2007'den Bugüne 92,411 Tavsiye, 28,231 Uzman ve 19,991 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Okb Nedir
Okb Nedir Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Okb Nedir Kavramı ile İlgili 13 Makale
OKB yani obsesif kompülsif bozukluk veya diğer adıyla takıntı zorlantı hastalığı kişinin, zihnine gelen istemsiz düşüncelerden rahatsız olması ve bu düşüncelerin yarattığı rahatsızlığı ortadan kaldırmak için sürekli çeşitli davranışlarda bulunmasıdır. Başka bir deyişle genellikle obsesif kompülsif bozukluk iki aşamalıdır. Zihne gelen istemsiz, huzursuz edici düşünceler; bu huzursuzluğu gidermeye çalışan davranışlar. Ancak bazı türlerinde sadece düşünceler zihni meşgul eder. Kişi bu düşüncelerin yarattığı rahatsızlığı ortadan kaldırmak bir davranış göstermez. İster sadece zihni huzursuz eden düşüncelerden oluşsun ister hem düşünce hem de bu düşünceleri takip eden davranışlardan oluşsun OKB k... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluk (Okb) Nedir? Psk.Gökhan BİNGÖL
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB) NEDİR? Hayatın her döneminde karşılaşılan olaylar karşısında endişe duymak, evhamlanmak son derece sağlıklıdır. Çoğunlukla kişi bu gibi durumlarla baş ederek, bu duygularını geride bırakır ve gündelik yaşamına devam eder. Ancak bazı kişiler bu durumun normal olmadığını bildiği hâlde endişe ve takıntılarına devam eder. Tıpta obsesyon olarak bilinen takıntılı olma hâli, kişinin zihninden atamadığı fikir, düşünce ve / veya dürtü olarak tanımlanabilir. Kişinin kendi isteği dışında aklına gelen bu durum, kendisi tarafından mantıksız bulunsa da kişi, bu düşüncelerden uzaklaşamaz. Toplum arasında, insanların genel manada takıntı hastalığı olarak adlandırdığı obses... »»»
► Obsesif Kompülsif Bozukluk (Okb) Nedir? Psk.Güzide TÜRKYILMAZ
Obsesif kompülsif bozukluk (halk arasında takıntı hastalığı), takıntılı düşünce ve tekrarlayan davranışların görüldüğü, kimi zaman dönemsel alevlenmelerle giden, kişinin günlük işlevlerini (aile, iş-okul, sosyal yaşam vb) belirgin olarak etkileyen bir bozukluktur. Obsesyon; irade dışı gelen, kişiyi tedirgin eden, bilinçli çaba ile kovulamayan, inatçı biçimde yineleyen düşünce, görüntü ya da hayallerdir. Bunlar kişinin mantığına, görüşlerine, ahlak anlayışına, değerlerine ters düşer ve kabul edilemez. Ancak kişi bunların kendi zihninin ürünü olduğunun farkındadır. Kompülsiyon ise; çoğu kez takıntılı düşünceleri kovmak için yapılan, yineleyen davranışlardır. Çoğu zaman da kişi o anlık yaşa... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluk (Okb) Nedir? Psk.Aslı TAŞ KAYABAŞ
► Okb'nin Nedenleri ve Tedavisi Psk.Gökhan BİNGÖL
► Obsesif Kompulsif Bozukluk(Okb) Tipleri Psk.Gökhan BİNGÖL
► Okb - Takıntı Bozukluğu Psk.Kumru ŞERİFOVA
Okb Nedir Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Düzgün UĞUR, Diyarbakır
okb nedir KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların okb nedir KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
obsesyon, kompülsiyon, takın zorlantı, şüphe kontrol okbsi, simetri okbsi, batıl düşünce okbsi, istifleme, takıntı nedir, obsesif kompulsif bozukluk, obsesif kompülsif bozukluk, obsesif, takıntı hastalığı, anksiyete, kaygı, takıntı, zorlantı, obsesyonlar, kompulsiyonlar, kompulsiyon, sürekli el yıkama, aşırı titizlik, saplantı, okb tedavisi, takıntı tedavisi, titizlilik, okbden kurtulmak, takıntıdan kurtulmak, obsesyondan nasıl kurtulurum, takıntıdan nasıl kurtulurum, takıntının çözümü, okb türleri, okb çeşitleri, okb tipleri, temizlik takıntısı, okb belirtileri, obsesif kompulsif bozukluk belirtileri, obsesyon ve kompulsiyonlar, esquriol, obsesif kompulsif bozukluğun tanımı, okkb, obsesif kompulsif kişilik bozukluğu, okb de tedavi, takıntı bozukluğu, obsesyon nedir, kompulsiyon nedir, kompülsif davranışlar, kompülsif davranış, takıntı zorlantı bozukluğu, okb nedenleri, okb semptomları, obsesif kompulsif, obsesif bozukluk, takıntılar, takıntılı zorlanımlı rahatsızlık, saplantılar, kademeli maruz bırakma, yüzleştirme, sistematik duyarsızlaştırma, kontrol takıntısı


00:41
Top