2007'den Bugüne 92,484 Tavsiye, 28,241 Uzman ve 19,999 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Çocuklarda Kaygı
Çocuklarda Kaygı Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Çocuklarda Kaygı Kavramı ile İlgili 30 Makale
► Çocuklarda Kaygı Psk.Mısra Nur NİŞANCI
Doğumla birlikte çocuğun en yakını olan kişiler ana-babaları olmaları sebebiyle çocuktaki güven hissinin temeli aile ortamında atılmakta ve ebeveyn çocuk arasındaki pozitif ilişkiler, yaşam boyu süregelerek, bağımsızlık ve yeterlilik duygusunun oluşumunda ve gelişiminde önemli olmaktadır. Öncelikle ebeveyn , çocuğun özvarlığının oluşumunda en önemli rolü özdeşim modelleri olduğundan, çocuk bu özdeşim modellerini kendisine örnek alarak, yaşamıyla ilgilim olumlu ve olumsuz davranış kalıpları geliştirebilmektedir. Her duygu gibi kaygıyı da doğuştan getiririz. Aslında kaygı pek çok tehlikeli duruma uyarıcı ya da uyum sağlayıcı bir tepkidir ve hayatta tutunmamızı sağlar. Kaygı tehlike... »»»
► 3-4 Yaş Çocuklarda Kaygı Psk.Büşra BÖREKÇİ
Kaygı, sonucunu tahmin edemedeğiniz zamanlarda ortaya çıkabilen ve gerginlik yaratabilen bir durumdur. Bebeklikten itibaren ve hatta anne karnındayken bile bu duygunun var olmaya başladığını söyleyebiliriz. Buna en güzel örnek bebeğin tekmelemeleri ve buna karşılık annenin konuşarak, severek bebeği sakinleştirmesi gösterilebilir. Bebekler anne karnındayken annesinin ruh halini hissedebilir. Annenin üzüntü duyduğu anları, annenin fizyolojik değişimlerinden farkederler. Bu durumun şiddeti arttıkça düşük ya da erken doğuma bile sebebiyet verebilir. Endişe bozukluğu günümüzde çocuklar da en sık görülen psikiyatrik rahatsızlık olarak görülmektedir. Bununla birlikte en iyi tedavi başarısı elde... »»»
► Çocuklarda Kaygı Yönetimi Psk.Ezgi TANIL
KAYGI NEDİR? • Hayatta kalma içgüdümüzün bir parçasıdır. • Tehdit içeren bir durumla karşılaştığımızda verdiğimiz duygusal tepkidir. • Tehlike halindeysek beynimiz ve bedenimiz güvenlik moduna geçer. Adrenalin salgılamaya başlar ve yoğun kaygı hissederiz. KAYGI ÇOCUKLARI NASIL ETKİLER? • Yeni durumlarla karşılaşan çoğu çocuk kaygı yaşar. Kimi çocuklar bir süre sonra kendi kaygılarını yönetme becerisi kazanırken kimileri ek desteğe ihtiyaç duyabilir. • Kaygı bir duygudur ancak çocuğun düşüncesini etkiler. Çocuk kaygı hissettiğinde, yaşadığı durumu olduğundan çok daha büyük/kötü/tehlikeli olarak algılayabilir. • Kaygı duyduğu durumdan sürekli kaçınmaya çalışabilir. K... »»»
► Çocuklarda Kaygı Bozuklukları Psk.Sinem ERUSTA
Kaygı, korku ve endişe gibi özellikler bizim doğuştan getirdiğimiz ve bizi çevremizdeki tehlikelere karşı uyaran gerekli ve faydalı düzeneklerdir. Kaygı, korku ve endişeler yaygın, aşırı ve kontrol dışı olmaları halinde yaşam kalitemizi düşüren ve günlük yaşam işlevlerinin yerine getirilmesini engelleyen, zorlaştıran bir hal aldığında kaygı bozuklukları olarak isimlendirilen bir grup psikiyatrik bozukluk olarak karşımıza çıkar.Yetişkinlik çağında olduğu gibi çocukluk ve ergenlik döneminde de kaygı bozuklukları gözlemlenebilir. Çocukluk çağında kaygı ve endişe kaynakları ve gösterdikleri belirtiler erişkinlerden farklı olabilir. Çocuklar normal gelişim sürecinde de bir takım korku... »»»
► Çocuklarda Korkular ve Kaygı Pdg.Aykut AKOVA
Korkular Her çocuğun birtakım korkulan vardır, çoğu akla yakın olmayan korkulardır bunlar En azından büyüklerin gözünde, çocukların korktukları şeylerin çoğunun gerçekten tehdit edici bir yanı da bulunmamaktadır. Küçük çocuklara özgü korkular çok çeşitlidir: Karanlık; yalnız kalmak; şiddetli gürültüler; tuhaf bir adamın ortaya çıkıvermesi; bazı hayvanlar; vb... Çocukların korkuları, yaş dönemlerine göre farklılık gösteriyor. Daha küçük yaşlarda korkuların kaynağı sesken, ilerki yaşlarda somut korkular ortaya çıkıyor. -6 yaş arası korkuların arttığı bir dönemdir. Bedenine bir zarar geleceği duygusu, karanlık, yabancılar, aileden uzak kalma, gök gürültüsü gibi korkular vardır. Bunlara a... »»»
► Boşanma ve Çocuk, Çocuklarda Kaygı Bozuklukları Dr.Mustafa ERKAN, Psikiyatrist
Evlilik iki kişinin aile kurmak üzere kanunların uygun gördüğü şekilde, ruhen ve bedenen bir ömür boyu sürecek şekilde bir araya gelmesidir. Boşanma, karşılıklı sevgiye, güvene ve mutluluk beklentisine dayalı olan evlilik ilişkisinin yasal olarak sonlanmasıdır. Boşanma veya evliliği sürdürme kararlarında çocuğun rolü nelerdir? Bu noktada çiftler boşanma hususunda kararları verirken öncelikli olarak kendileri karar vermeli ardından bunun çocuklarına iletmelidir. Evliliğin sonlandırılması veya devam etmesi çocuklara bağlanmamalı bu sorumluluk çocuklara yüklenmemelidir. ÇOCUKLARDA KAYGI BOZUKLUKLARI Korku yaşamın olağan ve doğal bir parçasıdır. Korku evrimsel sürecimizin bir parçası olup ha... »»»
Anksiyete Nedir ve Ne Sıklıkta Görülmektedir? Çocuklarda anksiyete (kaygı) bozukluğu düşünülenin aksine oldukça yaygındır. Kaygı herkesin yaşadığı, bizi tehlikelerden koruyan, türün devamını sağlayan bir duygu olsa da günlük yaşantıyı etkilemeye başladığında ve kişiye rahatsızlık verdiğinde bir uzmana başvurmak gereklidir. Çocuklarda anksiyete bozukluğu toplumda %5-18 arasında görülmektedir. Kız çocuklar ve erkekler çocuklarda eşit sıklıkta görüldüğü düşünülmektedir. Ancak yaşı daha küçük olan çocuklarda daha belirgin ve daha kuvvetli belirtilere rastlandığı görülmüştür. Ayrıca çocuklar, yetişkinler gibi korkularını net bir biçimde ifade edemedikleri için,ağlama, sinirlilik, öfke nö... »»»
ÇOCUKLARDA KAYGI BOZUKLUĞUNA KAPSAMLI BİR BAKIŞ Siz hiç kaygı duymaktan kaygı duyan bir çocukla tanıştınız mı? Ya da şöyle diyen bir ebeveyn; hocam çocuğum, vesveseli, evhamlı, hassas, tedirgin, panik, ürkek ve çekingen. Hepimiz; günlük hayatta bir ya da birçok kaygıyı yaşayan bireylere rastlamışızdır. Hadi gelin beraber önce kaygı bozukluğunun tanımından başlayıp, nedenlerine doğru bir göz atalım. Kaygı bozuklukları çocuklarda, ergenlerde ve yetişkinlerde karşılaşılan günümüzün en yaygın psikolojik sorunlarından biridir. Kaygı toplumda bu kadar yaygın olmasına rağmen çocuk ve yetişkin ruh sağlığı merkezlerine daha çok saldırganlık, dikkat bozukluğu, yeme sorunları ve intihar e... »»»
Çoğu zarar azı karar, sözü zannımca en iyi kaygıyı anlatan sözcüktür. Kaygının hiç olmadığı bir ortamda atalet; yani içinden bir şey yapma isteğinin gelmemesi olağan bir sonuçtur. Lakin kaygının kaldırabileceğimizden fazla olduğu ortamlarda elimizi kolumuzu bağlayıp potansiyelimizi sergilememizi engellemesi de bilinen bir gerçektir. Mevzu çocuklar olduğunda kaygı duygusu daha da önem kazanabilmektedir. Bunun nedeni çocukların Duygu Düzenleyebilme Kabiliyetlerinin çok da gelişmemiş olmasıdır. Bu sebeple kaygı temelli duyguların esaretinden çocukları kurtarmak bir parça da biz yetişkinlerin vazifesidir. Bu sayede çocuklar kaygı gibi katlanması zor duyguların KALICI DEĞİL GELİP GEÇİCİ OLDUKLAR... »»»
Sözel beceriler ile performans becerileri çocuğun deneyimleri sonucu elde ettiği bilgilerdir.Bunlar çocuklarda kendini ifade becerilerini, sorun çözme yeteneğini ve yaratıcılığını etkiler. Çekingen kişilik özelliklerine / sosyal kaygıya / performans kaygısına ve beceri eksiğine sahip çocuklarda geri çekilme, etkinliklere katılmama ve ihtiyacı olmadığı durumlarda bile yardım isteme durumları gerekli ve yeterli deneyimi yaşayamamasına ve becerilerini geliştirememesine sebep olur. Doğal olarak çocuğun; dikkatini, algısını ve sahip olduğu bilgiyi kullanabilmesini olumsuz etkiler. Bunlarda yaşadıkları kaygıyı artırır ve çocukları bir kısır döngünün içine sokar. Bu tür çocuklar dışarıdan sessiz,... »»»
KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ ÖZET Kaygı bozuklukları, çocukluk ve gençlik dönemini etkileyen en yaygın psikolojik bozukluklardan biridir. Bu bozukluklar, çocukların ve ailelerinin iyi oluş halini olumsuz yönde etkilemektedir. Çocukluk dönemi kaygı bozukluklarıyla ilgili psikoterapiler üzerine yapılan klinik araştırmalar, geçtiğimiz yıllarda önemli düzeyde gelişme göstermiştir. Farklı araştırma gruplarıyla, çeşitli randomize kontrollü çalışmalar yürütülmüş ve çocukluk dönemi kaygı bozukluklarına müdahale etme sürecinde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu çalışmanın amacı, çocuklarda görülen kaygı bozukluklarının nedenlerine ve müdahale yöntemlerine yönelik yürütülen a... »»»
► Çocuk ve Ergenlerde Kaygı Psk.Burcu BAŞOĞLU KUNDAK
► Çocuk ve Ergenlerde Kaygı Psk.Elif DEMİRCİ
► Anksiyete (Kaygı) Bozukluğu Psk.Eylem ESEN
► Çocuğunuzdaki Kaygıyı Azaltmanın Yöntemleri Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Psikiyatrist
► Çocuklarla Koronavirüsü Nasıl Konuşalım? Dr.Ali KORKMAZ, Psikiyatrist
► Korku Hakkında Her Şey Psk.Ebru YEREBAKAN
► Çocukluk Dönemi Ruhsal Bozuklukları Psk.Dnş.Azize Gül OZAN
► Kaygılı Çocuklar Psk.Hasan KUL
► Çocukluk Dönemi Korku ve Kaygıları Psk.Dnş.Aslı DENİZ
► Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Sorunları Dr.Psk.Melis DEMİRCİOĞLU
Çocuklarda Kaygı Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Gülşen YILDIRIM, İstanbul
Psk.Nihan ARDA, İstanbul
Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Adana , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Ezgi TANIL, İstanbul
Psk.Zinet TUNÇ, İçel (Mersin)
Dr.Ali KORKMAZ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Mustafa ERKAN, İstanbul , Psikiyatrist
çocuklarda kaygı KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların çocuklarda kaygı KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
çocukta kaygı, çocukta anksiyete, çocukta endişe, 3 yaş, 4 yaş, kaygı, çocuklarda endişe, çocuklarda kaygı bozukluğu, kaygı yönetimi, çocuklarda kaygı yönetimi, kaygı bozuklukları, çocukta kaygı bozuklukları, çocuklarda kaygı bozuklukları, çocuklukta kaygı bozuklukları, çocuklarda korkular ve kaygı, çocukta korku, karanlıktan korkma, ayrılık korkusu, terk edilme korkusu, çocukta korkular, çocuklarda korku, çocukların korkuları, boşanmada çocuk psikolojisi, ayrılıkta çocuk psikolojisi, çocuklarda anksiyete, yaygın kaygı bozukluğu, özgül fobi, çocuklarda okul fobisi, okul korkusu, çocukta kaygı bozukluğu, çocuklarda aşırı kaygı, çocuklarda dikkat eksikliği, çocuklarda algı problemi, çekingen çocuklar, çocuklarda kaygı problemleri, çocuklarda kaygı bozukluklarının nedenleri, çocukluk dönemi kaygı bozuklukları, kaygı bozukluklarının nedenleri, çocuklarda yaygın anksiyete, ergenlerde kaygı, kaygı bozukluğu, panik bozukluk, kaygı ve oyun, ergenlerde kaygı bozukluğu, kaygı bozukluğu tedavisi, kaygı bozukluğu öneriler, anksiyete, yaygın anksiyete, yaygın kaygı, sosyal fobi, panik atak, korku, anksiyete bozukluğu, kaygıyı azaltmanın yolları, çocukluk dönemi korkuları, seperasyon, ayrılık anksiyetesi, ayrılık kaygısı, çocuklarda okul reddi, seperasyon anksiyetesi, seperasyon kaygısı, ayrılık endişesi, çocuklarda ayrılık, çocuklarda seperasyon anksiyetesi, pandemide çocuk psikolojisi, pandemide çocuklar, pandemide çocuklarda kaygı, koronada çocuk psikolojisi, çocuklarda korkular, çocuklarda stres, çocuklarda korkularla baş etme, korkularla baş etme yöntemleri, kaygıyla baş etme, korku bozukluğu, korkularla baş etme, gevşeme egzersizi, korona, korona virüs, korona virüste çocuk psikolojisi, korona virüste çocuklar, koronadan korkan çocuk, korona virüs ve çocuklarda kaygı, kaygılı çocuklar, korkuyla başetme, çocuk depresyonu, çocuk dürtü kontrol bozukluluğu, çocuk davranım bozukluğu, çocuk dikkat eksikliği, çocuk hiperaktivite, çocukluk dönemi psikolojisi, çocukluk döneminde psikoloji, çocukluk dönemi ruhsal bozuklukları, çocuklarda anksiyete bozuklukları, bilişsel davranışçı terapi, çocuklarda bilişsel davranışçı terapi, çocuklarda aksiyete, aksiyete, çocukta anksiyete bozuklukları, çocukluk döneminde aksiyete, çocukluk döneminde kaygı, çocukluk döneminde kaygılar


11:45
Top