2007'den Bugüne 92,297 Tavsiye, 28,217 Uzman ve 19,976 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Benlik
Benlik Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Benlik Kavramı ile İlgili 89 Makale
Benlik Kavramı Alan yazında benlik saygısıyla birlikte benlik kavramının da açıklandığı ve aralarındaki farkı ortaya koymak adına tanımlamalar getirildiği görülmektedir. Benlik, insanın kendi benliğini algılayış ve kavrayış biçimidir. Kişinin kendini nasıl görüp, nasıl değer biçtiğini anlatır. Kişi kimi alanda kendini yüceltebilir, kimi alanda küçültebilir (Yörükoğlu, 2004, sy.124 ). Kulaksızoğlu’na (2006, sy.78-79) göre; benlik kavramı, bireyin kendini algılamasına ve değerlendirmesine ilişkin geliştirdiği görüşler olarak tanımlanabilir. Bu kavram, birçok farklı açılardan düşünülebilir. Benlik, kişinin kendini nasıl anladığı, yani kendisiyle ilgili farkındalığıdır (Kağıtçıbaşı, 2010,sy.11... »»»
Son yıllarda aileye ve çocuğa büyük önem verilmekte, ailenin ve çocuğun değişik boyutlarını içeren birçok araştırma ve çalışma yapılmaktadır. Bütün araştırma ve çalışmalarda ortak olan görüş ailesinin, toplumun temel yapı taşı, temel birimi olduğu ve üyelerinin ruhsal bakımdan sağlıklı ve mutlu olmasının ve olumsuz yönlerine büyük önem verilmiş, araştırma ve çalışmalar bu yönde gerçekleştirilmiştir. Çocuğun, canlılar içinde en yoğun bakımla, en ince özenle, en uzun sürede olgunlaşan bir varlık olduğu bilinmektedir. Bunun için çocuğun uzunca bir süre korunması, kollanması, desteklenmesi ve yönlendirilmesi gereklidir. Çocuklar beden hastalıkları gibi, ruhsal örselenmelere karşı da oldukça ... »»»
► Benlik Bağımlılığı Psk.Namık ACAR
Ben yaşamı dengeler kurma ve dengeleri yönetme sanatı olarak tanımlayan bir uzmanım.Tabiatıyla doğru ölçülendirilmiş bir benliğin bir insanın ben olabilmesinde,benlik farkındalığı ve bilinci oluşturabilmesinde ne denli önemli olduğunu görmezden gelemem.Kaldı ki ilişkiler için de "ben olmadan biz olunmaz,ben kalarak bize varılmaz" sözünü daha önceki makalelerimde ifade ettim.İnsanda öncelik elbette ben olabilmek ve ben kalabilmektir.Bu orantıyı aşan ise iki sorun vardır; "abartılı benlik" ve gölge benlik"... Gölge benlik daha çok kendisi olmada yeterince başarılı olamamış,başkalarının fazlaca etkisi altında kalan,edilgen yapılı benlikler için sarf ettiğimiz bir betimlemedir.Abartılı benli... »»»
BENLİK VE KİMLİK KİMLİK Sunumuma öncelikle kimlik konusunun daha iyi anlaşılması için kimliğin çok kısa ve genel tanımı olarak; “kimlik kişinin kim olduğunun ve ne olduğunun farkında olmasıdır “ tanımıyla başladım. Dereboy (1993)’un “kimlik, bireyin kendini birey olarak benzersiz ve kendine özgü bir tarz i.inde var olduğunu ve bu tarzın süreklilik gösterdiğini duyumsayışıdır” tanımıyla kimlik kavramının tanıttım. Daha sonra kimlik kavramının literatürde tarihsel gelişin çerçevesinde psiko-analizci çerçevede sosyal boyutların ihmal edilerek başladığını ve sonraki yıllarda sosyal psikolojinin gelişmesiyle sosyal boyutla... »»»
BENLİK ALGISI Her insan ilk yaşantı deneyimlerini içinde doğduğu ortamın bir üyesi olarak edinir. Bu ortam genellikle ailedir. Anne-baba ve varsa kardeşler bu ortamda tanışılan ilk insanlardır. İlk öğrenilen birçok kavram o insanlardan öğrenilir. Bu ilk öğrenilenlerden en önemlisi de bireyin kendisi ile ilgili olarak geliştirdiği duyguları ve düşünceleridir. Anne-baba-çocuk arasında yaşamın ilk yıllarında gelişen güvenli bağ, bireyde sağlıklı bir benlik bilincinin ve kendisini önemli, değerli hissetme duygusunun yerleşmesine yol açar. Çocukluğun ilk dönemlerinde yerleşen benlik algısı ergenlikte ve ileriki yaşlarda etkisini gösterir. Benlik algısının olumlu gelişmesi başkalarına zara... »»»
Benlik Saygısı Nedir? Harter’a göre benlik saygısını “bir birey olarak kişi kendisini ne ölçüde sevmekte, kabul etmekte ve kendisine ne ölçüde saygı duymakta” sorusu ile açıklama çalışmıştır. Harter, benlik saygısına ilişkin iki farklı kuramsal görüş sunmaktadır. Bunlardan birincisi, William Cames’in görüşüdür ki burada benlik saygısı bireyin belirli bir alanda algılanan başarısının oranı olarak görülmektedir ki birey burada başarıya odaklanmıştır. İkinci kuramsal görüş C. Horton Cooley’in olup, bu görüşe göre benlik saygısı kişinin kendisi için önemli olan kişilerin kendisini nasıl gördüğüne ilişkin algısıdır. Benlik saygısı ile diğer değişkenler arasındaki ilişkiler yoğun olarak araş... »»»
Kişilerarası İlişkilerde Benlik Sunumu - Sosyal Yaşamda ve İş Yaşamında İyi İzlenim Bırakmak – İmaj Yönetimi İnsanlar hayatları boyunca gerek iş yaşamlarında, gerekse sosyal yaşamlarında insanlar üzerinde nasıl bir izlenim bıraktıkları ile ilgilenirler. Çevrelerinde iyi izlenimler bırakabilmek isterler. İş yaşamında ve sosyal yaşamda iyi bir imaj oluşturabilmek kişilerin başarısını doğrudan etkileyeceği için oldukça önemlidir. İnsanoğlunun başkalarına güzel görünmek, onlar üzerinde iyi izlenim bırakmak için sergiledikleri davranışlar izlenim yönetimi ya da benlik sunumu kavramı ile açıklanabilir. Kişinin bilişsel ve devinişsel alanda kendini sunması anlamına gelen benlik sunumu, ba... »»»
Özgüven (Benlik Saygısı) kişinin kendiyle ilgili yaptığı değerlendirme sonrasında kendinden memnun olup olmaması, kendini bedensel ve psikolojik olarak yeterli, güçlü, önemli, başarılı sağlam bulup bulmamasıyla, kendisini nasıl bulduğuyla ilgili bir kavramdır. Kişinin kendinden hoşnut olması benlik saygısının ve özgüvenin yüksek olduğunun göstergesidir. Kişinin sahip olduğu özgüven hem kendi iç dünyasında hem kişiler arası ilişkilerde hem de iş hayatında büyük önem taşır. Benlik saygısı (özgüven) kişinin diğer insanlarla nasıl ilişkiler kuracağını, ilişki içinde ki pozisyon ve gücünü belirlemede ki en önemli psikolojik özelliktir. Bir kişinin özgüveninin olmaması diye bir şey söz konusu deği... »»»
Hızla ilerleyen zamanın önündeki en önemli engellerden bir tanesi de yaşamış olduğumuz travmaların yıkıcı etkileridir. Travmalar insan yaşamının en derinlerinde o kadar derin izler bırakır ki adeta yaşam o anda durur. İnsanın dışında akan zaman takvimlere sığarak bir bir geçse de, ruhun içerlerinde bir yerler de o takvimin yaprakları tek bir güne sabitlenmiş olarak kalır. Travmanın en büyük etkisi işte bu sabitlenerek takılmadır. Kişinin bilinçaltı süreçleri bu travmanın etkisini gizil şekilde devam ettirir. Bilince farklı isimler altında çıksa da acı aynıdır, ortaya çıktığı zaman farklıdır. Psikolojik anlamda tanımlanan travma sonrası stres bozukluğu belirtilerinin, gündelik yaşantıda insan... »»»
Evlenme Kararı Almadan Önce Karşınızdaki Kişiyi Daha İyi Tanımak İçin Yapılması Gerekenler Evlenme kararı almadan önce karşınızdaki kişiyi daha iyi tanımak gerçekten çok zor bir iştir. Çünkü insanları tüm yönleri ile tanıyabilmemizin önünde bazı engeller vardır. Bu engellerden bazıları bizimle ilgiliyken bazıları da tanımaya çalıştığımız kişi ile ilgilidir. Kendimizle ilgili engellerin en başında onu istediğimiz şekilde görme eğilimimiz gelir. İçimizde idealize ettiğimiz sevgiliyi bu kişide görme ihtiyacı içinde olduğumuzdan, partnerimize onda olmayan özellikleri yükleyebiliriz. İnsanlar sıcak duygular hissettikleri kişilerdeki kusurları ya da eksiklikleri görmekten kaçarlar. Çünkü ... »»»
EVLİLİK TERAPİSİ VE EVLİLİK EĞİTİMİ Evliliğe genel bir bakış Evlilik kurumu, tarihin en eski kurumu olmasına rağmen, günümüz insanı çeşitli nedenlerden dolayı evlilik fikrinden uzaklaşmaktadır. Gençler, öğrenim ve iş hayatlarına gereğinden fazla önem verirken evlilik konusunu yeterince önemsememektedirler. İş hayatına donanımlı olarak başlayabilmek için çok fazla emek, zaman ve para harcayan bireyler, sıra evliliğe gelince kendilerini hazırlamak için hiç çaba göstermeyebiliyorlar. Ya da gerçekdışı beklentilerle evliliğe başlanmakta ve evlendikten sonra da sorunların üzerinde gerektiği kadar yoğunlaşılmamasından dolayı evlilikler kısa ömürlü olmaktadır. Her önemli ikili ilişki geçmiş... »»»
SOYTARI Çevrenize bilgiden bir duvar örmeye çalışmayın. Ne tür bir deneyim yaşarsanız yaşayın, bırakın, olsun ve sonra onu unutun. Zihninizi devamlı temizlemeye devam edin; geçmiş için ölmeye devam edin ki, şu anda kalın, yeni doğmuş bir bebek gibi, burada ve şu anda. Başta çok zor olacaktır. Dünya sizden faydalanmaya başlayacaktır…Bırakın olsun. Onlar zavallılardır. Aldatılsanız, kandırılsanız, soyulsanız da bırakın olsun. Çünkü gerçekten size ait olanı alamazlar, gerçekten size ait olanı kimse çalamaz. Ve yozlaşmaya direneceğiniz her durumda, o anda içinizde bir bütünleşme olacak. Ruhunuz kristalize olacak. Bunu başaran kişi an be an, her adımda geçmişi arkada bırakır. Saflığı, masumlu... »»»
► Benlik Saygısı Psk.Muharrem ÇAPKIN
► İstemek ve Benlik Dr.Psk.Fatih SÖNMEZ
► Benlik Saygısı Kuramları Psk.İ.Nil BİREYŞOĞLU ÖZEN
► Çocuklarda Benlik Regülasyonu Psk.Gizem ÇEVİKER
► Çocuklarda Benlik Saygısı Psk.Nurhan ÜNDER
► Beden , Benlik ve Kimlik Dr.Psk.Fatih SÖNMEZ
► Olumlu Benlik Tasarımı Psk.Dnş.Hüseyin ÇETİNKAYA
► Öz Güven (Benlik Saygısı) Nedir? Psk.Gökhan BİNGÖL
► Benlik Saygısı Tanımı ve Önemi Psk.İ.Nil BİREYŞOĞLU ÖZEN
► Sağlıklı Benlik Saygısı Geliştirme Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
► Benlik Saygısı ve Gelişimine Etki Eden Faktörler Dr.Psk.Dnş.Erdinç ÇAĞLAYAN
► Ego State Terapi Nedir? Abdullah ÖZER
► Çocuğun Temel Gereksinimleri ve Ebeveyn Tutumları Dr.Dilek YEŞİLBAŞ, Psikiyatrist
► Benliğin Yapısal Modeli Psk.Enes KUŞ
► Kendin Olmak Nerede Başlar ? Psk.Nihan DİKME
► Yapısal Kişilik Kuramı Psk.İ.Nil BİREYŞOĞLU ÖZEN
► Ruhumun Doğuşu ve Benliğim Psk.Eyüp AKIN
► Biz Ne Deriz Çocuğumuz Ne Anlar Psk.Nurhan MERİÇ
► Sosyal Fobi ve Atılganlık Psk.Süleyman ÇOKAY
► Kendinizi Seviyor Musunuz? Psk.Dnş.Sibel DEMİR SARIOĞLU
► Gerçek Kendilik Kapasiteleri Psk.Meral AYDIN
► Aşırı İdealize Edilmiş Benlikler Psk.Fatma ÇAKIR ÇALIŞKAN
► Ego ve Terapi Psk.Bilge ÇAPOĞLU
► Kendimiz Olmak Psk.Bilge ÇAPOĞLU
► Ben ve İletişim Psk.Özlem AKKEL
► Ben ve Öteki Psk.Tuğba DEMİRÖZ
► Evlilik ve Doyum Psk.Mehmet Emin KIZGIN
► Kişilik Gelişim Süreci Psk.Tuğba DEMİRÖZ
► Aynadaki Sevgili Yansımam:Annem Psk.Serap SÖZEN
► Fenomenolojik Yaklaşım Cafer ÇAY
► Ergenlik Dönemi ve Yaşanan Sorunlar Psk.Bahattin GÖKTAN
► Kişilerarası Algı ve Yükleme Dr.Psk.Sezai KALAFAT
► Savunma Mekanizmaları Psk.Bahattin GÖKTAN
► İçindeki Kadını Hapisten Çıkar Dr.Psk.Başak DEMİRİZ
► Üstün ve Özel Yetenekli Çocuklar Psk.Doğan Demirkan ÖZDEMİR
► Şema Terapi Nedir? Psk.Dnş.Yusuf BAYALAN
Benlik Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Cem KAYA, İstanbul
Psk.Narek KARASU, İstanbul
Psk.Engin OLGUN, Antalya
Psk.Eyüp AKIN, İstanbul
Psk.Namık ACAR, Kocaeli
Uzm.Psk.Ezgi TANIL, İstanbul
Psk.Nurhan ÜNDER, İstanbul
Psk.Reyhan UZUN, İstanbul
Psk.Serap SÖZEN, İstanbul
Psk.Ceyda ŞENEL, İstanbul
Psk.Esin YILDIZ, İstanbul
Psk.Turan DİNÇ, Erzincan
Psk.Mehmet BAKAY, İçel (Mersin)
Psk.Ramazan KAMÇI, Diyarbakır
Cafer ÇAY, İstanbul
Pınar BAYBAŞİN, İçel (Mersin)
Sümeyye BÜYÜK, İstanbul
Psk.Emre ŞENGÜR, İstanbul
Psk.Remzi KARAKAYA, Zonguldak
Dr.Mustafa TATLI, Ankara , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Zehra EROL, İstanbul
benlik KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların benlik KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
benlik saygısı, özgüven eksikliği, özgüven, ergenlikte benlik, özsaygı, annebaba tutumları, dai benlik kuramı, benlik bağımlılığı, istemek, kimlik, benlik nedir, kimlik nedir, sembolik etkileşimci teorisi, sosyal kimlik teorisi, itibari kişilik teorisi, kimlik durumları kuramı, kimlik krizi, kimlik oluşumu, benlik kuramları, olumlu benlik algısı, olumsuz benlik algısı, benlik algısı, benlik algısı nedir, benlik bilinci, kendini tanıma, ben kimim, benlik saygısı kuramları, çocuklarda benlik regülasyonu, benlik regülasyonu, çocukta benlik regülasyonu, kendine güvenli çocuklar, çocukta benlik saygısı, beden, benlik saygısı nedir, benlik saygısı ölçeği, olumlu benlik tasarımı, benlik kavramı, özgüven nedir, özgüven eksikliği nedir, benlik saygısı önemi, kendine güven, güvenli, özgüvenli, güvenli bağlanma, güvenli kişilik, ilişki sorunları, evlilik sorunları, ilişkilerde duygusallık, benlik saygısı geliştirme, sağlıklı benlik saygısı, gelişimsel açı, sosyal psikoloji yaklaşımı, dinamik yaklaşım, hümanistik psikoloji yaklaşımı, bağlanma teorisi, ana baba, ders çalışamama, benlik gelişimi, erikson, benlik bütünlüğü, umutsuzluk, yaşam sonu, benlik algısı gelişiminde ana baba, benlik algısı gelişimi, müzik, kaygı, gençlerde kaygı, ergenlerde kaygı, kaygı ve müzik, müziğin etkisi, müziğin psikolojik etkisi, müziğin psikolojik etkileri, müziğin etkileri, müziğin özgüvene etkisi, müziğin kaygılara etkisi, anne baba tutumları, helikopter anne baba, çocukta benlik gelişimi, çocukta özgüven, helikopter aile, helikopter anne, helikopter baba, helikopter aile nedir, helikopter anne kimdir, helikopter baba kimdir, helikopter aile kavramı, helikopter anne kavramı, helikopter baba kavramı, aşırı ilgili aile, aşırı ilgili anne, aşırı ilgili baba, helikopter anne babalar, helikopter ebeveynler, helikopter ebeveyn, çocuklarda özgüven, çocuklarda benlik saygısı, düşük benlik saygısı, kendini kabul, benlik saygısı araştırması, benlik saygısı izmir, benlik saygısı van


19:44
Top