2007'den Bugüne 92,309 Tavsiye, 28,219 Uzman ve 19,978 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Ergenler
Ergenler Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Ergenler Kavramı ile İlgili 174 Makale
Sevdiği birinin ölümü kişi için kaçınılmaz bir durumdur ve her yaşta baş edilmesi güç bir yaşam olayıdır. Kaybı yaşayan bir çocuk ya da ergen olduğunda ise bu durumun anlamlandırılması, kavranması ve kabullenilmesi daha da zor olmaktadır. Çünkü çocuk özellikle ebeveynini kaybettiğinde hem duygusal, hem de ekonomik açıdan zorlanacaktır. Ölüm yoluyla kayıptan söz edildiğinde yas ve üzüntü çok farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Yas, "bizim için çok fazla önemi olan birisini sonsuza dek kaybettiğimizde hissettiğimiz üzüntüden doğan duygular" olarak tanımlanabilir. Kayıp sonrası yaşanan üzüntü, bireyin kayıp nedeniyle yaşadığı duygusal sıkıntı durumudur. Yas ise, üzüntüyü de içine alan... »»»
Bu yazımda son dönemde ergenlerle çalışırken en sık karşılaştığım problemden yani Mükemmeliyetçilikten bahsetmek istiyorum. Ergenler sürekli olarak bana şu cümle ile geliyorlar: “ Çağla Abla, ne yaparsam yapayım annemi /babamı memnun edemiyorum. Bir türlü onları istediği kadar iyi / mükemmel bir çocuk olamıyorum”. Düşünsenize hayatınız boyunca çalışıyorsunuz ve ömrünüzün çoğunu eğitim hayatında geçiriyorsunuz. Son dönemdeki sistemlerde eğitim hayatınızın çoğunda sizi sınavlarla ve testlerle yaşamaya mahkum kılıyor. Bir de bunun yanında sizi sürekli eleştiren ve yaptığınız şeylerden memnun olmayan ebeveynleriniz var. Ne kadar yorucu değil mi? Pek çok çocuk; “çocuk” olamadan ergen oluyor, pek ... »»»
► Ergenler ve Spot Işıkları Psk.Muhammed Erdinç TÜRK
ERGENLER VE SPOT IŞIKLARI Ergenlik; bireyin çocukluk döneminin bitişiyle başlayan fizyolojik olarak erişkinliğe ulaşıncaya kadar geçen dönemin adıdır. Bu 13-22 yaş aralığını kapsayan bir dönemdir fakat bu rakamlar kesinlikle mutlaklık ifadesi olarak alınmamalıdır çünkü Ergenliğin başlama süresinin ırk, iklim ve beslenme şartlarına göre de değiştiği bilinmektedir. Örneğin bazı kaynaklarda Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde kızların 8-10 yaşları arasında ergenlik dönemine girdikleri, Sibirya bölgesinde 20 li yaşlara uzayabildiği gösterilmektedir. Fizyolojik belirtiler ışığında bir genelleme içerisine alındığında; Erkeklerde yüz kıllarının çıkmasıyla ve sesin kalınlaşmasıyla, kız... »»»
► Ergenler ve Kaygılı Aileler Psk.Gülendam ÇAKMAK OZAN
Birçok insan ergenlerle uğraşmanın zor olduğunu düşünür; ben aynı kanaatte değilim. Ergenlerin yapmaya çalıştıkları tek şey, birey olmaya ve kimliklerini bulmaya çalışmaktır. Evet, bu süreçte zaman zaman hata yapıyor, kırılmamak ve alanlarını genişletmek için hırçın davranıyor olabilirler ama tek beklentileri birilerinin onları anlamaya çalışmasıdır. Bir süre önce oldukça kaygılı bir ses tonu olan bir bayan aradı ve oğlunun ağır bir ergenlik krizi yaşadığını, artık iletişimlerinin tamamen koptuğunu ve iyice çıkmaza girdiklerini anlattı. Bu nedenle bir psikologla görüşmek istediklerini söyleyerek randevu aldı. İlk görüşmeye anne-oğul birlikte geldiler. Görüşme odasına girdiğimiz an itibari... »»»
► Ergenler ve Üreme Sağlığı Dr.Kenan ERTOPÇU, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
ERGENLER VE ÜREME SAĞLIĞI Türkiye’de nüfusun % 50’si 20 yaş ve altında Bebeklik: “Ben bana verilenim” Çocukluk: “Ben oluşturduğum şeyim” Ergenlik: “Ben özgürce seçim yapabilen bağımsız bir şeyim” Genç erişkinlik: “Biz sevdiklerimizin tümüyüz” Erişkinlik: “Ben ürettiğim her şeyim” Yaşlılık: “Ben geride bıraktıklarımım ÜREME SAĞLIĞI Dünya Sağlık Örgütü üreme sağlığını şöyle tanımlamaktadır; Yalnızca üreme sistemi işlevleri ve süreci ile ilgili hastalık ve sakatlığın olmaması değil, üremenin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde tamamlanmasıdır. ERGENLİK Adolesan dönemi, bireyin fiziksel, cinsel, bilişsel ve psikososya... »»»
GENÇLERLE İLETİŞİM NASIL KURULUR Ergenlik döneminde bireyin çevresi ve iç dünyasında çok hızlı değişimler olmaktadır. Ergen bu dönemde bu değişimlere ayak uydurmaya çalışmakta ve dönemin getirdiği sorunlarla başa çıkmak zorundadır. Bazı ergenler bu sorunlarla sağlıklı bir şekilde başa çıkarak ergenlik dönemini atlatmakta, bazı ergenler ise bu durum karşısında kendisini çaresiz ve geleceği hakkında karamsar hissetmektedir. Bu durum çoğu zaman ergenle aile arasında çatışmaya yol açar. Bu çatışma sonucunda ergenlerin fevri çıkışları olabilir. Ebeveynin yapması gereken sakin davranarak ergenle konuşmaya çalışma ve olayı tüm boyutlarıyla anlatmak olmalıdır. Bu çıkışların çoğu ergenin özgür olm... »»»
Boşanmanın çocuklar ve ergenler üzerindeki etkileri farklıdır. Ergenlik çağındaki çocuklar bilişsel olgunluğa ulaştıkları için, ebeveynlerinin boşanma sebeplerini çocuklara göre daha iyi anlayabilirler. Fakat bir yandan, ergenlik çağında birey, kendilik algısı geliştirmeye başlar, ailesi ve arkadaşlarıyla daha olgun ilişkiler kurar ve bağımsızlaşmaya başlar. Bu sebeple, bu dönemde birey daha hassas ve kırılgandır. Geç ergenlik, okul mezuniyeti, evden ayrılma ve arkadaş gruplarının değişmesi açısından bir geçiş aşamasıdır. Bu yüzden boşanma, bu dönemdeki bireylerde olası bir stres faktörüne yol açabilir. Boşanmış ailelerdeki ergenler ile birlikte yaşayan ailelerdeki ergenlerin kıyaslandığı... »»»
Biyolojik, sosyal, kültürel, fizyolojik ve psikolojik gelişim alanlarına sahip olan insanoğlunun gelişimine baktığımızda çevre ve kalıtımın etkilerinin olduğu görülür. Bütün bireylerin kalıtsal mirası ve çevreden etkilenme biçimleri farklılık göstermektedir. Çünkü bütün insanlar biriciktir ve yaşantıları, geçmişleri, sosyal çevreleri, aile yapıları, akrabalık ilişkileri, kişilik tipleri, sosyal normları farklılık gösterebilmektedir. Kişilik oluşumunda insanın ilk sosyal çevresi olan annenin ve ailenin etkisi büyük önem arz etmektedir. Bu etki çocuğun gelişim dönemine göre de farklılık göstermektedir. Çocukluk evresini takip eden ergenlik dönemine baktığımızda bireyin fizyolojik, psikolojik v... »»»
ETİKETLENEN DIŞSALLAŞTIRILAN MADDE BAĞIMLISI ÇOCUK VE ERGENLER! ÖZET Ülkemizde meydana gelen toplumsal değişme, kentleşme, sanayileşme, iç göç hızının artması, gecekondulaşma ve aile kurumunun parçalanmasına paralel olarak sosyal sorunlarda önemli bir artış gözlemlenmektedir. Artan sosyal sorunlardan en önemlisi, çocuk ve ergenlerin madde bağımlılığıdır. Çocuk ailede bulamadığı ilgiyi, evden uzaklaşarak sokakta arkadaş grupları içerisinde sağlamaya çalışmaktadır. Arkadaş grupları içinde onay ve takdir gören çocuk sokakta yaşamayı alışkanlık haline getirerek sokakta kimlik, güç kazanmaktadır. Çocuğun merak, ilgi ve alt kültür gruplarının yönlendirmesiyle madde kullanmaya başlar, arkada... »»»
Kaygı, insanların günlük yaşamlarında sıklıkla karşılaştıkları bir olgudur. Tehdit edici belirsiz bir olayın gergin, sarsıcı beklentisi olarak tanımlanabilir; huzursuz bir gerilim duygusudur (Rachman, 2004). Bir fenomen olarak sınav kaygısı 1950'lerden beri büyük ilgi görmüştür. Özellikle performans ve test sonuçlarına yansıyan, öğrencilerin yetenekleri konusunda kendilerini güvende hissetmedikleri bir duruma atıfta bulunan yaygın bir eğitim sorunu olarak kabul edilir (Trifoni ve Shahini, 2011). Sınav kaygısı, duruma özgü bir özellik olarak, yani özellikle testler ve performansla ilgili durumlar karşısında artan kaygı ile tepki verme eğilimi olarak kavramsallaştırılabilir (Hodapp ve ark., 19... »»»
Ergenlik döneminde biyolojik, psikolojik ve sosyal alanlarda belirgin gelişimsel değişiklikler meydana gelir (Blakemore ve Mills, 2014). Dönemsel hızlı değişimler ve bu değişimlere uyum sağlama çabaları ergenleri farklı sorun alanları ile karşı karşıya bırakmaktadır. Ergenlik döneminde kişiler, bağımsızlık, kimlik duygusu ve sosyal üretkenlik kazanma çabalarının yanı sıra sosyal zorluklarla da uğraşır (Cicchetti ve Rogosch, 2002). Ergenlik döneminde psikolojik gelişimin “bilişsel ve kimlik gelişimi” üzerine odaklandığı göz önüne alındığında (Derman, 2008), ergenlik dönemi doğru davranışları öğrenmek ve sürdürmek için uygun bir dönem olarak kabul edilmektedir. Ve ergenler öfke kontrolü müdaha... »»»
“Madde bağımlılığı”ndaki ‘uyuşturucu madde’, Dünya sağlık örgütünün tanımında,*“sağlık için kullanılanlar dışında, yaşayan organizmada kullanıldığında, organizmanın bir ya da birden çok yetisini farklılaştırabilen herhangi bir madde” olarak belirtilmiştir. Uyuşturucu maddeler uyarıcı ve serotonin yükseltici olarak kullanılabilen farklı özelliklerdedir. Kişilerin acıdan kaçmak ve sıkıntılı durumun etkisini azaltarak hazza-iyi oluşa ulaşacağını düşünerek kullanılmaktadır. Bu kullanışlar sırasında sınırlı zamanlı ve biyolojik anormalliğe bağlı ortaya çıkan halin sedatif yanı sakinleştirici etkisi sebebi ile bağımlılığa dönüşen süreci ve kısır döngüyü oluşturur. Kişi iyi olmak ve acıdan kaçmak... »»»
Günümüz şartlarında anne babaların çocukları için yaşadıkları kaygıların başında, çocuklarının cinsel kimlik ile ilgili yaşadıkları sorunlar gelmektedir. Kliniğimizi başvuran anne babaların azımsanmayacak kadarı, çocuklarının yaşamış olduğu cinsel kimlik gelişimi ile ilgili problemlerdir. Bu problemlerin en yaygın olanı, çocukların hem cinslerine karşı geliştirmiş oldukları cinsel eğilim, kendi cinsel kimliklerine ve doğuştan getirdikleri biyolojik kimliklerine yabancılaşma, takıntı cinsel düşünce-mitler, abartılmış masturbasyon gibi konularda aileler bizden yardım istemektedirler. Bu ve benzeri başlıktaki sorunlarla ilgili kliniğimize başvuran insanların sayısının artığını görmem üzerine bu... »»»
Ergeni ve Genci Anlamak Ergenliğin fırtına ve stres dolu bir dönem olduğu görüşü pek çok aile ve ergen için kaygılı bir bekleyiş oluşturmaktadır.Daniel Offer ve arkadaşları 1988 yılında ABD, Avustralya, Bengaldeş, Macaristan, İsrail, İtalya, Tayvan, Türkiye ve Batı Almanya’da yaptıkları araştırmada ergenlerin en azından %73’ü sağlıklı bir beden imgesi sergilemişlerdir. Aralarında farklılıklar olmasına rağmen ergenler çoğu zaman mutlu olduklarını, hayattan hoşlandıklarını, otokontrol uygulayabileceklerini, okul ve işi önemsediklerini, cinsellikle ilgili özgüvenleri olduğunu, aileleri hakkında olumlu düşündüklerini, stresle başa çıkabileceklerini bildirmişlerdir. Böyle bir tanımlama “stres... »»»
► Ergenlerle İletişim Kılavuzu Psk.Dnş.Okan BAL
► Ergenlik Döneminde Beslenme Dyt.Melike ÖZDEN
► Panik Atak Psk.Ümran ACAR
► Akran Zorbalığı Nedir? Psk.Yasemen YARALI
► Çocuk ve Ergenlerde Depresyon Psk.Elif AKSOY SİNCİ
► Öfke Nedir? Psk.Yasemen YARALI
► Çocukluk ve Ergenlikte Zararlı Oyunlar Psk.Selen Türkiş ELÇİ
► Ergen Çocuğumla Nasıl Anlaşabilirim? Psk.Berivan ŞENTÜRK
► Depresyon Etiyolojisi Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Psikiyatrist
► Depresyon Bilgilendirme Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Psikiyatrist
► Psikojenik (Psikolojik) Öksürük Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Psikiyatrist
► Çocuklarda ve Ergenlerde Panik Bozukluk/Atak Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Psikiyatrist
► Ergenlik Döneminde Beslenme Dyt.Meltem YAMAN
► Çocuk ve Gençler ile Psikoterapi Psk.A.Kaan YILMAZ
► Çocuk ve Ergenlerde Kaygı Psk.Burcu BAŞOĞLU KUNDAK
► Ergenlik Döneminde Cinsel Eğitim Psk.Burcu BAŞOĞLU KUNDAK
► Çocuk ve Ergenlerde Kaygı Psk.Elif DEMİRCİ
► Okul Çağında Beslenmenin Önemi? Dyt.Fatma Merve KALELİOĞLU
► Ergenle Yaşamanın 7 İpuçu Psk.Fatima KESKİN
► Evdeki Ergen ile İletişim Psk.Nihan ARDA
► Çocuk ve Gençlerde Online Terapi Mümkün mü? Dr.Ali KORKMAZ, Psikiyatrist
► Ergenlik Psikolojisi Psk.Günay BAYDAROĞULLARI
► Boşanan Ebeveynlere Öneriler Psk.Dnş.Sezen SALİHOĞLU
► Ergenlere Öneriler Psk.Dnş.Sezen SALİHOĞLU
► Öfkeli Bir Gençle Başa Çıkmak Psk.Aslıhan DEĞERLİ AYTOĞAN
► Çocuklarda Öfke Krizleri Psk.Yaprak Betül BİNİCİ
► Ergenlerde Sosyal Anksiyete Psk.Günce TOROSLU
► Eyvah Çocuğum Ergenlikte! Psk.Günce TOROSLU
► Ergenlerin Yaşam Doyumunun İncelenmesi Dr.Psk.Dnş.İlker KABA
► Ergenlerdeki Sorumsuzluk İmtiyazı Psk.Dnş.Kerim CANDAN
► Ergenlik Dönemi ve Aile ile İletişim Psk.Dnş.Havva BAYAR
► Eyvah Bizim Çocuk Büyüdü İmer ÇARBOĞA
► Ergenlerde Riskli Davranışlar Psk.Ece Gürani ŞANDA
► Okula Gitmek İstemiyorum! Psk.Çisem UZUN
► Çocuk ve Ergenlerde Depresyon Psk.Esra KESKİN
► Ergen ve Aşk Psk.Nurhayat DİRİK
► Ergenle Etkili İletişim Kurma Psk.Nuray ŞAHİN
► Yeme Bozuklukları Dr.Nüket İSİTEN, Psikiyatrist
► Çocuklarla Emdr ve Oyun Terapisi Psk.Dnş.Seval Ulviye AKYOL
► Ergenlerle İlgili Sıkça Sorulan Sorular Psk.Gülçin DÖNMEZ FİDAN
► Ergenlikte Depresyon Nedenleri Psk.Dnş.Yasemin ŞAHİN
► Ergenlerde Yeme Bozuklukları Psk.Semra EVRİM
► Ergenlik Dönemi ve İletişim Psk.Gonca BAĞLAR
► Çocuk ve Ergenlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu (Tssb) Dr.Zengibar ÖZARSLAN, Psikiyatrist
► Ergenlerde Kimlik Gelişimi Psk.Gizem HÜNERLİ
► Ergenlik Döneminde İntihar Psk.Dnş.Melis AKDEMİR
► Ergenlikte Arkadaşlık Psk.Elif GÜNERİ
► Ergenlik ve Kimlik Savaşı Psk.Elif GÜNERİ
► Ergenlik Dönemi Psk.Nazlı DİNÇ
► Ergenlerde Madde Kullanımı Psk.Işıl ÖZÜAK
► Ergeni Anlamak Psk.Gonca BAĞLAR
► ''genç'' İntiharlar Psk.Dnş.Kemal TUNCER
► Ergenlerle İletişim Dr.Burhan BURHANOĞLU, Psikiyatrist
► Ergenlik ve Teknoloji Kullanımı Psk.Dnş.Nuray ÖZBEN AVŞAR
► Ergenlerde Kimlik, Arkadaşlık ve Özgüven Psk.Gülçin DÖNMEZ FİDAN
► İçe Kapanık Çocuklar ve Sosyal Fobi Psk.Dnş.Tunahan UZUN
► Çocuk ve Ergenlerde Depresyon Psk.Gözde ÖZÇİÇEK KALA
► Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Fobi Psk.Gözde ÖZÇİÇEK KALA
► Ergenlerde Davranış Değiştirmek Nasıl Olur? Psk.Dnş.İbrahim GÜLYAŞAR
► Çocuk ve Ergenlerde Davranış Bozuklukları Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL
► Ergenlerde Özgüven Gelişimi Psk.Özlem DEMİRCİ
► Kayıp ve Yas Psk.Ali BIÇAK
► Çocuk ve Ergenlerde Depresyon Psk.Dnş.Banu BEKÇİ AYTEKİN
► Gençlerde Depresyon ve İntihar Girişimleri Psk.Dnş.Kıvanç TIĞLI
► Gençlerde Depresyon Psk.Dnş.Kıvanç TIĞLI
► Ergenlik Dönemi Özellikleri Dr.Psk.Dnş.Ayşe Devrim BURÇAK
► Ergenlerde Utangaclik Psk.Hande OKÇUOĞLU
► Ergenlik Döneminde Kişilik Gelişimi Psk.Dnş.Barışcan ÖZTÜRK
► Ergen Cinselliği Psk.Dnş.Barışcan ÖZTÜRK
► Ergenlerde Ruhsal Sorunlar Psk.Alpaslan KESKİN
Ergenler Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Burcu BÜGE Fotoğraf
Uzm.Psk.Burcu BÜGE
İstanbul
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi87 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (68) - Videolar - İletişim Bilgileri
Dr.Melda ALANTAR, İstanbul
Uzm.Psk.Ece PINAR, İstanbul
Uzm.Psk.Sadık SUN, Diyarbakır
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Psk.Elif GÜNERİ, İstanbul
Psk.Ali BIÇAK, Antalya
Psk.Begüm UÇMAN, İstanbul
Psk.Nihan ARDA, İstanbul
Op.Dr.Kenan ERTOPÇU, İzmir , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Uzm.Psk.Erkan KURT, İstanbul
Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Adana , Psikiyatrist
Dr.İbrahim BİLGEN, İstanbul , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Ezgi TANIL, İstanbul
Psk.Ceren TATAR, İstanbul
Dr.Nüket İSİTEN, İstanbul , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Fuat BALSAK, Diyarbakır
Psk.Esin YILDIZ, İstanbul
Dr.Zengibar ÖZARSLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Fatih KILIÇARSLAN, İstanbul
Psk.Aslı BAŞARI, İstanbul
Prof.Dr.Fevziye TOROS, İçel (Mersin) , Psikiyatrist
Dr.Burhan BURHANOĞLU, Muğla , Psikiyatrist
Psk.Gonca BAĞLAR, Eskişehir
Dr.Ali KORKMAZ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Semra EVRİM, İstanbul
Psk.Işıl ÖZÜAK, İstanbul
Psk.Özge ERBİLEK, İçel (Mersin)
Psk.Merve OGAN, İstanbul
Psk.Ömer KURT, İstanbul
Psk.Ümran ACAR, Balıkesir
Dyt.Kübra SARI, Kırşehir
ergenler KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların ergenler KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
çocuk ve ölüm, ergen ve ölüm, çocuk ve kayıp, ergen ve kayıp, çocuk ve yas, ergen ve yas, sevdiğini kaybetmek, matem, ölümü çocuğa anlatmak, çocuklarda matem, çocuklarda yas, ölüm psikolojisi, sevdiğinin ölümü, annenin ölümü, babanın ölümü, ergenlerde yas, ergenlerde matem, yas süreci, yas psikolojisi, çocuğun sevdiğinin ölmesi, kayıpla başa çıkma, yasla başa çıkma, çocuklarda ölüm kavramı, ölümü anlatmak, mükemmeliyetçilik, ergenlik, ergenlik yaşı, ergenlik dönemi, ergen, adolesan, ergende menstruasyon, ergende adet kanaması, ergende üreme sağlığı, ergende cinsellik, ergende masturbasyon, ergenle iletişim, ergenlikte iletişimsizlik, ergende iletişim problemleri, ergenlerle iletişim, boşanma ve çocuk, boşanmada çocuk psikolojisi, boşanmada ergen, boşanma, boşanmada çocuk, boşanmanın ergenler üzerindeki etkileri, boşanmanın çocuklar üzerindeki etkileri, madde bağımlılığı, çocuk ve ergenler, aile tedavisi, ergenlerde beslenme, ergenlikte beslenme, ergenlerin beslenmesi, ergenlik döneminde beslenme, madde, madde kullanımı, ergenlerde istismar, istismar tipleri, istismar mağduru ergenler, istismar mağduru ergen, maddenin kötüye kullanımı, ergenlik sorunları, ergenlik danışmanlğı, ergenlikle aile, ergen psikolojisi, sınav döneminde beslenme, lise dönemi beslenme, gençlerde diyet, stres ve diyet, sınav kaygısı, sınav kaygısı nasıl giderilir, sınav kaygısı belirtileri, ergenlerde sınav kaygısı, sınav stresi nedir, sınav stresi belirtileri, sınav kaygısı nedir, ergenlerde öfke yönetimi, ergenlerde öfke kontrolü, ergenlerde öfke tedavisi, öfkeli ergene ne yapılır, öfkeli ergenlik, ergenliği öfkeli geçirmek, ergenlerde öfke sebepleri, ergenlerde öfke nasıl geçer, dikkat, odaklanma, başarısızlık, dikkat eksikliğinde beslenme, dikkat eksikliği, dikkat artırıcı egzersizler, ergenlerde dikkat eksiklği, çocuklarda dikkat eksikliği, odaklanma problemi, yetişkinlerde dikkat eksikliği, dikkat geliştirme, ergenlik döneminde diyet, ergenlerde diyet, ergenlikte zayıflama, ergenlerde intihar, ergenlerde ebeveyn tutumu, ergenlerde depresyon, çocuklarda terapi


14:55
Top