2007'den Bugüne 92,482 Tavsiye, 28,239 Uzman ve 19,999 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Otizm Nedir
Otizm Nedir Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Otizm Nedir Kavramı ile İlgili 20 Makale
Otizm Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Otizm, Otizm Spektrum Bozuklukları ya da eski adıyla Yaygın Gelişimsel Bozukluklar şeklinde isimlendirilen önemli bir bozukluktur. Otizm; erken çocukluk çağlarında belirtilerin gözlendiği önemli bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Otizme dair belirtiler bazı çocuklarda gelişim basamaklarının erken dönemlerinde başlarken, bazı çocuklarda öncelikle normal seyreden gelişimde gerileme veya aksaklıklar olur. Otizm şüphesi çocuğun konuşmasının gecikmesi veya etrafa ilgisiz, tepkisiz olması ile ortaya çıkar. Aile, çocuğun akranları konuştuğu halde hiç kelime çıkarmamasından ya da daha önce “anne, baba” gibi tekli kelimeleri söyleyebilirken son aylarda bu kelimeler... »»»
OTİZM Çocuğunuzda, aynı yaştaki diğer çocukların davranışlarından farklı davranışlar görüyorsanız, bu davranışların otizm belirtisi olabileceğini düşünüyorsanız otizmin ne olduğunu, sizi ve ailenizi ne şekilde etkileyeceğini bilmek isteyebilirsiniz. OTİZM NEDİR? Otizm; yaşamın erken dönemlerinde başlayan ve yaşam boyu süren sosyal ilişkiler, iletişim, davranış ve bilişsel gelişmede gecikme ve sapma gibi özellikler gösteren nöropsikiyatrik bir bozukluk olarak kabul edilir.Yaklaşık her 150 çocuktan birinin otizmden etkilendiği düşünülmektedir.Erkeklerdeki yaygınlığı kızlara göre 4 kat daha fazladır.Otizmden etkilenen bireylerin çoğunda farklı düzeylerde zeka geriliği ve farklı düzey... »»»
OTİZİM NEDİR? Otizm yaşamın erken dönemlerinde başlayan ve yaşam boyu süren sosyal ilişkiler iletişim davranış ve bilişsel gelişmede gecikme ve sapmayla belirli nöropsikiyatrik bir bozukluk olarak kabul edilmektedir. Nadir görülmesine karşın bireyin ve ailesinin tüm yaşamını etkilemektedir. Otistik bozukluk, ayrıca bebeklik otizmi, çocukluk çağı otizmi, erken bebeklik otizmi olarak da adlandırılan ve yaygın gelişimsel bozuklukların içinde en çok bilinenidir. Bu durum, sosyal iletişimde sürekli ve belirgin bozulmayı iletişimde sapmayı, sınırlı ya da streotipik davranışları ve ilgileri olmasını içerebilir. İşlevselliğin bu alanlarındaki bozulmalar, 3 yaşından önce var olmalıdır. Yaklaşık o... »»»
Otistik Bozukluk Nedir? Otistik bozukluk; 3 yaşından önce başlayan, şiddeti ve belirtileri bireysel farklılıklar içeren ve yaşam boyu süren, kişinin iletişim becerilerini, davranışlarını ve sosyal yaşamını olumsuz yönde etkileyen bir yaygın gelişimsel bozukluktur. Otistik bozukluk bir spektrum (yelpaze) bozukluğudur. Bir başka deyişle belirtiler her bireyde farklı şekilde ve şiddette gözlenebilmekte ve bozukluk kendini çok hafiften çok ağıra doğru farklılaşan düzeylerde gösterebilmektedir. Otistik Bozukluğun Güçlük Alanları Nelerdir? Sosyal Etkileşimde Niteliksel Bozulma İnsanlara karşı belirgin bir ilgisizlik ve onlardan bağımsız olma hali. Diğer insanlarla ilgilenm... »»»
► Otizm Nedir? Psk.Zehra Ayça AYSEN
Otizm doğuştan gelen ve yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkan ve yaşam boyu süren gelişimsel bir bozukluktur. Son yıllarda yapılan pek çok araştırma; otizmin genetik olduğu yönünde güçlü bulguların olduğunu ancak otizmden sorumlu olan genlerin henüz netleşmemiş olduğunu söyler ve ayrıca her 110 çocuktan birinin otizmden etkilendiğini ortaya koyar. Otistik bozukluk ilk olarak 1943 yılında Leo Kanner tarafından tanımlanmıştır. Leo Kanner, yaptığı çalışmaların birinde 11 çocuğun niteliksel davranışlarının yetersizliği olan ve olmayan diğer çocuklardan farklı olduğunu ortaya koymuştur. O zaman ki tanımda otizmin iki özelliği belirtilmiştir. Bunlardan biri çocuğun kendi dünyasının içinde olması diğ... »»»
► Otizm Nedir? Psk.Ayşe Büşra SUBAŞI YURTÇU
Çocuğunuz otizmli… Çocuğunuz otizm belirtileri gösteriyor… Çocuğunuz otistik olabilir… Otizm, çoğu ailenin psikiyatrist ya da çocuk doktorlarından duyduğu bu sözler sonrasında araştırmaya başladıkları bir durumdur. Bu araştırma süreci, anne babaların çocuklarının tanı almalarının ardından yaşadıkları şok, inkar, tanıya inanmama gibi aşamalarla aynı zamana denk geldiği için araştırma sırasında en doğru bilgiye ulaşmaları hem onların ruh sağlığı hem de çocuklarının gelişimine bulunacakları katkılar açısından oldukça önemlidir. Aşağıdaki sorular, bu araştırma sürecinde ailelerin cevabına ulaşmaya çalıştı... »»»
► Atipik Otizm Nedir? Psk.Gamze EŞİN
Otistik Spektrum Bozukluklar “Otizmi”, “Asperger sendromu”nu ve “Atipik Otizm”i kapsar ve her 250 okul öncesi çocuktan birini etkiler. Atipik otizm, otizm belirtilerine sahip ancak tanı konacak kadar yeterli kriterleri sağlamayan çocuklara verilen tanıdır. Atipik otizmde genel olarak, konuşmada zorluk, iletişim kurmada güçlük, gelişimde bozukluklar, tekrarlayıcı konuşmalar, sosyalleşmede sorun yaşama gibi belirtiler bulunur ancak bu belirtiler daha geç yaşlarda çıkabilir ya da tanı konması engellenecek şekilde çok az görülebilir. Otizm, üç temel gelişim alanını etkilerken, atipik otizm bu temel alanlardan sadece birinde bozukluk görüldüğünde ya da az etkilenmesi durumunda ve diğer gelişimsel... »»»
► Otizm Nedir, Ne Değildir? Psk.Esra ERDOĞAN
OTİZM Otizm diğerleriyle iletişim kurmayı zorlaştıran ve engelleyen bir beyin bozukluğudur. Otizmde beynin farklı bölgeleri bir arada çalışamaz. Otizmlilerin çoğu diğerleriyle iletişim kurmakta her zaman zorlanacaktır. Fakat erken tedavi, teşhis gittikçe daha fazla kişiye tam potansiyellerini kullanmada yardım etmiştir. Otizmin nedeni tam olarak bilinmese de, bazı bilim adamları genetik olduğunu düşünmektedir. Halen hangi genin buna neden olabileceği araştırılmaktadır. Diğer araştırmalar, otizmi tetikleyenin belirli ilaçlar veya çocuğun çevresindeki şeyler olup olmadığı üzerine yoğunlaşmıştır. Bazıları da kızamık-kabakulak-kızamıkçık gibi çocukluk aşılarının buna yol açtığına inanır. Fakat... »»»
OTİZM NEDİR? ERKEN TANISI VE AİLELERE ÖNERİLER Otizm açılımı kapsamındaki bozukluk ya da Otizm Spektrum bozukluğu kavramlarıyla tanımlanan, kısaca otizm olarak nitelendirdiğimiz nörogelişimsel bozukluğun nedenleri ve erken tanısı konusunda bu makalede pratik bilgiler sunmaya çalışacağız. Öncelikle otizm denilince aklımıza üç alanda yaşanan sorunlar gelmektedir: İletişim Sosyalleşme Motor davranış Otizm, her çocukta aynı şekilde yaşanmaz. Kimilerinde çok hafif seyrederken, kimilerinde ise çok ağır seyretmektedir. Böyle özel çocuklara sahip ailelerin ilk akıllarına gelen kendilerinden, kendi hatalı davranışlarından kaynaklanan bir sorun olabileceği şeklinde şüphedir. Bazı anne-babalar otizm... »»»
► Otizm Psk.İpek ERDEM
► Otizm Psk.Dnş.Çiğdem SESLİ
► Otizm Psk.Emir Emre DOĞAN
► Otizm ve Beslenme Dyt.Zühal AYNACI BAYEL
► Otizm: Bir Garib Muamma.. İbrahim EREN
► Otizm Hakkında Bilmek İstedikleriniz Dr.İbrahim BİLGEN, Psikiyatrist
Otizm Nedir Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dyt.Zühal AYNACI BAYEL, İçel (Mersin)
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Mine GÜR, İzmir
Psk.Engin OLGUN, Antalya
Dr.İbrahim BİLGEN, İstanbul , Psikiyatrist
Emine ERGÜN, Ankara
İbrahim EREN, Çorum
Prof.Dr.Fevziye TOROS, İçel (Mersin) , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Zehra Ayça AYSEN, KKTC (Kıbrıs)
otizm nedir KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların otizm nedir KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
otizm, otizmde tanı, otizmde belirti, otizmde tedavi, otizmde aile yönlendirme, atipik otizm, otizmde tedavi yaklaşımları, otizmin sebebi, otizme ne yol açar, otizmin özellikleri, otistik, otistik çocuk, otizm özellikleri, otizm tedavisi, otistikler için yapılacaklar, idiot savant, otistik çocukların özellikleri, otizmin tarihçesi, otistik bozukluklar, otizm tanısı, hanen programı, hanen yaklaşımı, hanen, pecs sistemi, pep-r ölçeği, teacch programı, otizim nedir, otizm spektrum bozukluğu, yaygın gelişimsel bozukluk, gelişimsel yetersizlik, otizm belirtileri, çocukta otizm, gençlikteki otizm belirtileri, yetişkinlikte otizm belirtileri, otizm nedenleri, otizmde erken tanı, otizmde iletişim, otizmde davranış, otizmde eğitim, otizmli çocuk, otizmde gelişim, otizmde yetenek, otizmin sebepleri, otizmin nedenleri, otizm hastalığı, otizm rahatsızlığı, otistik çocuklar, otistik bozukluk, otizmin tanımı, otizmin tedavisi, otizm ve beslenme, otizmde sağlıklı beslenme, otistik çocukta beslenme, otistik çocuklarda beslenme, otistik çocuklada bebeklik, otistiklerin özellikleri, otistik eğitimi, otizmde konuşma problemleri, ekolali, otistik bebek, bebekte otizm belirtileri, otizmde belirtiler, otistik çccuk eğitimi, otistik çocukların eğitimi, otizmin çeşitleri, işlevli otizm, otizmin belirtileri, otizmin sıklığı, otizm kampanyası, otizm hastalık mı, otizm politikası, otizm politikaları, asperer, gelişimsel bozukluk, streotipik, yineleyici, otizmin tanısı, yineleyici davranışlar, otistik sendrom, bebeklik otizmi, tipik otiztik, otistik spektrum bozukluklar, asperger sendromu, atipik otizm belirtileri, atipik otizm davranışları, atipik otizm nedir, atipik otizmin nedenleri


11:24
Top