2007'den Bugüne 92,301 Tavsiye, 28,216 Uzman ve 19,976 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Üstün Zekalı
Üstün Zekalı Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Üstün Zekalı Kavramı ile İlgili 24 Makale
Üstün zekalı ve üstün yetenekli bir çocuğa sahip olmak pek çok ebeveynin hayalidir. Ancak üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuğunuzun olması demek pek çok sorumluluğu da beraberinde getirmesi demektir. Üstün zeka ve üstün yetenek alanında yapılan son bir asırlık bilimsel araştırmalar üstün yetenek ile ilgili bakışaçımızı da değiştirmiştir. Yıllar önce üstün zeka yalnızca yüksek IQ olarak görülür ve bu nedenle yalnızca IQ testleri ile ölçülürdü. Üstün yetenek, çeşitli şekillerde çocukların davranışlarında ve farklı alanlarda gÜstün zeka ve üstün yetenek alanında yapılan son bir asırlık bilimsel araştırmalar üstün yetenek ile ilgili düşüncelerimizi ve kararlarımızı da değiştirmiştir. Yıllar... »»»
► Üstün Zekalı Çocuklar Psk.Dnş.Mehmet Akif AYDIN
ÇOCUĞUM ÜSTÜN YETENEKLİ, NE YAPMALIYIM? Bir danışanımızdan aldığım soru; Bu sene ilköğretim birinci sınıfa başlayacak bir kızım var. Kızım 2 sene anaokuluna gitti. Yaşıtlarına göre kavrayışı çok yüksek. Okuma yazmayı zaten 5 yaşında iken öğrenmişti. Bazı olaylara karşı yaptığı yorumlar bizleri hayrette bırakıyor. Okulundaki öğretmenlerle görüştük, üstün zekâlı olabileceğini söylediler. Bununla ilgili bazı özel okulların özel sınıf açtığını söylediler. Oraya yazdırmaya karar verme aşamasındayız ama bazı kararsızlıklarımız var. Acaba normal öğrencilerin arasında okusa bir problem teşkil eder mi diye? Bir de çocuğumun gerçekten yüksek zekâya sahip olduğunu anlayabileceğimiz bir t... »»»
► Üstün Zekalı Çocuklarla Yaşamak Psk.Burçin DEMİRKAN
Üstün zekalılık daha fazla farkındalık, daha fazla duyarlılık, anlama ve algıları bilişsel ve duyuşsal deneyimlere aktarmakta daha büyük bir yetenek demektir. Bu nedenle üstün zekalı çocuk, normal zeka düzeyindeki çocuklardan farklı özellikler gösterir. Ancak bir o kadar da takip edilmesi ve desteklenmesi gereken bir farklılıktır bu. Üstün zekalı çocuk ustalıkla takip edilmeli ve desteklenmelidir. Bu konuda bilinçsiz yaklaşımlar sergilenmesi ise büyük risklerin habercisidir. Üstün zekalı olarak tanılanan çocukların zeka puanı skorları ile normal olarak tanımlanan çocukların zeka puanı arasında bilimsel normlara göre belirlenmiş bir averaj farkı vardır. Üstün zekalılar parlak fikirlere sa... »»»
► Üstün Zekalı Bilgisayar Korsanları Psk.Dnş.Gürkan YAŞAR
Korsan kelime anlamı olarak,deniz taşıtlarına saldıran, yağmalayan haydut olarak adlandırılır. Korsanlar bir milleti ya da orduyu temsil etmezler ve çoğunlukla amaçları ganimet ele geçirmektir. Korsanlar günümüzde de faal olup, her yıl 13-16 milyar dolar kayıba neden olmaktadırlar. Günümüzde korsanlık daha çok Pasifik ve Hint Okyanuslarında yaygındır. Bu makalede deniz korsanlarından bahsetmeyeceğiz.Sanal dünyada cirit atan bilgisayar korsanlarından bahsedeceğiz.Sanal dünyada faaliyet gösteren korsanlara Türkçe adıyla bilgisayar korsanı denmektedir.İngilizce adıylada hacker denmektedir.Günlük hayatımızda artık ingilizce kelimeler çokca kullanılmaya başlandığı için genellikle ha... »»»
► Üstün Zekalı Dahi Çocuklar Psk.Dnş.Gürkan YAŞAR
Günümüzde internet sayesinde, bütün küresel duvarlar ortadan kalkmakta,bilgiye ve kişilere, istenilen zamanda ve mekanda ulaşılabilmektedir.Dünya’nın öbür ucundan Amerika’dan yazılarımla maalesef ülkemizde yıllardır ihmal edilmiş üstün zekalı dahi çocuklar hakkında eğitimcileri ve anne babaları bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye çalışacağım. 5 yaşında yakın bir arkadaşını kansere kaybeden bir çocuk düşünün. "Nasıl olur da kansere çare bulunmaz?" düşünceleri ile deli gibi okumaya başlamış bu konuda. Bilgisi lise yıllarında o kadar artmış ki, üniversitede araştırma yapmak istemiş. Oradaki hocalardan biri doktora giriş imtihanını verebilirsen sana izin veririz demiş. Sınavı başarı... »»»
► Türkiye’de Üstün Zekalı Doğmak Psk.Dnş.Gürkan YAŞAR
Birden fazla çocuğu olan aileler ve öğrencisi olan öğretmenler bilir ki, her çocuğun diğerine göre birçok farklı yönleri bulunmaktadır. Her çocuğun kişiliği, zeka potansiyeli, ilgi alanı, yetenek alanı, öğrenme stili, birbirinden farklıdır.Aynı yaşta olmalarına rağmen farklı potansiyele sahip olan çocuklar arasında, akademik ve sosyal açıdan farklılıklar görülmekte, bu durumda, bütün okul gününü beraber geçiren çocuklar arasında çeşitli problemlere yol açmaktadır. Örneğin kelime dağarcığı çok iyi olan üstün zekalı bir kız çocuğu, arkadaşlarıyla oyun oynarken çok fazla şey bildiğinden dolayı, arkadaşlarını yönlendirmek ,grup içerisinde lider olmak isteyebilir. Bu durumu arkadaşları ... »»»
Hızlı öğrenip kolay hatırlar,hafızası iyidir. Yaşıtlarına göre olgun davranır. Geniş bir kelime hazinesi vardır.Sizi şaşırtan cümleler kurabilir. Normal çocuklardan farklı alanlara ilgi duyabilir.Örnek uzay,böcekler,arabalar Bir problemi çözmek hoşuna gider Kendinden büyük oyun arkadaşları ile oynamayı tercih eder? Çevreye ve yaşananlara karşı çok duyarlı davranır. Normalden az uyur. Entelektüel konulara meraklıdır.Ülke gündemi ile ilgili soru sorabilir. Bulmacalar,sayılar,labirentler hoşuna gider. Hayvanlara karşı merhametli davranır. Çok fazla enerjiye sahiptir.Bu enerjiyi hiperaktivite bozukluğu ile karıştırmayalım. Soru sorma konusunda uzm... »»»
ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN BELİRLENMESİ VE GİDEBİLECEĞİ KURUMLAR Günümüzde yaşam koşulları ve toplum yönetimi yönünden dünyamız akıl almaz bir yarış içindedir. Üstün zekâlı ve yetenekli bilginler, buluşçular, sanatçılar olmasaydı hayatımız sıkıntılı, güç ve anlamsız olacaktı. Olayları değerlendirirken daha sınırlı ve sığ değerlendirecektik. Dünyamızın üstün zekâ ve yeteneğe sahip insanlara her zaman ihtiyacı vardır. MEB, üstün veya özel yeteneği; zekâ, yaratıcılık, sanat, spor, liderlik kapasitesi veya akademik alanlarda akranlarına göre üst seviyede performans gösterme durumu olarak tanımlamıştır. Üstün zekâlı çocuklar zekâ testlerinde sürekli olarak 130 ve daha yukarı zekâ bölümü sağ... »»»
ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUĞA SAHİP AİLELERE VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER Üstün zekâlı çocukların bir kısmı, akademik alan başta olmak üzere pek çok alanda üstün veya özel yetenekli olurlarken bazıları ise, sadece bir alanda üstün ve özel yeteneğe sahip olabilir. Çeşitli araştırmaların ortak bulgularına göre üstün zekâlı çocukların genel özelliklerini aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür: • Üstün zekâlı çocuklar, doğumdan itibaren farklı bir gelişim düzeyine sahiptirler. Diğer bebeklerden daha fazla vücut ağırlığı ve boy uzunluğuna sahip olarak doğarlar. Bebeklik çağından itibaren doğal gereksinimlerini kontrol etmeyi öğrendikleri gibi, fiziksel dengelerini de diğer bebeklere oranla, çok daha erke... »»»
Çocukların dünyanın en büyük filozofları olduğu söylenir.Çünkü onların zihinleri henüz şartlanmamıştır.Dünyayı ve olayları bir yetişkinden farklı algılayabilirler.Çoğu yetişkinin fark etmediği ya da önemsemediği ayrıntılar onlar için bir merak ve araştırma konusudur.Çok soru sorar ve tuhaf yorumlarda bulunurlar.Her çocuğun içinde potansiyel bir sanatçı,bilim adamı,siyasetçi ya da sporcu olabilir. Ebeveyn olmanın en büyük sorumluluklarından biri bu potansiyeli keşfetmek ve gelişimesine imkan sağlamaktır. Tarihten pek çok insan gelip geçer ama bazılarının isimleri asırlarca insanlığın hafızasında kalır.Yüzyıllar önce yaşamış olmasına rağmen Sokrates ya da Öklid hala kitaplarda yerini ko... »»»
ÜSTÜN ZEKÂLI VE ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ, TANILANMASI VE YÖNLENDİRİLMESİ, EĞİTİMLERİ, BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ Üstün Zekâlı Çocuk Kime Denir? Bilişsel becerilerin birçok alanında (dil, matematik, muhakeme, analiz, sentez vs.) geçerli ve güvenilir testlerde, sürekli ölçümlerde IQ’nun 130 ve üzerinde olması durumu “Üstün Zek┠olarak tanımlanır. Özel Yetenekli Çocuk Kime Denir? Bir ya da birden çok yetenek ya da zekâ alanında özelliğinde akranlarından çok üstün performans gösteren, diğer alanlarda da ortalama düzeyde özelliklere sahip olan çocuklar için kullanılan ifadedir. Üstün Zekâ ve Özel Yetenek Nasıl Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Hangi Yollarla Yapılır? ... »»»
Araştırma dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı ve üstün yetenekliler tanısı bir arada almış dört gönüllü çocuğun ebeveynleri ile yarı yapılandırılmış görüşme formu eşliğinde görüşler alınmıştır. Üstün zekaya sahip olan çocuklar duyarlı bir sinir sistemine sahip olmalarıdan dolayı normal gelişimdeki çocuklardan farklı bazı özelliklere sahiptir. Bu durum hareketli olmak, soru sorma, tartışma, bağımsız davranma ve otoriteyi sorgulama şeklinde görülmektedir. Okul gibi yapılandırılmış ve sık bulunan ortamlarda bu davranışlar şiddetini daha fazla arttırmaktadır. Günümüzde dikkat eksikliği hiperaktivite bozuklu tanısı almış üstün zekalı çocuklar ile ilgili araştırmalar sürmektedir. İki ... »»»
Üstün zekalı çocuk kimdir? Üstün Zekalılar; daha hızlı öğrenebilme,daha uzun süre akılda tutabilme, daha geniş ve derinliğine kavrayabilme olay ve olgular arasındaki ilişkileri daha önce anlayabilme ve sezgi gibi bir çok zihinsel yetenek bakımından üstün zihin kapasitesine sahip çocuklardır Üstün Yetenekli Çocuk Kimdir? Üstün yetenekliler bir veya bir kaç alanda kabiliyeti olan, üstün başarı gösteren bireylere denir.Örneğin çok iyi futbol oynayan,çok iyi el becerileri olan,çok iyi resim yapan veya çok iyi müzik aleti çalan kişiler üstün yetenekli bireylerdir. Üstün Zeka ve Üstün Yetenek Arasındaki Fark Nedir? Zeka yeteneği kapsamaktadır.Matematiksel bir dille yetenek zekan... »»»
► İsrailde Üstün Zekalılar Eğitimi Psk.Dnş.Gürkan YAŞAR
► Üstün ve Özel Yetenekli Çocuklar Psk.Doğan Demirkan ÖZDEMİR
► Wisc-R Testi Analizi ve Üstün Zekalılar Psk.Dnş.Ayşegül ÜLKÜ USLU
► Çocuklarda Uyku Düzeni Psk.Duygu KARAKULAK TAKVİM
Üstün Zekalı Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Duygu KARAKULAK TAKVİM, KKTC (Kıbrıs)
Veli DERİN, İzmir
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Emine ERGÜN, Ankara
Ertürk ATMACA, Antalya
Selvi ÇALIŞ, İzmir
Dr.Gökhun İnan YÜCEL, Edirne , Psikiyatrist
üstün zekalı KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların üstün zekalı KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
üstün zekalılar, zeki çocuklar, zeka testi, başarılı çocuklar, üstün yetenekli çocuklar, üstün zeka, zeka, zeka gelişimi, üstün yetenekli çocuk, yetenekli çocuk, çocukta yetenek, üstün çocuğu yöneltme, üstün zekalı çocuk, üstün zekalı çocuklar, zeki çocuk, hacker, bilgisayar korsanı, korsan, türk hacker, zeki, dahi, üstün yetenekliler, üstün zekalılar okulu, üstün zekalı dahi, dahiler, üstün yetenek, üstün yetenekli, dahi çocuk, ustun zekalı, indigo çocuk, üstün zekalı bebekler, yaratıcılık, yaratıcı düşünce, parlak çocuk, deha, suna kan, idil biret, yetenekli çocuklar, dahi çocuklar, özel yetenekli, çocukta zeka, wisc-r, stanford binet, zeka testleri, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, dahi çocuk üstün yetenekli çocuk, yaratıcı düşün, üstün zekalılar enstitüsü, üstün, israil, eğitim, israilde üstün zekalılar, israilde üstün zekalılar eğitimi, israilde üstün yetenekliler eğitimi, üstün zeka üstün zekalı, çocuk, kişilik, benlik, kendilik algısı, uyum, uyumsuzluk, çok zeki çocuk, özel eğitim, üstün yeteneklilerin tanılanması, wisc-r testi, zeka ölçümü, üstün zekanın tesbiti, okul öncesi üstün zeka, çocukta üstün zeka, özel yetenekli çocuklar, üstün zekalı eğitimi, özel yetenek eğitimi, özel çocukların eğitimi, uyku düzeni, uyku alışkanlığı, üstün zekalılarda uyku, hiperaktivitede uyku, uyku ihtiyacı, bebeklik döneminde uyku, çocukluk döneminde uyku, çocuklarda uyku, gelişim testleri, çocuk ve zeka, benton görsel bellek testi, denver gelişim testi, bender gestalt görsel motor algılama testi, metropolitan okul olgunluğu testi, wisc-r zeka testi, peabody resim kelime testi, agte gelişim tarama envanteri, gessel gelişim figürleri, gessel


00:31
Top