2007'den Bugüne 90,973 Tavsiye, 27,965 Uzman ve 19,826 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Tükenmişlik Sendromu
Tükenmişlik Sendromu Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Tükenmişlik Sendromu Kavramı ile İlgili 37 Makale
► Tükenmişlik Sendromu Psk.Ayda DALİ
TÜKENMİŞLİK SENDROMU Ayda DALİ ÖZET Çalışma hayatını olsun, aile içindeki ilişkileri olsun olumsuz yönde etkileyen unsurlardan biri tükenmişlik sendromudur. Günümüzde yaygın olarak rastlanan tükenmişlik sendromu insanların kişisel başarısızlığını tetiklemektedir. Tükenmişlik çalışma hayatında belirgin bir yere sahip olduğu gibi aile içinde oldukça sık rastlanmaktadır. Ebeveynlerde tükenmişlik çeşitli nedenlerden ortaya çıkabilmektedir. Tükenmişlik sendromu insanların hayatında çeşitli değişimlere yol açmaktadır. Ve bu değişimler negatif değişimlerdir. İnsan hayatının her anını olumsuz yönde etkileyen tükenmişlik sendromunun aile içindeki etkilerini ele alacağız derlememizde. Özellikle Özel ... »»»
► Tükenmişlik Sendromu Psk.M.Enes İMERT
Tükenmişlik sendromu, kronikleşmiş ve bütün alanlara yayılmış bir çöküntüyü anlatır. İngilizcesi “burn out”tur, birebir çevrildiğinde “yanıp kül olmak” veya “sonuna kadar yanmak” anlamına gelir. Tükenmişlik sendromunun insanlık tarihinin her çağında ve tüm kültürlerde var olduğu sanılmaktadır. Bilimsel bir kavram olarak kullanılmaya başlandığı tarih ise 1974 yılıdır. Kavram, Alman asıllı Amerikalı psikanalist ve bilim adamı Herbert Freudenberger ve Amerikalı psikolog Christina Maslach tarafından ortaya atılmış ve kullanılmıştır. Ancak tükenmişlik sendromunun içeriği günümüze kadar konunun uzmanları tarafından açık ve net bir şekilde tanımlanamamıştır. Tükenmişlik herkeste farklı şekilde ort... »»»
► Tükenmişlik Sendromu Psk.Ümit KARABULUT
Bu sendrom, çalışanlar arasında görülen yorgunluk, hayal kırıklığı ve işi bırakma ile karakterize bir durumu tanımlamak için ortaya atılmıştır. Bugün bunlara dayanarak tükenmişlik sendromunun çalışanlar arasında büyük bir sorun olduğu bilinmektedir. Yapılan çalışmalar tükenmenin iş kaybından aile içi ilişki sorunlarına, psikosomatik hastalıklardan alkol-madde-sigara kullanımına ve hatta uykusuzluk, depresyon gibi ruhsal hastalıklara kadar uzanan çok çeşitli ciddi sonuçları olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, tükenme kavramı farklı iş alanlarında daha sıklıkla ele alınmaktadır. Tükenmişliğin majör özellikleri enerji kaybı, motivasyon eksikliği, diğerlerine karşı negatif tutum ve aktif olara... »»»
► Tükenmişlik Sendromu Psk.Semra EVRİM
TÜKENMİŞLİK SENDROMU Akşamları rahat bir uykuya hasret misiniz? Sabahları yorgun ve bitkin mi uyanıyorsunuz? İştahınızda değişiklikler var mı? İşinize gitmek için isteğiniz azaldı mı? Hiç kimseyle konuşmak, görüşmek istemiyor yalnızlığı mı yeğliyorsunuz? İşinizle ilgili yapılması gerekenler angarya gibi mi geliyor? Mesai arkadaşlarınızın söylediklerine alınıyor, rahatsız mı oluyorsunuz? Sık sık öfkeleniyor musunuz? Yapılması gereken işleri erteleyip duruyor musunuz? Eski motivasyonunuz yok mu? Dikkatinizi toplamakta zorlanıyor bazen aklınız karışıyor mu? Yaptığınız işten tatmin olmuyor, önemli olmadığını mı düşünüyorsu... »»»
► Tükenmişlik Sendromu Psk.Damla KANKAYA
Son günlerde diziler,starlar ve oyuncular sayesinde medyada neredeyse hergün başlık halinde karşımıza çıkan ve herkesin dilinden düşmeyen psikolojik bir rahatsızlık olarak bilinen `Tükenmişlik Sendromu` var. Peki ya bu `Tükenmişlik Sendromu `nedir`, `tedavisi var mı`, `en çok kimlerde görülür` gibi bir çok sorunun cevabı yanıtsız kalmakta. Genel olarak tükenmişlik; güçsüzlük,umutsuzluk,kişinin fiziksel, ruhsal ve zihinsel olarak kendisini bitmiş hissetmesi ve hedeflerinden giderek kopması olarak tanımlanabilir. Psikolog Doktor Maslach tükenmişlik kavramını, çalışma ortamındaki stres yaratan nedenlere karşı bir tepki olarak tanımlamakta ve bu kavramın uzun sürede ortaya çıkan psi... »»»
► Tükenmişlik Sendromu Psk.Namık ACAR
Halledilmemiş,çözümlenmemiş psikolojik problemlerin zaman içerisinde insanların psikolojik direncini kırması ve olağan üstü alınganlıklar,kırılganlıklar ve tepkisellik oluşturması haline "tükenmişlik sendromu" diyoruz. Bu sorun açık iletişime yatkın olmayışımız ve sorunları çözmek yerine ertelemeyi tercih etmemiz nedeniyle Türk toplumunda sıkça rastlanan bir yoğunluğa sahiptir.Bu sorunun oluşumunda toplumsal karakterimizin önemli bir etkisi olduğunu görmemiz gerekir. Tükenmişlik sendromuna yol açan sorunlar ağırlıklı olarak aile ve yakın çevre ile ilişkilerde yaşanan,el gibi görmeme,sineye çekme ve düzelir umuduyla zamana yayarak kırmak istememe hassasiyetlerimizden kaynaklanmaktad... »»»
► Tükenmişlik Sendromu Psk.Dnş.Ferhan BIÇAKCILAR
Tükenmişlik Sendromu Son aylarda kimle görüşsem yada konuşsam işlerine yönelik şikayet ve kendi üzerlerinde olan baskıdan bahsediyor. İnsanların hayatında başka sorunlarda olsa bir şekilde işten gelen olumsuz etkilenmeden mutlaka söz eder oluyoruz. Bende bu yüzden bu gün “İŞ TÜKENMİŞLİK SENDROMU” UNDAN bahsetmek istiyorum.... Bu sendrom, çalışanlar arasında görülen yorgunluk, hayal kırıklığı ve işi bırakma ile karakterize bir durumu tanımlamak için ortaya atılmıştır bir durumdur. Tükenmişliği, iş dışı diğer stres kaynaklarından ayıran özellik, çalışanların iş gereği karşılaştıkları kişilerle kurdukları sık ve yoğun etkileşimler sonucunda ortaya çıkmasıdır. Bireyin stres yapıcı iş koşu... »»»
► Tükenmişlik Sendromu Dr.Necati ÇOBANOĞLU, Psikiyatrist
TÜKENMİŞLİK SENDROMU: Tükenmişlik sendromu günümüzün en önemli sorunlarından biridir. Kişinin günlük hayatını, çalışma gücünü, işverimini ve insan ilişkilerini ciddi oranda etkiler. Günler geçtikçe işle ilgili istek, güç, gayret, olumlu duygu ve davranışlarını gittikçe azalarak, kişinin yetersiz ve başarısız olmasına neden olur. Bu ilgi ve istek kaybı ile birlikte kişide genel bir enerji kaybı olur.Kendisi ile ilgili olumsuz duygu ve düşünceler, yetersizlik ve başarısızlık duyguları gelişir. Bunlara ek olarak, başkalarına karşı da ilgi kaybı, negatif duygu ve davranışlar ortaya çıkar. İşte bütün bunlar kişiyi çevreden uzaklaşmaya, kişilerarası ilişkilerde çatışmaya veya kendi içine ka... »»»
► Tükenmişlik Sendromu Psk.Çağlar KARAMAN
Tükenmişlik, kişinin mesleğine olan inancını yitirmesi sebebiyle eskisi kadar işine odaklanamaması, yoğun bir isteksizlik yaşaması, yaşadığı aşırı stres sonucu iş hayatının dışında da fiziksel ve ruhsal sorunlar yaşaması olarak tanımlanmaktadır. Sürekli bitkinlik hissi, sık baş ağrıları ve uyku problemleri, mide rahatsızlıkları, kalp rahatsızlıkları, bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi fiziksel belirtilerin yanında, sürekli sinirlilik hali, çabuk öfkelenme, kaygı, huzursuzluk, sabırsızlık, özgüven ve özsaygı kaybı, eleştirilere aşırı duyarlılık, çevreye karşı ilgisizlik, duygusal anlamda küntleşme, ifade yeteneğinde zayıflama, hafıza becerilerinin zayıflaması gibi psikolojik belirtiler t... »»»
► Tükenmişlik Sendromu Psk.Yücel SÖZER
Son günlerde sıkça karşımıza çıkan bir kavram; “tükenmişlik sendromu”. Peki nedir tükenmişlik sendromu; Yaşamında doyumsuzluk yaşayan tükenmiş birey, negatif düşünce ve duygular taşımaya başlıyor. Olumsuz düşünce ve duygu yaşayan kişilerin bedensel ve ruhsal sağlığı bozulduğu gibi sosyal ilişkileri de sarsılmakta. Bunun sonucunda da, kronik yorgunluk, çaresizlik, ümitsizlik gibi negatif süreçler yaşanmakta. Aynı zamanda bu süreçlere olumsuz fizyolojik tepkilerde eşlik etmekte. Böylelikle tükenmişlik sendromu, yorgunluk, uykusuzluk gibi psikosomatik semptomlara neden olmakta. Tüm bunlar, iş performansının düşmesi, ikili ve sosyal ilişkilerin bozulması, alkol ve siga... »»»
► Tükenmişlik Sendromu ve Covid – 19 Psk.Elif Tuğçe ÇOLAKOĞLU
Tükenmişliğin Tanımı Günümüz yaşam koşullarının stresli hale gelmesiyle, tükenmişlik hissi sıklıkla duyduğumuz bir kavram olmaya başladı. Kalabalık şehirlerdeki yaşam yoğunluğu, trafik, uzun çalışma saatleri ve benzeri faktörler, bir araya geldiğinde bireylerin hem fiziksel hem de duygusal olarak daha çabuk yorulmasına zemin hazırlar oldu. Tanım itibariyle tükenmişlik, kişilerin zor anlarla baş edebilmek için kullandıkları içsel kaynakların yeterli gelmemesi sonucu ortaya çıkan hissiyat olarak ifade edilebilir, çoğunlukla kişiler yapabileceklerinden daha fazlasını yapmaya çalıştıklarında ortaya çıkmaktadır. Tükenmişlik sendromu ise, tükenmişlik hissinin belirli bir dönem boyunca devam etm... »»»
Günümüzde pek çok yetişkin iş yaşamı ile ilgili sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunlar, kişilerde psikolojik bir tahribat yaratmakta ve hayattan aldıkları zevki azaltıp işlevselliklerini sınırlamaktadır. Son zamanlarda medya, gazete vb. kanallar yoluyla ismini sık duyduğumuz “tükenmişlik” hissinin bu tür olumsuzlukların doğal bir sonucu olduğu söylenebilir. Tükenmişlik, yoğun ve kronik stres sebebiyle oluşan duygusal, zihinsel ve fiziksel bitkinlik durumudur. Bunun yanında, tükenmişlik sendromu sıklıkla insanlarla yüz yüze çalışan bireylerde görülen umutsuzluk, motivasyon kaybı, duygusal çökkünlük, hayatı yaşamaya değer bulmama gibi durumlarla karakterize psikolojik bir sorundur. Tükenmişlik ... »»»
► Tükenmişlik Sendromu (Burnout) Psk.Dnş.Havva BAYAR
TÜKENMİŞLİK SENDROMU (BURNOUT) Tükenmişlik, işi nedeniyle duygusal taleplere çok sık maruz kalan ve insanlarla yoğun ilişki içerisinde çalışmak zorunda olan kişilerde görülen fiziksel yorgunluk, çaresizlik, umutsuzluk, yıpranma, enerji ve gücün azalması veya tatmin edilemeyen istekler sonucunda bireyin iç kaynaklarının tükenmesi, düşük kişisel başarı hissi, yapılan işe, insanlara ve hayata karşı olumsuz tutumların yansıması durumudur. Tükenmişlik duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıda düşmeden oluşan psikolojik bir sendromdur. Tükenmişlik öncelikle bireyin duygusal kaynaklarını bitirmesi ile açığa çıkmakta ve kişinin duygusal anlamda tükenmesiyle de sonuçlanmaktadır. Duygus... »»»
► Tükenmişlik Sendromu ve Önlenmesi Psk.Kamil ERTEKİN
Tükenmişlik Sendromu ve Önlenmesi Hepimiz mutlaka bir yakınımızın şunları söylediğine tanık olmuşuzdur: "Bütün ailenin yükü omuzlarımda, iş yerine git bir sürü iş beni bekliyor, eve gel evde yapılacak işler, çocukların bakımı, evin temizliği, yemek yapmak, eşimle ilgilenmek, misafirliğe gelen komşularla ilgilenmek, tüm bunlar yetmiyormuş gibi anne ve babamla ilgilenmek hangi birine yetişeyim, tükendim artık gücüm kalmadı, kimse beni anlamıyor kimse benim halimi sormuyor, herkes kendini düşünüyor." Günlük yaşam içerisinde karşılaştığımız bu cümleler tükenmişlik yaşamanın ifadeleridir. Bu cümleleri ifade eden kişinin birçok sorumlulukla karşı karşıya kaldığını görürüz. Karşı karşıya ka... »»»
► Tükenmişlik Sendromu ile Başa Çıkmak Psk.Mehmet GÖRÜROĞLU
Hayallerimizi yaşıyor olsak bile, ara ara kötü günlerin olması oldukça normaldir. Ancak işte, evde ve diğer sosyal alanlarda sürekli bitkin, duygusal olarak tükenmiş, verimsiz ve motivasyonsuz hissediyorsak bunlar tükenmişliğin uyarıcıları olabilir. Tükenmişlik sendromu her zaman herkes için aynı şekilde kendini göstermez. Bazıları için tükenmişlik belirtileri fiziksel (yorgunluk, baş ağrısı, mide problemleri, uykusuzluk). Diğerleri için ruh hali, motivasyon ve enerjide olumsuz bir değişim yaşanabilir. Deneyim ne olursa olsun, tükenmişlik sendromun kalıcı bir durum olmadığını bilmekte yarar vardır. Doğru bilgi ve eylemde stratejiler ile kendimize bakmanın, dinlenmenin ve yeniden şarj olman... »»»
Sizde De Tükenmişlik Sendromu Olabilir Son zamanlarda sıklıkla; • İşinizden soğuduğunuzu mu hissediyorsunuz? • İş sonunda kendinizi tükenmiş mi hissediyorsunuz? • Sabah kalkıp, yeni bir iş gününe başlamak zorunda olduğunuz zaman, yorgunluk mu hissediyorsunuz? • Gün boyu insanlarla beraber çalışmak sizi geriyor mu? • Sabrınızın kalmadığını mı hissediyorsunuz? O halde sizde de tükenmişlik sendromu olabilir. Tükenmişlik sendromundan son zamanlarda sıklıkla bahsedilir oldu. Sokakta gördüğünüz her beş kişiden üçü tükendiğinden yakınıyor. Peki tükenmişlik sendromu tam olarak nedir? Aslında Tükenmişlik Sendromu, insanların işleri nedeniyle kurdukları ilişkiler ve bu ... »»»
Son zamanlarda Meryem Uzerli ile gündeme gelen bir konu, Tükenmişlik sendromu. Rekabetçi günümüz toplumunda iş saatlerinin çok fazla, iş tatmininin düşük olması, kişilerin iş tanımlarının net olmaması, bir kişinin birden çok kişinin işini yapması ve benzeri bir çok olumsuz durumla karşılaşmaktayız. Asıl ismi "Burn-out" olan Tükenmişlik Sendromu işte bu noktada kişide motivasyon kaybı, işe ilgisizlik,yorgunluk ile kendisini gösteren bir sendromdur. Bu durum kişinin pek çok başka alanda da sorun yaşamasına sebep olur.Teşhis ve tedavisi için mutlaka bir uzman desteği alınması gerekir.Şimdi isterseniz bu konuyla ilgili sık sorulan sorulara bir göz atalım. Tükenmişlik sendromunun belirtileri ... »»»
TÜKENMİŞLİK SENDROMU(Tükendim mi ?Tükenir miyim?Tükeneceğiz!!!) Tükenmişlik Sendromu Nedir? Tükenmişlik sendromu(Burnout) deyince; kişinin beklentileri karşılayamadığını düşünerek yoğun stres altında kalıp, içsel kaynaklarını tüketerek yorgunluk, isteksizlik, hayal kırıklığı ile beraber, çalıştığı kurum veya işi bırakma durumu olarak adlandırılır. Bu durumda kişinin tüm inancı ve motivasyonu kaybolup yerini ümitsizlik ve negatif ruh halinin almasıyla enerjisinde düşüş gözlenir. Enerjideki düşüşle beraber, motivasyonda azalma, sosyal ortamdan kaçınma, dolayısıyla kendini çekme ve verimsizlik hali gözlenir. Eğer bu sendrom farkına varılmaz ve müdahale edilmezse kişi depresyona sürüklenir. ... »»»
ÇALIŞAN KADIN/ANNE OLMAK ve TÜKENMİŞLİK SENDROMU Çok eski çağlardan beri kadın ve erkek kendine yönelik roller edinmiş ve bunları benimsemiştir. Erkeğin en genel haliyle rolü üretmek ve avlanmak, yani evde bekleyen çocuklarının beslenme ve korunma ihtiyaçlarını gidermektir. Kadının rolü ise evdeki çocukların bakımıyla ve evle ilgilenmektir. Evrimsel süreçte bu rollerde değişimler olmasına rağmen toplumsal yaşantıda kadının yeri evi, temel rolleri ise eş ve anne olmaktır. Bu alışılagelmiş roller işgücüne katılımı da engeller. Değişen dünyada kadının rolleri de yeni düzene ayak uydurmuştur fakat kafalardaki fikirler öylesine kemikleşmiştir ki kadınları eş ve anne olmak il... »»»
► Duygulara Esir Olmak Psk.Namık ACAR
► Yaşam Yorgunluğu Psk.Namık ACAR
► Duygusal Boğulma Psk.Namık ACAR
► Depresyonda Mıyım Yoksa Tükendim mi? Psk.M. Emin BAYRAKTAR
► Psikolojik Yorgunluk Psk.Namık ACAR
► Mental Yorgunluk Psk.Serap DUYGULU
► Kötümserlik Çıkmazı Psk.Namık ACAR
► Mutlu Yaşamanın Yolları Psk.Namık ACAR
► Yaşam Başarısı Psk.Namık ACAR
► Obsesif Kompulsif Bozukluklar Psk.Namık ACAR
► Fibromiyalji Prof.Dr.Orhan ŞEN, Nöroşirurji Uzmanı
► Tükenen İnsan Psk.Özlem AKKEL
Tükenmişlik Sendromu Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Prof.Dr.Orhan ŞEN, Adana , Nöroşirurji Uzmanı
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Yücel SÖZER, İstanbul
Psk.Namık ACAR, Kocaeli
Uzm.Psk.Ezgi TANIL, İstanbul
Psk.Semra EVRİM, İstanbul
Dr.Necati ÇOBANOĞLU, İzmir , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Zehra EROL, İstanbul
tükenmişlik sendromu KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların tükenmişlik sendromu KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
duygusal tükenme, herbert freudenberger, maslach tükenmişlik ölçeği, tükenmişlik modeli, duygusal tükenmişlik, depersonalizasyon, tükenmişliğin nedenleri, tükenmişlikle başa çıkma, maslach modeli, golembiewski modeli, tükenmişlik, depresyon, umutsuzluk, ümitsizlik, tükenmişlik sendromu nedir, tükenmişlik psikolojisi, tükenmiş, tükenmiş hissetmek, tükenmişlik duygusu, kronik yorgunluk, tükenme, tükenme duygusu, tükenme evreleri, tükenmenin evreleri, tükenmişlik sendromu belirtileri, psikolojik yorgunluk, psikolojik tükenme, tükenmiş hissetme, tükenmişlik hissetmek, covid-19, erteleme davranışı, bitkinlik, yetişkinlerde tükenmişlik sendromu, tükenmişliğin belirtileri, burnout, burnout sendromu, tükenmişlik sendorumu, yoğun iş yaşamı, mükemmelliyetçilik, stresle başetme, mutsuzluk, burn out syndrome, tükenmişlik sendromu tedavisi, tükenmişlik sendromu sebepleri, tükenmişlik sendromu nedenleri, mükemmeliyetçilik, psikolojik tükenmişlik, iş kadını, çalışan kadın, çalışan anne, anne, doğum sonrası, doğum, panik atak, sinirlilik, öfke, yetersizlik, kuaförlerde solunum problemleri, kuaförlerde ağrı, kuaförlerde boyun, kuaförlerde çalışma, kuaförlerde tükenmişlik sendromu, kuaförlerde iskelet sistemi, kuaförlerde yorgunluk, kuaförlerde postür bozukluğu, kuaförlerde meslek hastalıkları, etkileşim sendromu, duygusal yorgunluk, yaşam yorgunluğu, duygusal boğulma, duygusallık çıkmazı, hayata bakış, kötümserlik, iyimserlik, kötümser bakış açısı, hayata kötümser bakmak, negativizm, ölçülü iyimserlik, mesleki tükenmişlik, tükenmişlikte kavramsal çerçeve, tükenme çeşitleri, tükenme türleri, duyarsızlaşma, depresyon ile başa çıkma, manevi yorgunluk, psikolojik yorgunluk sendromu, psikolojik yorgunluk nedir, psikolojik yorgunluk belirtileri, psikolojik yorgunluğun belirtileri, psikolojik yorgunluğun sebebi, psikolojik yorgunlukda depresyon, stres, öfke kontrolü sorunu, öfke patlamaları, mutsuzluk sendromu, stres yönetimi, mental yorgunluk, teknoloji yükü, zihinsel ve duygusal tıkanma, kötümserlik sendromu, mutlu yaşama


20:54
Top