2007'den Bugüne 92,396 Tavsiye, 28,229 Uzman ve 19,989 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Üstün Yetenekli
Üstün Yetenekli Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Üstün Yetenekli Kavramı ile İlgili 17 Makale
Üstün zekalı ve üstün yetenekli bir çocuğa sahip olmak pek çok ebeveynin hayalidir. Ancak üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuğunuzun olması demek pek çok sorumluluğu da beraberinde getirmesi demektir. Üstün zeka ve üstün yetenek alanında yapılan son bir asırlık bilimsel araştırmalar üstün yetenek ile ilgili bakışaçımızı da değiştirmiştir. Yıllar önce üstün zeka yalnızca yüksek IQ olarak görülür ve bu nedenle yalnızca IQ testleri ile ölçülürdü. Üstün yetenek, çeşitli şekillerde çocukların davranışlarında ve farklı alanlarda gÜstün zeka ve üstün yetenek alanında yapılan son bir asırlık bilimsel araştırmalar üstün yetenek ile ilgili düşüncelerimizi ve kararlarımızı da değiştirmiştir. Yıllar... »»»
Hangi çocuklara üstün zekâlı denilenirebilir, üstün yetenek ile üstün zekâlı olmak aynı kavramlar mıdır? Hiperaktivitenin zekâyla ilgisi var mıdır? Anne babaların, ayırt etmekte zorlandığı bu kavramları açıklamaya çalışacağım bu makalemde. Bu kavramlar üzerinde fikir edinmeye çalışan herkesin ilk bilmesi gereken nokta, üstün zeka kavramının üstün yetenek kavramı içinde düşünülmesinin önemi. Ayrıca, sürekli hareket halinde olan, dışarıdan meraklı, maceracı-kaşif, kısacası bu özellikleriyle zekasal bir parlaklık gösteren bazı çocukların aslında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaşıyor olabilir, özellikle bir konu üzerinde odaklanmada yaşanılan güçlükle ve aşırı hareketlilikle kendi... »»»
► Üstün Yetenekli Çocuklar Psk.Dnş.Nuray ÖZBEN AVŞAR
Uzm. Psikolog NURAY ÖZBEN AVŞAR ÜSTÜN YETENEKLİ BİR ÇOCUĞA SAHİP OLMAK Üstün ve özel yetenekli olarak nitelenen çocukların avantaj olarak görülen özelliklerinin aile, sosyal çevre ve eğitim ortamında önyargı ve yanlış anlaşılmalarla dezavantaja dönebildiği sıklıkla görülebilmektedir. Ülkemizde ne yazık ki üstün yetenekli çocuklar için yapılanlar yok denecek kadar azdır. Verilen eğitim alanında yetersizlikler ve ne yapılacağının aile ve okul tarafından bilinmemesi bu çocukların toplumda kaybolup gitmesine neden olmaktadır. ÜSTÜN YETENEKLİ-ZEKA- ÇOCUK KİME DENİR? “Zihinsel yeteneklerinin ya da zekalarının birden çoğunda akranlarına göre üstün performans gösteren ... »»»
ÇOCUĞUM ÜSTÜN YETENEKLİ Mİ ? Üstün yetenek doğuştan getirilen bir özelliktir ve bu yeteneğe sahip olan çocuklar yaşamlarının erken dönemlerinden itibaren bazı ayırt edici özelliklere sahiptirler. Bir çocuğun üstün yetenekli olup olmadığının belirlenmesi, ona sunulacak çevresel faktörlerin ve eğitim olanaklarının belirlenmesi ve düzenlenmesi için önem taşımaktadır. Çünkü var olan üstün yetenekler işlenmediği ve geliştirilmediği taktirde sıradanlaşır, özelliğini kaybedebilir. Okul öncesi dönem özelliklerini ele aldığımızda, çocukların bazı davranışlarından, ilgi ve eğilimlerinden yola çıkarak üstün yetenekli olup olmadıkları ile ilgili bir fikre sahip olmak mümkün olabilmektedir. O... »»»
Günümüzde “Yetenekli” öğrenciyle “Üstün” yetenekli öğrenci tanımları birbirine karışmaktadır. Ailelerin kafasında acaba benim çocuğum üstün yetenekli mi sorusu belirmektedir. Munro’ya göre üstün öğrenci ve özel yetenekli öğrenci kavramları aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. Yetenekli öğrenci: Net olarak öğretilen alanlarda olağanüstü yaratıcı kabiliyet gösterir. Üstün öğrenci: Net olarak öğretilemeyen alanlarda olağanüstü kabiliyet gösterir. Munro (2000), motivasyon desteğiyle üstün özelliklerin özel yetenekliliğe dönüşebilece-ğini belirtmektedir. Yani diğer anlamda üstünlük özel yetenekliliği besler. Ancak her zaman üstünler özel yetenekli olmayabilir. Üstün öğrencide, entelekt... »»»
Üstün yetenek doğuştan getirilen bir özelliktir ve bu yeteneğe sahip olan çocuklar yaşamlarının erken dönemlerinden itibaren bazı ayırt edici özelliklere sahiptirler. Bir çocuğun üstün yetenekli olup olmadığının belirlenmesi, ona sunulacak çevresel faktörlerin ve eğitim olanaklarının belirlenmesi ve düzenlenmesi için önem taşımaktadır. Çünkü var olan üstün yetenekler işlenmediği ve geliştirilmediği taktirde sıradanlaşır, özelliğini kaybedebilir. Okul öncesi dönem özelliklerini ele aldığımızda, çocukların bazı davranışlarından, ilgi ve eğilimlerinden yola çıkarak üstün yetenekli olup olmadıkları ile ilgili bir fikre sahip olmak mümkün olabilmektedir. Üstün yetenekli çocukların belirl... »»»
ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR “Üstün yetenekli çocuk” terimi farklı beceri ve yaratıcılığı kapsayan geniş bir tanımdır. Bu sınıflandırma içinde yer alan çocuklar meraklıdır. Zihinsel güçlerini bir konu üzerinde yoğunlaştırma becerisine sahiptirler. Alışılmışın dışında fikirler üretirler. Hızlı düşünerek soyut kavramları ilişkili duruma getirirler. Erken dönemde yeni beceri ve yetenek geliştirirler. Üstün çocukların dil-bilişsel, ince-motor, kaba motor, sosyal ve özbakım becerileri alanlarındaki gelişimleri genellikle hızlı olur. Anımsama yetenekleri güçlüdür. Farkında olma eğilimleri yüksektir. Sosyal olgunluğa sahiptirler. Mizah duyguları gelişmiştir. İlgi duydukları konular çok çeşitlidir. ... »»»
► Üstün ve Özel Yetenekli Çocuklar Psk.Doğan Demirkan ÖZDEMİR
ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR TANIM: Yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde motivasyon, performans ve görev sorumluluğu gösteren ve bu tür yeteneklerini geliştirmek için uygun imkanlara gereksinim duyan çocuklardır. ÖZELLİKLERİ : Zihinsel Gelişim Özellikleri: · Çeşitli alanlarda özel yetenekleri vardır, · Yoğun motivasyon gösterebilirler, · Gelişim basamaklarını yaşıtlarından önce tamamlarlar, · Sürekli soru sorarlar, meraklıdırlar, öğrenme ve bilgiye açlık duyarlar, · Ayrıntılara dikkat ederler, · Kendisinin seçtiği konuda veya ilgi alanlarında bağımsız çalışabilirler, · Çabuk ve kolay öğrenirler,... »»»
Ülkemizde üstün (özel) yetenekli bireylerin oranının yüzde iki olduğu bilinmektedir. Bu çocuklar ikinci sınıf düzeyinde sınıf öğretmeni ve ilgili kişilerin gözlemi alındıktan sonra çeşitli psikolojik test ve tanılamalarla özel yetenekli sınıflandırması içerisine alınmaktadır. İsterseniz çocuğunuzun üstün yetenekli olup olmadığını nasıl anlayabileceğiniz hakkında ipuçlarını bulabilmeniz açısından temel özelliklerine değinelim. - Sürekli orijinal sorular üzerine kafa yokmak konuısunda bitmek tükenmek bilmeyen bir iştaha sahiptir. - Karmaşık oyunlarda ve oldukça karışık konuları çözmekten keyif alırlar. - Yaptığı aktivitelere hem zihinsel hemde fiziksel olarak aktif katılım sağlama... »»»
Üstün yetenekli çocuklar, bazı özel alanlarda yaşıtlarına göre daha iyi performans ortaya koyan ve bu alanlarda yüksek başarı elde eden çocuklardır. Tüm kültürlerde ve tüm sosyo-ekonomik düzeylerde üstün yetenekli çocuklara rastlamak mümkündür. Üstün yeteneklilik insanda var olan yetenek, yaratıcılık ve motivasyonun birleşmesinden oluşur ve üstün yetenekli birey, bu üç alanı geliştirerek herhangi bir alanda önemli başarılar sergilerler. (Renzulli, 1986) Bu kişilerde yüksek akademik başarı, sanatsal ve sportif faaliyetlerde yeteneklilik, grup ilişkilerinde liderlik, icat etme ve keşfetmeye dönük merak ve ilgi gibi özellikler görülür. Üstün yetenkli çocuklar standart zeka testlerinde yak... »»»
Üstün zekalı çocuk kimdir? Üstün Zekalılar; daha hızlı öğrenebilme,daha uzun süre akılda tutabilme, daha geniş ve derinliğine kavrayabilme olay ve olgular arasındaki ilişkileri daha önce anlayabilme ve sezgi gibi bir çok zihinsel yetenek bakımından üstün zihin kapasitesine sahip çocuklardır Üstün Yetenekli Çocuk Kimdir? Üstün yetenekliler bir veya bir kaç alanda kabiliyeti olan, üstün başarı gösteren bireylere denir.Örneğin çok iyi futbol oynayan,çok iyi el becerileri olan,çok iyi resim yapan veya çok iyi müzik aleti çalan kişiler üstün yetenekli bireylerdir. Üstün Zeka ve Üstün Yetenek Arasındaki Fark Nedir? Zeka yeteneği kapsamaktadır.Matematiksel bir dille yetenek zekan... »»»
► Üstün Zekalı Çocuklar Psk.Dnş.Mehmet Akif AYDIN
► İsrailde Üstün Zekalılar Eğitimi Psk.Dnş.Gürkan YAŞAR
► Türkiye’de Üstün Zekalı Doğmak Psk.Dnş.Gürkan YAŞAR
Üstün Yetenekli Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.Melda ALANTAR, İstanbul
Emine ERGÜN, Ankara
G. Benan ÖZAN, İstanbul
Psk.Hilal YAVUZ, Antalya
üstün yetenekli KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların üstün yetenekli KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
üstün zekalılar, zeki çocuklar, zeka testi, başarılı çocuklar, üstün yetenekli çocuklar, üstün yetenekli çocuk, üstün yetenek, üstün zeka, çocukta üstün yetenek, çocuklarda üstün yetenek, dahi çocuk, çocuğum üstün yetenekli, zeki çocuk, çocukta zeka, üstün, üstün zekalı, üstün zekalı çocuk, eğitimde zenginleştirme, eğitimde hızlandırma, dahi çocuk eğitimi, zeki çocuk eğitimi, özel eğitim, üstün yeteneklilerin eğitimi, zeka, yaratıcılık, çocuk, eğitim, kişilik, benlik, kendilik algısı, uyum, uyumsuzluk, deha, çok zeki çocuk, özel yetenekli çocuklar, üstün zekalı çocuklar, üstün zekalı eğitimi, özel yetenek eğitimi, özel çocukların eğitimi, etkili aile tutumu, üstün yetenekliler, üstün zekalılar okulu, üstün zekalı dahi, dahiler, dahi çocuk üstün yetenekli çocuk, ustun zekalı, indigo çocuk, üstün zekalı bebekler, yaratıcı düşün, üstün zekalılar enstitüsü, zeka gelişimi, yetenekli çocuk, çocukta yetenek, üstün çocuğu yöneltme, israil, israilde üstün zekalılar, israilde üstün zekalılar eğitimi, israilde üstün yetenekliler eğitimi, üstün zeka üstün zekalı, dahi, yaratıcı düşünce, üstün yeteneklilerin tanılanması


23:13
Top