2007'den Bugüne 83,084 Tavsiye, 26,199 Uzman ve 18,438 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Benlik
Benlik Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Benlik Kavramı ile İlgili 78 Makale
Benlik Kavramı Alan yazında benlik saygısıyla birlikte benlik kavramının da açıklandığı ve aralarındaki farkı ortaya koymak adına tanımlamalar getirildiği görülmektedir. Benlik, insanın kendi benliğini algılayış ve kavrayış biçimidir. Kişinin kendini nasıl görüp, nasıl değer biçtiğini anlatır. Kişi kimi alanda kendini yüceltebilir, kimi alanda küçültebilir (Yörükoğlu, 2004, sy.124 ). Kulaksızoğlu’na (2006, sy.78-79) göre; benlik kavramı, bireyin kendini algılamasına ve değerlendirmesine ilişkin geliştirdiği görüşler olarak tanımlanabilir. Bu kavram, birçok farklı açılardan düşünülebilir. Benlik, kişinin kendini nasıl anladığı, yani kendisiyle ilgili farkındalığıdır (Kağıtçıbaşı, 2010,sy.11... »»»
► Benlik-Benlik Saygısı ve Ana-Baba Tutumları Uzm.Psk.Mehmet Emin KIZGIN
Son yıllarda aileye ve çocuğa büyük önem verilmekte, ailenin ve çocuğun değişik boyutlarını içeren birçok araştırma ve çalışma yapılmaktadır. Bütün araştırma ve çalışmalarda ortak olan görüş ailesinin, toplumun temel yapı taşı, temel birimi olduğu ve üyelerinin ruhsal bakımdan sağlıklı ve mutlu olmasının ve olumsuz yönlerine büyük önem verilmiş, araştırma ve çalışmalar bu yönde gerçekleştirilmiştir. Çocuğun, canlılar içinde en yoğun bakımla, en ince özenle, en uzun sürede olgunlaşan bir varlık olduğu bilinmektedir. Bunun için çocuğun uzunca bir süre korunması, kollanması, desteklenmesi ve yönlendirilmesi gereklidir. Çocuklar beden hastalıkları gibi, ruhsal örselenmelere karşı da oldukça ... »»»
► Benlik Saygısı Psk.Muharrem ÇAPKIN
BENLİK SAYGISI Benlik saygısı, kişinin algıladığı benlik imgesi ile ideal benlik algısı arasındaki farkın değerlendirilmesidir. Bireyin, ortaya çıkan bu farkı nasıl değerlendirdiği ve duygusal olarak bundan nasıl etkilendiği önemlidir. Ulaşılmaya çalışılan benlik ile şu andaki benlik algısı arasında fark olması normaldir ve bu durum doğal kabul edilmelidir. Benlik saygısı bedensel özellikler, zeka, yetenek, onur gibi bazı özelliklere bireyin olumlu düzeyde bakabilme kapasitesidir. Bir anlamda benliğin duygusal yanıdır. Benlik saygısı yüksek bireylerin, kendilerini olumlu algılayan, yaratıcı, kendilerini saygı ve kabul görmeye değer bulan, deneyimlerini paylaşmaya istekli ve... »»»
İSTEMEK VE BENLİK İstemek ve isteyebilme gücünü kendinde bulmak. Herkes bir şeyler ister ama kimileri isteyemez. İstemek, arzudur ihtiyaçtan ziyade. İhtiyaç daha bir elzem olandır.Sanki istek elzem değildir.Çoğu insan isteyemez. Verilmesini bekler.Ya da ince düşünceye sahip insanlarla birlikte olmak ister.Onlar istemeden verirler diye. İstemek kimine göre ''eyvallah'' etmemek, kimine göre bir zayıflık kimine göre ise hak etmemektir. Toplumuzda çoğu insan istemek konusunda kendilerindeki yetersizlikten ziyade bunu başka türlü tanımlamalarla geçiştirirler.İstemek yerine, başkalarının isteklerinin kahyalığını yaparlar. Bir başkasının hakkını savunmak daha kolay gelir.Çünkü kendisi için bir ş... »»»
BENLİK VE KİMLİK KİMLİK Sunumuma öncelikle kimlik konusunun daha iyi anlaşılması için kimliğin çok kısa ve genel tanımı olarak; “kimlik kişinin kim olduğunun ve ne olduğunun farkında olmasıdır “ tanımıyla başladım. Dereboy (1993)’un “kimlik, bireyin kendini birey olarak benzersiz ve kendine özgü bir tarz i.inde var olduğunu ve bu tarzın süreklilik gösterdiğini duyumsayışıdır” tanımıyla kimlik kavramının tanıttım. Daha sonra kimlik kavramının literatürde tarihsel gelişin çerçevesinde psiko-analizci çerçevede sosyal boyutların ihmal edilerek başladığını ve sonraki yıllarda sosyal psikolojinin gelişmesiyle sosyal boyutla... »»»
BENLİK ALGISI Her insan ilk yaşantı deneyimlerini içinde doğduğu ortamın bir üyesi olarak edinir. Bu ortam genellikle ailedir. Anne-baba ve varsa kardeşler bu ortamda tanışılan ilk insanlardır. İlk öğrenilen birçok kavram o insanlardan öğrenilir. Bu ilk öğrenilenlerden en önemlisi de bireyin kendisi ile ilgili olarak geliştirdiği duyguları ve düşünceleridir. Anne-baba-çocuk arasında yaşamın ilk yıllarında gelişen güvenli bağ, bireyde sağlıklı bir benlik bilincinin ve kendisini önemli, değerli hissetme duygusunun yerleşmesine yol açar. Çocukluğun ilk dönemlerinde yerleşen benlik algısı ergenlikte ve ileriki yaşlarda etkisini gösterir. Benlik algısının olumlu gelişmesi başkalarına zara... »»»
BEDEN, BENLİK VE KİMLİK Bedenin algılanışı benliğin derinliklerinden gelen yansımaların kırılmalarıyla ortaya çıkar. Benliğin derinliklerinden yüzeye gelene kadar çok yol kat eder ve bu yolun sonucunda bedenin tasarımı oluşur.Tasarımlanan beden artık görünenden farklıdır.bu farklılığın niceliği ise benliğin yapılanmasıyla şekillenir.Yapılanan ve yapılanmaya devam eden yani dinamik olan beden dönem dönem şekillenir.Benlik yapısı ve bedenin tasarımı da kimliğin oluşumuna açılan kapıdır.Beden benlik ve kimlik arasındaki bu geçişimlerle etkileşimli ve bütünleşmiş bir yapı ortaya çıkar.Benlik bedeni sarar,kapsar.Kimlik ise bir sonuçtur.Benlik ve beden birbiriyle daha çok kenetlenmiş iki unsur... »»»
Benlik Saygısı Nedir? Harter’a göre benlik saygısını “bir birey olarak kişi kendisini ne ölçüde sevmekte, kabul etmekte ve kendisine ne ölçüde saygı duymakta” sorusu ile açıklama çalışmıştır. Harter, benlik saygısına ilişkin iki farklı kuramsal görüş sunmaktadır. Bunlardan birincisi, William Cames’in görüşüdür ki burada benlik saygısı bireyin belirli bir alanda algılanan başarısının oranı olarak görülmektedir ki birey burada başarıya odaklanmıştır. İkinci kuramsal görüş C. Horton Cooley’in olup, bu görüşe göre benlik saygısı kişinin kendisi için önemli olan kişilerin kendisini nasıl gördüğüne ilişkin algısıdır. Benlik saygısı ile diğer değişkenler arasındaki ilişkiler yoğun olarak araş... »»»
İnsan ilişkileri içinde en uzun ömürlü ve en önemli etkileri olanı hiç kuşkusuz ana-baba ile çocuklar arasında olan ilişkilerdir. Aslında bir çocuğun yetişmesinden, başarı ya da başarısızlıklarından yalnızca veya yüzde yüz ana-babayı sorumlu tutmak doğru değildir. Çünkü çocuk, yalnızca ana-babasının, aile eğitiminin etkisi altında kalmış olsaydı, bir ailedeki tüm çocukların, birçok özellikleri yönünden birbirlerinin aynı olmaları gerekirdi. Her çocuk ailenin bir parçasıdır, fakat onun yetişmesi ve gelişmesinde okulun ve en geniş anlamda toplumunda sorumlulukları, katkıları vardır. Aile de, çocukların yetişmesi sırasında onlara rehberlik ve yardımda bulunan kurumlardan birisidir. Fakat en öne... »»»
İlkel insanlardan günümüze değin müzik, insanlık tarihinin her döneminde yer almış önemli parçalardan biridir. Müziğin, insanlık tarihi boyunca çeşitli kültürlerde insan duygularını etkilemek, kendini ifade etmek ve hastalıkları tedavi etmek amacı ile kullandığı, bilinmektedir. ( Covigton, 2001; Kömürcü, 1999). Eski Yunanlılar müziği her türlü erdemin kökeni sayarlardı. M.Ö 585-500 yılları arasında yaşayan büyük Yunan filozofu ve matematikçisi Pythagoras, umutsuzluğa düşen bireyleri veya çabuk öfkelenen hastaları belirli melodilerle tedavi edebilme olanağı üzerinde durmuştur (Bal, 2002). Müzik 20. Yüzyılın ilk yarısında hastane ortamında kullanılmış ve Thomas Edison’un 1877 de fonografi b... »»»
DÜŞÜK BENLİK SAYGISI SAĞLIKLI İLİŞKİYİ ÖLDÜRÜR; Düşük benlik saygısı buna öz-güven eksikliği, kendisinin diğer insanlardan daha değersiz ve yetersiz olduğuna inanma şeklinde de tanımlayabiliriz. Bu duygulara sahip bir kişinin kurduğu ilişki bu düşünce ve duygularla sinsi bir şekilde kemirildiği, içinin oyduğunu ve nihayetinde acılı bir şekilde ilişkilerinin öldüğünü görürüz. Değersizlik ve yetersizlik duygularının farkında olmayan ya da farkında olup bu duygu ve düşüncelerini gireceği ya da girdiği ilişki içerisinde bunların hallolacağını düşünmek kişiyi çok büyük hayal kırıklıklarına uğratır ve kişiyi çok yoğun acılar bekler. Çünkü bu kişi sürekli değer görmediğinden , değer v... »»»
Kişilerarası İlişkilerde Benlik Sunumu - Sosyal Yaşamda ve İş Yaşamında İyi İzlenim Bırakmak – İmaj Yönetimi İnsanlar hayatları boyunca gerek iş yaşamlarında, gerekse sosyal yaşamlarında insanlar üzerinde nasıl bir izlenim bıraktıkları ile ilgilenirler. Çevrelerinde iyi izlenimler bırakabilmek isterler. İş yaşamında ve sosyal yaşamda iyi bir imaj oluşturabilmek kişilerin başarısını doğrudan etkileyeceği için oldukça önemlidir. İnsanoğlunun başkalarına güzel görünmek, onlar üzerinde iyi izlenim bırakmak için sergiledikleri davranışlar izlenim yönetimi ya da benlik sunumu kavramı ile açıklanabilir. Kişinin bilişsel ve devinişsel alanda kendini sunması anlamına gelen benlik sunumu, ba... »»»
Özgüven (Benlik Saygısı) kişinin kendiyle ilgili yaptığı değerlendirme sonrasında kendinden memnun olup olmaması, kendini bedensel ve psikolojik olarak yeterli, güçlü, önemli, başarılı sağlam bulup bulmamasıyla, kendisini nasıl bulduğuyla ilgili bir kavramdır. Kişinin kendinden hoşnut olması benlik saygısının ve özgüvenin yüksek olduğunun göstergesidir. Kişinin sahip olduğu özgüven hem kendi iç dünyasında hem kişiler arası ilişkilerde hem de iş hayatında büyük önem taşır. Benlik saygısı (özgüven) kişinin diğer insanlarla nasıl ilişkiler kuracağını, ilişki içinde ki pozisyon ve gücünü belirlemede ki en önemli psikolojik özelliktir. Bir kişinin özgüveninin olmaması diye bir şey söz konusu deği... »»»
Annenin sıcak, huzurlu ve güvenli dünyasından karmaşanın, belirsizliklerin ve kaosun olduğu gerçek dünyaya geliriz. Gerçek dünya da yaşayabilmek o kadar da kolay değildir. Bir taraftan kendimizi tanımaya ne olduğumuzu anlamaya çalışırken bir taraftan da çevrenin tehlikelerinden kendimizi korumaya çalışız. Çevreyle kurduğumuz iletişim bizim dünyayı tanımamızı sağlarken temas anında yaşadığımız duygular da kendimize ilişkin düşünceler oluşturmamıza sebep olur. Yani iletişim kurduğumuz kişileri yada nesneleri kendimizi iyi hissettiriyorsa olumlu yaşantı, kötü hissettiriyorsa olumsuz yaşantı olarak kodlarız zihnimize. Kendimizi ve çevremizdeki kişileri temas anında olayın bizde yaşattığı duyguya... »»»
ÇOCUKLUĞUN MİRASI ; HAYATTA KALMA STRATEJİLERİ İnsanlar , temel bir çaresizlik durumu ile dünyaya gelirler.Yeni doğan insan yavrusu kendine bakabilecek, hayatta kalmasını sağlayacak güçten yoksundur. Hayatta kalması annenin ya da bir bakıcının varlığına bağlıdır.İnsanlar ,hayvanlara göre daha uzun süre annesine,başkalarına bağımlı kalır.Kendi bakımını kendisinin sağlayamaması, başkalarını ve çevreyi fark etmesine sebep olur. Bebeğe verilen bakım ilişkisi düzenli ve tutarlı olduğunda , bebek; dünya,başkaları ve kendisiyle ilgili tutarlı,güvenli bağlantılar kurmaya başlar.Temel gereksinimleri beslenme,yatıştırılma,sevilme, temizlenme vb karşılandıkça; kendisinin sevilmeye,korunmaya, değ... »»»
Evlenme Kararı Almadan Önce Karşınızdaki Kişiyi Daha İyi Tanımak İçin Yapılması Gerekenler Evlenme kararı almadan önce karşınızdaki kişiyi daha iyi tanımak gerçekten çok zor bir iştir. Çünkü insanları tüm yönleri ile tanıyabilmemizin önünde bazı engeller vardır. Bu engellerden bazıları bizimle ilgiliyken bazıları da tanımaya çalıştığımız kişi ile ilgilidir. Kendimizle ilgili engellerin en başında onu istediğimiz şekilde görme eğilimimiz gelir. İçimizde idealize ettiğimiz sevgiliyi bu kişide görme ihtiyacı içinde olduğumuzdan, partnerimize onda olmayan özellikleri yükleyebiliriz. İnsanlar sıcak duygular hissettikleri kişilerdeki kusurları ya da eksiklikleri görmekten kaçarlar. Çünkü ... »»»
MAĞDURUM, MAĞDURSUN, MAĞDUR.? MAĞDURİYET ALGISI ÜZERİNE… Her şeyin bir hikmet ya da daha açık konuşmak gerekirse biz farkında olalım ya da olmayalım bir amaç doğrultusunda ve neden sonuç ilişkisi içerisinde geliştiğini kabul etmek yaşamı daha anlaşılır ve hatta daha kabul edilebilir hale getirmektedir. Tesadüf yoktur. Hiçbir şey başımıza tesadüfen gelmez. Düşündüklerimiz, hissettiklerimiz, yaptıklarımız bizim ürünlerimizdir ve insan olarak evrende bilinen en akıllı yaratıklarız. Bu durumda da bizim ürünümüz olan her şey farkına varalım ya da varmayalım bizim özelliklerimizi taşımaktadır ve bir aklın eseridir. Sanki mistik bir şeyler söyleniyor hissine kapılabiliri... »»»
EVLİLİK TERAPİSİ VE EVLİLİK EĞİTİMİ Evliliğe genel bir bakış Evlilik kurumu, tarihin en eski kurumu olmasına rağmen, günümüz insanı çeşitli nedenlerden dolayı evlilik fikrinden uzaklaşmaktadır. Gençler, öğrenim ve iş hayatlarına gereğinden fazla önem verirken evlilik konusunu yeterince önemsememektedirler. İş hayatına donanımlı olarak başlayabilmek için çok fazla emek, zaman ve para harcayan bireyler, sıra evliliğe gelince kendilerini hazırlamak için hiç çaba göstermeyebiliyorlar. Ya da gerçekdışı beklentilerle evliliğe başlanmakta ve evlendikten sonra da sorunların üzerinde gerektiği kadar yoğunlaşılmamasından dolayı evlilikler kısa ömürlü olmaktadır. Her önemli ikili ilişki geçmiş... »»»
ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR TANIM: Yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde motivasyon, performans ve görev sorumluluğu gösteren ve bu tür yeteneklerini geliştirmek için uygun imkanlara gereksinim duyan çocuklardır. ÖZELLİKLERİ : Zihinsel Gelişim Özellikleri: · Çeşitli alanlarda özel yetenekleri vardır, · Yoğun motivasyon gösterebilirler, · Gelişim basamaklarını yaşıtlarından önce tamamlarlar, · Sürekli soru sorarlar, meraklıdırlar, öğrenme ve bilgiye açlık duyarlar, · Ayrıntılara dikkat ederler, · Kendisinin seçtiği konuda veya ilgi alanlarında bağımsız çalışabilirler, · Çabuk ve kolay öğrenirler,... »»»
► Benlik Saygısı Kuramları Uzm.Psk.İ.Nil BİREYŞOĞLU ÖZEN
► Çocuklarda Benlik Regülasyonu Uzm.Psk.Gizem ÇEVİKER
► Çocuklarda Benlik Saygısı Psk.Nurhan ÜNDER
► Olumlu Benlik Tasarımı Psk.Dnş.Hüseyin ÇETİNKAYA
► Benlik Saygısı Tanımı ve Önemi Uzm.Psk.İ.Nil BİREYŞOĞLU ÖZEN
► Sağlıklı Benlik Saygısı Geliştirme Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
► Çocuklarda Özgüven Nasıl Gelişir? Uzm.Psk.Elif DEMİRCİ
► Benliğin Yapısal Modeli Uzm.Psk.Enes KUŞ
► Kendin Olmak Nerede Başlar ? Psk.Nihan DİKME
► Yapısal Kişilik Kuramı Uzm.Psk.İ.Nil BİREYŞOĞLU ÖZEN
► Ruhumun Doğuşu ve Benliğim Uzm.Psk.Eyüp AKIN
► Biz Ne Deriz Çocuğumuz Ne Anlar Psk.Nurhan MERİÇ
► Sosyal Fobi ve Atılganlık Psk.Süleyman ÇOKAY
► Kendinizi Seviyor Musunuz? Uzm.Psk.Dnş.Sibel DEMİR SARIOĞLU
► Gerçek Kendilik Kapasiteleri Uzm.Psk.Meral AYDIN
► Aşırı İdealize Edilmiş Benlikler Psk.Fatma ÇAKIR ÇALIŞKAN
► Ego ve Terapi Uzm.Psk.Bilge ÇAPOĞLU
► Kendimiz Olmak Uzm.Psk.Bilge ÇAPOĞLU
► Ben ve İletişim Uzm.Psk.Özlem AKKEL
► Ben ve Öteki Uzm.Psk.Tuğba DEMİRÖZ
► Evlilik ve Doyum Uzm.Psk.Mehmet Emin KIZGIN
► Kişilik Gelişim Süreci Uzm.Psk.Tuğba DEMİRÖZ
► Aynadaki Sevgili Yansımam:Annem Psk.Serap SÖZEN
► Fenomenolojik Yaklaşım Cafer ÇAY
► Ergenlik Dönemi ve Yaşanan Sorunlar Uzm.Psk.Bahattin GÖKTAN
► Kişilerarası Algı ve Yükleme Dr.Psk.Sezai KALAFAT
► Savunma Mekanizmaları Uzm.Psk.Bahattin GÖKTAN
► İçindeki Kadını Hapisten Çıkar Dr.Psk.Başak DEMİRİZ
► Bağlanma - Çocuklarda ve Yetişkinlerde Bağlanma Uzm.Psk.Mehmet Enver BAYATLI
► Şema Terapi Nedir? Psk.Dnş.Yusuf BAYALAN
► Bilgelik Bilgiden Üstündür Uzm.Psk.Dnş.Tunç TATAKER
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Benlik Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Uzm.Psk.Cem KAYA, İstanbul
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Narek KARASU, İstanbul
Uzm.Psk.Eyüp AKIN, İstanbul
Psk.Ezgi TANIL, İstanbul
Psk.Reyhan UZUN, İstanbul
Psk.Nurhan ÜNDER, İstanbul
Psk.Serap SÖZEN, İstanbul
Psk.Ceyda ŞENEL, İstanbul
Psk.Esin YILDIZ, İstanbul
Psk.Turan DİNÇ, Erzincan
Psk.Mehmet BAKAY, İçel (Mersin)
Psk.Ramazan KAMÇI, Diyarbakır
Sümeyye BÜYÜK, İstanbul
Cafer ÇAY, İstanbul
Psk.Namık ACAR, Kocaeli
Psk.Remzi KARAKAYA, Zonguldak
Dr.Mustafa TATLI, Ankara , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Zehra EROL, İstanbul
benlik KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların benlik KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
benlik saygısı, özgüven eksikliği, özgüven, ergenlikte benlik, özsaygı, annebaba tutumları, dai benlik kuramı, istemek, kimlik, benlik nedir, kimlik nedir, sembolik etkileşimci teorisi, sosyal kimlik teorisi, itibari kişilik teorisi, kimlik durumları kuramı, kimlik krizi, kimlik oluşumu, benlik kuramları, olumlu benlik algısı, olumsuz benlik algısı, benlik algısı, benlik algısı nedir, benlik bilinci, kendini tanıma, ben kimim, benlik saygısı kuramları, çocuklarda benlik regülasyonu, benlik regülasyonu, çocukta benlik regülasyonu, kendine güvenli çocuklar, çocukta benlik saygısı, beden, benlik saygısı nedir, benlik saygısı ölçeği, olumlu benlik tasarımı, benlik kavramı, benlik saygısı önemi, kendine güven, güvenli, özgüvenli, güvenli bağlanma, güvenli kişilik, ilişki sorunları, evlilik sorunları, ilişkilerde duygusallık, benlik saygısı geliştirme, sağlıklı benlik saygısı, gelişimsel açı, sosyal psikoloji yaklaşımı, dinamik yaklaşım, hümanistik psikoloji yaklaşımı, bağlanma teorisi, ana baba, ders çalışamama, benlik gelişimi, müzik, kaygı, gençlerde kaygı, ergenlerde kaygı, kaygı ve müzik, müziğin etkisi, müziğin psikolojik etkisi, müziğin psikolojik etkileri, müziğin etkileri, müziğin özgüvene etkisi, müziğin kaygılara etkisi, anne baba tutumları, helikopter anne baba, çocukta benlik gelişimi, çocukta özgüven, helikopter aile, helikopter anne, helikopter baba, helikopter aile nedir, helikopter anne kimdir, helikopter baba kimdir, helikopter aile kavramı, helikopter anne kavramı, helikopter baba kavramı, aşırı ilgili aile, aşırı ilgili anne, aşırı ilgili baba, helikopter anne babalar, helikopter ebeveynler, helikopter ebeveyn, çocuklarda özgüven, çocuklarda benlik saygısı, düşük benlik saygısı, kendini kabul, benlik saygısı araştırması, benlik saygısı izmir, benlik saygısı van, vanda benlik saygısı, izmirde benlik saygısı, türkiyede benlik saygısı, sosyal fobi, benlik tutarsızlığı, temas, temas biçimleri, anksiyete, gestalt


06:35
Top