2007'den Bugüne 91,424 Tavsiye, 28,060 Uzman ve 19,895 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Çocuklarda Ödev Yapma Alışkanlığının Kazandırılması, Anne Babalar Çocuklarına Ödev Alışkanlığı Kazandırmak İçin Neler Yapmalı?
MAKALE #10879 © Yazan Psk.Dnş.Nevin BAKIRCI | Yayın Mayıs 2013 | 9,292 Okuyucu
Çocuklarda Ödev Yapma Alışkanlığının Kazandırılması

Okul döneminin başlamasıyla birlikte her ailede ortak bir sorun da başlar ki : ödev. Çocuklara verilen ödevler, sorumluluk kazanmaları, okulda öğrendiklerini pekiştirmeleri ve öğrenmenin yalnızca okulla sınırlı kalmaması için gereklidir.

Fakat söz konusu ödev yapmak olunca, ebeveyn ve çocuk arasında çoğu zaman sorunlar yaşanmaya başlar. Ödev yapmak istemeyen çocuklar, çocuğunun ödevine ‘yardımcı olmak adına’ onun yerine yapan ebeveynler, verilen ödevin yaptırılması için yaşanan sıkıntılar…

Ödevlerin asıl amacı, öğrencilerin okul dışındaki zamanlarını da bilgi edinerek geçirmelerini sağlamak, sorumluluk ve düzen kazandırarak anne babadan ya da başka bir bireyden bağımsız olarak kendi görevlerini yerine getirebilmesidir.

Ödevlerini yapan bir çocuk, kendi kendisine edineceği bilgi birikimi, problem çözme kazanımları ile de belli bir disipline ulaşacaktır. Çocuklar için ödev yapmak bir zorunluluk olduğundan dolayı genellikle sevilmeyen bir etkinlik gibidir. Bu sebepten olayı ödev yapma etkinliğinin bir çocuğa sevdirilmesi, o çocuğun başarı düzeyi için de büyük önem taşır. Ödev yapılan ortam ödev yapma alışkanlığının kazanımı kadar önemlidir:

• İmkan varsa eğer, bir çocuğun ödev yapacağı yer ve alan kendi beğenisine göre düzenlenmelidir.
• Çocuklara sağlanacak bu ortam, öğrenme ve algılama açısından da uygun koşullarda olmalıdır. Çok sıcak veya çok soğuk bir oda, ders çalışmayı olumsuz şekilde etkileyebilir.
• Ders çalışılan ortamda televizyon dikkat dağıtıcı bir unsurdur. Bu sebepten dolayı çalışma masasının bulunduğu odada televizyon olmamalıdır.

Çocukların ödev yapma bilincine erişmesi, ödev yapmak kadar büyük önem taşımaktadır. Çünkü sadece zorunluluktan dolayı, isteksizce ödev yapan çocuklar bir süre sonra ödevleri gereksiz bulacak ve kendisini yorduğunu, çok vaktini aldığını, bir türlü başka şeyler yapmaya fırsat bulamadığını söyleyecektir.

Ödevlere ayrılan süre, çocuğun yaşına, olgunluğuna ve öğrenme düzeyine göre belirlenmeli, kısa molalar vermesine yardımcı olunmalıdır. Çocukların erken yaşta kazanacakları bu düzen, ilerleyen yaşlarda disiplinli bir şekilde çalışmalarına, sorumluluk sahibi olmalarına da yardımcı olacaktır.

Çocuklara Ödev Yapmak Sevdirilebilir mi?

Son zamanlarda verilen proje ödevleri, artan sorumluluklar, çocukların yapıp/yapamayacağı tartışılan ödevler ve anne babaların müdahalesi… Çocukların okula başladığı ilk günden itibaren, hem çocuk hem de anne baba için sorun teşkil eden bir konudur ödev. Çocuklar kadar anne babaların da problemidir. Peki, çocukların ödevlerini severek yapması mümkün müdür? Ödev yaparken anne babaların çocuklarına müdahale etmesi ne kadar doğrudur?
Çocukluk çağının okul öncesi dönemi sürekli olarak oyun çağı olarak geçtiği için, okul döneminin başlamasıyla birlikte oyun vakitleri artık yerini ders saatlerine, ödev yapmak için ayrılan sürelere bırakır. Bu etki ise çoğu zaman çocuklar tarafından tepki alır. Ödev onları oyundan mahrum bırakan bir sorumluluk gibidir adeta çocuklar için. Ödev yapmanın kazanımlarını bilmedikleri sürece de bu hep böyle devam edecektir. Oysaki ödev sorumluluğu edinen bir çocuk, hem oyuna hem de derslerine gerekli vakti ayırabilir. Bu ise ebeveynlerin onlara sağlayacakları düzenli bir programla mümkündür. Bu düzenli program nasıl olmalı ebeveyn bu programın neresinde durmalıdır?

Ödeve ayrılan süre önemlidir. Okula yeni başlayan, henüz çocukluk döneminde olan öğrenciler ödevlere ayırmaları gereken süreyi yalnız olarak belirleyemezler. Bu süreçte ebeveynlerin yardımcı olması, onlara düzenli bir program ile düzenli olmayı öğretmeleri gerekmektedir. Ödeve ayrılan süre, kısa molaları da içermelidir. Günün yarısını okulda geçiren çocuğa, okuldan eve dönüşünde dinlenmesi için izin verilmelidir. Bu süre onun yemek yemesi, yorgunluğunu gidermesi için gereklidir. Bu sürenin ardından ödevlerini yapması, ödev yaparken televizyon karşısında bulunmaması, ödevlerini yarım bırakmaması, gerekli araştırmaları kendisi yapması da ebeveynlerin çocuklarına kazandıracakları edinimlerdir. Çocuklar bu sorumluluğu kazanarak, her gün bu programı tekrarladıklarında ödev yapma alışkanlığı edineceklerdir.

Ödevlerini yapmayan çocuklar ve aileleri…

Ödev sorumluluğunun kazanımı kadar, ailelerin gerekli zaman ve koşullarda çocuklarına müdahale etmemeleri gerektiğinin de farkında olmaları gerekmektedir. Ödevini yapmayan bir çocuğun anne veya babası çocuğunun düşük not alacağı kaygısıyla onun ödevlerini yapması, çocukta “Benim ödevlerimi zaten yapan biri var. Ben yapmasam da olur.” düşüncesini uyandıracaktır. Oysaki ödevini yapmıyorsa, sonucuna da katlanması gereklidir. Eğer yerine getirmek istemediği bir görev varsa, sonunda düşük not alacaksa bırakın alsın.

Özellikle proje ödevleri, çocukların anne ve babaları ile kaliteli zaman geçirmeleri, birlikte bir şeyler ortaya çıkarmaları açısından önemlidir. Fakat verilen ödevleri çocuğun yapmayı reddetmesi, anne babaların onların yerine ödevlerini yapması birçok soruna zemin hazırlayacaktır.

Çocukların okul başarısı ödev yapmakla artacaktır, fakat ödevlerini yapmadığı için sürekli müdahale gören, azar işiten çocukların da okuldan uzaklaşma, ilgilerini kaybetme olasılığı vardır. Çocukların okulu sevmesi önemlidir. Bu ilgiyi kaybetmemeleri adına, anne babanın çocuğun ders çalışmaması karşısında sergileyeceği tutum belirleyici olacaktır.

Çocuklara bir defa programlı çalışma disiplini kazandırıldığı takdirde, çocuk ödevleri ile baş başa bırakılmalı; sadece yardım talebinde bulunduğunda yardımcı olunmalıdır.

“Oğlum/Kızım ödevlerini günü gününe yapıyor ama sınavda başarılı olamıyor.”
Çocuklara ödev yaparken sürekli müdahale etmek, onların kendi kendilerine kaldıklarında çözüm üretememelerine sebep olmaktadır. Ödev yaparken anne babasının sürekli yardımını alan, problem çözüm aşamalarında destek sağlanan çocuklar; sınavda sorularla baş başa kaldıklarında ne yapmaları gerektiğini bilememektedir. Çünkü ödev yapma sürecinde sürekli bir ‘dış ses’ onlara ne yapmaları gerektiğini söyleyerek yön verir. Oysaki sınavda bu ses yoktur. Problemin çözümünde sınavda yön bulamayan çocuk ise, genellikle düşük notlar alır.

Ödev yaparken hiç yardım almamak da, çocuklarda zorluklar karşısında desteksiz kalabileceği duygularını uyandırır. Bu sebepten dolayı çocuğa sağlanacak yardım ölçülü olmalıdır.

Çocuğunuza Ödev Yaparken Nasıl Yardımcı Olacağınızı Biliyor Musunuz?
Çocuklara ödev yaparken yapılacak yardımların ölçüsü iyi ayarlanmalıdır. Çok yardım etmenin de, hiç yardım etmemenin de sorun oluşturulacağı göz önünde bulundurulmalı. Ödev yapma sürecinde çocuklara hiç yardım etmemek, onlarda zorluklar karşısında desteksiz kalabilecekleri duygusunu uyandırır. Yardım ise, çocuk yorulduğunda, yapamadığında onun yerine ödevi yapmak da değildir. Yardımcı olmak, ödev konusu hakkında çocuğu bilgilendirmek, okul kütüphanesinde araştırma yapmak için teşvik etmek, bilgiye ulaşmanın yollarını öğretmek, bu alışkanlıkları kazanana dek ona destek sağlamaktır. Bu alışkanlıkları edinen öğrenciler, bilgiyi ararken öğrenir. Ezberlemek yerine anlar ve kalıcı bilgiler edinir. Aynı zamanda başarı duygusunu elde eder.

Günümüzde sıkça karşılaştığımız bir diğer problem de, çocuklarının ödevlerinin anne babaları tarafından yapılıyor oluşu. Bu çocukları tembelliğe, rahatlığa, sorumsuzluğa teşvik edeceği gibi, çocukların öğrenmesini de olumsuz etkileyecektir. Ebeveynler çocuklarına yardım ederken kalemi asla ellerine almamalıdır.

Anne Babalar Çocuklarına Ödev Alışkanlığı Kazandırmak İçin Neler Yapmalı?

• Çocukların ödevlerini nerede yapması gerektiğini bilmesi alışkanlık için önemli bir adımdır. Ona ödevlerini yapabileceği, ders çalışabileceği bir ortam hazırlayın. Bulunduğu ortamda televizyon gibi dikkat dağıtıcı unsurların bulunmamasına özen gösterin.
• Ödevlerini ne zaman yapması gerektiği konusunda ona yardımcı olun. Yaşına, olgunluğuna, ihtiyaçlarına göre birlikte bir çalışma programı oluşturun. Bu programda ona yeteri kadar dinlenme süresi vermeye dikkat edin.
• Çalışma masasında dikkat dağıtıcı nesneler olmamasına özen gösterin.
• Mümkünse ayrı bir odası olsun. Ona ait bir çalışma masası, kitaplık ona aidiyet duygusunu ve sorumluluklarını anımsatacaktır.
• Onu uyarmak yerine motive etmeye çalışın. Oyun oynamak istiyorsa, “ödevlerini bitirdikten sonra” koşulunu hatırlatın ve ona verdiğiniz sözleri tutun.

Bunları Yapmayın…

• Ödevini çabuk bitirdiği için ona kızmayın. Özensiz davrandığından şikayetçi iseniz birlikte yeniden kontrol edebileceğinizi söyleyin.
• Size karşı direndiği takdirde onunla inatlaşmayın.
• Ödevlerini yaparken zorluk yaşadığını fark ediyorsanız, kalemi elinize alarak müdahale etmeyin.
• Onun yerine ödevlerini siz yapmayın.
• Ödevlerini ödüle bağlamayın. Başarılarını kendisine ödül olarak görmesini sağlayın.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Çocuklarda Ödev Yapma Alışkanlığının Kazandırılması, Anne Babalar Çocuklarına Ödev Alışkanlığı Kazandırmak İçin Neler Yapmalı?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Dnş.Nevin BAKIRCI'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Dnş.Nevin BAKIRCI'nın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Nevin BAKIRCI Fotoğraf
Psk.Dnş.Nevin BAKIRCI
İstanbul
Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi1 kez tavsiye edildi
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Dnş.Nevin BAKIRCI'nın Makaleleri
► Ne Kadar Ödev, Fazla Ödev? Psk.Cemile AKDAĞ ÇEBİ
► Çocuk ve Ödev Psk.Serap DUYGULU
► Çocuk ve Ödev Psk.Serap DUYGULU
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,895 uzman makalesi arasında 'Çocuklarda Ödev Yapma Alışkanlığının Kazandırılması, Anne Babalar Çocuklarına Ödev Alışkanlığı Kazandırmak İçin Neler Yapmalı?' başlığıyla benzeşen toplam 28 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Asosyallik ve Antisosyallik Nedir? ÇOK OKUNUYOR Mayıs 2013
► Çocuk ve Disiplin Mayıs 2013
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


04:03
Top