2007'den Bugüne 85,985 Tavsiye, 26,773 Uzman ve 19,105 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
.
Kişilik Nedir
Kişilik Nedir Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Kişilik Nedir Kavramı ile İlgili 19 Makale
► Sınır Kişilik Bozukluğu Nedir? Psk.Alpaslan KESKİN
Bu sorunun cevabını birçok uzman farklı cevaplasa da aslında bir pazılın farklı parçalarını açıklıyorlar. Sürekli terk edilme korkusu yaşamanın yanında gerçekten terk edilmelerine neden olacak şekilde öfke patlamaları yaşamaları en önemli belirgin özellikleridir. Sınır kişilik Bozukluğu (Borderline Kişilik Bozukluğu) yaşayan kişilerin sürekli ruh hallerinin değişmesi en çok yaşadıkları sıkıntıdır. Bu nedenle hayatlarının her alanında ve özellikle ilişkilerinde problemler yaşarlar. Ruh halleri o kadar ilginç şekilde değişir ki söyledikleri arasında tutarsızlıklar olur. Bu durum karşısındaki kişilerde yalancı olarak algılanmalarına sebebiyet verir. Aslında daha önce sahip olduğu ruh halinde ve... »»»
BORDERLİNE KİŞİLİK NEDİR? NASIL TEDAVİ EDİLİR? Borderline (sınır) kişilik terapilerde sıkça karşılaştığımız bir kişilik örüntüsüdür. Bu kişiliğin temel özelliği duygu durumlarındaki hızlı iniş çıkışlar, çabuk öfkelenme ve çabuk sevinme ve bu ikisi arasındaki duygu geçişinin çok hızlı olmasıdır. Bu kişilik özelliğine sahip olan bireyler özellikle ikili ilişkilerde, kadın erkek ilişkilerinde ve yakın dostluklarda bazı problemler yaşar. Çok yakın ilişki kurup ilişkide karşı taraf da yakınlaşmaya başladığı zaman yoğun terk edilme riskine karşı ilişkiyi sonlandırırlar. İlişkinin içindeki yakınlık bu kişiler için dayanılmazdır yutulma korkuları yaşarlar. İlişkinin içinde uzaklık dayanılmazdır... »»»
Kişilik günlük hayatta sıkça kullandığımız bir kelimedir ve insanların sahip olduğu bazı özellikleri ifade etmek için bu kelimeyi sıkça kullanırız. Kişilik, bir bireyle ilgili her türlü özelliği içerir. Bireyin dış görünüşünden konuşma tarzına, belli konulardaki tutumlarından davranış şekillerine kadar her şey kişiliğiyle ilgilidir. Psikolojide ise, kişiliği bir bireyi diğerlerinden ayıran, o bireye özgü, tutarlı ve yapılaşmış özellikler bütünü olarak tanımlamak en doğrusu olacaktır. Aynı zamanda kişilik, hem doğuştan gelen hem de daha sonradan dış dünyanın, bireyin yaşadığı kültürün ve çevrenin etkisiyle şekillenen ve zaman içinde değişim ve gelişim gösteren bir süreci de ifade etmektedir.... »»»
Histrionik Kişilik Bozukluğu göreceli olarak yakın zamanda ortaya atıldı. Uzun bir zaman boyunca bu hastalık kökenini "histeri" kavramından alan "histerik kişilik bozukluğu" olarak bilinirdi. Histeri 4000 yılı kapsayan uzun bir tarihe sahiptir. Bu terimin kullanılışı tartışmalıdır ve histeri kavramı feministler tarafından kadınların problemlerini küçümsemek için cinsiyetçi bir etiket olarak (kolay açıklanamayan şikayetler sergilediklerinde veya aşırı görünen isteklerde bulunduklarında) sık olarak kullanıldığı için reddedilmektedir. "Histeri" terimi, konversiyon bozukluğu, Briquet Sendromu (Somatizasyon bozukluğu ilk kez 1859 yılında Paul Briquet tarafından tanımlanmış olmakla birlikte, 1... »»»
ANTİSOSYAL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ Antisosyal kişilik bozukluğu, psikopatik ve sosyopatik kişilik bozukluğu ile eşanlamlıdır. Bu gruba giren kişiler, toplumsal kurallara ters düşen, suç sayılan davranışlar sergilerler. Bu kişilerde genellikle çocukluk dönemlerinde yalancılık, hırsızlık, evden kaçma, sık kavga etme davranışları görülür ve ileriki yaşlarda da polis ve benzeri güç kuvvetleriyle karşı karşıya gelir. Antisosyal kişilik özelliği, psikiyatrik terminolojide geçen deli, ruh hastası kavramından farklıdırlar. Bu özellik onların karışık ruh hallerinden değil, başkalarını düşünen, hisseden insanlar olarak görme yeteneğinden yoksun olmalarından kaynaklanır. Dolayısıyla soğuk ve hesa... »»»
KİŞİLİĞİMİZ NASIL OLUŞUR? Dünyada hiçbir canlı yavrusu insan yavrusu kadar bakıma muhtaç değildir. Bebeğin çevresinin ve özellikle annesinin olumlu ve olumsuz davranışları onun üzerinde yaşam boyu kalıcı izler bırakabilir. Araştırmalar, insan kişiliğinin bir kısmının kalıtım faktörü ile oluştuğunu söylese de, bunların sadece bazı eğilimler olduğu söylenmektedir. Bu eğilimlerin, hangi kişilik özelliklerine dönüşeceği bireyin çevre ilişkisi ile belirlenir. Kişilik gelişiminde en önemli dönem 0-6 yaştır. Çocuğun kişiliğinin temelleri ilk 0-6 yaşta atılır, daha sonra bilinçli ya da bilinçdışı olarak bu dönemin kalıntıları yaşanır. O dönemde yaşanan travmalar, herhangi bir ay... »»»
► Kişilik ve Kişilik Bozuklukları Psk.Emir Emre DOĞAN
► Borderline Kişilik Psk.Yasemin TÜZEMEN
► Kişilik Testleri Psk.İlhan BOZKURT
► Yapısal Kişilik Kuramı Psk.İ.Nil BİREYŞOĞLU ÖZEN
► Maske Karmaşası (Kişilik) Psk.Cevher SÖNMEZ
► Kişilikle İlgili Tanımlar Psk.Halil TÜRKMEN
► Kişiliklerimiz Psk.Serap DUYGULU
► Kişiliklerimiz Psk.Serap DUYGULU
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
.
Kişilik Nedir Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Halil TÜRKMEN, Gaziantep
Psk.Cevher SÖNMEZ, Diyarbakır
Psk.İlhan BOZKURT, İstanbul
kişilik nedir KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların kişilik nedir KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
borderline, kişilik bozukluğu, sınır kişilik, sınır kişilik nedir, sınır kişilik tanı kriterleri, sınır kişilik bozukluğu, borderline kişilik, borderline kişilik bozukluğu, kişilik, psikolojide kişilik, kişilik kuramları, kişiliğin tanımı, kişilik kavramı, kişiliğin oluşumu, insanda kişilik, mizaç, karakter, psikanalitik kuramda kişilik, freuda göre kişilik, psikososyal kuramda kişilik, bağlanma kuramında kişilik, kişilik bozuklukları, kişiliği tanımı, farklı kişilik, kişilik özellikleri, günlük hayatta borderlerine, borderline kişilik örgütlenmesi, borderline kişilik nedir, mmpı, kişilik testi, mmpı testi, mmpı kişilik testi, karakter testi, psikoloji testi, yetenek testi, sevgi testi, zeka testi, kariyer testi, aşk testi, kişilik testleri, kişilik analizi, kişilik envanteri, kişilik testleri çöz, kişilik testler, kişilik testi yap, kişilik testi nedir, gelişim testi, kişilik testi uygula, kişilik psikolojisi, karakter testleri, karakterler, karakter analizi, ruhsal analiz, freud, yapısal kişilik kuramı, id ego süperego, süperego, alt benlik, benlik, benlik nedir, üstbenlik, üst benlik, üst benlik nedir, altbenlik, ilgi çekme, dikkat çekme isteme, ilgi merkezi olmayı isteme, histrionik kişilik bozukluğu, histrionik kişilik, histrionik kişilik nedir, histrionik kişilik bozukluğu tedavisi, histrionik kişilik bozukluğu rahatsızlığı, histrionik kişilik bozukluğunun belirtileri, persona, maske, kişilik maskeleri, kişilik kuramı, psikodinamik kişilik kuramını, antisosyal, antisosyal kişilik, antisosyal kişilik bozukluğu, antisosyal kişilik nedir, antisosyal kişilik özellikleri, koşullu sevgi, borderline kişiliğin özellikleri, borderline kişiliğin genel özellikleri, borderline kişilik nasıl oluşur, şizoid, depersonalizasyon, şizoid kişilik, şizoid kişilik nedir, şizoid kişiliğin özellikleri, schizo, şizoid kişilik yapılanması, narsisistik kişilik, narsisizm, kernberg, narkissos, narsisistik kişilik nedir, narsisist, narsisistik kişiliğin özellikleri


13:12
Top