2007'den Bugüne 92,138 Tavsiye, 28,189 Uzman ve 19,957 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Evlilikte Bilinç İhtiyacı
MAKALE #22783 © Yazan Psk.Namık ACAR | Yayın Haziran 2022 | 874 Okuyucu
Sağlıklı bir evliliğin kurulabilmesi kadın ve erkeğin yeterli evlilik bilinciyle mümkündür.Bu bilinci ülkemiz koşullarında ne aileden ne de örgün eğitimden almak olası değildir.Hal böyle olunca evlilik bilinci kişisel çabaya kalmaktadır.Ancak unutmayyalım ki sağlıklı bie evlilik için evlilik bilinci olmazsa olmazdır.Evliliğin kurulmasında kendini tanımaktan,ne istediğini tanımlamaya ve nasıl bir eş seçeceğinden,evliliği nasıl kurup, nasıl yürüteceğine varan tüm gerekli donanımlara EVLİLİK BİLİNCİ diyaruz.Bu bilinç evlilik isteğindeki her iki taraf için de bir ihtiyaçtır.Evlilik ilişkisi karşılıklılık içeren bir ilişki olduğundan bir tarafın doğru ve yanlış yaklaşımları aynı doğrultuda diğer tarafı da etkilemektedir.Bu nedenle her şeyde olduğu gibi evlilik bilincinde de karşılıklılık bulunmalıdır.
Biz evliliği evlilik olgunluğuna ulaşmış bir kaın ve erkeğin karşılıklılık ve gönüllülük esasıyla kurup,yine karşılıklılık ve gönüllülük esasıyla yürüttükleri çok yönlü bir yaşam yaşam ortaklığı olarak tanımlıyoruz.Bir bireyin evlilik olgunluğuna erişebilmesi için sağlıklı bir kişilik gelişimine,duygusal dengelenmeye,eğitimini ve bilişsel gelişimini tamamlamaya,cinsel kimliğini sağlıklı oturtmaya ve yeterli evlilik bilincine ulaşmaya ihtiyacı vardır.Zira bunlar sağlıklı bir evlilik yürütülebilmesi için temel donanımlardır ve olması zorunludur.Bir bireyin eş seçimi yaparken de yaş,bilinç,gelişmişlik düzeyi,eğitim seviyesi,kültürel uyum gibi dikakte alması gereken örtüşmeler araması önemlidir.Kaldı ki evlilik ilişkisi çok boyutlu ve diğer tüm ilişkilerden daha geniş paylaşımlar içeren bir ilişkidir.Bu nedenle denklikler eş seçiminde gözetilmesi gereken unsurların başında gelir.Çünkü evlilik ilişkisinin sağlıklı bir paylaşım ile yürütülebilmesi birbirini anlayabilme ve denk karşılık verebilmeye yani sağlıklı paslaşabilmeye bağlıdır.
Bizim kültürümüzde evlilik şu üç temel amaç için yapılır;meşru cinsellik,meşru üreme ve kadın ve erkek arasında sağlıklı bir tamamlayıcı işbirliği kurma.Meşru cinsellik kültürümüzde cinselliğin evlilik içine yerleştirilmiş bir ilişki olması ve bu yöndeki ihtiyacın evlilik ilişkisinde karşılanması odaklıdır.Bunun için yeterli cinsel bilince ve vücudunu ve karşı cinsiyetin vücudunu doğru tanımaya ihtiyaç olduğu bir gerçektir.Meşru üreme doğacak çocuğun bir ailevi aidiyet içinde,doğru bir duygusal sahiplenmeyle büyümesi açısından önemli olduğu gibi bizim kültürümüzde evlilik dışı bir çocuğu kimseye kabullendirmek olası ddeğildir.Kadın ve erkek arasındaki tamamlaayıcı işbirliği ise her iki cinsiyetin farklı meziyetlerinin evlilik ilişkisinde bir araya gelmesi ve birbirinin yaşamına tamamlayıcı ve kolaylaştırıcı olmasıdır.Cinsel birliktelik,üreme yoluyla genlerin birleşmesi ve ortak bir nesil ortaya çıkarma özelliğiyle de evlilik ilişkisi ilişkiler üstüdür ve kadın ve erkeğin bu farkındalık ile evlilik gerçekleştirmesi önemlidir.
Evlilikle birlikte kadın ve erkekte ailevi aidiyet değişmektedir.Öncesinde anne,baba ve kardeşlerden oluşan,üyesi olunulan çekirdek aile evlilikle birlikte KÖKEN AİLE durumuna gelir ve evlilikle kurulan yeni aile kadın ve erkeğin yeni çekirdek ailesi olur.Bu önemli bir öncelik değişimidir aynı zamanda.Çünkü evlilikle birlikte köken aileden çıkılır ve kurulan yeni çekirdek aile yaşamına geçilir.Bu yeni çekirdek aile bireyin kendi kurduğu çekirdek ailesidir ve içinden çıkılan çekirdek aileyi ikinci plana bırakmayı,ailevi aidiyeti yeniden tanımlamayı zorunlu kılar.
Evlilikte dürüstlük,sadakat,tutarlılık ve sorumluluk bilincinden kaynaklanan GÜVEN İLİŞKİSİ bu ilişkinin çatısıdır.Çünkü güven ilişksinin olmadığı yerde sevgi ve saygıya devamlılık sağlayabilmek mümkün değildir.Bu nedenle evlilikte devamlılığın ve hoş paylaşımın sağlanması,huzur içinde evliliğin yürütülebilmesi büyük ölçüde güven ilişkisindeki devamlılığa bağlıdır.Güven ilişkisi sarrsıldığı an çok yönlü şüpheler gelişir ve bu şüpheler zamanla evliliği sürdürülrülebilir olmaktan çıkarır.
Cinsel uyum,sağlıklı bir cinsellik evlilik ilişkisinin en önemli lokomotiflerinden birisidir.Bunun sağlanabilmesi için de cinsel bilince ve doğru yaklaşıma ihtiyaç vardır.Cinsel bilinç bireyin kendi cinsel kimliği ve beklentilerini doğru tanımlaması ve yansıtması yanında karşı cinsiyetin cinsel kimliği ve beklentileri hakkında yeterli bilgi sahibi olmasıyla sağlanmaktadır.Evliliğin kurulmasındaki temel amaçlardan birisi olduğu hatta üremenin de cinsel yolla sağlandığı düşünülürse cinselliğin aynı zamanda insanın var olma sebebi olduğu,evlilik ilişkisinde tartışmasız bir öneme sahip olduğu muhakkaktır.
Yaşamda da evlilik yaşamında da önceliklerin doğru sıraya konulması oldukça önemlidir.Öncelikle bilinmelidir ki evlilik ilişkisi bireyin ben olmaktan çıkıp biz olmaya ulaştığı bir yaşam biçimidir.Bu ilişki ben merkezli yürütülemez.Çünkü evlilikte ben merkezcilik ilişkiye bencil bir yaklaşımla yaklaşmaktır.Karşı tarafı da tetikleyeceği gibi bir çok soruna yol açacağı aşikardır.Bu nedenle biz Evlilik Okulu Eğitim Programı'nı yazarken "ben olmadan biz olunmaz,ben kalarak bize varılmaz" diye bir slogan üretmiştik.Evlilik ilişkisinde paylaşım ortamına girildiği zaman benliğin bir kenara bırakılması,bizliğin öne çıkarılması bu ilişkinin olumlu yürümesi ve gelişmesinde oldukça etkili olacaktır.Öncelik belirlemesinde köken aile etkisinden sıyrılabilmek ve çekirdek aileyi her halukarda öncelemek ve bunu eşe hissettirmek de evliliğin doğru yürümesi ve ggelişmesinde belirleyicidir.
Evlilikte kadın ve erkek açısından bir diğer önemli konu da sorumluluk bilincidir.Evlilikte kadın ve erkek arasında doğru bir rol ve işlev paylaşımı bulunmalıdır.Cinsiyet bu noktada belirleyici olmaldır.Çünkü her cinsiyetin kendine özgü meziyetleri vardır ve bu meziyetler rol ve işlev paylaşımında dikkate alınmalıdır.Evliliğin kadını erkeksileştirme,erkeği kadınsılaştırma gibi bir işlevi yoktur,olmamalıdır.Her cinsiyet meziyetlerine uygun rol işlevler içeren sorumluluklar üstlenerek evlilik ilişkisini paylaşmalıdır.Unutulmamalı ki evlilikte tamamlayıcı işbirliği esastır ve bu karşılıklı sorumluluklar edinip bunları doğru bir şekilde evliliğe yansıtabilmekle hayata geçirilir.
Evlilik başarısında oldukça belirleyici noktalardan birisi kuşku yok ki iletişim bilincidir.Unutulmasın ki evlilik ilişkisi ilişkiler içinde en yoğun alınganlığın bulunduğu ilişki türüdür.Çünkü eşler başta onurları olmak üzere birçok konuda eşlerinden öncelenme ve doğru yaklaşım beklentisi hassasiyeti içindedirler.Eşler arasındaki iletişimde açık iletişim,nezaket ve dinleme hassasiyeti önemlidir.Mesaj dolambaçlı değil açık verilmeli,mesaj nezaketli olmalı ve eş gerektiğinde hassasiyetle ve sözü ikider bir kesilmeden dinlenmelidir.evlilikte çok yönlü olarak eşler arasında sağlıklı bir paylaşıın kurulabilmesi doğru iletişimle sağlanabilir.Bu nedenle evlilik ilişkisinde iletişim donanımları fevkalade önemlidir.Her paylaşım alanında sağlıklı bir iletişme ihtiyaç olacaktır.
Evlilik ilişkisinde sorunlar çoğunlukla önceleme eksiklikleri,köken aile müdaheleleri ,iletişim çatışmaları,güven ilişkisindeki yetersizlikler,cinsel uyumsuzluklar,sadakatsizlik ve sorumsuzluklar nedenleriyle yaşanmakta.Bunların çoğu da maalesef evlilik ilişkisine doğru hazırlanmama ve evlilik bilincindeki yetersizlik nedeniyle ortaya çıkmaktadır.
Bu nedenle deneyimli bir uzman olarak herkese benlik gelişimine önem vermeyi,öz yeterliliklerini sağlamayı,evlilik beklentilerini doğru belirlemeyi,bu ilişkiyi karşı cinse ulaşma hevesine indirgememeyi,yeterli evlilik bilinci sahibi olmayı,bireysel olarak evlilik olgunluğuna ulaşmış olmayı ve özelliklerine uygun ve evlilik olgunluğuna ulaşmış bir eş adayıyla bu yolculuğa çıkmayı tercih etmesini tavsiye ediyorum.Unutmayalım ki ilişkiler o ilişkilden doğru ve olumlu beslenmek için kurulur.Bu olmazsa o ilişkiyi kurmanın da yürütmenin de bir anlamı kalmaz.Biz ilişki ve evlilik sorunlarında destek veriyoruz ama bence en önemlisi evliliğin doğru kurulabilmesi için verilen "evlilik öncesi desteği"dir.Türkiye şartlarında en iyi evlilik birinci evliliktir ve bu nedenle de yeterli hazırlık,doğru eş seçimi ve özenle kurulmalıdır.Sevgiyle...
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Evlilikte Bilinç İhtiyacı" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Namık ACAR'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Namık ACAR'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Namık ACAR Fotoğraf
Psk.Namık ACAR
Kocaeli (Online hizmet de veriyor)
Psikolog
Psikolog-Psikoterapist-Evlilik Terapisti-Cinsel Terapist
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi13 kez tavsiye edildiTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Namık ACAR'ın Makaleleri
► Beyin Böyle İşliyor- Bilinç Psk.Tuğba DEMİRÖZ
► Bilinç, Bilinçaltı ve Ayak Fetişi Örneği Psk.Dnş.İsa Özgür ÖZER
► Strese Karşı Bilinç Geliştirme Yolları Psk.Sema KAHVECİ KAANOĞLU
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,957 uzman makalesi arasında 'Evlilikte Bilinç İhtiyacı' başlığıyla benzeşen toplam 24 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► YENİEvlilik Bilinci Şubat 2024
► Psikolojik Sağlamlık Ocak 2024
► Kötümserlik Sendromu ÇOK OKUNUYOR Eylül 2022
► İlişki Yorgunluğu Ağustos 2022
► Evlilik Öncesi Desteği Temmuz 2022
► Çözüm Odaklı Olma Şubat 2022
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


06:14
Top