2007'den Bugüne 92,429 Tavsiye, 28,232 Uzman ve 19,994 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Cinsel Eğitim
Cinsel Eğitim Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Cinsel Eğitim Kavramı ile İlgili 75 Makale
ENGELLİ BİREYLERDE CİNSEL GELİŞİM VE CİNSEL EĞİTİM CİNSİYET, CİNSELLİK, CİNSEL GELİŞİM Biyolojik özelliklerimizi temel aldığımızda erkek ya da dişi olarak belirlenen bir cinsiyetimiz vardır. Cinsellik ise bu biyolojik yapı üzerine eklenen sosyolojik, psikolojik ve felsefi boyutları da içeren daha geniş bir tanımlamadır. Doğum öncesinden ölüme kadar duyguları, düşünceleri, inançları, davranışları ve yaşantıları içeren gelişimsel bir süreçtir. Belirli bir yaşam döneminde beklenen cinsel duygular, inançlar ve davranışlar o yaşa uygun cinsel gelişimi belirler. Engelli çocuklarda cinsel gelişimin normal gelişim gösteren çocuklarla aynı sırayı izlediği ancak zihinsel gelişim düzeyi... »»»
Cinsellik ; sağlıklı bir insan profilinde önemli bir yer tutar. Cinselliğin temeli çocukta verilen eğitimlerle atılır. Çocuğun kendi bedenini keşfetme süreci ile başlayan cinsellik oyunlarla devam eder. Bir çok anne – baba çocuğun cinselliği çağrıştıran davranışları ile karşılaştığında ne yapacağını bilememekte ve bu davranışları yetişkin cinselliği ile karıştırmaktadır. Oysa ki çocuk cinselliği yetişkin cinselliğinden tamamen farklıdır ve çocuğun gelişiminde normal bir süreç olarak değerlendirilir. Cinsel eğitimde anne babaların öncelikle bilmesi gereken şey; sakin olmak ve bu keşfin doğal bir süreç olduğunu kabul etmektir. Cinsel keşifler iki yaş dönemi ile birlikte artar. Bu döne... »»»
► Cinsel Eğitim Psk.Atiye KAYTAZOĞLU
Cinsel eğitim Cinsellik; insanın doğuştan getirdiği, cinsiyetine özgü özelliklerin tümüdür. Psikolojik, sosyolojik ve fizyolojik yönlüdür. Cinsellik sadece cinsel organları değil, tüm bedeni, aklı ve ruhu da içerir. Bu sebepledir ki, cinselliğin konuşulması çok doğaldır. Çünkü cinsellik tüm yaşamı kapsar. Ayıplanacak, günah sayılacak, korkulacak, çekinilecek bir durum söz konusu değildir. Aksine cinselliğin konuşulmadığı ve insanların kendilerini ifade etmede zorlandığı durumlarda daha kötü sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle toplumumuzda cinsel eğitimin bir yaşı olmadığından ve insanların kendi kendilerine edindikleri ya da edinemedikleri bilgilerin yanlış ya da saçma olmasından kayn... »»»
► Cinsel Eğitim Psk.Remzi KARAKAYA
Çağımız teknoloji çağı. Sürekli teknoloji değişmekte ve gelişmektedir. Bu teknolojinin gelişimi ve değişimi insan yaşamını olumlu olumsuz etkilemektedir. İnternet artık her yerde...bilgisayarda, cep telefonunda, televizyonda, I pad vb. her yerde. Görsellik alabildiğince serbest...İnsanlar her türlü bilgi ve görsele ulaşabiliyor. Facebook, twitter, mail hesaplarıyla olumlu olumsuz her türlü bilgi, veri, görüntü paylaşabiliyorlar. Pornografik görüntüleri izleyebiliyorlar. Görüntülerin rahatlıkla izlenmesi cinsel sapkınlıklara neden olabiliyor.cinsel sapmalar genellikle çocukluk çağında başlayan bozukluklar olup,röntgencilik,telefan ile taciz,mail ile taciz facebook-twitter ile taci zbaşka insa... »»»
► Cinsel Eğitim Psk.Dnş.Barışcan ÖZTÜRK
1980’li yıllardan itibaren benimsenmeye başlayan gelişimsel rehberlik ve psikolojik danışma anlayışında çocukların ve ergenlerin gelişim görevlerini başarı ile tamamlaması için desteklenmesi amaçlanmaktadır. (Gysberg ve Henderson, 2000). Gelişim görevleri, bebeklikten yaşlılığa kadar olan gelişim dönemlerinin her birinde bireyin fiziksel, sosyal, psikolojik, bilişsel ve cinsel alanlarda gerçekleşmesi gereken tutum ve davranışlardır (Özyurt, 2010). Ergenlik bedensel, toplumsal, bilişsel olgunlaşma dönemidir ve gelişimin stresli ve zor bir süreci olarak tanımlanır. Bu süreçte ergenler aynı anda hem fiziksel değişimler yaşamakta, hem de aile ve yaşıtları ile olan ilişkilerinde zorluklar, k... »»»
► Çocuklarda Cinsel Eğitim Psk.Dnş.Havva BAYAR
ÇOCUKLARDA CİNSEL EĞİTİM Cinsel eğitim bireyin fiziksel, duygusal ve cinsel gelişimini anlaması, olumlu bir kişilik kavramı geliştirmesi, insan cinselliğine, başkalarının haklarına, görüş ve davranışlarına saygılı bir bakış açısı edinmesi ve olumlu davranış biçimi, değer yargıları geliştirmesi eğitimidir. Çocuğun cinsel eğitimi konusu özellikle ülkemizde yeterince ele alınmamış ve aydınlığa kavuşmamış bir konudur. Son derece önemli olan bu konuda, anne-baba ya da eğitimci tarafından yapılabilecek bir yanlışın, gelecekte birçok soruna yol açacağı gerçeği akıldan çıkarılmamalıdır. Günümüz anne ve babaları, çocuklarının yetişmesine daha bilinçli bir şekilde ilgi ve özen gösteriyorlar. S... »»»
► Cinsel Gelişim ve Eğitim Psk.Aysu YENİEL SİLLE
Cinsel Gelişim ve Eğitim Küçük çocuklar kendi bedenleriyle yakından ilgilidir. Çevreyi tanımadaki ilk girişim, önce kendi bedenini tanımayla başlar. Kendini tanıma yolu da hayatın ilk yıllarında dokunma ve bakma ile olur. Benmerkezci bir yapıyla doğan bebekler için kendi bedenleri başlıca ilgi ve keyif kaynağıdır. Hayatın ilk günlerinde bebek için en büyük haz kaynağı annesi tarafından kucaklanmak, emzirilmek ve temizlenmek gibi ihtiyaçlarının giderilmesi ve bu sırada duyduğu rahatlama ve güven duygusudur. Temel ihtiyaçlarının giderilmesi sırasında emerken annesinin göğsüne dokunmak, banyo yaparken ılık suya dokunmak tensel keyif almanın ilk basamaklarıdır. 0-2 yaş döneminde bebekler çe... »»»
► Çocuklukta Cinsel Eğitim Dr.Nüket İSİTEN, Psikiyatrist
Cinsel Eğitim Nedir? Geçmişten günümüze, cinselliği konuşmak hiç bir zaman kolay olmamıştır. Geçmişle bugün arasındaki tek fark ; çok fazla uyaranın olduğu hızla gelişen dünyada, cinsel eğitime artık daha fazla gereksinim olduğudur. ‘"Cinsel eğitim", bireyin fiziksel, duygusal ve cinsel gelişimini anlaması, olumlu bir kişilik kavramı geliştirmesi, insan cinselliğine, başkalarının haklarına, görüş ve davranışlarına saygılı bir bakış açısı edinmesi ve olumlu davranış biçimi, değer yargıları geliştirmesi eğitimidir şeklinde tanımlanabilir.’ Cinsel Eğitim Neden Önemlidir? Cinsel eğitimin bireysel ve toplumsal pek çok yararı olduğu göz ardı edilmemelidir. Cinsel eğitim sayesind... »»»
► Çocuklarda Cinsel Eğitim Psk.Dnş.Leyla DURSUN
Temel fizyolojik bir gereksinme olan cinsel dürtü toplumumuzda çeşitli yasaklamalar ve ayıplamalarla bastırılmış, yok sayılarak ancak yakın arkadaşlar arasında büyük gizlilikle tartışılan bir konu olmuştur. 3-4 yaşlarından itibaren çocuklar kız erkek farkını anlayarak cinsel konulara ilgi duymaya başlarlar. Ancak büyük bir çoğunlukla olumsuz ve yanlış verilen cevaplar bu konunun sorun haline gelmesine neden olur. Anne babaya yönelen : “ Ben nasıl doğdum?”, “Bebek nasıl olur?” gibi sorulara “Lahanadan çıktın.” ,”Çarşıdan aldık.” gibi söylemlerle kaçamak cevapların verilmesi çocuğun aynı sorunun yanıtını arkadaş, kitap, internet gibi kaynaklardan sağlıksız bir biçimde öğrenmesine ve aynı zama... »»»
► Ülkemizde Cinsel Eğitim Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
ÜLKEMİZDE CİNSEL EĞİTİM Ülkemiz çok hızlı bir toplumsal değişim süreci yaşamaktadır. 1950'li yıllarda başlayan kentlere göç, önemli toplumsal sorunları da beraberinde getirmiştir. Bireylerin göçle birlikte yaşam biçimleri, beklentileri, kendilerini toplum içinde algılama biçimleri değişmiştir. Kısaca, kırsal alandaki kültürel değerler göçle birlikte geçerliliklerini yitirmiştir. Medyanın etkisiyle ve hızlı tüketim toplumu olmanın sonucunda da, sadece kırsal alanlardan göç edenler arasında değil, önceden beri kentli olan kesimde de gençler, güvenilir bilgi edinebilme olanağından ve sağlıklı davranabilme becerisinden yoksundurlar. Bu koşullar altında cinsellik, üzerinde en az konuşulan ... »»»
► Çocukta Cinsel Eğitim Habibe AYKAN
Çocuklar her şeyi ana-babalarından öğrenirler. Konuşmayı, yürümeyi, yemek yemeyi, tuvalete gitmeyi, sevmeyi, kavga etmeyi-etmemeyi, iyiliği-kötülüğü, yani kısacası tüm fizyolojik ihtiyaçların nasıl karşılanacağı, toplumsal, ahlaki değerlerin ve inanışlar bütünüyle insan olabilmenin gerektirdiği her şey ana- babalarca çocuklarına büyük bir gayretle öğretilir. Tek bir şeyin dışında cinsellik. Cinsellikte fizyolojisiyle psikolojisiyle toplumsal değerleri ve yeri ile diğer öğretilenlerden çok farklı bir mesele değildir aslında. İnsan hayatında, temel fizyolojik ihtiyaçlar arsında yer alan ikincil öneme sahip bir dürtü olan cinsellik, insan yaşamının doğal ve insanlık tarihi kadar eski bir ... »»»
► Cinsellik ve Cinsel Eğitim Dr.Psk.Zeynep TEKİN BABUÇ
Günlük yaşantımız, daha önceden gözlemleyerek, deneyerek ya da farkında olmadan öğrenmiş olduğumuz becerilerimiz sayesinde sürüp gitmekte. Evden çıkarken kapıyı kilitleriz. Yolda yürürken hızımızı ve rotamızı diğer insanlara göre ayarlamamız gerektiğini biliriz. Bir tanıdık gördüğümüzde öğrenmiş olduğumuz sosyal becerilerimiz devreye girer ve gülümser, selam veririz. Bütün bunlar olup biterken o anda ne yapacağımızı düşünmeyiz İşte bütün bunlar hafızamızdan gerekli durumlarda bulup getirdiğimiz yaşamsal öneme sahip becerilerdir. Cinsellik ise yaşamımızın en önemli parçalarından biri. Ancak cinsellikle ilgili bilgilerimizi, düşüncelerimizi ve becerilerimizi nasıl ve kimlerin etkileriyle öğ... »»»
► Ergenlik ve Cinsel Eğitim Doç.Dr.Ö.Yavuz ŞİMŞEK, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Ergenlik Döneminde Cinsel Eğitim: Cinsel tatmin insanın temel ihtiyaçlarındandır . Yemek , içmek , nefes almak nasıl ki bizi yaşama bağlayan organik aktivitelerimiz ise cinsel tatmin de bizi yaşama bağlayan belki de en önemli bağdır. Aralarında bir bir fark varsa bu da cinselliğin yalnız bedensel değil , ruhsal sağlık yönü de olması ve bu nedenle diğerlerinden daha da önemli olmasıdır. Bilinmesi gereken en önemli kural cinsel eğitimin kişisel olması gerektiğidir. Cinselliği yeni yeni keşfeden ergenlere bedensel değişimleri, cinsel gelişimleri ve sorunların ana hatları,hepimizin bilmesi gereken temel bilgiler okul , televizyon , dergi ve kitaplarla anlatılabilir , doğru ; ama tam bir ... »»»
► Ergenlik Döneminde Cinsel Eğitim Psk.Burcu BAŞOĞLU KUNDAK
Ergenlik sosyal olarak oluşmuş bir kavramdır aslında. Endüstri dönemi öncesi toplumda, çocuklar fiziksel olgunluğa eriştiklerinde yetişkin olarak kabul edilirdi; ancak bugün ergenlik olarak bilinen çocukluk ve yetişkinlik arasında uzun bir zaman oluşmuştur. Ergenlik dönemi, bireyin en önemli gelişim dönemidir. Bu gelişim dönemini sağlıklı geçiren, bedenini ve bilişsel, duyuşsal yapılarını tanıyan ergenler, gelecekte sağlıklı birer yetişkin olacaklardır. Her ne kadar garip olsa da, cinsellik eğitimi bir ebeveynin sorumluluğundadır. Ergenlik çağındaki çocuğunuzun okulda öğrendiklerini pekiştirerek ve destekleyerek, ömür boyu sağlıklı cinsellik için zemin hazırlayabilirsiniz. Ancak, burad... »»»
Anne ya da baba olmak insan yaşamının en önemli aşamalarından biridir. (Yörükoğlu,1978) Ebeveyn olmanın birçok anlamı ve getirdiği yükümlülükler vardır. Ebeveyn olma serüveni, sağlıklı bir evlilik, doğru zamanda ve isteyerek dünyaya getirilen bir çocukla başlar. Bunların hepsini yapınca serüven tamamlanmaz. Aksine çocuğun doğumu, ebeveyne bağımlı, ebeveynden öğrenecekleri ve görerek taklit edecekleri ile yaşama hazırlanan bir varlıkla sürdürülecek yeni bir yaşamın başlangıcıdır. Bebeğin uykusu, beslenmesi, yürümesi, fiziksel gelişiminin sağlıklı olması çaba gerektirir. Sevgi vermek, bağlanmak, ilişki kurmak, onu anlamak, isteklerini anlatmak ve ruh sağlığını oluşturmak bilgi gerektirir. (Sem... »»»
► Çocuklarda Cinsel Eğitim ve Önemi Psk.Dnş.Sibel DEMİR SARIOĞLU
Cinsellik, doğumdan ölüme kadar hayatın ayrılmaz bir parçası olan son derece doğal ve normal bir durumdur. Çocukluğumuzdan itibaren cinsellik konusunda hem anne – babamız hem de çevremiz ve toplumumuz tarafından bir takım söylem, tutum ve algılar ile yetiştiriliyoruz. Ancak ne yazık ki bunların birçoğu bilimsel gerçeklerden uzak, abartılı, cinsellikle ilgili doğru bilinen yanlışlar ve mitlerden meydana gelmektedir. Cinselliğin kapalı kapılar ardında konuşulması, tabulaştırılması, ayıplanması, günah ve yok sayılması; doğru cinsel bilgilere ulaşmayı engellemekte; yanlış bilgileri ve mitleri daha da kamçılayıp utanç, korku, kaygı, suçluluk, başarısızlık duygusu gibi duyguları da beraberinde g... »»»
CİNSEL EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAR ? Cinsel eğitim anne karnında başlar. Bebeğin cinsiyetine göre annenin bebeğe verdiği olumlu ya da olumsuz duygu ilerde bebeğin cinsel kimliğine de ciddi anlamda etkiler. 0-6 yaş çocuklarında gelişim üç evreden oluşur ; 1- ORAL DÖNEM 0-18 AY Bu dönemde anneyle bebek bir bütündür hatta bebek altıncı aya kadar anneyi kendi parçasıymış gibi düşünür. Bebeğin ihtiyaçları tam ve zamanında giderilmeli anneden bağlanma duygusunu tam anlamıyla almalıdır. Bebek altıncı ayından sonra artık kendi bedeninin kendi varlığının annesinden ayrı bir parça olduğunun farkına varır. Burada annelerin yapması gereken en önemli şey onu aynalamak yani bebeğinin varlığını hissedip... »»»
Pek çok anne ve baba çocuklarına cinsiyet ve üreme konusunda bilgi verilmesi gerektiğini kabul eder, ancak çok azı bu bilginin çocuğa nasıl verilmesi gerektiğini bilir. Bu nedenle ebeveynlerin büyük bir kısmı bu konuyu çocuklarıyla konuşmaktansa, susmayı tercih eder. Çocukların cinsiyet ile ilgili konularda bilgi edinmeye ihtiyaç duymaları, cinsel konuları merak etmeleri ve meraklarını gidermek için de soru sormaları son derece doğaldır. Sormuş oldukları sorularına da aynı samimiyette cevaplar alabilmelidirler. Bu cevapların yardımıyla çocuklar, bedeni sağlıkları ve cinsel gelişimleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır ve bu sayede sağlıklı bir şekilde doğru bilgiler ile donanacaklarından en... »»»
► Soru ve Cevaplarla Cinsel Eğitim Psk.Bahar GÜNDÜZ ÇAKIR
Cinsellik, çocuklara açıklama yapmakta zorlandığımız önemli konulardan biridir. Çocukların bizi şaşırtan sorularına nasıl cevap vereceğimize çoğu zaman emin olamayız. Bu yazıda çocukların cinsel konular hakkında sık sorduğu sorular ile verilebilecek olası cevap ve yaklaşımları okuyacaksınız. Çocuğuma cinsellik hakkında ne zaman bilgi vermeliyim? Çocuklara cinsellik hakkında bilgi vermenin en doğru zamanı aslında çocuğun bu konu hakkında soru sormaya başladığı dönemdir. Ama çocuk 4-5 yaşına kadar gelip hala hiçbir cinsel içerikli soru sormadıysa, çocuğunuzun kafasında muhtemel sorular olabileceğini tahmin ederek cinsellik hakkında kısa ve öz bir bilgi verebilirsiniz. Bu bilginin ardından yi... »»»
Cinsellik, yaşamımızın en önemli parçalarından biridir. Ancak cinsellikle ilgili bilgilerimizi, düşüncelerimizi ve becerilerimizi nasıl ve kimlerin etkileriyle öğrenmiş olduğumuz hakkında fikrimiz çok azdır. Cinsellikle ilgili değer yargılarımız, tutumlarımız (kabul edilenler, ayıplananlar ve yasaklananlar) içinde bulunduğumuz ailede başlayan ve sosyal çevremizle devam eden bir ağ tarafından biz farkına bile varmadan bize öğretilir. Ailemizden, arkadaşlarımızdan, akrabalardan, büyük abi ve ablalardan, internetten vb. gelen tüm öğrenmelerimiz, cinsel bellek haline gelir ve yetişkin cinselliğimizi belirler. Çocukluk çağında cinsel eğitim konusunda hemen her anne babanın aklına takılan soru ... »»»
Cinsel eğitimin rolü kendi hayatımızda olduğu gibi çocuklarımızın hayatında da önemli bir yere sahiptir. Bu eğitim öncelikli olarak cinsiyet ve üreme üzerine bilgilendirme ile başlayabilir. Gelişen teknolojimizle birlikte çocuklar çok geniş, karışık ve kirli bilgiye çok çabuk erişebilmektedir. Bu sebepten ötürü çocuklara en açık ve en doğru yol bilgiyi anne babalarından öğrenmektir. Çocuklarla bu konu ile ilgili konuşurken gereksiz ayrıntılı olan bilgilerden kaçınılmalı, çocuğun merakını artıracak şekilde uzatmalar yapılmamalıdır. Çocuklara üreme ile ilgili bilgi vermekten kaçınmak ya da çocuklarınıza bunu anlatırken utanç duymak, çocuğa bunu bir şekilde hissettirmek çok yanlış bir davranışt... »»»
Cinsellikle ilgili sorular gerek ergenlik dönemi gerekse çocukluk çağlarında ebeveynleri en çok zorlayan soruların başında gelir. Bu konuda çocukların tepkileri ailenin tutumuna göre farklılaşabilir. Bazı çocuklar ailenin kaygısını fark ederek cinsel kimliği ve meraklarını tamamen yok sayan bir savunma mekanizması geliştirebilirken, bazı çocuklar ailenin etkisiyle bu konularda merak ettiklerini rahatlıkla sorar ve öğrenirler. Öncelikle bu konuda kaygılanan ailelerin bu kaygısının doğal olduğunu kabul etmek gerek. Böylesine hassas bir konu, çocuğa ne zaman, nasıl ve ne kadar anlatılmalıdır? tüm bu sorular aslında verilmesinden emin olunan cinsel eğitim gerçeğinin üstünü örterek ebeveyni ses... »»»
► Çocuğa Cinsel Eğitim Nasıl Verilmeli Psk.Günay BAYDAROĞULLARI
Cinsel eğitimin rolü kendi hayatımızda olduğu gibi çocuklarımızın hayatında da önemli bir yere sahiptir. Bu eğitim öncelikli olarak cinsiyet ve üreme üzerine bilgilendirme ile başlayabilir. Gelişen teknolojimizle birlikte çocuklar çok geniş, karışık ve kirli bilgiye çok çabuk erişebilmektedir. Bu sebepten ötürü çocuklara en açık ve en doğru yol bilgiyi anne babalarından öğrenmektir. Çocuklarla bu konu ile ilgili konuşurken gereksiz ayrıntılı olan bilgilerden kaçınılmalı, çocuğun merakını artıracak şekilde uzatmalar yapılmamalıdır. Çocuklara üreme ile ilgili bilgi vermekten kaçınmak ya da çocuklarınıza bunu anlatırken utanç duymak, çocuğa bunu bir şekilde hissettirmek çok yanlış bir davranışt... »»»
Çocuklara Cinsel Eğitim Nasıl Verilmeli? Cinsellik; insanın doğuştan getirdiği, cinsiyetine özgü özelliklerin tümüdür. Psikolojik, sosyolojik ve fizyolojik yönlüdür. Cinsellik sadece cinsel organları değil, tüm bedeni, aklı ve ruhu da içerir. Bu sebepledir ki, cinselliğin konuşulması çok doğaldır. Çünkü cinsellik tüm yaşamı kapsar. Ayıplanacak, günah sayılacak, korkulacak, çekinilecek bir durum söz konusu değildir. Aksine cinselliğin konuşulmadığı ve insanların kendilerini ifade etmede zorlandığı durumlarda daha kötü sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle toplumumuzda cinsel eğitimin bir yaşı olmadığından ve insanların kendi kendilerine edindikleri ya da edinemedikleri bilgilerin yanlış... »»»
Çocuklar 2,5-3 yaşına geldiklerinde kız-erkek ayırımlarını fark etmeye ve cinsellikle ilgili sorular sormaya başlarlar. Çocuklar her yaşta farklı sorular sorarak meraklarını gidermek isterler. Bu yüzden verilen cevaplar ayrıntılı, uzun, çocuğun kavrayamayacağı kadar karışık olmamalı, doğru, açık ve net ifadelerle çocuğun sorduğu kadar bilgi içermelidir. Anne-babaların çocukların cinsel kimliklerinin oluşumunda ve cinsel eğitimlerinde rolleri büyüktür. Çocukluk döneminde cinsel yaşam konusunda verilen eksik ve hatalı bilgiler yetişkinlikte cinsel uyumu olmayan, doyum sağlayamayan, sinirli, öfkeli, uyumsuz bir birey olmasına neden olabilir. Ailenin cinsel eğitimdeki rolü ne kadar öneml... »»»
Engelli olsun normal olsun her birey cinsiyeti ile doğar. Cinsiyet kelime anlamı olarak “dişi” veya “erkek” olma şeklinde açıklanmaktadır. Cinsel kimlik ise kişinin cinsiyetinden haberdar olması ve cinsiyetine uygun davranışlar göstermesidir. Bu noktada kişinin kendi cinsiyetinden memnun olması, böyle yaşamaktan mutluluk duyması çok önemlidir. Cinsel eğitim denince kişilerin aklına ilk gelen vücut kısımlarının isimleri, fonksiyonları, üreme ve bununla ilgili konular olmaktadır. Gerçekte cinsel eğitim bundan çok daha kapsamlı ve anlamlı olmalıdır. Cinsel eğitim bireyin fiziksel, duygusal ve cinsel gelişimini anlaması, olumlu bir kişilik kavramı geliştirmesi, insan cinselliğine karşı, başkalar... »»»
Ergenlik döneminde veya ergenlik dönemine girmeden önce çocuğunuzu mutlaka cinsel gelişimi ve cinsellik hakkında bilgilendirmelisiniz. Bir an durup düşündüğünüzde herhalde bu konunun çocuğunuzla beraber konuşacağınız en zor konulardan biri olduğunu, kelimeleri nasıl seçmeniz gerektiğini düşünüp bu durumdan rahatsızlık duyuyorsunuz. Hatta belki de neyi ne kadar anlatmanız gerektiğini, nelerden bahsetmeniz gerektiğini bilemeyip bu konuşmayı sürekli erteliyorsunuz. Öncelikle şunu söylememiz gerekir ki her ebeveynin doğal görevlerinden biri çocuğunu bu konularda bilgilendirmektir. Çocuklar ve ergenler cinsellikle ilgili sağlıklı ve yerinde kararlar verebilmek için ebeveynlerinin desteğine ihtiya... »»»
Çocuklarda en önemli şeylerden biridir merak... İçine doğdukları dünyaya dair her şey onlarda bir ilgi uyandırır. Bulundukları bu yer ile ilgili pek çok sorular sorarlar, sınırlarını, kendilerini, diğerlerini keşfetmek isterler. Anne-baba çoğu kez çocuğunun merakını gidermek için bitmek bilmeyen sorulara sabırla yanıtlar verir. Ancak konu cinsellik olduğunda çoğu ebeveynin geri adım attığı, kaçamak yanıtlara başvurdukları, yanlış/eksik bilgilendirme yaptıkları görülmektedir. Oysa ki, insan gelişiminin doğal ve kaçınılmaz bir parçası olan cinsellik göz ardı edilip, öğretilmesi ileriki zamanlara bırakılacak ya da üstün körü cevaplarla geçiştirilecek bir konu değildir. Erken çocuklukta ço... »»»
AİLELER ÇOCUKLARINA CİNSEL EĞİTİM VERİRKEN NELERE DİKKAT ETMELİDİR? Ebeveynler çocuklarıyla neyi, nasıl konuşacaklarını iyi bilmeliler. Çocuğa gereğinden fazla bilgi yüklememek gerektiği gibi cinsellikle ilgili hafife alınacak bilgileri vermekten de kaçınmalıdırlar. Çocuğun içinde bulunduğu gelişim dönemi dikkate alınmalıdır. Anaokulu çocuğunun sorusu ve bilgi ihtiyacı ile ön ergenlik dönemindeki bir çocuğun soruları ve beklentileri farklıdır. Dolayısıyla ebeveynin vereceği bilgi de çocuğun gelişim düzeyine uygun olmalıdır. Çocuğun ihtiyaçları iyi gözlenmelidir. Çocuğa cinselliği anlatırken ebeveynin rahat, doğal olması çok önemlidir. Cinselliğin utanılacak, tehlikeli ya da yasak olmasına... »»»
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA DEVAM EDEN 6 YAŞ ÇOCUĞA SAHİP ANNE BABALARIN CİNSEL EĞİTİM KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Gözde Erdoğan * ÖZET Bu araştırma okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 6 yaş çocuğa sahip anne-babaların cinsel eğitim konusundaki görüşlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Aratırmayı temellendirme ve bulguların yorumuna karşılaştırmalar yapma amacıyla, araştırmayı doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren benzer araştırmalar ve ilgili kaynaklar taranmıştır. Çalışmanın örneklemi, Ankara ili okul öncesi kuruma devam eden 6 yaş çocuğa sahip 131 anne ile 131 baba oluşturmuştur. Araştırmada c... »»»
Okul öncesi dönem, tüm gelişim alanlarında olduğu gibi cinsel gelişim alanında da hızlı değişimlerin yaşandığı, birçok bilgi ve becerinin kazanıldığı kritik bir dönemdir. Bebeklikten itibaren çocukların ilgileri cinsel organları da dahil olmak üzere bedenlerine yöneliktir (Balter ve ark., 2016). Çocukluğun erken dönemlerinde başlayan doğum ve cinsiyete yönelik aktif merak, çocukların sorduğu birçok soruda kendini gösterir (Tobin, 2001). Bu nedenle sorularına uygun cevaplar vermeleri sağlıklı cinsel gelişimleri için önemlidir. Son yıllarda çocuk cinsel istismarı konusunun artan önemi nedeniyle anaokulu düzeyinde okul temelli cinsellik eğitimine duyulan ihtiyaç artmıştır. Cinsellik eğitimi, ci... »»»
Yaşamın ilk yıllarını oluşturan çocukluk çağı tüm bilgilerin sağlıklı kazanılması gereken bir dönem olduğundan daha da çok önem kazanmaktadır. Cinsellik konusundaki bilgiler sadece cinselliği kapsamamakta,cinsel kimlik oluşması,karşı cinsle olan ilişkiler ve hatta hatta yaşamımızın tüm alanları içinde etkisini göstermektedir.Cinselliğin insan için taşıdığı önem sadece bir haz alma yolu olması değil,kimi zaman eziyet haline gelmesi,kıskançlık ve ihanetlere yol açması,kimi zaman sapıklıklarla seyretmesi sonuçta insan hayatını derinden etkileyen bir yaşam parçası olmasıdır. Cinsel gelişim kişilik gelişiminin bir parçasıdır. Ailede cinselliğin gerek yetişkinler gerek çocuklar için yok sa... »»»
Cinsellik vücudumuz ve işleyişini, cinsiyet özellik ve tercihlerimizi , sevgi, yaşam ve ilişkilere dair değerlerimizi içeren geniş bir kavramdır. Doğumdan ölüme kadar yaşanan süreçte bireyin hayatında cinsellik önemlidir. Değişik kültürler, dinler ve aile değerleri, çocuklukta yaşanılan deneyimler bireyin cinselliğe bakış açısını etkiler. Cinsellik aynı zamanda pek çok yetişkinin rahatsızlık duyarak konuşmaktan kaçındığı bir alandır. Erişkinler gelecekte çocukların okulda cinsel eğitim görerek ya da yaşadıkları sosyal ortamlarda gereksinim duydukları bilgileri edineceklerini umut ederler. Anne-babalar konu hakkında konuşmaktan kaçınmalarına rağmen çocuklar küçük yaşlardan itibaren cinsellik ... »»»
► Cinsel Eğitimin Önemi Dr.Psk.Alper ÇUHADAROĞLU
► Çocuğun Cinsel Eğitimi Psk.Özge ÇİVCİ
► Çocuk Cinsel Eğitimi Psk.Armağan ADANAR
► Çocukların Cinsel Eğitimi Doç.Dr.Tuncay TAŞ, Ürolog
► Cinsel Terapi Nedir? Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
► Cinsel Mutluluğa Giden Yol Psk.Şahin UÇAR
► Cinsel İsteksizlik Bir Hastalık Değildir Psk.Sema KAHVECİ KAANOĞLU
► Cinsel Terapi Nedir, Ne Değildir? Psk.Gülüm BACANAK
► En Yaygın Cinsel Mitlerden Örnekler Psk.Gülüm BACANAK
► Çocuklar Cinsel İstismardan Nasıl Korunur? Psk.Gülşah ÖZTÜRK ERTEN
► Çocuğuma Cinsel Eğitimi Nasıl Verebilirim? Psk.Dnş.Alaaddin DEBGİCİ
► Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi Psk.Dnş.Seval Ulviye AKYOL
► Ergenlerle İlgili Sıkça Sorulan Sorular Psk.Gülçin DÖNMEZ FİDAN
► Cinselliği Konuşmak Dr.Psk.Dilek AKGÜL
► Ben Nasıl Doğdum? Psk.Sevda ACAR
► Çocuklarla Cinselliği Konuşmak Psk.Başak TANRIVERDİ
► Ailenin Cinsellikle İlgili Sorularına Ne Cevap Veririz? Psk.İlayda ÇEVİRİCİ YENİGÜN
► Erotik Boğulma Psk.İlknur PEDER
► Çocuğuma Cinselliği Nasıl Anlatırım Psk.Beril PAPUÇÇUER CEYLAN
► Çocuklara Cinselliği Anlatmak Psk.Serap DUYGULU
► Çocuk Cinsellikte Neyi Merak Eder ? Psk.Gülçin DÖNMEZ FİDAN
► Erken Çocuklukta Mastürbasyon Psk.Arzu GÜNEŞ
► Çocuk ve Ergen Cinselliği Psk.Yaşam YANARDAĞ ÇELİK
Cinsel Eğitim Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Burcu BÜGE Fotoğraf
Uzm.Psk.Burcu BÜGE
İstanbul
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi90 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (71) - Videolar - İletişim Bilgileri
Dr.Melda ALANTAR, İstanbul
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Adalet SEVİM, Kayseri
Gözde ERDOĞAN, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Dr.Can PAHALI, Hatay , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Erkut ORUÇ, İzmir
Soner YELMEN, Samsun
Uzm.Habibe AYKAN, İstanbul
Doç.Dr.Ö.Yavuz ŞİMŞEK, Kırıkkale , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Psk.Alican KAYA, İstanbul
Psk.Eda GÖKDUMAN, İstanbul
Doç.Dr.Tuncay TAŞ, İstanbul , Ürolog
Dr.Nüket İSİTEN, İstanbul , Psikiyatrist
Elif IPEK, Kocaeli
Psk.Selen MORAY, İstanbul
İbrahim EREN, Çorum
Erdi KANBAŞ, İstanbul
Psk.Remzi KARAKAYA, Zonguldak
Psk.Bahar TÜRK, İstanbul
Psk.Suzi MİZRAHİ, İstanbul
Hakan SADAY, İstanbul
cinsel eğitim KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların cinsel eğitim KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
çocukta cinsel gelişim, çocukta cinsel eğitim, engellilerde cinsel gelişim, engellilerde cinsel eğitim, özürlülerde cinsel gelişim, özürlülerde cinsel eğitim, engellilerde cinsellik, özürlülerde cinsellik, çocukta cinsellik, cinsellik eğitim, okulda cinsel eğitim, cinsel gelişim, çocuklukta cinsellik, ergenlikte cinsellik, cinsel sağlık eğitimi, gençlikte cinsellik, ergen cinselliği, cinselliğin öğretilmesi, cinsellik eğitimi, cinselliği öğrenmek, çocuklarda cinsel eğitim, doğru cinsel eğitim, cinsel eğitim nedir, cinsel eğitimin önemi, çocuklukta cinsel eğitim, çocuklukta mastürbasyon, çocuklarda cinsel gelişim, çocuklarda cinsellik, çocuğun cinsel eğitimi, çocukların cinsel eğitimi, cinsel eğitime bakışımız, ülkemizde cinsel eğitim, türkiyede cinsel eğitim, cinsellik ve çocuk, çocuk cinsel bilgi, cinsellik, cinsel sorunlar, ergenlik, ergenin cinsel eğitimi, ergenlikte cinsel eğitim, ergen cinsel eğitim, ergenlerde cinsel eğitim, çocuklara cinsel eğitimin önemi, çocukların cinsellik ile ilgili sorduğu sorular, çocuklara cinsel bilgilendirme, cinsel eğitimin zamanı, cinsel eğitim zamanı, cinsel eğitim yaşı, cinsel eğitimin yaşı, çocuk cinselliği, çocukta mastürbasyon, cinsel oyun, çocuk ve cinsel eğitim, çocuklara cinsel eğitim, mahremiyet eğitimi, cinsel bilgilendirme, cinsel kimlik, özel eğitim, zihin engelli çocuklar, gelişim geriliği, özbakım becerileri, bedensel gelişim, zeka geriliği, zihinsel engelde cinsellik, özel çocuklarda cinsellik, zeka geriliğinde cinsel eğitim, cinsel bilgilendime, engelli çocuklarda cinsellik, engelli çocuklarda cinsel eğitim, engelli çocuk, çocuk mastürbasyonu, okul öncesi dönemde cinsellik, çocuk cinsel eğitimi, çocuk ve cinsellik, ergenlik ve cinsellik, aile ve cinsellik, cinsel eğitim vermek, okul öncesi, aile, aile tutumu, cinsel eğitim konusunda görüşler, cinsel eğitimle ilgili görüşler, 6 yaşa kadar cinsel eğitim, cinsel kimlik kazanımı, çocukta cinsel kimlik, çocuklarda cinsel kimlik, çocuğun cinsel kimliği, cinsel rol, cinsel rolün öğrenilmesi, çocukta cinsel rol, ergenlerde cinsellik, gençlerde cinsellik, cinsel istismar, çocukların cinsel istismarı, çocuklarda cinsel bilgilendirme, çocuklarda cinsellik merakı, çocuğa cinsel eğitim, çocuğun cinsel merakı, çocuğa cinsellik anlatma, engelli, engellilerde cinsel istismar


00:31
Top