2007'den Bugüne 92,165 Tavsiye, 28,191 Uzman ve 19,957 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Ruh Sağlığı
Ruh Sağlığı Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Ruh Sağlığı Kavramı ile İlgili 109 Makale
Ruh Sağlığı Alanında Devrim: Büyük Ruhsağlığı Projesi Bilindiği üzere "hastalık" kavramı ruh sağlığı alanında hep tartışılagelmiştir. Bir çok bilim adamı bu kavram yerine "uyum sağlamayan davranış" deyimini kullanmaktadır. Yine bazı bilim adamları uyum sağlamayan davranışların bile aslında organizmamızın uyum sağlamak amacıyla olumsuz durumlara verdiği sağlıklı uyum tepkileri olduğunu ifade etmektedirler. Buna rağmen günümüzde, çoğu kişi tarafından hastalık olarak kabul edilen durumların dışında neredeyse günlük / insani her sıkıntımızı bile hastalık olarak görme ve ilaçla tedaviye yönelme eğilimindeki hızlı artışı çok ciddi bir temel sağlık sorunu olarak görüyorum. Bugün psikiyatr... »»»
Sağlık, bireyin bedensel, sosyal ve ruhsal iyilik hali olarak tanımlanır. Bedensel sağlık, daha somut bir anlam taşırken ruh sağlığı kavramı biraz daha soyut bir anlam içermektedir. Örneğin bedenimizi oluşturan organlarımızın sağlık durumlarından bahsederken kastettiğimiz şey tam olarak o organın kendisidir. Kalp sağlığı, göz sağlığı, diş sağlığı, cinsel sağlık gibi… Bu açıdan bakıldığında “ruh sağlığı” denildiğinde kastedilen şey acaba “ruh” denilen varlığın sağlıklı olması mıdır? Bunu izah etmek için öncelikle “ruh” kelimesinin anlamına bakmak gerekir. Tarih boyunca çeşitli dinler, mitolojiler ve felsefi öğretiler ruhu; insanın içerisinde bulunan, Tanrı’ dan geldiğine inanılan, bedeni y... »»»
► Zor Zamanlarda Ruh Sağlığı Doç.Dr.Alişan Burak YAŞAR, Psikiyatrist
PSİKİYATRİK PANDEMİ BEKLENİYOR Bu kadar risk varken insanlar neden bir galibiyet kutlamak adına bir araya geliyorlar? Anlayamıyorum ben bunu… Ritüellerin evrilmesi zaman ister. Kültür ve güvenlik harmanından nasıl bir çözüm gelişecek hep beraber göreceğiz. Doğu ve Batı’nın kültürel yapılarında önemli farklılıklar var. Avrupa kültürü bireyselleşmeyi ön planda tutarken, Doğu toplumları kolektif yaşam üzerine kurulmuştur. Daha güvenlikli alanlar, daha az temaslı yaşantılar hem kolektif yaşamı, hem büyük aileleri, hem de bireyselliği değiştirecek. Dünya genelinde boşanma talepleri arttı. Neden? Pek çok insan ilk kez ev ahalisi ile bu kadar yoğun zaman geçirdi. Durumun travmatik etkisinin ve ... »»»
TOPLUM RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNE BAKIŞ Toplum ruh sağlığı deyimi, ruh sağlık hizmetlerinin bireyden, çevre ile etkileşen bireye yöneldiğini ifade eder. Toplum ruh sağlığı, halk sağlığı ilke ve yöntemlerinin ruh hastalıkları alanına uygulanma zorunluluğundan doğmuş ve son 30 yıldan beri bu alanda gelişme göstermiştir. Ruh hastalıklarının kendi toplumunda ve alışık olduğu kendi çevrelerinde tedavi edilmelerinin önem taşıdığı bu yeni akımda, ruh hastasının ve rehabilitasyon gereksinmesi olan bireyin ele alınması çok değişik şekilleriyle denemektedir. Bu tür denemelerin sonucu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde farklılıklar göstermekle birlikte tüm dünyada bu bakış... »»»
NE GİBİ DURUMLARDA RUH SAĞLIĞI UZMANINA BAŞVURULMALIDIR Ülkemizde ve dünyada ruh sağlığı ve hastalıkları ile ilgili bilinçlenme ve bilgi sahibi olma son yıllarda oldukça artmış durumda. Kişiler bazen kendileri bizzat başvuruda bulunurken bazen de diğer tıbbi dallardan ruh sağlığı uzmanlarına kişiler yönlendirilebilmektedir. Kendi klinik uygulamalarımda tecrübe edindiğim kadarıyla şu gibi durumlarda kişiler bir ruh sağlığı uzmanına başvurabiliyor; - öfke patlamaları ve sinirlilik - ölüm düşünceleri - panik atak - kapalı alan kaygısı - size ya da bir sevdiğinize kötü birşey olacakmış duygusu - topluluk içinde yalnız hissetme - anlam veremediği... »»»
RUH SAĞLIĞI EKİP ANLAYIŞINA PSİKOLOJİK VE POLİTİK BAKIŞ Dünya Sağlık Örgütü sağlığı, “hastalık ve sakatlığın olmaması değil, bireyin bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali” olarak tanımlamaktadır. Bedenen sağlıklı olmak, sağlığın yalnızca bir boyutudur. Ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı olmak ise birbiriyle sıkı sıkıya bağlı ve beden sağlığını da etkileyen kavramlardır. Ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı olmak, hastalık kavramını aşan, bireyin kendisi, ailesi, çevresi, işi ve toplumla ilişkilerini belirleyen, insan yaşamının temel boyutu olarak değerlendirilebilir. Ruh sağlığı ve insan yaşamındaki önemi, uzun yıllar hep göz ardı edilmiş bir konudur. İnsanlar sağlıklı olma... »»»
TOPLUM RUH SAĞLIĞI POLİTİKALARI DOĞRULTUSUNDA PSİKOLOJİK- PSİKİYATRİK REHABİLİTASYON Günümüzde ruh sağlığı ve ruhsal bozukluklar konusunda, davranış bilimlerdeki ilerlemelere bağlı olarak yeni bir anlayış doğmuştur. İnsanlar, ruhsal bozuklukların yarattığı yük ve bedelleri konusunda giderek daha fazla farkındalık kazanmaktadırlar. Ruh sağlığı konusundaki son bulgular incelendikçe, düşünce, duygu ve bedensel hastalıklar arasındaki bağlantılar da açıklık kazanmaktadır. Bireylerin ruhsal yönden sağlıklı bir davranışa sahip olmaları, kendilerinden sonra gelen nesli de etkilemekte ve bu etkilenme nesilden nesile devam etmektedir. Bu nedenle toplumun ruh sağlığının korunması, gelişti... »»»
ÜLKEMİZDEKİ KORUYUCU VE TEDAVİ EDİCİ RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNE PSİKOLOJİK BAKIŞ Güçlü bir ruh sağlığı politikası, etkin bir sağlık sisteminin en önemli öğelerinden biridir. Bir ruh sağlığı politikası ve buna bağlı olarak ruh sağlığı programının olmadığı ülkelerde ruh sağlığı politikası ulusal sağlık politikalarının bir parçası olarak geliştirilmelidir. Ulusal Ruh Sağlığı Politikasının ayrıntıları ülkenin özgül durumu, amaçları ve felsefesine bağlı olarak ilgili diğer sektörlerin katılımı ile saptanır. Bireylerin ruhsal yönden sağlıklı bir davranışa sahip olmaları, kendilerinden sonra gelen nesli de etkilemekte ve bu etkilenme de nesilden nesile devam etmektedir. O halde toplu... »»»
Deprem, çocukların duygusal ve psikolojik sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Çocuklar, deprem gibi doğal afetlerin neden olduğu stres ve kaygıdan etkilenebilirler ve bu durum, çocukların davranışlarında ve duygusal tepkilerinde değişikliklere neden olabilir. Birçok çocuk, deprem sırasında veya sonrasında korku, endişe, panik ve güvensizlik hissedebilir. Ayrıca, evlerinin veya okullarının yıkılması veya hasar görmesi nedeniyle kaygı yaşayabilirler. Bunun yanı sıra, depremin neden olduğu kaos ve belirsizlik ortamı, çocukların güvende hissetmelerini engelleyebilir. Deprem sonrası çocukların yaşayabileceği olası psikolojik etkiler şunlar; Korku ve kaygı: Deprem sırasında vey... »»»
İnsan bilimsel olarak biyo-psi-sosyal bir varlık olarak tanımlanır.Açacak olursak bu insanların bir biyolojik,bir psikolojik bir de sosyal dünyalarının var olduğu ve bunların birbirleriyle etkileşimleriyle yaşadığını ortaya koymaktadır.Biyolojik dünyamız bedenimiz,psikolojik dünyamız ruhumuz,sosyal dünyamız ise ilişkilerimizdir.İnsanoğlu yaşamının içinde taşıdığı bu üç alemin etkis ve etkileşimleri ile yaşar.Mutluluğu,sağlıklılığı,dengelenmişliği de bu üç alemin normallik sınırları içerisinde olup olmadığına bağlıdır. İnsan yaşamındaki sihirli kavram aslında dengedir.Gerek bedensel olarak,gerek psikolojik olarak ve gerekse sosyal olarak dengelenmiş insanlar sağlıklı yaşayabilir ve yaşa... »»»
► Mültecilerin Ruh Sağlığı Psk.Dnş.Burcu SUVARİ
► Çocukların Ruh Sağlığı Psk.Kumru ŞERİFOVA
► Aile ve Ruh Sağlığı Pdg.Aykut AKOVA
► Stres, Beden ve Ruh Sağlığı Dr.Psk.Dnş.İlker KABA
► Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Psk.Yasemin TÜZEMEN
► Bir Ruh Sağlığı Sorunu :" Öfke " Psk.Uğur DEMİRBAŞ
► Ruh Sağlığı Çalışanları Görev Tanımlaması Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Psikiyatrist
► Ekonominin Ruh Sağlığına Olan Etkisi Psk.Mine Didem ARULAT
► Zoom Yorgunluğu Psk.Dnş.Hatice DALAK
► Ergenlik Dönemi Depresyonu Psk.Esra BÜYÜKKURT
► Corona Salgınında Ruh Sağlığını Koruma Önerileri Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, Psikiyatrist
► Ruh Sağlığınızı Korumanın Yolları Psk.A. Sinem ÖZKAYA ALP
► An'da Olun İstiyorum Psk.Elif BAYBUĞA
► Engeller ve Ruh Sağlığımız Psk.Suna BAYRAM
► Ruh Sağlığım Yerinde mi? Psk.Aysel İnciler BİRTÜRK
► Ruh Sağlığım ve Terapist Dokunuşu Psk.Dnş.İbrahim GÜLYAŞAR
► Bağlanma ve Ruh Sağlığım Psk.Dnş.İbrahim GÜLYAŞAR
► Ruhsal Olarak Sağlıklı İnsan Nasıl Olur? Psk.Rüveyda ÇELENK YILMAZ
► Selfieden Ruhsal Sorunlara Psk.Cengiz TÜRKMEN
► Ruhunuza Sağlık Psk.Sema KAHVECİ KAANOĞLU
► Normallik Üzerine Psk.Nilüfer YALINÇETİN
► Kadınların Durumu ve Ruh Sağlığımız Psk.Dnş.Mehmet Zeki İLGAR
► Ergenlerde Kişilik Gelişimi Psk.Feyzullah ALPMAN
► Aynadaki Sevgili Yansımam:Annem Psk.Serap SÖZEN
► Savunma Mekanizmaları Psk.Bahattin GÖKTAN
► İyi Bir Ruh Hali İçin Öneriler Psk.İzzet GÜLLÜ
► Çocuklarımızı Nasıl Eğitmeliyiz? Psk.Tuğba KAPLANHAN
► Kardeş Kıskançlığı Psk.Eylem AYRANCI
► Çocuklarda Yalan Psk.Eylem AYRANCI
Ruh Sağlığı Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Namık ACAR, Kocaeli
Dyt.Zühal AYNACI BAYEL, İçel (Mersin)
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Melek TURAN, İstanbul
Uzm.Psk.Sadık SUN, Diyarbakır
Uzm.Psk.Mahmut KIZILBOĞA, İçel (Mersin)
Psk.Müge BEĞENİLMİŞ, İçel (Mersin)
Psk.Ali GÜLNAR, İçel (Mersin)
Psk.Begüm UÇMAN, İstanbul
Psk.Nihan ARDA, İstanbul
Psk.Murat BİLİM, İçel (Mersin)
Dr.Emine Filiz ULUHAN, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Dnş.Rıdvan KANOĞLU, Kahramanmaraş
Dr.Psk.Esra SAVAŞ, İstanbul
Psk.Nazım SERİN, İstanbul
Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Adana , Psikiyatrist
Psk.Dilara IŞIK, İstanbul
Psk.Alican KAYA, İstanbul
Psk.Ceren TATAR, İstanbul
Psk.Tuğba AK, İstanbul
Dr.Enver GÜL, Samsun , Psikiyatrist
Psk.Reyhan UZUN, İstanbul
Psk.Sevda SERİN, İstanbul
Dr.Hira Selma KALKAN, İzmir , Psikiyatrist
Psk.Serap SÖZEN, İstanbul
Dr.Tanju SÜRMELİ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Elif BAYBUĞA, İstanbul
Prof.Dr.Mesut ÇETİN, İstanbul , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Eda MALKAV, İstanbul
Dr.Reşit KÜKÜRT, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Cemil Cahit ÖZDEMİR, İzmir , Psikiyatrist
Prof.Dr.Nahit Motavalli MUKADDES, İstanbul , Tıp Doktoru
Dr.Mehmet İBİŞ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Selen CAN, Ankara
Nursel YILDIZ, Sakarya
Doç.Dr.Alişan Burak YAŞAR, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.İrem ERDİNÇ, İstanbul
Dr.Aydın KURT, Niğde , Psikiyatrist
Dr.Tayfun ZEREN, Adana , Psikiyatrist
Dr.Hülya ELTUTAN ÖNCÜLOĞLU, İstanbul , Psikiyatrist
Doç.Dr.Türkay DEMİR, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Zeynep Sinem ERDOĞAN, İçel (Mersin)
Dr.Serdar ALPASLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Hakan AYTAŞ, Ankara , Akupunktur Hekimi
Dr.Ali Emre ŞEVİK, Kastamonu , Psikiyatrist
Prof.Dr.Aylin ERTEKİN YAZICI, İçel (Mersin) , Psikiyatrist
Ercüment DOĞAN, İstanbul
Dr.Mustafa CANBAZOĞLU, Bursa , Psikiyatrist
Doç.Dr.Sevcan KARAKOÇ, İstanbul , Tıp Doktoru
Dr.Sezin UYSAL, İzmir , Tıp Doktoru
Prof.Dr.Haluk SAVAŞ, Gaziantep , Psikiyatrist
Prof.Dr.İlhan YARGIÇ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Serhat ERKİŞİ, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Gonca BAĞLAR, Eskişehir
Psk.Semra EVRİM, İstanbul
Dr.Şaban KARAYAĞIZ, Kayseri , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Tuba GÜR, Diyarbakır
Dr.Mustafa ERKAN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Cenk UMUR, Eskişehir
Dr.Ali GÖK, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Ayşegül SÜTÇÜ YILDIRIM, İstanbul , Psikiyatrist
Doç.Dr.Didem Behice ÖZTOP, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Eyaz KARAY, Diyarbakır , Psikiyatrist
Psk.Sevgi ÇELİK, İçel (Mersin)
Psk.Serkan KALGAN, İstanbul
Dr.Mehmet DEMİREL, Bursa , Psikiyatrist
Psk.Özle GARİP, İstanbul
Dr.Aysel SAVRAN TOKGÖZ, Antalya , Psikiyatrist
Dr.Ali Rıza ÖZEN, Manisa , Psikiyatrist
Dr.Nihat BEŞİKÇİ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Leyla BENKURT ALKAŞ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Remzi KARAKAYA, Zonguldak
Berk OMAY, İstanbul
Psk.Mehmet KEŞAN, İstanbul
Uzm.Psk.Elif AKSU, İstanbul
Uzm.Psk.Beyza TAKAN, İçel (Mersin)
Dr.Ayça CAN UZ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Sami AYDOĞDU, Eskişehir
Psk.Seda ALAS, Nevşehir
Psk.Melek DEMİR, Diyarbakır
Dr.Emel ÖZEN, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Leyla GÜVENKAYA, Kırklareli
Dr.Hacer KONUKÇU, Balıkesir , Psikiyatrist
Psk.Hüseyin ASLAN, İçel (Mersin)
Dr.Çiğdem CURA YAYGIN, İzmir , Psikiyatrist
Psk.Meki DENİZ, Diyarbakır
Dr.Murat ASLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Şimal SONGUR, İstanbul
Dr.Asil BUDAKLI, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Berna MERCAN ALIŞIR, Muğla , Psikiyatrist
Psk.Tuçe ARABACI, İstanbul
Psk.Dnş.Mustafa TOPCU, Kahramanmaraş
Doç.Dr.Ahmet ALPASLAN, Bursa , Psikiyatrist
Doç.Dr.Murat YÜCE, Samsun , Psikiyatrist
Dr.Ali Fuat BAYKIZ, Balıkesir , Psikiyatrist
ruh sağlığı KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların ruh sağlığı KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
ruhsağlığı projesi, ruhsağlığı, toplumsal ruhsağlığı, toplumsal ruhsağlığı projesi, ruhsağlığı devrimi, ruh sağlığı nedir, bozuk ruh sağlığı, ruh hastalıkları, ruhsal bozukluklar, ruhsal problemler, ruh sağlığının bozulması, ruh sağlığımızı korumak, korona, covid, mültecilerin ruh sağlığı, mülteci, mülteciler, çocuk ruh sağlığı, çocuklarda psikolojik gelişim, aile, ailede ruh sağlığı, güvensizlik, suçluluk, sevgisizlik, ihmal, aşırı koruma, pandemi, salgın, salgında ruh sağlığı, pandemide ruh sağlığı, pandemide psikoloji, salgında psikoloji, covid psikolojisi, stres, günümüzde stres, stres nedir, stresin tanımı, travma sonrası stres bozukluğu, akut gerginlik, akut gerginlik bozukluğu, stres bozukluğu, stresi doğuran etkenler, stres sebepleri, stres belirtileri, ergen ruh sağlığı, 0-6 yaş dönemi, kişiliğin oluştuğu dönem, çocukta kişilik, öfke, öfke kontrolü, öfke sorunu, öfkelenmek, çabuk öfkelenmek, tükenmişlik, ruh sağlığı çalışanlarında tükenmişlik, psikologlarda tükenmişlik, tükenmişlik duygusu, psikolojik sağlamlık, uyum, psikiyatrist, psikolog, klinik psikolog, ruh sağlığı uzmanları, ruh sağlığı çalışanları, ruh sağlığı çalışanı, kendine bakım, bağışıklık sistemi, bağışıklık sistemini neler zayıflatır, zihin-beden ilişkisi, olumsuz duygular, kronik stres, olumsuz duygulardan kurtulmak, psikonöroimmünoloji, duygusal özgürleşme teknikleri, toplum ruh sağlığı, toplumun ruh sağlığı, toplum ruh sağlığı hizmetleri, ruh sağlığı hizmetleri, psikodrama, psikodramanın önemi, koruyucu ruh sağlığı, roller, psikodramanın yararları, psikodrama nedir, psiko drama, klasik psikodrama, psikodrama oturumu, psikodrama teknikleri, psikodramada roller, koronanın etkileri, koronada çocuklar, koronada çocuk psikolojisi, salgında çocuk psikolojisi, maneviyat psikolojisi, din psikolojisi, transpersonel psikoloji, ben ötesi psikoloji, psikoloji ve din, dünya ruh sağlığı günü, türkiyede psikoloji, richard bandler


03:08
Top