2007'den Bugüne 85,905 Tavsiye, 26,755 Uzman ve 19,086 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Çocukta Kişilik
Çocukta Kişilik Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Çocukta Kişilik Kavramı ile İlgili 13 Makale
► Kişilik ve Kişilik Gelişimi Psk.Şükriye KARAHAN
Kişilik en basit ifadeyle bir bireyin ne olduğunu, nasıl bir insan olduğunu tanımlamak için kullandığımız bir kavramdır. Daha geniş anlamıyla ifade edecek olursa kişilik, bir bireyin tüm ilgilerinin, tutumlarının, yeteneklerinin, konuşma tarzının, dış görünüşünün ve çevresine uyum biçiminin özelliklerini içeren bir terimdir. Kişiliğin özellikleri nelerdir? Kişilik, her bireyin kendine özgüdür. Kişiyi başkalarından ayırt edicidir. Kişiliği oluşturan özellikler bir bütündür ve süreklilik gösterir. Kişilik özellikleri sürekli gelişme içindedir. Kişilik yaşam süreci içinde yavaş yavaş oluşur, katıdır ve kolay değişmez. Kişilik, temeli fizyolojik ve biyolojik olan psikoloj... »»»
► Kişilik Gelişim Süreci Psk.Tuğba DEMİRÖZ
Gelişim kavramını çeşitli alanlara bölümleyerek incelemek bilimsel açıdan nasıl bir kısıtlılık yaratıyor ve gelişimi gerçek anlamıyla ifade etmeye yeterli olmuyorsa; aynı durum kişilik gelişimi için de söz konusudur. Diğer alanlarla olan yakın ilişkisi olmaksızın inlenemeyecek olan kişilik gelişimine, tüm gelişim alanlarının birlikte oluşturduğu bütün bir yapı gözüyle bakılmasının sağlıklı bir yaklaşım olacağı kanısındayım. Konunun uzmanı olsun ya da olmasın, kişilik kavramı hakkında herkesin söyleyecek bir sözü vardır. Günlük hayatın birçok alanında karşı karşıya geldiğimiz kişilikle ilgili sayısız yorum mevcutsa da kişilik gelişimiyle ilgili kaynak ve araştırma açısından ne yazık ki eli... »»»
► Çocuklarda Kişilik Gelişimi Psk.Büke TUNCEL
KİŞİLİK NEDİR? Kişilik, bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici, tutarlı ve yapılaşmış bir ilişki biçimidir. Burda “diğerlerinden ayırt edici” kavramıyla bireyi başkalarından farklı kılan özellikleri vurgulanmaktadır. “Tutarlı” kavramıyla anlatılmak istenen, zaman içinde o bireyin benzer durumlarda davranışının pek değişmemesidir. “Yapılaşmış” kavramı ise kişiliğin çok sayıda birimlerden oluşan bir sistem olduğunu ve bu birimlerin birbiriyle bağlantılı olarak geliştiğini anlatmak isteriz. Örneğin; Bir insan iyi kalpli, yardımsever, sakin, uysal, ailesine bağlı, vazifesine düşkün olarak tanımlandığında bir çelişki görmeyiz ancak bir insanı ... »»»
► Kişiliklerin Mimarı Ebeveynler Psk.Dnş.Kübra LİMONCU
► Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Psk.Yasemin TÜZEMEN
► Kişiliğin Oluşum Evreleri Psk.Bahattin GÖKTAN
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Çocukta Kişilik Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
çocukta kişilik KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların çocukta kişilik KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
kişilik, kişilik gelişimi, çocuğun kişiliği, kişiliğin gelişimi, kişilik kalıtım, kişilik çevre, sosyalleşme, ben olmayan, benlik sınırları, kişilik gelişim süreci, çocuklarda kişilik gelişimi, gelişim, çocuk, çocuk gelişimi, çocukta gelişim, karakter gelişimi, çocukta kişilik gelişimi, çocukta sosyal gelişim, çocukta karakter, çocuğun ruhsal gelişimi, gelişimi etkileyen faktörler, çocuğun psikolojik gelişimi, ilk çocukluk, erken dönem kişilik, çocuk ruh sağlığı, ergen ruh sağlığı, 0-6 yaş dönemi, kişiliğin oluştuğu dönem, kişilik bozuklukları, kişilik doğumu, kişiliğin oturması, kişilik kazanma, kişilik kazanmak, anne baba tutumları, çocuklar ve karakterler, kişilik oluşumu, çocuğun karakteri, karakter oluşumu, karakter nedir, karakterin şekillenmesi, kişiliğin şekillenmesi, kişilik nedir, karakter


20:19
Top