2007'den Bugüne 92,307 Tavsiye, 28,219 Uzman ve 19,976 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Hiperaktivite Bozukluğu
Hiperaktivite Bozukluğu Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Hiperaktivite Bozukluğu Kavramı ile İlgili 142 Makale
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, çocuk psikolojisinde en önemli psikiyatrik ve sorunların başında gelir. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu aileyi, okulu, toplumu ilgilendiren yönleriyle aynı zamanda bir pedogojik(eğitimsel) sorundur. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) nun ZEKA İLE HİÇ BİR İLİŞKİSİ YOKTUR . Normalin Üstü, Normalin Altı ya da Normal zekaya sahip her çocuk DEHB i yaşayabilir. ANNE-BABA VE ÖĞRETMENLERİN BU ÇOCUKLARI TANIMLAMALARI " Söylediklerim bir kulağından girip diğerinden çıkıyor " " Tüm araba markalarını biliyor ama bir dakika önce söylediğim şeyi hatırlamıyor " " Bilgisayar başında saatlerce oturabiliyor ama ödev başında en çok 10 ... »»»
GELİŞİMSEL KOORDİNASYON BOZUKLUĞU VE DİKKAT EKSİKLİĞİ/ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU –ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ Akademik yetersizlikler, dikkat işlev bozukluğu ve zayıf motor koordinasyondan dolayı bir çok çocuk okulda sorunlar yaşamaktadır. Bu durum davranış ve gelişim pediatrisi açısından en sık durumlardan biridir. Nörogelişimsel bozukluklar birbirleri ile belirgin komorbidite gösterirler. Gelişimsel bozuklukların birkaçının birlikte bulunduğu durumlarda tanı karmaşası yaşanabilir. Bu durum özellikle motor gecikme olduğunda gerçekleşir, çünkü çoğu uzman ve eğitmen böyle bir gecikmenin çocuk üzerine olan etkilerini önemsemezler. Klinik araştırmalar göstermiştir ki; clumsiness (b... »»»
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozuklukluğu genellikle çocukluk çağlarında baş gösterir. DEHB, gelişim dönemlerine uyumsuz olarak dikkat eksikliği, dürtüsellik ve hiperaktif belirtiler ile tanımlanmış olan nöropsikiyatrik bir bozukluktur. DEHB tanısı koyabilmek için bu bozukluk ile ilgili davranışların ve beraberinde gelen zorlukların kişinin yaşamını önemli ölçüde olumsuz etkilemesi gerekir. Karşılaşılan vakalarda sıklıkla hiperaktivite ve dürtüsellik belirtilerinde azalma saptanabilir. Fakat yine de bu bozukluklar kişinin hayatını etkilemeye devam eder. Bazı belirtiler bebeklikten beri var olmasına rağmen çoğunlukla fark edilemez. Çocuklarda DEHB’in fark edilmesi genellikle okul çağına... »»»
Dikkat eksikliği ve hioeraktivite bozukluğu, çocukluk ve ergenliğin en yaygın rahatsızlığıdır. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) üç alt başlıktan oluşur: (1) Ağırlıklı olarak dikkat problemi olan çocuklar, (2) Hiperaktivite ve dürtüsellik gösteren çocuklar, (3) Hem dikkat eksikliği hem hiperaktivite gösterenler. Her dikkat problemi dikkat eksikliği anlamına gelmez. İlgili çalışmalarla dikkat problemi çözülmüyorsa “dikkat eksikliği tanısına” bakılmalıdır. DEHB, gelişimsel bir bozukluktur. Hiçbir zaman gitmez ama tedavi ile durum kötüleşmez ya da dışarıdan fark edilmez. DEHB gerçektir, vardır ve bir beyin hastalığıdır. Çoğu hastalık ve bozuklukta olduğu gibi ciddiyet dereceler... »»»
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), günümüzde fazla hareketli olan çocuklara veya dikkat dağınıklığı yaşayan çocuklara basitçe konulan bir etiket gibi olmuştur. DEHB kısaca çocuğun yaşına uygun olmayan bir biçimde ve içinde yer aldığı ortama uygun olmayan şekilde aşırı hareketliliği veya dikkat dağınıklığı olarak tanımlanabilmektedir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda bazı kişilerde hem dikkat eksikliği hem de hiperaktivite(aşırı hareketlilik) bir arada görülürken bazı durumlarda hiperaktivite ön plandayken bazı durumlarda da dikkat eksikliği ön planda olabilir. Tanı koymak için ikisinin bir arada ön planda olması gerekmez. DEHB, okul çağı çocuklarında en sık... »»»
► Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Psk.Rümeysa Selma KORKUT
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) çocukluk döneminde başlayan, yaşam boyu süren, etkilenen erişkinlerin akademik, sosyal ve iş yaşamlarındaki işlevsellikleri gibi birçok alanda günlük işlevselliği ciddi şekilde bozan, çocukluk çağında en sık görülen nöropsikiyatrik bir bozukluktur. DEHB’de temel sorun, kişinin belirli bir işle ilgilenirken o sırada, içinden gelen başka bir şey yapma isteğine engel olamamasıdır. DEHB tedavi edildiği zaman belirgin düzelme sağlanırken, tedavi edilmediğinde psikiyatrik ve sosyal sorunlara yol açar. DEHB belirtileri çocuklukta (genellikle 3-6 yaş arasında) başlar ve çocukların yaklaşık %50'si ergenliğe ve yetişkinliğe bu şekilde devam eder. Genel t... »»»
► Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Dr.Mustafa ERKAN, Psikiyatrist
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) NEDİR ? Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu aşırı hareketlilik, dikkat sorunları ve istekleri erteleyememe belirtileriyle ortaya çıkan bir psikiyatrik bozukluktur. Dikkat eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklar, aşırı hareketlidir, dikkatleri çabuk dağılır, engellenmeye ve beklemeye tahammülleri yoktur. Bu belirtiler sıklıkla 12 yaşından önce başlar ve çocuğun günlük yaşamını etkileyecek boyuttadır.Tanı için, bu belirtilerin akranlarına oranla daha şiddetli düzeyde olması gerekir. GÖRÜLME SIKLIĞI NEDİR? Okul çağı çocuklarında görülme sıklığı %3–5 arasında değişmektedir. Türkiye’de her 20 çocuktan birinde DEHB olduğu düşünülme... »»»
► Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Psk.Dnş.Gökçenur GÖDEK
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu aşırı hareketlilik, dikkat sorunları ve istekleri erteleyememe (dürtüsellik) belirtileriyle giden bir psikiyatrik bozukluktur. Bir çocukta, gençte veya yetişkinde “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu” var denebilmesi için bu belirtilerin yedi yaşından önceden beri bulunması, normal bir kişide olandan çok daha şiddetli düzeyde görülmesi gereklidir. Yani aşırı hareketlilik, dikkat dağınıklığı ve isteklerini erteleyememe belirtileri kişinin günlük yaşamını etkileyecek boyutta olmalıdır. Beş yaşındaki bir çocuğu düşünelim. Bu çocuğun davranışları gözlemlendiğinde, yaşıtlarından daha hareketli olduğu... »»»
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Nedir? Günümüzde adını sıklıkla duyduğumuz Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) nörogelişimsel bir rahatsızlıktır. Temel özellikleri dikkatini yönetmede, odaklanmada, dürtülerini kontrol etmede zorluk yaşamak ve aşırı hareketli olmaktır. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun ilk belirtileri genellikle erken çocukluk döneminde görülmeye başlar. Ancak tam olarak tanılanması ortalama 7-8 yaşlarını bulur. DEHB akademik başarıyı, sosyal ilişkileri, okul yaşantısını ve aile ilişkilerini etkiler. Ayrıca DEHB olan çocuklar yaşayabilecekleri uyum problemleri sebebiyle duygusal problemler yaşamaya da yatkın olabilirler. DSM 5 (Ruhsal... »»»
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, çocuklarda doğumdan itibaren var olan bir bozukluktur. Yaşıtlarına ve gelişimsel dönemlerine kıyasla aşırı hareketlilik, yerinde duramama ve kıpır kıpır olma durumuyla birlikte dikkatin çabuk dağılması ve dikkatini uzun süre bir işte devam ettirememe, düşündüğünü hemen yapma ( dürtüsellik) belirtileriyle kendini gösteren psikiyatrik bir bozukluktur. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu üç temel belirtiden oluşur. 1- Dikkat Eksikliği: • Belirli bir işe ya da oyuna dikkat vermede zorlanma. • Dikkatin kolayca dağılması. • Dikkatsizlikten kaynaklanan hatalar yapma. • Başlanan işin yarım bırakılması. • Kendisiyle konuşulu... »»»
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu belirtileri 7 yaşından önce başlamış olan ve yetişkinlikte de devam etmesi olası bir bozukluktur. Sadece dikkat eksikliğinin, sadece hiperaktivite bozukluğunun bulunduğu ve ikisinin bir arada bulunduğu durumlar bulunabilir ve ayrı tedavi planları gerektirir. Hiperaktivitede düşük dozda antipsikotik tedavisi uygulanırken, dikkat eksikliğinde amfetamin ve türevleri kullanılmaktadır. DEHB tanımında bulgular yeterli değildir. Bulguların şiddeti, süresi, işlevselliği ne derecede etkilediği ve kaç alanda kendini ortaya koyduğuna göre tanı koyulur. DEHB tanısı konulurken çok dikkatli olunmalıdır, sıklıkla semptomları farklı bozukluklarla karıştırılan bi... »»»
Son yıllarda adını sıklıkla duyduğumuz dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorunu olan çocuklar, özellikle eğitim öğretim açısından zorluk yaratmaktadırlar. Okula başlamaları ile birlikte bu çocukların sorunları daha fazla fark edilmektedir. DEHB belirtileri çok küçük yaşlarda ortaya çıkar ve okul öncesinde, yuva döneminde de belirginleşir. Bir doktorun DEHB teşhisini koyabilmesi için belirtilerin yedi yaşından önce ortaya çıkmış olması gerekir. Erkek çocuklar 3–5 yaş arasındayken davranışları yaşlarının bulunduğu dilime uygun görüldüğü için belirtiler gözden kaçırılabilir. Fakat o dönemlerde bile çocuğu kendi yaşıtlarıyla karşılaştırmak birçok ipucu elde etmeye yarayacaktır. Dikkat dağınıklığ... »»»
► Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL
GİRİŞ Hiperaktivite denildiği zaman kiminin aklına iyi kiminin aklına kötü şeyler gelmektedir. Ailelerin bazıları bu duruma sevinmekte hiperaktivite dendiğinde çocuklarının “üstün yetenekli” olduğunu düşünmektedir. Bazı ailelerde başlarına kötü bir şey gelmiş gibi düşünmektedir. Toplum nezdinde böyle farklı algılamalar olması hastalığın yeterince ve doğru şekilde tanıtılmamasından kaynaklanmaktadır. DEHB tanısı bu işin uzmanı olan çocuk psikiyatristleri tarafından ayrıntılı incelemeler sonucunda konmalıdır. DEHB tanısı konduktan sonra ilaç tedavisi DEHB’nin tedavi sürecinde en önemli etkendir. Aileler tanı konusunda endişe ettikleri gibi ilaç konusunda da endişe etmektedir ve birçok aile çoc... »»»
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), çocukluk çağının en sık görülen, aşırı hareketlilik, dürtüsellik, ve dikkat sorunları belirtileriyle ortaya çıkan, öğrenme, sosyal uyum ve duygusal gelişimi ciddi düzeyde etkileyen sıkıntılarından birisidir. Karşı gelme davranım bozukluğu, öğrenme bozukluğu, koordinasyon bozukluğu, anksiyete bozukluğu, tik ve depresyon ile bir arada görülebilir. Erkek çocuklarda kız çocuklarına oranla daha sık rastlanır. Ergen ve yetişkinlik dönemindeki kişilerde daha hafif ve şekil değiştirmiş biçimiyle karşılaşılır. Çocuklar erişkinler göre daha canlı ve hareketlidir. Ancak bu durumun “hiperaktif” olarak nitelendirilebilmesi için çocuğun kendi yaşıtları... »»»
► Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Psk.Dnş.Yasemin ŞAHİN
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) en sık karşılaşılan çocukluk çağı sorunlarının başında gelir. Yaşıtlarına kıyasla aşırı hareketlilik, dikkatin az ve kısa süreli olması ve dürtüsel davranışlar söz konusudur. Tanı için belirtilerin 7 yaşından önce başlaması, en az 6 ay süreyle birden çok ortamda görülüyor olması gerekir. Gelişimsel bir sorundur, nedeni tam olarak bilinmemektedir. Genetik yatkınlık, hamlelik sürecinde yaşananlar ve dışsal faktörlerin (televizyon, beslenme, olumsuz ebeveyn tutumları) etkili olduğu düşünülmektedir. Belirtilerin başlangıç yaşı bebeklik dönemine kadar inse de fark edilme yaşı çocuğun akran gruplarına girmesiyle paraleldir. Aynı yaş grubu içeris... »»»
► Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Psk.Dnş.Seval Ulviye AKYOL
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) “Hemen dikkati dağılıyor”, “çok hareketli”, “resmen düz duvara tırmanıyor”, “yerinde duramıyor”, “dikkat süresi çok kısa” bu cümleler size de tanıdık geliyor mu? Dikkat eksikliği ile dikkat toplayamama aynı şey değildir. Her çocuğun gelişim döneminin özelliği olarak belli bir dikkat kapasitesi vardır. Her çocuk gelişim dönemine göre zaman zaman dikkatini toplayamama, hareketli davranma gibi davranışları gösterebilir. Çocuklarda dikkat süreleri zaten daha az iken bazı çocuklar dikkat toplama becerilerini akranları kadar edinememiş olabilir. Dikkat eksikliği ile dikkatini toplayamama birbirine karıştırılmaması gereken farklı iki durumdur. D... »»»
(DEHB) DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU NEDİR? DEHB başta bireyin kendisi olmak üzere aileyi ve toplumu ilgilendiren yönleriyle çocukluk çağının en önemli psikiyatrik bozukluklarından biridir. Çocuğun okul başarısı, aile hayatı, sosyal ilişkileri ve benlik saygısı üzerinde çeşitli olumsuz etkileri olan ve oldukça sık görülen bir bozukluktur. DEHB her kültür ve toplumda görülen bir bozukluktur. Toplumda görülme sıklığı yaklaşık %6-8 gibidir. Erkeklerde kızlara göre 2-4 kat daha fazla görülür. DEHB kendi içinde üçe ayrılır. Birincisi, dikkat eksikliğinin önde olduğu tip; ikincisi hiperaktivitenin önde olduğu tip; üçüncüsü ise bileşik tip, yani hem dikkat eksikliği hem de hip... »»»
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ( DEHB ) okulda, evde, sosyal çevrede uyumu zorlaştıran ve çocukluk çağında en yaygın olarak görülen bir sorundur. Belirtileri okul öncesi dönemde görülmeye başlamasına rağmen okul çağına gelince eğitim ve sosyal becerilerdeki güçlüklerden ötürü fark edilme oranı daha yüksektir. DEHB’in sınıflandırması üç aşamalı olarak incelenir. 1) Hiperaktivite (aşırı hareketlilik) 2) Dikkat Eksikliği 3) İmpulsivite (dürtüsellik) Hiperaktivite: • Hareketlilik aşırı boyuttadır • Sürekli hareket halinde olma ve ellerinin ve ayaklarının kıpır kıpır olması • Dur sözünden anlamama • Çok konuşma • Sakin biçimde etkinlik yapam... »»»
Dikkat eksikliği ve hiperkativite bozukluğu, aşırı hareketlilik, dikkat sorunları ve dürtüsellik belirtileri ile ortaya çıkan bir bozukluktur. Çocuklar üzerinde olduğu kadar anne-baba ve sosyal çevre üzerinde de etkileri vardır. Aşırı Hareketlik (Hiperaktivite) Bu çocuklar bitmek tükenmek bilmeyen enerjileriyle, sürekli hareket halindedirler. Yüksek yerlere tırmanırlar, koltukların tepelerinde gezerler, ev içerisinde sürekli koştururlar, sakin bir şekilde oyun oynamaz ve uzun süre oturamazlar. Oturmaları gereken durumlarda bile elleri ayakları kıpır kıpırdır. Uzun süre masa başında oturamadıklarından dolayı da ödevlerini gerektiği gibi yapamazlar. Dikkat Eksikliği Okul öncesi dönem... »»»
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) - (Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD ) aşırı hareketlilik, kısa dikkat süresi ve ataklıkla yani yetersiz dürtü kontrolü ile karakterize bir bozukluktur. Dikkat Eksikliği–Hiperaktivite Bozukluğu, bazen “Dikkat Eksikliği / Dağınıklığı Bozukluğu” olarak da adlandırılır. Bu iki terim sıklıkla eş anlamlı olarak kullanılır. Çok benzer ve ilişkili olsalarda aslında farklı durumları kapsarlar. DEHB (ADHD) tanısı konulması için “Amerikan Psikiyatri Derneği Teşhis veİstatistik El K... »»»
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) dikkatsizlik, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik belirtileri ile tanımlanan ve tedavi edilmediğinde ömür boyu sürebilen bir bozukluktur. Okul öncesi dönemde belirtiler kendisini göstermeye başlasa da özellikle ilkokula başlanan dönemde belirgin hale gelir. Okul gibi kendine ait sistem ve kurallar içeren kalabalık ortamlarda çocuğun dikkatini verememesi ve davranışlarını kontrol edememesi onun sınıf içerisinde diğer öğrencilerden farklı tutum ve davranışlar sergilediğini gösterir. “Kıpır kıpır”, “yerinde duramayan” düşünmeden davranan”, “unutkan”, “dalgın”, “dağınık”, “sırasını bekleyemeyen”, “söz dinlemeyen”, “kurallara uymayan”, “eşyalarını kay... »»»
► Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Dr.Veli KURT, Psikiyatrist
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) nöropsikiyatrik bir sorun olarak tanımlanır. DEHB hem çocukları hemde tedavi edilmezse yetişkinleri de etkiler. DEHB başta bireyin kendisi olmak üzere aileyi ve toplumu ilgilendiren yönleriyle çocukluk çağının en önemli psikiyatrik sorunlarından biridir. DEHB, okul yaşındaki çocukların %5-8’ini yetişkinlerin ise yaklaşık %4- 5’ini etkilemektedir. Klinik verilere göre erkeklerde kızlara göre3- 4 kat daha fazla görülmektedir. Belirtiler sıklıkla 7 yaşından önce başlar ve çocuğun günlük yaşamını etkileyecek boyuttadır. Erken teşhis edildiğinde tedaviden elde edilen sonuçların yüz güldürücü olması,... »»»
► Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Psk.Berna GÖRGÜLÜ ÇELİK
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu temelinde dikkat dağınıklığı, dürtüsellik ve aşırı hareketlilik içeren, genellikle 7 yaşından önce başlayan, erişkinlikte de devam edebilen, sebebi konusunda net bir bilgi olmasa da genetik sebeplerin üzerinde durulan, psikolojik sebeplerin de etki ettiği bir bozukluktur. Üç ana bozukluk alanı içerir: dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik. Tanı konulması için belirtilerin en az 6 aydan beri sürüyor ve birden fazla alanda (ev, okul..gibi) olması gerekir. Dikkat eksikliği dendiğinde dikkat ve konsantrasyon gereken işlerdeki başarısızlıktan söz edilebilir. Aileler genellikle ev ödevi gibi... »»»
► Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Psk.Aygün Tuçe ATAŞ
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu yaşamın erken dönemlerinde ortaya çıkan akademik becerileri, sosyal becerileri olumsuz yönde etkileyen dikkat eksikliği, dürtüsellik ve hiperaktivitiyle belirgin gelişimsel bir bozukluktur. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda şunlar gözlenir: • Dikkat bozukluğu • Dürtüsel davranma • Aşırı hareketlilik (grafik) Dikkat eksiliği hiperaktivite bozukluğunun 3 çeşidi vardır. 1. Birleşik tip, dikkat eksikliği, dürtüsellik ve hiperaktivitenin önde olduğu tip. 2. Dikkatsizliğin önde geldiği tip. 3. Hiperaktivite ve dürtüselliğin önde geldiği tip. Aklımıza gelen bir şeyi y... »»»
► Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Dr.Genco USTA, Psikiyatrist
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu çocuk veya ergenlerde yaş ve gelişim seviyesinden beklenenden daha düşük dikkat sürdürüm becerisi, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik ile karakterize bir tablodur. Dünyadaki sıklığı yüzde 2-ile 20 arasında değişiklik göstermektedir. Erkeklerde daha sıklıkla rastlanan bir bozukluktur. Oluşumunda çevresel ve genetik birçok faktörün rol aldığı düşünülmektedir. Farklı türleri var mıdır? Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gösterdiği belirtilere göre 3 farklı tipte incelenir. En sık rastlanan türü hem aşırı hareketliliğin hem de dikkat sürdürüm sorunlarının olduğu karışık tiptir. İkinci s... »»»
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu aşırı hareketlilik, dikkat sorunları ve istekleri erteleyememe belirtileriyle ortaya çıkan, belirtileri 7 yaşından önce gözlenmeye başlayan ve hayat boyu süren psikiyatrik bir hastalıktır. Temel belirtiler, aşırı hareketlilik, dikkat eksikliği ve dürtüselliktir. DİKKAT EKSİKLİĞİ Belirli bir olaya, aktiviteye konsantre olamaması, dış uyaranların dikkatini çok kolay dağıtması, unutkanlık, eşyalarını sık kaybetmesi ve düzensizlik gibi belirtiler HİPERAKTİVİTE Çocuğun kendi akranlarıyla karşılaştırıldığında belirgin düzeyde daha fazla hareketli olması, bu hareketliliğin, oyun, anaokulu ve okul gibi ortamlarda günlük aktivitelerde, a... »»»
► Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Dr.Burhan BURHANOĞLU, Psikiyatrist
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Nedir? Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) yaşa ve gelişim düzeyine göre uygun olmayan dikkatsizlik, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik ile kendini gösteren nörogelişimsel bir bozukluktur. DEHB özellikle okul öncesi dönem ve okul çağı çocuklarında belirgin hale gelen bir bozukluktur. Çocuğun davranışlarını kontrol etmesi ve dikkatini vermesinde sorun vardır. “Bir türlü yerinde durmayan,” “hayallere dalan”, “düşünmeden davranan”, “dalgın, unutkan” …vs. gibi pek çok sıfatla nitelendirilen çocuklardır. Bu davranışlar çoğu çocukta zaman zaman görülebilen durumlar olduğundan tanı konulması için yeterli deneyim ve bilgi birikimi sahibi uzmanl... »»»
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) toplumun yüzde 3-5'ini etkileyen ve sıklıkla nörolojik tabanlı bir gelişim bozukluğu olarak kabul edilir. Toplum genelinde, çocuklarda %8, ergenlerde %6, yetişkinlerde %4 sıklığında görülmektedir. Erkeklerde daha sıklıkla görülür. Hiperaktivite başka pek çok sorunla ortak belirtilere sahip olduğu için tanı koymak zor olabilir. Bu problemin belirtilerine pek çok çocukta stres anlarında kısa sürelerle rastlanabilir. Çocuklarda kendini net ortaya koyan tablo vardır. İlk işaretlerine çok erken yaşlarda rastlanabilirse de tanı genelde çocuk okula başladıktan sonra konur. Bunun sebebi okul... »»»
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Nedir? Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu kıpır kıpır, söz dinlemeyen, sorumsuz, unutkan, patavatsız, dikkati kolaylıkla dağılan, sonuçlarını düşünmeden tehlikeli fiziksel davranışlarda bulunan, yerinde durmakta ve sırasını beklemekte zorlanan çocuklar olarak tanımlanmaktadırlar. Bu bozukluk ilk kez 1902 yılında Frederic Still adlı bir İngiliz hekim tarafından; “dikkat sürdürülmesinde eksiklik ve nörolojik anormallikler” olarak tanımlanmıştır. Still, bu bozukluğun organik ve yapısal nedenlerden kaynaklandığını ileri sürmüştür. A.B.D.’de 1917 yılında ortaya çıkan menenjit salgınında belirtilerin benzerlik gösterdiğinin fark edilmesi üze... »»»
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik (istek ve dürtüleri engelleyememe) gibi farklı klinik özellikleri olan “Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB)”, genetik, biyolojik ve psikososyal etkenler gibi çoklu nedenleri olan, erken başlangıçlı bir çocukluk çağı nöropsikiyatrik bozukluğudur. Çocuğun gelişimini sosyal, duygusal ve bilişsel alanlarda etkilemektedir. Çocukların aile içi ilişkilerine, akran ilişkilerine, ders başarılarına ve özgüven gelişimine olumsuz yönde etkileri olmaktadır. Bu çocuklar, başladıkları işi bitiremezler, sürekli hareket halinde ve kıpır kıpırdırlar, adeta yürümez koşarlar, elleri dursa ayakları durmaz, düz ... »»»
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Eskiden minimal beyin disfonksiyonu (M.B.D) adı ile bilinirdi.Bu hastalıkta dikkat eksikliği ve aşırı hareketliliğin ön planda ve hemen her zaman bulunan belirtiler olduğu için DSM-III-R ile Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (Attention Deficit Hyper-activity Disorder) tanı başlığı kullanılmaya başlanmıştır.Bu hastalığın en çarpıcı belirtileri dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve ataklıktır(impulsivity). Bu üç belirti her çocukta değişik oranlarda görülebilir. Motor Davranışlarda Bozukluklar: Bu çocuklar aşırı hareketlidirler. Bu durum yürümeye başlamaları ile birlikte göze çarpar ve giderek artar.Özellikle okul dön... »»»
► Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Psk.Dnş.Eylem Metin ÖZKURAL
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Anne baba ve öğretmenler hiperaktif çocuları tipik olarak şu cümlelerle tanımlarlar . “Çok hareketli, uzun süre bir yerde oturamaz. Sınıfta çevresiyle fazla ilgili , dersi dinlemiyor, sık sık yerinden kalkıyor, izin almadan konuşuyor. Düşünmeden hareket ediyor, yaptıktan sonra üzülüyor özür diliyor.” Bu tanımlama sadece buzdağının tepesini anlatmaktadır. Gerçekte bu belirtilere eşlik eden pek çok şey vardır. Daha geniş bir çerçeveden bakıldığında bu tanımlama değişir: “ Tükenme noktasındayız. Eve gelince ödev yapması problem bizim yönlendirmemiz ve yardımımız olmadan tamamlayamıyor. Yardım ederken de tartışma ç... »»»
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, çocukluk çağında görülen yaygın sorunlardan biridir. Başta bireyin kendisi olmak üzere; aileyi, eğitimcileri, bireyle iletişimde olan kişileri ve genel olarak toplumu ilgilendiren ve etkileyebilen bir durumdur. Sorunun erken tanılanması ile yüz güldürücü sonuçlar elde edilmekte, uygulanan kombine tedavilerle bireyin işlevselliği artırılmaktadır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, bireyin yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayan aşırı hareketlilik, istekleri erteleyememe (dürtüsellik) ve dikkat sorunları ile kendini gösteren bir psikiyatrik bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu denildiğinde... »»»
Çocukta yedi yaşından önce başlayan, en az iki ortamda (ev,okul)altı ay süreyle yaşına ve gelişim seviyesine uygun olmayan dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik(hiperaktivite) ve dürtüsellik belirtileriyle görülen bozukluğa denir. Dikkat eksiklği ve hiperaktivite bozukluğu gösteren bireylerde öğrenme-davranış problemleri görülmektedir. NEDENLERİ PSİKO- SOSYAL ETMENLERİ ; İlk çocukluk dönemindeki eğitim hataları,çocuktan yapabilceğinden fazlasını bekleme,korkulu olma,az yada yanlış motivasyon,gelişim krizleri,olumsuz yaşam şartları BİYOLOJİK VE GENETİK ETMENLER;Beyin zedelenmesi,genetik etmenler,beyindeki işlevsel ve yapısal anormallikler,biyokimyasal değişimler,merkezi sinir sistem... »»»
DE(ve)HB Bilindiği üzere günümüzde popüler hale gelen bir konu da “hiperaktivite” sorunudur. Aileler, hatta bazı uzmanlar artık sıradan yaramazlıkları bile neredeyse hiperaktivite saymaktadırlar. Hayır, her yaramazlık kesinlikle hiperaktivite demek değildir. Çocuğunuzun "hiperaktif" olup olmadığını anlamada şu temel ölçüyü kullanabilirsiniz: Hiperaktivite bozukluğu itkisel dediğimiz dürtüsel nitelikli bir sorundur. Hiperaktif çocuk elinde olmadan, içinden gelen bir itki ile yerinde duramamakta, adeta düz duvara tırmanmaktadır. Öyle ki, arkasına motor takılmış gibidir. Bir saniyede insanın başını döndüren, her fırsatta ortalığı kasup kavuran "çok aşırı" bir hareketliliği sözkonusudu... »»»
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU "Cok hareketli, uzun sure bir yerde oturamaz, izin almadan konusuyor,dikkati cok daginik, tipki bir canavar gibi, odev yapmiyor, biraksak 24 saat tv izler ama 2 dakika bizim dedigimizi yapmaz, oyunlari bozuyor, arkadaslariyla kavga ediyor, tavana eli izi birakiyor," bu gibi yuzlerce benzer sikayetle bize basvuran bircok aile olmaktadir. Aileler acisindan sorumsuzluk, inadina yapmak yada fazla simartilmis olmak olarak degerlendirilen bu tipde ki davranıslarin temelinde cocukluk cagi psikolojik bozukluklarindan olan Dikkat Eksikligi ve Hiperaktivite Bozuklugu (DEHB) yatmaktadir. ilk ogretim cagi cocuklarinin %3-5 in de gorulmektedir yani bunun anlam... »»»
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Hiperaktivite, aşırı hareketlilik ve dikkat dağınıklığı ile belirli bir davranış bozukluğudur. Fakat bunu normal ölçülerde hareketli ve afacan çocuklarla karıştırmamak gerekir. Çoğu anne babanın bu iki durumu karıştırarak endişeye kapıldığı görülmektedir. Hiperaktif çocuk çok hareketlidir. Ancak hareketlerinde belli bir hedefe yönelik devamlılık bulunmaz. Dikkati aşırı derecede dağınıktır. Hiperaktiviteyi 3 başlık altında incelemek gerekir. Bunlar Hiperaktivite, Dikkat Eksikliği ve Dürtüselliktir. 1. Aşırı Hareketlilik (Hiperaktivite) Aslında her çocuğun hareketli olması beklenir. Çocuk koşar, düşer ve gürültü çıkararak oynar. Bunları... »»»
Tedavi edilmediği takdirde, belirtileri çocuğun eğitim yaşantısının hemen her alanını olumsuz etkilemekte, yoğun ruhsal, sosyal ve okul sorunları ortaya çıkmaktadır. DEHB TEMEL BELİRTİLERİ • Aşırı Hareketlilik • Dürtüsellik Dikkat Eksikliğinde temel sorun, kişinin belirli bir şeyle ilgilenirken o sırada içinden gelen başka bir şey yapma isteğine engel olamamasıdır. Okul çağı çocuklarının yaklaşık %3-5’inde gözlenir. Erkeklerde sıklığı kızlardan fazla olup, erkek/kız oranı 5/1 arasında bildirilmektedir. Başlangıcı genellikle üç yaş dolaylarında olmakla birlikte tanı, düzenli öğrenim için gerekli dikkat süresi ve yoğunlaşmanın gelişmesinin beklendiği ilköğretimin birinci devresi... »»»
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) ,hiperaktivite, dikkatsizlik ve dürtüsellik gibi farklı klinik özellikleri olan,erken başlangıçlı bir çocukluk çağı nöropsikiyatrik bozukluğudur.Çocuğun gelişimini sosyal ,duygusal ve bilişsel alanlarda etkilemektedir. Çocukların ders başarılarına,aile ve arkadaş ilişkilerine olumsuz etkisi vardır. Dehb tanısı koymak için belirtilerin 7 yaşından önce başlaması,okul ve ev başta olmak üzere en az iki ortamdada görülmesi ve süreklilik göstermesi gerekir. Örneğin;sorun sadece evde yaşanıyor,okulda hiçbir problem yoksa dehb tanısı yerine disiplin sorunları gündeme gelebilir. DEHB’in üç tipi... »»»
► Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Psk.Övül MENGÜLOĞUL
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Nedir? Son 25-30 yıldır Çocuk Psikiyatrisi kliniklerinde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısı popülaritesini korumaktadır. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu aşırı hareketlilik, dikkat sorunları ve istekleri erteleyememe (dürtüsellik) belirtileriyle ortaya çıkan bir psikiyatrik bozukluktur. Okul öncesi çocuklukta başlayıp yetişkin yaşamında da değişik bulgularla seyredebilen bir bozukluktur. Tedavi edilmediği taktirde, belirtileri çocuğun eğitim yaşantısının hemen her alanını olumsuz etkilemekte, yoğun ruhsal, sosyal ve okul sorunları ortaya çıkmaktadır. Kişiye bu tanının konabilmesi için belirtilerin yedi yaşından önce bul... »»»
DEHB, başlıca dikkat eksikliği, hareketlilik ve dürtüsellik ile kendini gösteren; bir dizi diğer bilişsel ve davranışsal belirtilerin eşlik ettiği bir bozukluktur. (American Psychiatric Association 1994). DEHB; üç temel özelliği çocukluk döneminde başlayan dikkatsizlik, yaşa uygun olmayan aşırı hareketlilik ve dürtüsellik olan nörogelişimsel bir bozukluktur (APA 2013) Hiperaktivite ve dürtüsellik, DEHB’nin bir diğer komponentidir. Hareketlilik, bir çocuğun, gencin, ya da yetişkinin yaşından ve sosyal durumundan beklenenden çok daha fazla hareketli olmasıdır (Sevince, 2018) Hiperaktif çocuk akranlarına göre aşırı hareketlidir. Ancak kimi ortamlarda bunu göstermeyebilirler. Dürtüsellik ... »»»
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, kısa adıyla DEHB, son yıllarda sıklığı gittikçe artmakta olan çocukluk çağı psikolojik bozukluklarından biridir. DEHB, çocukların derslerinde başarısız olmalarına, evde ve okulda problemler yaşamalarına ve sosyal ilişkilerinde zorluk çekmelerine neden olabilir. Uygun tedavi alınamadığında ise çocukluktan başlayarak yetişkinlik dönemine kadar kişinin hayatında pek çok psikolojik ve sosyal problemlere yol açabilmektedir. Bu nedenle DEHB, yalnızca çocukları değil aynı zamanda yetişkinleri de etkileyebilir. Bu bozukluğun ortaya çıkması ve teşhis edilmesi oldukça karmaşık bir süreçtir. DEHB semptomları farklı bozukluklarla da ilişkilendirildiği için DE... »»»
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU NEDİR? DEHB aşırı hareketlilik, yürütücü dikkat becerilerinde sorunlar ve arzu ve istekleri erteleyememe (dürtüsellik) belirtilerine sahip bir nörolojik bir bozukluktur. Tam olarak nedenleri ve tedavi süreci kesinleştirilemediği için hastalık grubunda sayılmamaktadır. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tek bir durum olarak nitelendirilse de 3 farklı tipte karşımıza çıkmaktadır. DEHB TİPLERİ Birleşik Tip: Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite belirtilerinin birlikte eşlik ettiği tiptir. En sık görülen tip birleşik tiptir. Dikkat Eksikliği Önde Olan Tip: Dikkat eksikliği belirtileri belirgin olarak vardır. Hiperaktivite belirtileri ise... »»»
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Nedir? 1900’lü yıllardan itibaren yapılan araştırmalarda DEHB’ nin biyolojik kökenli bir bozukluk olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmalar beyin kan akımı ve glikoz metabolizmasındaki bozukluklar üzerine yoğunlaşmıştır. Birçok neden üzerinde durulmasına karşın DEHB’nin kesin nedeni hala tam olarak bilinmemektedir. DEHB’nin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, varolan psikiyatrik hastalıklarda olduğu gibi biyo-psiko-sosyo-kültürel nedenlerin DEHB’nin ortaya çıkmasında rol oynadığı düşünülmektedir. Amerikan Psikiyatri Birliğinin tanımlamasına göre, DEHB, çocuğun gelişimine uygun olmayan sorunlar, yoğun hareketlilik ve istekleri ve arzuları erteleyem... »»»
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ( DEHB ) NEDİR ? Çocuklarda akademik, sosyal ve psikiyatrik ve psikolojik sorunlara yol açan ve olumsuz etkileri yaşam boyu süren bir beyin rahatsızlığıdır. Bireyin davranışlarını kontrol etmesini ve belli bir konu üzerinde odaklanmasını zorlaştırır. DEHB çocukluk çağının en sık görülen psikiyatrik bozukluklarından biridir. - Toplumda görülme sıklığı %5-7 gibi çok yüksek orandadır, çocuklukta başlayıp %60-70 oranında, yetişkinlikte de devam edebilen bir rahatsızlıktır. Hastalık ilk kez 1845 yılında Dr. Henrich Hoffman adlı bir hekim tarafından tanımlanmıştır. Hastalığın neden olduğu davranışlar aralıklı olarak farklı farklı seyrettiğinden ta... »»»
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bireyin yaş ve gelişim düzeyine uygun olmayan aşırı hareketlilik, istekleri erteleyememe (impulsivite) ve dikkat sorunlarıyla kendini gösteren bir psikiyatrik bozukluktur. Dikkat sorunu olan çocuklar evde ve okulda dikkatini yoğunlaştırmakta zorluk çekerler. Özellikle öğrenmeyle ilgili alanlarda çabuk sıkılırlar, siz konuşurken sanki sizi dinlemiyormuş gibi görünürler. Hiperaktivite (aşırı hareketlilik) sorunu olan çocuklar ise yaşıtlarına oranla fazla hareketlidirler ve bir yerde sakin bir şekilde bir süre oturmakta güçlük çekerler. Bunlarla birlikte dürtü sorunu da görülebilir. Dürtü sorunu; sonu... »»»
5 SORUDA DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Bir çocuğun hareketli olması, atlaması, zıplaması, yuvarlanması, koşması kadar doğal bir durum yoktur. Ancak karıştırılan bir şey var ki normal kabul edilen bir çocuğun hareketliliği ile hiperaktif olarak değerlendirilen bir çocuğun hareketliliği birbirinden oldukça farklıdır. Son yıllarda sıklıkla karşılaştığımız ve sıkça çalıştığımız çocukluk çağı sorunlarından biri olan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ' nu 5 soru ve 5 cevapla ele alalım. 1. DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU NEDİR? Aşırı hareketlilik, odaklanma, dikkatini toplama sürdürme ve yönetmede zorluk, dürtülerini kontrol etme ve erteleyebilmede güçlük... »»»
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gündelik hayatımızın en önemli problemlerinden biri olarak ifade edilen bir rahatsızlıktır. Pediatrik yaş grubunda yaygın olarak görünen ergenlik ve yetişkinlikte de devam edebilen nöropsikiyatrik bir bozukluktur. DEHB’nin yaygınlığı %3-12 oranında değişmekte olup ortalama prevalansın %5,29 olduğu bilinmektedir. Genellikle 4-5 yaşlarında semptomlar belirgin hale gelir. Erkek çocuklarda kızlara oranla daha sık rastlanabilmektedir. Erkek çocuklarda genellikle Hiperaktivite/İmpulsivite belirtileri ön planda iken, kız çocuklarda daha çok Dikkat Eksikliği belirtileri belirgindir. Nedenleri konusunda ortak bir kanı görüş tanımlanmamaktadır. Or... »»»
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar bazı davranışlarıyla bizlere ipucu verirler. Örnek verecek olursak çocuğunuzun sizi dinliyormuş gibi görünüp aslında onun sizi dinlemediğini fark etmek, sürekli başka hayallere daldığını gözlemliyor olmanız dikkat eksikliği belirtilerinden biri olabilir. Bir oyunu veya aktiviteyi tamamlamadan başka bir diğerine geçmek ve bunu sürekli tekrarlıyor olmak da dikkat eksikliği belirtileri arasında yer alır. Sakin görünen veya bazı ortamlarda sakin oturan çocuklarda da hiperakivite olabilir. Bu çocuklarımızda çabuk sıkılma, dikkatini devam ettirememe, dikkatin çabuk dağılması, uzun süre dinleyememe, dikkatsizce hatalar yapma, eşya kaybetme, d... »»»
Çocuğunuz biraz hareketli olduğunda acaba çocuğum hiperaktif mi diye düşünmeden alıkoyamıyorsunuz kendinizi değil mi? Bakalım bu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu neymiş ve hangi durumlarda bu durumdan şüphelenmeniz gerekirmiş, gelin birlikte inceleyelim. İlk olarak dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun 3 temel belirtisi vardır. Dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüselliktir. Bu problemler çocukların okul hayatını, akranlarla ilişki kurmasını ve bu ilişkiyi sürdürmesini etkiler. Bu durum aynı zamanda ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişki biçimini de zorlamaktadır. Konu ile ilgili araştırmalarda bazı olası sebepler ileri sürülmektedir. Bunlar; genetik faktörl... »»»
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nedir? DEHB , bireyin yaş ve gelişim düzeyine uygun olmayan aşırı hareketlilik, isteklerini erteleyememe ve dikkat sorunlarıyla kendini gösteren bir bozukluktur.Genellikle okul öncesi dönem ve okul çağı dönemde belirgin hale gelmektedir.Çocukların bir konuya dikkatini vermesinde ya da davranışlarını kontrol etmesinde sorun olmaktadır.Bu çocuklar genelde ailesi ya da çevresindekiler tarafından “yaramaz, bir türlü yerinde duramayan, çok hareketli,dalgın,unutkan,hayallere dalan vs.”olarak nitelendirilmektedir.Bu tür davranışlar , dönem dönem , hemen hemen her çocukta gözlenebilen davranışlar olduğundan tanı konulabilmesi için mutlaka bir uzmand... »»»
DİKKAT EKSİKLİĞİ ve HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ( DEHB ) Uyumu bozan gelişimsel bir bozukluktur. Akademik ve davranışsal problemler oluşturur. Yapısal biyolojik bir hastalıktır ancak çevresel olaylar ortaya çıkmasında çok belirleyici bir konuma sahiptir. Emar (MRG) ve Tomografi gibi beyin röntgenleri tanı koymakta henüz yeterli sonuca ulaşamamaktadır. Beynin ön bölümündeki çalışmayı düzenleyen kimyasal maddeler olan Dopamin ve Noradrenalin, DEHB olanlarda normalden daha az aktivite gösterir ve bunun sonucunda DEHB belirtileri görülmeye başlar. Dikkat Eksikliği tanısı için daha çok testlerden faydalanılır. Hiperaktivite Bozukluğu tanısı için ise çevresel (evde, okulda veya dışarıda) kişin... »»»
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Nedir? Kısaca aşırı harareketlilik, yerinde duramama, kıpır kıpır olma durumu ve bunun yanında dikkatini bazı alanlarda uzun süre birşeye odaklayamama, konsantre olamama ile belirgin bir durumdur. Bununla birlikte ek olarak dürtüsellik (tepkisellik-fevrilik) belirtileri mevcuttur. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite durumunun temel belirtilerini üç guruba ayırabiliriz. -İlk belirti Hiperaktivite -İkinci belirti Dikkat Eksikliği ve Dikkat Problemleri -Üçüncü olarak ise dürtüsellik (iç tepkisellik durumudur) Dikkat Eksikliği ve hiperaktivite durumunun bütün belirtileri bu üç temel alanda toplanır. Bir çocuk haraketli olmasa da çabuk sıkılm... »»»
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun (DEHB) temel özelliği, kalıcı ve sürekli olan dikkat süresinin kısalığı, engellemeye yönelik denetim eksikliği nedeniyle davranışlarda ya da bilişte ortaya çıkan ataklık ve huzursuzluktur. Bunun sonucu olarak çocukta gelişimsel olarak aşağıdaki 3 temel sorun ortaya çıkmaktadır: 1. Kısa dikkat süresi 2. Yetersiz dürtü kontrolü 3. Aşırı hareketlilik Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu aşırı hareketlilik, dikkat sorunları ve istekleri erteleyememe belirtileriyle ortaya çıkan bir psikolojik bozukluktur. Bir çocukta Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu var denilebilmesi için akranlarıyla kıyaslama doğrudur. Eğer... »»»
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB= ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder);dikkatsizlik ve/veya aşırı hareketlilik, unutkanlık, içtepisel davranışlar, ilginin kolayca dağılması gibi başlıca belirtiler gösteren nöropsikiyatrik bir sorundur. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite aslında dört grupta incelenebilir. 1- Dikkat Eksikliği 2- Dürtüsellik 3- Sıralama ve Zaman sorunu 4- Hiperaktivite DİKKAT EKSİKLİĞİ İLE İLGİLİ BELİRTİLER * Önemli detaylara dikkat etmeme, sınavlarda kolay hatalar yapma, ödevleri dağınık ve dikkatsiz yapma, * Tam konsantre olmuşken bir ses ya da olay nedeniyle kopmak, işi yarım bırakmak, * Uzun süre konsantrasyon gerektiren aktivitelerde başar... »»»
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU NEDİR? Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, bireyin yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayan aşırı hareketlilik, istekleri erteleyememe ve dikkat sorunlarıyla kendini gösteren psikiyatrik bir bozukluktur. bu sorunun üç temel belirtisi vardır. Bunlar; dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüselliktir. Bir kişide dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun varlığından söz edebilmek için belirtilerin yedi yastan önce başlaması, birden fazla ortamda görülmesi, sürekli ve kişinin günlük yaşamını etkileyecek boyutta olması gerekir. Dikkat eksikliği, dikkat suresinin ve yoğunluğunun bireyin yaşına göre daha az olması durumudur. Bu sorunu ... »»»
YETİŞKİNLERDE DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Çocukluk çağı hastalığı olduğu ve çocukluk döneminin bitmesiyle belirtilerinin kaybolduğuna inanılan DEHB, dikkati sürdürmede yetersizlik, dürtüsellik ve aşırı hareketlilik ile kendini gösterir. Yetişkinlerde, DEHB belirtileri dikkatsizlik, huzursuzluk, duygulanımda değişiklik, organize olamama, strese duyarlılık, impulsivite ve hiperaktivite gibi belirtilerin olduğu karmaşık düzensiz bir yaşam tarzı olarak kendini gösterir. Çocukluktaki amaçsız hareketlilik, huzursuzluk hissi erişkinde amacı olan bir hareketliliğe dönüşebilir. Çocukken amaçsızca defalarca tırmanan, koşan bir çocuk büyüdüğünde sadece aktif görevlerde başarılı ol... »»»
Öncelikle bu rahatsızlığın tembellik ya da zeka ile ilişkili olmadığını belirtmek gerekir. Bu rahatsızlık çocuklukta başlar ve birçoğunun rahatsızlığı erişkinlikte de devam eder. DEHB olan kişiler 3 alanda zorluk yaşarlar. Bu alanlar dikkat eksikliği, dürtüsellik ve hiperaktivitedir. Hiperaktivite semptomları; bir motor tarafından sürülüyormuş gibi davranma, huzursuzluk, yerinde duramama, her zaman hareket halinde olma, oturamamadır. Dikkatsizlik semptomları; dikkatin kolayca dağılması, düzenli olamama, kolayca sıkılma, bir görevden diğerine geçmekte zorlanma, plan yapmakta güçlük, odaklanma güçlüğü, sıkıcı ya da çekici olmayan işleri yapamamadır. Dürtüsellik semptomları; sıklıkla başk... »»»
Son yıllarda sıkça adını duyduğumuz Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu çocukluk çağının en önemli hastalıklarından biridir. Erken teşhis edildiğinde tedavi çok iyi sonuçlar vermektedir. Bu nedenle bu hastalık hakkında ebeveynlerin ve öğretmenlerin bilgi edinmesi çok önemlidir. DEHB nedir? DEHB modern çağın bir hastalığı değildir. Ancak modern çağ hiperaktif belirtilerin artmasında etkili olmuştur. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu biyolojik kökenli yapısal bir bozukluktur. DEHB genetik geçişli bir hastalıktır. Araştırmalar, beyin kan akımı ve şeker metabolizmasındaki bozukluklar üzerine yoğunlaşmıştır. Üç temel belirtisi vardır: • Aşırı hareketlilik ( Hi... »»»
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) Son zamanlarda oldukça fazla olarak rastladığımız dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ailelerde ve aynı zamanda da okullarda bu çocukların derslerine giren öğretmenlerde nasıl hareket edileceğini bilememek panik ve kaygıya neden olmaktadır. Temel Belirtiler 1. Dikkat eksikliği 2. Aşırı hareketlilik 3. Dürtüsellik Dikkat eksikliği: Dikkatin belirli bir noktaya toplanamaması ve kolayca dağılması, dağınıklık, unutkanlık, eşyaları kaybetme, dikkatsizce hatalar yapma gibi belirtilerle kendini gösterir. Aşırı hareketlilik: Uzun süre yerinde oturamama, otururken elin ayağın kıpır kıpır olması, çoğu zaman hareket halinde ... »»»
Halk arasında yaygın görüş ergenliğe gelindiğinde aşırı hareketliliğin azalması ile birlikte DEHB’nin ortadan kalktığı yönündedir. Ancak yaşın büyümesiyle birlikte hareketlilikte azalma görülmesi, dikkati toplama problemlerinde de azalma olacağı anlamına gelmez. Yani bu dönemde ön planda olan şey “dikkat eksikliği” dir. Ergenlik; akran ilişkilerinin daha çok önem kazandığı, kariyer planlamasının yapıldığı, fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişimin ortaya çıktığı, karşı cinsle ilişkilerin önem kazandığı, bireyin aileden bağımsızlaşarak kendi kişiliğini bulmaya çalıştığı önemli bir gelişim dönemidir. Gelişim dönemleri, önceden edinilmiş bilgi ve becerilerin uygulamaya konmasını, yeni... »»»
‘ ‘Benim çocuğumda dikkat eksikliği var.’’ diyen veli sayısı ve ‘‘Sınıfımdaki birçok çocukta dikkat dağınıklığı var.’’ diyen öğretmen sayısı her geçen gün artmaktadır. Her velinin ve öğretmenin rahatlıkla tanı koymaya çalıştığı bu durum aslında bir bozukluktur. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çocuğun yaşına uygun olmayan yetersiz dikkat süresi, yaşa uygun olmayan hiperaktivite ya da ikisinin bir arada görülmesidir şeklinde tanımlanır. Erkek çocuklarında kız çocuklarına oranla daha fazla görülmektedir. 7 yaşından önce birçok belirtisini göstermekle birlikte okula başlamalarıyla tanı konulabilmektedir. Bozukluğun adı dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olmakla birlik... »»»
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Nedir? 'Hiç oturmuyor, koltuk tepelerinden inmiyor, derste/sinemada oturduğu yerde kıpırdanır durur, otursa bile eli kolu boş durmaz, sürekli bir şeylerle oynar. Sürekli konuşur, tekrar tekrar aynı soruları sorar ama cevabını dinlemez.' 'Günlerce önce yaptıklarını hatırlar, birkaç dakika önce söylediğim şeyi (derste biraz önce anlatılan konuyu) hatırlamaz. Saatlerce kalkmadan bilgisayarda oyun oynayan çocuk 10 dakika ödevin başında oturamaz. Biz başında oturmadan ödevine başlayıp kendikendine tamamlayamaz. Sürekli eşyalarını unutur, kaybeder. Evin içinde aradığını bir türlü bulamaz. Bir oyuncak ister, 10 dakika oynar, bıkar. Birini bırakır ... »»»
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu nedir? Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), her toplumda oldukça yaygın, çocukluk çağının en sık görülen psikiyatrik bozukluklarındandır. En çarpıcı belirtileri: dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve ataklıktır (dürtüselliktir).Ele avuca sığmazlar. Hiç tükenmeyen enerjileri vardır. Tehlikelere aldırmaksızın bütün gün koşuşturabilirler. Dikkat süreleri kısadır. Başladıkları işi bitirmeden bir diğer etkinliğe geçerler, yoğun dikkat gerektiren görevleri sevmezler ve reddederler. Çok sık eşyalarını kaybederler ve düzensizdirler. Çok konuşurlar, sırasını beklemekte güçlük çekerler, sorunun bitmesini beklemeden hemen yanıtını verirler. ... »»»
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite/aşırı hareketlilik Bozukluğu tanısının konulabilmesi için temel belirtilerin 7 yaşından önce başlaması, en az iki ortamda görülmesi, (okul ve evde) ve 6 ay boyunca da devam ediyor olması gerekmektedir. DEHB olan bireyler, dikkat eksikliği ve aşırı hareketli olanlar, yalnızca dikkat sorunu olanlar ve aşırı hareketli ataklık sorunu olanlar olarak üç ayrı grupta yer almaktadır. Bu özellikler bireyler arası farklılık gösterirken, tanıyı alan her çocuğun sorunları temelde aynıdır(Aysev ve ark. 2000) a) Dikkatsizlik Çoğu zaman dikkatini ayrıntılara veremez ya da okul ödevlerinde, işlerinde ya da diğer etkinliklerinde dikkatsizce hatalar yapar... »»»
ÇOCUKLARDA DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Hiperaktivite olarak da bilinen Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu çocuğun yaşamını etkileyen nörobiyolojik bir bozukluktur. Araştırmalar hiperaktiflerin beyinlerindeki nörokimyasal yapının diğer bireylere göre farklı olabileceğini göstermektedir. Pek çok çocuk zaman zaman hiperaktif davranışlar sergiler. Hiperaktif terimi her hareketli çocuğa yakıştırılan bir terim haline gelmiştir. Ancak her hareketli çocuk hiperaktif değildir ! Hiperaktivite okul çağındaki çocukların % 3-5’inde ortaya çıkan ve erkek çocuklarda kızlara oranla üç kez daha fazla görülen psiko-eğitimsel bozukluktur. En yaygın belirtileri dikkatsizlik, düşünmed... »»»
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Aşağıda yer alan söylemler çocuğu Dikkat Eksikiliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tanısı almış ebeveynlerin sözleri… Bu söylemler size ne kadar tanıdık geliyor… “Söylediklerim bir kulağından girip diğerinden çıkıyor ” “Sanki aklı hep başka yerde, çok dalgın” “ Bilgisayar – TV başında saatlerce oturabiliyor ama ödev başında en fazla 10 dk ” “Çok sık eşyalarını kaybediyor” Peki öğretmenlerin söylemleri ne kadar tanıdık…. “ Dersi dinleyemiyor, sürekli etrafı ile ilgili ” “ Başladığı işi bitirmiyor ” “ Sınavlarda dikkatsizce hatalar yapıyor ” “Ödev başında çok yavaş, 10 dakikalık işi 3-4 saatte bitiremiyor” DEHB; aşırı hareke... »»»
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) 3 alt bozukluğa göre ayrılır: 1.Dikkat Eksikliği /Dikkat Problemi 2.Hiperaktivite (Aşırı hareketlilik) 3.Dürtüsellik Genellikle Hiperaktivite okul öncesi dönemde, dikkat eksikliği ise okul çağında fark edilir. Bunun nedeni çocuğun oyun döneminde hareketlerinin gözlenmesi, okul döneminde ise dikkatini yoğunlaştırmasının beklenmesidir. Erkek çocuklarda kız çocukların 3-4 katı kadar sık görülür. Net bir araştırmaya dayanmamakla birlikte tüm çocukların %5’inde görüldüğü biliniyor. Çevremize bir göz atarsak her 50 kişilik sınıfta 2–3 çocuğun dikkat sorunu veya hiperaktivitesinin olduğunu görebiliriz. Son dönemde dünyada ve Türkiye’de çocuk sor... »»»
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU •DEHB, okul yaşı çocuklarının yaklaşık %3-5’inde gözlenir. •Ergen ve erişkinlerdeki insidans bilgileri sınırlıdır. •Erkek çocuklarda daha sık rastlanır. •Ergenlik döneminde belirtilerde azalma olmakla birlikte hastalığın tamamen ortadan kalkması nadiren görülür. •Kızlarda DEHB’nin daha çok dikkatsizlik ve bilişsel zorluklarla seyretmesi, ataklık ve saldırgan davranış sorunlarının daha az olması nedeniyle, gözden kaçtığı ya da önemsenmediği düşünülmektedir. •Erkeklerin saldırganlık, ataklık ve davranış bozukluklarını daha sık göstermeleri nedeniyle ailelerin tedavi amaçlı başvuruları daha sık ve erkendir. •Başlangıcı genellikle 3 ya... »»»
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ve Depresyon Sevgi Hanım ve Ümit Bey, evlendikten uzun bir zaman sonra çocuk sahibi olmaya karar verdiler. Oğulları Burak doğduktan sonra, Sevgi Hanım işten ayrıldı ve bütün zamanını oğluna vermeye başladı. Burak, zor bir bebekti; uyumayı fazla sevmiyordu. Erkenden yürümeye başlayan Burak, en çok evi karıştırmaktan hoşlanıyordu; top oyunlarına düşkündü. Üç yaşına geldiğinde anaokuluna kaydoldu; öğretmenleri kendisinden memnunlardı, onda liderlik özellikleri olduğunu düşünüyorlardı. Ancak, Burak hazırlık sınıfına başladığında ilk şikayetler de gelmeye başladı. Sınıfta çok hareketliydi, masabaşı işlerini yarım bırakıyor ve sınıfta dol... »»»
Hiperaktif çocuklar bebekliklerinde genellikle “zor bebekler” olarak tanımlanırlar. Sürekli ağlarlar, uykuları düzensiz olabilir ve çoğunlukla huzursuzdurlar. Anne babaları onların zararlı bir şeyler yapmasını engellediklerinde, öfke nöbetlerine girebilir, ellerine geçeni kırıp, bağırabilirler. Engellenme toleransları oldukça düşük ve dikkat uzamları kısadır. Örneğin oyuncaklarının başında uzun süre duramaz, oyunlarda kalamazlar. Ana babalar çocukları ile nasıl başa çıkabileceklerini bilemezler. Okula gittiklerinde ise başları sıkça derde girebilir ve arkadaşları ile uyum sağlamakta güçlük çekebilirler. Öğretmenleri tarafından “dikkati kolayca dağılabilen”, “aniden canı sıkılabilen”, “saldır... »»»
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu aşırı hareketlilik, dikkat sorunları ve istekleri erteleyememe (dürtüsellik) belirtileriyle ortaya çıkan bir psikiatrik bozukluktur. Bir çocukta bir gençte veya erişkinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu var denilebilmesi için bu belirtilerin yedi yaşından önceden beri bulunması, normal bir kişiden olandan çok daha şiddetli düzeyde görülmesi gereklidir. Yani aşırı hareketlilik,dikkat dağınıklığı ve isteklerini erteleyememe belirtileri kişinin günlük yaşamını etkileyecek boyutta olmalıdır. Örneğin, 5 yaşındaki bir çocuğun erişkinlerinden daha hareketli olması ve dikkatinin çok daha çabuk dağılması normaldir. Ancak bu hareketlilik ve dikka... »»»
"DEHB" terimi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu anlamına gelir ve İngilizce adıyla "Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)" olarak da bilinir. DEHB, genellikle çocukluk döneminde başlayan, ancak yetişkinlikte de devam edebilen nörogelişimsel bir bozukluktur. Bu bozukluk, dikkat sürekliliği, dürtü kontrolü ve düzenleme, aktivite seviyesi ve davranışların uygun şekilde yönetilmesi gibi bilişsel işlevleri etkileyebilir. DEHB, yaygın bir durumdur ve dünya genelinde birçok insanı etkiler. Belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir, ancak genellikle aşağıdaki üç temel belirti grubundan bir ya da birkaçının ortaya çıkmasıyla tanımlanır: 1. Dikkat Eksikliği: Kişiler, gö... »»»
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisi Nedir? Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu kişinin yaşamını ömür boyu etkileyen genellikle okul döneminde farkedilen bir bozukluktur. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 3 tipte ortaya çıkabilir. Bir Dikkat Eksikliği önde olan tip iki Hiperaktivite Problemleri önde olan tip üç Dürtüsellik önde olan tip bazı durumlarda birleşik tip dediğimiz bunların her ikisi birden olan tipte ortaya çıkabilmektedir. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Tedavisi için öncelikle çocuğun temel olarak problem yaşadığı alan belirlenmelidir. İlgili testler ile problem alanın yoğunluğu belirlenmeli ve buna yönelik bir tedavi planı sunu... »»»
DEHB olanlarda ne tür şikayetler var ? 1-Tek bir işle uzun süre uğraşamama, sürdürememe 2-Uzun süre odaklanamama 3-Günlük aktivitelerde unutkanlığın olması 4-Aşırı hareketlilik, yerinde duramama, dikkatini yoğunlaştıramama 5-Dürtüsellik 6-Fevrilik, sonuçları düşünmeden hareket etme DEHB'İN TARİHÇESİ 1902’lerde önce G. Still ve Alfred Tredgold ‘’ dürtüsellik ve dikkat bozukluğu’’ tanımını ortaya koydu. İlk olarak bu şekilde bilimsel olarak bir hastalık olarak tanımlanmaya başlandı. O yüzden son zamanlarda çok duyduğunuz DEHB sanki son zamanlarda artmış yeni bir hastalık gibi değil. 100 yıldır var olan bir hastalıktır DEHB. O zamanlarda ilk başlarda dürtüsellik ve dikkatin bozukluğu... »»»
Çok Değerli Okuyucularım, 2008 ve 2012 yıllarında Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Testi’ ni uyguladığım örneklemden (Sorunlu çocuklarımızdan) elde edilen verilerin sonuçlarının değerlen dirilmesi sonucu; tespit edilen sorun türlerine “Dürtüsel Davranışlar, Dikkat Eksikliği ve Dağınıklığı, Ataklık ve Hiper Aktivite.” uygun her sorun için nasıl bir eğitim ve düzeltme yöntemi uygulanması gerektiği konusunda deneyimlerim doğrultusunda yaptığım uygulama çalışmalarını dikkate alarak, bu makaleyi hazırlamış bulunuyorum. Değerli PDR ve Sınıf Öğretmenleri, Eğitimci Arkadaşlar ve Değerli Anne-Babalar… DEHB’ li Çocuklar için DEHB, DÜZELTME YOLLARI... »»»
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, iki ana özelliği “Dikkatsizlik ve Hiperaktivite” ve dürtüsellik” olan nörolojik bir bozukluktur. DEHB’nin temel özelliği, benzer gelişim düzeyindeki çocuklara oranla dikkati verme ve sürdürme güçlüğü, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik olarak tanımlanır. DEHB çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları bölümlerine yapılan başvuruların en sık nedenlerinden biridir. Bazen bebeklikte başlayan (çok ağlayan, zor yatıştan, zor beslenen, aşırı hareketli, sürekli yeni uyaranlar peşinden koşan bebekler) ve okul öncesi dönemde fark edilen yetişkinlikte de değişik bulgularla giden kronik bir bozukluktur. Tedavi edilmediğinde ruhsal, sosyal ve akademik sorunlar... »»»
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPER AKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) NEDİR? Günümüzde, özellikle okul ortamlarında, adını sıklıkla duyduğumuz bir terimdir, hiper aktif veya hiperaktivite bozukluğu. Ancak, bu terim bir hastalık ismi olmasına rağmen, toplumumuzda çocukların kuralsız davranışlarına bir kılıf veya ebeveynlerin beklentilerinden daha hareketli olan çocuklar için sıklıkla kullanılmaktadır. Öncelikle belirtelim ki; “hiperaktivite bozukluğu” çoğunlukla “dikkat eksikliği” ile birlikte görülen ciddiye alınması gereken bir hastalıktır. Bu hastalık, eğer gerekli önlemler alınmaz ise, çocuğun (ergenlik dönemi de dahil) tüm akademik ve sosyal hayatını zorlaştıran bir durumdur. DEHB dikkat çek... »»»
DEHB (DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU) NEDİR? DEHB: aşırı hareketlilik, dikkat ve konsantrasyon bozukluğu, dürtüsellik şeklinde açığa çıkan psikiyatrik sorunlardan biridir. DEHB, kişiyi ömür boyu takip edebilecek bir hastalık olduğu gibi çocuklarda daha sık gözlemlenir ve yaş ilerledikçe genellikle belirtilerini kaybeder. Çocuk yaşlarda başlayan Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu çocuğun ömür boyu yaşam kalitesini etkileyebilecek güçte bir problemdir ve muhakkak tedavi edilmesi gerekmektedir. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun üç ayrı biçimi vardır: Dikkat eksikliğinin önde geldiği tip: Dikkat eksikliği belirtileri ön plandadır. Aşırı hareketlilik ve dürtüsell... »»»
YETİŞKİNLERDE GÖRÜLEN DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu genelde çocukluk dönemi bozukluğu olarak ele alınan bir sendromdur, ancak zaman içinde yapılan çalışmalar da göstermiştir ki, bu bozukluğun sadece çocukluk dönemi ile sınırlı kalmayıp, semptomların yetişkinlik döneminde de ortaya çıktığı yada çocukluktan başlayarak devam ettiği yönünde bilimsel görüşler ortaya çıkmıştır. Sadece çocukluk dönemi ile sınırlı bir bozukluk olarak ele alınması yetişkinlerin yaşayabileceği DEHB’nun atlanmasına ve daha çok eşlik eden pskiyatrik durumlar üzerine yoğunlaşılmasına neden olmuştur. DEHB’nun iki yönü olan dikkat eksikliği ve hiperaktiv... »»»
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu(DEHB) Nedir? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu günümüzde en sık duyduğumuz fakat hakkında çok da doğru şeyler bilmediğimiz bir bozukluktur. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bütün çocuklarda görülebilmekle birlikte kız çocuklarına oranla erkek çocuklarında daha sık görülmektedir.Genellikle erkek çocuklarında hiperaktivite yani aşırı hareketlilik hali daha sık görülürken kız çocuklarında dikkat eksikliği daha yoğun görülmektedir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu genellikle okul yaşlarında fark edilir fakat tanı alabilecek düzeyde olması için daha erken yaşlarda belirtilerini göstermesi gerekir.Yapılan araştırma... »»»
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Nedir? Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu kıpır kıpır, söz dinlemeyen, sorumsuz, unutkan, patavatsız, dikkati kolaylıkla dağılan, sonuçlarını düşünmeden tehlikeli fiziksel davranışlarda bulunan, yerinde durmakta ve sırasını beklemekte zorlanan çocuklar olarak tanımlanmaktadırlar. Bu bozukluk ilk kez 1902 yılında Frederic Still adlı bir İngiliz hekim tarafından; “dikkat sürdürülmesinde eksiklik ve nörolojik anormallikler” olarak tanımlanmıştır. Still, bu bozukluğun organik ve yapısal nedenlerden kaynaklandığını ileri sürmüştür. A.B.D.’de 1917 yılında ortaya çıkan menenjit salgınında belirtilerin benzerlik gösterdiğinin fark edilmesi üze... »»»
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANI VE TEDAVİSİ Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, kişinin yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayan düzeyde dikkat sorunları, hareketlilik ve dürtüsellikle kendini gösteren bir sorundur. DEHB tanısı almış kişiler birbirinden farklılık gösterebilir. Bunun nedenlerinden biri de sınıflandırma sistemidir. Sınıflandırma kısaca şöyle yapılır. 1. Dikkat Eksikliği Önde Olan Tip: Dikkat eksikliği ön planda olmakla birlikte aşırı hareketlilik ve dürtüsellik olmayabilir ya da tanı almayacak kadar hafif olabilir. 2. Aşırı Hareketlilik Önde Olan Tip: Aşırı hareketlilik ve dürtüsellik belirgin olarak vardır, dikkat eksikliği belirtileri ols... »»»
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ( DİĞERLERİYLE KARIŞTIRMAYIN !!!) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) çocukluk çağının en sık görülen psikiyatrik bozukluklarından biridir. Tedavi edildiğinde belirgin ilerleme ve düzelme elde edilebilmesinin yanı sıra tedavi edilmediğinde erişkinlik dönemine kadar psikiyatrik ve sosyal sorunlara yol açabilmesiyle ilgi çekmektedir. DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNUN BELİRTİLERİ Aşırı hareketlilik ve dürtüsellik belirtileri: - Aşırı Hareketlilik: Çocuklar erişkinlere göre daha canlı ve hareketlidir. Ancak bu durumun “aşırı hareketlilik” olarak nitelendirilebilmesi için; çocuğun kendi yaşıtlarıyla karş... »»»
Çocuğunuzda dikkat ve konsantrasyon sorunu olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Dikkat eksikliği sorunu olan çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz? Hareketli olan her çocuk hiperaktif midir? Sorularına cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle dikkat eksikliği hiperaktivetenin nedenlerine bir bakalım. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun çeşitli nedenleri olabilir. Bunları 3 ana başlık altında toplayabiliriz. 1. Kalıtımsal nenler. 2. Beyindeki yapısal – işlevsel farklılıklar. 3. Çevresel nedenler. 1.Kalıtımsal Nedenler: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) kalıtımsal bir rahatsızlık olduğu konusunda pek çok bilimsel kanıt vardır. Genetik bilimdeki son çal... »»»
Okul Öncesi Çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Okul öncesi dönemde çocuk psikiyatristleri tarafından en sık konulan tanılardan biri Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğudur (DEHB). Okul öncesi çocuklarda DEHB yaygınlığı yaklaşık % 2-6’dır. Okul öncesinde DEHB’si olan çocukların %60-80’i sonraki dönemlerde de aynı bozukluğu yaşamaya devam eder. Bu dönemde en fazla hiperaktivite ve dürtüselliğin baskın olduğu görünüm bulunur. Bu yüzden bu yaş grubunda DEHB tanısı konan çocuklar çoğunlukla erkek cinsiyettedir. Okul Öncesi DEHB Tanısı ve Tedavisinin Önemi Nedir? Okul öncesi dönemde DEHB belirtileri olan çocuklarda ilerleyen dönemde derslerde başarısızlık, sosyal ilişki... »»»
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) aşırı hareketlilik, kısa dikkat süresi ve ataklıkla (yetersiz dürtü kontrolü) karakterize bir bozukluktur. DEHB çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları arasında çok yaygın sorunlardan biri olarak görülmektedir. Okul öncesi çocuklukta başlayıp yetişkin yaşamda da değişik bulgularla seyredebilen süreğen bir bozukluktur. Uygun yaklaşımlarla müdahale edilmediği takdirde, belirtileri çocuğun eğitim ve sosyal yaşantısının hemen her alanını olumsuz etkilemektedir. Bununla birlikte, yoğun ruhsal, sosyal, aile, iletişim, uyum ve okul sorunları ortaya çıkardığı gözlenmektedir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, bazı çalışmalarda çocuk... »»»
Günümüzde çocuklar arasında en yaygın görülen hastalıklardan biri dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğudur. Amerikan Psikiyatri Derneği ve CDC'nin verilerine göre; dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), okul çağındaki çocukların %5 ile %11'ini etkiliyor ve çocuklarda DEHB'nin görülme sıklığı her yıl ortalama %5 artıyor. DEHB erken çocukluk döneminde ortaya çıktığı için çoğunlukla çocukluk hastalığı olarak bilinir. Oysa vakaların yarısından fazlasında (yaklaşık %60'ında), yetişkinlik döneminde de DEHB belirtileri devam eder. Tanı ve tedavi eksik kaldığında düşük özgüven, okul veya iş yaşamında zorlanma ve sorunlu ilişkiler gibi hayatın her alanı olumsuz etkilenir. D... »»»
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ÖĞRETMEN VE AİLELERE ÖNERİLER Aşırı hareketliliğin ve dikkat dağınıklığının en belirgin sorunlar yarattığı ortam sınıf ortamı olmaktadır. Bu nedenle öğretmenler tedavinin en önemli öğesi olmaktadırlar. Öğretmene düşen en önemli görev, çocuğun azalmış benlik saygısını ona yeniden kazandırmaktır. Dikkat dağınıklığı, aşırı hareketliliği olsa da bu çocukların normal bir zekaları vardır. Bazı alanlarda başarısızlıkları olsa bile başarılı oldukları alanlar da mutlaka çoktur. Bunları bulup çocuğa gösterebilen öğretmen zor olanı başarıp, çocuğu kazanacaktır. S’nin vaka örneği Başlangıçta S’nin dikkatini en çok beş dakika yoğunlaştırabild... »»»
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPARAKTİVİTE BOZUKLUĞU “DEHB” TESTİ , TANISI VE DÜZELTME YOLLARI Ülkemizde, Ön Eğitimi “0-4 yaş” ve Okul Öncesi Eğitim’e yeterince önem verilmediği için akranlarına/ yaşıtlarına göre geri olan çocuklarımız ailelerince tespit edilememekte yada tespit edildiği halde ilerde sorun yaratacağı düşünülmediği yada engelli/ özürlü damgası yiyeceği, belki büyüyünce düzelir vb. gerekçelere sığınılarak; çocuğun durumu pek önemsenmemektedir. Oysa engel durumları ne kadar erken yaşta tanılanır ve gerekli eğitim verilirse; çocuğun ileri yaşamını o kadar olumlu etkilediği gözlenmiştir. “Diğer değişle toplumumuzdaki engelli /özürlü ... »»»
Geçtiğimiz haftalarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) nedir ve semptomları üzerine konuşmuştuk. Bu yazımda DEHB’li çocukların ebeveynleri neler yapmalı, yapmamalı ve ebeveynlerin alışkanlıkları neler olmalı bunları konuşacağız. Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan çocukların ebeveynleri için çocuklarına nasıl davranmaları gerektiği konusu oldukça önemlidir çünkü DEHB’li çocuklar okulda, evde ve sosyal ortamlarda birçok zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle ebeveynlerin desteği ve anlayışı büyük önem taşır. Programlı Olun ve Rutinler Oluşturun: DEHB’li çocukların planlı bir yaşam biçimini benimseyebilmeleri için öncelikle ebeveynlerin kendi hayatl... »»»
Tatmin edici ilişkileri sürdürmek, DEHB olan kişiler için zor olabilir. Kolayca dikkati dağılan kişiler sevdiklerini yakından dinlemiyor gibi görünebilirken, zaman yönetimi sorunları olanlar sıklıkla buluşmalara geç kalabilir veya planlarını ve işlerini tamamen unutabilir. Dürtüsel belirtiler, özellikle romantik ilişkilerde, başkalarıyla gerginliğe neden olabilecek riskli finansal kararlara veya diğer pervasız davranışlara yol açabilir. Yakın ilişkiler mutluluk ve yaşam kalitesi için çok önemli olduğundan, DEHB'li kişilerin durumlarının başkaları üzerindeki etkilerinin farkında olmaları ve daha güçlü sosyal bağlar kurma becerilerini geliştirmeleri çok önemlidir. Öte yandan, sevdiklerinizin D... »»»
Son yıllarda hem tanısı hem de tedavisi tartışılan bir problem; dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. DEHB, çevre kirliliğinden tutun kanserojen maddelerin artmasına, annenin hamilelik döneminde sigara içmesinden, hızlı yaşam kültürüne birçok nedenle ilişkilendirilen bir bozukluktur. DEHB tanılaması, aile, okul ve çocuk ekseninde gözlem ve görüşmeler sonucunda detaylı olarak değerlendirildikten sonra yapılabilen bir tanılamadır. İlaç tedavisi bu rahatsızlıkta uygulanabilmektedir. Çoğunlukla tek başına ilaç tedavisi yeterli değil. Kombine yaklaşım, yani hem terapi hem ilaç ve hem de aile eğitimi ve okuldaki düzenlemelerle bu bozukluk iyileştirilebilmekte. Tedavisinde ve düzenleme aşama... »»»
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan çocuklar tembel, sorumsuz, sabırsız, umursamaz gibi birçok etikete maruz kalmaktadır. Çünkü ebeveynler çocuklarının davranışlarına bir anlam veremez ve bu durumu genellikle yaramazlık ya da şımarıklık olarak yorumlar. Fakat DEHB’li çocuk kendinden ne beklendiğini bilmesine rağmen istese de kendini yapacağı işe ya da göreve yoğunlaştıramaz. Çoğu zaman davranış biçimleri kontrollerinin dışında gelişir. DEHB Tarifleri DEHB’li çocukların ailelerinden dinlenilen tanımlamalar genelde şunlardır: ‘’Beni ya da öğretmenini asla dinlemiyor, sürekli etrafı ile ilgili ya da dalgın’’ ‘’Ödev başına oturtamıyorum, oturunca da o ödev uzadıkça uzuyor’’ ‘’Ç... »»»
Sağlıklı bir uyku çocuklarda ve erişkinlerde kaliteli bir yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Uyku çocuklarda büyüme ve gelişme için oldukça büyük bir önem arz ederken, erişkinlerde organizmanın dinlenmesi ve hücre rejenerasyonunun sağlanmasında önemlidir. Uyku bozuklukları çok uzun zaman önce tanımlanmış olup sıklıkla hastalıklara eşlik eden sekonder bir semptom olduğu düşünülmekteydi. Yakın zamanda tıbbın gelişmesi ile paralel olarak uykunun da kendi içinde bölümleri olduğu, biyolojik bir ritim ve sürecinin olduğu anlaşılmıştır. Bunun sonuncunda da uyku bozuklukları da primer bir hastalık olarak ele alınmaya başlamış ve günümüzde bu hastalıkların takip ve tedavisi ile ilgilenen yen... »»»
“Çocuğum öğretmenini hiç dinlemiyor.” “Kızımız/ oğlumuz kıpır kıpır, yerinde duramıyor.” “Aklı sürekli ders dışında, evde de bir türlü ödev yapmak bilmiyor.” “Ödevlerinde sürekli hatalar yapıyor.” “Çocuğumla konuştuğumda beni dinlemiyormuş gibi görünüyor.” “Dışarıdan gelen en ufak bir ses ya da görüntü, onun dikkatini çok kolay dağıtıyor.” “Çocuğum çok konuşuyor, sürekli hareket halinde, adeta kurulmuş bir motor gibi.” Eğer bu ve buna benzer cümleler size tanıdık geliyorsa, çocuğunuzun gelişimiyle ilgili bir uzmana danışmanızın vakti gelmiş demektir. Ancak, sadece yukarıdaki cümlelerde yer alan özelliklere dayanarak sizin bir tanı koymanız ya da çocuğunuzu etiketlemeniz... »»»
Vajinimus Tedavi Edilebilir Bir Problemdir Vajinismus, kadınlarda görülen bir cinsel işlev problemidir. Vajina girişini çevreleyen kasların istem dışı kasılarak cinsel birleşmede acı ve ağrıya sebep olması, sonucunda da cinsel birleşmenin hiç gerçekleşememesi olarak tanımlanır. Kasılmalar, jinekolojik muayene sırasında ve vajina içine tampon yerleştirme durumlarında da ortaya çıkabilir. Vajinismusun kesin tanısı jinekolog tarafından konur. Türkiye’de görülme sıklığı %10 olarak bilinmektedir. Bu rahatsızlığın %90’ı psikolojik, %10’u organik kökenli olarak bilinmektedir. Psikolojik kökenli olanların başlıca sebepleri arasında; genç kızlara ergenlik çağından itibaren cinselliğin ay... »»»
Dikkat, belli bir konuya, olaya, noktaya kendini yöneltebilmek becerisidir. Çocuklarda dikkatin gelişimi anne karnındayken başlar, duyuların gelişimi ile dikkatin gelişimi birbirine paralel olarak gerçekleşir. Duyu organları gelişimini tamamlayınca çocuk dikkatini yöneltebilir duruma gelir ve dışarıdan gelen seslere karşı tepkide bulunabilir. Anne karnında yüksek seslere tekmeleyerek tepkide bulunur. Temposu düşük ve hafif seslerde hareketler daha yumuşak, yavaş ve huzurludur. Bebek doğumu ile birlikte ışığa karşı duyarlıdır. Daha sonraları, ana ve parlak renkli nesneler dikkatini çeker. Gözleri ile hareketini takip eder, gelişimi ilerledikçe başını ve bedenini dikkatini çeken objeye doğr... »»»
Dikkat kavramı, farklı beyin bölgelerinden kaynaklanan ve ardışık basamaklardan meydana gelen bir süreç olarak ele alınmaktadır. Dikkat sisteminin bir özelliği de sınırlı kapasitesidir. Dikkat kapasitesi bireyler arası farklılıklar gösterirken aynı bireyde değişik durumlarda da farklılıklar gösterebilmektedir. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu kısaca “DEHB” genellikle yedi yaşından önce başlayan, kendini dikkat eksikliği, yaşa uygun olmayan aşırı hareketlilik ile gösteren bir durumdur. Dikkat eksikliği olan bireylerde, üzerlerine aldıkları işleri bitirmekte zorlanma, bir işi bitirmeden hemen diğerine geçme, konuşulanı dinliyormuş görüntüsü verme ve dışarıdan gelen uyaranlarla... »»»
“Sizin KIZINIZ derslerde, sanki rüya görüyor gibi.. Soru sorduğumda sadece konuşur, genelde çok sessiz ve dersimde not almadığını görüyorum” “Evin camına demir parlaklık taktırmamıza rağmen, hala camdan sarkmak istiyor durduramıyorum OĞLANI” “OĞLANI defalarca uyarmama rağmen, yine o sıcak çaydanlığa elini yapıştırdı.” “Sınıfta gözümle takip etmekten yoruldum kıpır kıpır, ben bir şey anlatıyorum sizin OĞLAN apayrı bir cevap veriyor, dikkati inanılmaz dağınık” “KIZINIZ okulda kaç defa çantasını unuttu” “KIZIMIN yüzüne bakıyorum bir şeyleri anlatmaya çalışıyorum ama dinlemiyor gibi, sanki beden olarak orda ama aklı kim bilir nerede; ama bazen de dinlemediğini düşündüğüm şeyi yanıma gelip çok ... »»»
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE (DEHP) HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR! 1- Çocuğum Uzun Süre TV İzleyebiliyor ya da Bilgisayar Oyunu Oynayabiliyor O Halde Hiperaktif Olamaz? Çocuklar hoşlarına giden aktivitelerde uzun süre dikkatlerini toplayabilirler. Özellikle de renkli, canlı ve hareketli olanlar çocukların daha fazla dikkatini çeker. TV ’da görüntü sürekli değişir. Ayrıca ses ve ışıklar sayesinde de devamlı bir hareket vardır. Hiperaktif çocuklar monotonluğu sevmediği için ve TV karşısında oturmak pasif bir şekilde dikkat toplama gerektiren bir faaliyet olduğundan bu çocuklar uzun süre TV izleyebilirler. Bilgisayar oyunlarına gelince bu... »»»
DSM-5 tanı ölçütleri el kitabına göre Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) sürüp gitmekte olan, günlük işlev ve gelişimi olumsuz etkileyen, dikkat verememe, hiperaktivite ve dürtüsellik ile karakterize bir bozukluktur. Dikkat verememe durumu davranışsal olarak kendini gösterir ve belirli bir işe odaklanamamak, süreklilik sağlamakta sıkıntı yaşamak gibi özelliklere sahiptir. Bir diğer DEHB karakteristiği olan hiperaktivite durumu ise olağandan fazla ve uygunsuz motor aktivite, tik davranışları ve konuşkanlık gibi özelliklere sahiptir. Son olarak dürtüsellik ise ödül odaklı, arzu edilene ulaşmak için yapılan ve başkalarına zararı dokunabilecek düşüncesiz davranışlar ile ilişkili ... »»»
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Nörofeedback ve Diğer Alternatif Tedaviler Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu nedir, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisi nasıl yapılır, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Nörofeedback etkili midir soruları ile sık sık karşılaşıyoruz. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ( DEHB ) yaşam boyu devam eden nörogelişimsel bir bozukluktur. Temel belirtileri, dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüselliktir. Çocuklarda görüldüğü gibi yetişkinlerde de görülmektedir. Dikkati dağınık olan veya fazla hareketli olan her birey dikkat eksikliği hiperakvitie bozukluğu tanısı almaz. Dikkat eksikliği hiperaktivit... »»»
Çocuklarda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olup olmadığını anlayabilmek için, çocuklarınızın davranışlarını ve tepkilerini çok iyi gözlemlemeniz gerekmektedir. Ancak çocuğunuzun içinde bulunduğu dönem gereği göstermiş olduğu bazı davranışları bu durumla karıştırmamak gerekir. Mesela sürekli oyun oynamak isteyen, dışarı çıkmak isteyen, meraklı ve araştırmacı şekilde sürekli sorular soran bir çocuk içinde bulunduğu yaşa ve gelişimsel döneme de bağlı olarak anlamlı davranış örüntüleri gösteriyordur. Bu ve benzeri durumlarla dehb hastalığını karıştırmamak gerekir. Peki çocuğumuzda böyle bir rahatsızlığın olup olmadığını nasıl ayırt edebiliriz sorusunun cevabını ise size sunacağım dehb t... »»»
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN KİŞİLERLE YAŞAYANLAR İÇİN ON ÖĞÜT Çocuğunuzun sınırlılıklarını kabul edin. Ana babalar çocuklarının enerjik ve aktif olduğunu belki de hep böyle kalacağını kabul etmek durumundadır. Aşırı hareketlilik tasarlanarak yapılmaz. Aşırı hareketliliği ortadan kaldırmaya değil , kontrol etmeye çalışmalıdır. Örnek göstermenin, yıkıcı eleştirilerde bulunmanın yararı yoktur. Yoğun enerjiyi rahatlatacak etkinlikler bulun. Koşu, spor, yürüyüş gibi etkinlikler yararlıdır. Garaj, bodrum gibi mekanlar uygun düzenlemelerle özellikle kötü havalar için kurtarıcı olabilir. Evi düzenli tutun. Ev rutinleri, aşırı hareketli çocuğun düzeni kabullenmesinde y... »»»
“İlkokul, ortaokul ve lise hayatım boyunca hep sessiz sakin ve çekingen biri olarak nitelendirildim. Sanki insanlar varlığımı bile fark etmiyor gibiydi. Ne bir sohbete katılır, ne bir konuyla ilgili görüşlerimi paylaşır, ne de girdiğim ortamlarda fark edilirdim. İnsanlar ismimi bile zar zor hatırlar, beni görmezden gelirlerdi. Maalesef insanların ezik olarak tanımladığı bir tiptim yani. Ama esas sorunlarım ilkokula başladığımda ortaya çıktı. Haftalarca annemi yanımda istemiş, sırada yanımda oturtmuş, çok ağlamış, okula bir türlü alışamamıştım. Çok iyi hatırlıyorum ilkokul öğretmenim anneme “X çok içekapanık ve çekingen bir çocuk, soruyu bilmesine rağmen derslere katılmıyor, parmak bile kaldı... »»»
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) son yıllarda ülkemizde sıkılıkla tartışılan psikoloji konularından biridir. DEHB, özellikle okul yaşamı başladıktan sonra fark edilmekte ve tanılama çoğunlukla bu dönemde gerçekleşmektedir. Bunun temel sebebi, çocukların okula başlaması ile okul sorunlarının baş göstermesi, yaşa uygun dikkat ve uyum becerilerindeki eksiklerin dikkat çekici düzeyde gözlemlenebilmesidir. DEHB son yıllarda popüler kültür içinde yer almışsa da tarihçesi çok daha eskilere dayanmaktadır. Birinci dünya savaşından sonraki yıllarda bozukluk, beyin hasarı ile açıklanmaya çalışılmış, 1947 yılında aşırı hareketlilik, şaşkınlık, dürtüsellik ve bilişsel yetersizliği ola... »»»
Tüm insanlar için çevrelerinden ilgi ve sevgi görmek son derece önemlidir. DEHB olan çocuklar ise yapıları gereği ilgi ve sevgiye çok daha fazla ihtiyaç duyarlar. İlgi gösterme; çocuğa hoş sözler söyleme, sevme, saçını okşama, kucaklama, sırtını sıvazlama ve ödüllendirme şeklinde olmalıdır.Öneriler: 1-Anne Babaların çocuklarına her gün mutlaka düzenli olarak ‘ÖZEL ZAMAN’ ayırmalıdırlar.(20-30 dakika- bir etkinlik seçilmelidir. 2-Onu, olumlu davranışlarından dolayı övün, taktir edin ve bazı zamanlar küçük ödüller verin. Sizlerden olumlu sözler duyunca kendisine güven duygusu artacaktır. 3-Etkili yönergeler verin. Cümleler anlaşılır ve ciddi olmalı, yalvarma ve kızma şeklinde olmamalıdır.... »»»
ANA-BABA EĞİTİMİ TEMEL ÇOCUK YETİŞTİRME İLKELERİ Her ana baba çocuğunu mutlu, başarılı, çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen, sorumluluklarını bilebilen, vicdan ve ahlak sahibi bir birey olarak yetiştirmek ister. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ise çocuk doğduğu andan itibaren ana babayı zorlayan çelişkiye düşüren, ana babanın özgüveni sarsan ve onları birbirine düşürülebilen bir durumdur. Ana babalar; çocuklarındaki aşırı hareketlilik, dikkat sorunları, okul başarısızlığı gibi nedenlerle çocuk psikiyatrisi ve psikologlarına başvurduklarında öncellikli olarak bu belirtilerin ortadan kalkmasını beklerler. Bunun için kendilerinin neler yapabileceğini çocuğa nasıl ... »»»
Araştırma dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı ve üstün yetenekliler tanısı bir arada almış dört gönüllü çocuğun ebeveynleri ile yarı yapılandırılmış görüşme formu eşliğinde görüşler alınmıştır. Üstün zekaya sahip olan çocuklar duyarlı bir sinir sistemine sahip olmalarıdan dolayı normal gelişimdeki çocuklardan farklı bazı özelliklere sahiptir. Bu durum hareketli olmak, soru sorma, tartışma, bağımsız davranma ve otoriteyi sorgulama şeklinde görülmektedir. Okul gibi yapılandırılmış ve sık bulunan ortamlarda bu davranışlar şiddetini daha fazla arttırmaktadır. Günümüzde dikkat eksikliği hiperaktivite bozuklu tanısı almış üstün zekalı çocuklar ile ilgili araştırmalar sürmektedir. İki ... »»»
Bebeklik döneminde çocuklar doğal olarak öğrenme güdüsüne sahiptirler. Bebeğin bir oyuncağa uzanmak için gösterdiği çaba, yürümesi veya kendi kendine yemek yemesi öğrenme güdüsünün örnekleridir. Erken dönemde gözlemlenen bu öğrenme güdüsüyle çocuk okul çağında okuma-yazma gibi etkinliklere yönelir. Çocuklar doğal öğrenme güdüleri olumsuz olarak etkilendiği zaman bilgiyi kavramak için çaba göstermezler. Okula ilişkin görevlerde başarılı olamayacaklarına inandıklarında, hiçbir şeyin değişmeyeceğini düşünerek çalışmayı bırakırlar. Öğrenme zorlaştıkça kolaylıkla engellenme duygusuna kapılırlar. Çaba göstermedikleri için öğrenmede başarı sağlayamazlar. Yeni bilgiler edinmenin heyecanını yitirirle... »»»
► Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Nedenleri Dr.Nüket İSİTEN, Psikiyatrist
► Dikkat mi Anksiyete (Kaygı) mi? Psk.Cemile AKDAĞ ÇEBİ
► Dikkat Dağınıklığı Psk.Dnş.Kıvanç TIĞLI
► Çocuğum ve Dehb'si Psk.Canan SAYIOĞLU
► Beyin ve Öğrenme Psk.M. Emin BAKIRDEMİR
► Çocuğum Hiperaktif mi? Psk.Dnş.Ceren ŞAD
► Dikkat Eksikliği : Okul Başarısına Etkisi ve Tanı Dr.İbrahim BİLGEN, Psikiyatrist
► Hiperleksi Erdi KANBAŞ
Hiperaktivite Bozukluğu Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.Melda ALANTAR, İstanbul
Psk.Musa BALLI, Antalya
Veli DERİN, İzmir
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Psk.Ferit KARADAŞ, Diyarbakır
Mine GÜR, İzmir
Psk.Halil TÜRKMEN, Gaziantep
Uzm.Psk.Afra AHBAB, İstanbul
Psk.Engin OLGUN, Antalya
Dr.Ahmet KOYUNCU, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Seçil YİKAR, İstanbul
Dr.Psk.Esra SAVAŞ, İstanbul
Dr.İbrahim BİLGEN, İstanbul , Psikiyatrist
Anıl TÜZÜN, İzmir
Dr.Nüket İSİTEN, İstanbul , Psikiyatrist
Emine ERGÜN, Ankara
Elif IPEK, Kocaeli
Psk.Uğur DALAN, İstanbul
Elçin BİÇER, İçel (Mersin)
Doç.Dr.Ozan PAZVANTOĞLU, İzmir , Psikiyatrist
İbrahim EREN, Çorum
Prof.Dr.Mehmet Akif ERSOY, İzmir , Psikiyatrist
Psk.Engin EKER, İstanbul
Erdi KANBAŞ, İstanbul
Uzm.Psk.Mehmet ARAS, Diyarbakır
Hanife TETİK, Aydın
Eren ŞAHİN, Çorum
Dr.Serdar ALPASLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Veli KURT, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Burhan BURHANOĞLU, Muğla , Psikiyatrist
Psk.Tuba ASLAN AKINCI, Diyarbakır
Dr.Genco USTA, Ankara , Psikiyatrist
Doç.Dr.Seçil AYDINÖZ, İstanbul , Çocuk Doktoru
Uzm.Psk.Emre BULUT, İstanbul
Dr.Ali KORKMAZ, İstanbul , Psikiyatrist
Enes TUĞRUL, Antalya
Dr.Mustafa ERKAN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.İpek KIRAN, İstanbul
Doç.Dr.Selim TÜMKAYA, Denizli , Psikiyatrist
Psk.Bahar TÜRK, İstanbul
Psk.Sibel YALMAN, İstanbul
Dr.Ayça CAN UZ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Alp BAL, İstanbul
Psk.Melek DEMİR, Diyarbakır
Tuğba DÖNER, İstanbul
Psk.Gamze ÖLÇÜM, İstanbul
hiperaktivite bozukluğu KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların hiperaktivite bozukluğu KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
dikkat eksikliği, hiperaktivite, hareketlilik, dehb, dürtüsellik, koordinasyon bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, dikkat, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, çocukta hiperaktivite, hiperaktif çocuklar, dikkat eksiği olan çocuklar, dehb tedavi, birleşik dehb, psikolog hiperaktivite, dehb nedenleri, dehb tedavisi, dikkat dağınıklığı, dikkat bozukluğu, çocuklarda dikkat eksikliği, çocuklarda dikkat sorunları, çocuklarda hiperaktivite, dikkat sorunları, dikkatsizlik, ders başarısızlığı, dikkat konsantrasyon, çocukta aşırı hareketlilik, çocukta dikkat dağınıklığı, hiparaktivite bozukluğu, dikkat eksikliği tedavisi, dikkat arttırma, dehb belirtileri, dehb bulguları, adhd, hiperaktif, hiperaktivite tanısı, hiperaktivite belirtileri, hiperaktivitenin tedavisi, hiperaktivite tedavisi, dikkat eksikliği belirtileri, hiperaktivite ölçütleri, dürtüsellik ölçütleri, dikkat eksikliği rahatsızlığı, aşırı hareketlilik, dağınıklık, düzensizlik, dikkati bir noktaya odaklayamama, dikkatin kolayca dağılması, yerinde oturamama, çok konuşma, acelecilik, istekleri erteleyememe, sözkesme, düşündüğünü yapma, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, dikkat eksikliği ve hipraktivite bozukluğu, hiperaktif çocuk, okul başarısızlığı, yerinde duramama, dersi dinlememe, impulsivite, hiper aktivite, davranım bozukluğu, hiperaktiflik, çocuk psikolojisi, aşırı hareketli çocuk, dehb tanısı, dikkat eksikliği neden olur, hiperaktivite neden olur, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, çocuklarda hiperaktivite bozukluğu, çocukta dehb, çocukta dikkat eksikliği, çocukta dehb tanısı, dehb tedavi yöntemleri, çocuk ve ergenlerde dikkat eksikliği, çocuklarda dehb, ergenlerde dehb, dikkat eksikliğinde ergoterapi, hiperaktivite bozukluğunda ergoterapi, hareketli çocuk, kıpırdanma, dinleyememe, yetişkinlerde dikkat eksikliği, yetişkinlerde hiperaktivite, yetişkinlerde dehb, unutkanlık, ergenlik, ergenlikte dikkat, ergende dikkat, ergende dikkat eksikliği, ergenlikte dikkat eksikliği, hiperaktivitenin belirtileri, ataklık, hiperaktivitede tanı, hiperaktivitede tedavi, hiperaktivitede eğitimsel düzenlemeler, dikkat yoksunluğu, kontrol dışı davranışlar, dikkatsiz çocuklar, dikkatini verememe


05:30
Top