaki önemsenmeyen amaçlar, afazili bireyin, iletişimi kendi isteğiyle kontrol etme becerisini yeniden en üst düzeye çıkarmayı hedefler. Bu amaç, modalitelerle, dilsel süreçlerle ve hastalığın şiddetiyle kesişir. Konuşma becerisinin düzeltilmesind... »»»
Afazi, bireylerin var olan konuşmalarını beyin hasarına bağlı olarak ortaya çıkan, bireylerin konuşma ve dil fonksiyonlarını tamamen ya da kısmen ortadan kaldıran edinilmiş bir dil bozukluğudur. Afazi, genellikle bir inme ya da kafa travması sonucunda aniden ortaya çıkan ve beynin dilden sorumlu alanlarının hasarlanmasından kaynaklanabilmektedir. Çoğu insanda dil alanları beynin sol yarı küresinde yer almaktadır. Dolayısıyla, afazide beynin sol yarısındaki dil alanları hasarlanırken, kişinin de sağ tarafına inme inebilir/felç gelebilir. Beyindeki konuşma merkezlerinde meydana gelen hasar sonucunda konuşma, konuşulanı anlama, adlandırma, tekrarlama, okuma veya yazma gibi becerilerin k... »»»
► Dil ve Konuşma Bozuklukları Psk.Tuba ASLAN AKINCI
Afazi Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Uzm.Veysel KIZILBOĞA, İçel (Mersin)
Psk.Engin OLGUN, Antalya
Neşe ÖZTÜRK, İstanbul
Prof.Dr.Fatih ÖĞÜT, İzmir , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Dr.Emrah CANGİ, İstanbul
Ali Uğur BEŞTAY, İstanbul
Prof.Dr.Burhanettin ULUDAĞ, İzmir , Nörolog
Yeliz YEKDAR, Uşak
Psk.Ceyda ERGİN, İstanbul
Serkan BENGİSU, İstanbul
Kemal COLAY, İzmir
Özlem BİLGİLİ, İstanbul
Psk.Tuba ASLAN AKINCI, Diyarbakır
Gizem ŞENGÜN, İstanbul
Sena KURTULMUŞ, İstanbul
Psk.Fırat UZUN, Antalya
Mehmet KORKMAZ, İstanbul
Uzm.Ebru ERDOĞAN, İstanbul
Mamura KHAYİTOVA, İstanbul
afazi KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların afazi KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
beyin hasarı, afaziler, duysal afazi, motor afazi, karma afazi, afazi türleri, afazi nedir, atipik afazi, konuşma bozukluğu, afaziyoloji, afazi terapisi, afazi tedavisi, afazik hasta, felç sonrası konuşma bozukluğu, yaşlılarda konuşma güçlüğü, inme sonrası konuşma bozukluğu, nüzül, felç, strok, inme, kekemelik, konuşma terapisi, konuşma gecikmesi, konuşamama, afazi terapi süreci, afazinin nedenleri, akıcı afazi, wernicke afazisi, tutuk afazi, broca afazisi, kondüksiyon afazisi, transkortikal duysal afazi, transkortikal motor afazi, global afazi, afazi testleri, western afazi bataryası, dizartri, apraksi, dizartri nedir, apraksi nedir, dil bozukluğu, konuşma bozuklukları, konuşma problemleri, dengesizlik, tedavi rehabilitasyon, stroke, transkraniyel manyetik uyarım, transkraniyel manyetik, manyetik uyarım, tms tedavisi, rtms, rtms cihazı, inme rehabilitasyonu, felç rehabilitasyonu, inme tedavisi, felç tedavisi, geç konuşma, gecikmiş dil konuşma, konuşma terapisti, dil terapisti


05:47
Top