2007'den Bugüne 90,700 Tavsiye, 27,887 Uzman ve 19,779 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Otizmin Özellikleri
Otizmin Özellikleri Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Otizmin Özellikleri Kavramı ile İlgili 4 Makale
Otizm Nedir?[1] Otizm, iki gelişim alanlarından sosyal iletişim ile ilgide daralma, davranış kalıpları ve tekrarlara neden bilişsel alanda gelişimsel zorluklara neden olan bir grup norö-gelişimsel bir bozukluktur. Tam olarak neden kaynaklandığı bilinmese de yapılan araştırmalara göre birden fazla genin çevresel etkenlerin de etkisiyle aktive olması nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir. 1980’li yıllarda 10,000 çocukta bir otizm gözlemlenirken, bugün bu oran 68 çocukta bire kadar yükselmiştir. Erkek çocuklarda kız çocuklarına göre daha fazla oranda gözlemlenmektedir. Tüm bunlar neticesince otizmin sadece genetik değil çevresel etkileşimle oluşan bir norolojik bozukluk olduğu fikri ağır basm... »»»
OTİZM Çocuğunuzda, aynı yaştaki diğer çocukların davranışlarından farklı davranışlar görüyorsanız, bu davranışların otizm belirtisi olabileceğini düşünüyorsanız otizmin ne olduğunu, sizi ve ailenizi ne şekilde etkileyeceğini bilmek isteyebilirsiniz. OTİZM NEDİR? Otizm; yaşamın erken dönemlerinde başlayan ve yaşam boyu süren sosyal ilişkiler, iletişim, davranış ve bilişsel gelişmede gecikme ve sapma gibi özellikler gösteren nöropsikiyatrik bir bozukluk olarak kabul edilir.Yaklaşık her 150 çocuktan birinin otizmden etkilendiği düşünülmektedir.Erkeklerdeki yaygınlığı kızlara göre 4 kat daha fazladır.Otizmden etkilenen bireylerin çoğunda farklı düzeylerde zeka geriliği ve farklı düzey... »»»
► Otizm: Bir Garib Muamma.. İbrahim EREN
Otizmi tanımlamak için genellikle cam fanus içine hapsedilmiş bir çocuk imajından yararlanılır. Anne-babalar yıllar boyunca, günün birinde bu görünmeyen bariyeri kırmaya yarayacak bir yöntemin bulunabileceği umuduyla, yaratılan bu imaja sarıldılar. Birçok tedavi yöntemi öne sürüldüyse de hiçbiri kanıtlara dayandırılamadı. Cam fanus hala sapasağlam duruyor. Belki de bu imajın tümüyle ortadan kaldırılması zamanı artık geldi. Böylelikle en azından bir otistiğin beyninde gerçekte neler olup bittiği hakkında fikir sahibi olabiliriz. Psikolojik ve fizyolojik araştırmalar otistiklerin daha zengin bir iç dünyası olmadığını, buna karşın beyinlerini normal bir bireyinkinden çok ... »»»
Otizmin Özellikleri Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Mine GÜR, İzmir
İbrahim EREN, Çorum
otizmin özellikleri KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların otizmin özellikleri KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
otizm, bebeklik döneminde otizm, çocukluk döneminde otizm, otizm tanı kriterleri, otizm özellikleri, otizmde belirtiler, otizm nedir, otizmde tedavi, otizmde tedavi yaklaşımları, otizmin sebebi, otizme ne yol açar, otistik, otistik çocuk, otistik çocuklada bebeklik, otistiklerin özellikleri, otistik eğitimi, otizmde konuşma problemleri, ekolali, otizm hastalığı, otizm rahatsızlığı, otizm belirtileri, otistik bebek, otistik çocuklar, bebekte otizm belirtileri, otistik çccuk eğitimi, otistik çocukların eğitimi, otizmde eğitim, asperer, gelişimsel bozukluk, streotipik, yineleyici, otizmin tanımı, otizmin tanısı, otizmde erken tanı, otizmin belirtileri, yineleyici davranışlar, otistik sendrom, bebeklik otizmi, tipik otiztik, otistik spektrum bozukluklar, atipik otizm, asperger sendromu


09:54
Top