2007'den Bugüne 92,390 Tavsiye, 28,229 Uzman ve 19,987 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Carl Gustav Jung
Carl Gustav Jung Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Carl Gustav Jung Kavramı ile İlgili 19 Makale
“Kuramları iyi öğrenin ama yaşayan ruhun mucizesine dokunabildiğinizde onları bir kenara bırakın.” Carl Gustav Jung İnsan, kendini fiziksel olarak güvenceye aldıktan ve temel bir takım sosyal ve fizyolojik ihtiyaçları karşıladıktan sonra sürdürdüğü yaşamı ve etkisi altında kaldığı olay ve olguları anlamlandırma ihtiyacı duymaya başlayan tek varlık olma özelliği taşımaktadır. Bu anlamlandırma ihtiyacına bağlı olarak insan, tarih boyunca kendisi açısından belirsizlikler içeren olguları, farklı paradigmalara başvurarak açıklama yoluna gitmiştir. İnsanın olay ve olgulara bir açıklık getirme ihtiyacı ve bu konudaki girişimleri, ister istemez onun da dünyayı algılayış biçiminde ve davranışlarınd... »»»
“Yaşamdaki asli görevimiz her birimizin derinlerindeki potansiyele erişmektir. Böylelikle içimizdeki tırtıl bir kelebeğe dönüşür.” Carl Gustav Jung Psikolojide sıkça geçen ‘kendini gerçekleştirme’ olgusuna -ismi kendini gerçekleştirme olmasa da- birçok kuram, felsefe, öğreti, din, kültür ve hatta edebiyat alanlarında da rastlanmak mümkündür. Ancak Modern Batı psikolojisinde, Carl Gustav Jung’un kendini gerçekleştirmeden bahseden ilk kişi olduğu bilinmektedir. Jung’un geliştirdiği Analitik Psikoloji kuramında kendini gerçekleştirme kavramı, ‘bireyselleşme’ olarak tanımlanmıştır. Yalnız Jung kuramında adı geçen ‘bireyselleşmek’ten kasıt, insanın yalnızlaşması ya da özgürleşmesinden ziyade, ... »»»
Özgüven psikolojik yaşamın temel öğelerinden biri, duygusal bir gerekliliktir. Özgüven hayatın zorluklarıyla başa çıkabilmek için yeteneklerimize duyduğumuz güvendir. Özgüven kişinin kendisine yönelik olumlu düşünceler geliştirmesi sonucu çevresindekilere ya da kendisiyle uyumlu olması durumudur. İnsanı diğer canlılardan ayıran özellik kendinin farkında olmasıdır. Kişi önce bir kimlik oluşturur ve bu kimliğe bir değer kazandırır. Var ettiğimiz kimliği sevip, sevmeme hali ise özgüven duygumuza karar verir. Kişinin olumsuz taraflarını reddetmeden, şefkatle kabule geçmesi özgüven duygusu için önemlidir. Öz güven kişin kendine ve başkalarına karşı kabul edici ve kapsayıcı bir tutum sergilemesidi... »»»
► Jung - Ortak Bilinçaltı Öğretisi Psk.Tuğba DEMİRÖZ
Freud’un kişilik oluşumunu tek neden olarak gördüğü cinselliğe bağlaması sonucu Freud’dan ayrılarak kendi öğretisini geliştiren (Köknel, 1995; Cüceloğlu, 1993), çağrışım testlerini kullanarak kişilikte yer alan ve kişiliği şekillendiren sistemleri ortaya çıkarmaya çalışan (Uba & Huang, 1999; Köknel, 1995) Jung’un kişilik kuramı, diğer psikanalitik kuramlardan oldukça farklıdır. İnsanın kendini sürekli yenilemeye çalışan, yaratıcı bir gelişim içinde olduğunu kabul eden, kişiliğin ırksal ve soygelişimsel taraflarına önem veren Jung (Karahan & Sardoğan, 1994), insanları iki eğilimin bir arada bulunduğu içe ve dışadönük olarak ikiye ayırmış fakat kişiliğin içe ya da dışadönük ağırlıkta olacağını... »»»
“İster Kongolu bir büyücü-hekimin düşlerine, ister bir Eskimo peri masalının görkemli anlamına bakalım: bulduğumuz şey, her zaman, bilinen ya da anlatılandan daha fazlasına olduğuna dair kışkırtıcı, ısrarlı bir hisle birlikte, şekil değiştiren olağanüstü biçimde aynı olan bir öyküdür.” Joseph Campbell, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu Kahraman macerasının başında sıradan bir insandır. Beklenmedik bir çağrı, macerayı başlatır. Sıradan kişinin kahraman olabilmesi için gelecek çağrıya yanıt vermesi gerekir. Çağrı, gündelik yaşamı sırasında kahraman adayının çevresinde yaşanacak bir ölüm ya da eksilme de olabilir, sevilen birinin kaçırılması ya da ölmesi de. Kahraman çağrıya karşılık vererek görevi ... »»»
“İnsanlar, her şeyin kesintisiz olarak bir tek yöne aktığını düşünürler. Birinin geçmişten, diğerinin ise gelecekten gelerek, her şeyin nasıl sonsuza kadar buluştuğunu ve zamanın, değişik yönlerde dönen çeşitli daireler olduğunu görmezler.” Rus Ezoterikçi P. D. Ouspensky, Evrenin Yeni Bir Modeli Zamanın göreceli olduğunu artık hepimiz biliyoruz sanırım. Aynı zaman dilimi kişiden kişiye, içinde bulunulan bağlama hatta kişinin kendisine göre bile değişebiliyor. Bu durumda zamanın kişinin öznel algısıyla ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple bu yazımda fiziksel zaman kavramından ziyade, zaman algısından bahsetmek istiyorum. Zaman algısı ise psikolojide, bilişsel dilbilimde ve sinir bili... »»»
“Bugünkü haliyle kötülük sorununa bir yanıt bulmak isteyen bireyin her şeyden önce kendini bilmesi yani kendi bütünlüğünü mümkün olduğu kadar iyi tanıması gerekir. Kendine acımaksızın ne kadar iyilik yapabileceğini, hangi suçlara muktedir olduğunu bilmeli ve bunlardan birini gerçek, diğerini yanılsama olarak görmekten sakınmalıdır. Her ikisi de onun doğasında bulunan unsurlardır ve eğer kişi kendisini aldatarak veya yanılgılar içinde yaşamak istemiyorsa ki istememelidir, her ikisi de onda gün ışığına çıkmalıdır. Bugün varlığımızla doğrudan alakalı nedenlerle psikolojiye ihtiyaç duyuyoruz. İnsanı hiç tanımadığımız veya onunla ilgili tek taraflı ve çarpık fikirlere sahip olduğumuz için Nazizm... »»»
Lisans eğitimimi de sayacak olursak, 20 yıldır insanın gerçek potansiyelini nasıl gerçekleştirebileceğinin izinde bir çok psikoterapi yaklaşımının eğitimini aldım ve hayatımın bu aşamasında bir ruh sağlığı profesyoneli olarak diyebilirim ki, mutlu ya da “bütün ve tam” hissedememenin en temel sebebi, “gölge” ile yüzleşememek. Gölge (Shadow) terimi ilk defa İsviçreli psikiyatrist ve Analitik Psikolojinin kurucusu Carl Jung tarafından, kendimizde olduğunu reddettiğimiz özellikleri tanımlamak için kullanılmış bir kavram. Gölge tarafınız muhtemelen çocukluk döneminde bastırmaya karar verdiğiniz ve bilinçsiz olarak hala bastırdığınız taraflarınız. Çocukken yaşadığınız travma ve zorluklarla, çocu... »»»
Bu yazıda bahsedilen bilimsel gelişmeler ve olaylar “kaynakça” kısmında yazan eserlere dayanılarak aktarılmıştır. Dileyen bu kaynakları inceleyerek bilgileri teyit edebilir. Keyifli okumalar. I. Dünya Savaşı öncesi tüm dünyayı etkisine alan gerginlik sırasında bilim dünyası da çalkalanıyordu. Einstein’ın izafiyet teorisini açıklamasının ardından, Psikoloji tarihi için çok önemli bir karşılaşma olan Freud ile Jung’un karşılaşması gerçekleşmişti. Niels Bohr’un atom modelini yayımlamasının ardından, Einstein genel göreliliği ilan etmiş, biri mikro, diğeri makro evren için geçerli olan iki önemli bilimsel gelişme ortaya konulmuştu. Ve 1916 yılına gelindiğinde fizik bilimi için çok önemli olan ... »»»
“İnsan ışık figürlerini imgeleyerek değil, karanlığı bilinçlendirerek aydınlanabilir. Altın karanlıkta bulunur.” Carl Gustav Jung Gölge, daha önce de bir çok kez yazmış olduğum gibi, İsviçreli Psikiyatrist Carl Gustav Jung’un kurmuş olduğu Analitik Psikoloji’nin en önemli kavramlarından biridir. Çok erken yaşlardan itibaren çevreye uyum sürecinde kişinin maruz kaldığı dış etkenlerin etkisiyle istemediği ya da kabullenemediği tüm kişisel özellikler gölgesine hapsolur. Gölge ne mutlak iyi, ne mutlak kötüdür, bilince çıktığı zaman baş edilemeyeceği için kendisini ifade etmesine izin verilmediğinden, bilinç dışının karanlık bodrum katına gömülür. İnsanın içinde barındırdığı potansiyel kötülük g... »»»
"Kozmik bir bağlantı arayışı ve kutsal ve ilahi bir deneyimleme, kendiliğin temel gereksinimidir. Bunu inkar etmek, ruhsal bir parçalanmaya yol açar; fakat onu kucaklarsak eğer, anlama kavuşan ruh aydınlanır.” C.G.Jung Bir süredir almakta olduğum “Carl Gustav Jung’un Analitik Psikoloji Kuramı Temelli Psikoterapi Becerileri Eğitimi”nde, Jung’un bilinç kavramına ve bilinçler arasındaki bağlantıya (kollektif bilinçdışı) bakışını irdeliyoruz. Freud’un oğlu gibi gördüğü ve çok yakın bir öğrencisi olan Jung, psikoloji alanındaki en önemli düşünürlerden biri. Jung’un dinleri, mitolojileri, doğu felsefesini ve simyayı detaylıca inceleyerek oluşturduğu analitik psikoloji kuramı veya Jungian psikol... »»»
İnsanı anlamak ve anlamlandırmak çok büyük mesele. Tarih sahnesinde rol almış bir çok düşünür insanı anlama yolculuğunda ortaya fikirler atıp kitleleri etkilemiş, kendilerine takipçiler bulmuş, zamanın sonsuzluğuna fikirleri ile genişlemek istemişlerdir. Bu düşünürlerin arasında psikoloji bilimi açısından önemli katkılar sunmuş bir kişi vardır ki; Sigmund Freud ismiyle anılan bilinçaltı kavramı kadar konuşulmasa da ona eş değer belki fantastic yönü ile daha heyecan verici bir kavram ile ortaya çıkmış Carl Gustav JUNG; kollektif bilindışı-bazı kaynaklarda kollektif bilinç isimleriyle muazzam bir teori ortaya koymuştur. Teori içeriği olarak bilimin temel varsayımlarını zorlayarak hatta biraz d... »»»
► Terapötik Felsefe Nedir? Psk.Ebru ÖZER
► Bilinçdışımızın Temel Özellikleri Dr.Psk.Ümit AKÇAKAYA
► Kişiliklerimiz Psk.Serap DUYGULU
Carl Gustav Jung Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
carl gustav jung KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların carl gustav jung KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
kuantum mekaniği, eşzamanlılık, çift yarık deneyi, kuantum dolanıklığı, yaşayan ruhun mucizesi, bireyselleşme, bireyselleşme kavramı, psikolojide bireyselleşme, öz güven, öz güven eksikliği, carlgustavjung, öz güven geliştirme, özgüven nedir, özgüven eksiği, ortak bilinçaltı öğretisi, kollektif bilinçaltı, jung, freud, içedönük, arketipler, sezgisel dışadönük tip, sezgisel içedönük tip, duyusal dışadönük tip, duyusal içedönük tip, duygusal dışadönük tip, duygusal içedönük tip, düşünen dışadönük tip, düşünen içedönük tip, kişisel bilinçaltı, bilinaçaltı, psike, kişilik gelişimi, kahramanın yolculuğu, gölge arketipi, zaman algısı, analitik psikoloji, nedensellik, gölge, shadow work, wolfgang pauli, kuantum fiziği, senkronisite, kolektif bilinç dışı, self, kendilik, kollektif bilinçdışı, ımmanuel kant, saf aklın eleştirisi, terapötik felsefe, terapötik felsefe nedir, entegratif terapi, hilarion petzold, sigmund freud, bilinçdışı, bilinçdışımız, bilinçdışımızın özellikleri, bilinçdışımızın temel özellikleri, dunning-kruger sendrom, yansıtma, kifayetsiz muhteris, bertrand russell, kifayetsiz muhterislik, bağlanma, özgürlük, psikolojide bağlanma kuramı, bağlanma stilleri, güvensiz bağlanma, idealar alemi, platon, kişilik, birey olmak, sosyal birey, kollektif bilinç, kişisel roller, toplumsal rol, kişilik nedir, kişilikler, kişiliğimiz, kişiliğin tanımı, insan kişiliği


02:05
Top