2007'den Bugüne 92,165 Tavsiye, 28,191 Uzman ve 19,957 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Yazma
Yazma Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Yazma Kavramı ile İlgili 28 Makale
Yazma Güçlüğü (Disgrafi) Disgrafi, yazma becerisinin etkilendiği bir öğrenme güçlüğüdür. Disgrafi tek başına görülebileceği gibi disleksi ve/veya diskalkuli ile birlikte görülebilir. Yazma güçlüğünün daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle yazma becerisinin bölümleri incelenmeli. Yazma Becerisinin Bölümleri Yazma en zor ve karmaşık olan dil becerilerindendir. Dil becerilerinin kazanım sırası incelendiğinde en son yazma becerilerinin kazanıldığı görülmektedir. Çocuklar yazmayı öğrenmeden önce sözlü dili anlamayı, konuşmayı, dinlemeyi öğrenirler. Okuma ve yazma öğretimi birlikte başlasa da çocuklar okuma becerisini yazma becerisinden daha hızlı öğrenir ve geliştirirler. Yazma; çocukların da... »»»
► Okuma Yazma Zorlukları Gökhan KARATEPE
Bir çok çocukta okula başlamadan önce yazıya yönelik bir merak ve ilgi gözlemleyebiliyoruz. çocuklar anne ve babalarına ,eğitmenlerine,akrabalarına isimlerini yada başka kelimeleri nasıl yazabildiklerini gururla gösteriyorlar. Ana okulu ile ilkokul arasındaki ayrım nedeniyle ve bu kurumların ayrı pedagojik eğitim ve öğretim görevleri dolayısıyla okula başlama anı sanki okuma yazma konusundaki sıfır noktasını oluşturuyormuş gibi bir izlenime kapılıyoruz. Çoğu insanın görüşüne göre, çocukların okuma yazma öğrenme süreçleri ancak ilkokula başladıktan sonra harekete geçmekte . Yani Öğretmenler sistematik olarak bir ders verme edinimine başladıklarında. Oysa çok sayıda araştırmanın kanıtladığı ... »»»
► Okuma Yazma Sorunu Hanife TETİK
Eğitim dünyasına adım atan her çocuğun en önemli eğitim yaşantısını kuşkusuz okuma ve yazmayı öğrendiği yaşantı oluşturmaktadır. Okumaya geçme süresi çocuktan çocuğa değişmekle birlikte genel olarak 1. yarı yıl döneminde tamamlanmaktadır. Çocuğunuz ikinci dönemin ilk haftalarında hala okuma yazmayı sökemediyse aralarında ‘disleksi’ nin de bulunduğu birtakım sorunlar olabilir. Toplum genelinde her 10 çocuktan birinde görülen disleksinin fark edilmesi genelde ilkokulun ilk yıllarına rastlıyor.Tedavisi için ise özel eğitim şart. NEDENLERİ… Okuma yazma konusunda her çocuktan aynı performansı beklemek mümkün değil elbette.Bu sorunu yaşayan öğrencilerde farklı nedenler söz konusu olabiliyor.... »»»
► Yazı Yazma Bozukluğu (Dysgraphıa - Disgrafi) ÇOK OKUNUYOR Psk.Sonnur KÜKÜRT
Disgrafi, yazı alanında çocuğun herhangi bir nörolojik sorunu olmadığı halde, orta ya da yüksek zeka yaşına rağmen zorlandığı, öğrenme bozukluğunun bir türüdür. Yazı yazabilmek için dinlemek, anlamak, akılda tutabilmek ve kasları uygun şekilde kullanarak sesleri sembolize etmek gerekir. Disgrafisi olan çocuk kelimelerin şifresini çözmekte problem yaşar. Motor beceri, görsel ve işitsel algı sorunları nedeniyle duyduğu kelimeleri yazarken harfleri yanlış, eksik ya da ters yazma gibi sorunlarla başa çıkmaya çalışır. Sıklıkla b-d, b-p, m-n, z-s, d-t, f-v, ğ-g ve noktalı harfleri birbiri ile karıştırabilir. Sayıları ters veya dönmüş olarak (3-E, 6-9, 4-7, 2-5, 10-01 gibi) algılayıp y... »»»
Mesleki Makale Yazma İşi ve Bir Deontolojik Kural İhlali Kim ne derse desin, mesleğin nitelikleri belli bir zaman sonra kişileri az ya da çok ama mutlaka etkiliyor. Özel eğitimde çalışan bir öğretmen arkadaş anlatmıştı. Mental geriliği olan çocuklarla uğraşa uğraşa artık normal zekalı çocukları bile sanki üstün zekalıymış gibi görmeye başladıklarını, bir gün kendisine çocuğunun “anne bak bu ütü” diyen 3 yaşındaki kızından bahseden veliye “cidden öyle mi dedi, senin çocuk üstün zeka olabilir, istersen bir zekasına baktır” dediğini söylemişti. Bir başkası da aynı şekilde, benzer bir kurumda çalıştıkları için seviyeye uygun cümleler kura kura, olmadı aynı şeyleri tekrar anlata anlata k... »»»
OKUMA SORUNLARI İÇİN TEDAVİ Tedavi seçimindeki ilk şey, çocuğun özel eksikliklerini ve zayıflıklarını doğru olarak değerlendirmektir. İkincisi ise uygun eğitim yaklaşımıdır. Bu sorunla olumlu bir şekilde başa çıkma stratejileri arasında çocuğun küçük ve yapılanmış okuma gruplarına girmesi gelir. Böylece çocuğun bireysel dikkati sağlanacak ve yardım alması kolaylaşacaktır. Samuel ORTON tarafından geliştirilen özel bir yöntemle; önce basit ses yeteneğine dikkat çekilmekte, daha sonra bu ses birimlerinin karışımı kelimelere ve cümlelere dönüştürülmektedir. Bu ve benzer yöntemlerin mantığı harflerde ve hecelerde çektiği güçlükleri öğrenerek okuyabilmesidir. Çocuklar mümkün olduğu kadar ... »»»
ÇOCUĞUM OKUMA YAZMA BECERİSİNİ KAZANMAYA HAZIR MI VE OKUL OLGUNLUĞUNU KAZANMIŞ MI? Çocukların ilköğretime başlama yaşının 66 aya düşürüldüğü,4+4+4 eğitim sisteminin henüz yeni uygulanacağı bu dönemde; Anne ve Babaların ilköğretim birinci sınıfa kayıt yaptırma konusunda tedirginlik yaşadıklarını ve çocukları için alacakları kararda kaygı duyduklarını görüyoruz. Çocuklarının geleceğini etkileyen ve başarı grafiğini çizecek olan bu önemli karı verirken endişelenmekte haklılar. Anne- Babalar çocuklarının okul olgunluğunu kazanıp kazanmadıkları konusunda şüpheye düşmüş olabilirler. Okuma yazma becerilerini kazanmaya hazır olup olmadığı konusunda bilgi edinme ihtiyacında olabilir. Oku... »»»
Psikoterapi dediğimiz olgu yapılandırılmış ve yapılandırılmamış psikoterapiler olarak ikiye ayrılmaktadırlar. Örneğin en popüler terapilerden olan “Psikoanalitik Psikoterapi” yapılandırılmamış bir süreç içerisinde ele alınırken, son zamanlarda daha çok uygulanan “çözüm odaklı” ve “bilişsel davranışçı terapiler” (cognitive – behavioral therapy) daha çok yapılandırılmış seanslar içermektedirler. Her gün yeni bir psikoterapi çeşidi çıkabiliyor çünkü psikoterapi dediğimiz şey zaten insanın gelişimine, zamanın yeterliliğine ve yararlanabileceği kaynağa göre değişen bir psikolojik tedavi çeşididir. Bugün bu içerikte paylaşacağımız terapi çeşidi “Sinema Terapi”, psikolojik anlamda kısa bir... »»»
► Disleksi (Öğrenme Güçlüğü) Psk.Benan ŞAHİNBAŞ
► İlişkinin Kaderini Yazmak Dr.Psk.Erdal USLUER
► Öğrenme Güçlüğü ve Tedavisi Psk.Aygün Tuçe ATAŞ
► Sil Baştan: Emdr-Kişisel Tarihini Yeniden Yazmak Psk.Dnş.Halil İbrahim DURAN
► Öğrenme Güçlüğü Aydın ALEGÖZ
► Disleksi Mine GÜR
► Öğrenme Güçlüğü Psk.Aylin AYDEMİR
► Disleksi ve Tedavi Yaklaşımı Gökhan KARATEPE
► Okuya(Maya)N Çocuklar Psk.Dnş.Gülçin BALKI
Yazma Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Veli DERİN, İzmir
Uzm.Hakan UZUN, İçel (Mersin)
Gülşen YILDIRIM, İstanbul
Celil SOYLAN, İstanbul
Mine GÜR, İzmir
Erkut ORUÇ, İzmir
Nurullah DEMİR, İstanbul
Soner YELMEN, Samsun
Anıl TÜZÜN, İzmir
Psk.Alican KAYA, İstanbul
Oya YILDIZ, İzmir
Müge DURMAZ, İzmir
Şeref BAYSAL, İstanbul
Fulya CAN, İzmir
Serter AKBUZ, Uşak
Psk.Aylin AYDEMİR, İstanbul
Çiğdem BUZUL, İstanbul
Aşkın TAŞ, İstanbul
Erdi KANBAŞ, İstanbul
Hanife TETİK, Aydın
Ertürk ATMACA, Antalya
Psk.Pınar HAKSAL, İstanbul
Enes TUĞRUL, Antalya
Yakup GÜLÜŞÜR, Tekirdağ
Çağlar POLAT, İstanbul
Psk.İrem FIRAT, İstanbul
Mehmet KORKMAZ, İstanbul
Tuğba DÖNER, İstanbul
Hatice Aslı ŞEN, İstanbul
Hatice ÇOKAN, İstanbul
İlayda GÜDER, İstanbul
Recep BAĞCI, İstanbul
Derya GÜRBULAK, İstanbul
yazma KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların yazma KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
disgrafi, yazma güçlüğü, yazma becerisi, özel öğrenme güçlüğü, disleksi, okuma yazma öğretimi, okuma yazma öğrenimi, okuma hataları, yazma hataları, erken çocuklukta okuma yazma, okuma yazmada evreler, okuma yazma, okuma yazma sorunu, zeka geriliği, öğrenme bozukluğu, harfi ters algılama, rakamları ters algılama, kelime atlama, yön tayini, sağ sol kavramı, dikkatsizlik, yazı bozukluğu, bozuk yazı, tersten yazma, yazılı ifade güçlüğü, öğrenme güçlüğü, sol elle yazma, harfleri karıştırma, sayıları ters yazma, el yazısı, bakarak yazma, bakmadan yazma, dikte, yazılı sınav korkusu, sağdan sola yazma, işlemleri alt alta yazamama, yazıdan nefret etme, kompozisyon yazamamak, mesleki makale, makale yazma, okuma, matematik, diskalkuli, matematik sorunları, okuma sorunu, yazma sorunu, okuma güçlüğü, okuma öğrenememe, yazamama, matematikte zorlanma, okul olgunluğu, çocukta okul olgunluğu, okul yaşı, çocukta okul yaşı, çocukta okula hazır olma, yaşa göre beceriler, çocuklarda okuma problemleri, okuma güçlükleri, yazma güçlükleri, ilkokulda okuma güçlüğü, dislektik öğrenci, okuma bozukluğu, dikkat eksikliği, dikkat dağınıklığı, dikkat sorunları, özgül(özel) öğrenme güçlüğü, yazı yazma sorunları, ilişki, ilişkilerin kaderi, ilişkinin kaderi, ilişkiler, ilişkinin romantik döngüsü, ilişkinin süresi, okuma- azma, okuma öğrenme, yazma öğrenme, ilkokul eğitimi, sinema terapi, sinematerapi, sinema psikoterapi, sinema psikoterapisi, selvi boylum al yazmalım, yazma bozukluğu, öğrenememe, okul başarısı, özgül öğrenme güçlüğü, matematik bozukluk, hiperaktivite, discalculi, yazılı anlatım bozukluğu, matematik bozukluğu, öğrenme güçlüğü tedavisi, disleksi tedavi, okuma güçlüğü tedavi, emdr, emdr kullanılan alanlar, emdr nedir, emdr tedavisi, emdr uygulaması, öğrenme güçlüğü ve ıq, öğrenmede zihinsel engel


00:19
Top