2007'den Bugüne 75,879 Tavsiye, 24,837 Uzman ve 17,061 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Eğitim - Seminer - Konuşma
■ Uzmanlık alanınızda çeşitli platformlarda konuşma yapıyor ya da eğitim mi veriyorsunuz?

■ İlgi duyduğunuz konu ile ilgili konuşmacı ya da eğitmen arayışında mısınız?

■ O zaman Makronot Ailesi’ne hoş geldiniz!..
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Akciğer Kanseri ve Cerrahi Tedavi Yöntemleri
MAKALE #9458 © Yazan Doç.Op.Dr.Kenan Can CEYLAN | Yayın Ağustos 2012 | 3,014 Okuyucu
Akciğer kanseri nedir ?

Akciğerde genellikle kanserojen olarak bilinen etkenler nedeniyle akciğer dokusunun değişime uğraması, kötü huylu hücrelerin çoğalmasıyla yaşamı tehdit eden ve kanser olarak bilinen dokuların oluşmasıdır. Kanserli doku giderek çoğalır, genellikle göğüs boşluğu içinde veya akciğer dışına yayılırak insan hayatını tehlikeye sokar.


Akciğer kanserinde tedavi imkanları çok sınırlı ve bundan dolayı da teşhisten sonraki hayat beklentisi günümüzde bile 5 yılı çok zor geçmektedir.


Akciğer kanseri hangi cinsiyette sıktır ?

Erkeklerde en sık görülen kanser türü iken son yıllarda kadınlarda da sigara tüketimindeki artışa paralel sıklığı giderek artmaktadır. Sigara içmek erkeklerde riski yaklaşık 25 kat arttırır iken bu risk kadınlarda 75 kat olmaktadır.


Akciğer kanserinin görülme sıklığı nedir?

Kanser türleri içinde erkeklerde en sık, kadınlarda ise meme kanserinden sonra ikinci sıklıkta görülmektedir. Tüm dünyada en çok öldüren kanser türüdür. Her yıl yeni saptanan hastalarla birlikte akciğer kanseri sayısı hızla artmakta ve bu artış da en fazla gelişmekte olan ülkelerde olmaktadır. Artış hızı özellikle kadınlarda daha belirgindir.

Ülkemizde ise en sık görülen kanser türü olup en fazla erkeklerde ortaya çıkmaktadır. Sağlık bakanlığı verilerine göre her yıl yaklaşık 25.000 yeni akciğer kanseri hastası saptanmakta ve bu sayının yaklaşık 40.000’e kadar çıkabileceği de tahmin edilmektedir.

Akciğer kanserinin nedenleri nelerdir?


Başlıca nedeni sigaradır. Tüm akciğer kanserlerinin yaklaşık %90’ı tek başına sigaraya bağlıdır. Kişinin sigara içme süresi, içilen sigara miktarı, sigaraya başlama yaşı ve sigaranın tipine göre değişiklik göstermektedir.


Akciğer kanserinin ikinci önemli risk faktörü ise pasif içicilik olarak bilinen çevresel sigara maruziyeti veya dumanaltı olmaktır.

Ailesinde akciğer kanseri olan kişilerde risk artmaktadır. Ailesinde akciğer kanseri olan ve hiç sigara içmemiş bir kadında risk yaklaşık 3 kat artmış iken; ailesinde akciğer kanseri olan ve sigara içen bir kadında risk 30 kat artmaktadır.

Asbestos denen tozlarla uğraşan işlerde çalışanlarda, çeşitli kimyasal maddelerle çalışılan iş kollarında çalışanlarda, daha önce akciğerden hastalık geçiren ve akciğerde nedbe dokusu gelişen kişilerde özellikle sigara kullanılması ile beraber akciğer kanseri riski artmaktadır.

Ayrıca motorlu taşıtlara, fabrika bacalarına bağlı hava kirliliklerinin, evlerde uygun olmayan şekilde odun-kömür yakarak ısınmanın kanser yapıcı maddelerin oluşmasına neden olduğu gösterilmiştir. Hava kirliliğinin akciğer kanseri riskini arttırabileceği düşünülmektedir ancak riskin derecesi belirlenememiştir.

Akciğer kanserinden korunmak mümkün mü?

Korunmanın en etkili yolu sigarayı bırakmaktır.
Ayrıca endüstride kullanılan bazı metal ve kimyasal maddelere karşı tedbirler almak, hava kirliliği ile mücadele, radyasyon maruziyetinden kaçınma korunma önlemleri olarak sayılabilir.

Akciğer kanserinde belirtiler nelerdir?

Hiçbir belirti vermeyen (semptomsuz-asemptomatik) dediğimiz durumdan hastalığın bulunduğu yere göre belirti veren (semptomatik) duruma kadar değişkenlik göstermektedir. En sık görülen ve bunlar olduğunda bir an önce doktora gitmeniz gereken belirtiler şunlardır:

Geçmeyen öksürük veya göğüs ağrısı, solunum sırasında hırıltı, hışıltı sesleri duyma, nefes darlığı, öksürükle ağızdan kan gelmesi veya kanlı balgam çıkarmak, ses kısıklığı veya boyunda ve yüzde şişlikler ortaya çıkması, kanser dokusunun göğüs içinde büyümesi sonucunda önemli organlara yaptığı basıya bağlı yutma güçlüğü, kalp yetmezliği gibi bulgular, en fazla yayıldığı beyin, karaciğer, kemik, böbrek üstü bezlerine göre belirtiler ile kanser hücreleri yayılmadığı halde vücutta yol açtığı birçok metabolik ve hormonal dengesizliğe bağlı semptomlar görülebilmektedir.

Akciğer kanseri teşhisi nasıl konulur?


Doktorunuz bu hastalıktan kuşkulandığında birtakım tetkik, tahlil ve filmler isteyerek değerlendirecek ve teşhiş koyabilmek için akciğerden örnek almak isteyecektir. Örnek alma işlemi kimi hastada bronkoskopi denilen ve genellikle lokal anestezi altında ince yumuşak kıvrılabilen bir aletle soluk borusundan girilerek bronşlarınızın içinden olabileceği gibi bronkoskopinin ulaşması zor olan akciğer kısımlarında görüntüleme yöntemleri eşliğinde göğüs kafesinin dışından iğne ile de olabilmektedir.

Akciğer kanserinin hücre tipine göre kaç türü vardır ?


Hücrelerin mikroskop altındaki görüntülerine dayanarak başlıca iki tip akciğer kanseri vardır: Küçük hücreli akciğer kanseri (small cell) ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri (non-small cell) olmak üzere 2 temel grupta ele alınır. Küçük hücreli ve küçük hücreli dışı akciğer kanserinin seyri ve tedavi yaklaşımı bazı farklılıklar gösterir.

Akciğer kanserinin tedavisinde neler yapılır?


Akciğer kanseri tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Yani akciğer kanserli bir hastanın tedavisi ve takibi Göğüs Hastalıkları, Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi ve Göğüs Cerrahisi uzmanlarının işbirliği ile kararlaştırılmalı ve yapılmalıdır.

Akciğer kanserli hastalarda üç çeşit tedavi seçeneği vardır. Cerrahi, kemoterapi (ilaç) ve radyasyon (ışın) tedavisi. Hastalıktan kurtulmak ve uygun tedavi yönteminin seçimi, kanserin bulunduğu evreye göre (sadece akciğerde mi yoksa başka bir yere yayılmış mı?) ve hastanın genel sağlık durumuna bağlıdır.

Küçük hücreli akciğer kanserli hastalar genellikle kemoterapi ve radyoterapi ile tedavi edilirken çok az ve seçilmiş hasta grubunda cerrahi uygulanabilmektedir.
Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde ise erken evre olarak isimlendirilen evre 1 ve evre 2 hastalıkta cerrahi tedavi en etkili tedavi yöntemidir. İleri evreler olarak bilinen evre 3 ve evre 4 hastalıkta kemoterapi ve radyoterapi uygulanırken özellikle evre 3 hastalıkta ve çok az evre 4 hastalıkta seçilmiş uygun hastalarda cerrahi ile beraber kemoterapi ve/veya radyoterapi de kullanılabilmektedir.

Akciğer kanserli hastanın durumunu etkileyen faktörler nelerdir ?


Hastanın genel durumu, tümörün hangi evrede olduğu ve hücre yapısı, hastanın yaşı ve cinsiyeti, cerrahi ile çıkarılan alanın genişliği, cerrahi girişim sonrasında mikroskopik tümör artıklarının varlığı ya da yokluğu, bağışıklık sisteminin durumu, ilaç tedavisine verilen yanıt etkilidir.

Akciğer kanserinde ameliyat sonrası kanser yayılır mı?

Toplumumuzda çok yaygın ve yanlış bir kanıdır. Günümüzde cerrahi tedavi kararları onkoloji konseylerinde alınmakta ve belirli standartlar oluşturulmuş durumdadır. Özellikle erken aşama kanserde en etkili tedavi yöntemi cerrahidir.

Akciğer kanserinde cerrahinin başarısı nedir?

Erken evre yakalanmış akciğer kanserlerinde cerrahi ile hastalıktan tamamen kurtulma şansı %70-80 civarındadır. İleri evre hastalıkta bu şans giderek azalmaktadır.

Akciğer kanserinde cerrahi tedavi yöntemleri nelerdir?

Kanserin aşamasına göre ameliyatın şekli de değişmektedir. Akciğerden küçük bir doku çıkarılabileceği gibi tüm akciğerin çıkarılması da uygulanabilir. Hastalara genellikle kanser cerrahisinin gereklerine uygun olarak açık yöntemle veya endoskopik kapalı yöntemle anatomik rezeksiyon uygulanması tercih edilir. Anatomik rezeksiyonlar akciğerin lob denilen bölümünün bir parçasının çıkartıldığı segmentektomiden, lobektomiye ve iki akciğerin bir tanesinin tamamının alındığı pnömonektomiye kadar uygulanabilir. Kanser ameliyatlarında anatomik rezeksiyon yapılırken kanser hücrelerinin yayılabilecekleri göğüs boşluğu içindeki lenf bezleri de çıkartılır.

Akciğer kanserinde modern cerrahi yöntemleri nelerdir?

Dünyanın birçok merkezinde akciğer kanserli hastalara endoskopik yöntemle ameliyat yapılmaktadır. Açık ameliyat yönteminde yapılan işlemlerin kapalı teknikle uygulanabilmesidir. Bu yöntem göğüs boşluğuna üç ile dört adet küçük delik açılarak özel kamera ve aletler yardımıyla yapılan endoskopik (video yardımlı torakoskopi) kapalı ameliyat tekniğidir.

Akciğer kanserinde endoskopik ameliyatın avantajları nelerdir?

Açık ameliyatlarda sıkça görülen ağrı şikayeti endoskopik yöntemde küçük üç-dört delikten ameliyat yapıldığı için çok az görülmektedir. Ayrıca endoskopik yöntemde solunum sıkıntısı ve yoğun bakım ihtiyacı daha az oluyor. Açık ameliyatlarda ortalama hastanede yatış süresi 7-10 gün ve hastaların normal yaşamlarına dönme süresi 1-1.5 ay iken endoskopik yöntem sonrası 3-4 gün hastanede yatan hastalar normal yaşamlarına ve işlerine çok daha erken dönebilmektedir. Ayrıca bu hastalar ameliyat sonrası uygulanacak kemoterapi, radyoterapi gibi tedavileri daha rahat tolere edebiliyorlar. Böylece hastanın yaşam kalitesi artıyor. Ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi uygun, tecrübeli bir ekip ile yapılırsa cerrahi işlemin riski çok düşüktür. Dezavantajı ise bu yöntemin ameliyat maliyetinin daha fazla olmasıdır. Ülkemizde sayılı büyük merkezde uygulanan bu yöntem kliniğimizde uygun olan tüm hastalara yapılabilmektedir.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Akciğer Kanseri ve Cerrahi Tedavi Yöntemleri" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Doç.Op.Dr.Kenan Can CEYLAN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Doç.Op.Dr.Kenan Can CEYLAN'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Google Plus'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Kenan Can CEYLAN Fotoğraf
Doç.Op.Dr.Kenan Can CEYLAN
İzmir
Doktor "Göğüs Cerrahisi"
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi2 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Eğitim - Seminer - Konuşma
■ Uzmanlık alanınızda çeşitli platformlarda konuşma yapıyor ya da eğitim mi veriyorsunuz?

■ İlgi duyduğunuz konu ile ilgili konuşmacı ya da eğitmen arayışında mısınız?

■ O zaman Makronot Ailesi’ne hoş geldiniz!..
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Doç.Op.Dr.Kenan Can CEYLAN'ın Makaleleri
► Akciğer Kanseri Hakkında Bilmeniz Gerekenler Prof.Dr.Nazım Serdar TURHAL
► Kolon Kanseri (Kalın Bağırsak Kanseri) : Tanı, Belirtiler ve Tedavi ÇOK OKUNUYOR Prof.Dr.Nazım Serdar TURHAL
► Akciğer Nakli (Akciğer Transplantasyonu) Yrd.Doç.Op.Dr. Erkan YILDIRIM
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 17,061 uzman makalesi arasında 'Akciğer Kanseri ve Cerrahi Tedavi Yöntemleri' başlığıyla benzeşen toplam 41 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


10:46
Top