2007'den Bugüne 92,571 Tavsiye, 28,260 Uzman ve 20,019 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Özel Öğrenme Güçlüğü
Özel Öğrenme Güçlüğü Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Özel Öğrenme Güçlüğü Kavramı ile İlgili 59 Makale
Özel öğrenme güçlüğü; zihinsel gelişimleri bakımından yaşıtlarıyla benzer düzeyde ya da yaşıtlarından üstün olmalarına rağmen okuma, yazma, kendini ifade etme, matematik veya motor becerilerinin kazanımında yaşanan güçlükler olarak tanımlanmaktadır. Çoğunlukla çocuk okula başladığında ve akademik becerileri kazanmada başarısız olduğunda fark edilir. Tanı ölçütleri başvuru kitabı olan DSM –IV’te Özel Öğrenme Güçlükleri dört grupta ele alınmaktadır. Bunlar: 1) Okuma Bozukluğu (Disleksi) 2) Matematik Öğrenme Bozukluğu(Diskalculi) 3) Yazılı Anlatım Bozukluğu (Disgrafi) 4) Başka türde adlandırılamayan öğrenme bozuklukları Disleksi, okurken atlama, anlamı bozma, harf-ses uyumu bozu... »»»
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ (DİSLEKSİ) VE ÖZEL EĞİTİM Özel öğrenme Bozukluğu / Disleksi konusu çeşitli ülkelerde yüzyılı aşkın zamandır araştırılıp irdeleniyor.Ancak ülkemizde hala gerek sağlık , gerekse eğitim alanında yeterince tanınmıyor . Bu nedenle öğrenme güçlüğü çeken çocuklar ve gençler, eğitim sırasında anlaşılmıyor , kabul görmüyor , başaramıyorlar ve örseleniyorlar. Özel öğrenme güçlüğü çekenler , özel eğitim ve psikoterapi tekniklerinin kullandığı bireyselleştirilmiş eğitim programı ( BEP ) uygulandığında güçlüklerini aşabilirler ve sorunlarını farklılık / özellik olarak yaşabilirler. • Bazı araştırmacılar öğrenme güçlüğü çekilen primer sorun alanın... »»»
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ (ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ-ÖĞRENME BOZUKLUĞU) Özel öğrenme güçlüğü öğrenmeyle ilgili bir sorun olarak algılanmak ve tanıtılmakla birlikte; gördüğümüz, duyduğumuz ya da dokunduğumuz, tanımaya çalıştığımız şeylerin algılanması ile ilgili ya da işlenmesi ile ilgili bir güçlüktür. Öğrenme; Öğrenilen materyali akılda tutmak, birbiriyle ilişkilendirmek ve yeri geldiğinde kullanmaktır. Özel öğrenme güçlüğü; bir çocuğun zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesidir. Özel öğrenme güçlüğünün, başka bir psikiyatrik ve... »»»
Öğrenme bozukluğu herhangi bir nörolojik ve fiziksel hastalık ya da zeka geriliği ve otizm gibi gelişimsel bozukluklar olmaksızın, okuma, yazma, aritmetik gibi akademik becerilerde yetersizlik olarak kendini gösteren bir bozukluk türüdür. Nedenleri ile ilgili kesin bilgimiz olmasa da iki neden üzerinde durulmaktadır. Birincisi genetik yatkınlığın varlığı, ikinci ise beyinin bazı merkezlerinde olan işlevsel bozukluktur. Zeka geriliği ile karıştırılır. Zeka geriliği ile öğrenme bozukluğu arasındaki farkları şöyle sıralayabiliriz: 1- Zeka geriliğinde zeka işlevlerinin tüm alanlarında yetersizlik söz konusu iken, Öğrenme bozukluğunda özel bir alanda yetersizlik vardır. 2- Zeka geri... »»»
► Özel Öğrenme Güçlüğü Psk.Sibel YALMAN
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR ? Özel öğrenme güçlüğü dinleme, konuşma, okuyup-yazma, muhakemede bulunma ve matematik işlemleri yapma yeteneklerinin elde edilmesi ve kullanılmasında önemli zorluklarla beliren bir bozukluktur. Zekası normal ya da normalin üstünde olsa da zekasına uygun performans göstermeyen, herhangi bir duyusal, fiziksel, ruhsal, kültürel soruna bağlı olmayan okuma, yazma, matematik, kendini ifade etme, mekanda yön bulma gibi alanlardan birinde ya da tümünde güçlük çeken çocukları kapsar. * Okuma becerisindeki bozukluğa (doğru okuyamama, yavaş okuma gibi) DİSLEKSİ, *Matematikte öğrenme güçlüğü yaşıyorsa DİSKALKULİ, *Yazma ile ilgili öğrenme güçlüğü yaşıyorsa DİSGRAFİ adı ve... »»»
Çocuklar normal ya da yüksek zeka seviyelerine sahip olup yine de öğrenemeyebilirler. Belirgin öğrenme yetersizlikleri görme, işitme, heyecanlar ya da zihinsel kapasitenin bozukluğu değildir. Bunlar, bilgi edinme ya da bu bilgiyi ifade etmede zihinsel süreç bozukluklarıdır (Mayo Clinic,1994). Öğrenme yetersizliği ile birlikte davranışları ayarlamada (self regulatory behavior), sosyal algıda ve sosyal ilişkilerde de problemler olabilmektedir. Fakat bunların hiçbiri kendi başına öğrenme yetersizliğini oluşturmamaktadır. Öğrenme yetersizliği diğer özel durumlarıyla (örneğin duyusal yetersizlik, zihinsel gerilik, sosyal ve duygusal bozukluk) veya dışsal etkenlerle (örneğin kültürel farklılıklar,... »»»
► Özel Öğrenme Güçlüğü Psk.Gülten İKİZOĞLU
Aylin 2. sınıfa giden bir öğrenci. Her alanda yaşıtları kadar sağlıklı ve zeki görünüyordu. Yürümesi konuşması zamanında olmuştu. Fiziksel bir rahatsızlığı yoktu. Bazen öyle sorular sorardı ki anne babası cevap vermekte zorlanırdı. Okul hayatı başlayıncaya kadar her şey güzeldi. Sorunlar okulla birlikte başladı. İsteyerek severek okula başlayan Aylin, gün geçtikçe okuldan derslerden soğuyordu. Yaşıtları okumayı söktüğünde, o daha sesli harfleri karıştırıyordu. Sınıftakiler onu sınıfın en tembeli diye adlandırmıştı.. Arkadaşlarından geri kalmasına üzülüyor, giderek içine kapanıyordu. Annesi Zehra Hanım’ın üstün çaba ve sabrıyla Aylin, 1.sınıfın sonlarına doğru hecelemeye başlamıştı.2.sınıfın... »»»
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TÜRLERİ Okuma Güçlüğü (Disleksi) Disleksi ile ilgili birçok tıbbi ve eğitsel tanım mevcuttur. Disleksi; bireyin özellikle okuma becerisini etkileyen, beyin temelli bir öğrenme güçlüğüdür. Disleksili bireylerin sözcük çözümleme, akıcı okuma, heceleme, okuduğunu anlama becerilerinde gözlenen zayıf performansları dilin sesbilgisel bileşenindeki sınırlılıklardan kaynaklanmaktadır (National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS), 2013). Genellikle okula başlayana kadar disleksisi olan çocuklar diğer çocuklar gibi oldukça normal görünürler ve aileler tarafından fark edilemezler. Ancak okula başladıklarında, belli özellikleri bakımından akran grubundan farklı... »»»
► Disleksi-Özel Öğrenme Güçlüğü Psk.Büşra Nur KÜÇÜK
DİSLEKSİ-ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Disleksi Nedir? Aynı zamanda öğrenme güçlüğü olarak bilinen disleksi, bir bireyin normal zeka düzeyinde olmasına rağmen dil, okuma, ve yazma becerilerinde sorunlar yaşamasına neden olan bir özel öğrenme bozukluğudur. Disleksiyi test ile en erken 5 yaştan itibaren değerlendirebiliyoruz. Fakat 5 yaş öncesinde de dil ve konuşma gelişiminden, motor becerilerinden, işitsel becerilerinden ayak seslerini duyabiliyoruz. Disleksi dediğimiz şey aslında bir dil bozukluğudur. Disleksiye bağlı olarak okuma yazma da yaşanan zorluklar okuma yazma çalışmalarını daha çok yaparak düzelmez. Çocuğunuza ekstra okuma yaptırmak yetersizlik algılarını pekiştirmekten başka bir işe yaram... »»»
► Disleksi - Özel Öğrenme Güçlüğü Psk.Dnş.Ömer CİMEM
Öğrenme güçlüğü dediğimizde aklımıza gelen deli sorular var. Neden kaynaklanıyor? Sonuçları neler? Ne yapmalıyız? Bu çocuklar dahi mi? Neden sürekli hayaller kuruyorlar? Öğrenme Güçlüğü ile ilgili detaylı bilgi için “Öğrenme güçlüğü- başarısız olana kadar bekle” yazımı da okuyabilirsiniz. Bu yazıda öğrenme güçlüğü ile ilgili ilk akla gelen soruları cevaplamaya çalışacağız.  Her öğrenme güçlüğü tanısı alan çocuk öğrenme güçlüğü müdür? Hayır. Tanılama kriteri başarısızlığa dayalı olduğu için bu durum maalesef doğru değildir. Çocuklar başarısızlık nedenlerine bağlı olarak pek çok açıdan yaşadıkları başka problemler nedeniyle de öğrenme güçlüğü tanısı alıyor olabilir. Mesela oku... »»»
Öğrenme Bozukluğu Disleksi olarak da bilinen Özel Öğrenme Güçlüğü ya da Öğrenme Bozukluğu, zeka düzeyi normal ya da normalin üstün olan bireylerin, testlere göre, yaş, zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda, okuma, matematik ve yazılı anlatım düzeyinin beklenenin altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur. Kısaca, bireyin bilgiyi öğrenirken zorlanması ile ortaya çıkan bir öğrenme güçlüğüdür. Öğrenme Bozukluğu bireyin hayatının birçok alanında etkisini göstermektedir. Örneğin; öğrenme bozukluğu olan çocukların okul başarısı sıklıkla düşüktür, arkadaşları ile iletişimde sorunlar yaşayabilirler ve bu sebeple zaman zaman bu çocukların zeka düzeyinin düşük olduğu ya ... »»»
► Özel Öğrenme Güçlüğü Nedir? Psk.Dnş.Alaaddin DEBGİCİ
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR? Okul başarısızlığının nedeni özel öğrenme güçlüğü olabilir. Özel öğrenme güçlüğü kısaca çocukların belirli alanlarda yetersizlikler göstermesi olarak tanımlanır. Bir çocukta öğrenme güçlüğü bulunması onun hiçbir şey öğrenemeyeceği anlamına gelmez. Aksine bazı büyük düşünürlerin öğrenme güçlüğü tanısı aldığı bilinmektedir. Örneğin büyük bilim adamı Albert Einstein'in da disleksi sorunu yaşadığı bilinmektedir. Öğrenme güçlüğü bulunan kişilerde zekâ sorunu genellikle bulunmaz. Okuma, yazma, aritmetik veya iletişim gibi alanların birinde, nadir olarak da birkaç alanda öğrenme güçlüğü gözlenir. Bunun nedeni beynin bilgiyi alma ve işleme kapasitesindeki güçlükle... »»»
► Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) Psk.Dnş.Ertan GÖRGÜ
Öğrenme doğumla birlikte başlayan ve yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Okullardaki eğitim-öğretim çalışmalarına katılan ve bu eğitimin başlangıcına kadar belirgin bir “bilgi alma ve kullanma” problemi olmadığı düşünülen her çocuğun, okulda başarılı olacağı varsayılır. Ancak, bir sorun gözlenemediği halde okul yaşantısının başından itibaren öğrenmeye ilişkin sorunlar yaşayan pek çok çocuk vardır. Öğrenmeye ilişkin yaşanan sorunların ve okul başarısızlığının altında birçok neden bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda bu sorunların daha çok, okula, aileye, çevresel-kültürel etkenlere,geçmiş yaşantılara ve çocuğun yapısal özelliklerine bağlı olduğu düşünülmekteydi. Ancak 1940’ların başından iti... »»»
ALGI SÜRECİ Çocuklar özellikle 3–5 yaşları arasında sonraki yıllarda okuldaki öğrenme sürecine temel oluşturacak bilgi ve beceri kazanır. Bu yıllarda çocuklar bilgi ve becerilerini görsel ve işitsel algıları yoluyla edinir, dikkat, bellek ve düşünme becerilerini geliştirir, dili anlamayı ve kullanmayı öğrenirler. Algı genel olarak duyularla elde edilen bilgilerin tanınması ve anlamlandırılması olarak tanımlanabilir. Örneğin, bir kare bir bütün olarak algılanmalıdır. Algı, öğrenilmiş bir beceri olduğu için, çocukların algı becerilerinin geliştirilmesi için öğretimin sağlanması önemlidir. İşitsel Algı Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için önemli bir süreçtir. Duyulan şeylerin tanınması ve anla... »»»
► Özgül(Özel) Öğrenme Güçlüğü Nedir? Psk.Elif Y. ÇAVUŞOĞLU
Özgül Öğrenme Güçlüğü,kısaca ÖÖG bir zihinsel engel değildir. Basit bir deyişle ÖÖG’nin kişiye, duruma ve olaya özel bir konsantrasyon sorunu olduğu söylenebilir. Zekadan bağımsızdır ve her zeka düzeyinde görülebilir. Disleksi(okuma güçlüğü), Disgrafi(yazma güçlüğü) ve Diskalkulia(matematik güçlüğü) olmak üzere üçe ayrılır. Disleksi ve disgrafi sıklıkla biri birincil, diğeri ikincil sorun olarak aynı kişide bir arada görülmektedir. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte tanı alan kişinin genellikle ailesindeki diğer bireylerin bazılarında da görülüyor olması genetik olabileceğini düşündürüyor olmakla birlikte yüzdeliği 18 olan; yani hemen her beş kişiden birinde çeşitli derecelerde va... »»»
Özel öğrenme güçlüğü, son yıllarda giderek artan tanı sayısıyla ailelerin çocuklarıyla ilgili en çok karşılaştıkları sorunlardan biri olmuştur. Nedenleri konusunda net bir fikir birliği yoktur. Bu gibi durumlarda nedenlerden ziyade ne yapılacağı üzerinde durulması aile ve çocuk açısından daha faydalı olacaktır. Basit şekilde özel öğrenme güçlüğü belirtilerinden, tanımından bahsedeceğim ve eğitim nasıl olması gerektiğini anlatıp bir vaka ile durumu özetleyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri eğitim dairesi 1976 yılında özel öğrenme güçlüğünü şöyle tanımlamıştır; '' özel öğrenme güçlüğü, sözlü ifade, yazılı ifade, dinleyerek kavrama, okuyarak kavrama, basit okuma becerileri, matematik işlem... »»»
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR? NE DEĞİLDİR? Öğrenme, çok aşamalı bir süreçtir. İlk aşama, duyu organlarının algıladığı bilgiyi beyne iletmesidir. Beyne iletilen bu bilgiler işlenir ve daha sonraki süreçlerde kullanılmak üzere hafızaya alınır. Hafızaya alınan bilgiler ise iletişim kurma, okuma, yazma vb. gibi süreçlerin yürütülmesini sağlar. Özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarda bu süreçlerin işlemesinde bazı zorluklar yaşadıkları görülür. Özellikle ilkokul birinci sınıfa başlama ile yoğun şekilde eğitim ve öğretime başlayan öğrencilerde bu zorluk fark edilecek noktaya gelir. Bu öğrenciler öğrenme süreçlerinde yaşıtlarına göre güçlük çekerler. Temel akademik becerilerin (okuma, yazma, akıl... »»»
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TANIM: Yazılı ya da sözlü dili anlamak ya da kullanabilmek icin gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde ya da birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma ya da matematiksel işlemleri yapmada yetersizlik nedeniyle, bireyin eğitim performansının ya da sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur ( Kırcaali İftar,2000) Özel öğrenme güçlüğü görme, işitme, devinim, zeka yetersizliklerinden, çevresel, kültürel, ya da ekonomik dezavantajlardan kaynaklanan yetersizlikleri kapsamaz · Nörolojik kaynaklı · Normal ve normal üstü zekaya sahip. Öğrenme güçlüğü olan bir kişiyi anlamak ve onlara eğitim vermek çok güç,... »»»
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ (ÖÖG) NEDİR? Bir çocuğun zeka seviyesinin normal ya da normalin üzerinde olmasına rağmen okuma (disleksi), yazma (disgrafi) veya matematik(diskalkuli) alanlarının bir ya da birden fazlasında yaşıtlarının altında başarı göstermesiyle karakterize bir nörogelişimsel bozukluktur. Sıklıkla disleksi olarak bahsedilen bu bozukluğun aslında adı değil, Özel Öğrenme Güçlüğü bir alt grubudur. DSM-5 Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabında ise Özgül Öğrenme Bozukluğu olarak geçmektedir. ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDEN OLUR? Özel Öğrenme Güçlüğü nörogelişimsel bir bozukluktur. Sebepleri halen tam olarak bilinmemektedir. Ancak kardeşler arasında ve ikizler arasında yapılan çalışmalar biyolo... »»»
Disleksi, Disgrafi, Diskalküli: Özel Öğrenme Bozukluğu Hepimizin okul yaşantımız süresince derslerde zorlandığımız ya da arada sırada kendimizi Öğrenme konusunda sorunlu hissettiğimiz zamanlar olmuştur. Ancak, biraz çaba, çalışma ve sabırla bunların üstesinden gelmeyi başarabilmişizdir. Oysa, ne kadar çalışırsa çalışsın, ne kadar çabalarsa çabalasın bir türlü okurken, yazarken ya da matematik işlemlerini yaparken diğerleri kadar başarılı olamayan çocuklar var. Bunlar, genellikle diğer derslerde başarılı olurken, bütün ayların adını bildikleri halde sıralarken zorlanan, yazı yazarken ayna görüntüsünü kâğıda geçiren, okurken bazı sözcükleri anlamlarını bildikleri halde birbirinin yerine ku... »»»
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Öğrenme güçlüğü , okumada, yazmada veya matematiksel işlemlerde, kısaca öğrenmede zorluk yaşanmasıdır. Özel öğrenme güçlüğü üç farklı şekilde kendini ortaya koyar. 1) Disleksi (Dyslexia): okumada öğrenme güçlüğü. 2) Disgraphia : Yazmada öğrenme güçlüğü. 3) Dyscalculia : Matematikte öğrenme güçlüğü. Çocukta bu belirtilerden bir tanesi olabileceği gibi, iki tanesi veya üç tanesi de olabiliyor. Çocuk okuyamıyor ancak yazıyor, yazıyor ancak okuyamıyor olabiliyor ve yahut okuyor, yazıyor ancak matematiksel işlemlerde başarı sağlayamıyor şeklinde gözlemlenebilir. İlk bebeklik belirtisi olarak bu çocuklarda konuşmanın geç olduğu gözlenmektedir. Okul öncesi d... »»»
Son dönemlerde gördüğüm danışanlarımın çoğu özellikle birinci ve ikinci sınıfta akademik alanda yaşadığı problemler sebebiyle başvurdu. Birçoğunun öğrenme güçlüğü yaşadığını gördük, tanısı konuldu ve hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. Ben de bu sebeple bu ayki yazıyı öğrenme güçlüğü konusuna ayırmak istedim. Özel Öğrenme Güçlüğü nedir? Öğrenme güçlüğünü doğru bir şekilde tanımalıyız. Çünkü zeka geriliği ve dikkat sorunları ile karıştırılabiliyor. Bu durum da tanı konulmasını ve müdahalede bulunulmasını geciktirir. Oysa ki öğrenme güçlüğünde zaman bizim için çok ama çok değerlidir. Öğrenme güçlüğü kişinin zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen yaşına, zekasına ve ver... »»»
Örnek Olay Furkan Öğretmen, anasınıfına başlayan Barış'ın aradan bir ay geçmesine rağmen gerek arkadaşlarıyla gerekse kendisiyle iletişim kuramadığını görünce biraz onu gözlemlemeye karar vermiştir. Barış, motor becerileri gerektiren etkinliklerde başarısız olmakta, oyunlara katılım noktasında pasif kalmakta ve kendisine verilen görevleri unutmaktadır. Bunların bir uyum problemi olup olmadığından emin olmak isteyen Furkan öğretmen, Barış'ın ailesiyle görüşmeye karar vermiştir. Barış'ın evde okula dair yapılanları hatırlayamadığı, mahalledeki akranlarıyla da çok rahat oyun kuramadığı, duygularını ifade etmekte zorlandığı ve bu sebeplerle diğer çocuklar tarafından dışlandığını öğrenmiştir. Bar... »»»
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ – DİSLEKSİ TANISI KONURKEN KULLANILAN TESTLER Özel öğrenme güçlüğü - Disleksi tanısı koymak için ayrıntılı klinik muayene ve psikometrik test ve değerlendirmeler ve ayrıntılı öykü almak gereklidir. Akademik başarısı, oryantasyonu, ders çalışma alışkanlıkları, dokunsal algısı, ince- kaba motor becerileri gibi alanlar sorgulanır. Tanı koymak, özellikle özel eğitim almak gerekliliğini ortaya koymak gerektiğinde öncelikli olur. Uluslararası tanı sınıflandırma sistemlerinde belirtilen kriterler karşılandığında tanı konur. Tanı koymak yada koymamak öncelikli değildir. Önemli olan var olan belirtileri ayrıntıları ile incelemek ve gerekli tedavi yaklaşımlarını çocuğa uygun... »»»
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ – DİSLEKSİ TANISI KONURKEN KULLANILAN TESTLER Özel öğrenme güçlüğü - Disleksi tanısı koymak için ayrıntılı klinik muayene ve psikometrik test ve değerlendirmeler ve ayrıntılı öykü almak gereklidir. Akademik başarısı, oryantasyonu, ders çalışma alışkanlıkları, dokunsal algısı, ince- kaba motor becerileri gibi alanlar sorgulanır. Tanı koymak, özellikle özel eğitim almak gerekliliğini ortaya koymak gerektiğinde öncelikli olur. Uluslaraaarası tanı sınıflandırma sistemlerinde belirtilen kriterler karşılandığında tanı konur. Tanı koymak yada koymamak öncelikli değildir. Önemli olan var olan belirtileri ayrıntıları ile incelemek ve gerekli tedavi ... »»»
Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü ile Nasıl Başedilir? Sözel Olmayan Öğrenme Güçlüğü - SOÖG (Nonverbal Learning Disability - NLD) Sözel Olmayan Öğrenme Güçlüğü (SOÖG) nöro-psikolojik davranış, akademik ve sosyal-duygusal alanlarda güçlüklere neden olan gelişimsel bir problemdir. SOÖG si olan çocuk okul ortamında çeşitli zorluklarla karşılaşır. Okul ortamı karmaşık ve sürekli değişken bir yapıya sahiptir. Öğrenciler sürekli olarak çeşitli uyaranlarla karşı karşıyadır ve onlardan ortamlara uygun davranışlar göstermeleri, karmaşık sosyal etkileşimlerde bulunmaları ve aynı zamanda akademik becerilerle başa çıkmaları beklenir. Bu beklentiler herhangi bir çocuk için yorucu olabilirken SOÖG si... »»»
TÜM YÖNLERİYLE ÖZGÜL (ÖZEL) ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE DİSLEKSİ; TANI, TEDAVİ ve DİKKAT EKSİKLİĞİ İle İLİŞKİSİNE DAİR. Ülkemizde bu konu hakkında çokça yanlış bilgi olması nedeniyle önce kavramları açıklamak isterim. Kavramları açıklarken olabildiğince basit ve anlaşılır olmasına dikkat etmeye çalışacağım. Bu konuların özellikle aileler ve öğretmenler tarafından daha iyi tanınması öncelikli amacımdır. Dikkat Eksikliği Nedir? Bu tanım genel olarak Hiperaktivite ile birlikte anılır ama hiperaktiviteden oldukça farklıdır. Birlikte ele alınmasının ana amacı ikisinin de ortak sorununun “dikkat bozukluğu” olmasıdır. Dikkat eksikliği ve Hiparaktivite Bozukluğu DEHB-(DSM-IV) olarak adlandırılan d... »»»
Özel Öğrenme Güçlüğü, bir çocuğun zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen, dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma- yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesidir. Okuma Bozukluğu, Yazılı Anlatım Bozukluğu, Matematik Bozukluğu ve Başka Türlü Adlandırılamayan Öğrenme Bozukluğu alt gruplarını içerir. Disleksi tanılama süreci içerisinde tanının konabilmesi için ayrıntılı değerlendirmeler yapılmalı, bu değerlendirmelerin de uzman kişilerin işbirliği ile yapılması sağlanmalıdır. varolan yanlış bilgiler eğitim sürecini olumsuz etkileyebilmektedir 

 Disleksiyle ilgili bazı yanlış kanılar bulunmaktad... »»»
Okul Öncesi veya Erken Dönem Belirtileri: Bir bireye birinci sınıfın ikinci dönemine kadar kesin tanı konulamaz. Okul öncesi dönemde ÖÖG’li birey yoktur. ÖÖG riski taşıyan birey vardır. Bu riski taşıyan çocuklar, erken dönem belirtilerine yönelik değerlendirilmeli ve buna göre erken önlemler alınmalıdır. Nedir bu erken dönem belirtileri? - Konuşmanın gecikmesi veya konuşmada yaşanan sıkıntılar ( kelimeleri doğru telaffuz edememe, kelime dağarcığının az gelişmiş olması, içe kapanıklık olarak değerlendirilen çok konuşmama) - Kavram gelişimde yaşanan sıkıntılar ( yön kavramları, zıt kavramları, mekansal kavramları, öncelik-sonralıkla ilgili kavr... »»»
GELİŞİMSEL KOORDİNASYON BOZUKLUĞU VE DİKKAT EKSİKLİĞİ/ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU –ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ Akademik yetersizlikler, dikkat işlev bozukluğu ve zayıf motor koordinasyondan dolayı bir çok çocuk okulda sorunlar yaşamaktadır. Bu durum davranış ve gelişim pediatrisi açısından en sık durumlardan biridir. Nörogelişimsel bozukluklar birbirleri ile belirgin komorbidite gösterirler. Gelişimsel bozuklukların birkaçının birlikte bulunduğu durumlarda tanı karmaşası yaşanabilir. Bu durum özellikle motor gecikme olduğunda gerçekleşir, çünkü çoğu uzman ve eğitmen böyle bir gecikmenin çocuk üzerine olan etkilerini önemsemezler. Klinik araştırmalar göstermiştir ki; clumsiness (b... »»»
ZEKA NEDİR Sözlük anlamı: İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset. Zeka, diğer şeyler arasında, akıl yürütme (mantıklı düşünme yeteneği), plan yapma, problem çözme, soyut düşünme, karmaşık fikirleri kavrama, çabuk ve deneyimlerden öğrenme yeteneklerini içeren genel bir zihinsel kapasitedir. Zihinsel süreçler sergilenen davranışlara bakılarak değerlendirilir. Bu davranışlar çeşitli testler ve gözlemlerle değerlendirilir. Zihin; algılama, bellek, düşünme, akıl yürütme, öğrenme gibi birçok işlevi içerir. Buradan hareketle şöyle bir tanım yapılabilir: Zeka , zihnin öğrenme , öğrenilende... »»»
► Öğrenme Güçlüğü Aydın ALEGÖZ
Öğrenme güçlüğü her dilde, her kültürde ve her ulusta görülen bir sorundur. Her okulda, ortalama ya da ortalamanın üstünde zekaya sahip olduğu halde okuma, yazma ya da matematik becerileri kazanmada ve kullanmada güçlük çeken çocuklara rastlamak olasıdır. Bu sorun hekimler tarafından geçen yüzyılın başlarında fark edilmiş ve 1960’lı yıllarda yaygın biçimde tanınmaya başlanmıştır. Bununla birlikte, az gelişmiş toplumlarda bilindiği pek söylenemez. Öğrenme güçlüğü geniş ve dar anlamda kullanılan bir terimdir. Travma, zehirlenme, oksijensiz kalma gibi nedenlerle beynin belirli işlevlerinin zarar görmesi; işitme, görme duyularında güçlükler; otizm, asperger gibi yaygın ... »»»
► Öğrenme Güçlüğü Psk.Aylin AYDEMİR
ÇOCUKLARDA ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Çocuklarda sıklıkla karşılaşılan biri olan ders başarısızlığı, öğrenme problemleri genellikle ilk okulun ilk dönemlerinde ortaya çıkmatadır. Önceleri çocuğun tembelliği Ya da isteksizliği olarak yorumlanan bu problemlem sonrasında oldukça karmaşık bir hal alarak öğretmenlerşn ve ailelerin başına arıtan bir durum haline dönüşmektedir. Özel öğrenme güçlüğü kolay tanımlanabilen bir kavram değildir. Ancak en tipik göstergelerinden birisi çocuğun okulda yapması beklenilen becerileri kazanıp kullanmada sorun yaşamasıdır. Okul başarısı, insan hayatının geniş bir alanını etkilediğinden dolayı önemlidir ve özel öğrenme güçlüğü olduğu tesbit edilen bir çocuğun vakit kaybe... »»»
► Özgül Öğrenme Güçlüğü Psk.Gözde EMİK AKSOY
Özgül öğrenme güçlüğü, bir veya daha fazla alanın işlevselliğinde bozulmaya yol açan, çocukluk çağının sık görülen gelişimsel ve nörobiyolojik rahatsızlığıdır. Öğrenme Güçlüğü’nün temel özelliği, normal zihinsel gelişim düzeyine rağmen çocuğun okuma, matematik ve yazılı anlatım becerilerini de içeren bilişsel süreçlerde ortaya çıkan bozulmadır. Bu özellikleri nedeniyle tanısı ilköğretim yıllarında konmaktadır. Öğrenme Güçlüğü’nün okul çağı çocuklarında görülme sıklığı, %2–10’dur (APA, 1994). Özgül öğrenme güçlüğü, Okuma bozukluğu, Matematik bozukluğu, Yazılı anlatım bozukluğu ve Başka türlü adlandırılamayan öğrenme bozukluğu alt gruplarını içerir. APA tarafından geliştirilmiş sınıflandırma ... »»»
► Özgül Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) Psk.Seval HACIM KILIÇ
ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ (DiSLEKSi) Özgül öğrenme güçlüğü öğrenmenin pek çok alanının etkilendiği karmaşık yapısal (nörolojik) bir durumdur. Bu kişilerin zekalarında bir problem yoktur.Özgül öğrenme güçlüğü olan bireylerin zekalari normal veya normalin üstünde olabilir fakat okuma ve yazmayı zor öğrenirler.Hatta genelde çocuk okula başladıktan sonra ilk kez farkedilir.Bu çocuklar heceleme de sıkıntı yaşarlar. Harfleri ters yazarlar ya da karıştırırlar( b-d, u-n, 2-5,…). Okurken kelimeleri yarım okurlar,uydururlar yada sonuna birşeyler eklerler. Matematik calismalarinda zorlanirlar.( +, - , x , : ) işaretlerini karıştırırlar. Çarpım tablosunu öğrenmede zorluk yaşarlar yada öğrenemezler.... »»»
OKULA ,yeni başlayan çocuklar arasında her sınıfta bir yada iki tane öğrenme sorunu yaşayan çocuklara rastlanmaktadır. Bu ,çocuklar ,algılama, muhakeme, hafıza, dikkat alanlarında sorun yaşar. Bu sebeble okula gitmek istemezler. Her zaman sınıfın gerisinde kalırlar. Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü Herhangi bir organik nedene bağlı olmaksızın okul becerilerinde sorun olmasına öğrenme güçlüğü denir. Bu durum zeka geriliğinin, duygusal kusurun ya da kültürel faktörlerin bir sonucu değildir. Çocuğun aritmetik beceri, okuma, yazma gibi akademik becerilerinden birinin, zekasına göre beklenen düzeyin belirgin derecede altında olması durumu olarak da ifade edilebilir. Yapılan araştırmala... »»»
ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ - DİSLEKSİNİN NEDENLERİ Özgül Öğrenme Güçlüğü – Disleksi’nin Nedenleri Disleksinin temel nedenler arasında genetik faktör ve beyin anatomisindeki farklılıklar sayılmaktadır. Ancak bu faktörler disleksiyi açıklamakta yetersiz kalıyor. Öğrenme teorilerinden geliştirilen bilgi işlemleme modeli bizlere disleksiyi anlamamızda farklı bir çerçeve sunuyor. Disleksi-bilgi işlem modeli (Silver 1989-1996) Girdi (input), göz, kulak, deri gibi duyu organlarından alınan işlenmemiş uyaranlardır. Bu uyaranlar sinir hücreleri (nöronlar) kanalıyla beyne ulaşırlar ve girdilerin algılanması beyinde gerçekleşir. Öğrenme güçlüğü olan çocuklarda bu uyaranların algılanmasında ... »»»
Özel Öğrenme Güçlükleri ve Erken Dönemlerde Farkedilmesinin Önemi Özel Öğrenme Güçlüğü gelişimsel nörolojik bir problemdir. Basitçe anlatmak gerekirse beynin çalışma sisteminde bir farklılığın bulunmasıdır. Öğrenme güçlüğüne sahip kişiler normal veya normalüstü zihinsel kapasiteye sahip oldukları halde bazı öğrenme alanlarında yaşadığı güçlükler nedeniyle bu tanıyı almaktadırlar. Dış dünyadan duyu organları yardımıyla bilgilerin algılanması, işlenmesi, anlamlandırılması, sıraya konulması, organize edilmesi, eski ve yeni bilgilerle bağlantı kurulması, depolanması ve gerektiğinde depolandığı yerden çekip alınarak tekrar kullanılması yani “ öğrenme ” basamaklarının her biri koordine... »»»
► Okuma Güçlüğü Disleksi Şeref BAYSAL
► 5 Soruda Asperger Sendromu Psk.Nurefşan YALÇIN
► Dislekside Özgüven Eksikliği Psk.Betül BULUT
► Şimdi Siz Disleksisiniz... Psk.Gülay HORLU
► Çocuğunuz Okumada Zorluk Çekiyorsa Dikkat ! Psk.Dnş.Eylem Metin ÖZKURAL
► Disleksi Nedir Psk.Dnş.Eylem Metin ÖZKURAL
► Disleksi Mine GÜR
► Görsel Algı Veli DERİN
► Hiperleksi Erdi KANBAŞ
Özel Öğrenme Güçlüğü Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Psk.Semra TANAS, İstanbul
Psk.Duygu KARAKULAK TAKVİM, KKTC (Kıbrıs)
Veli DERİN, İzmir
Psk.Elif GÜNERİ, İstanbul
Celil SOYLAN, İstanbul
Mine GÜR, İzmir
Uzm.Psk.Afra AHBAB, İstanbul
Şenay YILMAZ, İstanbul
Soner YELMEN, Samsun
Anıl TÜZÜN, İzmir
Psk.Reyhan ÜNVER, İstanbul
Şeref BAYSAL, İstanbul
Fulya CAN, İzmir
İbrahim EREN, Çorum
Psk.Cihan ÇELİK, İstanbul
Psk.Aylin AYDEMİR, İstanbul
Erdi KANBAŞ, İstanbul
Ertürk ATMACA, Antalya
Gizem ŞENGÜN, İstanbul
Psk.Sevim TARIMSAL, Tekirdağ
Psk.Merve OGAN, İstanbul
Yakup GÜLÜŞÜR, Tekirdağ
Psk.Bahar TÜRK, İstanbul
Psk.Sibel YALMAN, İstanbul
Mehmet KORKMAZ, İstanbul
Tuğba DÖNER, İstanbul
Hatice Aslı ŞEN, İstanbul
Selvi ÇALIŞ, İzmir
Derya GÜRBULAK, İstanbul
Psk.Müge TURHAN, Tekirdağ
özel öğrenme güçlüğü KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların özel öğrenme güçlüğü KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
özel öğrenme güçlüğü belirtileri, disleksi, disleksi için ne yapılabilir, disleksi belirtileri nelerdir, diskalkuli, matemetik öğrenme güçlüğü, yazı yazmada güçlük, okul başarısızlığı, işitsel algılama, disleksi nedir, disleksi türleri, öğrenme güçlüğü, öğrenme güçlüğü nedir, öğrenme güçlüğünün tanımı, disgrafi, öğrenme bozukluğu, dilsel disleksi, dilsel öğrenme güçlüğü, öğrenme güçlüğünün türleri, algısal tip disleksi, disleksi belirtileri, okuma sorunu, aritmetik güçlük, sayısal güçlük, yazma bozukluğu, okuma bozukluğu, öğrenememe, zor öğrenme, zor öğrenen çocuklar, çocukta öğrenme, özel öğrenme güçlüğü türleri, dikkat, özel öğrenme bozukluğu, algı, algı süreci, özgül öğrenme güçlüğ, özgül öğrenme güçlüğü, özel eğitim, okuma güçlüğü, yazma güçlüğü, okuyamama, okuyamayan çocuk, okuma problemleri, zor okuma, geç okuma, özel öğrenme güçlüğü nedir, öğrenme güçlüğünün sebepleri, özel öğrenme güçlüğünün tedavisi, diskalkuli nedir, disgrafi nedir, özel çocuk, diskalküli, okurken atlama, hızlı okuyamama, öğrenmede güçlük, okuduğunu anlamama, çocukta zeka, okul öncesi dönemde öğrenme güçlüğü, disleksi testleri, dehb testi, disleksi testi, disleksi tedavisi, okuma güçlüğü tedavisi, özel öğrenme güçlüğü testi, öğrenme güçlüğü tanısı koyma, özgül öğrenme bozukluğu, özgül öğrenme bozukluğu testi, okuma bozukluğu testi, okuma bozukluğu tedavisi, çocukta öğrenme güçlüğü, sözel olmayan öğrenme güçlüğü, sözel öğrenme güçlüğü, nonverbal learning disability, dikkat eksikliği, hiperaktivite, asperger sendromu, sınır zeka, donuk zeka, normal zeka, ağır öğrenen, disleksinin belirtileri, okul öncesi dönemde disleksi, erken yaşta disleksi, disleksinin erken tesbiti, disleksinin erken belirtileri, koordinasyon bozukluğu, zeka, zeka nedir, zeka geriliği, mental retardasyon, üstün zeka, zeka testi, öğrenme güçlüğü ve ıq, öğrenmede zihinsel engel, öğrenme kuramları, öğrenme zorluğu, öğrenme güçlüğünün değerlendirilmesi, informal değerlendirme, otantik değerlendirme, performans değerlendirilme, öğrenme güçlüğünün medikal yönü


15:56
Top