2007'den Bugüne 92,396 Tavsiye, 28,228 Uzman ve 19,987 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Bilinçdışı
Bilinçdışı Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Bilinçdışı Kavramı ile İlgili 25 Makale
► Bilinçdışı ve İyileşme Psk.Dnş.Kemal TUNCER
Her şey önce düşünceyle başlar, düşüncede var olduktan sonra gerçekte de var olmaya başlar. Yaşam aslında çok basittir, kişi ne ekerse onu biçer. Kişi ruhundaki ve bedenindeki huzursuzlukları bilinçli veya bilinç dışı otomatik olarak kendisi oluşturur. Eğer kişi dinlemesini bilirse bedeni daima onunla konuşur. Bedenin her hücresi, kişinin düşündüğü her düşünceye, söylediği her söze karşılık verir. Yani ruh ve bedendeki her huzursuzluğun mutlaka zihinsel bir nedeni vardır. Yaşanan ruhsal ve bedensel sorun ne olursa olsun, kişinin iç dünyasının dışarıya yansıyan sonuçlarıdır. Şu an ve şimdi, geçmişin bir tekrarıdır. Eğer kişi sürekli geçmişe bağlı kalıyorsa, geçmişi bugüne sokuyorsa, gelece... »»»
► Bilinçdışı ve Savunma Mekanizmaları Dr.Psk.Ümit AKÇAKAYA
Bilinçdışımızın oldukça önemli işlevlerinden biri de maruz kaldığımız çeşitli engellenmeler ve çatışmalar karşısında geliştirdiği(miz) savunma mekanizmalarıdır. Hayatımızın farklı alanlarında çeşitli bilinçdışı savunma mekanizmaları kullanarak aslında olaylar karşısında duyduğumuz kaygıyı azaltmaya ve tehdit altındaki benliğimizi korumaya çalışmaktayız. Her birimizin -ruhsal gelişmişlik düzeyimize bağlı olarak- kullandığı savunma mekanizmaları birbirinden farklıdır. Savunma mekanizmalarımızın bazıları bizim için olumlu, bazıları ise olumsuz sonuçlar doğurur; bazıları ise -kaynağı bilinçdışında olan- çok çeşitli ruhsal sorunlarımıza geçici çözümler üreterek bizim rahatlamamızı sağlar. ... »»»
“Eğer içinizden bir ses size, ‘yapamazsın’ diyorsa, o sese rağmen, her şeye rağmen yapmaya başlayın. O ses susacaktır.” Vincent Van Gogh Küçük bir çocuk gece uyurken rüyasında bir kâbus görür ve ağlayarak uyanır. Yarı bilinçli bir şekilde yatağında ağlamaya devam eder... Ağlamalarını duyan annesi yanına gelir, ona sarılır ve gördüğünün kötü bir kâbus olduğunu ama geçtiğini söyleyerek onu sakinleştirir. Bir süre sonra çocuk, yavaş yavaş rahatlar, her şeyin bir rüya olduğunu ve geride kaldığını kendisine hatırlatarak az önceki yoğun duygu durumundan çıkmayı başarır. Hemen hepimizin başına gelmiş bu olay aslında bilinçdışımızın kısa da olsa bizi nasıl ele geçirdiğinin ve bize bi... »»»
► Bilinçdışı ve Bir "öteki" Olarak Coronavirüs Psk.Dnş.Mustafa Burak ARABACI
Bilinçdışı Kavramının Tarihine Bir Bakış Freud’dan önce birçok yazar tarafından kullanılmış olmasına rağmen, bilinçdışıterimi, orijinal anlamını Freud’un kavramı yapılandırıp bütünleştiren çalışmalarında kazanır. Freud bilinçdışı kavramının iki temel kullanımını birbirinden ayrıştırarak ele alır. Bu kullanımlardan ilki bilindışı kavramının sıfat formunda kullanımıdır; bilinç düzeyinde ve şimdi’de olmayan her bir zihinsel ya da psişik aktiviteyi kasteder. İsim formunda ise; ki kavramın bu kullanımı Freud’un zihinsel yapıya dair ilk teorisi olan topografik modelin zeminini oluşturur; sadece bilinç düzeyi ve şimdi’de olan kastedilmez, ayrıca bastırma yoluyla bilinçten ayrılmış ve bilinç/bilinç... »»»
İLİŞKİLERDEKİ BİLİNÇDIŞI YANSITMALAR Richter (2000), evliliklerde ve romantik ilişkilerde yaşanan çatışmalarda bireylerin bilinçdışından gelen bazı yansıtmaların belirleyici olduğunu belirlemiştir. Bu yansıtmalar, ne kadar fark edilemezse ilişkileri o kadar olumsuz yönde etkilerler. Bu yansıtmalar bilinçdışında kaldıkça etkinlikleri güçlenir ve kalıcılıkları artar. Bu yansıtmalar karşı tarafa, yani eşe ya da sevgiliye bazı roller yüklerler. Bu yansıtma biçimleri şöyle gruplandırılabilir: Eşini başkasının yerine koyma: Birçok kişiden, eşlerini anne, baba, kardeş, kuzen yerine koyduklarını ve onların özelliklerini taşıdığını düşündüklerini duyarız. Böyle olduğunda, geçmişte anne veya ... »»»
İnsanın en temel ihtiyaçlarının başında güven duygusu gelir. İnsan, güven duygusunu hissetmediğinde varlığının ve benlik bütünlüğünün tehdit altında olacağını düşünerek daha çok alt beyin bölgesine ait olan kaygı, korku ve panik gibi duygular geliştirir. Alt beyine ait bu duygular ne kadar yoğun yaşanırsa üst beyin (korteks) devre dışı kalarak kişinin bilinçli bir şekilde karar alma, düşünme ve muhakeme yapma gibi zihinsel becerileri sekteye uğrar. Böyle bir tablo karşısında insanlar -deyim yerindeyse- sığınacak bir liman arayarak etrafındaki kişilerin telkin ve yönlendirmelerine açık hale gelir. Anlatılan bu duruma en tipik örnek son zamanlarda giderek artan telefonla yapılan dolandırıcı... »»»
İnsanı anlamak ve anlamlandırmak çok büyük mesele. Tarih sahnesinde rol almış bir çok düşünür insanı anlama yolculuğunda ortaya fikirler atıp kitleleri etkilemiş, kendilerine takipçiler bulmuş, zamanın sonsuzluğuna fikirleri ile genişlemek istemişlerdir. Bu düşünürlerin arasında psikoloji bilimi açısından önemli katkılar sunmuş bir kişi vardır ki; Sigmund Freud ismiyle anılan bilinçaltı kavramı kadar konuşulmasa da ona eş değer belki fantastic yönü ile daha heyecan verici bir kavram ile ortaya çıkmış Carl Gustav JUNG; kollektif bilindışı-bazı kaynaklarda kollektif bilinç isimleriyle muazzam bir teori ortaya koymuştur. Teori içeriği olarak bilimin temel varsayımlarını zorlayarak hatta biraz d... »»»
Bilincin bizi koruma taktiklerinden biri de, “Bastırma” denilen savunma mekanizmasıdır. Bilinç, hatırlamak istemediğimiz, hoşlanmadığımız, yüzleşmek istemediğimiz bazı şeyleri bilinçaltına gönderir ve orada kalmaları içinde ciddi bir efor sarf eder. Bastırma savunma mekanizması da diğer savunma mekanizmaları gibi bilinci korumak için, bilinç tarafından, bilinçli bir şekilde, bize haber verilmeden yapılan işlemlerden biridir. Mesela, ölümü bazen hatırlar, çoğunlukla unuturuz. Eğer kişinin doğuştan getirdiği özü inkar edilir ya da bastırılırsa kişi hastalanır, bazen açık bir şekilde bazen de gizli yollarla yapar bunu. Bu içteki öz, çok narin ve incedir. Bu öz, alışkanlık ve kültürel bask... »»»
Her birimizde var olduğu kabul edilen bilinçdışı alanımızın neden var ve neye hizmet ediyor olabilir? Bu konuyla ilgili farklı çağlarda çok çeşitli görüşler ortaya atılmış. Bazı dinsel öğretiler ve inançlar bu alanı kutsal sayarak insanın içinde gizlenen tanrısal alan olarak ele alırken bazıları ise tam tersi, bilinçdışı alana şeytani bir takım özellikler atfederek onu lanetlemiştir. Bilinçdışı konusunda Antik Çağ filozoflarından olan Platon’dan tutun da Avrupa’daki Aydınlanma Çağı düşünürlerinden Immanuel Kant’a, Goethe’ye ya da Descartes’a kadar farklı görüşler ortaya atılmıştır. Her biri kendi akıl süzgecinden geçirdikleri bilgiler doğrultusunda bu alanla ilgili yorumlar yapmışlardır a... »»»
► Bilinçdışımızın Temel Özellikleri Dr.Psk.Ümit AKÇAKAYA
► Bilinçaltı Temizliği ve Emdr Psk.Cem GÜMÜŞ
► "Bilinçaltı Temizlikçileri" Psk.Burçin KOYUNCU
► Hipnoz ve Biliçdışı Psk.Erdim Hasip HAKVERİR
► Hipnoz Nedir, Ne Değildir? Psk.Nihal ARAPTARLI
► Terapi Nedir, Nasıl Bir Süreçtir? Dr.Ali Algın KÖŞKDERE, Psikiyatrist
Bilinçdışı Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.Ali Algın KÖŞKDERE, Bursa , Psikiyatrist
Psk.Bengü GÜLDEREN, KKTC (Kıbrıs)
Murat ÖZBEK, İstanbul
bilinçdışı KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların bilinçdışı KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
olumlu telkin, iyileşme, savunma mekanizmaları, bilinçaltı, yansıtma, bastırma, inkar, yüceltme, yalıtma, savunma mekanizması, psikolojide savunma mekanizmaları, psikolojik savunma mekanizmaları, bilinçdışı yanılsama, bilinçdışı yanılsamalar, coronavirüsün psikolojiye etkisi, coronavirüs psikoloji, lacan, bilinçdışının tarihi, bilinçdışı yansıtma, ilişkilerde yansıtma, romantik ilişkilerde yansıtma, ilişkilerde yakınlık, korku kültürü, bilinçdışı teslimiyet, teslimiyet, carl gustav jung, kollektif bilinçdışı, sigmund freud, travma terapi, travma terapisi, içe atım, psişe, introject, nesne, özne, ego state, ego state terapi, ego state terapisi, ego durumları, ego durumu, ego durumları terapisi, ego durum terapisi, john watkins, helen watkins, disosiyatif, hipnoz, hipnoanaliz, analitik hipnoz, başarıda bilinçdışı, bilinçaltı temizliği, öğrencide bilinçdışı, bilinçdışımız, bilinçdışımızın özellikleri, bilinçdışımızın temel özellikleri, emdr, bilinçaltı temizleme, freud, süperego, ruhsal aygıtın bileşenleri, bilinçaltı temizleme nedir, insanın ruhsal yapısı, savunma düzenekleri, savunma, homeo-stasis ilkesi, psikolojik savunma, panik atak, panik bozukluk, panik atak nedir, panik atak tedavisi, panik atak belirtileri, psikoterapide bilinçdışı, psikolojide bilinçdışı, bilinçdışı takıntısı, bilinç altı, bilinçdışı nedir, dizim, aile dizimi, sistemik dizim, travmatik yaşantılar, psikotravmotoloji, bağlanma, aktarım, nesillerarası aktarım, kuşaklararası, kuşaklararası aktarım, aile, ruhsal problemler, bert hellinger, franz ruppert, hipnozla tedavi, kaygı bozukluğu, psikoterapi, panik atak psikolojisi, panik atakta tedavi, panik atağın sebepleri, hipnoterapi, bilinç, trans, hipnotize, hipnoz nedir, hipnoz kavramı


17:34
Top