2007'den Bugüne 92,543 Tavsiye, 28,255 Uzman ve 20,012 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Umutsuzluk
Umutsuzluk Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Umutsuzluk Kavramı ile İlgili 19 Makale
► Umut, Umutsuzluk ve Psikopatoloji Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL
UMUT, UMUTSUZLUK VE PSİKOPATOLOJİ Umut; “ummaktan doğan güven duygusu” olarak tanımlanmaktadır.1 Ummak beklentileri içeren bir bekleyiştir. Umut ve güven insanın olumlu düşünceleri sonucu oluşan olumlu duygulardır. Umutsuzluk ise bir olay karşısında duyulan beklentilerin olumsuz yönde olması veya beklentilerin olumsuz yönde gittiği sanrısıdır. Bu duygu çoğu zaman ve hiçbir şekilde gerçekleşmeyecek olan veya böyle olacağı sadece düşünülen beklentiler söz konusu olduğunda kendini belli eder. Dinsel açıdan umut bir erdemdir. Umutsuzluk ise Tanrı’ya isyan olarak tanımlanmaktadır. Çoğu dinlerde inanç ile umut birliktedir. Mitolojilerde de umut kavramı farklı hikayelerle anlatı... »»»
“HEP ONUN İSTEDİKLERİNİ YAPTIM.” Sürekli başkaları için yani “baskın öteki” için yaşadığını hisseden insanlar vardır. Bu; kişinin çalıştığı kurum, sevgilisi, eşi, annesi, toplumsal çevresi olabilir. Buradaki önemli nokta bireyin kendi için değil öteki için ve onun isteklerini doyurmak için yaşadığıdır. Kişi kendini sürekli iş yerinin kuralları, aile içi dengeler, parterin ihtiyaçları vb. birçok duruma uydurmak ve ona göre davranmak zorunda hisseder. Aklında sürekli acaba yanlış mı yaptım, bir hata mı işledim, şimdi beni yargılarlar mı, böyle yaparsam ayıplanırım gibi düşünceler gelir ve kendini mutsuzluğa sürükler. Herkese ve her şeye göre uygun, eksisiz bir yaşantının mümkün olmadığını a... »»»
Erik Erikson, insanın doğumundan ölümüne kadar geçen sürede geçtiği evreleri aşamalandırmıştır. Psikososyal Gelişim Evreleri ismi verilen modele göre altmış yaş sonrasına Benlik Bütünlüğü Karşısında Umutsuzluk evresi denmiştir. Bu evrede kişiler, geçmişlerine dönüp bir değerlendirme sürecine girerler. Erikson modelinde, her evre için bir çatışma ve çatışma sonucuna göre olumlu ve olumsuz bir sonuç tanımlamaktadır. Mevcut evrede; kişi geçmiş değerlendirmesine göre olumlu uçta benlik bütünlüğü hissini yaşayacakken, olumsuz uçta ise umutsuzluk duygusuyla karşı karşıya kalacaktır. Benlik bütünlüğü hissini yaşayan bireyler; bilgeliklerini hissedecekler, kendilerini kabul edecekler ve tecrübelerin... »»»
Bu çalışmanın amacı, bireylerin bebeklikten başlayarak kendilerine bakım veren kişiye karşı geliştirdikleri bağın, gelecekte umutsuzluk düzeylerine ve evlilik hayatları üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Çalışmanın örneklemini İstanbul Bayrampaşa Halk Eğitim Merkezinde kursa katılan bireyler oluşturmaktadır. Katılımcılar 51’ i kadın ve 12’ si erkek olmak üzere toplam 63 bireyden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Beck Umutsuzluk Düzeyi Ölçeği, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri, Evlilik Uyum Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler, SPSS 14 for Windows programı kullanılarak sayısal ve yüzdesel değerlerin oranları dikkate alınar... »»»
Kısa Başlık:YAŞLILIK DEPRESYON VE UMUTSUZLUK DÜZEYİ Huzurevinde Kalan Yaşlılar ve Evde Kalan Yaşlıların , Depresyon ve Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması Bu araştırma huzurevinde ve kendi evlerinde yaşayan 65 yaş üstü yaşlıların depresyon ve umutsuzluk düzeylerini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Buradan hareketle öncelikle yaşlılığın tanımı, yaşlılık depresyonu ve umutsuzğu hakkında kuramsal bilgiler sunulmuştur. Bu araştırma kapsamına huzurevinde yaşayan 100; evde yaşayan 100 yaşlı alınmıştır. Katılımcılara Beck Umutsuzluk Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Spss paket programı kullanılmıştır. Anahtar Kelimeler: Umutsuzluk düz... »»»
MORAL BOZUKLUĞU SENDROMU Demorazizasyon bozukluğu yaşamsal sorunlarla ilgili olarak baş etme konusunda yetersizlik, çaresizlik duyguları ile birlikte umutsuzluk, anlamsızlık, öznel yetersizlik hisleri, benlik değerinin azalması ile ortaya çıkan bir durumdur. Üretken bir yaşam için tutarlılık ve bu tutarlılığın neticesinde elde edilen başarı insanı mutlu kılar ve yaşama dair umutlarını artırır. Ama bunun tam tersi durumda ise kişi kendisini işe yaramaz , mutsuz , umutsuz hissetmeye başlar.Umutsuzluğunda en önemli sonucu ise anlamsızlık duygularının ortaya çıkması ile kişi kendisini değersiz hissetmeye bu değersizlik duyguları da yetersizlik duygularına sebep olur ve bu durum üzerinde ... »»»
► Depresyon Hakkında Bilinmesi Gerekenler Psk.Elçin KAYA KARATAŞ
► Öğrenilmiş Çaresizlik Psk.Ecem DOĞANAY PIÇAK
► Umudu Canlandırmak Psk.Emine ÖZDEMİR
► Depresyon..... Psk.Serpil YILMAN KAYA
► Çağın Hastalığı: Depresyon Psk.Handan ERDOĞAN
► Tükenmişlik Sendromu Psk.Ümit KARABULUT
► Toplumsal Depresyon Psk.İclal GÖZCÜ
► Depresyonda Mısınız? Psk.Beril PAPUÇÇUER CEYLAN
► Öğrenilmiş Çaresizlik Psk.Nur GEZEK
► Sizi Daha Mutsuz Yapan Kim? Psk.Emir Emre DOĞAN
Umutsuzluk Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Ilgın ÖZANT, İstanbul
Psk.İclal GÖZCÜ, İstanbul
Dr.Evrim Ebru YILMAZER, İzmir , Psikiyatrist
Dr.Ali Algın KÖŞKDERE, Bursa , Psikiyatrist
Dr.Psk.Bahar KÖSE, İstanbul
Psk.Emre ŞENGÜR, İstanbul
umutsuzluk KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların umutsuzluk KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
umut, vicdan, suçluluk, utanç, depresyon, melankoli, erikson, benlik bütünlüğü, yaşam sonu, evlilik, bağlanma, yaşlılıkta depresyon, yaşlılıkta umutsuzluk, huzurevinde depresyon, yaşlılarda depresyon, yaşlıların depresyonu, yaşlılık kuramları, depresif ruh hali, mutsuzluk, çaresizlik, depresyon nedir, depresyon semptomları, depresyon tedavisi, kaygı, öğrenilmiş çaresizlik, martin seligman, mutluluk ve umut, motivasyon ve umut, umudun önemi, psikolojide umut, umut nedir, umut duygusu, umudun amacı, umut duygusunun önemi, umudu canlı tutmak, umudu canlandırmak, umudu kaybetmemek, umut duygusunun bulaşması, değersizlik, çapıtılmış düşünce, üzüntü, keder, karamsarlık, olumsuz düşünce, sosyal izolasyon, depresyonda terapi, depresyonda tedavi, depresyonda tanı, tükenmişlik, ümitsizlik, tükenmişlik sendromu, tükenmişlik sendromu nedir, tükenmişlik psikolojisi, tükenmiş, tükenmiş hissetmek, tükenmişlik duygusu, duygusal tükenme, kronik yorgunluk, tükenme, tükenme duygusu, tükenme evreleri, tükenmenin evreleri, toplumsal depresyon, toplumsal huzursuzluk, toplumsal mutsuzluk, toplumsal umutsuzluk, toplumsal gelecek kaygısı, moral bozukluğu, moralsizlik, moral, depresyon belirtileri, depresyonla baş etmek, depresyonda şikayetler, depresyonda yakınmalar, depresyonda umutsuzluk, depresyonun belirtileri, çocuklar için psikolojik testler, psikolojik testler, kişilik testleri, çocuk kişilik testleri, atılganlık envanteri, beck umutsuzluk ölçeği, beden imgesi testi, profil alt testi, beier cümle tamamlama testi, çocukların davranışlarını değerlendirme ölçeği, çocuklar için öğrenilmiş çaresizlik ölçeği, ilk çocukluk dönemi kişilik envanteri, 16pf, espq, sınıf ortamı ölçeği, çocuklar için algı testi, resim yorumlama testi, beier resim yorumlama testi, rorschach mürekkep lekesi testi, holtzman mürekkep lekesi testi, jackson aile tutumları testi, loisa düss psikanalitik hikayeler testi, aile kabul ve reddetme ölçeği, ana baba tutum envanteri, ana baba tutum ölçeği


17:08
Top