2007'den Bugüne 92,138 Tavsiye, 28,189 Uzman ve 19,957 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Aile Eğitimi
Aile Eğitimi Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Aile Eğitimi Kavramı ile İlgili 9 Makale
► Özel Egitimde Aile Eğitimi Veysi ÇEÇEN
Her evli çift evini şenlendirmek ve neslin devamı için bebek sahibi olmak ister.Bunun heyecanıyla hamilelik dönemi geçer. Ancak; doğumdan sonra bebeğin özel gereksinimli olması işin rengini değiştiriyor. Çünkü ebeveyn tüm ihtimalleri düşünür ama özel gereksinimli olacağı ihtimalini düşünmek dahi istemez. Ebeveyn özel gereksinimli bebeğin doğumu ile geçirdikleri evreleri vardır. ilk tanı aldiktan sonra kabul edememe, inkar, bir birilerini suçlama gibi çeşitli ruh halleri ortaya çıkmaktadir.Taniyla birlikte evde şok etkisi oluşur ve etki uyum süreci ile son bulur.Ancak bu zor durumu hızlı bir şekilde kabul edip özel eğitim sürecini gerekiyorsa tıbbi müdahaleyi başlatmak herzaman çocuk için av... »»»
► Yurtdışı Aile Eğitimi Çalışmaları Psk.Dnş.Fatma KIRIMLI TAŞKIN
AİLE EĞİTİMİ HAKKINDA YAPILMIŞ BAZI ARAŞTIRMALAR Anne babalık eğitimi etkisinin ele alındığı Pinquart ve Teubert (2010) tarafından gerçekleştirilmiş bir çalışmada 142 araştırma Meta Analize alınarak incelenmiştir. Bu çalışma kapsamına alınan araştırmalardaki katılımcılar hamilelik dönemi ya da doğumdan sonraki ilk altı aylık dönemde anne babalık eğitimi almışlardır. Bu 142 araştırmanın geneli incelendiğinde aile eğitimi konusunda annelerin babalara göre daha yüksek bir gönüllülük düzeylerinin olduğu ifade edilmiştir. Araştırmaların incelenmesi sonucunda katılımcıların eğitimler sonucunda pozitif ebeveynlik düzeylerinin arttığı, ebeveynlik streslerinin azaldığı ortaya çıkmıştır. Aile e... »»»
Öz Bu araştırmanın amacı, aile eğitimi programının annelerin çocuk yetiştirme tutumlarına olan etkisinin incelenmesidir. Araştırma, ön-test son-test, kontrol grupsuz deneysel bir çalışmadır. Araştırma gönüllü olan ve deney grubunda yer alan 15 anne ile gerçekleştirilmiştir. Deney grubuna araştırmacı tarafından iletişim becerileri ve anne baba tutumlarını güçlendirmeye yönelik olarak on hafta sürecek şekilde hazırlanan “Aile Eğitimi Programı” uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak PARI-Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumları Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda “Aile Eğitimi Programının” annelerin sıkı disiplini azaltmada etkisinin olduğu ancak aşırı annelik, demokratik... »»»
AİLE PSİKOEĞİTİMİ NEDİR? Aile psikoeğitimi, aile bireylerine ailelerindeki psikiyatrik hastalığın yol açtığı sorunların yaşanmasında spesifik ve yararlı becerilerin arttırılması ve hasta bireyin iyileşmesini destekleyecek becerileri geliştirmesine yardım etmek amacına yönelik ailelerle ortak çalışmayı gerektiren bir yöntemdir. Bu yöntem, ailelerin bireysel, ailevi ve kültürel gerçeklerini ve perspektiflerini de göz önüne almakta ve kapsamaktadır. Umutsuzluk ve moral bozukluğu yerine umudun oluşmasını sağlar. Ağır ruhsal bozukluğu olan bireylerin aileleri bu yaklaşımdan oldukça fazla yarar sağlarlar.Aile psikoeğitimi kapsamı şu şekilde görülmektedir. Birey ve aileleri ile ... »»»
► Şizofreni Psk.Aysel ÜLGÜNER
Aile Eğitimi Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Burak ASLAN, İçel (Mersin)
Soner YELMEN, Samsun
Çiğdem BUZUL, İstanbul
Veysi ÇEÇEN, Mardin
Hatice ÇOKAN, İstanbul
Sema YILMAZ, Kayseri
Bengü BOLAT, İzmir
Psk.Dnş.Mustafa TOPCU, Kahramanmaraş
aile eğitimi KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların aile eğitimi KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
özel egitim, özel eğitimde aile eğitimi, özel eğitimde aile, aile, ailede eğitim, yurtdışında aile, yurtdışında aile eğitimi, ana baba tutumları, aile eğitimi programı, aile danışmanlığı, aile danışma merkezleri, aile danışma merkezi, aile politikaları, aile politikası, devletin aile politikaları, türkiyenin aile politikaları, ailenin fonksiyonları, aileye yönelik hizmetler, aile eğitim çalışmaları, aile psikoeğitimi, psikoeğitim, çocukta davranış, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu nedir, dehb, dehb aile eğitimi, şizofreni, şizofreni tedavisi, şizofreni belirtileri, şizofreni belirtileri nelerdir, hezeyanlar, halüsinasyonlar, gerçek dışı düşünceler, şizofreni yardım, şizofreni aile eğitimi, şizofreni aile ne yapmalı, katatoni, duygu ifadesinde donukluk, özel çocuklar ve aileleri, aileler neler yapabilir, özel eğitim, aile yaklaşımı, özel çocuk eğitimi, engelli çocuk eğitimi, eğitim, özel çocuk, özel çocuklar, özel çocuk sahibi olmak, engelli çocuk, engelli çocuklar, özürlü çocuk, özürlü çocuklar, özel eğitim uzmanı


00:43
Top