2007'den Bugüne 76,208 Tavsiye, 24,875 Uzman ve 17,104 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Eğitim - Seminer - Konuşma
■ Uzmanlık alanınızda çeşitli platformlarda konuşma yapıyor ya da eğitim mi veriyorsunuz?

■ İlgi duyduğunuz konu ile ilgili konuşmacı ya da eğitmen arayışında mısınız?

■ O zaman Makronot Ailesi’ne hoş geldiniz!..
(Türkçeye Çeviri) Actual Knee Motion During Continuous Passive Motion Protocols İs Less Than Expected
MAKALE #11240 © Yazan Fzt.Yusuf DEMİR | Yayın Ağustos 2013 | 1,722 Okuyucu
Actual Knee Motion during Continuous Passive Motion Protocols is Less Than Expected

Gerçek Diz Hareketi, CPM Protokolünde Görünenden Daha Azdır

Received: 4 August 2008 Accepted: 13 February 2009 Published: 27 February 2009

YAZARLAR * Jesse E. Bible1, Andrew K. Simpson1, Debdut Biswas1, Richard R. Pelker1 and Jonathan N. Grauer1

* (1) Department of Orthopaedics and Rehabilitation, Yale University School of Medicine, PO Box 208071, New Haven, CT 06520-8071, USA

AMAÇ * CPM cihazının üzerinde bulunan dijital ekranın diz fleksiyon-ektansiyonu sırasında dizin sahip olduğu gerçek açıyı yansıtıp yansıtmadığını anlamak. AMAÇ * Bandajlı ve bandajsız bacak CPM uygulamasında, diz fleksiyon ve ekstansiyonunun nasıl etkilendiğini görmek. * Bandajlı ve bandajsız bacak CPM uygulamasında yatak başlığı açılarını değiştirmenin diz fleksiyon-ekstansiyonunu nasıl etkilediğini görmek. GİRİŞ * CPM artroskopi ve diğer cerrahi işlemler sonrası diz ve dirsek gibi hareket kaybına yatkın eklemlerde artrofibrozisi önlemek için kullanılan modern klinik bir uygulamadır. * CPM kavramı başlangıçta Salter ve arkadaşları tarafından tanıtıldı. * (25-26-27-28) Araştırmalar cerrahi sonrası immobilizasyonun kollajen doku iyileşmesine zarar verdiğini göstermiştir. GİRİŞ * Çok sayıda klinik çalışma CPM’in kısa vadede ROM üzerine etkinliğini ispatlamıştır. * Artroplasti sonrası sadece fizyoterapi uygulaması ile karşılaştırıldığında CPM+Fizyoterapi 1 hafta içerisinde diz fleksiyonunu daha fazla artırmıştır. * TDA sonrası CPM’in ROM üzerine uzun süreli etkinliği literatürde vardır ancak bu etkinlik hala tartışma konusudur. (3-7-11-12)

GİRİŞ * (2) Numaralı çalışmada Borosseau ve arkadaşlarının 952 yetişkin birey üzerinde yaptığı çalışma sonucu CPM’in hastanede yatış süresini kısalttığı ispatlanmıştır. * Ayırca fizyoterapiye ek olarak bu yöntemin artroplasti sonrası diz manuplasyonuna ihtiyaç duyan hasta sayısını azaltmıştır. (2-7-12-22-30-31) GİRİŞ * 30-40 derece hareket açıklığı ile başlayıp hareketin günlük 10 ila 20 derece artırılması ile etkin olduğu klinik çalışmalar ile ispatlanmıştır. (4-11-22-30-31) GİRİŞ * Genel olarak bu çalışmalar CPM’in diz fleksiyon hareket açıklığında önemli bir belirleyici olduğu gösterilmiştir. * TDA sonrası büyük hareket açıklıklarında, kısa ve uzun vadeli ROM’un belirlenmesinde çok önemli bir cihaz olduğu düşünülen CPM’in gerçek ROM ile farklılıkları vardır.

GİRİŞ * Bir çok klinisyen diz ROM’unun CPM’in gösterdiğinden daha küçük olduğunu düşünmektedir ancak bu konuda henüz bir araştırma yapılmamıştır. * Bu nedenle TDA sonrası CPM’in fonksiyonel sonuçlar ve pasif hareket protokolleri arasındaki ilişkiyi doğru optimize etmek için CPM cihazında nicel bir göstergeye ihtiyaç duyulmaktadır.

GİRİŞ * Biz bu çalışmada CPM’im diz hareket açıklığını artırırken bandajlama tekniği ve hasta pozisyonlama ile etkinliğini ayrıca CPM üzerindeki açı göstergesinin ne kadar doğru olduğunu sorguladık. MATERYAL VE METOD * Asemptomatik toplam 20 kişinin her iki dizinin fleksiyon dereceleri elektrogonyometrelerle ölçülmüştür. Uyluk ve baldır çevresi 21 ± 3 ve 15 ± 2 inç olarak ölçüldü. (1 inç=2,54 cm) * Daha sonra CPM ile 0-10 dereceden başlanarak 10’ar derecelik artışlarla 0-90 dereceye varıldı. MATERYAL VE METOD * 10’ar derecelik artışların her birinde yatak başlığı açıları 0-30-60 dereceye ayarlandı ve ayrıca diz bandajlı ve bandajsız şekilde CPM uygulaması yapıldı. * Bu çalışmaya başlanmadan önce Kurumsal Değerlendirme Kurulundan (Institutional Review Board) onay alındı.

MATERYAL VE METOD * Tüm çalışma boyunca aynı CPM cihazı kullanıldı(Phoenix ™ Serisi, Model 1850 D iz CPM McKelor Teknolojileri Ltd,Grove City, OH).

* Buna ek olarak CPM cihazının kaymasını ve pozisyon değişikliğini önlemek için metal kelepçelerle yatağa sabitlendi.

MATERYAL VE METOD * Daha sonra CPM cihazı 10’ar derecelik artışlar için programlandı ve hareketin CPM cihazına göre 0 dereceye her geldiğinde kontrol amaçlı ölçümleri yapıldı. * 10’ar derecelik artışlarla elde edilen seri 9 ölçüm 6 farklı durumda yapıldı (yatak 0-30-60 derece, diz bandajlı-bandajsız). * Her iki diz ayak bileğinden başlanarak %50 çakışan bandajlama tekniği ile uyluğun orta kısmına kadar bandajlandı.

MATERYAL VE METOD * Her 10 derecelik artışta CPM cihazında görülen değerler ile elektrogonyomotre ile karşılaştırıldı. Her ölçümden sonra CPM cihazı kalibre edildi. MATERYAL VE METOD * Electrogoniometre ölçüm sistemi (SG150 Biyometri Ltd Gwent, İngiltere) (14-16-23-24-29-32) ile makalelerde de aynı ölçüm sistemi kullanılmıştır. * Elektrogonyometre; noninvazif 2 adet plastik çubuk ve bunlar arasında da ince esnek bir şerit ve monitörden oluşmaktadır.

MATERYAL VE METOD * Plastik çubuklarla deri arasındaki kaymayı önlemek için ekstremitenin lateraline çift taraflı bant ile sabitlenmiştir. * Elektrogonyometrenin doğruluğu manuel gonyometre ile test edilmiştir.

MATERYAL VE METOD * Farklı yatak yükseklikleri ve bandajlı-bandajsız hareket farklılıklarında post hoc Bonferroni analizi kullanıldı. * Tüm analizler için; SPSS ® 17.00 (SPSS Inc, Chicago, IL) kullanıldı. BULGULAR BULGULAR BULGULAR TARTIŞMA * Önceki çalışmalarda CPM cihazının sınırlı hareket açıklığında hemoraj-ödemi temizlemede (18-19) ve uzun vadeli ROM’un sürdürülmesinde(4-11-22-30-31) çok da etkili olmadığı gösterilmiştir. * Eğer CPM’de büyük hareket açıklıkları kullanılmış olsaydı periartiküler dokularda doku uyumu için yardımcı inflamatuar mediatörlerin kullanılmasına gerek kalmayacaktı (17). TARTIŞMA * Bu bulgular göz önüne alındığında CPM’in klinik etkinliğini optimize etmek için araştırma yapmaya ihtiyaç duyulmuştur. * Bu nedenle istenilen diz ROM’unun kazanılmasında CPM’in etkinliğini öğrenmek için hasta pozisyonlama ve bandajlama teknikleri değerlendirildi. TARTIŞMA * Verilerimize göre; ROM, CPM’in gösterdiğinden daha azdır. Dizin hareketi ortalama olarak, CPM’in gösterdiğinin %68-76’sı kadardır. TARTIŞMA * Küçük hareket açıklıklarında dizin pompa etkisi azdır. Çünkü eklem kapsülü 35 derece fleksiyonda maksimum kapasiteye ulaşır(5-6-8-10). * Bizim sonuçlarımıza göre 50 dereceden küçük hareket açıklığında uygulanan CPM protokollerinin maksimum pompalama etkisine ulaşamadığı ortaya çıkmaktadır. TARTIŞMA * CPM protokollerinin doğruluğunu geliştirmek için yatak başlıklarının yükseltilmesi doğrudur ancak 30 veya 60 derece yükseltilmesi arasında anlamlı bir fark yoktur. * Yatak başlığı yükseltildiğinde ekstremitenin proksimali daha güvenli konumlandırıldığı için diz fleksiyonu daha sağlıklı ölçülmüştür. * Ayrıca bandajlanmış diz, çıplak dize göre daha doğru bir ölçüm şansı vermiştir. SONUÇ * TDA ve diğer cerrahi işlemler sonrası sıkça kullanılan CPM cihazının gösterge sistemi tam anlamı ile gerçeği yansıtmamaktadır. MAKALENİN EKSİK VE GÜÇLÜ YÖNLERİ * (-) Tek bir marka CPM cihazı kullanıldığı için diğer CPM makineleri arasındaki potansiyel değişiklikler dikkate alınamadı. * (+)Ancak bu durumu kompanse etmek için CPM cihazını düzenli olarak kalibre ettik. MAKALENİN EKSİK VE GÜÇLÜ YÖNLERİ * (-) Hastaların demografik bilgileri hakkında bir bilgi olmaması * (-) Bandajlı dizde elektrogonyometre kullanımının açıklanmaması * (-) Araştırma yapılan kişi sayısının az olması * (+) CPM cihazının yatağa sabitlenmesi * (+) Elektrogonyometrenin manuel gonyometre ile kontrol edilmesi * (+) Daha önce CPM hakkında yapılmış 32 adet çalışmadan faydalanılması

Kaynakça
* References
* 1.Breen TF, Gelberman RH, Ackerman GN. Elbow flexion contractures: treatment by anterior release
and continuous passive motion. J Hand Surg Br. 1988;13:286–287.
2.Brosseau L, Milne S, Wells G, Tugwell P, Robinson V, Casimiro L, Pelland L, Noel MJ, Davis J, Drouin H.
Efficacy of continuous passive motion following total knee arthroplasty: a metaanalysis. J
Rheumatol.2004;31:2251–2264.
3.Chiarello CM, Gundersen L, O’Halloran T. The effect of continuous passive motion duration and
increment on range of motion in total knee arthroplasty patients. J Orthop Sports Phys
Ther. 1997;25:119–127.
4.Colwell CW Jr, Morris BA. The influence of continuous passive motion on the results of total knee
arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 1992;276:225–228.
5.Favreau JC, Laurin CA. Joint effusions and flexion deformities. Can Med Assoc J. 1963;88:575–576.
6.Funk DA, Noyes FR, Grood ES, Hoffman SD. Effect of flexion angle on the pressure-volume of the
human knee. Arthroscopy. 1991;7:86–90.
7.Harms M, Engstrom B. Continuous passive motion as an adjunct to treatment in the physiotherapy
management of the total knee arthroplasty patient. Physiotherapy. 1991;7:301–307.
8.Jayson MI, Dixon AS. Intra-articular pressure in rheumatoid arthritis of the knee. 3. Pressure changes
during joint use. Ann Rheum Dis. 1970;29:401–408.
9.Jordan LR, Siegel JL, Olivo JL. Early flexion routine: an alternative method of continuous passive
motion. Clin Orthop Relat Res. 1995;315:231–233.
10.Levick JR. The influence of hydrostatic pressure on trans-synovial fluid movement and on capsular
expansion in the rabbit knee. J Physiol. 1979;289:69–82.

* 11.Maloney WJ, Schurman DJ, Hangen D, Goodman SB, Edworthy S, Bloch DA. The influence of
continuous passive motion on outcome in total knee arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 1990;256:162–
168.
12.McInnes J, Larson MG, Daltroy LH, Brown T, Fossel AH, Eaton HM, Shulman-Kirwan B, Steindorf S,
Poss R, Liang MH. A controlled evaluation of continuous passive motion in patients undergoing total
knee arthroplasty.JAMA. 1992;268:1423–1428.
13.Montgomery F, Eliasson M. Continuous passive motion compared to active physical therapy after
knee arthroplasty: similar hospitalization times in a randomized study of 68 patients. Acta Orthop
Scand. 1996;67:7–9.
14.Myles CM, Rowe PJ, Nutton RW, Burnett R. The effect of patella resurfacing in total knee
arthroplasty on functional range of movement measured by flexible electrogoniometry. Clin Biomech
(Bristol, Avon). 2006;21:733–739.
15.Myles CM, Rowe PJ, Walker CR, Nutton RW. Knee joint functional range of movement prior to and
following total knee arthroplasty measured using flexible electrogoniometry. Gait Posture. 2002;16:46–
54.
16.Nutton RW, van der Linden ML, Rowe PJ, Gaston P, Wade FA. A prospective randomised double-blind study of functional outcome and range of flexion following total knee replacement with the
NexGen standard and high flexion components. J Bone Joint Surg Br. 2008;90:37–42.
17.O’Driscoll SW, Giori NJ. Continuous passive motion (CPM): theory and principles of clinical
application. J Rehabil Res Dev. 2000;37:179–188.
18.O’Driscoll SW, Kumar A, Salter RB. The effect of continuous passive motion on the clearance of a
hemarthrosis from a synovial joint: an experimental investigation in the rabbit. Clin Orthop Relat
Res. 1983;176:305–311.
19.O’Driscoll SW, Kumar A, Salter RB. The effect of the volume of effusion, joint position and
continuous passive motion on intraarticular pressure in the rabbit knee. J Rheumatol. 1983;10:360–363.
20.Pope RO, Corcoran S, McCaul K, Howie DW. Continuous passive motion after primary total knee
arthroplasty: does it offer any benefits* J Bone Joint Surg Br. 1997;79:914–917.

* 21.Ritter MA, Gandolf VS, Holston KS. Continuous passive motion versus physical therapy in total knee
arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 1989;244:239–243.
22.Romness DW, Rand JA. The role of continuous passive motion following total knee arthroplasty. Clin
Orthop Relat Res. 1988;226:34–37.
23.Rowe PJ, Myles CM, Hillmann SJ, Hazlewood ME. Validation of flexible electrogoniometry as a
measure of joint kinematics. Physiotherapy. 2001;87:479–488.
24.Rowe PJ, Myles CM, Walker C, Nutton R. Knee joint kinematics in gait and other functional activities
measured using flexible electrogoniometry: how much knee motion is sufficient for normal daily
life* Gait Posture.2000;12:143–155.
25.Salter RB. Motion vs. rest: why immobilize joints* J bone Joint Surg Br. 1982;64:251–254.
26.Salter RB, Field P. The effects of continuous compression on living articular cartilage: an experimental
investigation. J Bone Joint Surg Am. 1960;42:31–49.
27.Salter RB, Hamilton HW, Wedge JH, Tile M, Torode IP, O’Driscoll SW, Murnaghan JJ, Saringer JH.
Clinical application of basic research on continuous passive motion for disorders and injuries of synovial
joints: a preliminary report of a feasibility study. J Orthop Res. 1984;1:325–342.
28.Salter RB, Simmonds DF, Malcolm BW, Rumble EJ, MacMichael D, Clements ND. The biological effect
of continuous passive motion on the healing of full-thickness defects in articular cartilage: an
experimental investigation in the rabbit. J Bone Joint Surg Am. 1980;62:1232–1251.
29.van der Linden ML, Rowe PJ, Myles CM, Burnett R, Nutton RW. Knee kinematics in functional
activities seven years after total knee arthroplasty. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2007;22:537–542.
30.Ververeli PA, Sutton DC, Hearn SL, Booth RE Jr, Hozack WJ, Rothman RR. Continuous passive
motion after total knee arthroplasty: analysis of cost and benefits. Clin Orthop Relat Res. 1995;321:208–
215.
31.Vince KG, Kelly MA, Beck J, Insall JN. Continuous passive motion after total knee arthroplasty. J
Arthroplasty. 1987;2:281–284.
32.Walker CR, Myles C, Nutton R, Rowe P. Movement of the knee in osteoarthritis: the use of
electrogoniometry to assess function. J Bone Joint Surg Br. 2001;83:195–198.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"(Türkçeye Çeviri) Actual Knee Motion During Continuous Passive Motion Protocols İs Less Than Expected" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Fzt.Yusuf DEMİR'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Fzt.Yusuf DEMİR'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Google Plus'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Yusuf DEMİR Fotoğraf
Fzt.Yusuf DEMİR
Tokat
Fizyoterapist
TavsiyeEdiyorum.com Üyesiİş Adresi Kayıtlı
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Eğitim - Seminer - Konuşma
■ Uzmanlık alanınızda çeşitli platformlarda konuşma yapıyor ya da eğitim mi veriyorsunuz?

■ İlgi duyduğunuz konu ile ilgili konuşmacı ya da eğitmen arayışında mısınız?

■ O zaman Makronot Ailesi’ne hoş geldiniz!..
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Fzt.Yusuf DEMİR'in Makaleleri
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 17,104 uzman makalesi arasında '(Türkçeye Çeviri) Actual Knee Motion During Continuous Passive Motion Protocols İs Less Than Expected' başlığıyla eşleşen başka makale bulunamadı.
► Tip Iı Diyabette Egzersiz Ağustos 2013
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


15:13
Top