2007'den Bugüne 92,307 Tavsiye, 28,219 Uzman ve 19,976 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Sınav Kaygısı Nedir
Sınav Kaygısı Nedir Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Sınav Kaygısı Nedir Kavramı ile İlgili 25 Makale
Sınav kaygısı birçok öğrencinin muztarip olduğu, kurtulmak için mücadele ettiği, kurtulunması gereken, tabiri caizse ‘başa bela’ bir duygu olarak bilinir. Peki gerçekten böyle midir? Sınav kaygısı kurtulunması gereken başa bela bir duygu mudur, yoksa faydaları da var mıdır? Bunu anlamak için önce genel anlamıyla ‘kaygı’ duygusunu sonra da sınav kaygısını biraz inceleyelim. Kaygı, tehdit edici bir durum karşısında verilen ruhsal ve bedensel tepkidir. Sınav kaygısı ise sınavın bir tehdit unsuru olarak algılanması sonucunda bedenimizde ve ruhumuzda oluşan stres tepkisidir. Daha iyi anlayabilmek için öncelikle ‘kaygı’ duygusuna biraz daha yakından bakalım. Kaygı anında vücudumuzda neler olur... »»»
Eskiden OKS, SBS olarak isimlendirilen ve şimdilerde Liselere Giriş Sınavı LGS adını alacak olan sınavın yanısıra; üniversitelere hazırlıkta YGS, LYS ve yine değişen sınav sisteminden etkilenen ALES ve KPSS herkese bir sınav psikolojisi yaşatıyor. Sınav aslında hayatımızın her yerinde. Anne baba iseniz çocuğunuz, öğrenci iseniz siz, öğretmen iseniz öğrenciniz muhakkak sınavlarla tanışıyor, tanıştırılıyor ve herkesi derinden etkiliyor. Çok erken yaşta sınavlarla tanışan öğrenciler, ergenlik çağında geleceğini kazanma endişesi taşıyan gençler, okuldan eve, evden okula derken bir de dershaneye koşturan öğrenciler. Her biri için aynı soru zihinleri zorluyor: "İstediğim liseyi/üniversiteyi kaz... »»»
Kaygı, stresli bir durum karşısında hepimizin yaşadığı uyarılmışlık halidir. Ancak kaygının belli bir miktarda yaşanmasının olumlu işlevleri de vardır. Bir miktar kaygı günlük hayatta bizi motive eder, performansımızı arttırır, hatta tehlikelere karşı bizi korur. Sınav kaygısı ise, sınav sırasında öğrendiğimiz bilgilerin etkin bir şekilde kullanılmasını engelleyen ve akademik başarının düşmesine neden olan bir durumdur. Bazı durumlarda öğrencinin sınav sonucunda elde ettiği başarısızlık akademik başarısızlık olarak yorumlanmaktan çok kişisel başarısızlık olarak ta yorumlanmaktadır. Sınav Kaygısının Belirtileri Nelerdir? Fiziksel Belirtiler Kaygı durumunda vücudumuzda bi... »»»
► Sınav Kaygısı Nedir? Psk.Furkan YAVUZ
Sınav kaygısı öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili biçimde kullanılmasını engelleyen ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygıdır. Bazı öğrenciler yaklaşan sınavdaki başarı düzeyini genelleyerek, bunu kişiliğinin başarı ya da başarısızlığı olarak değerlendirebilir. Bu durum değerlendirilme korkusuna ve sınavın sürecinden çok sınavın sonucuna odaklanmaya neden olur. “Yenileceğinden korkan, daima yenilir” Yıldırım Beyazıt Sınav kaygısı pek çok öğrenci tarafından yaşanır. Sınav öncesinde, sırasında* ve* sonrasında gerginlik ve heyecan hissedilebilir. Bu, beklenilen bir duygudur. Sınav kaygısı, sınava hazırlanmak ve sınav sırasında başarıya ulaşmak için istekli olmayı sağlar. Ancak… Sınav... »»»
► Sınav Kaygısı Nedir? Psk.Dnş.Buşra TATARİ ÇELİK
Kişi, sınav sonucunun başarısız olacağı korkusunu genelleyerek bunu kişiliğinin de başarısızlığı olarak algılar. Dolayısıyla bu yoğun kaygı ve korku öğrencinin, uzun süreli belleğe aktardığı bilgileri geri getirmesinde sıkıntılar yaşatmakta ve kar topu gibi büyüyerek silsile haline gelen peşi sıra sıkıntılar meydana getirmektedir. Aslına bakılırsa, sınav kaygısı öğrenci için gerekli ve faydalıdır. Öğrenciyi çalışmaya güdüler. Zararlı olan aşırı kaygıdır ve aşırı sınav kaygısı başarısızlığa neden olur. Sağlıklı olan ve istenilen kaygının orta düzeyde olmasıdır. SINAV KAYGISININ BELİRTİLERİ 1-Olumsuz otomatik düşünceler (felaket senaryoları) ve beraberinde kişinin bu düşünceleri gerçe... »»»
► Sınav Kaygısı Nedir? Psk.Deniz YILMAZ
Sınav kaygısı, öğrencinin başarısızlık korkusu nedeniyle sınav öncesi, sınav sırası ya da sınav sonrasında yaşadığı kaygıdır. Kaygının çok az olması da, çok fazla olması da performansı olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle kaygının normal düzeye getirilmesi gerekmektedir. Her birey yaşamının belirli dönemlerinde ya da belirli konularda kaygı yaşayabilir. Çocukluk ve ergenlik dönemleri öğrencilerin eğitimleri gereği birçok sınava girdikleri bir dönemdir. Ve bu dönemde sınav kaygısı belirtilerinin ortaya çıkma olasılığı yüksektir. Fakat sınav kaygısının erken teşhis edilmesi önemlidir. Bununla beraber günümüz eğitim sistemi bağlamında sınavlara yüklenen anlam ve ailelerin içinde bulundukları sosyo... »»»
► Sınav Kaygısı Nedir? Psk.Serap DUYGULU
Anne babalar olarak çocuklarımızı yetiştirirken bizi en çok zorlayan konudur sınavlar. Onların sağlıklı ve doğru biçimde sınavlarına hazırlanmaları ve başarı elde edebilmeleri için varımızı yoğumuzu ortaya koyarız.Çocuklarımızın geleceklerini belirleyen en önemli koşullardan biri maalesef bu sınavları kazanmalarıdır.Ya da en azından biz öyle düşünüyoruz.Ülkemizdeki eğitim sistemi hala pek çok açıdan girilen sınavların sonuçlarıyla şekil almakta ve çocuklar bu sınavların sonuçlarıyla mesleki eğitimlerini sürdürebilmekteler. Bu açıdan bakıldığında hayatımız sınav demek daha doğru.Hem olumlu hem de olumsuz yönleri olan sınavların bize ve çocuklarımıza getirdiği fazladan bir sorun daha var:Sı... »»»
► Sınav Kaygısı Nedir? Nasıl Oluşur? Dr.Burhan BURHANOĞLU, Psikiyatrist
SINAV KAYGISI NEDİR? NASIL OLUŞUR? Sınav kaygısı, bilimsel olarak ilk kez 1960'larda Richard Alpert tarafından incelenmeye başlanmıştır. Alpert, girdiği sınavlarda hissettiği baskının kendisinin başarısız olmasına neden olduğunu fakat meslektaşı Ralph Haber'in sınavlardan önce hissettiği baskının onun daha iyi sonuçlar elde etmesini sağladığını fark etmiştir. Böylece Alpert ve Haber'in çalışmaları sonucunda iki tip kaygılı öğrenci olduğuna işaret edilmiştir. Bunlardan birincisi, kaygı nedeniyle başarısı düşenler, ikincisi ise sınavda başarılı olma kaygısıyla motive olarak başarılı olanlardır. Basit bir tarifle sınav kaygısı, sınav durumlarında yaşanan ve her bireyi farklı etkile... »»»
Günümüzde gerek öğrencilik gerek yetişkinlik hayatımızda sınavlar yaşamımızı yönlendiren önemli olgular olarak karşımıza çıkmaktadır. Sınavların yaşamımızdaki belirleyiciliğine verilen bireysel, toplumsal ya da akademik anlamların önem düzeyinin artması nedeni ile son yıllarda sınav kaygısı problemi sebebiyle uzmanlara başvurularda önemli düzeyde artış belirlenmektedir. Kaygı kişinin stres yaratabilecek bir uyaran ile karşılaştığında yaşadığı bedensel, zihinsel, duygusal ve davranışsal değişimlere neden olan bir duygudur. Her şeyin öncesinde kaygı doğal bir duygudur. Herhangi bir kişinin yaşamını devam ettirebilmesi için normal bir düzeyde hissedilen kaygı gereklidir ve kişinin istekliliğ... »»»
► Sınav Kaygısı Nedir? Aileler Neler Yapabilir? Psk.Aslıhan DEĞERLİ AYTOĞAN
Sınav Kaygısı Nedir? Aileler Neler Yapabilir? Sınav kaygısı bir sınav öncesinde, sınav sırasında veya sonrasında duyulan endişe ve rahatsızlık hissidir. Sınav öncesinde öğrenilen bilgilerin sınav sırasında açığa çıkarılmasına engel olan ve öğrencinin sınav anında potansiyelini tam olarak kullanmasını engelleyip başarıyı düşüren yoğun kaygı durumudur. Sınav kaygısı gerekli midir? Sınav kaygısı gerekli ve faydalı olabilir. Öğrenciyi motive edebilir. Öğrenmeye teşvik edebilir. Fakat yüksek ve aşırı kaygı sınavda başarısızlığa neden olabilir. İstenilen kaygı orta düzey kaygıdır. Kişinin, Kendisini Tehdit Altında Hissetmesi Kaygıyı Yükseltir! İnsanın hayattaki en öncelikli ihtiyaçlarında... »»»
Kaygı, kişinin bir uyaranla karşılaştığında yaşadığı bedensel, duygusal ve zihinsel aşırı uyarılmışlık hali, fiziki ortama uyum çabasında yaşadığı koruyucu bir tepki olduğu söylenebilir. Kaygı aslında kişiye rahatsızlık veren olayın kendisinden değil, kişinin o olaya yüklediği anlamdan kaynaklanır. Bir diğer koruyucu tepki olan korkudan farklıdır. Kaygı, korku gibi kaynağı belli olmadığı için korkudan daha uzun süren bir huzursuzluk halidir denilebilir. Kaygı, çeşitli iç ve dış etkenler nedeniyle gerçek potansiyelin performansa dönüşmesini güçleştirebilir. Kaygı düzeyi yüksek olan kişilerin kaygı düzeyi düşük olanlara göre ders çalışmaya daha fazla zaman ayırdıkları halde yoğun kaygı nedeniy... »»»
Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum, sosyal şartlar, iş alanının daralması, öğrencileri ve üniversite mezunlarını farklı sınavlara girmeye zorluyor. Liselere giriş sınavı, üniversite giriş sınavı, KPSS, ÜDS, ALES vb birçok sınava milyonlarca öğrenci girmekte ve her biri girdiği sınavda yarıştığı kişileri geride bırakıp daha iyi bir puan almak için büyük bir çaba göstermektedir. Örneğin her geçen yıl zorlaşan Üniversiteye giriş sınavından bir öğrencinin istediği yeri kazanabilmesi için yaklaşık 15 öğrenciyi geride bırakması gerekiyor. Bu rekabet hem sınava hazırlanan öğrencilerde hem de ailelerinde ciddi bir baskı ve strese yol açmaktadır. Hatta bu baskı altında ne yapacaklarını bileme... »»»
SINAV KAYGISI Sınav kaygısı, kişinin sınav sonucunda elde edeceği akademik başarısızlığı genelleyerek bunu kişiliğinin başarısızlığı olarak algılamasından kaynaklanan,dolayısıyla öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygıdır. Sınav kaygısı aslında sınava hazırlanmak için motive olmamızı, sınav sırasında başarılı olmamızı sağlamakta yardımcıdır fakat aşırı sınav kaygısı olumsuz belirtiler ve sonuçlara yol açabilmektedir. Zihinsel Belirtiler Zihinsel belirtiler, daha çok sınav kaygısını tetikleyen düşüncelerden oluşmaktadır.Felaket yorumları içerir.Bu düşünceler: Bu sınavda başarılı olamayacağım. Bu sı... »»»
Kaygı, insanların günlük yaşamlarında sıklıkla karşılaştıkları bir olgudur. Tehdit edici belirsiz bir olayın gergin, sarsıcı beklentisi olarak tanımlanabilir; huzursuz bir gerilim duygusudur (Rachman, 2004). Bir fenomen olarak sınav kaygısı 1950'lerden beri büyük ilgi görmüştür. Özellikle performans ve test sonuçlarına yansıyan, öğrencilerin yetenekleri konusunda kendilerini güvende hissetmedikleri bir duruma atıfta bulunan yaygın bir eğitim sorunu olarak kabul edilir (Trifoni ve Shahini, 2011). Sınav kaygısı, duruma özgü bir özellik olarak, yani özellikle testler ve performansla ilgili durumlar karşısında artan kaygı ile tepki verme eğilimi olarak kavramsallaştırılabilir (Hodapp ve ark., 19... »»»
► Sınav Kaygısı Psk.Elif BAYBUĞA
Son yıllarda önemi gün geçtikçe artan konulardan bir tanesi de üniversite sınavı ve çeşitli sınavlar öncesi öğrencilerin yaşamış olduğu sınav kaygısıdır. Artık bir sınav çağı içinde yasamaktayız. Dünyada ve ülkemizde birçok insan hayatını yalnızca sınavlarla etkilemekle kalmayıp, sınavlardaki başarılarına göre hayatları hakkında kararlar vermektedirler. Bütün öğretim kademelerine giriş, yerleştirme, mevcut durumu koruma, bir sınıftan veya bir okuldan diğerine geçişler sınav sonucunda belirlenir. Bundan dolayı bir öğrencinin sınavları tehdit edici bir unsur olarak tanımlaması ve bir duygu durumu olarak tanımlanan sınav kaygısının yaşanmasını normal karşılamak gerekir. Sınav kaygısı, bili... »»»
► Sınav Kaygısı Psk.Gülçin DÖNMEZ FİDAN
Kaygı, herhangi bir stresli durumda yaşanan doğal bir duygu, bir savunma mekanizmasıdı. Diğer bir deyişle yaşamın doğal bir parçasıdır. Öğrenciler için sınava girmek stres dolu ve kaygı yaratan bir yaşantıdır. Her öğrenci, sınavın önemine bağlı olarak, kaygının etkilerini değişik şekillerde yaşar ve hissederler. Aslında bir miktar kaygı yaşamak, iyi bir performans göstermekte oldukça etkilidir. Yaşanan kaygı sırasında salgılanan adrenalin miktarının uyarıcı bir etkisi ve dikkati odaklamada önemli bir rölü vardır. Ancak aşırı kaygı durumunda salgılanan yoğun adrenalin, bilgi transferini engeller, bir takım fiziksel belirtilerin ortaya çıkmasına ve paniğe sebep olur. Sınav kaygısının e... »»»
► Sınav Kaygısı Psk.Erdim Hasip HAKVERİR
SINAV KAYGISI Hayatımızın bazı döneminde sınava girmek zorunda olduğumuz anlar olmuştur. Birçok insan için bu, normal bir kaygı yaratan durumken bazı insanlar için başa çıkılamaz gibi algılanan zor saatlerin başlangıcı olabilmektedir. Kaygılı olmanın, belli oranda bizi güdüleyen, başarılı olmanız için olmazsa olmazlarınızdan biriyken bunun bizi ketlediği, çalışmanıza engel olduğu, kısacası örselediği durumların sağlıklı olduğunu söylemek zor olacaktır. Öğretmenlerin öğrencileri hakkında söyledikleri ‘’Çok akıllı bir öğrenci fakat notları hiç kendisini yansıtmıyor.’’ Tespitlerini duymuşuzdur. Bu öğrenciler, zeki ve anlama yetenekleri üst seviyede olmasına rağmen bu özelliklerini sına... »»»
► Sınav Kaygısı Psk.Ali BIÇAK
Sınav Kaygısı Hepimiz yaşamımızda bir önemli olay, bir sınav, bir önemli karar sürecinde bir dereceye kadar gergin ve kaygılı bir ruh halinde oluruz. Bir miktar gerginlik belki de bir konuya odaklanmamıza yardımcı olabiliyor. Ancak bir dereceden sonrası ilgi ve yeteneklerimizi belli bir konuya kaydırmamıza, bir konuya ve sınava hazırlanmamıza engel olur. Sınav Kaygısı İle Baş Etme Atılacak ilk adım, iki tür kaygıyı bir birinden ayırmaktır. Eğer kaygınız doğrudan sınava hazırlanmamış olmaktan kaynaklanıyorsa, bunun normal, rasyonel bir tepki olduğunu kabul edin. Ancak, düzenli bir şekilde sınava hazırlanmış, fakat hala panik haldeyseniz, bildiğiniz soruları bile cevaplayamıyorsanız, ... »»»
► Sınav Kaygısı Psk.Fazilet ARKAT
SINAV KAYGISI VE BAŞA ÇIKMA YOLLARI NEDİR SINAV KAYGISI? Sınav kaygısı bireyin sınav öncesinde ya da sınav sırasında yaşadığı kaygının bilişsel, duygusal, fizyolojik belirtilerini içeren ve bireyin performansını düşüren duruma özgü bir kaygı problemidir. Sınav kaygısı gerekli bir durumdur. Ortalama bir kaygı düzeyi motive edici olduğundan sınava hazırlanan bir öğrencide belli bir miktar kaygının olmasını bekleriz. Fakat bu kaygı düzeyi dediğim gibi ortalamanın dışında yükseklere doğru çıkmış ve performansı etkileyebilir ya da etkiler hale gelmişse tehlike burada başlar. Sınav kaygısı uygun yöntemlerle ortalama düzeye indirgenebilir. Performansı olumsuz etkileme özelliği en aza indi... »»»
► Sınav Kaygısı Psk.Dnş.Deniz DEPBOYLU
Kaygı güncel hayatta, yaşanılan stres karşısında ortaya çıkan doğal bir duygudur. Normal sınırlarda kabul edilebilecek kaygı durumu, kaygıyı yaşayan kişinin motivasyonunu arttırır. Normal sınırlarının üstüne çıkan kaygı durumu ise tam tersi bir etki yaratarak motivasyonu bozar, hafıza ve öğrenme sorunlarına yol açar. Kaygı sorunu öğrencilik hayatında yoğun bir şekilde karşımıza çıkar. En çok karşılaştığımız sorunlardan biri olan sınav kaygısı, diğer kaygı bozukluklarına benzer etki mekanizmasına sahiptir. Tanımlayacak olursak; sınav öncesinde öğrenilen bilginin, sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan kaygıya sınav kaygısı diyoruz.... »»»
► Sınav Kaygısı ve Aile Psk.Dila HOTLAR
YGS’ye günler kala sınava girecek olanları ve ailelerini bir telaştır almış gidiyor, herkes istediği üniversite ve bölüm için yeterli olacak puanı almak ve diğerlerinin önüne geçmek istiyor çünkü algılanan ve uygulanan şekliyle üniversiteye girmek bir “yarış” ve bu yarışı tüm öğrenciler ve aileleri en önde bitirmek istiyor. Öğrencinin akademik başarı ya da başarısızlığının öğrencinin sadece kendisi için değil ailesi ve içinde yaşadığı toplum için de oldukça önem taşıdığından sınav artık bilgiyi ölçen bir test olmaktan çıkıp hayat memat meselesi haline gelmiş durumda. Bu anlamda “başarılı” olmanın önündeki en büyük engellerden biri de sınav kaygısı… Türkiye’de yapılan geniş çaplı bir araştır... »»»
Sınıfta ders anlatılırken oldukça dikkatli bir şekilde dinlediniz, ayrıntılı notlar aldınız, her bölümü okudunuz ve hatta dersten sonra ekstra çalışma derslerine katıldınız, bu yüzden bu büyük sınavda çok başarılı olmalısınız, değil mi? Ama sınava başladığınızda, kendinizi en kolay soruların cevaplarını bile boş bırakacak kadar gergin hissediyor olabilirsiniz. Bu deneyim size tanıdık geliyorsa, sınav kaygısı yaşıyor olabilirsiniz. Birçok kişi bir sınavdan önce stres ve endişe yaşar. Aslında, biraz stres sınavda en iyisini yapmanıza yardımcı olabilir. Bununla birlikte, bu stres aşırı bir dereceye geldiğinde, performansınızı ciddi şekilde etkileyebilir ve sınav sonucu istemediğimiz gibi ola... »»»
► Sınav Kaygısıyla Baş Etme Psk.Nuray ŞAHİN
► Sınav Kaygısını Yenmek Psk.Büşra GÜNEŞ
► Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma Psk.Didem Turgut ÇÖNKÜ
Sınav Kaygısı Nedir Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Burcu BÜGE Fotoğraf
Uzm.Psk.Burcu BÜGE
İstanbul
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi87 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (68) - Videolar - İletişim Bilgileri
Psk.Ali BIÇAK, Antalya
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Meral KAYA, İstanbul
Psk.Merve ÖZEN, İstanbul
Psk.Elif BAYBUĞA, İstanbul
Psk.Furkan YAVUZ, İstanbul
Dr.Burhan BURHANOĞLU, Muğla , Psikiyatrist
sınav kaygısı nedir KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların sınav kaygısı nedir KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
sınav kaygısı, sınav stresi, sınav anksiyetesi, başarı anksiyetesi, sınav kaygısıyla baş etme, kaygıyla baş etme yöntemleri, stresle başa çıkma, başarıyı arttırma, sınav, sınav heyecanı, kaygı, başetme yöntemleri, gevşeme egzesizi, sınav kaygısı belirtileri, performans kaygısı, performans geliştirme, kaygıyla başa çıkmak, sınav kaygısı ve stres, kaygının belirtileri, kaygı ve stresin fiziksel belirtileri, alınganlık, aşırı duygusallık, kaygının davranışsal belirtileri, agresiflik, yeme bozuklukları, kaygının zihinsel belirtileri, dikkatini toplayamamak, sınav korkusu, sınavda kaygı duymak, sınavdan kaygı duymak, sınav kaygısıyla başetme, anksiyete, sınav kaygısında ne yapabilir, kaygı bozukluğu, sınav kaygısı tedavisi, kaygı tedavisi, korku, derslerde başarısızlık, başarı arttırma, sınav endişesi, sınav kaygısından kurtulmak, heyecan, sınavdan korkuyorum, sınav kaygısıyla başa çıkma yolları, sınav kaygısını artıran şeyler, sınav kaygısını azaltmak için yapılması gerekenler, sınav kaygısı nasıl giderilir, ergenlerde sınav kaygısı, sınav stresi nedir, sınav stresi belirtileri, sınav kaygısının nedeni, richard alpert, ralph haber, sınav kaygısının nedenleri, sınav kaygısının etkileri, sınav kaygısının sonucu, sınav kaygısını azaltmak, sınav kaygısı ve aile, sınav kaygısını yenmek, sınav kaygısıyla mücadele, kaygıyı yenme, sınav kaygısını azaltma, sınav kaygısını yenme, sınav heyacanı, nefes egzersizleri, gevşeme egzersizleri, doğru nefes alma, sınav kaygısı tedavi, sınav kaygısını önleme, sınav kaygısı ile başa çıkma, sınav anksiyete, sınavda kaygı, sınav kaygısı semptomları, sınav kaygısıyla başa çıkma, sınav kaygısı nedenleri, sınav stresini yenmek, sınavlarda başarılı olmak, kaygı nedir, kaygının tanımı, kaygıyla mücadele, endişe, endişe duygusu


06:53
Top