2007'den Bugüne 92,396 Tavsiye, 28,229 Uzman ve 19,987 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Psikolojik Sağlamlık
Psikolojik Sağlamlık Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Psikolojik Sağlamlık Kavramı ile İlgili 24 Makale
Psikolojik sağlık nedir? Psikolojik sağlık, bireyin duygusal, zihinsel ve sosyal olarak iyi olma haliyle ilgilidir. Psikolojik sağlık, kişinin duygusal refahını, stresle başa çıkma becerilerini, olumlu ilişkiler kurabilme yeteneğini ve zihinsel sağlığını etkiler. Psikolojik sağlık, insanın kendisini iyi hissetmesini, yaşamdan keyif almasını ve potansiyelini gerçekleştirmesini sağlar. Psikolojik sağlık, sadece zihinsel hastalıkların yokluğu anlamına gelmez. Tam tersine, psikolojik sağlık, kişinin kendi duygusal, zihinsel ve sosyal ihtiyaçlarını tanıma, onlarla başa çıkma ve gelişme yolunda ilerleme sağlama kapasitesini içerir. Bu durum, olumlu düşünce alışkanlıklarını geliştirme, duygusal... »»»
► Psikolojik Sağlamlık ÇOK OKUNUYOR Psk.Namık ACAR
Psikolojik sağlamlık;insanların olumsuzluklar ve sorunlar karşısında dayanıklılık gösterebilmesi,savrulma yaşamadan o sorunlar karşısında dirençle mücadele verebilmesidir.Biz buna pratikte PSİKOLOJİK DİRENÇ de deriz.Aslında insanların yaşamında çok önemli bir psikolojik ihtiyaçtır.Zira sorunsuz,sıkıntısız bir hayat yoktur,olmayacaktır.Baş edebilmek,sorunları sağlıklı yönetebilmek ise kuşku yok psikolojik sağlamlık veya dirençle mümkündür. Ben daha çok psikolojik direnç kavramını kullanırım.Psikolojik direnç daha çok kişilik gelişim sürecinin sağlıklı yaşanması,yetiştirme tarzı ve anne-baba tutumlarıyla ilişkilidir.Kimse psikolojik direnç devi olarak veya psikolojik dirençsizlikle doğmaz.Daha... »»»
► Psikolojik Sağlamlık Psk.Dnş.Müjgan SONUÇ
Her yaşam deneyimi farklıdır;yaşanılan zorlu olaylara gösterilen tepkiler, olayı kabul edip değişime açık olmalar... Yeni sürecin içinden geçerken ruhsal acıyla yanmalar... Giden sevgilinin acısını uzunca bir süre yaşamalar...Aldatan eşini hemen boşayıp, haftasına yeni bir sevgili bulmalar...Yaşanılan bir felakette, tüm insanlığın acısını yüreğine de hissetmeler... Uykusuz geçen geceler, kendimize özgüdür. Yaşamın size getirdiği zorluğu nasıl değerlendireceğiniz, vereceğiniz tepkiler sizin yol hikayenizin ve görevinizin derinliğinde gizlidir. Zorlu yaşam deneyiminin bile kişiden kişiye tanımı değişiyor. Kimisi için sıkışan trafikte geçirdiği bir saatlik süreç zorlu yaşam deneyimi olurken, ki... »»»
► Psikolojik Sağlamlık Psk.E. Elanur GÜRBÜZ KAYIKCI
Yaşam herkes için mücadelelerle dolu bir serüvendir. Dünyaya geldiğimiz ilk andan itibaren varoluşumuzu devam ettirmeye, dünyayı keşfetmeye, insanları tanımaya, sosyal çevreye adapte olmaya ve yaşamımıza bir anlam katmaya çabalarız. Hayatta kalmak başlı başına bir mücadeledir. Hiç kimse bu yolculuğu hiç yara almadan, düşmeden, hata yapmadan, mutsuz olmadan tamamlayamaz. Yaşamın her evresinde başa çıkılması gereken sorunlarla karşı karşıya kalınır. Ancak yaşam bazıları için çok daha fazla engellerle doludur. Aile ortamında çeşitli olumsuzlara maruz kalmak, ekonomik sıkıntılar yaşamak, istismara uğramak, doğal afetlere maruz kalmak, sevilen kişilerin kayıplarına şahit olmak, hastalık geçir... »»»
Psikolojik Sağlamlığı Yüksek Kişilerin Özellikleri Psikolojik Olarak Sağlamlığınızı Artıracak İpuçları • Başkaları sorunlarına rağmen mutluyken ben neden yapamıyorum? • Niçin bazıları bana göre daha dayanıklı? • Niye o hemen toparlanabiliyor da ben hala kötüyüm? • Benim çocuğum neden strese bu kadar dayanıksız? • Başka çocukların hiçbir şeyi yokken benim çocuğum her şeye sahip ama benim ki dayanıksız, o çocuk güçlükler karşısında daha sağlam… Niçin bazı insanlar zor, stresli ve travmatik olayların etkileriyle daha kolay baş edip uyum gösterebilirken, bazıları yaşadıkları zorluklar karşısında travmatize oluyor? Psikolojik Sağlamlık Nedir? Hastalıklar, kayıplar, yas, ayrılık, doğal ... »»»
Koronavirüs Sonrası Sağlam Bir Psikoloji İçin Neler Yapmalıyız? Koronavirüs; çok hızlı bulaşması ve kontrol altına alınamamasının sonucunda bütün dünyayı etkisi altına aldığı için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ‘pandemi’ olarak ilan edildi. Türkiye’de de üç aydır salgınla mücadele kapsamında pek çok önlem alınıyor. Alınan bu önlemlerin başında ‘sokağa çıkma yasağı’, ‘sosyal mesafe’ ve ‘maske takma’zorunlulukları bulunuyor. Pandemi süreci herkesin hayatını uzaktan ya da yakından etkilemiş durumda. Herkesin hayatını etkileyen salgın hastalıklar ise toplumsal bir travmaya neden oluyor. Travma; kişinin ruhsal olarak başedemeyeceği bir duyguyla karşı karşıya kaldığında beyinde savaş-kaç-... »»»
Psikiyatri, psikoloji, eğitim ve sosyoloji alanlarında bireylerin stresten, travmadan, olumsuz yaşam koşullarından kurtulabileceklerine ve bu zorlukların üstesinden geldikçe daha da güçleneceklerine ilişkin fikirler “sağlamlık” (resilience) kavramı etrafında toplanmaktadır. “Resilience” sözcüğü “geriye dönmek” anlamına gelen “to jump back” kelimesinden türetilmiştir ve “yaşamdaki zorluklarla mücadele etmede bireyin güçlerini geliştirme kapasitesi” olarak tanımlanmıştır (Silliman, 1994; Akt: Terzi, 2005). Joseph’e (1994) göre sağlamlık, insanların yaşamlarında karşılaştıkları güçlüklerle baş etme ve bu güçlükler karşısında başarılı bir şekilde uyum sağlama sürecinde sergiledikleri tutum, ... »»»
Günümüzde her alanda zor şartlarla dolu bir yaşamla karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek. Hayat nehrinde bir salın üzerinde ilerleyen insanoğlu, aniden karşısına çıkan zorlayıcı olaylarda, elindeki küreklerle hayatta kalıp yoluna devam etmeye çalışır. Kimi zaman dalgalı sularla mücadele eder, kimi zaman da sığ sularda bataklığa saplanıp düşme tehlikesiyle baş etmenin yollarını arar. Böylesi zor anlarda bazısı olanaklarını kullanarak can yeleklerini takar, yanındakilerden daha güçlü rehberlikler kolaylıkla alabilirken, bazıları yeterli desteğe sahip olmamasına rağmen, dalgalı sularda savrulurken saplandığı bataklık kenarlarından deneyimlerle çıkar ve güçlenerek sallarıyla yola devam ederler. İn... »»»
Psikolojik Sağlamlık "Öldürmeyen şey güçlendirir." Mi? Nietzsche Evet, bilim insanları Nietzsche ‘nin bu sözünü doğruladı. Northwestern Üniversitesi de yapılan çalışmalarda mesleki hayatlarında başarısız olan ve denemeye devam eden insanların, uzun vadede çok daha başarılı olduğunu keşfetti. Sürekli değişen ve yeni deneyimler edinmek durumunda kaldığımız dünyada her birimizin karşı karşıya kaldığı stresli yaşam olayları, olumsuz durumlar söz konusu olmaktadır. Bireylerin karşı karşıya kaldıkları stresli yaşam olaylarında , olumsuz yaşantılarda bakış açılarının nasıl olduğu, problemlere karşı nasıl bir yol izledikleri, baş etme becerileri ve çözüm üretme becerilerinin psikolojik sağlamlı... »»»
Ergenlerde Bağlanma Stilleri ve Psikolojik Sağlamlık Erken çocukluk dönemindeki çocuk ve ona bakım veren kişi arasındaki ilişki çocuğun sadece fiziksel varlığına yönelik iken, daha sonra kişinin tüm hayatını etkileyen bir ilişki stili haline gelir (Deniz, 2011). Kişinin diğer insanlarla ilişki kurma tarzını şekillendiren bir süreç olan bağlanma yaşamın erken dönemlerinde başlar ve süreklilik gösterir (Kesebir, Kavzoğlu & Üstündağ, 2011). Bağlanma teorisi, John Bowlby ve Mary Ainsworth’un ortaklaşa çalışmalarının bir sonucu olarak gelişmiştir. Bowlby, teorinin temel taşlarını oluşturmak için etoloji, sibernetik ve psikanaliz kavramlarını kullanmıştır. Çocuğun anneye bağlanmasıyla ilgil... »»»
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK VE TRAVMA SONRASI BİLİŞLER ARASINDAKİ FARK Ayda DALİ Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin sağlamlık ve travmatik stres bilişleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Kıbrıs’ta bulunan bir üniversitede öğrenim gören 200 öğrenci, araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır (111 Erkek 89 Kadın). Ego-Sağlamlık ve Travma Sonrası Bilişler Envanteri ölçekleri kullanılmıştır. Spss 20 programı kullanılarak veriler girilmiştir. T-testi, Anova ve Çoklu Regresyon Analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları incelendiğinde, kişinin kendi ile ilgili sağlamlık alt boyutları olan kişisel esneklik, pozitif düşünce ve deneyime açıklık kişinin benlik hakkında ... »»»
Kaygı ve acı. Bu ikisinden kaçmak için yapmayacağımız şey yok. Ama özellikle son zamanlardaki tecrübelerimize göre kaygısız ve acısız bir hayat pek mümkün görünmüyor. Tüm bunlar sebebiyle kendinizi sürekli kaygılı, mutsuz ve ümitsiz hissederken buluyor olabilirsiniz. Bu da ister istemez kaygı bozukluğuna yol açıyor. Kaygı bozukluğunun kaynağı bilişsel yani insanın algı ve düşünsel süreçleri içinde yatıyor. Kaygının altında düşünsel anlamda yoğun bir tehlike algısı ve bir yandan da bu tehlikeyle baş edebilme anlamında kendine güvensizlik ve kendini güçsüz görme var. İnsan yaşamı içinde güzel şeyleri barındırdığı gibi maalesef kötü ve acı şeyleri de barındırıyor. Bu acı ve kötü olayların öneml... »»»
“Umutsuzken, değiştirilmesi imkansız bir kaderi yaşıyorken bile hayatta kalmak için bir neden bulabileceğimizi hiçbir zaman unutmamalıyız.” Viktor Frankl, Logoterapinin kurucusu Şu günlerde herkes kendine göre zorlanıyor. Sürecin devam etmesi ve endişeli bekleyişin travmatik bir etkisi var, herkes farklı tepki veriyor. Böyle travmatik deneyimler esnasında panik, inkar, aşırı iyimserlik, başkalarını veya kendini suçlama gibi tepkiler görülebilir. İnkarda, “Bana bir şey olmaz. Bu, benim dışımda gelişen bir olay”, panikte “Her şey çok kötü, ne yapacağımı bilmiyorum. Bundan çıkamıyorum”, aşırı iyimserlikte “Her şey çok güzel olacak, tüm bunlar hemen düzelecek”, suçlamada “Bütün bunlar sizin suç... »»»
Tüm dünyanın benzer koşullar altında olduğu günler yaşıyoruz. Gözle görülemeyecek kadar küçük bir virüsün bize yaptıklarına bir bakın. Yaşadığımız düzen tamamen değişti ve buna uyum sağlamaya çalışıyoruz. Yeni düzene uyum yapmaya çalışmak kolay olmuyor tabi. Koronavirüs bir şekilde hayatlarımızı sarsıyor. Sarsıcı olayların neden olduğu yıkıcı etkiye sahip koşullar, hayatlarımızda derin izler bırakıyor. Bu süreçte zaman zaman olumsuz duyguların etkisine girmek çok kolay. Nasıl bağışıklık sistemimiz bizi fiziksel olarak koruyorsa, psikolojik açıdan da bizi koruyan bir sistem var: Psikolojik sağlamlık. Psikolojik sağlamlık travmatik yaşam olayları esnasında ve sonrasında ortaya çıkıyor. Psikolo... »»»
Coronavirüs sadece fizyolojik açıdan değil öncelikli olarak psikolojik açıdan toplumu etkiledi. Ne kadar rasyonel bakmaya çalışsak da, var olan belirsizlik algısı bir şekilde hepimize etki etmekte. Tam bu noktada ruh sağlığımızı korumak en az beden sağlığımızı korumak kadar önemlidir. Belirsizlik, bilinmeyen, kontrol edememe hali kişilerde çaresizlik ve endişe duyguları yaratır. Böyle anlarda kişiler, olabilecek en kötü senaryolara ve kendilerinin en zorda kalabilecekleri ihtimallere odaklanırlar. Bu belirsizliği giderebilmek ve kontrol sahibi olabilmek için de kişiler aksiyon alır. Güncel durumda, tüm onaylı/onaysız haber kaynaklarını dinlemek, halk arasında yayılan söylentileri ciddiy... »»»
“En kolay gün dündü.” Deniz Komandoları Mottosu Pandemiden tam bir sene önce 2019 yılının Mart ayında, “Titanyum gibi sağlam ol: Ruh sağlığı zihinsel dayanıklılıktan geçer” isimli yazım uplifers’ta yayınlanmıştı. O zamanlar ne salgın hastalık sebebiyle korkutulup özgürlüğümüzün kısıtlanacağından, ne depremlerden, ne de ekonominin bu hale geleceğinden haberimiz vardı. O yazımda vurgulamak istediğim ana nokta şuydu: Hayat devam ettikçe öyle ya da böyle, kontrolümüzün dışında pek çok durumla karşılaşacağız ve başımıza gelenler ne olursa olsun bunları nasıl karşılayacağımız konusunda yapabileceğimiz en önemli şey zihnimizi eğitmek. İşte bu yazımda zihinsel dayanıklılık için yapabileceklerimizi... »»»
Psikolojik Sağlamlık Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Namık ACAR, Kocaeli
psikolojik sağlamlık KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların psikolojik sağlamlık KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
psikolojik sağlık, psikolojik ilk yardım, psikolojik direnç eksikliği, psikolojik sağlamlık nedir, sağlam birey, sağlamlık, duygusal dayanıklılık, uyum, koronavirüs sonrası psikolojik sağlamlık, korona, koronada psikoloji, resilience, zorluklarla baş etme, zorluklara uyum, sağlamlık kavramı, zorluklara dayanıklıklık, psikolojik dayanıklıklık, ruhsal dayanıklıklık, aile yaşantısı, sağlam aile, aile yapısı, parçalanmış aile, ailede parçalanma, çocuklarda psikolojik sağlamlık, ergenlerde psikolojik sağlamlık, yetişkinlerde psikolojik sağlamlık, ergenlerde bağlanma stilleri, ergende bağlanma stilleri, ergenlikte bağlanma stilleri, ergenlerde bağlanma, ergende bağlanma, ergenlikte bağlanma, ergende psikolojik sağlamlık, ergenlikte psikolojik sağlamlık, bağlanma teorisi, bağlanma stilleri, psikolojik dayanıklılık, kaygı, anksiyete, yılmazlık, zor zamanlarla nasıl başedilir, stresle nasıl başedilir duygusal dayanıklılık nedir, duygusal dayanıklılığı arttırmak, resilience nedir, psikolojide duygusal dayanıklılık, gerçeği kabullenmek, anlam arayışı, kontrol odağı, psikolojik sağlamlık nasıl korunur, koronavirüs günlerinde psikolojik sağlamlık, salgında psikoloji, coronavirüs, koronavirüs, salgın psikolojisi, karantina psikolojisi, salgın psikolojisiyle başa çıkmak, salgının psikolojik etkileri, salgında psikolojik sağlamlık, corona virüste kaygı, corona virüste anksiyete, corona virüste endişe, salgında kaygı, karantina kaygısı, koronavirüs psikolojisi, koronavirüs kaygısı, salgınla başa çıkabilmek, karantina günlerinde iyi hissedebilmek, karantinada psikoloji, zihinsel dayanıklılık, mental toughness, rezilyans, esnek dayanıklılık, ruh sağlığı, delirmek, egzersiz, spor ve ruh sağlığı, covid-19, koronada psikolojik sağlamlık, korona dayanıklılık, korona ruh sağlığı, korona akıl sağlığı, korona kaygı bozukluğu, korona stres, takıntı, pandemi psikolojisi, korona psikolojisi, psikolojik sağlamlılık, değer verme, temel psikolojik ihtiyaç, psikoimmün, güvende olma ihtiyacı, sevilme ihtiyacı, değerli olma ihtiyacı, temek psikolojik ihtiyaçlar, psikolojik sağlamlık durumu, psikolojik travmalara dayanıklılık, psikoimmün sistem


10:35
Top