2007'den Bugüne 83,877 Tavsiye, 26,322 Uzman ve 18,762 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Ruhsal
Ruhsal Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Ruhsal Kavramı ile İlgili 130 Makale
RUHSAL SORUNLAR HASTALIK DEĞİLSE İNSANLAR BOŞ YERE ACI MI ÇEKMELİDİR HAYIR! Psikiyatrideki sorunların hastalık olmadığını anlatan dizi yazılarım kısmi bir yanlış anlamaya da neden olmuş gibi gözüküyor. Kimi okuyucular, “Hocam hastalık yoksa bizi rahatsız eden bu durumlar normal mi, biz bunları çekelim mi yani” türünden sorular soruyorlar. Hemen belirtmek gerekir ki kişiye rahatsızlık veren bir ruhsal durum sağlık veya hastalık olmak zorunda değildir. Yani, “Ya sağlık ya hastalık! Biri değilse mutlaka diğeri” gibi bir ikilem içinde olmamız gerekmiyor. Ben psikoz (akıl ve düşünce hastalığı) dışındaki tüm ruhsal hallerin (özellikle duygu durum hallerinin) hastalık olmadığını, sadece (ve en... »»»
► Ruhsal travma Psk.Dnş.Esmanur BOLAT
Psikoloji alanına ait pek çok kavram gibi “travma” kavramı da çeşitli durumlar için uygun ya da uygun olmayan şekilde kullanılabilmekte. Açıkçası insanların yaşadığı pek çok üzüntü ve sıkıntı veren olay vardır fakat hepsi travma üretmez. Diğer yandan araştırmalar her iki kişiden birinin travma yaratabilecek olayları ömürlerinde en az bir kez deneyimlediklerini göstermekte. Bu noktada travmaya maruz kalanların verdikleri tepkileri kişisel özellikleri, çevresel kaynakları ve diğer değişkenler etkilemekte. Ruhsal travma; korkutucu, dehşet hissi yaratan, çaresiz bırakan çoğunlukla olağandışı ve ani olayların sebep olduğu etkilerdir. Doğal felaketler, savaşlar, işkenceler, tecavüzler, kazalar, b... »»»
► Ruhsal Travma Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL
Travma tıp dilinde yaralanma demektir. Psikolojide kullanılan anlamı ise ruhun yaralanması, örselenmesidir. Travma kişinin ruhsal ve bedensel varlığını değişik biçimlerde sarsan ve inciten her türlü olaylar bütünüdür.(Damka;2009) Travmatik yaşantı kişinin psikolojik iyilik halini, sosyal güvenliğini tehdit ederek kişinin kendini engellenmiş hissetmesine, yetersizlik ve çaresizlik duyguları yaşamasına sebep olur.(Damka;2009) Travmatik olaylar aynı zamanda kişilerin önceki şemalarının ve dünyanın güvenilir bir yer olduğuna ilişkin temel varsayımlarının yıkılmasına neden olabilir. Travmatik olaylarla birlikte insanda stres hormonu aşırı şekilde çalışmaya b... »»»
Narsisistlerin iç ruhsal yapısı: Narsistik kendilik bozukluğu; libidinal birim ile agresyon birimi olmak üzere iki ana birimden oluşmaktadır. Libidinal birimde nesne ile kaynaşmış, nesneden ayrışmamış grandiyöz kendilikle, büyüklenmeci kendilikle idealize edilmiş ebeveyn imagosunu karşılayan büyük ve güçlü ve muhteşem öteki ile ilintilidir. Masterson kendilik tarafındaki nesne parça birimine büyüklenmeci kendilik derken kaynaşmış olan diğer birime tümgüçlü nesne olarak isimlendirmektedir. Bunu savunmacı kaynaşmış parça birim olarak adlandırmaktadır. Bu birim libidinal enerji ile yüklenmiştir. Diğer tarafta agresyon enerjisi ile yüklü olan birim vardır ki burada da aynı şekilde kendilik ve ... »»»
Gençlik delilikten bir şubedir. Çılgınlık ile delilik arasındaki ince çizgi önemlidir. Devletlerin, toplumların, ailelerin kırmızı çizgileri olduğu gibi bireyin de kırmızı çizgileri vardır. İşte, ergenlik tam da bu kırmızı çizgilerin belirlendiği ve oluştuğu dönemdir. Tabii kırmızı çizgilerle beraber beyaz ve siyah çizgilerde kesinlik kazanmaya başlar. Ergenlikte ruhsal değişim adlı konuyu en iyi nasıl anlatabilirim diye düşündüm. Konu hakkında genel bir bilgi, ergenle ebeveyn diyalogları, , bu dönem içerisindeki ergenlerin ruhsal durumlarını anlatan mektuplar ve günlüklerden oluşan bir makale hazırladım. Ergenin özellikle bu dönemde sandığımızdan daha çok ilgiye, özene, yol göstericiy... »»»
RUHSAL TRAVMALAR VE TRAVMAYA YATKINLIK Kişinin doğrudan ya da tanık olarak yaşadığı; korku, dehşet, çaresizlik yaşamasına neden olan ve yaşamsal bütünlüğüne yönelik bir tehdit olarak algıladığı olay ya da yaşantılara ruhsal travma denir. Her travmatik olay ruhsal travmatik olay değildir; kişinin korku, dehşet ve çaresizlik hissetmesi o olayı ruhsal travmatik olay haline getirir. Ruhsal travmatik olayları 3 kategoride ele alabiliriz; 1-kazalar: motorlu araç kazaları, trafik kazaları, uçak kazaları vs.. 2-doğal olaylar: deprem, sel, tsunami, fırtına, kayıp (ölüm) 3-insan eliyle (kasıtlı) olan olaylar: savaş, taciz, tecavüz, işkence, darp, cinayet vs.. Bu 3 kategorideki travmalardan i... »»»
Ruhsal Körlük Biz insanlar kimi zaman sorunlarımızın üstesinden gelemeyiz. Ruhsal dünyamızda bazı durumlar bizi zorlar. Yaşananların acısını hazmetmek, sindirmek bazen zayıf olmayı beraberinde getirir. Yaşamı kontrol etmemiz gerekirken yaşam şartları bizi kontrol etmeye başlar. Bu durumda kendimize yabancılaşırız. Özüne ihanet eden içindeki duygularını öteleyen görmezden gelmek isteyen insanlar oluveririz. Yaşanan durumların üzerimizde yarattığı baskıyı yok sayarız. Adeta ruhumuzu köreltir, ‘’ ruhsal körlük ’’ yaşarız. Ruhsal körlük, kişinin kendini inkarıdır. Kendi özünün inkarıdır. Kişinin kendi ruhsal intiharı, kendine yabancılaşmasıdır. Kendine yabancılaşan insanın ruhsal probleml... »»»
1.1.1. Kendine Zarar Verme Ve Dissosiyasyon Çocukluk ve ergenlikteki dissosiyatif bozuklukların tarihi, bu hastalığın erişkindeki tarihine paraleldir. On dokuzuncu yüzyılda çocuk ve ergen vakalar detaylı bir şekilde tanımlanmışlar fakat daha sonraki yüzyılda unutulmuşlardır. İlk kez Fine Despine 1840 yılında Fransa’da yayımladığı, hem klinik özellikler hem de tedaviye cevap açısından klasik bir vaka olan 11 yaşındaki bir DB olgusu “Estelle”in önemine dikkat çekmiştir. Bowman 1829 yılında Dewar tarafından yayımlanmış olan bir başka ergen dissosiyatif kimlik bozukluğu hastasını tarihsel çalışmaları sırasında ortaya çıkarmıştır. 1970 yılı sonlarına kadar dissosiyasyonla dolaylı bir ilişki... »»»
RUHSAL HASTALIKLARA YATKINLIK YARATAN ETMENLER İnsanlar doğduğu andan başlayarak olumlu ve olumsuz olaylar yaşar ve bunların izleri varlığının bir parçası olarak kalır. Kalıtsal, biyokimyasal etmenler ya da bedensel sakatlıklar gibi durumların dışında kişinin ruhsal sorunları, çevresi ile etkileşimi sonucu oluşur. Kişinin yaşı ile çevrenin bıraktığı izlerin derinliği ters orantılı olduğundan, çocuğun ilk dönemlerindeki sarsıntılar kalıcı bir nitelik taşır ve etkileri yaşam boyu sürer. Bu nedenle, çocukta kusurlu gelişim ve nedenleri yatkınlık yaratan nedenler olarak kabul edebiliriz. Biyolojik Etmenler Biyolojik etmenlerin başında kalıtım gelir. Kalıtımı tanım... »»»
Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan mutsuzluk, yalnızlık, öfke, engellenme, özgüven kaybı ve sinirlilik olumsuzluk duygular alışveriş hastalığına sebep oluyor. Ve bu durum aile içi huzursuzluğunu da beraberinde getiriyor. Mutsuzluğun ana nedeni yalnızlık veya kendini yalnız hissetmek sevememek veya sevilmemekten kaynaklanıyor. Artık bağımlılık kavramını alkol, sigara, uyuşturucu bağımlılığı gibi maddelerin yanı sıra bazı davranışlar içinde kullanıyoruz. İş, spor ve alışveriş bağımlılığı gibi. Ruhumuzdaki tatminsizliği, mutsuzluğu gereksiz alışveriş tutkuyla kısa vadeli bastırmak yerine sevgi dostluk ilişkileri ve barış adına yatırım yaparak kendimiz ve ailemizi mutlu edecek çözüm yolları... »»»
Korona Günlerinde Ruhsal Hastalıklar Depresyon Depresyon korona günlerinde karşımıza çıkacak ilk ruhsal hastalıktır. Depresyon dediğimizde aklımıza gelen ilk duygu bir kayıp duygusudur. Korona günlerinde aslında çok fazla kayıp duygusu yaşıyoruz. Yakınlarını korona sürecinde kaybedenler, işini kaybedenler bu süreçten en çok etkilenenler. Onun dışında ortak kayıplar da var. Özgürlüğümüzü kaybettik örneğin dışarda istediğimiz gibi gezip istediğimiz yere gidemiyoruz, sosyal statülerimizi ya da rollerimizi kaybettik patron değiliz, öğretmen değiliz, müdür değiliz, garson değiliz. Kayıp duygusuna kişinin ilk verdiği tepki kaybın geri dönüşünü beklemek olur. Örneğin özgürlüğümüzü kaybettik bir ... »»»
RUHSAL OLARAK SAĞLIKLI İNSAN NASIL OLUR? Duygularımız, düşüncelerimiz ve davranışlarımız ruhsal yapımızı oluşturur ve beynimiz tarafından yönetilirler. Beynimizin sağlıklı çalışması için öncellikle genetik altyapısının sağlıklı olması gerekir. Buna ek olarak özellikle bebeklikle ve ergenlikte yaşadığımız olaylar da kişinin ruh sağlığını etkiler. Araştırmalar beyin gelişimi için bebeklerin yeterli ve yerinde sevgi ve ilgiye ihtiyaç duyduğunu göstermiştir. Ne mutlu ki ruh sağlığı, aynı beden sağlığı gibi zaman içerisinde daha sağlıklı hale getirilebilir. Beyin fonksiyonlarında problem olan bazı kişilerin hayalle gerçeği ayırabilme kabiliyeti yoktur.Bebekler yaklaşık üç yaşına kadar h... »»»
Bir odaya girdiğiniz anda herkesin size baktığını mı düşünüyorsunuz? Yanlış bir cümle kurmaktan mı korkuyorsunuz? Başkalarının sizin davranışlarınıza gülmesinden veya alay etmesinden mi endişeleniyorsunuz? Toplum içine girmek sizi 'terletiyor mu'? Bu ve buna benzer belirtiler yaşadığınızı düşünüyorsanız sosyal fobiniz olabilir. Peki 'Sosyal Fobi' nedir, sosyal fobisi olan bireyler nasıl davranırlar ve 'Sosyal Fobi' kimlerde görülür? Günümüzde fobiler en sık görülen psikiyatrik bozukluklardır. Sosyal fobi genellikle ergenlik döneminde başlar ve erkeklere oranla kadınlarda daha çok karşımıza çıkar. Sosyal fobisi olan kişiler; gülünç duruma düşme, rezil olma, başkaları tarafı... »»»
EMDR, Terapistin parmak hareketleri kılavuzluğunda, danışanın gözlerini sistematik bir şekilde (sağa-sola) hareket ettirmesi ya da danışana el çırpma, sesli uyaranlar verme gibi ikili uyaranlar verilmesini, danışan bu hareketleri gerçekleştirirken geçmiş yaşantılarının ya da travmatik deneyiminin imgesel olarak ortaya çıkarılmasını içerir. EMDR, danışanların olumsuz yaşantılarını duygusal sağlıklarına katkıda bulunacak şekilde yeniden işlemelerine yardımcı olan bir terapi yaklaşımıdır (Seligman, 2001; akt. Denizli 2008). EMDR yaklaşımına göre, travma ile ilgili anı bellekte uygun olmayan bir biçimde depolanır ve bu geçmiş yaşantı “düğüm” olarak adlandırılır. Düğüm, terapötik olarak çözü... »»»
Sağlık, bireyin bedensel, sosyal ve ruhsal iyilik hali olarak tanımlanır. Bedensel sağlık, daha somut bir anlam taşırken ruh sağlığı kavramı biraz daha soyut bir anlam içermektedir. Örneğin bedenimizi oluşturan organlarımızın sağlık durumlarından bahsederken kastettiğimiz şey tam olarak o organın kendisidir. Kalp sağlığı, göz sağlığı, diş sağlığı, cinsel sağlık gibi… Bu açıdan bakıldığında “ruh sağlığı” denildiğinde kastedilen şey acaba “ruh” denilen varlığın sağlıklı olması mıdır? Bunu izah etmek için öncelikle “ruh” kelimesinin anlamına bakmak gerekir. Tarih boyunca çeşitli dinler, mitolojiler ve felsefi öğretiler ruhu; insanın içerisinde bulunan, Tanrı’ dan geldiğine inanılan, bedeni y... »»»
Çocukluk çağında yaşanan bir takım örseleyici yaşam deneyimlerinin izleri, kişilerde uzun sürebilen bir takım duygu, düşünce ve davranışlara yol açabilmektedir. Kişiler, kendilerine zarar vereceğini düşündükleri olay, durum ve kişilere yönelik önlem alma, kendini koruma gibi tutumlar geliştirirler. Çocukluk ve ilk gençlik döneminde yaşanan ihmal, istismar, kötüye kullanım, taciz gibi yaşantıların ileriye dönük yıkıcı etkileri olduğu bilinmektedir. Pek çok psikiyatrik bozukluğun altında, geçirilmiş travmatik deneyimlerin kalıntıları bulunmaktadır. Kaygı bozuklukları, depresyonlar, panik atak, OKB vb diye bilinen bozuklukların ortaya çıkmasına zemin hazırladığı gibi, alkol, madde bağımlılığı g... »»»
Annenin sıcak, huzurlu ve güvenli dünyasından karmaşanın, belirsizliklerin ve kaosun olduğu gerçek dünyaya geliriz. Gerçek dünya da yaşayabilmek o kadar da kolay değildir. Bir taraftan kendimizi tanımaya ne olduğumuzu anlamaya çalışırken bir taraftan da çevrenin tehlikelerinden kendimizi korumaya çalışız. Çevreyle kurduğumuz iletişim bizim dünyayı tanımamızı sağlarken temas anında yaşadığımız duygular da kendimize ilişkin düşünceler oluşturmamıza sebep olur. Yani iletişim kurduğumuz kişileri yada nesneleri kendimizi iyi hissettiriyorsa olumlu yaşantı, kötü hissettiriyorsa olumsuz yaşantı olarak kodlarız zihnimize. Kendimizi ve çevremizdeki kişileri temas anında olayın bizde yaşattığı duyguya... »»»
KENDİNİ YENİLEME Yenilemek, bireyin kendini koruması ve geliştirmesidir. İnsan doğasının fiziksel, ruhsal, zihinsel ve toplumsal/duygusal olmak üzere dört boyutu vardır. Yenilenmek, bu dört boyutun da gözden geçirilmesi ve yeniden düzenlenmesidir. Bu dört boyutla felsefe bilimi de ilgilenmiştir. Felsefecilere göre sağlıklı yaşam şu değerlerden oluşur: 1. Bedensel olarak nitelikli, sağlıklı yaşamak, yani fiziksel alan 2. Olayları algılama, yorumlama ve ona göre davranış belirleme, yani ruhsal alan 3. Sahip olunan beceri ve yeteneklerle özerk olma, yani zihinsel alan 4. Etrafta olup biten olaylara ve etraftaki insanlara karşı ilgili olma, yani bakış açısı. 1. Fiziksel... »»»
Ergenlik dönemi insan hayatının dönüm noktalarından biridir. 12-13 yaşlarında başlayıp 19-20 yaşlarına kadar devam eden fiziksel ve ruhsal olarak çok büyük değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Fiziksel değişime nispeten daha kolay uyum sağlayan ergenler, ruhsal gelişimlerinde bocalamaktadırlar. Ergenlerden bazıları bu dönemi rahat atlatırken, birçoğu derinden etkilenmekte, yoğun bir bunalım ve karmaşa yaşamaktadırlar. Freud´a göre ergenlik yılları, içgüdüsel enerjinin yeniden genital bölgede harekete geçtiği bir dönemdir. Freud, çocukluk süresince kurulmuş olan id, ego ve süperego arasındaki dengenin, yeniden bozulduğunu söyler. Cinsel dürtüler gencin, çocukluk döneminde yaşadığı fallik döne... »»»
Fobi, korkunun, kişinin günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyen, bu anlamda kontrolden çıkmış halidir. Fobi kelimesinin, Yunanca Phobos kelimesinden geldiği düşünülürse, fobinin anlamı daha bir netlik kazanır. Phobos, Yunan mitolojisinde dehşet tanrısıdır. Gerçekte korku yaratmayacak bir objeye, aktiviteye veya duruma karşı aşırı korku duyma ve kaçınma davranışında bulunmaya fobi denir. Fobik kişiler belli bir durum, nesne veya aktivite ile karşılaştığında aşırı anksiyete duyar. Kişiler korkularının saçma olduğunun farkındadır, ancak korkularını mantıksal düşünerek engelleyemezler. Bu korkular fobik kişilerin günlük işlevlerinde bozulmaya neden olur. Fobiler toplumda sık görülür. Ar... »»»
► Bebeğin Ruhsal Doğumu Psk.Makbule UZUN ÇINAR
► İnfertilitede Ruhsal Süreçler Psk.Asena İrem AKIN
► Çocuklarda Ruhsal Travma Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL
► Ruhsal Gelişim Dönemleri Dr.Necati ÇOBANOĞLU, Psikiyatrist
► 0-3 Yaş Çocukların Ruhsal Gelişimi Psk.Saadet YAVUZBİLGE
► Selfieden Ruhsal Sorunlara Psk.Cengiz TÜRKMEN
► Ergenlerde Ruhsal Sorunlar Psk.Alpaslan KESKİN
► Çocuk Ruhsal Bozuklukları Psk.İlker KÜÇÜK
► Çocukluk Çağı Ruhsal Sorunları Psk.Dnş.Kıvanç TIĞLI
► Panik Atakta Ruhsal İlk Yardım Psk.Ümit KARABULUT
► Çocukluk Dönemi Ruhsal Bozuklukları Psk.Dnş.Azize Gül OZAN
► Yetişkinlik Döneminde Ruhsal Sorunlar Dr.Nüket İSİTEN, Psikiyatrist
► Ruhsal Sistemin Yapısı ve İşleyişi Dr.Necati ÇOBANOĞLU, Psikiyatrist
► Çocukluk Dönemi Ruhsal Sorunları Psk.Kamil ERTEKİN
► İnsanın Ruhsal Gelişim Evreleri Psk.Mehmet Emin KIZGIN
► Ruhsal Yapı Nasıl Gelişiyor ve Büyüyor? Dr.Necati ÇOBANOĞLU, Psikiyatrist
► Emme Refleksi, Anne Sütü ve Ruhsal Yansımaları Psk.Dnş.İbrahim GÜLYAŞAR
► Böyle Ruhsal Yardıma Böyle Cinnet Psk.İzzet GÜLLÜ
► Acı Hatıra Travma Psk.Yasemin BAĞRIAÇIK
► Ruh Sağlığım Yerinde mi? Psk.Aysel İnciler BİRTÜRK
► Travma ve Yas Psk.Muhammed Erdinç TÜRK
► Ruhumun Doğuşu ve Benliğim Psk.Eyüp AKIN
► Çocukta Duygusal Sorunlar Psk.Barış ÜLKÜMEN
► Yarık Ruhlar Psk.Hülya MACİT
► Hipnotik Fenomenler Psk.Alpaslan KESKİN
► Ergenlik Dönemi Özellikleri Dr.Psk.Dnş.Ayşe Devrim BURÇAK
► Travma Sonrası Stres Bozuklugu (Ptsb) Psk.Dnş.Sude FERALİ
► Travma Sonrası Stres Bozukluğu Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
► Cinsel Problemlerin Nedenleri? Abdullah ÖZER
► Evimizin Ruhuna İlkbahar Temizliği Psk.Ayşegül DENİZCİ
► Kişilik Testleri Psk.İlhan BOZKURT
► Bağımlılık Nedir? Psk.Nilüfer ŞİŞMAN
► Psikoterapi Nedir? Psk.Ceren AKBOYAR
► Postpartum Psikiyatrik Bozukluklar Prof.Dr.Cebrail KISA, Psikiyatrist
► Depresyon: Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi Dr.İbrahim ATEŞ, Psikiyatrist
► Evlenme Kararını Önemi Psk.Dnş.Duygu AYHAN
► Ergenlik Dönemi ve Ailelerin Yaklaşımı Psk.Suzan AKSÜT OSMANAĞAOĞLU
► Çocuklarda Disiplin Eğitimi Psk.Eylem AYRANCI
► Okul Öncesi Eğitimin Önemi Psk.Eylem AYRANCI
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Ruhsal Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.Psk.Sevil YAVUZ, İstanbul
Psk.Dnş.Abdullah TOPAL, İçel (Mersin)
Psk.Melek TURAN, İstanbul
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Dr.Mehmet TEKNECİ, İstanbul
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Eyüp AKIN, İstanbul
Psk.Nihan ARDA, İstanbul
Psk.Zeynep BALKIZ, İstanbul
Psk.Seda GENÇ, İstanbul
Psk.Sevda SERİN, İstanbul
Dr.Orhan ÇELİK, İstanbul , Psikiyatrist
Op.Dr.Tuncay TAŞ, İstanbul , Ürolog
Dr.Hira Selma KALKAN, İzmir , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Fırat TURAN, Yurtdışı
Psk.Mine EREN, İstanbul
Dr.Nüket İSİTEN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Ayşe Didem DEDEOĞLU, Kahramanmaraş
Dr.Reşit KÜKÜRT, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.İlhan BOZKURT, İstanbul
Psk.Orhan DÜNYA, İstanbul
Uzm.Psk.Huriye TAK, İstanbul
Dr.İbrahim ATEŞ, Antalya , Psikiyatrist
Prof.Dr.Cebrail KISA, Ankara , Psikiyatrist
Dr.Aydın KURT, Niğde , Psikiyatrist
Dr.Tayfun ZEREN, Adana , Psikiyatrist
Dr.Hakan AYTAŞ, Ankara , Akupunktur Hekimi
Dr.Onur Okan DEMİRCİ, İstanbul , Psikiyatrist
Sinem GÜLENÇ, Kocaeli
Psk.Hüseyin DURAK, Gaziantep
Psk.Elvin AKI, İstanbul
Dr.Serhat İPEKÇİ, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Ramazan KAMÇI, Diyarbakır
Sümeyye BÜYÜK, İstanbul
Uzm.Psk.Tuba GÜR, Diyarbakır
Çağla KAV, İstanbul
Psk.Eray VAROL, İçel (Mersin)
Doç.Dr.Didem Behice ÖZTOP, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Suzan ÖZER, Ankara , Psikiyatrist
Dr.U.Utku HAZAR, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Esin AŞKIN, İstanbul
Dr.Serhat ERKİŞİ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Necati ÇOBANOĞLU, İzmir , Psikiyatrist
Berk OMAY, İstanbul
Psk.Gökçe ÇAKIR, KKTC (Kıbrıs)
Psk.İlker KÜÇÜK, Eskişehir
Psk.İbrahim BALKI, Şanlıurfa
Prof.Dr.Semra HIZ, İzmir , Çocuk Doktoru
Murat ÖZBEK, İstanbul
Psk.Orkun ÖZOCAK, İstanbul
Psk.Hüseyin ASLAN, İçel (Mersin)
Dr.Murat KEMALOĞLU, Antalya , Psikiyatrist
Dr.Gökhun İnan YÜCEL, Edirne , Psikiyatrist
ruhsal KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların ruhsal KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
ruhsal sorun, ruhsal hastalık, ruhsal sorunlar, ruhsal hastalıklar, ruhsal travma, travma, freud, bilinçdışı, süperego, ruhsal aygıtın bileşenleri, bebekte ruhsal gelişim, çocukta ruhsal gelişim, kişilik gelişimi, bebekte ruhsal yapı, ruhsal doğum, bebeğin ruhsal doğumu, narsistikler, kendini beğenmişlik, insanlara tepeden bakma, kibirlilik, narsisizim, narsisizim nedir, infertilite, kısırlık, kısırlıkta stres, kısırlıkta psikoloji, çocukta ruhsal travma, çocukta travma, çocuklarda travma, çocuklarda psikolojik travma, oral dönem, anal dönem, genital dönem, gizillik dönemi, ergenlik dönemi, fallik, latency, ruhsal gelişim dönemleri, 0-3 yaş, obsesif bozukluk, takıntı, selfie, selfie ve ruh sağlığı, teknoloji bağımlılığı, ergenlerde depresyon, ergenlerde major depresyon, ergenlerde distimi, affektif bozukluk, ergen, ergenlerde ruhsal sorunlar, ergenlikte ruhsal sorunlar, ergenlik sorunları, ergenlik, ergenlikte ruhsal değişim, ergenlikte değişim, çocuk ruhsal bozuklukları, zeka geriliği, dikkat eksikliği, hiperaktivite, davranış, kekemelik, yeme, otizm, öğrenme, çocukta ruhsal problemler, çocukta ruhsal hastalıklar, çocuk psikolojisi, çocukta ruhsal bozukluk, çocukta zeka, çocukta zeka geriliği, nevroz, sigmund freud, id nedir, ruhsal yapı, ruhsal yapımız, psikolojik yapımız, çocuklarda dikkat eksikliği, çocukluk çağı ruhsal sorunları, panik atak, panik bozukluk, panik atakta yardım, çocuk depresyonu, çocuk dürtü kontrol bozukluluğu, çocuk davranım bozukluğu, çocuk dikkat eksikliği, çocuk hiperaktivite, çocuklarda kaygı bozukluğu, çocukluk dönemi psikolojisi, çocukluk döneminde psikoloji, çocukluk dönemi ruhsal bozuklukları, yetişkinliklerde ruhsal sorunlar, yetişkinliklerde psikoz, yetişkinliklerde şizofreni, yetişkinliklerde nevroz, yetişkinliklerde kişilik bozukluğu, ruhsal sistem, çocuklukta ruhsal sorunlar, ruhsal sıkıntı, ruhsal dert, mutsuzluk, çocuklarda ruhsal gelişim


18:37
Top