2007'den Bugüne 90,681 Tavsiye, 27,883 Uzman ve 19,777 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Ergenlik Dönemi Özellikleri
Ergenlik Dönemi Özellikleri Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Ergenlik Dönemi Özellikleri Kavramı ile İlgili 13 Makale
► Ergenlik Dönemi ve Özellikleri Psk.Dnş.Barışcan ÖZTÜRK
Ergenlik, kelime anlamıyla büyümek ve olgunlaşmak anlamına gelir. Ergenlik dönemi; biyolojik, zihinsel, psikolojik ve sosyal açıdan bir gelişme ve olgunlaşmanın yer aldığı çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir. Ergenlik dönemi için belli bir yaştan söz etmek yerine belli bir yaş aralığından söz etmek daha doğrudur ve kullanışlıdır. Kızların kendi bedeninde meydana gelen değişiklikleri fark etmesi yaklaşık olarak 10-12 yaşları arasındadır. Ortalama olarak erkeklerin değişiklikleri fark etmesi ise kızlara göre daha sonra olur. Erkeklerin bu değişiklikleri fark etmesi yaklaşık olarak 12-14 yaşları arasındadır. Unutulmamalıdır ki ergenlik bir gecede meydana gelen bir süreç değildir, tamamlanm... »»»
► Ergenlik Dönemi Özellikleri Dr.Psk.Dnş.Ayşe Devrim BURÇAK
a) Genel Özellikleri Birey doğumundan ölümüne kadar çeşitli dönemlerden geçer. Çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık olarak bilinen bu dönemlerin her birinin kendine özgü gelişim görevleri vardır. Bir sonraki dönem bir önceki ile ilişki içindedir. Önceki dönem sonrakini etkiler. Birey, bir önceki dönemi ne kadar az krizle atlatmışsa sonraki döneme o kadar sağlıklı girer, o dönemi sağlıklı olarak yaşar. Dönemler arası geçişler ve farklılıklar sadece bedensel özelliklerle olmayıp, kültürel, ekonomik ve belki de en önemlisi olan psikolojik etkenlerin rol oynadığı bir gelişimdir. Her dönem kendine özgü bedensel, bilişel, ruhsal, duygusal ve toplumsal özellikler taşır. İşte çocukluktan g... »»»
► Ergenlik Dönemi ve Özellikleri Psk.Serap DUYGULU
Bir çocuk dünyaya geldiği andan itibaren sürekli bir gelişim ve değişim içindedir. İstenen ve beklenen çocuğun gelişiminin ve ilerlemesinin gerek biyolojik olarak gerekse psikolojik olarak daima olumlu ve sağlıklı olması yönündedir. Çocuklar büyüme süreçleri boyunca ailelerini hep şaşırtırlar,bazen yaşlarından büyük davranış ve konuşma biçimleri geliştirebilir,bazen akranlarından daha farklı gelişip farklı yetenekler ve beceriler sergileyebilirler. Ancak ailelerin çocukları konusunda en fazla şaşkınlığa düştükleri dönem ‘Ergenlik Dönemi’ olarak tanımlanan dönemdir .Bu dönem sihirli,karmaşık ve yorucu bir dönemdir.Hem çocukluktan çıkmaya çalışan genç için hem de ona nasıl davranaca... »»»
► Ergenlik Dönemi ve Psikososyal Özellikleri Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL
ERGENLİK DÖNEMİ VE PSİKOSOSYAL ÖZELLİKLERİ Ergenlik Dönemi; Ergenlik dönemi gelişim ve değişimlerinden fazla yaşandığı dönemdir. Bu dönemde yaşanan hızlı büyüme, vücuttaki değişiklikler, somut düşünceden soyut düşünceye geçiş ve kavramsal yeteneklerin gelişmesi, duyguların değişmesi, cinsel kimlik kazanımları ergenlerin psikolojisini etkilemektedir. Ergenlik her çocukta ayrı yaşlarda başlayabilir; bazılarının boyu erkenden uzarken, bazıları bir kaç yıl beklemek zorunda kalabilir. İlk yıllardaki anne babaya koşulsuz bağlılık, onların her şeyine hayranlık duyma bugelişim döneminde yerini sorgulamaya bırakmaktadır. 9 yaşında babasına hayran bir kız çocuğu “Benim babam ... »»»
Ergenlik Dönemi Ergenlik, çocukluktan erişkinliğe geçiş sürecidir. Bu süreç iç salgı bezlerinden salgılanan hormonlar tarafından başlatılır ve sürdürülür. Cinsiyet organlarının ve cinse özgü dış görünüm özelliklerinin gelişmesi, büyüme ve kemik olgunlaşmasında belirgin hızlanma, vücut oranlarında ve bedensel yapıda değişiklik, ergenlik sürecinin özelliklerini oluşturur. Ergenlik dönemi kız çocuklarında 10 (8-13), erkeklerde 12 (9,5-15) yaşında ortaya çıkar. Değişikliklerin tamamlanması genellikle 3-5 yıl sürer. Ergenlik döneminin sonunda -kızlarda otalama 16, erkek çocuklarda 18 yaşında- bireyin büyüme ve gelişmesi büyük ölçüde tamamlanmıştır. Ergenlik dönemi hem ergen için ve he... »»»
Ergenlik döneminden önce ön ergenlik,çocukluğun son yılları yada erinlik dönemi de denilen bir geçiş dönemi vardır.Bu dönem çeşitli nedenlerden dolayı değişse bile takriben 10 –14 yaşlarını kapsamaktadır.Çocukluğu ergenlikten ayıran ilk oluşum, gelişme cinsel olgunluğa erişmesidir.Erinlik bu nedenle bir yandan çocukluk ,diğer yandan ergenlikle çakışan bir evredir.Bu evre kızlarda daha erken,erkeklerde ise biraz daha geç yaşanır. . Bedensel Özellikler: a. Erkeklerde; * Büyüme hormonları salgılanır * Boy uzar, ağırlık artar, * Kemikler ve kaslar gelişir, * Cinsiyet hormonları salgılanır, * Sperm üretimi başlar, * Seste kalınlaşma olur, * Kıllanma oluşur, * Cinsel organda büyüme... »»»
ERGENLİK DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ, KİMLİK OLUŞUMU VE ERGENLE İLETİŞİMDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER ERGENLİK NEDİR ? Ergenlik dönemini “ bireyin içinde bulunduğu toplumun onu artık bir çocuk gibi görmeyi bıraktığı, fakat ona henüz yetişkin statüsünü, rolünü ve işlevini tümüyle vermediği yaşam dönemi” olarak da tanımlayabiliriz ERGENLİK DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ Gençlik çağının başlangıcında hızla ilerleyen bedensel değişme ve gelişme zamanla yavaşlar ve durur. Bunu ruhsal ve toplumsal değişme izler. Önce bedensel değişmenin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak yarattığı ruhsal değişmeler görülür. Mutlu, uysal, dengeli çocuğun yerini kaygılı, tedirgin, dengesiz, uyumsuz genç ... »»»
ERGENLİK ÇAĞI Ergenlik dönemi insan yaşamının en gergin,en buhranlı dönemi olarak adlandırılabilmektedir.bu yüzden halk arasında “buhran çağı” “delikanlılık” “ateşli gençlik” “kabına sığmazlık” olarak adlandırılabilmektedir.ergenlik sürekli bir değişimi ifade eder.aslında her bir değişim gelişimi,bir diğer basamağa çıkmayı ifade eder.peki ergenlik ne zaman başlar?bu sürekli tartışılır ve net bir söylem açıkçası zordur ama ortalama 11-12li yaşlarda başlar ve 20li yaşlara kadar devam eder. Bu sebeplerden 3 evreye ayrılır: 1) buluğ(erinlik): kızlarda 11-13,erkeklerde 13-15 yaşları arasında belirgin olarak fark edilir. 2) Orta dönem:13-15 li yaşlardan 17li yaşlara kadar devam eder. 3) Son... »»»
Eğer ergen bir çocuğunuz varsa ebeveynliğin en zorlu dönemlerinden birisini yaşıyorsunuz demektir. Ergenlik dönemi, gençler için olduğu kadar ebeveynler için de oldukça zor ve karmaşık bir dönemdir. Çünkü karşılarındaki kişi, artık anne babasının sözünden çıkmayan, ebeveynlerinden bağımsız bir hayatı olmayan o çocuk değildir. Bu zamana kadar onunla kurulan iletişimde, çocuğun ebeveyninden beklentilerinde değişimler olmaya başlamıştır. Bu durum gencin değişimiyle birlikte anne babaların da tutum ve davranışlarında değişimler olmasına neden olur. Karşılıklı yaşanan bu değişimlerle yeni düzene uyum sağlanabilir. Ancak bu değişim söylendiği kadar kolay değildir. Ergenlik dönemini karmaşıklaştı... »»»
Ergenlik döneminin, fizyolojik değişimlerin başladığı buluğ çağı (11-12 yş) ile kişinin toplumsal alanda kendi ayakları üzerinde durmaya başladığı 20li yaşlar arasında yer aldığı söylenebilir. Ancak, bireysel farklılıkların ve ergenin içinde yaşadığı toplumun sosyokültürel yapısının da ergenliğin başlangıç ve bitiş yaşını büyük ölçüde etkilediği unutulmamalıdır. Örneğin, erken yaşta çalışmaya başlayıp evlenen bir kişiyi ‘ergen’ olarak tanımlamak zor olacaktır. Ergenlik, değişimin, büyümenin, “başka birşeye dönüşmenin” çağıdır. Tüm çocukluk ve hatta yetişkinlik bile değişimi, gelişimi içinde barındırır. Ama ergenlikte bu dönüşüm ergenin ve ailesinin ayak uydurmakta zorlanabileceği bir hızd... »»»
► Bir Ergenle Nasıl İletişim Kurulmaz! Psk.Hasan Turgut ERDOĞAN
Ergenlik Dönemi Özellikleri Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Emine ERGÜN, Ankara
ergenlik dönemi özellikleri KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların ergenlik dönemi özellikleri KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
ergenlik dönemi, ergenlik, erinlik, ergen, ergenlikte ruhsal gelişim, ergenlerin ilişkileri, ebeveyn-ergen ilişkileri, ergenlikte fiziksel gelişim, ergenlikte cinsel gelişim, ergenlik döneminde cinsiyet farkı, ergenlik çatışmaları, büluğ çağı, ergenlik sorunları, gençlik, gençlik dönemi, ergenlik dönemi gelişimi, gençlik dönemi gelişimi, gençlik dönemi özellikleri, genç, bulu çağı, ergenlik dönemi sorunları, ergenlikte madde kullanımı, ergenlikte intihar, ergenlikte karşı cins, ergenlik dönemi problemleri, ergen psikolojisi, ergenler, ergen ailesi, kimlik oluşumu, ergenle iletişim, ergenlerde değişimler, ergenlikte değişim, ergenle anne baba iletişimi, ergenlere anne baba tutumu, buluğ çağı, buluğ çağı özellikleri, ergenlik dönemi ile ilgili bilmemiz gerekenler, ebeveyn ergen ilişkisi, ebeveyn ergen çatışması, ebeveyn ergen iletişimi, ergenlik döneminde psikoloji, ergenlik dönemi değişim, ergenlik döneminde duygular, çocukla iletişim, çocuklarımıza nasıl davranmalıyız, ergenlik dönemi ihtiyaçları, ergen sorunlar, ergenlerin ihtiyaçları, ergenin ihtiyaçları, ergenlik psikolojisi, adölesan dönem, adölesan, ergenlikte aile tutumları, ergenlikte psikolojik destek


18:04
Top