2007'den Bugüne 88,785 Tavsiye, 27,435 Uzman ve 19,557 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Şizoid
Şizoid Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Şizoid Kavramı ile İlgili 21 Makale
► Şizoid Dilemma Psk.Esra ERDOĞAN
Elde yok sıfır Şizoid dilemma (ikilem), bana hep rotaları sıfır noktasına bakan ama bu nokta ile de kendi arasındaki mesafeyi tam olarak kestiremediğinden bir ileri bir geri sürekli -1 +1 mesafesinde seyir eden yalnız gemileri anımsatır. Uzaklaştığında ve kendini güvenli hissettiği yerlerde mutludur. Bunun sebebi duygularını salıvermekten korkuyor olmasıdır. Hayatını içerideki fantezi dünyasında yaşayan şizoid kişi; bu sayede dış dünyadaki istenmeyen durumlardan korunur… Rekabeti sevmez, kapalı perdeler, genelde yalnız bir yaşam tam da onlara göredir. Çok ilkel düzeyde olanlar evlenemez, yakın ilişkilere giremezler, daha yüksek düzeyde ki şizoid kişilikler evlenebilir ve yakın dostları... »»»
► Şizoid Kişilik Bozukluğu Psk.Dnş.Fatih FİDAN
Şizoid Kişilik Bozukluğu Şizoidkişilik bozukluğu, kişinin sosyal ilişkilerden kaçındığı ve insanlarla etkileşim halinde olmaktan rahatsızlık duyduğu bir durumdur. Bu bozukluğa sahip kişiler yakın ilişkiler kurmaktan kaçınırlar, topluma karışmaktan rahatsızlık duyarlar ve duygularını ifade edemedikleri için soğuk görünürler. Duygu durumlarını açıkça gösteremezler; sevinçlerini, öfkelerini ve üzüntülerini dışa dönük bir biçimde yaşayamazlar; hissiz sıkılgan ve kayıtsız görünürler. Cinsel yakınlaşmaya çok az ilgi gösterirler veya hiç ilgi göstermezler. Yakın ilişkilerde aşırı duyarlı, alıngan ve kuşkucu davranabilirler. Dokuz tane şizoid faktör vardır; içe dönüş, geri çekilme, narsisizm... »»»
► Şizoid Kişilik Bozukluğu Psk.Dnş.Burcu SUVARİ
ŞİZOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU Eski Yunancada ayrık,bölünmüş anlamına gelen şizo(schizein) sözcüğünden türetilmiş olup şizofreniye yatkın kişilik anlamında kullanılmıştır uzun süre. Kavramın gelişimine baktığımızda betimleyici psikiyatrideki kırmızı ince çizgi olarak anılan dar aralıktan daha ileri seviyelere taşınmıştır. Kraepelin, Bleuler, Kretschmerın gözlemlerini açıklamada ve bu gözlemleri entegre etmede en büyük adım İngiliz ekolünün klinisyenleri olan Fairnbairn ve Guntrip’tir. Fairnbairn, geniş kapsamlı bir tanımla psikopatolojiyi nevrotik, şizoid, psikotik olmak üzere 3 temel düzeye ayırmıştır. Şizoid olgusunun insan doğasının özünde olduğunu söylemiştir. Psikopatolojinin sınırlı bir b... »»»
► Şizoid Kendilik Bozukluğu Psk.Zeynep BALKIZ
ŞİZOİD KENDİLİK Toplumun %7,5 unu etkilediği öne sürülmektedir.Çeşitleri bulunmaktadır ama temel özelliklerinden birisi sıkılgan ve içedönük olmalarıdır.Bu görünüşlerinin arkasında aslında ilişki kurma ihtiyaçları vardır dış dünyanın parçası gibi hissetme arzuları vardır.Yakın ilişki onları korkutur ve kaygılanırlar bu yüzden isteseler de yakın ilişkiden zevk alamazlar.Dünyayı test ederler güvenli olup olmadığını görmek için güvensizlik hissedince geri çekilirler.Çünkü kimse onları anlamaz hissiyle dolarlar.Dünyaya ne kadar yakınlaşacağım veya ne kadar uzak duracağım arasında ikilem yaşarlar.Buna şizoid dillema denir.Bir yandan dünyaya yakınlaşma arzusu bir yandan da güvenli dünya arayışı... »»»
► Şizoid Kişilik Yapısı Psk.Tuncay ÇALIKOĞLU
ŞİZOİD KİŞİLİK YAPISI: Harry Guntrip 1969'da şizoid kişiliği tanımlayan dokuz temel karakter özelliği belirlemiştir. Bu karakter özellikleri aşağıda sıralanmıştır: İçe Dönüklük: Guntrip'e göre şizoid kavramı, duygusal olarak dış dünyadan kopma anlamında değerlendirilmiştir. Bu bireylerde, libidinal enerjinin ve arzunun tümü, içsel nesnelere yönelmektedir. Şizoid birey, şaşırtıcı derecede zengin, yoğun bir fantezi ve hayal dünyası içinde yaşar. Bu fantezi dünyası, istenilen herhangi bir zamanda kolaylıkla gözlemlenebilir hale gelebilir. Ancak çoğunlukla şizoid bireyler, bu yaşamlarını sır gibi gizli tutarlar. Şizoid birey, dış dünya ile ilişkisini o derece kesmiştir ki dış gerçekliği... »»»
► Şizoid Kişilik Bozukluğu Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
Bu kişiler başkalarına özlem duymadan tek başlarına bir yaşam sürerler. Tek bir etkinlik çerçevesinde kalırlar. Başkalarıyla olduklarında kendilerini rahat hissetmezler ve göz ilişkisi kurmazlar. Duygulanımları sınırlı ve yüzeyseldir. Başkalarının yanında gereksiz yere çok ciddi olabilirler, başkalarından korku duyabilirler ya da aldirmaz bir tutum sergileyebilirler. Olayların gülünç yanlarıyla hiç ilgilenmezler. Kısa yanıtlar verebilirler, kendiliğinden konuşmazlar, bazen acayip mecazlı anlatımları olur. Cansız nesnelerden ya da doğaötesi kurgulardan büyülenebilirler ya da matematik, astronomi ve felsefi akımlarla ilgilenebilirler. Genellikle çekingen bir yapıları vardır ve günlük yaşam ola... »»»
► Erotomani ve Şizoid Kişilik Psk.Ceyda ŞENEL
Tek kişilik aşk oyunu "De Clérambault Sendromu" Bu hafta, tehlikeli ve tek taraflı bir aşk hikâyesini paylaşmak istiyorum sizlerle. Meltem, yirmi altı yaşında, kendi halinde yaşayan sosyal çevresi olmayan evden işe, işten eve giden bir kızdı. Bir gün, birlikte çalıştığı kız arkadaşının ısrarlarına karşı koyamayıp, çalıştıkları şirketin sene sonu yemeğine gitti. Ve ne olduysa ondan sonra oldu. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Selim bey'le ayaküstü yaptığı çok kısa sohbetin ardından âşık oldu. Bir süre sonra, onun da kendisini delice sevdiğini fakat aynı yerde çalıştıkları için bugüne kadar açılamadığını düşünmeye başladı. Peşinden de Meltem'in Selim Bey'e telefon ve mesaj tacizleri b... »»»
Kişilik; kişinin içgüdüleri ve ahlaki talepleri ile dışsal gerçeklikleri arasında uzlaşma sağlayabilmek için kullandığı benlikle uyumlu, sürekli ve oldukça kestirilebilir önlemler toplamıdır (Akhtar, S.2009). Kişilik bozukluğu ise, kişiliğe temel özelliklerini veren davranış kalıplarının aşırılığı ile tanımlanır. Ya da; kişinin kültürel normlar ve beklentiler bağlamında adaptif (uyumsal) olan bir kendilik kimliği geliştirmede ve kişiler arası işlev kapasitesinde yetersizlik göstermesidir. Şizoid kişilik bozukluğu ise; endişe verecek kadar yoğun bir nesne ilişkisi gereksinimine karşı katı bir savunma olan, toplumsal ilişkilerden geri çekilmedir. Şizoid kişilik bozukluğunun t... »»»
"Bazı insanların sırf normal olabilmek için olağanüstü enerji sarf ettiklerini kimse bilmez." Albert Camus Şizoid Kişilik Nedir? ‘Şizoid’ kelimesi kökenini, Latince ‘ilişkisi kesik’ anlamına gelen ‘schizo’ kelimesinden almaktadır. Literatürde ‘çekingen kişilik bozukluğu’ olarak da geçen bu kişiliklerin, kendileriyle ve yaşadıkları hayatla ilişkileri tam değil, kesiktir. Bu bağlamda şizoid kişilikler, belli tutum ve davranışları ile diğer insanlardan belirgin bir şekilde ayrılmaktadır. Şizoid kişilik yapılanmasındaki kişiler, izolasyon (duyguların yalıtımı ya da hissizleşm... »»»
"Bazı insanların sırf normal olabilmek için olağanüstü enerji sarf ettiklerini kimse bilmez." demiştir Albert Camus ve sanırım onun bu cümlesi, toplumda az bilinen ama aslında çoğu kişide az ya da çok orada bulunan şizoid kişiliği tanımlayan en iyi cümleler arasındadır. Bu yazımda şizoid kişilik bozukluğu nedir, nasıl oluşur ve kişilerin yaşamlarını nasıl etkiler ondan bahsedeceğim. Öncelikle konunun daha da iyi anlaşılması için yine hayali bir vaka örneğine yer vereceğim sonrada soru-cevap şeklinde şizoid kişilik bozukluğun ayrıntılarına açıklık getirmeye çalışacağım. Her zaman olduğu gibi konunun daha net anlaşılması için uçlarda bir şizoid kişilik bozukluğu vakası belirledim, o yüzden ok... »»»
SEVDİĞİNİZ İNSANDA KİŞİLİK BOZUKLUĞU OLABİLİR KİŞİLİK BOZUKLUKLARI Tanım : Kişinin içinde yaşadığı kültürün beklentilerinden belirgin olarak sapan, sürekli, davranış ve iç yaşantı örüntüsü. Bu örüntü, bilişsel, duygulanım, kişilerarası işlevsellik, dürtü kontrolü alanlarından ikisinde kendini belli eder. Bu sürekli örüntü, çok çeşitli kişisel, toplumsal durumları kapsar. Toplumsal, mesleki alanlarda ya da önemli işlevsellik alanlarında bozulmaya yol açar. Değiştirilmez ve uzun süredir var olan bu örüntünü başlangıcı ergenlik ya da genç erişkinlik dönemlerine rastlar. Başka bir mental bozukluğun bir görünümü ya da sonucu olarak açıklanmaz. Bir maddenin kullanımına ya da bir h... »»»
► Gerçekten Depresyonda Mısınız? Psk.Gülsen SÜSLÜ
► Kişilik Bozuklukları Psk.Gonca BAĞLAR
► Kişilik Bozuklukları Psk.Dnş.Sezen SALİHOĞLU
► Kişilik Bozuklukları Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, Psikiyatrist
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Şizoid Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Semra TANAS, İstanbul
Dr.Mehmet TEKNECİ, İstanbul
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Necdet DÖNMEZ, İstanbul
Psk.Sude FERALİ, İstanbul
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Psk.Ali GÜLNAR, İçel (Mersin)
Psk.Meral KAYA, İstanbul
Dr.Emine Filiz ULUHAN, Antalya , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Fatih PULAT, Balıkesir
Psk.Zeynep BALKIZ, İstanbul
Dr.Fahri DAVULCU, İstanbul
Erkan ÖZEN, İstanbul
Uzm.Psk.İpek EROL, İstanbul
Psk.Ceyda ŞENEL, İstanbul
Uzm.Psk.Fatma EFE, İstanbul
Psk.Egemen TUĞRUL, İstanbul
Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Gonca BAĞLAR, Eskişehir
Psk.Demet BALCI, Antalya
Doç.Dr.Selim TÜMKAYA, Denizli , Psikiyatrist
Dr.Müberra YENİŞAR, Bursa , Tıp Doktoru
Uzm.Psk.Özlem EFE, İstanbul
şizoid KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların şizoid KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
şizoid dilemma, şizoid kişilik bozukluğu, kişilik bozukluğu, şizoid kişilik, şizoid kendilik bozukluğu, şizoid kendilik, şizoid kişilik yapısı, şizoid bozukluk, şizoid nedir, asosyal, kişiliksiz, şizoid kişi, şizoid bozukluk nedir, şizoid bozukluk belirtleri, aşırı kayıtsızlık, aşırı çekingenlik, aşırı ilgisizlik, aşırı asosyallik, aşırı tepkisizlik, erotomani, de clerambault sendromu, şizoid kişilik örgütlenmesi, şizoid kendilik örgütlenmesi, şizoid tedavisi, şizoid terapisi, yalnızlık terapi, asosyal terapi, kendilik bozuklukları, kendilik üçlüsü, masterson terapisi, masterson kuramı, şizoid hastalığı, gizli şizoid, depersonalizasyon, şizoid kişilik nedir, şizoid kişiliğin özellikleri, schizo, şizoid kişilik yapılanması, şizoid kendilik bozukluğu şizoid, yabancılaşma, uzaklaşma, yakınlaşma, kişilik bozuklukları, kişilik bozukluklarında tedavi, paranoid bozukluk, çekingen kişilik, şizotipal kişilik, antisosyal kişilik, borderline kişilik, narsistik kişilik, histrionik kişilik, obsesif kompulsif kişilik, bağımlı kişilik, kendilik, sahte kendilik, gerçek kendilik, narsisistik savunma, borderline savunma, şizoid savunma, antisosyal savunma, depresyon, paranoid, şizotipal, bağımlı, pasif-agresif, çekingen, narsistik, histrionik, paranoid kişilik bozukluğu, narisistik, borderline, kişilik, şizotipal kişilik bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluğu, borderline kişilik bozukluğu, sınır kişilik bozukluğu, histerionik kişilik bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu, çekingen kişilik bozukluğu, bağımlı kişilik bozukluğu, obsesif kişilik bozukluğu, narsizm, kuşku, içekapanım, antisosyal, anti sosyal, histeriyonik kişilik bozukluğu, narsist, çekingenlik, obsesif-kompulsif, paranaoid kişilik bozukluğu, histrionik kişilik bozukluğu, narsisistik kişilik bozukluğu, kaçıngan kişilik bozukluğu, obsesif kompulsif kişilik bozukluğu


20:31
Top