2007'den Bugüne 76,481 Tavsiye, 24,909 Uzman ve 17,128 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Eğitim - Seminer - Konuşma
■ Uzmanlık alanınızda çeşitli platformlarda konuşma yapıyor ya da eğitim mi veriyorsunuz?

■ İlgi duyduğunuz konu ile ilgili konuşmacı ya da eğitmen arayışında mısınız?

■ O zaman Makronot Ailesi’ne hoş geldiniz!..
.
Kişilik Bozuklukları
Kişilik Bozuklukları Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Kişilik Bozuklukları Kavramı ile İlgili 45 Makale
Mizaç ve kişilik sık karıştırılan iki kavramdır. "Mizaç" kişiliğin biyolojik ayağıdır. Yani belli mizaçlara sahip olarak doğarız. Bebeklerin de mizaçları vardır; kimisi huysuz, kimisi ise uysaldır mesela. "Kişilik" kelimesinin eş anlamlısı ise "karakter"dir. Peki neden kişilik bozuklukları yerine karakter bozuklukları demeyiz? Karakter deyince aklımıza daha ahlaki bir yargılama gelir çünkü. "Karakterli kişi" dediğimizde iyi ahlaklı birinden bahsederiz. Bu yüzden daha nötr bir ifade olan "kişilik bozukluğu" yerine "karakter bozukluğu" kelimesini kullanmayız. "Kişilik", bizi başkalarından farklı kılan düşünsel, davranışsal, fiziksel, ruhsal özelliklerdir. "Kişilik bozukluğu" ise, kişinin iş... »»»
SEVDİĞİNİZ İNSANDA KİŞİLİK BOZUKLUĞU OLABİLİR KİŞİLİK BOZUKLUKLARI Tanım : Kişinin içinde yaşadığı kültürün beklentilerinden belirgin olarak sapan, sürekli, davranış ve iç yaşantı örüntüsü. Bu örüntü, bilişsel, duygulanım, kişilerarası işlevsellik, dürtü kontrolü alanlarından ikisinde kendini belli eder. Bu sürekli örüntü, çok çeşitli kişisel, toplumsal durumları kapsar. Toplumsal, mesleki alanlarda ya da önemli işlevsellik alanlarında bozulmaya yol açar. Değiştirilmez ve uzun süredir var olan bu örüntünü başlangıcı ergenlik ya da genç erişkinlik dönemlerine rastlar. Başka bir mental bozukluğun bir görünümü ya da sonucu olarak açıklanmaz. Bir maddenin kullanımına ya da bir h... »»»
Kişilik nedir ? Kişilik bir anlamda; bireyin kendine özgü olan ve başkalarından ayırt ettiren uyum özelliklerini içerir. Kişilik gün boyunca kişinin düşünsel, duygusal ve davranışsal özelliklerinin tümüyle karakterize olduğu sabit, önceden tahmin edilebilir özellikler olarak tanımlanabilir. Kişilik hayatın zorluklarını ele almanın oturmuş bir yolu, diğer insanlarla ilişki kurmanın bir tarzıdır. Kişilik bozuklukları nedir ? Kişinin içinde yaşadığı kültürün beklentilerinden sapan; kişinin sosyal ve iş yaşantısındaki işlevselliğini bozan, erken çocukluk döneminden itibaren süregelen, yayılgan, esnemeyen davranış örüntüleri ve içsel yaşantılarıdır. Kişilik bozukluğu olan hastalar hem çevre h... »»»
► Kişilik ve Kişilik Bozuklukları Psk.Emir Emre DOĞAN
Kişilik, bireyin kendine göre bir farklılığının, kendine has birtakım özelliklerinin olması durumudur. Kişilik özellikleri kapsamlılık ve süreklilik gösterir. Örneğin “Ayşe’nin karamsar bir kişiliği var” dediğimizde, Ayşe’nin yaşamının değişik dönemlerinde ve alanlarında (iş yaşamı, özel ilişkiler) olaylara daima en kötü tarafından bakma ve her şeyin en kötüsünü bekleme eğiliminde olduğunu belirtmek isteriz. Ayşe’nin kişiliğinden bahsederken, zaman, mekan ya da koşullar ne olursa olsun, Ayşe’nin değişmeden kalan yönünün, olaylara daima en kötü tarafından bakması ve buna göre davranması olduğunu söylemek isteriz. Bu kişilik özelliğini ise “karamsar” gibi bir sıfatla nitelendiririz. Kişi g... »»»
► Kişilik Bozuklukları Psk.Ferit KARADAŞ
KİŞİLİK BOZUKLUKLARI: Kişilik bozukluğu, kişinin kültürüne göre beklenenden önemli ölçüde sapmalar gösteren, süre giden bir yaşantı ve davranış örüntüsüdür, yaygındır ve esnekliği yoktur, ergenlik ya da genç erişkinlik yıllarında başlar, zamanla kalıcı olur ve sıkıntıya ya da işlevsellikte bozulmaya yol açar. Bu sıkıntı sadece kişisel sınırlarda kalmayıp aile ve sosyal çevre yapısına da zarar verir. Kişilik bozuklukları aşağıdaki gibi sıralanır. Paranoid kişilik bozukluğu: başkalarının davranışlarının kötü niyetli olarak yorumlanması gibi bir güvensizlik ve kuşkuculuk örüntüsüdür. Bu kişiler yeterli bir temele dayanmaksızın başkalarının kendisini sömürdüğünden, aldattığından ya da kend... »»»
► Kişilik Bozuklukları Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL
Kişilik bozuklukları, istikrarlı olarak, olumlu bir benlik bilincini şekillendirmede, yakın ve yapıcı ilişkiler sürdürmede sorun yaşama olarak tanımlanan, farklı yapıların yer aldığı bir grup rahatsızlıktır. Zaman zaman hepimiz kişilik bozukluklarının belirtilerine benzer şekillerde davranırız, düşünürüz ve hissederiz ancak esas kişilik bozuklukları bu ayırıcı özelliklerin aşırı, son derece katı ve uyumsuz şekillerde ifade edilmesi olarak tanımlanır. KİŞİLİK BOZUKLUKLARININ SINIFLANDIRILMASI DSM-5’te 10 farklı kişilik bozukluğu üç küme şeklinde sınıflandırılmış olup, bu bozuklukların tuhaf veya eksantrik (sıra dışı) davranışlar (A Kümesi); dramatik, duygusal veya değişken davranışl... »»»
► Kişilik Bozuklukları Dr.Serhat İPEKÇİ, Psikiyatrist
Kişilik bozuklukları çeşitli alt tiplerden oluşmuş geniş bir kümedir ve tedavi edilmedikleri takdirde ömür boyu devam ederek gerek aile içinde, gerek iş yaşamında ve sosyal alanda ciddi sorunlara yol açabilirler. Araştırmalar toplumda kişilik bozukluklarının yaygınlığı konusunda %11'e ulaşan rakamlar vermektedir. Psikiyatrik hastalar arasında kişilik bozukluğunun oranı %50 dolayındadır. Kişilik bozukluğu gösterenlerin %70 kadarının bebeklik ve çocukluk döneminde ihmal, istismar, sevgisizlik, şiddet gibi durumlara maruz kaldıkları bildirilmektedir. Kişilik bozukluğu için genel tanı ölçütleri şunlardır: -Kişinin içinde yaşadığı kültürün beklentilerinden belirgin olarak sapan ve süregiden b... »»»
► Kişilik Bozuklukları Psk.Gonca BAĞLAR
Kişilik Bozukluğu Nedir? Kişilik, insanların diğerlerine olan bakış açıları, kendileri ve çevreleri ile kurdukları ilişki düzeyleri ve tepkilerini kapsayan farklı ortamlarda ortaya çıkan ruhsal, bedensel ve düşünsel özelliklerdir. Kişilik bozukluğu ise, kişinin kültürel normlar ve beklentiler bağlamında uyumlu olan özkimlik duygusunu ve kişilerarası işlevsellik kapasitesini geliştirme yetersizliğidir (DSM V). Kişilik bozukluğu olan bireyler, dış dünyaya sunulan benliği bir dış cephe gibi algılar ve benliğinin bütünlüğü konusunda kaymalar yaşayabilirler. Kişiler kendi özelliklerini tanımakta ve ifade etmekte güçlük çeker, diğer insanlarla ilişkilerinde sınırları belirleyemezler v... »»»
► Kişilik Bozuklukları Psk.Şeyma KAMA
Kişilik bozuklukları; psikolojik gelişimi hasara uğramış, sürekli ve dirençli düşünce ve davranış kalıplarına sahip olan bireylerde görülür. Bu kişilerde sosyal normlara aykırı ve uyumsuz davranış örüntüleri vardır. Kişilik bozuklukları kalıtsal sebeplerden var olabileceği gibi ailesel ve çevresel etkenlerden kaynaklanabilmekte ya da her iki durumu da içerebilmektedir. Kişi; toplumsal, mesleki ve sosyal yaşamında sıkıntılar yaşar ve işlevselliği yaşamı boyunca bozulur. Bu kişilik örüntüleri genellikle ergenlik ve genç yetişkin dönemlerinde belirginleşir ve sıklığı toplumda %10 oranındadır. Kişilik bozuklukları genel olarak üç kümeye ayrılır. Garip, şüpheci ve aykırı olarak adlandırabil... »»»
► Kişilik Bozuklukları Psk.Pınar BAŞPINAR CAN
KİŞİLİK BOZUKLUKLARI Kişilik genel olarak; kişiyi başkalarından ayırt ettiren ,kendine özgü ,biricik olan duygu,düşünce ve davranış örüntülerini içerir. Kişilik bireyin ‘nasıl bir kişi’ olduğunu betimler.Kişiliğin oluşumu doğum öncesi ,doğum sonrası ve çocukluk çağındaki fiziksel ,ruhsal koşullar ,etkileşimler ,öğrenme ve toplumsallaşma etkileriyle biçimlenir. Herkesin bir kişiliği vardır ve çoğumuzun kişiliği ‘bozuk’ değildir. Bazı özelliklerimiz diğerlerine göre daha öne çıkabilir ancak hepimiz birkaç kişilik tarzının özelliklerini birlikte taşırız.Belli bir tanımlamaya uymayan birçok kişi ,iki tip kişilik yapılanmasının bir birleşimini taşır (depresif-mazoşistik,... »»»
► Kişilik Bozuklukları Uzm.Psk.Melis DEMİRCİOĞLU
Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatiksel Elkitabı DSM IV’e göre, kişilik bozukluğu kültürel beklentilerden belirgin olarak sapan, yaygın görülen ve esneklik göstermeyen, ergenlik veya erken erişkinlik dönemlerinde başlayan ve zamanla istikrarlı hale gelen, günlük hayatta ve işlevsellikte ciddi bozukluklara sebep olan deneyim ve davranış örüntüleridir. Kişilik Bozukluklarının Nedenleri Nelerdir? Kişilik bozukluklarının nedenleri önemli bir tartışma konusundur. Bazı uzmanlar, kişilik bozukluklarının normal düşünce ve davranış kalıplarının gelişimini engelleyen erken dönem deneyimlerinden kaynaklandığına inanmaktadırlar. Diğer araştırmacılar, biyolojik veya genetik etkilerin kişilik... »»»
► Kişilik Bozuklukları Psk.Dnş.Sezen SALİHOĞLU
DSM-IV e göre kişilik bozuklukları şöyle tanımlanmıştır. Kişinin içinde yaşadığı toplumda önemli ölçüde sapmalar gösteren sürekli bir davranış biçimidir, yaygındır ve esnekliği yoktur. Ergenlik ya da genç erişkinlik yıllarında başlar, zamanla kalıcı olur. Sıkıntıya ve işlevsellikte bozulmaya yol açar. Kişilik bozukluğu kendini insanlar arası ilişkilerde gösterir. Yani kişilik bozukluğu olan birey topluma uygun davranışlar gösteremez, topluma uyum sağlayamaz. Kişilik bozukluğu olan bir kimse genellikle kendini çevreye değil, çevreyi kendisine uydurma yoluna gider. Kişilik bozukluğu olan birey genellikle çevresi ile çatışık bir durumdadır. Bir kişinin kişilik bozukluğu sorununun olup olmadığ... »»»
► Kişilik Bozuklukları Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, Psikiyatrist
KİŞİLİK BOZUKLUKLARI GİRİŞ Kişilik bozuklukları konusu son 30 yılda giderek daha çok ilgi odağı olmuştur. Bunun başlıca üç nedeni vardır. Birincisi, sosyo- kültürel ve aile ilişkilerindeki değişikliklere bağlı olarak, kişilik bozukluklarına rastlanma sıklığındaki artıştır. İkincisi, kişilik bozukluklarının aile içi ilişkilerde, sosyal ve mesleki uyumda önemli sorunlara yol açmasıdır. Üçüncü etken de, kişilik bozukluklarında daha önce pek bir şey yapılamayacağı inancı yaygınken, giderek tedavi edilebilir olduğunun görülmesidir. TANIM Kişilik bozuklukları; kişinin kendi kültürüne göre, beklenenden önemli ölçüde sapmalar gösteren, süreklilik arz eden bir iç yaşantılar ve davranışl... »»»
KİŞİLİK BOZUKLUKLARI “Kişilik Bozuklukları heterojen bir gruptur. Kişinin içinde yaşadığı kültürün beklentilerinden sapan ve kişinin sosyal ve iş yaşantısındaki işlevselliğini bozan, çok eskiden beri var olan, yayılgan esnemeyen davranış örüntüleri ve içsel yaşantılar olarak görülürler. Hepsi değil ama bazıları duygusal rahatsızlıklara neden olabilirler.”(Abnormal Psychology) Dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi, Kişilik Bozukluklarını işlerken öğrendiğimiz bazı şeyler tanıdığımız bazı insanları bize anımsatabilir. Kişi öğrendiği herhangi bir özelliği kendisinde yada çevresindeki bazı insanlarda tespit edebilir. Bu tıp öğrencisi(intörn) sendromu olarak da bilinir. Tıp ve p... »»»
► Kişilik Bozuklukları ve Kimlik Dr.Psk.Fatih SÖNMEZ
KİŞİLİK BOZUKLUKLARI VE KİMLİK Erik Erikson (1956) benlik kimliği kavramını ortaya atarak '' bireyin hem kendi içinde sürekli bir aynılık (kendilikte aynılık), hem de aynı biçimde dışsal sürekliliği yani insanlarla sürekli paylaşmayı'' ifade etmek için kullanmıştır Psikanalitik açıklamalarda ise kimliğin oluşumunu en erken dönem anne çocuk etkileşimlerinden kaynaklandığını ve kimlik oluşumu çekirdeğinde beden imgesi gelişiminin yer aldığı görüşünü desteklemektedir. Psikanalitik literatürde benlik, bedenle eşleştirilmiştir. Klinikte de kişilik bozukluklarında çarpık beden imgesi algılamaları, bulimia ve anoreksiyanın kişilik bozukluklarına eşlik ettiği ve bu patolojiye sahip kişilerin yoğu... »»»
► Kişilik Gelişimi ve Bozuklukları Psk.Nihal ARAPTARLI
Kişilik kavramı, bireyi diğerlerinden ayırt eden, tutarlı olarak sergilenen, bireye özgü özellikler bütünüdür. Kişiliğin oluşum ve gelişimi doğum öncesi, doğum sonrası, çocukluk ve ergenlik dönemindeki fiziksel koşullar ve öğrenme etkenleriyle biçimlenir. Kişilik gelişiminde, doğuştan gelen genlerle, ana babalardan çocuklara geçen özelliklerle, çevresel etmenler etkili olmaktadır. Kişiliğin gelişimini farklı bilim insanları, farklı kuramlarla açıklamaktadır. Freud’un Topografik Kişilik Kuramı, bireyin bilişsel etkinlikleriyle ilişkili olup, insan davranışlarının bilinçten öte, bilinçaltı ile ilişkili olduğunu vurgular. Freud’un Yapılsalcı Kişilik Kuramına göre ise; kişiliğin id, ego ve sü... »»»
GİRİŞ Elli yıl kadar önce kişilik bozuklukları ve psikozlar tedavi edilemez olarak bilinirdi. Psikoloji biliminin babası olan Freud, çalışmalarında öedipal dönem kaynaklı (3-6 yaş) nevrotik (histeri, konversiyon…) problemlerle ilgilenmiş, preöedipal dönemde (0-3 yaş) oluşan kişilik bozukluklarının (kişilik örgütlenmelerinin) ve psikotik bozuklukların (şizofreni v.b.) tedavi edilemeyeceğini söylemiştir. 1950’ li yıllardan sonra psikoloji ile ilgilenen çeşitli bilim insanları (Melanie Klein, Heinz Kohut, J. F. Masterson, John Watkins, Otto Kernberg,) kendi geliştirdikleri kuramlar doğrultusunda Kişilik bozukluklarını (örgütlenmelerini) tanımlamış, sınıflandırmış ve bunların tedavisine y... »»»
Kişilik bizim dünyada varlığımızı temsil eden en önemli yanımızdır, her insanda bir kişilik vardır, bozukta olsa. Bu anlamda ‘kişiliksiz’ tanımı yanlıştır. İnsan yavrusu bir mizaçla doğar, bu doğuştan gelen kişisel özelliklerimizle ilgilidir, kişilik mizacın bir üst seviyesi, yani aile ve çevreyle şekillenen kısmıdır diyebiliriz. Bunun üstü karakterdir. Karakter, bizim için doğru ya da yanlış olanın herkes için geçerli olması gerektiği gerçeğinin, etik kurallar doğrultusunda içselleştirilmesidir. Evlilikleri ve ilişkileri etkileyen en önemli ve çözülmesi gereken sorunların başında kişilik bozuklukları gelir. Kişilik bozukluğu, kişinin içinde yaşadığı kültürün beklentilerinden belirgin olarak... »»»
KİŞİLİK BOZUKLUKLARI,TÜRLERİ,SEBEPLERİ VE TEDAVİSİ Kişinin içinde yaşadığı kültürün beklentilerinden belirgin olarak sapan, sürekli, davranış ve iç yaşantı örüntüsü. Bu örüntü, bilişsel, duygulanım, kişilerarası işlevsellik, dürtü kontrolü alanlarından ikisinde kendini belli eder. Bu sürekli örüntü, çok çeşitli kişisel, toplumsal durumları kapsar. Toplumsal, mesleki alanlarda ya da önemli işlevsellik alanlarında bozulmaya yol açar. Değiştirilmez ve uzun sürüdür var olan bu örüntünü başlangıcı ergenlik ya da genç erişkilin dönemlerine rastlar. Başka bir mental bozukluğun bir görünümü ya da sonucu olarak açıklanmaz. Bir maddenin kullanımına ya da bir hastalığa, kafa travmasına bağlı olm... »»»
Pasif agresif olan kişiler, işleri ağırdan alan, engelleyici ve iş yavaşlatıcı davranışlar sergileyen, erteleme alışkanlığı olan, sabote edici davranışlar sergileyen kişilerdir. En basit olaylar karşısında küsüp kendilerini geri çekebilirler. Otorite ile olan ilişkileri dalgalanmalıdır, otoriteyi hem ret edilmesi gereken ve özgürlüğü kısıtlayıcı figürler olarak görebilirken aynı zamanda sempatik, cana yakın, babacan kişiler olarak da görürler. Ancak otorite onlardan bir iş istediğinde, boyun eğip işi yapması halinde o otoritenin boyunduruğunu kabul etmiş gibi görüneceklerini düşündüklerinden, işi erteleme ve yavaşlatma şeklinde sabote edici davranışlar geliştirirler. Otoriteyi desteleyen, ve... »»»
Borderline Kişilik Bozukluğu Borderline kişilik bozukluğu psikiyatri el kitabı olan DSM tanı kitabında kişilik bozuklukları kategorisinde bulunmaktadır. Yapılan son araştırmalara göre toplumda görülme sıklığı yüzde 3-5 oranında değişse de kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülmektedir. Borderline kişilik bozukuluğuna sahip kişilerin en tutarlı yanları tutarsız olmalarıdır. Bu bozukluğun en titip özelliğidir tutarsızlık. Bu bozukluğa sahip kişiler bir gün beğendikleri herhangi bir şeyi ertesi gün beğenmeyebilirler. Havanın bulutlu olması bir gün onlara çok iyi gelirken ertesi gün bu durum çok kötü gelebilir. Tabii ki herkesin zaman zaman karar değiştirdi... »»»
Malumunuz instagram günümüzdeki en popüler sosyal medya uygulamalarından biri haline geldi. Haliyle, görüşmelerimde ve danışan hikayelerinin içinde çokça geçer oldu. Geçen gün instagramda dolaşırken sayfaların, kullanıcılarının kişilik yapılanmalarını ne kadar çok yansıttıklarını düşündüm. Ve bunu maddeler halinde yazmaya karar verdim. Fakat peşinen söyleyeyim, hiçbir tespitim kesinlikle teşhis niteliğinde değildir. Lütfen yazıklarımı magazinsel boyutta değerlendirin Narsisistik Kişilikler 👍🏻 Narsisist kişilikler, içlerinde bulunan yoğun değersizlik duygusu sebebiyle kendilerini değerli kılacak somut veriler arar. Sürekli bir onaylanma ihtiyacı vardır. Narsisist bir instag... »»»
“Bazı insanların, sırf normal olabilmek için olağanüstü bir güç harcadıklarını kimse fark etmez.” Albert Camus Albert Camus’un bu sözü, sanırım kişilik bozukluklarının doğasını anlamak için oldukça çarpıcı bir sözdür. Kişilik bozuklukları, çoğu zaman diğer “normal” insanlar gibi olmak konusunda oldukça zorlanırlar, hatta öyle davranmak istediklerinde bunun için inanılmaz bir enerji harcarlar zira duyguları, düşünceleri, davranışları, yaşam stilleri, hayatı algılayış şekilleri birçok insanınkinden farklı ve onlar için zorlayıcıdır. Ben, kişilik bozukluğu olan bir insanı ayağına ters giymek zorunda kaldığı ve ay... »»»
ÇEKİNGEN KİŞİLİK BOZUKLUĞU Erken erişkinlikte başlayan ve değişik bağlamlarda ortaya çıkan  Toplum içinde çekingenlik  Yetersizlik duygularını Olumsuz değerlendirilmeyle ve aşırı duyarlılık ile giden yaygın bir örüntü olarak tanımlanabilir. Çekingen Kişilik Bozukluğu DSM-V Tanı Ölçütleri  1-Eleştirilme, onaylanmama ya da dışlanma korkuları yüzünden, kişisel ilişki kurmayı gerektiren işle ilgili etkinliklerden kaçınır.  2-Seveceklerini kesin olarak bilmedikçe insanlarla ilişkiye girmek istemez.  3-Utandırılacağı ya da alay edileceği korkusu yüzünden yakın ilişkilerde tutuk davranır.  4-Toplumsal durumlarda eleştirilme... »»»
MÜKEMMELLİYETÇİLİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU MUDUR? Hemen hemen herkes hayatın belirli dönemlerinde, belirli işlerde, belirli durumlarda ve belirli konular hakkında aşırı hassasiyet gösterebilir. Prensipler, kurallar, olmazsa olmazlar her insanın hayatında vardır ve hayati önem arz ederler. Ancak Mükemmeliyetçi Kişilik Bozukluğu bundan farklı bir durumdur. Bu kişilik bozukluğuna sahip kişiler aşırı derece kuralcı ve takıntılıdırlar. Aşırı kontrolcü olma ve düzen konularında sürekli olarak kafa yormanın olduğu bir kişilik örüntüsüdür. Bu kişilik bozukluğuna sahip kişiler büyük resmi görmekte zorlanırlar, parçalarla ve ayrıntılarla aşırı derecede ilgilenirler. Hayatın ve başarının ayrı... »»»
Nevrotik rahatsızlıklarla psikotik rahatsızlıkların tam arasında kalan ne tam nevrotik ne de tam psikotik gruba dahil edilemeyen kişilerin yaşadığı rahatsızlıktır Borderline (Sınır) Kişilik Bozukluğu. Psikiyatri dünyasında ilaçlara da çok iyi tepki vermeyen bu grup yakın zamana kadar diğer kişilik bozuklukları gibi tedavisi imkansız rahatsızlıklardan biri olarak kabul ediliyordu. Son yıllarda psikoterapi dünyasındaki gelişmelerle birlikte uzun süreli psikoterapi alan sınır kişilik bozukluğu yaşayanların tedavi edilebilir oldukları görüldü. Bu tanıyı alan kişiler özellikle terk edilme durumuna; hatta terk edilme ihtimaline karşı aşırı duyarlı, şiddetli şekilde terk edilme ve yalnızlık k... »»»
İnsanlar arasındaki ilişkilerde bir insanın diğer bir insandan her yönüyle emin olmasına "güven duygusu",bu güven duygusunun karşılıklı olmasına da "güven ilişkisi" diyoruz.Güven ilişkisi insanlar arası ilişkilerde dürüstlük,tutarlılık ve sadakat üzerinden kurulur ve bunların sağlıklı devamı üzerindan de yaşamın tamamına yansır.Hiç şüphe yok ki insanların güvenmeye ve güven ortamına ihtiyacı vardır.Bir insanla ama eş olarak,ama dost olarak,ama arkadaş olarak,ama komşu olarak,ama akraba olarak bir şeyleri sağlıklı ve uzun soluklu olarak paylaşmanın yolu güven ilişkisinden geçmektedir.İlişkilerde güven kendiliğinden oluşmaz;dürüstlüğün, tutarlılığın ve vefanın bir sonucu olarak zamanla oluşur.... »»»
Kişiliğin Doğum Yolculuğu İnsan yaşamında iki doğum süreci yaşıyor. Birincisi annemizden doğduğumuz fiziksel doğum süreci. Tüm işleyişi, doğa kurallarınca belirlenmiş ve hiç birimizin farklı yaşamadığı bir yaşam süreci. İkincisi ise bize ait tüm özelliklerimizin ve diğerlerinden farklılığımızı oluşturan, davranışlarımızın düşüncelerimizin ve duygularımızın bir anlamda kişiliğimizin doğumu. Bu doğum her birey için kendine has olmakta ve ortalama 18--20 yıl kadar sürmektedir. Bu doğum sürecinin önemli ara dönemleri ve bir çok etkileyeni olmaktadır. Ara dönemlerden birincisi, 0-2 yaş olan ve kişiliğin temellerinin atıldığı dönem, ikincisini ise kişiliğimizin yaşama sunuluş aşamasını oluşt... »»»
► Kişilik Testleri Psk.İlhan BOZKURT
► Narsistik Kişilik Bozukluğu Uzm.Psk.Rumeysa GÜNAY
► Kişilik Bozukluğu Nedir? Uzm.Psk.Osman İLHAN
► Antisosyal Kişilik Bozukluğu Uzm.Psk.H. Fatih DANE
► Borderline Kişilik Bozukluğu Psk.İlknur PEDER
► Kronik Depresyon Uzm.Psk.Sezen ÖZÜTEK EREM
► Borderline Gözünden Hayat Psk.Emine SOYBAY
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Eğitim - Seminer - Konuşma
■ Uzmanlık alanınızda çeşitli platformlarda konuşma yapıyor ya da eğitim mi veriyorsunuz?

■ İlgi duyduğunuz konu ile ilgili konuşmacı ya da eğitmen arayışında mısınız?

■ O zaman Makronot Ailesi’ne hoş geldiniz!..
Kişilik Bozuklukları Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Esra ÜNAL ŞENGÜL Fotoğraf
Uzm.Psk.Esra ÜNAL ŞENGÜL
İstanbul
Uzman Klinik Psikolog - Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi167 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Dr.Mehmet TEKNECİ, İstanbul
Uzm.Psk.Hülya TOPAL, İçel (Mersin)
Psk.Aylin DEMİRAY, İstanbul
Psk.Namık ACAR, Kocaeli
Psk.Saadet UÇAN, İstanbul
Psk.Ferit KARADAŞ, Diyarbakır
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Ali GÜLNAR, İçel (Mersin)
Psk.Selin KARA, Kocaeli
Psk.Afra ÇETİN, İstanbul
Psk.Burak ASLAN, İçel (Mersin)
Psk.Zeynep BALKIZ, İstanbul
Psk.Dnş.Ayla KETRE, İçel (Mersin)
Psk.Emine SOYBAY, İstanbul
Psk.Serap SÖZEN, İstanbul
Dr.Fahri DAVULCU, İstanbul
Dr.Hira Selma KALKAN, İzmir , Psikiyatrist
Psk.Elif BAYBUĞA, İstanbul
Erkan ÖZEN, İstanbul
Psk.Esra Naz ÖZEL, İçel (Mersin)
Psk.Yaprak GÜLMEZ, İstanbul
Psk.Lale TUNCEL, İstanbul
Psk.İlhan BOZKURT, İstanbul
Psk.Başak SOYSAL, İstanbul
Ebru EKİN, Muğla
Psk.Engin EKER, İstanbul
Dr.Ceyda GÜVENÇ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Endam GÜMÜŞ, İstanbul
Dr.Agah AYDIN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Başar AKMAN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Müge KIYICI, İstanbul
Psk.Ahu BULDUR, İstanbul
Yrd.Doç.Dr. Onur Okan DEMİRCİ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Özge SEZEN, İstanbul
Psk.Güneş GÜMAN, İstanbul
Uzm.Psk.Sibel ŞEN, İstanbul
Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Gonca BAĞLAR, Eskişehir
Dr.Serhat İPEKÇİ, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Demet BALCI, Antalya
Psk.Remzi KARAKAYA, Zonguldak
Dr.Müberra YENİŞAR, Bursa , Tıp Doktoru
Psk.Ece KONURALP, İstanbul
Psk.Meltem TUKSAL, İstanbul
Psk.Orçun AYKOL, İstanbul
Psk.Seda NARİNÇ, İstanbul
Psk.Gülsün BAYAN, Balıkesir
Doç.Dr.Murat YÜCE, Samsun , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Zehra EROL, İstanbul
kişilik bozuklukları KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların kişilik bozuklukları KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
.
İlgili Kavramlar
obsesyonlar, obsesif kompulsif kişilik, takıntılar, takıntı, kişilik bozukluklarında tedavi, paranoid bozukluk, çekingen kişilik, şizotipal kişilik, antisosyal kişilik, borderline kişilik, narsistik kişilik, histrionik kişilik, bağımlı kişilik, kişilik, paranoid kişilik bozukluğu, şizoid kişilik bozukluğu, şizotipal kişilik bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluğu, borderline kişilik bozukluğu, sınır kişilik bozukluğu, histerionik kişilik bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu, çekingen kişilik bozukluğu, bağımlı kişilik bozukluğu, obsesif kişilik bozukluğu, kişilik nedir, kişiliği tanımı, farklı kişilik, kişilik özellikleri, kişilik bozuklukları nelerdir, kişilik bozuklukları türleri, kişilik bozukluklarının sınıflandırılması, kişilik bozukluğu, kişilik bozukluğu türleri, kişilik bozukluğu çeşitleri, paranoid, şizoid, şizotipal, bağımlı, pasif-agresif, çekingen, narsistik, histrionik, kişilik yapılanması, kişilik bozukluklarının tedavisi, kişilik bozukluklarının nedenleri, narisistik, borderline, paranaoid kişilik bozukluğu, histrionik kişilik bozukluğu, narsisistik kişilik bozukluğu, kaçıngan kişilik bozukluğu, obsesif kompulsif kişilik bozukluğu, obsesyon, paranoid kişilik, bağımlılık, kimlik, sınır kişilik örgütlenmesi, sınır örgütlenme, ağır kişilik bozuklukları, kimlik dağılması, kişilik gelişimleri, kişilik gelişimi, kişilik bozuklukları tedavisi, çoklu kişilik bozukluğu, kişilik bozukluğu nedir, kişilik bozukluğunun tedavisi, ilişkilerde kişilik bozuklukları, ilişkilerde kişilik, narsizm, kuşku, içekapanım, antisosyal, anti sosyal, histeriyonik kişilik bozukluğu, narsist, çekingenlik, obsesif-kompulsif, pasif agresif, histrionik kişilik bozuklukları, mmpı, kişilik testi, mmpı testi, mmpı kişilik testi, karakter testi, psikoloji testi, yetenek testi, sevgi testi, zeka testi, kariyer testi, aşk testi, kişilik testleri, kişilik analizi, kişilik envanteri, kişilik testleri çöz, kişilik testler, kişilik testi yap, kişilik testi nedir, gelişim testi, kişilik testi uygula, kişilik psikolojisi


01:43
Top