2007'den Bugüne 92,396 Tavsiye, 28,229 Uzman ve 19,989 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Ergenlik Dönemi
Ergenlik Dönemi Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Ergenlik Dönemi Kavramı ile İlgili 145 Makale
Ergenlik dönemi insanlarda yaklaşık 12 – 21 yaşları arasında görülen bir dönemdir. Bu dönemde ergenlik özelliklerinin başlamasında çevresel, kalıtsal, ruhsal faktörler önemli yer tutar. Bu nedenle her bireyin ergenliğe giriş zamanı ve bu dönemde yaşadığı değişiklikler aynı olmayabilir. Ergenlik döneminde bireyin fiziksel, psikolojik, cinsel, sosyal ve kişisel bakımdan gelişimi ve değişimi söz konusudur. Ergenlik çağını bir çok psikolog yeniden doğuş çağı, çocukluktan yetişkinliğe geçiş için gereken önemli gelişim görevlerini başarma çağı, bireyin bağımsızlık savaşı verdiği çağ, zorlanmalı yaşam dönemlerinden ilki olarak görmektedir (Kılıççı, 2000). Ana-babaya bağımlılıktan kurtulma, ci... »»»
► Ergenlik Dönemi Psk.Gökhan BİNGÖL
ERGENLİK DÖNEMİ Ergenlik dönemini anlatmadan önce büyüme, gelişme ve olgunlaşma gibi kavramlardan bahsetmek isterim. Büyüme: Vücutta bulunan organların zamana bağlı olarak hacim açısından artmasıdır. Olgunlaşma: Vücutta yaşanan büyümeyle birlikte o organların gerekli işlevleri yerine getirecek dereceye ulaşmasıdır. Gelişim: Vücutta bilişsel ve psiko-motor açısından, sosyal ve duygusal anlamda cinsel, dil ve ahlaki açıdan oluşan büyüme ve olgunlaşma sürecidir. Gelişimin yönü baştan ayağa,içten dışa doğrudur. Vücutta önce baş sonra iç organlar gelişmeye başlar. Geçenlerde bir çocukla psikolojik görüşme yaptım. Çocuk hacim olarak iri bir yapıya sahipti. Boy uzunluğu da... »»»
► Ergenlik Dönemi Psk.Nazlı DİNÇ
Gelişim anne karnından başlar ve yaşam sonlanıncaya kadar devam eder. Ergenlik dönemi de önemli gelişim dönemlerinden biridir. Ergenlik için net yaş sınırları vermek güç olsa da genel olarak kızlar için 13-18; erkekler için 12-21 yaşları arası ergenlik dönemi olarak kabul edilmektedir. Herkes ergenlik döneminden mutlaka geçer. Ergenlik için, çocukluktan yetişkinliğe uzanan bir basamak olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ergenliğin başlarında kişiye ne çocuk diyebiliriz ne de yetişkin. Ergenliğin başlamasıyla birey çocukluktan uzaklaşmaya başlar. Dönem, özellikleri ve kişiye hissettirdikleri bakımından sıkıntılı geçebilir. Ergenlik dönemindeki bireyler için arkadaş çevrelerinin beğen... »»»
► Ergenlik Dönemi Psk.Çiğdem KARAKUŞ
ERGENLİK DÖNEMİ İnsan anne karnına düştüğü andan itibaren sürekli bir gelişim ve değişim halindedir. Yaklaşık 9 yaşına kadar, akran çocuklar arasında çok belirgin bir fiziksel farklılık görülmez. Her çocuk aşağı yukarı aynı zamanda ilk adımını atar ya da ilk kelimesini söyler. Fakat ergenlik dönemi, fiziksel büyüme ve olgunlaşmanın akranlar arasında birkaç yıl arayla gerçekleştiği uzun bir süreçtir. Bazı çocuklar 9 yaşında ergenliğe adım atarken bazılarının erginleşmesi 16 yaşını bulur. Ergenlik, çocukluktan gençliğe geçiş dönemidir. Genel olarak 9-19 yaş arası olarak kabul edilir fakat bu yaş dilimi bireyden bireye değişir. Bu dönemde büyüme çok hızlıdır. Hızlı büyüme, hormonel değ... »»»
► Ergenlik Dönemi Psk.Dnş.İsmail SÖNMEZ
ERGENLİK DÖNEMİ Hayatımızdaki en önemli varlıkların, çocuklarımızın zorlu dönemeçlerinden biridir ergenlik. Ergenlik büyüme çağı değildir, büyüme çağının sadece bir parçasıdır. Çocuklukla yetişkinlik arasında ki dönemdir. Kişinin çocukluktan çıkıp yetişkin olma yolunda ilerlediği, cinselliğini tanıdığı ve keşfettiği, bir durum, bir tutum, adeta bir yaşam tarzıdır. Ergenlik bireyin anne-baba denetiminden çıkıp bagımsızlığını kazanmasına kadar sürer. Kızlarda ergenliğe giriş ilk adet görmeyle başlar, günümüzde kızların ortalama ergenliğe giriş yaşı 13 tür. Erkeklerin ergenliğe giriş yaşı da ortalama 13 tür. Kızlarda hem ergenlik hem de hızlı boy atma erkeklerden önce başlar. Bu yüzde... »»»
► Ergenlik Dönemi Psk.Dnş.Tuğba GÜRÇAĞ
ERGENLİK DÖNEMİ Ergenlik dönemi sadece çevre faktörünün tetiklediği bir süreç midir? Ergenlik nedir? Ergenlik her bireyin çocukluk döneminden sonra yaşadığı, bireyselleşme ve kendi ayakları üzerinde durmaya alışmak için alıştırmalar, deneme-yanılmalar yaptığı, gelişimin sağlıklı ve doğru bir yolda ilerlediğini gösteren, tüm olumlu-olumsuz yaşantılarıyla yaşanması gereken bir gelişim dönemi olarak adlandırılabilir. Her birey bu geçiş dönemini mutlaka yaşar. Ancak hangi yaşta hangi evreden geçeceği bireyin tüm alanlardaki gelişimi ile paralel ilerlediğinden, her birey bu evreleri farklı yaş veya ay dönemlerinde yaşayabilir. Meydana gelen fiziksel ve fizyolojik değişiklikler ile ba... »»»
► Ergenlik Dönemi Depresyonu Psk.Esra BÜYÜKKURT
Depresif bozuklular belirli bir süre boyunca devam eden, ergenlerde gündelik yaşamda işlevsel yönden olumsuzluklara sebep olan semptomlar olarak tanımlanabilir. Depresyonun ergenlerde görülme oranı yüksektir. Ergenlik bir geçiş dönemi olduğu için ergenin bocalamalar yaşayıp karamsarlığa düşme olasılığı artar. Ergenlik dönemindeki depresyon çoğu zaman tekrarlayıcı özelliktedir. Yapılan izleme çalışmalarına göre iki sene içerisinde depresyonun tekrarlama ihtimali %40, beş sene içerisinde tekrarlama olasılığı %70 dir. Tekrarlamayı etkileyen durumlar arasında belirtilerin fazlalığı, psikotik özelliklerin olup olmaması, psikososyal etkenler, hastalığın erken başlangıçlı oluşu ve şiddeti yer alır... »»»
► Ergenlik Dönemi Sorunları Psk.Umut ÇİÇEK
ERGENLİK NEDİR? Ergenlik; çocukluktan gençliğe geçiş sürecinde, çocuğun “varoluşunu, ruhsal kimliğini, yaşamdan beklentilerini” anlamlandırdığı, durmaksızın yol aldığı bir geçiş istasyonudur. Ergenlik 11-14 yaşları arasında başlarken, tamamlanması 8-10 yılı bulabilir. Ergenlik, hayatımız da en hızlı değişimleri yaşadığımız dönemidir. Her bireyin bir defalığına üye olduğu, tarihin başlangıcı kadar eski, ama üyeleri hep yeni ve değişken bir geçiş kulübüdür. Her çocuk, ergenliğini farklı yaşar. Ergenlik bireyden bireye, “bireysel farklılıklara, kültürel normlara, aile yapısına, eğitim ve teknolojik değişimler gibi bir çok etmene bağlı olarak her kuşakta farklılaşabilir. ERGENLİK DÖNEMİ ... »»»
► Ergenlik Dönemi ve Sorunları Psk.Sümeyye TURGUT
ERGENLİK DÖNEMİ VE SORUNLARI Ergenlik dönemi bireyin çocukluktan çıkıp yetişkinliğe doğru adım attığı bir dönemdir. bu dönem benlik algılarını inşa ettikleri karakter gelişiminin oluşmaya başladığı en önemli süreçlerden biridir. Önemli olmasının yanı sıra zorlu geçen bir süreçtir. Artık dışarıdaki hayatın ön planda olduğu, arkadaşların önem kazandığı, aileninse arka plana atıldığı bir dönem başlamıştır bu yüzden de aileler için zorlu bir süreçtir. Ergenlik döneminde otoriteye başkaldırı, otorite figürleriyle sorun yaşama(örn; baba, öğretmenler vb gibi), söz dinlememe, kendi başına buyruk tavır takınma, özellikle anne babayı eleştirme çok sık görülen özelliklerdir. Bu dönemdeki çocu... »»»
► Ergenlik Dönemi ve İletişim Psk.Gonca BAĞLAR
Ergenlik Dönemi Gerçekten Sorunlu Bir Dönem Mi? Çocuğunuzda değişiklikler var ama bir türlü bu değişiklikleri anlamlandıramıyorsunuz, sanki o melek gibi çocuk gitti de yerine sinirli, agresif, siz ne derseniz tersini yapan, sizi beğenmeyen bir çocuk geldi diye düşünüyorsunuz. Korkulan zaman geldi, minik bebeğiniz ergenlik dönemine giriyor. Peki, ergenlik dönemi gerçekten bu kadar kötü mü? Ergenlik aslında herkes için ikinci bir fırsat dönemidir. Hepimiz kişilik dediğimiz kavramı ergenlikte oluşuyor diye biliyoruz. Aslına bakarsanız kişiliğimiz biz daha çok küçükken yani 0-6 yaş arasında oluşmaya başlıyor. Bu dönemler de, bizim yaşadıklarımızı en az hatırladığımız belki de hiç hatırlama... »»»
► Ergenlik Dönemi Sorunları Psk.Namık ACAR
Ergenlik;çocukluğun tamamlandığı,vücudun üremeye hazır hale gelmaya başladığı ve erişkinliğe hazırlandığı dönemin adıdır.Bu dönem ülkemiz ortalamalarına göre kızlarda 12-15 yaşlarında,erkeklerde ise 13-15 yaşlarında yaşanmaktadır.Gençlerin genelde ailelerini de kaygılandıran birtakım psikolojik dalgalanmalar yaşadığı,akademik başarının düştüğü ve karşı cinse ilginin yükseldiği bir dönemdir.Bu nedenle kimi ailelerde ergenlik dönemi ebeveynleri kaygılandıran bir süreç olarak yaşanır.Büyüklerin genelde kaygıları haklıdır ama yaklaşım yöntemleri yanlıştır. Ergenlik dönemi gençlerde stresli,itirazcı ve agresif dönem olarak yaşanır.Bunun bir sebebi de ergenin vücudundaki hormonların henüz den... »»»
► Ergenlik Dönemi Rehberi Psk.Gizem HÜNERLİ
ERGENLİK DÖNEMİ Ergenlik dönemi birçok anne babanın korkulu rüyasıdır. Yaşayabilecekleri sorunlarla ilgili kaygıları vardır. Ergenlik döneminde de iletişim önemli bir yere sahiptir. Etkin ve sağlıklı bir iletişim kanalıyla çocuklarınızla güzel bir ilişki zemini hazırlayabilirsiniz. Bazen kişi kendi iletişim hatalarını fark edemeyebilir. Böyle durumlarda çevreden uygun müdahale gerekli olabilir. Ergenlik döneminde de kişinin kendi hatalarını fark etmesi zor olabilir. Bu noktada ebeveynlerin hem çocukları ile diyalog kurabilmeleri hem de ergen bireylerin kendi hatalarını fark etmeleri adına model olmak için doğru iletişim tekniklerini uygulamaları faydalı olacaktır. Ergenlik döneminden ön... »»»
► Ergenlik Dönemi ve Özellikleri Psk.Dnş.Barışcan ÖZTÜRK
Ergenlik, kelime anlamıyla büyümek ve olgunlaşmak anlamına gelir. Ergenlik dönemi; biyolojik, zihinsel, psikolojik ve sosyal açıdan bir gelişme ve olgunlaşmanın yer aldığı çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir. Ergenlik dönemi için belli bir yaştan söz etmek yerine belli bir yaş aralığından söz etmek daha doğrudur ve kullanışlıdır. Kızların kendi bedeninde meydana gelen değişiklikleri fark etmesi yaklaşık olarak 10-12 yaşları arasındadır. Ortalama olarak erkeklerin değişiklikleri fark etmesi ise kızlara göre daha sonra olur. Erkeklerin bu değişiklikleri fark etmesi yaklaşık olarak 12-14 yaşları arasındadır. Unutulmamalıdır ki ergenlik bir gecede meydana gelen bir süreç değildir, tamamlanm... »»»
► Ergenlik Dönemi Özellikleri Dr.Psk.Dnş.Ayşe Devrim BURÇAK
a) Genel Özellikleri Birey doğumundan ölümüne kadar çeşitli dönemlerden geçer. Çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık olarak bilinen bu dönemlerin her birinin kendine özgü gelişim görevleri vardır. Bir sonraki dönem bir önceki ile ilişki içindedir. Önceki dönem sonrakini etkiler. Birey, bir önceki dönemi ne kadar az krizle atlatmışsa sonraki döneme o kadar sağlıklı girer, o dönemi sağlıklı olarak yaşar. Dönemler arası geçişler ve farklılıklar sadece bedensel özelliklerle olmayıp, kültürel, ekonomik ve belki de en önemlisi olan psikolojik etkenlerin rol oynadığı bir gelişimdir. Her dönem kendine özgü bedensel, bilişel, ruhsal, duygusal ve toplumsal özellikler taşır. İşte çocukluktan g... »»»
► Ergenlik Dönemi ve Öfke Psk.Dnş.Hicran KAYNAK
ERGENLİK DÖNEMİ VE ÖFKE Öfkenin ifade edilişi kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bazı bireyler acısını başkasından çıkarırken bazısı ise öfkesini içe atar, kendisini cezalandırabilir, yüceltebilir ya da psikosomatik rahatsızlıklar geçirebilir. İfade edilme şekline göre depresif bozukluktaki bedenselleştirmenin öfke dışavurumuna, anksiyete bozukluklarındaki bedenselleştirmenin öfke bastırılmasına bağlı gelişebileceği belirtilmektedir (Koh, 2003: 112). Öfkenin ifade ediliş biçimini etkileyen diğer değişkenler arasında yaş, cinsiyet ve kişilik farklılıkları sayılabilir. Ağlama, gülme, kendine zarar verme, inatçılık, konuşmama, surat asma, alaya alma, tepinme, yemek yememe, öç alma, acısı... »»»
Ergenlik dönemi hızlı büyüme ve gelişmenin olduğu, kız erkek cinsel özelliklerinin belirdiği ilk gençlik dönemini kapsar. Ergenlik dönemi yaklaşık olarak kızlarda 13-14, erkeklerde 14-15 arasında başlar. Ancak verilen yaşlar yine de kesinlik taşımaz. Toplumumuzda ergenliğin bitimi batı toplumlarına göre daha uzun bir süreyi kapsar. Çünkü aileye ekonomik açıdan bağımlılık daha uzun bir süre devam edebiliyor. Bu nedenle bu durumu “uzamış gençlik” olarak ifade edebiliyoruz. Ergenlik dönemi doğal bir gelişimsel dönemdir. Eğer birey daha önceki gelişimsel dönemlerini sağlıklı bir biçimde atlattıysa ya da ailevi ve sosyal ilişkilerindeki çatışmaları çözebildiyse sağlıklı bir kimlik oluşturur. ... »»»
► Fırtına: Ergenlik Dönemi Psk.Fazilet ARKAT
Ergenlik; on ikinci yaştan, yirmi bir yaşına dek uzanan, ruhsal alanda önemli değişikliklerin belirdiği, hızlı bir büyüme ve olgunlaşma çağıdır. 12-14 yaş civarı buluğ (son çocukluk, ilk ergenlik dönemi) ilk öğretim ikinci kademe dönemine gelir. Buluğdan sonra kızlar için 14-16, erkekler için 15-17 yaşları arası orta ergenlik dönemi olarak sayılabilir. 16-17 yaşından sonra ise son ergenlik dönemi yaşanır. Ergenlikte Gelişim Görevleri • Bedensel özelliklerini kabul etmek ve bedenini etkili biçimde kullanmak. • Cinsiyetine ait toplumsal rolü gerçekleştirmek. • Her iki cinsten yaşıtlarıyla yeni ve daha olgun ilişkiler kurmak. • Ana babadan ve diğer yetişkinlerden duygusal bağım... »»»
Yedi yaşlarından sonra arkadaşlarının çocuk üzerindeki etkisi hissedilmeye başlanır. Ergenlikte arkadaşa verilen değerin önem kazandığını görmekteyiz. Ergenlik başlarında kızlar ve erkekler vücutlarındaki değişmeleri tartışabilecekleri, duygusal durumlarını paylaşabilecekleri az sayıda arkadaşa ihtiyaç duyarlar. Böylelikle kendilerini tanıyabilir ve başkalarının dünyalarını anlayabilirler. Buluğ çağını izleyen yıllarda ergenin arkadaş çevresi genişler, böylelikle insan ilişkileri ile ilgili deneyimleri oluşur. Sosyal gelişme için ergenin akranları ile beraber olmasına ihtiyacı vardır. Bu sıralarda annenin, babanın ve diğer yetişkinlerin dünya görüşleri reddedilir. İçinde bulunduğu arkadaş... »»»
► Ergenlik Dönemi ve Özellikleri Psk.Serap DUYGULU
Bir çocuk dünyaya geldiği andan itibaren sürekli bir gelişim ve değişim içindedir. İstenen ve beklenen çocuğun gelişiminin ve ilerlemesinin gerek biyolojik olarak gerekse psikolojik olarak daima olumlu ve sağlıklı olması yönündedir. Çocuklar büyüme süreçleri boyunca ailelerini hep şaşırtırlar,bazen yaşlarından büyük davranış ve konuşma biçimleri geliştirebilir,bazen akranlarından daha farklı gelişip farklı yetenekler ve beceriler sergileyebilirler. Ancak ailelerin çocukları konusunda en fazla şaşkınlığa düştükleri dönem ‘Ergenlik Dönemi’ olarak tanımlanan dönemdir .Bu dönem sihirli,karmaşık ve yorucu bir dönemdir.Hem çocukluktan çıkmaya çalışan genç için hem de ona nasıl davranaca... »»»
ERGENLİK DÖNEMİ SORUNLARI Çocuğumuz onaylamadığınız bir arkadaş grubunun içinde ise anne baba olarak nasıl davranmalıyız? Çocuklar çevrelerindeki güçlü ve gözde olan diğer çocukların etkisi altında kalma eğilimindedirler. Model alınan bu çocuklar genellikle kendine fazla güvenen, kurallara karşı gelen çocuklardır. Çocuğunuz böyle çocuklardan oluşan bir arkadaş grubunun içinde ise, arkadaşlarından olumsuz biçimde söz etmeyin, onların yaptığı yanlış davranışları çocuğun kendisinin fark etmesini sağlamak için, arkadaşlarının olumlu ve olumsuz yönlerini düşünmesini isteyin. Daha sonra düşüncelerini sizinle paylaşmasını sağlayın. Yönlendirici olmadan içinde bulunduğu arkadaş grubunun... »»»
Ergenlik dönemi, kimliğin oluşturulduğu hassas ve stresli bir dönemdir. Bu dönem, bebeklik döneminden sonra en yoğun ve hızlı fiziksel gelişimin yaşandığı gelişim dönemidir. Fiziksel değişikliklere bu dönemde duygusal ve bilişsel gelişimler de eşlik eder. Ergenlik döneminde karşılaşılan belirli durum, davranış ve özellikler vardır. Ancak her özelliğin, her davranışın bütün ergenlerde görüleceğine dair bir zorunluluk yoktur. Herkesin bütün maddeleri karşılaması beklenmez. Bazen davranışlar farklılık gösterir bazen de davranışların yoğunluğu/şiddeti. Bazı ergenler çok çatışmanın yaşandığı ve yoğun bir ergenlik dönemi geçirirken bazıları ise nispeten daha hafif ve sorunsuz bir ergenlik dönemi... »»»
► Ergenlik Dönemi ve Aile ile İletişim Psk.Dnş.Havva BAYAR
Ergenlik, ilişkilerde, fiziksel görünümde, duygularda ve zihinsel kapasitede pek çok değişikliğin ve geçişlerin yaşandığı hayatımızın en önemli dönemeçlerinden biridir. Ergenlik, insanlarda bedensel ve psikolojik değişikliklerin olduğu önemli bir gelişim dönemdir. Bu dönemde kişilik yapısı ile birlikte cinsel organlarda fiziksel ve fonksiyonel değişiklikler ön plana çıkmaktadır. Ergenlik çağı cinsel kimliği kabullenme, anne ve babaya bağımlılıktan kurtulma, toplumsal yerini araştırma ve bir mesleğe yönelme çabalarının gösterildiği 8-10 yıllık bir dönemi kapsar. Ergenlik için bir yaş sınırı getirmek zordur. Çünkü bedensel, ruhsal ve toplumsal gelişim her insanda aynı yaşlarda olmaz. ... »»»
► Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Sorunları Dr.Psk.Melis DEMİRCİOĞLU
ÇOCUKLUK VE ERGENLİK DÖNEMİ SORUNLARI Çocukluk çağı zihinsel ve duygusal bozuklukları, sadece çocukların davranışlarını, duygularını, duygu durumlarını veya düşüncelerini değil, aynı zamanda tüm aile bireylerini etkileyebilen sorunlardır. Çocukluk çağında sık görülen ruhsal hastalıklar ve gelişimsel bozukluklar arasında Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Bipolar Bozukluk ve Anksiyete Bozuklukları, Otizm ve benzeri Yaygın Gelişimsel Bozukluklar, Öğrenme Güçlüğü, Uyum Bozukluğu, Karşıt Gelme Bozukluğu ve Davranım Bozukluğu vb vardır. 1) DENETİMSİZ DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI - DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DE... »»»
► Ergenlik Dönemi ve Psikososyal Özellikleri Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL
ERGENLİK DÖNEMİ VE PSİKOSOSYAL ÖZELLİKLERİ Ergenlik Dönemi; Ergenlik dönemi gelişim ve değişimlerinden fazla yaşandığı dönemdir. Bu dönemde yaşanan hızlı büyüme, vücuttaki değişiklikler, somut düşünceden soyut düşünceye geçiş ve kavramsal yeteneklerin gelişmesi, duyguların değişmesi, cinsel kimlik kazanımları ergenlerin psikolojisini etkilemektedir. Ergenlik her çocukta ayrı yaşlarda başlayabilir; bazılarının boyu erkenden uzarken, bazıları bir kaç yıl beklemek zorunda kalabilir. İlk yıllardaki anne babaya koşulsuz bağlılık, onların her şeyine hayranlık duyma bugelişim döneminde yerini sorgulamaya bırakmaktadır. 9 yaşında babasına hayran bir kız çocuğu “Benim babam ... »»»
Ergenlik Dönemi Ergenlik, çocukluktan erişkinliğe geçiş sürecidir. Bu süreç iç salgı bezlerinden salgılanan hormonlar tarafından başlatılır ve sürdürülür. Cinsiyet organlarının ve cinse özgü dış görünüm özelliklerinin gelişmesi, büyüme ve kemik olgunlaşmasında belirgin hızlanma, vücut oranlarında ve bedensel yapıda değişiklik, ergenlik sürecinin özelliklerini oluşturur. Ergenlik dönemi kız çocuklarında 10 (8-13), erkeklerde 12 (9,5-15) yaşında ortaya çıkar. Değişikliklerin tamamlanması genellikle 3-5 yıl sürer. Ergenlik döneminin sonunda -kızlarda otalama 16, erkek çocuklarda 18 yaşında- bireyin büyüme ve gelişmesi büyük ölçüde tamamlanmıştır. Ergenlik dönemi hem ergen için ve he... »»»
► Ergenlik Dönemi ve Yaşanan Sorunlar Psk.Seval HACIM KILIÇ
ERGENLİK DÖNEMİ VE BU DÖNEMDE YAŞANAN SORUNLAR Ergenlik dönemi, çocukluktan yetişkinliğe adım atılan bir geçiş dönemidir ve çocukluktan yetişkinliğe adeta bir köprü vazifesi görür. Bu dönemde hem fiziksel değişiklikler hem de ruhsal değişiklikler meydana gelmektedir. Ergen bir yandan vücudunda meydana gelen biyolojik değişikliklere uyum sağlamaya çalışırken, diğer yandan da kimlik gelişimini tamamlamaya çalışmaktadır. Ayrıca ergenin sosyal ilişkilerinde de değişimler meydana gelmektedir. Bu dönemde ergenin vücudunda görülen ilk biyolojik değişiklikler büyüme ve üreme hormonlarının üretiminin artmasıdır. Bu hormonlar cinsel organların olgunlaşmasında ve cinsiyet özelliklerinin ortaya çıkmas... »»»
GELİŞİMİN FIRTINALI DÖNEMİ ERGENLİK Ergenlik dönemi, gelişimin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönleri ile en hızlı olduğu dönemdir. Kızlarda 11-12 yaşlarında, erkeklerde ise biraz daha geç, 13-14 yaşlarında, başlayabilir. Ergenliğin bitişi ise her toplumda, her kültürde farklı olur. Bu dönem normal şartlarda bir uyum dönemidir. Ergen, kendisinde olan bu hızlı değişikliklere uyum sağlayabilme çabasındadır. Ergende görülen belirtilerin çoğu normal ergenin gelişimsel çatışmalarının sonucudur. Bu nedenle, normalle patolojinin ayırt edilmesinin en güç olduğu dönemdir. Ergenlik insanın içinde fırtınaların koptuğu, sosyal, psikolojik, fiziksel değişimlerin bir arada yaşandığı gelecek... »»»
► Ergenlik Dönemi ve Yaşanan Sorunlar Psk.Bahattin GÖKTAN
Ergenlik dönemi, insanın tüm yaşamında en fırtınalı tutarsızlıklar içinde yaşanan sancılı bir doğum sürecidir. Doğum sürecidir diyoruz, yetişkin bir kişi olabilmek için bu dönemden mutlaka geçmeliyiz. Ergenlik dönemi sürecini kendi doğallığı içinde yaşayamayan kişilerin yetişkinlik döneminde yoğun sorunlar yaşadığını görebiliyoruz. Bu dönemle ilgili geniş kapsamlı içerik makalenin devamında sunulmuştur. Genel Olarak Ergenlik Döneminin Yapısal Özellikleri İnsan organizmasının ve buna bağlı insan davranışlarının gelişim dinamiğinin içinde en hızlı nitelikteki büyümenin ve gelişimin yaşandığı esas olarak iki dönem vardır. Bunlardan birincisi, doğumun hemen ardından başlayan bir ya da ik... »»»
Oynamayı seviyorum.. Oyun kuşkusuz çocuğun psiko-sosyal ve fiziksel gelişimi için çok büyük öneme sahiptir. Oyunun güzel bir tarifi, N.Dönmez tarafından şöyle yapılmış; “ Belli bir amaca yönelik olan veya olmayan, kurallı yada kuralsız gerçekleştirilen, her durumda çocuğun isteyerek ve hoşlanarak yer aldığı, fiziksel bilişsel, dil, duygusal ve sosyal gelişiminin temeli olan gerçek hayatın bir parçası ve çocuk için en etkin öğrenme süreci” olarak tanımlanmıştır. Kim neyi oynamalı? Çocuk yaşlarda hepimizin favori bir oyunu olmuştur. En popüler olan evcilik oyunun kızlar tercih ederken arabalar ve tabancalarla oynamayı erkek çocukları tercih eder. İçgüdüsel seçimlerin yanında oyunc... »»»
► Ergenlik Dönemi ve Ailelerin Yaklaşımı Psk.Suzan AKSÜT OSMANAĞAOĞLU
Ergenlik; insanlarda meydana gelen yetişkinliğe atılan ilk adımdır. Ergenlik, çocukluktan yetişkinliğe bir geçiştir. Genel olarak 12-20 yaş arası ergenlik dönemi olarak adlandırılır.Ergenlik, bireyde çocuksu tutum ve davranışlarının yerini yetişkinlik tutum ve davranışlarının aldığı, cinsiyet yetilerinin kazanıldığı, bireyin ruhsal ve fiziksel olarak yetişkinliğe hazırlandığı dönemdir. Dolayısıyla çocukluktan yetişkinliğe geçişin getirdiği zorluklar nedeniyle ergen psikolojik sıkıntılar geliştirmeye açıktır. Bu dönemde ergenlerin aileleriyle ve çevrelerindeki diğer kişilerle ilişkileri farklı bir şekilde gelişir. Daha önce gayet uyumlu, söz dinleyen en azından kolayca yönlendirilebilen ... »»»
ERGENLİK DÖNEMİ Ergenlik dönemi 11 - 12 yaşlarında başlayıp yirmili yaşların başlangıcına kadar sürer ve kişide hızlı bir şekilde bedensel, ruhsal, sosyal değişiklikler görülür.Ergenliğin ilk yıllarında en çok fizyolojik değişiklikler görülür.Boy hızlı bir şekilde uzar. Kızlarda östrojen hormonu erkeklerde ise androjen hormonu hızla artar. Ergenliğin orta dönemi dediğimiz kısımda ise (15-17 yaş) kişiler yoğun olarak utangaçlık yaşarlar.Küçük olarak görünen sorunları büyütür. Dünyaları kendine yöneliktir ve hep ön planda olmak istemektedirler. Ailesinden ve çevresinden daha çok ilgi ve sevgi bekleyişi içindedirler. sık sık kaygı ve umutsuzluğa kapılabilirler.Ayrıca çabuk sinirlenip çabuk sık... »»»
Pek çok araştırmacı ergenlik dönemini fırtınalı , denge sorunu olan, çatışmacı, stresli ve manüpülasyonun çok olduğu bir dönem olarak görmektedir. Bu dönemde sınırları belirleyebilmenin oldukça güç olduğu ifade edilmektedir. Ancak genel olarak ergenlik dönemi(12-15 yaş), ilk ergenlik dönemi (15-17) ve son ergenlik (17-24) yaş olarak kabul edilmektedir. Ancak ergenlik dönemi tanımı kültürlere ve içinde yaşanılan toplum yapısına göre değişmektedir.Ergenliğin tanımını, süresini ve şiddetini belirleyen bazı noktalar vardır. Bunlar ergenin sevgi arayışında bulunması, kimlik arayışında bulunması, meslek seçimi ve yetişkin değerlerini kabul etmede yaşanan problemler ve otorite ile olan çatışmalar ... »»»
Biz bu döneme ergenlik dönemi diyoruz. Ergenlik dönemi bütün insanların geçirmek zorunda oldukları evrensel bir dönemdir. Son dönemlerde çevresel faktörlerden dolayı ergenlik dönemi çok erkene çekilse de ortalama 11-20 yaşları arasını kapsar. Ergenlik , insan hayatının en fırtınalı dönemlerinden birisidir. Bu dönemin fırtınalı olmasının tek nedeni hormon salgılanmaları değildir elbette. Ergenlik dönemi yetişkinlik ve çocukluk döneminin tam ortasında kalan pek çok genç için kafa karıştırıcı ve travmatik olan bir dönemdir. Birey kendi bedenindeki değişimleri fark eder, kendini aynada tanıyamaz, sesi bir kalın bir ince çıkar, üreme yetisini kazanır, duygusal dünyası dengesizleşir, özg... »»»
Ergenlik dönemini simgeleyen bir yontu yapılsa, ergen bir eliyle iten ve reddeden, diğer eliyle isteyen ve bekleyen şekilde gösterilebilirdi. Bir yandan yoğun bağımsızlık isteği, diğer yandan ait olma ve sahip çıkılma beklentisi bu dönemde yaşanan tipik çatışmalardandır. Ergenlik yoğun çelişki ve ikilemlerin yaşandığı bir dönemdir. Bu nedenle ergen, kendini tanıma yolunda büyük bir çaba harcamak zorunda kalır. Ben kimim? Nelerden hoşlanırım? Gücüm ve yeteneklerim nedir? Neleri yapamam? Gelecekte ne olacağım? gibi soruları henüz kendi yanıtlayamazken, bu gibi konularda birilerine yanıt verme ya da en azından etkileşime girmek zorunda kalır. Bir gün önce sevdiği bir giysiyi bir gün sonra neden... »»»
Adölesan dönemi “büyüyor, olgunlaşıyor” anlamına gelen latince “adolescere” sözcüğünden gelmektedir. Adölesan (ergenlik) dönemi, büyüme ve gelişmenin büyük önem taşıdığı dönemlerden biridir. Adölesan (ergenlik) dönemi buluğ, ergenlik başları ve ergenlik sonları olarak 3 e ayrılır. Irklara ,iklime ve beslenme koşullarına göre çocukların adölesan döneme girme yaşları da farklıdır. 13-17 yaşları ergenliğin başı, 18-21 yaşları da ergenliğin sonu olarak kabul edilirken, WHO (World Health Organization) tarafından 10-19 yaş arası adölesan dönem, 15-24 yaşlarını da gençlik dönemi olarak tanımlanmıştır. Adölesan dönem fiziksel, psikolojik ve sosyal değişikliklerin gözlendiği bir dönemdir. Bü... »»»
Ergenlik döneminden önce ön ergenlik,çocukluğun son yılları yada erinlik dönemi de denilen bir geçiş dönemi vardır.Bu dönem çeşitli nedenlerden dolayı değişse bile takriben 10 –14 yaşlarını kapsamaktadır.Çocukluğu ergenlikten ayıran ilk oluşum, gelişme cinsel olgunluğa erişmesidir.Erinlik bu nedenle bir yandan çocukluk ,diğer yandan ergenlikle çakışan bir evredir.Bu evre kızlarda daha erken,erkeklerde ise biraz daha geç yaşanır. . Bedensel Özellikler: a. Erkeklerde; * Büyüme hormonları salgılanır * Boy uzar, ağırlık artar, * Kemikler ve kaslar gelişir, * Cinsiyet hormonları salgılanır, * Sperm üretimi başlar, * Seste kalınlaşma olur, * Kıllanma oluşur, * Cinsel organda büyüme... »»»
ERGENLİK ÇAĞI Ergenlik dönemi insan yaşamının en gergin,en buhranlı dönemi olarak adlandırılabilmektedir.bu yüzden halk arasında “buhran çağı” “delikanlılık” “ateşli gençlik” “kabına sığmazlık” olarak adlandırılabilmektedir.ergenlik sürekli bir değişimi ifade eder.aslında her bir değişim gelişimi,bir diğer basamağa çıkmayı ifade eder.peki ergenlik ne zaman başlar?bu sürekli tartışılır ve net bir söylem açıkçası zordur ama ortalama 11-12li yaşlarda başlar ve 20li yaşlara kadar devam eder. Bu sebeplerden 3 evreye ayrılır: 1) buluğ(erinlik): kızlarda 11-13,erkeklerde 13-15 yaşları arasında belirgin olarak fark edilir. 2) Orta dönem:13-15 li yaşlardan 17li yaşlara kadar devam eder. 3) Son... »»»
İnsanoğlu yaşamı boyunca çeşitli gelişimsel aşamalardan geçmektedir. Kendimize baktığımızda belki de hep aynı kişi olduğumuzu görürüz ve hissederiz; ancak gerek fiziksel anlamda gerekse de ruhsal anlamda ,adeta bir hayvanın tüy dökmesi, deri değiştirmesi gibi, farklı özellikler sergilediğimiz dönemler vardır hayatımızda. Bu dönemler bizlerin ruhsal yapısının inşa edildiği, kimliğinin, kişilik yapısının oluştuğu dönemlerdir. “Ergenlik Dönemi” de bu dönemler arasında çok önemli bir yere sahip, adeta “köprüden önce son çıkış” niteliğinde bir dönemdir. Yani özellikle ilk 5 yaşta büyük oranda şekillenen ruhsal binamızda değişiklik yapabilmek adına bir son şans dönemi de denilebilir. Zira ilk 5 ya... »»»
Hayat yolculuğunda insanın yaşamı mevsimlere benzer. İnsan ruhu yapısında dört mevsimin özelliklerini barındırır. Kimi zaman güneşlidir, kimi zaman yağmurlu, bazen bir gün içinde bu iki durumu aynı anda yaşayabileceği bahar geçişlerini yaşar. Yetişkinlik çağı, ruhumuzdaki bu değişkenleri, geçişleri fark ettiğimiz ve buna göre mevsimsel önlemler alabildiğimiz, yetişkinlik meziyetlerinin olduğu bir dönemdir. Ruhumuza daha kış gelmeden, yakacak odunlarımızı, erzağımızı almayı öncesinde akıl edebiliriz. Her türlü sert hava şartlarına rağmen aldığımız önlemler sayesinde daha rahat bir mevsim geçişi yaşarız. Ancak çocukluk ve ergenlik dönemi psikolojik dinamiklerinde, yetişkinlik dönemindeki mevs... »»»
Dikkat, Evde Ergen Var! Ergenlik, çocuklukla erişkinlik arasındaki geçiş dönemi olup; bu dönem, bedensel değişme ile başlar ve ruhsal - toplumsal gelişme ile devam eder. Ergenlik Dönemi Sorunları Özcan Köknal, ergenlik dönemindeki gençlerle yaptığı görüşmeler doğrultusunda; gençlerin sorun olarak gördüklerini şu şekilde sıralamıştır; • Büyüklerin baskısı, anlayışsızlığı, onur kırıcı konuşmaları, • Arkadaş edinmekte zorluk, • Kız / erkek arkadaşının olmaması, • Kız / erkek arkadaşının, ailesi ve ya çevresi tarafından anlaşılmaması, karşı çıkılması, • Evde ve okulda dayağın eğitim aracı olarak kullanılması, • Yoğun ve ezbere dayalı dersler, • Ders yoğunluğu ... »»»
Ergenlik Dönemi Kimlik, Aile ve Kuşak Çatışması Kişilik gelişimi ergenlik döneminden önce başlamış olmasına rağmen ergenlikte hız kazanır ve farklılaşır. Kimlik gelişimi gencin kendisine bağlı olduğu kadar , aileye ve çevresel faktörlere de bağlıdır. Ergenlik dönemine gelmiş bir genç kendisini yeterince büyümüş olarak görmekte, dolayısıyla çevresinden bunun kabulünü beklemektedir.Ailesinden giderek uzaklaşmaya başlayan ergenin kendini tanımak ve giderek bağımsızlaşmak ihtiyacının olduğu unutulmamalıdır. Ergen her ne kadar ailesine karşı gibi görünse de kişilik gelişiminde model alacağı, özdeşim kuracağı kişilerin başında yine aile üyeleri gelmektedir. Bunun için ergene hoşgörül... »»»
Çocukluk Çağı ve Ergenlik Dönemi Depresyonlarında Risk Etmenleri RISK FACTORS OF DEPRESSION IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE Fevziye TOROS* * Yrd.Doç.Dr., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, MERSDN Özet Depresif bozukluklar majör depresif bozukluğu (unipolar depresyon), distimik bozukluğu (süregen, hafif depresyon) ve bipolar bozukluğu (mani-depresyon) içerir. Çocukluk döneminde depresif bozuklukların kız ve erkeklerde görülme riski esit oranlarda iken ergenlik dönemi boyunca kızlardaki risk erkeklerden iki kat daha fazladır. Çocukluk dönemi baslangıçlı depresyonu olanların ailelerindeki depresyon öyküsü, ergenlik ve eriskinlik dönemi bas... »»»
Ergenlik dönemi, bireyin yetişkine özgü ayrıcalıklarının kendisine verilmediğini hissettiği zaman başlayan ve yetişkinin tüm gücü ve toplumsal konumu toplum tarafından bireye verildiği zaman sona eren gelişim dönemidir (Sieg, 1971) . Ergenlik, 11- 12 yaşlarında başlayan, bedensel, cinsel, bilişsel, duygusal ve sosyal olgunlaşma dönemidir. Bugün sizlere ergenlik döneminde ortaya çıkan bedensel, cinsel, bilişsel, duygusal ve sosyal değişimler hakkında bilgi vermek istiyorum. Ergen bireylerde pek çok alanda büyüme, gelişme, olgunlaşma gerçekleşir. Değişimlerin başında bedensel değişimler gelmektedir. Boyları, kiloları, bedensel görünümleri değişmektedir. Bu değişimler sırasında ergenle... »»»
Ergenlik dönemi, kişinin hayatında fiziksel ve psikolojik açıdan yeni bir oluşumun meydana geldiği kritik bir dönemdir. Her birey gelişme süreci boyunca içinde yaşadığı dünyayı ve kendisine ait uyarıları duyumsar ve buna uygun tutumlar geliştirir. Bunlardan bazıları gerçekçi, bazıları gerçek dışıdır. Kişinin kendilik kavramı (self-concept) çevresiyle etkileşimleri sonucu oluşur. Çocuk, doğumundan itibaren çevresiyle bir takım ilişkiler kurmaya başlamaktadır. Değişik safhalar itibariyle ele alınabilecek bu ilişkiler ilk olarak oyun şeklinde tezahür etmektedir. "Oyun" safhasında çocuk, organize bir sistem içinde başka insanların rollerini oynayarak, böylece kendini onlardan ayrı sosyal b... »»»
Eğer ergen bir çocuğunuz varsa ebeveynliğin en zorlu dönemlerinden birisini yaşıyorsunuz demektir. Ergenlik dönemi, gençler için olduğu kadar ebeveynler için de oldukça zor ve karmaşık bir dönemdir. Çünkü karşılarındaki kişi, artık anne babasının sözünden çıkmayan, ebeveynlerinden bağımsız bir hayatı olmayan o çocuk değildir. Bu zamana kadar onunla kurulan iletişimde, çocuğun ebeveyninden beklentilerinde değişimler olmaya başlamıştır. Bu durum gencin değişimiyle birlikte anne babaların da tutum ve davranışlarında değişimler olmasına neden olur. Karşılıklı yaşanan bu değişimlerle yeni düzene uyum sağlanabilir. Ancak bu değişim söylendiği kadar kolay değildir. Ergenlik dönemini karmaşıklaştı... »»»
İnsanların gelişim dönemlerini sekiz evrede tanımlayan Erik Erikson, ergenlik dönemini kimlik kazanımına karşılık rol karmaşası olarak ifade eder. Çocukluktan yetişkinliğe geçiş süreci olarak da ifade edilen ergenlik döneminde, kişiler ayna karşısına geçerek sürekli kendilerini izlemeye ve üstlerinde kimlikler denemeye, bir özne olmaya çalışırlar. Yaşadığı görüntüsel ve hormonal değişiklikler sonucu beğenilme ihtiyacında olan ergen için, ötekilerin gözünde nasıl göründüğü belki de diğer bütün yaşlarından daha önemlidir bu dönemde. Yeni bir saç stili, yeni bir giyim tarzı, konuşma biçimi vs hepsi üstlerinde denedikleri kimliklerdir. Bunu genellikle idealize edilen bir kişinin özelliklerini üs... »»»
Ergenlik dönemi: Ergenlik dönemi, insan yaşamında çok uzun bir zaman dilimi almamakla birlikte önemli ve zor bir yaş dönemi içerir. Bu yaş dönemi, ergenin cinsel, zihinsel, fiziksel, toplumsal ve psikolojik gelişimi açısından incelenebilir. Adams’a göre ergenlik temel olarak hormonal ve fiziksel olgunlaşmayı da içeren yaklaşımlar bileşimi olarak ele alınır. Bireylerin 10-15 yaşları arasında bu yaş dönemine girmektedir. Bu yaş aralığı, tarihsel açıdan da bakıldığında çok kısa bir zaman aralığında yaşanmıştır. İlkel tarımsal ve kentsel kültürlerde çok erken yaşlarda ergenin katkısına ihtiyaç duyulmuş ve yetişkinlik sorumluluklarını almıştır. Günümüzde eğitim yaşantılarının önemi ve süresi er... »»»
Ergenlikdönemi nedir? kime ergen denir? 12-20 yaşarası ergenlik dönemi olarak adlandırılır. Ortalama olarak kızlar erkeklere oranla iki yıl kadar önce olgunlaşmaları nedeniyle bu dönem ülkemizde kızlarda 10-12 yaşları arasında erkeklerde 12-14 yaşları arasında başlar. Ergenliğin sonuna doğru bu farkın kapandığı görülür. Sosyoekonomik koşullar, iklim ergenliğin başlangıcında etkili olmakta olgunlaşmanın geç ya da erken olmasına neden olmaktadır. Ergenlik dönemi genel özellikleri nelerdir? A. Ergenlikte benlik kavramı anlayışı-ergenin ben olarak nitelediği herşey-ergenin ben olarak nitelediği herşeydir.Kendini nasıl algıladığıdır.Önemli olan ergenin kendini sevilebilir ve kabul e... »»»
ERGENLİK DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ, KİMLİK OLUŞUMU VE ERGENLE İLETİŞİMDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER ERGENLİK NEDİR ? Ergenlik dönemini “ bireyin içinde bulunduğu toplumun onu artık bir çocuk gibi görmeyi bıraktığı, fakat ona henüz yetişkin statüsünü, rolünü ve işlevini tümüyle vermediği yaşam dönemi” olarak da tanımlayabiliriz ERGENLİK DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ Gençlik çağının başlangıcında hızla ilerleyen bedensel değişme ve gelişme zamanla yavaşlar ve durur. Bunu ruhsal ve toplumsal değişme izler. Önce bedensel değişmenin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak yarattığı ruhsal değişmeler görülür. Mutlu, uysal, dengeli çocuğun yerini kaygılı, tedirgin, dengesiz, uyumsuz genç ... »»»
Ergenler ebeveynlerini üzmeleriyle ünlüdür, bu nedenle bir gence ebeveynlik yapmakta zorlandığınızda yalnız olmadığını bilmelisiniz. Aslında bir ergenin ebeveynlerine meydan okuması için büyümenin sağlıklı bir parçasıdır - bu nedenle en azından ergenlik çağındaki çocuğunuzun size neden olduğu sorunların bir kısmı, kendi sorunlarını çözebilecek yetkin bir yetişkine dönüşmeleri için gereklidir. Ancak çocuğunuz açıkça küstah davranışlar sergilemekte,ev işleri yapmayı reddetmekte ve sık sık meydan okurcasına ve huysuzsa davranmakta ise profesyonel bir yardıma ihtiyacınız olabilir. Bazen, durum ebeveynin tutumuna ince ayar yapmasını gerektirmektedir ancak her zaman, sorunlu bir gencin problemini... »»»
Duygu ve heyecan ruhsal değişmeler için kullanılan kelimelerdir. Duygularla ilgili gelişme doğumdan itibaren hayat boyu devam eder. Çeşitli hayat dönemlerinde bireylerin duygusal tepki biçimleri, duyguyu doğuran olaylar ve duygusal durumlardaki değişimler farklılıklar gösterir. Duygu: Yoğunluğu daha az olan ruh halleridir. Sevme, beğenme, hoşlanma, mutlu olma, gurur duyma, kıskanma, alınma, gücenme, kızma durumları duygulara örnektir. Heyecan: Kısa süreli ve yoğun olan, genellikle denetlenemeyen duygusal tepkilerdir. Korkma, dehşete düşme, öfkelenme, ürkme, irkilme, coşku duyma, aşırı sevinme, hayrete düşme heyecanlara örnektir. Heyecanlanmaya bazı bedensel belirtiler de eşlik eder. B... »»»
Ergenlik döneminin, fizyolojik değişimlerin başladığı buluğ çağı (11-12 yş) ile kişinin toplumsal alanda kendi ayakları üzerinde durmaya başladığı 20li yaşlar arasında yer aldığı söylenebilir. Ancak, bireysel farklılıkların ve ergenin içinde yaşadığı toplumun sosyokültürel yapısının da ergenliğin başlangıç ve bitiş yaşını büyük ölçüde etkilediği unutulmamalıdır. Örneğin, erken yaşta çalışmaya başlayıp evlenen bir kişiyi ‘ergen’ olarak tanımlamak zor olacaktır. Ergenlik, değişimin, büyümenin, “başka birşeye dönüşmenin” çağıdır. Tüm çocukluk ve hatta yetişkinlik bile değişimi, gelişimi içinde barındırır. Ama ergenlikte bu dönüşüm ergenin ve ailesinin ayak uydurmakta zorlanabileceği bir hızd... »»»
Yeme bozuklukları DSM-III-R ’de “Bebeklik, çocukluk ve ergenlikte başlayan bozukluklar” başlığı altında yer almış olup, aynı zamanda pika ve ruminasyon gibi bozuklukları da içermekteydi. DSM-III-R‘a göre yeme bozuklukları: - Anoreksiya Nevroza - Bulimia Nervoza - Pika - Bebekliğin Ruminasyon Bozukluğu - Başka Türlü Adlandırılamayan Yeme Bozukluğu DSM-IV de ise bu bölümde değişiklik yapılmış, pika ve ruminasyon “ bebek ya da küçük çocukların beslenme ve yeme bozuklukları “ başlığı altında yer almıştır. Buna karşın AN ve BN “yeme bozuklukları“ başlığı altında ve ayrı bir bölümde sınıflandırılmışlardır. DSM-IV TR’da yeme bozuklukları başlığı altında anorexia nevroza, bulimia... »»»
ERGENLİKMİ ? ODA NEYİN NESİ? Yaşamımızdaki işlevi açısından,hayati önemi olan ve istesek de atlayarak geçemeyeceğimiz bir dönem. Acılı,sancılı,yıllar sonra geçmişe baktığımızda hatırlamak istemediğimiz , dolayısıyla, çoğu kez unuttuğumuz yada çok azını hatırladığımız, kişiliğimizin oluşmasındaki kalıcı etlileri nedeniyle kaçsak da kurtulamadığımız , asla izimizi kaybettiremediğimiz efsane; Ergenlik. Ergenlik terimi, yaşamın 10 ve 20 yaşları arasındaki ikinci on yılı kapsayan dönem için kullanılır. Kabaca üç döneme ayrıldığı söylenebilir. Erken ergenlik(10-13 yaş),Orta ergenlik (14-17),Geç ergenlik(18-20). Bu kendine özgü özellikleri olan üç dönemdeki gelişim ve değişimler bireysel v... »»»
► Çocuk Gelişim Dönemi ve Özelikleri Psk.Dnş.Abdullah TOPAL
► Ergenlik Psk.Selime GENÇAL YAZICI
► Ergenlik Psk.Pınar BAŞPINAR CAN
► Ergenlik ve Kaos Dr.Psk.Fatih SÖNMEZ
► Ergenlik Döneminde Beslenme Dyt.Melike ÖZDEN
► Ergenlik Döneminde Disiplin… Psk.Ebru Ceylan TEZER
► Ergenlik Döneminde İntihar Psk.Esra BÜYÜKKURT
► Ergenlik Döneminde Beslenme Dyt.Meltem YAMAN
► Ergenlik Döneminde Danışmanlık Dr.Psk.Fatih SÖNMEZ
► Nereye Gidiyor Bu Ergenlik! Psk.M.Abdullah YÜKSEL
► Ergenlik Döneminde İntihar Psk.Dnş.Melis AKDEMİR
► Ergenlik Döneminde İntihar Psk.Kamil ERTEKİN
► Ergenlik Döneminde Beslenme Dr.Psk.Fatih SÖNMEZ
► Ergenlik Döneminde Depresyon Psk.Eda GÖKDUMAN
► Ergenlik Döneminde Beslenme Dyt.Turgay KÖSE
► Ergenlik Döneminde Koruyucu Faktörler Psk.Tuğba ÇETİNKAYA
► Ergenlik Bir Nevi Yeniden Doğuş Dr.Dilek YEŞİLBAŞ, Psikiyatrist
► Ergenlik Döneminde Cinsel Eğitim Psk.Burcu BAŞOĞLU KUNDAK
► Ergenlik Döneminde Anne Kız İlişkisi Psk.Dnş.Seval Ulviye AKYOL
► Ergenlik Döneminde Aile ile İlişkiler Psk.Dnş.Banu BEKÇİ AYTEKİN
► Ergenlik Dönemine Genel Bir Bakış Psk.Ayşegül COŞKUN
► Ergenlik Döneminde Cinsel Gelişim Psk.Dnş.Barışcan ÖZTÜRK
► Ergenlik Döneminde Kişilik Gelişimi Psk.Dnş.Barışcan ÖZTÜRK
► Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Depresyon Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
► Ergenlik Döneminde Neler Oluyor? Psk.Romina KUYUMCUOĞLU
► Ergenlik Döneminde Sınav Kaygısının Nedenleri Psk.Aslıhan DEĞERLİ AYTOĞAN
► Ergenlerle İletişim Kılavuzu Psk.Dnş.Okan BAL
► Ergen-Ebeveyn Çatışması Psk.Namık ACAR
► Evdeki Ergen ile İletişim Psk.Nihan ARDA
► Eyvah Bizim Çocuk Büyüdü İmer ÇARBOĞA
► Çocuğunuz Artık Ergen… Psk.Cevher SÖNMEZ
► Ergenlerle İlgili Sıkça Sorulan Sorular Psk.Gülçin DÖNMEZ FİDAN
► Ergenler ve Spot Işıkları Psk.Muhammed Erdinç TÜRK
► Ergenlikte Aşk Psk.Gülşah PINAROĞLU
► Ergen ve Aile Çatışması Psk.Dnş.Melis AKDEMİR
► Ergeni Anlamak Psk.Gonca BAĞLAR
► Ergenlerde Kimlik, Arkadaşlık ve Özgüven Psk.Gülçin DÖNMEZ FİDAN
► Ergenler ve Kaygılı Aileler Psk.Gülendam ÇAKMAK OZAN
► Ruhsal Gelişim Dönemleri Dr.Necati ÇOBANOĞLU, Psikiyatrist
► Ergenliğe İlk Adım Psk.Elif TANIL
► Bir Ergenle Nasıl İletişim Kurulmaz! Psk.Hasan Turgut ERDOĞAN
► Sorun Çözme Becerileri Psk.Kamil ERTEKİN
► Ergenlerle Doğru İletişim Psk.Başak DALDA KİLECİ
► Ergenlerde Beslenme Dyt.Nilay KEÇECİ
► Ergenlikte Depresyon Psk.Dnş.İsmail SÖNMEZ
Ergenlik Dönemi Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Dnş.Abdullah TOPAL, İçel (Mersin)
Uzm.Psk.Ece PINAR, İstanbul
Uzm.Psk.Hülya TOPAL, İçel (Mersin)
Psk.Gökhan ÇINAR, İstanbul
Psk.Necdet DÖNMEZ, İstanbul
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Psk.Elif GÜNERİ, İstanbul
Dyt.Canan DOĞAN, İstanbul
Gözde ERDOĞAN, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Uzm.Psk.Fundem ECE, İstanbul
Psk.Nihan ARDA, İstanbul
Psk.Murat BİLİM, İçel (Mersin)
Dyt.Nilay KEÇECİ, İstanbul
Psk.Merve ÖZEN, İstanbul
Uzm.Psk.Selin OYMAN, Balıkesir
Uzm.Dyt.Özge KARAARSLAN, İçel (Mersin)
Psk.Namık ACAR, Kocaeli
Psk.Eda GÖKDUMAN, İstanbul
Emine ERGÜN, Ankara
Psk.Ela KÖK, İstanbul
Psk.Ceyda ŞENEL, İstanbul
Psk.Esin YILDIZ, İstanbul
Psk.Aylin AYDEMİR, İstanbul
Psk.İlknur YILMAZ, İstanbul
Psk.Umut ÇİÇEK, İçel (Mersin)
Uzm.Psk.Vildan CAN, İstanbul
Prof.Dr.Fevziye TOROS, İçel (Mersin) , Psikiyatrist
Psk.Gonca BAĞLAR, Eskişehir
Psk.Emre ŞENGÜR, İstanbul
Dr.Necati ÇOBANOĞLU, İzmir , Psikiyatrist
Berk OMAY, İstanbul
Psk.Müge ADALI, İstanbul
Dr.Seçil GASSALOĞLU, Bursa , Tıp Doktoru
Dr.Gökhun İnan YÜCEL, Edirne , Psikiyatrist
ergenlik dönemi KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların ergenlik dönemi KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
ergenlik, ergenlik dönemi değişiklikleri, ergenlik dönemi nedir, ergen, ergenlikte fizyolojik değişiklikler, ergenlikte psikolojik değişiklikler, ergen psikolojisi, ergen fizyolojisi, ergenler, ergen ve aile, ergenlik ve cinsellik, ergen ebeveyn ilişkileri, ergenlik sorunları, ergenlik döneminde iletişim, ergenlik döneminde psikoloji, ergenlik ve psikoloji, ergenliğin evreleri, ergenlikte depresyon, ergenlikte duygu durum bozukluğu, gençlerde depresyon, ergenlikte ruh sağlığı, ergenlikte öfke, ergenlik dönemi depresyonu, ergenlik dönemi sorunları, ergenle iletişim, ergenleri anlamak, ergenlerle iletişim, ergenlikte iletişim, ergenlik çağı sorunları, erinlik, bluğ çağı, adolesan, puberte, ergenlik nedir, ergenlik yaşı, ergenlik dönemi özellikleri, ergenlikte ruhsal gelişim, ergenlerin ilişkileri, ebeveyn-ergen ilişkileri, ergenlikte fiziksel gelişim, ergenlikte cinsel gelişim, ergenlik döneminde öfke, öfke, öfke denetimi, gençlikte öfke, öfkeli ergen, gençlik döneminde öfke, ergenlikte kimlik, ergenlikte kimlik arayışı, ergenlik ve kimlik, gençlerle iletişim, arkadaş, arkadaş ilişkileri, ergenlikte arkadaşlık, ergenlik döneminde arkadaşlık, gençlikte arkadaşlık, arkadaşlık ilişkileri, ergenin arkadaşları, gencin arkadaşları, ergenlik döneminde cinsiyet farkı, ergenlik çatışmaları, büluğ çağı, ergenlik dönemi davranışları, ergenlik dönemi psikolojisi, ergenlerde gelişim özellikleri, çocuk davranış problemleri, çocukluk dönemi sorunları, çocukta dikkat eksikliği, çocukta hiperaktivite, çocukta davranım bozuklukları, çocukta öğrenme bozuklukları, mental retardasyon, pika, ruminasyon bozukluğu, çocuklukta fobiler, çocuklarda kaygı bozuklukları, çocuklukta travma, çocuklukta tssb, ayrılık anksiyetesi, çocukta bipolar bozukluk, çocuklarda cinsel kimlik, çocukta tik bozuklukları, çocukta tikler, çocukta otizm, asperger sendromu, rett sendromu, gençlik, gençlik dönemi, ergenlik dönemi gelişimi, gençlik dönemi gelişimi, gençlik dönemi özellikleri, genç, bulu çağı, ergenlikte madde kullanımı, ergenlikte intihar, ergenlikte karşı cins, ergenlik dönemi problemleri, aile ve ergen, aile ve çocuk çatışması, buluğ, buluğ çağı


00:24
Top