2007'den Bugüne 90,961 Tavsiye, 27,962 Uzman ve 19,826 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Histeroskopi ve Laparoskopi: Tanım, Avantajları, Riskleri ve Uygulamalar
MAKALE #8091 © Yazan Op.Dr.Furkan KAYABAŞOĞLU | Yayın Ocak 2012 | 6,567 Okuyucu
Histeroskopi nedir?

Jinekoloji pratiğinde uygulanan bir endoskopik cerrahi olan histeroskopi, vajina, rahim ağzı ve rahim hastalıklarının tanısının konulması ya da tedavisinin uygulanması amacı ile çeşitli optik enstrumanlar ile kadın genital organlarının direkt olarak gözlenmesidir. Histeroskopik cerrahi için çapları 2-9 milimetre arasında değişebilen teleskoplar kullanılmaktadır. Bu teleskopların içinde yer alan optik lensler ile teleskop arkasına takılan ışık kaynağı ve özel kameralar sayesinde organların iç yüzeylerinden elde edilen görüntüler monitöre yansıtılabilmektedir. Bu cerrahi teknik sayesinde hastanın karnında herhangi bir kesi yapılmadan, vajinal yoldan rahime ulaşılarak, birçok hastalığın tedavi edilebilmesi sağlanmaktadır.

Histeroskopi hangi durumlarda yapılır?

Tanı amacıyla uygulanan histeroskopik cerrrahi, özellikle ultrason ve rahim filmi ile rahim içyapısının net değerlendirilemediği hastalarda, tekrarlayan tüp bebek tedavisi başarısızlıklarında, tekrarlayan düşüklerde ve vajinal kanama düzensizliklerinde kullanılabilmektedir.

Tanı amacı dışında histeroskopi cerrahi tedavi amacıyla da kullanılabilmektedir. Özellikle rahim iç duvarından kaynaklanan hastalıklarının tedavisinde tek seçenek histeroskopik cerrahidir. Vajinal kanama şikayetine yol açabilen myom, polip gibi patolojilerde ve düşük nedeni olabilen yapışıklıklar ile rahim anomalilerinin düzeltilmesinde histeroskopik cerrahi kullanılabimektedir.


Histeroskopinin avantajları nelerdir?

Histerokopik cerrahinin en önemli avantajları hastanede yatmayı gerektirmemesidir. Günübirlik cerrahi olarak adlandırılan ve düşük risk grubundaki ameliyatlardan olan histeroskopik cerrahi sonrasında hastalar, 1–2 saatlik süre içerisinde normal sosyal hayatına geri dönmektedir. Ayrıca histeroskopik cerrahi uygulamalarında karında kesi olmadığı için cerrahi sonrası ağrı görülmemektedir. Hastada cerrahi sonrası hiçbir iz kalmadan iyileşme gözlenir, kozmetik sonuçları kusursuzdur. Günümüzde bu cerrahi teknik sayesinde birçok hastada rahim alma (histerektomi) ameliyatı uygulanmadan tedavi şansı doğmuştur.

Histeroskopik cerrahi mevcut hastalığa ve yapılacak cerrahinin özelliğine göre genel anestezi altında ya da lokal anestezi ile uygulanabilir. Hastanın daha önce doğum yapmamış hastalarda, uzun sürebileceği düşünülen vakalarda genellikle genel anestezi tercih edilmektedir. Ancak bu vakalarda bile uygulanan genel anestezi yüzeyel ve güvenli bir anestezidir.

Ofis histeroskopi nedir?

Histeroskopik cerrahi başlıca şu şekilde sınıflandırılmaktadır:
1. Ofis Histeroskopi
2. Operatif Histeroskopi


Ofis histeroskopi, rahim içinin çok ince (genellikle 5 mm ve altında) özel bir teleskop ile görüntülenmesini sağlayan bir histeroskopi yöntemidir. Bu ince çaplı teleskoplar sayesinde işlem sırasında rahim ağzı geçilirken ağrı oluşmamaktadır. Ekibimiz ofis histeroskopi işlemi sırasında spekulum (jinekolojik muayene aleti) uygulanmamaktadır. Bu sayede hastalarımız hiçbir rahatsızlık hissetmeden prosedür tamamlanabilmektedir. Ofis histeroskopi için kullanılan diğer yaygın isimlendirilmeler “diagnostik histeroskopi” ve “tanısal histeroskopi” şeklindedir.


Ofis (diagnostik) histeroskopide rahim içi boşluğu şişirilerek rahim içi duvarları gözlenir. Bazen karbondioksit gazı ile, çoğunlukla da özel sıvılar ile uygulanmakta olan rahim boşluğunun şişirilme işleminde amaç rahim içindeki patolojilerin gözlenerek tanınabilir olmasının sağlanmasıdır. Rahim içinde yerleşimli polip, myom, rahim içi yapışıklıklar (adezyon ya da asherman sendromu da denilmektedir), doğumsal rahim anormallikleri (uterin septum gibi) gibi hastalıklar kamera sayesinde direk gözlenerek tanı kesinleştirilir. Bazen tekrarlayan tüp bebek tedavi başarısızları sonrası, tekrarlayan gebelik kayıpları (düşükler veya erken doğumlar) sonrasında ve düzensiz vajinal kanamaların tanısında ofis (tanısal) histeroskopi uygulanabilmektedir.

Operatif histeroskopi nedir?

Histeroskopik cerrahi başlıca şu şekilde sınıflandırılmaktadır:
1. Ofis Histeroskopi
2. Operatif Histeroskopi


Operatif histeroskopide kullanılan teleskopların çapı ofis (tanısal) histeroskopide kullanılanlara göre daha geniştirler. Bu teleskopların içindeki özel kanallardan operasyonda kesme amacıyla kullanılacak makas veya iğne, dokuları tutma amacıyla kullanılacak forseps gibi araçlarının geçmesine izin verecek şekilde tasarlanmış cihazlar ile uygulanmaktadır. Bu cerrahi teknikte amaç rahim içinde saptanan hastalıkların düzeltilmesidir. Operatif histeroskopi sayesinde rahim içi myomlar ve polipler çıkarılabilir, rahim içi yapışıklıklar (adezyon ya da asherman sendromu da denilmektedir) ve doğumsal rahim içi anomalileri (uterin septum gibi) gibi hastalıklar düzeltilebilir. Operatif histeroskopi ayrıca rahim içinde kalan veya parçalanan spirallerin rahim dışına çıkarılmaları için uygulanabilmektedir.

Histeroskopik cerrahi gerektiren vakalarının bir kısmında “rezektoskop” adı verilen daha büyük çaplı enstrumanlar kullanılmaktadır. Rezektoskop kullanımı sırasında genellikle rahim ağzının genişletilmesi (dilatasyon) gerektirmektedir. Ekibimizce uygulanan operatif histeroskopi işlemlerinde “rezektoskop” kullanım oranı çok düşüktür. Birçok vaka çok daha ince ve rahim ağzının genişletilmesine ihtiyaç duyulmayan “bettocchi” tipi histeroskop ile uygulanabilmektedir. Ayrıca hastalarımıza spekulum uygulanmamakta, bu sayede hastalarımıza minimal rahatsızlık hissettirerek prosedür tamamlayabilmekteyiz.

Histeroskopinin riskleri nelerdir?

Her cerrahi prosedürde olduğu gibi histeroskopinin de bazı riskleri mevcuttur. Operasyon sırasında gelişebilecek kanam ve rahim delinmesi (uterin perforasyon), operasyon sonrası oluşabilecek enfeksiyon histeroskopinin başlıca riskleridir. Fakat tecrübeli ekiplerde bu tür komplikasyonların görülme sıklığı son derece nadirdir.

Laparoskopi nedir?


Laparoskopi (yanlış olarak laporoskopi de denilmektedir), karın boşluğuna kamera yardımıyla bakılmasını sağlayan bir endoskopi türüdür. Göbek deliğinden açılan küçük bir delikten karın boşluğuna ilerletilen kamera sayesinde tüm karın içi organları izlenebilir. Bu nedenle laparoskopi sadece kadın hastalıkları tedavisinde değil, genel cerrahi, üroloji gibi birçok branşta da yaygın kullanılan bir cerrahi tekniktir.

Laparoskopi hangi durumlarda yapılır?


Günümüzde sosyal hayatta daha aktif rol üstlenmeleri nedeniyle kadınlarımız uygulanacak cerrahiler sonrası uzun süre hastanede kalmak, iyileşmek için haftalarca beklemek istememektedirler. Ayrıca kozmetik beklentilerin son derece yüksek seviyeye ulaştığı hayatımızda kadınlarımız ameliyat sonrası karınlarında kocaman izlerle yaşamak da istememektedirler. Tüm bu nedenlerle laparoskopik cerrahi günümüzde en yaygın tercih edilen operasyon tekniğidir.

Artık laparoskopik cerrahi günümüzde tüm jinekolojik patolojilerin tedavisinde uygulanabilmektedir. Kanser tedavilerinden, idrar kaçırma operasyonlarına, üreme sağlığı ile ilgili myom, yumurtalık kistleri, tüp hastalıkları gibi hastalıklardan dış gebelik gibi durumlara kadar birçok kadın hastalıklarına laparoskopik teknik ile müdahale edebilmek mümkündür.

Laparoskopi nasıl uygulanır?


Laparoskopik cerrahi genel anestezi altında uygulanmalıdır. Donanımlı ameliyathaneler, tecrübeli ekiplerce uygulanması gereken bu cerrahi teknik yüksek düzeyde teknolojik altyapı gerektirmektedir.

Laparoskopik cerrahide göbek çukuruna açılan bir santimetrelik delikten sokulan özel kanüller ile karın içi boşluğu karbondioksit gazı ile şişirilir. Ardından ilerletilen teleskop ile tüm karın içi organları izlenebilir. Cerrahın tercihine ve hastalığın durumuna göre kasık bölgesine açılan iki ya da üç adet yarım santimetrelik delik içinden ilerletilen cerrahi enstrumanlar ile operasyon uygulanır.

Laparoskopinin avantajları nelerdir?


Laparoskopik cerrahinin en önemli avantajları, açık ameliyatlardan sonra gelişebilen enfeksiyon riskinin en aza indirilmesi ve çok daha kısa sürede iyileşme sağlanmasıdır. Günümüzde laparoskopik cerrahi sonrası hastalarımız çoğu zaman aynı gün taburcu edilmektedir. Toplam iyileşme süresi, yapılan cerrahiye bağlı olarak değişmekle birlikte, 3–5 gün arasındadır. Ardından hastalarımız sosyal hayatlarına ameliyat olmamışçasına dönebilmektedirler. Laparoskopik teknik sırasında karın cildinde kesi olmadığı, sadece küçük delikler açıldığı için ameliyat sonrası çok daha az ağrı olur. Cerrahi sonrası ağrılar, ağrı kesiciler ile kolayca kontrol edilebilir düzeydedir. Ayrıca bu deliklerin kusursuz iyileşmesi sonucu kozmetik sonuçlar da mükemmeldir, hastalar kocaman ameliyat izleri ile yaşamak zorunda kalmaz. Ayrıca kullanılan özel kameralar sayesinde birçok hastalıkta ameliyat sırasında cerrahın görüş sahası açık ameliyatlara göre daha iyi olmakta ve operasyon daha güvenli yapılmaktadır.

Laparoskopinin riskleri nelerdir?


Her cerrahi prosedürde olduğu gibi laparoskopinin de bazı riskleri mevcuttur. Operasyonun riskleri özellikle laparoskopinin yapılma nedeni olan hastalıkla yakından ilişkilidir. Tüp bağlama, yumurtalık kisti gibi operasyonlar sırasında riskler son derece düşükken, kanser ameliyatları, genital abse ve ilerlemiş evre endometriozis cerrahilerinde daha yüksek risk mevcuttur. Laparoskopik cerrahi sırasında açık ameliyatlarda görülebilecek tüm komplikasyonlar görülebilmektedir. Ancak uygun önlemler alındığında, tecrübeli ekiplerde bu tür komplikasyonların görülme sıklığı son derece nadirdir.

Kaynak Dr. Furkan Kayabaşoğlu'nun 2011 tarihli laparoskopi kitabı
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Histeroskopi ve Laparoskopi: Tanım, Avantajları, Riskleri ve Uygulamalar" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Op.Dr.Furkan KAYABAŞOĞLU'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Op.Dr.Furkan KAYABAŞOĞLU'nun izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Furkan KAYABAŞOĞLU Fotoğraf
Op.Dr.Furkan KAYABAŞOĞLU
İstanbul
Doktor "Kadın Hastalıkları ve Doğum - Jinekoloji"
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi2 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Op.Dr.Furkan KAYABAŞOĞLU'nun Makaleleri
► Estetik Uygulamalar Op.Dr.Eser AYDOĞDU
► Genital Estetikte Lazer Uygulamalar Op.Dr.Mustafa N. ALİHANOĞLU
► Jinekolojide Laparoskopi Dr.Sezgin SÖNMEZ
► Jinekolojide Laparoskopi Dr.Hasan YILDIZ
► Kürtajın Riskleri Nelerdir Op.Dr.Kutlugül YÜKSEL
► Labioplasti Ameliyatının Riskleri Op.Dr.Kutlugül YÜKSEL
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,826 uzman makalesi arasında 'Histeroskopi ve Laparoskopi: Tanım, Avantajları, Riskleri ve Uygulamalar' başlığıyla benzeşen toplam 32 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


17:41
Top