2007'den Bugüne 92,185 Tavsiye, 28,195 Uzman ve 19,962 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Kaynaştırma
Kaynaştırma Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Kaynaştırma Kavramı ile İlgili 9 Makale
Kaynaştırma yoluyla eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır. Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler kaynaştırma yoluyla eğitimlerini, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte aynı sınıfta tam zamanlı sürdürebilecekleri gibi özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak da sürdürebilmektedirler. Yarı zamanlı kaynaştırma uygulamalarında, öğrencilerin bazı derslere yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta ya da ders dışı etkinliklere birlikte... »»»
İlköğretim okullarının 1.kademesinde,özel eğitime muhtaç çocukların normal çocuklarla beraber eğitim ve öğretim hizmetlerinden yararlanabileceklerinin ve bir çok beceriyi öğrenebileceklerinin anlaşılmasıyla,normal sınıf ortamında engelli öğrencilere yönelik bireysel programların geliştirilmesi yoluna gidilmiştir. Bu çocukların gelişim özellikleri,bu özelliklerin ortaya koyduğu gereksinimler,onlara sunulan eğitimin niteliğini etkileyerek yeni önlemlerin alınmasını gerekli kılmıştır.Bu önlemlerden bir tanesi de Kaynaştırma Eğitimi uygulamasıdır. Böyle bir eğitimin başarıya ulaşması için bir takım şartlara ihtiyaç vardır. Bunun için öncelikli olarak Kaynaştırma'nın ne olduğunu iyi anlamalıyız... »»»
Yıllar geçtikçe eğitimde fırsat eşitliği, özel eğitim gereksinimli öğrencilerin eğitim hakları konularında Dünya çapında gelişmeler görmeye devam ediyoruz. Türkiye’de bu uygulamalara bakıldığında kaynaştırma uygulamalarından, destek eğitim ve bağımsız özel eğitim okullarına kadar geniş bir yelpazede farklı gelişen çocuklar için pek çok hak ve uygulamaların gerçekleştiğini görebiliyoruz. Kültürümüze bakıldığında neredeyse Dünya ile eş zamanlı olarak Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne Türk ve İslam coğrafyasında engellilerin her zaman toplumun içinde var ve kabul edildiğini söylememiz gerekir. Genel eğitimin yaygınlaştığı 20. Yüzyılın başlarından itibaren de körler, sağırlar ... »»»
Zihin engelli çocukların toplum tarafından kabul edilen beceri ve davranışları kazanıp, toplumun birer parçası olarak yaşayabilmeleri büyük ölçüde aldıkları eğitim ile mümkündür. Bu çocukların eğitimine yönelik düzenlemeler çeşitlilik göstermekle birlikte, zihin engelli çocukların toplumsal değerleri kazanabilmeleri ve yaşadığı çevreyle uyumlu bir yaşam sürmelerine olanak sağlayacak eğitsel düzenlemelerden biri de kaynaştırmadır. Kaynaştırma, gerektiğinde sınıf öğretmenine ve/veya engelli öğrenciye destek özel eğitim hizmetleri sağlanması koşulu ile engelli öğrencilerin normal eğitim ortamlarında eğitilmesidir. Kaynaştırma eğitsel bir kavramdır ve özel gereksinimli çocukların uygun öğretim... »»»
Özel gereksinimli çocukların bireysel gelişimlerini ve toplumla bütünleşmelerini en üst düzeyde sağlamak üzere benimsenen ilke, bu çocukların akranlarıyla birlikte aynı eğitim ortamlarında eğitim alması anlamına gelen kaynaştırma eğitimidir. Özel eğitim alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak, giderek artan sayıda özel gereksinimli öğrenci genel eğitim sınıflarında eğitim almaktadır. Özel gereksinimli bireylerin aileleri ve akranlarıyla en çok birlikte olabileceği ve aynı zamanda eğitim gereksinimlerinin en iyi biçimde karşılanabileceği ortamlarda eğitim görmeleri amacıyla birçok ülkede kaynaştırma uygulamaları başlatılmıştır. Kaynaştırma, özel gereksinimli öğrencilere ve sınıf öğretmen... »»»
Normal çocuklarla anasınıfına başlayan bir kaynaştırma öğrencisi test ve gözlem sürecinden geçtikten sonra arkadaşlarıyla uyum aşamasına geçer.Kaynaştırma öğrencisi hafif derecede otizm,mental retardasyon,öğrenme güçlüğü,işitme engeli,hiperaktivite,davranım bozukluğu gibi geniş bir spektrumda ele alınabilir.Çocuğun tanısı ne olursa olsun yaşıtları içerisinde gözle görünür farklılıklar gösterebilmektedir. Anasınıfı grup içi uyumun desteklendiği ve öğretildiği önemli bir aşamadır.Bu aşamada kaynaştırmadaki çocuğun uyum problemi yaşadığı,yaşıtlarıyla birlikte yaşının gerektirdiği düzeyde oyunlara katılamadığı katılsa bile oyunun akışını bozucu nitelikte davranışlar sergilediği görülür.Öz... »»»
OKULLARDA DESTEK EĞİTİM ODASI AÇILMASININ FAYDALARI KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI MEB verilerine göre geçen yıl kaynaştırma eğitiminden ilköğretimde ve ortaöğretimde toplam 148 bin 753 öğrenci yararlanmış. Bu rakamları duyunca ilk düşündüğüm şey “acaba ne kadar sağlıklı düzeyde yararlandılar?” oldu.. Kaynaştırma eğitiminde en önemli sorunlardan biri yeterli insan kaynağı olmadan yürütülmeye çalışılması. Özel eğitim öğretmeni açığı büyük. Şu günlerde alan değişikliği ile bu işin uzmanlığını almamış branşlar da özel eğitim öğretmenliğine geçiriliyor. Yeni eğitim sistemimizin hem artıları hem de eksileri olduğunu görmekteyim, artıları ve eksilerinden öte, süre gelen bir alışkanlık, eğitim sistem... »»»
Kaynaştırma Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Bircan TAVAS, İstanbul
Veli DERİN, İzmir
Şenay YILMAZ, İstanbul
Soner YELMEN, Samsun
Yunus POLATOĞLU, İstanbul
İbrahim EREN, Çorum
G. Benan ÖZAN, İstanbul
Erdi KANBAŞ, İstanbul
Hanife TETİK, Aydın
Eren ŞAHİN, Çorum
kaynaştırma KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların kaynaştırma KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


20:08
Top