2007'den Bugüne 92,578 Tavsiye, 28,264 Uzman ve 20,024 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Bilinç
Bilinç Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Bilinç Kavramı ile İlgili 136 Makale
BİLİNÇ Günlük dilde bilinçlilik, uyanıklık hali, uyaranlara tepki verme yeteneği, dikkat, farkındalık gibi pratik ifadelere tekabül eder. Ancak zihnin sahip olduğu karmaşık yapı, bilincin tanımının kesin ve net ifadelerle yapılmasına engeldir. Bilinci incelemek beyin ve davranış arasındaki ilişkiyi, nöronlar arasındaki bağlantıyı ve beynin hangi bölgesinin bedenin hangi fonksiyonundan sorumlu olduğunu açıklayan haritayı incelemekten daha fazlasını gerektirir. Zira bilinç, biyolojik, fizyolojik ve nörolojik boyutlarıyla birlikte kendi varlığımızın doğasına yönelik derin bir problemdir. Bilinç problemini zor ve karmaşık yapan; beynin duyumsama, konuşma, algılama, hafıza vs. gibi işlevleri... »»»
► Evlilikte Bilinç İhtiyacı Psk.Namık ACAR
Sağlıklı bir evliliğin kurulabilmesi kadın ve erkeğin yeterli evlilik bilinciyle mümkündür.Bu bilinci ülkemiz koşullarında ne aileden ne de örgün eğitimden almak olası değildir.Hal böyle olunca evlilik bilinci kişisel çabaya kalmaktadır.Ancak unutmayyalım ki sağlıklı bie evlilik için evlilik bilinci olmazsa olmazdır.Evliliğin kurulmasında kendini tanımaktan,ne istediğini tanımlamaya ve nasıl bir eş seçeceğinden,evliliği nasıl kurup, nasıl yürüteceğine varan tüm gerekli donanımlara EVLİLİK BİLİNCİ diyaruz.Bu bilinç evlilik isteğindeki her iki taraf için de bir ihtiyaçtır.Evlilik ilişkisi karşılıklılık içeren bir ilişki olduğundan bir tarafın doğru ve yanlış yaklaşımları aynı doğrultuda diğer ... »»»
BİLİNÇ BİLİMİNİN FELSEFİ TEMELLERİ Zihin-beden kuramlarını ikici ve tekçi kuramlar olarak iki farklı kategoride inceleyeceğiz. İkici Bilinç Kuramları Dünya fiziksel, zihinsel olarak farklı iki tür varlıktan, tözden oluşmuştur. Bilinç ile fiziksel madde en temelde birbirinden faklıdır. Zihinsel olan, fiziksel dünyayla, beyinle nasıl ilişki kurar? Etkileşimcilik Beyinle bilinç birbiriyle karşılıklı bir nedensel etkileşim içindedir (Revonsuo, 2010). Epifenomenalcilik Beyin etkinliğinden bilince doğru tek yönlü bir neden oluşun var olduğunu ancak bilincin beyin üzerinde herhangi bir nedensel gücünün bulunmadığını savunur. Zihinsel olayların me... »»»
ÖFKE ATAĞINDA BİLİNÇ BASKILANIR Öfke atağında bilinç baskılanır ve sisli bir bilinç durumu oluşur. Bu sisli bir havada önümüzü görmeden araba kullanmaya çalışmak gibidir. Fazla değil aradan bir beş dakika geçtikten sonra kendimizi yıkım içinde bulur ve pişmanlık duymaya başlarız. Pişmanlığın ortaya çıkmaya başladığı an bireyin sakinleştiği andır. Öfke genel itibariyle bireyin dışardan gelen bir uyaranı, tepkiyi saldırı gibi algılamaya başladığı an ortaya çıkar. Dikkat edilirse hep bir '' an'', ''anlık'' ifadesini kullanıyorum, çünkü bütün her şey bu kadar kısa süreçler içinde gelişir ve kendisini ortaya koyar. Bu noktada düşünce süreçleri iptal olur. Kısa devre yapar ve eylem gerçekle... »»»
İnsanı anlamak ve anlamlandırmak çok büyük mesele. Tarih sahnesinde rol almış bir çok düşünür insanı anlama yolculuğunda ortaya fikirler atıp kitleleri etkilemiş, kendilerine takipçiler bulmuş, zamanın sonsuzluğuna fikirleri ile genişlemek istemişlerdir. Bu düşünürlerin arasında psikoloji bilimi açısından önemli katkılar sunmuş bir kişi vardır ki; Sigmund Freud ismiyle anılan bilinçaltı kavramı kadar konuşulmasa da ona eş değer belki fantastic yönü ile daha heyecan verici bir kavram ile ortaya çıkmış Carl Gustav JUNG; kollektif bilindışı-bazı kaynaklarda kollektif bilinç isimleriyle muazzam bir teori ortaya koymuştur. Teori içeriği olarak bilimin temel varsayımlarını zorlayarak hatta biraz d... »»»
Biz bilinci biz bilincine ulaşmanın koşulları arasında “ ben varım, sınırlarım ve sorumluluklarım var, kadar, “sen varsın, sınırların ve sorumluluk- ların var” kavramı da vardır. Biz içinde yer alan her insanın var olması,sınırlarının ve sorumluluklarının bilinmesi ve gelişerek tüm potansiyeline ulaşarak anlam kazanması gerekiyor. Biz’in bütün potansiyeline ulaşması, biz içinde yer alan bireylerin gelişmesi ile gerçekleşir. Bu gereğe “kişisel gelişim” adını veriyoruz. Ister aile,ister şirket düzeyinde olsun, kişinin davranışı, içinde bulunduğu tüm sistemi sürekli etkiler.kişisel gelişim sürecine girmemiş, olgunluğunu tamamlamamış birey, bunun bilincinde değildir. Kişini... »»»
BİLİNÇLİ EVLİLİKLERİN ÖZELLİKLERİ Çiftler ilişkilerinin ilk zamanlarında çocukluk yaralarını sarmak, çocukluk ihtiyaçlarını gidermek gibi farkında olmadıkları bir takım nedenlerle hareket ederler. Bu davranışları bilinçli değildir. Bu bilinçdışı istek ve arzular bireyleri birbirlerine yöneltir.Ve bunun adına aşk, tutku vs. gibi oldukça yoğun duygulanımlar içeren kavramları ortaya çıkartır. Belli bir süreçten sonra ise bu ortaya attıkları ve gerçekten de hissettikleri kavramların etkilerinin azalması ile gerçek dünyanın içine düşerler ve o noktada her şey değişir. Bilinçli evliliklerde tümüyle yüzeysel, çocuksu ihtiyaç ve arzular yerine aslında karşıdan beklenen kendi geçmiş ihtiyaçlarımız... »»»
BENLİK ALGISI Her insan ilk yaşantı deneyimlerini içinde doğduğu ortamın bir üyesi olarak edinir. Bu ortam genellikle ailedir. Anne-baba ve varsa kardeşler bu ortamda tanışılan ilk insanlardır. İlk öğrenilen birçok kavram o insanlardan öğrenilir. Bu ilk öğrenilenlerden en önemlisi de bireyin kendisi ile ilgili olarak geliştirdiği duyguları ve düşünceleridir. Anne-baba-çocuk arasında yaşamın ilk yıllarında gelişen güvenli bağ, bireyde sağlıklı bir benlik bilincinin ve kendisini önemli, değerli hissetme duygusunun yerleşmesine yol açar. Çocukluğun ilk dönemlerinde yerleşen benlik algısı ergenlikte ve ileriki yaşlarda etkisini gösterir. Benlik algısının olumlu gelişmesi başkalarına zara... »»»
OKUL ALIŞVERİŞİ Okula başlamadan önce yapılan alışveriş çocuğun eğitim dönemine hazırlanmasını kolaylaştırır. Bu nedenle anne ve/veya babanın yanı sıra çocuğun da alışverişe katılması, alışveriş sırasında kendisine seçim hakkı tanınması önemlidir. Özellikle birden fazla, farklı yaş ve cinsiyette çocuğu olan aileler öncelikle alışverişin kimin için yapılacağını saptamalıdırlar. Hangi mağazalara gidileceği, ne kadar zaman ayrılacağı, uygun görülen bütçe önceden belirlenmelidir. Yapılan alışveriş planına aile üyeleri uymalıdır. Çocuklar aç ya da yorgunken alışveriş yapmaktan kaçınmalı, yemek sonrası saatler tercih edilmelidir. Mağazaların yoğun olmadığı sabah saatlerinde dolaşmak daha... »»»
KORKU EŞİTTİR ENDİŞE MİDİR? Endişe ile Başa Çıkarken Kullanılan Savunma Mekanizmaları. Korkunun yada endişenin ne olduğuna ilişkin en kabul gören tanım yaşamın devamı ve korunması için var olan yaşamsal bir içgüdü olduğu yönündeki tanımdır. İnsanın tehlike olarak algıladığı durumlarda, bu uyarılmışlık hali ile gelişen bir tepki türüdür. Çarpıntı, soluk alıp vermede hızlanma, terleme, ağız, boğaz kuruluğu, idrara çıkma ihtiyacı gibi fizyolojik belirtilerin yanı sıra, psikolojik yapımızda da kişiliğimizle ilişkili olarak bazı korkuyla başa çıkma mekanizmaları ortaya çıkar. Başlangıçta kolay ve anlaşılabilir bir tanımmış gibi görünmekle beraber, bazı kafa karıştırabilecek ayrıntılardan bahse... »»»
► Beyin Böyle İşliyor- Bilinç Psk.Tuğba DEMİRÖZ
► Bilinç, Bilinçaltı ve Ayak Fetişi Örneği Psk.Dnş.İsa Özgür ÖZER
► Strese Karşı Bilinç Geliştirme Yolları Psk.Sema KAHVECİ KAANOĞLU
► Evlilik Bilinci Psk.Namık ACAR
► Dip Köşe Bilinçaltı Temizliği! Psk.Betül Esra BABA
► Pandemi ve Ötekiyle İlişki Psk.Rüveyda ÇELENK YILMAZ
► Self-Compassion / Öz-Şefkat Nedir? Psk.Bengü GÜLDEREN
► Bilinçdışımızın Temel Özellikleri Dr.Psk.Ümit AKÇAKAYA
► Bilinçdışı ve Bir "öteki" Olarak Coronavirüs Psk.Dnş.Mustafa Burak ARABACI
► Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) Nedir? Psk.Özgün ÖKLÜK OCAK
► Bilinçaltı Temizliği ve Emdr Psk.Cem GÜMÜŞ
► "Bilinçaltı Temizlikçileri" Psk.Burçin KOYUNCU
► Freud ve Bilincin Düzeyleri Psk.Murat TEMİZ
► Hipnozu Anlayabilmek Dr.Necati ÇOBANOĞLU, Psikiyatrist
► Aşkın ve Evliliğin Bilinçaltı Psk.Kübra Nur ASLAN
► Mahremiyet Bilinci Psk.Erol AKDAĞ
► Bilinçdışı ve Savunma Mekanizmaları Dr.Psk.Ümit AKÇAKAYA
► İnançla mı Bilinçle mi? Psk.Namık ACAR
► Kapattıkça Açılan Kapılar Psk.Esra ERDOĞAN
► 5 Adımda Bilinçaltı Temizlik Dr.Psk.Mehmet BAŞKAK
► Ben Bilincinden Birlik Bilincine Psk.Ziya ÜNLÜTÜRK
► Bilinçdışı ve İyileşme Psk.Dnş.Kemal TUNCER
► "Biz Bilinci" ile İletişim Psk.Bilge ÇAPOĞLU
► Propriyosepsiyon Fzt.Selin CİNNİOĞLU
► Hipnoz ve Biliçdışı Psk.Erdim Hasip HAKVERİR
► Reklamlardaki Bilinçaltı Psk.Dnş.Ercan TEKİN
► Çocukta Sorumluluk Bilinci Psk.Hatice ÇETİNKAYA ŞAHİN
► Hipnoz Nedir, Ne Değildir? Psk.Nihal ARAPTARLI
► Uyku ve Rüyalar Psk.Tuğba DEMİRÖZ
► Jung - Ortak Bilinçaltı Öğretisi Psk.Tuğba DEMİRÖZ
► Hipnoz Nedir? Psk.Serhat TÜRKTAN
► Fedakarlık Mucizesi Psk.Elif Sultan DEMİRHAN
► Kişiliklerimiz Psk.Serap DUYGULU
► Kişiliklerimiz Psk.Serap DUYGULU
► Sağlığın Güvencesi Bilinçtir Doç.Dr.Tuncay TAŞ, Ürolog
► Sorumluluk Duygusu Niye Gereklidir? Psk.Nilüfer ŞİŞMAN
► Hipnoz İstismar mı Ediliyor? Psk.Dnş.Ayla KETRE
► Bilinçaltı Hükümdarlığı Dr.Gökhan ÜRKMEZ, Tıp Doktoru
► Enerji Vampirlerinden Uzak Durmak Psk.Tuğba DEMİRÖZ
► Benliğimizin Savunma Mekanizmaları Psk.Dnş.Abdullah TOPAL
► Bilinçaltımız Dr.Gökhan ÜRKMEZ, Tıp Doktoru
► Kanserde Bilinçli Beslenme Dyt.Asuman AKÇAY KEPEZLİOĞLU
► Terapi Nedir, Nasıl Bir Süreçtir? Dr.Ali Algın KÖŞKDERE, Psikiyatrist
► İçerden İyileşmek: Hipnozla İyileşme İçerden Olan Bir İyleşmedir Dr.Bülent URAN, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► İçimdeki Ben Psk.Nihal ARAPTARLI
► Çocuklarda Sorumluluk Bilincini Geliştirmek Psk.Dnş.Ece AKIN BAKANAY
Bilinç Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.Melda ALANTAR, İstanbul
Fatma DEMİRÖZ, İstanbul
Dyt.Zühal AYNACI BAYEL, İçel (Mersin)
Psk.Dnş.Abdullah TOPAL, İçel (Mersin)
Dyt.Selin ŞAHİN, İstanbul
Uzm.Psk.Hülya TOPAL, İçel (Mersin)
Uzm.Psk.Sadık SUN, Diyarbakır
Uzm.Psk.Mahmut KIZILBOĞA, İçel (Mersin)
Dyt.Güneş AKYIL AYNACI, İçel (Mersin)
Dyt.İpek AĞACA, İstanbul
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Psk.Emine ARMAN, İstanbul
Dr.Dt. Nilgün ARI, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Özlem CAN, Gaziantep
Psk.Murat BİLİM, İçel (Mersin)
Dr.Gökhan ÜRKMEZ, İzmir , Tıp Doktoru
Psk.Burak ASLAN, İçel (Mersin)
Uzm.Psk.Aysu AVCI, İstanbul
Psk.Namık ACAR, Kocaeli
Psk.Dnş.Ayla KETRE, İçel (Mersin)
Yeliz AKSU, İstanbul
Doç.Dr.Tuncay TAŞ, İstanbul , Ürolog
Dr.Ali Algın KÖŞKDERE, Bursa , Psikiyatrist
Psk.Bengü GÜLDEREN, KKTC (Kıbrıs)
Psk.Murat TEMİZ, İstanbul
Dr.Bülent URAN, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Necati ÇOBANOĞLU, İzmir , Psikiyatrist
Murat ÖZBEK, İstanbul
Doç.Dr.Akgün ÖLMEZ, Denizli , Çocuk Doktoru
bilinç KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların bilinç KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
blinç, bilincin tanımı, öznel deneyim, öznellik, bilincin gizemi, evlilikte bilinç ihtiyacı, evlilik bilinci, bilinç biliminin felsefi temelleri, zor sorun, zihin beden sorunu, toplumsal bilinç, empati, beyin, duyum, idrak, algılama, beş duyu, dikkat, teyakkuz, dikkat kapasitesi, uyaran, bilgilerin beyne ulaşması, farkındalık, sihirli sayı 7, beynin işlemesi, bilinçaltı, bilinçaltı temizliği, ayak fetişi, stresle baş etme, stresle başetme yoları, bireysel başetme, toplumsal başetme, gevşeme, sistematik gevşeme, diyafram nefesi, stres, stresle mücadele, bilinç geliştirme, algı değişimi, düşünce şemaları, davranış değişimi, bilinç değişikliği, sorunlarla başetme, jung, freud, kollektif bilinçdışı, bilinçlenme, zihinsel dayanıklılık, mental toughness, resilience, rezilyans, psikolojik sağlamlık, esnek dayanıklılık, yılmazlık, duygusal dayanıklılık, öfke, saldırganlık, ilişkide öfke, evlilikte öfke, öfke kontrolü, öfke atağı, öfke atakları, william james, işlevselcilik, psikoterapi, yeni bir bilinç, bilinç akışı, zihin, algı, iyi yaşam, gerçek nedir, yapay zeka, yapay zeka ve psikoloji, yapay zeka ve psikoterapi, turing testi, bilinçaltının kapasitesi, bilinçaltı nedir, bilinçaltı kavramı, bilinç ve bilinçaltı, hipnoz, hipnoz nedir, ilişki sorunları, iletişim çatışmaları, evlilik sorunları, şemalar, bilinç altı, şemaların anlamları, varoluşçu terapi, ırvin yalom, varoluşçu bilinç, varoluşçu psikoterapi, beden zihne tabidi, analitik psikoloji, carl gustav jung, gölge, arketipler, kolektif bilinç dışı, travma terapi, travma terapisi, içe atım, psişe


23:29
Top