2007'den Bugüne 91,792 Tavsiye, 28,132 Uzman ve 19,906 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Şaşılık
Şaşılık Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Şaşılık Kavramı ile İlgili 13 Makale
► Şaşılık (Strabismus) Dr.Şeyda ATABAY YILDIZ, Göz Doktoru
Şaşılık (Strabismus) Şaşılık; gözlerin bakış pozisyonunun bir doğrultuda olmayıp, her iki görsel ekseninin farklı yönlere doğru kaymış olması ve tek bir noktada çakışamıyor olması halidir. Sık görülür, yaklaşık çocukların %4′ünü etkiler ancak erişkinlerde de gelişebilir. Gözde kayma olduğunda ise iki gözden gelen görüntü beyinde iki farklı görüntü ortaya çıkacağından, beyin kayan gözden gelen görüntüyü baskılayacaktır bu da derinlik hissinde ve her iki gözle sağlanan görüşte azalmaya sebep olacaktır. Erişkinlerde ise kayan gözden gelen görüntünün baskılanması artık yapılamadığından çift görme şikayeti ortaya çıkar. Hayatın ilk 6 ayı içinde ortaya çıkan şaşılıklara ’’infantil ... »»»
► Bebeklerde Şaşılık Dr.Süleyman Mesut KARAATLI, Göz Doktoru
Bunlardan en sık görüleni infantil ezotropya (İnfantil ET) diye bilinen içe kayma şaşılığıdır. Hayatın ilk 6 ayında ortaya çıkar. Normalde doğumdan itibaren özellikle egzodeviasyon sıktır ve bu durum çok nadiren sebat eder. Ezodeviasyon ise normal koşullarda daha az görülür ve 2 aydan daha uzun sürmesi sebat edeceğinin kuvvetli bir göstergesidir. Refraktif kusurların da (akomodatif infantil ET olarak adlandırılır) eşlik edebildiği multifaktöryel etyolojiye sahiptir. PEDIG (Pediatric Eye Disease Investigator Group) tarafından yapılan son çalışmada (CEOS: The clinical spectrum of early-onset esotropia) erken yaşta görülen bu kaymaların yalnızca %50’ sinin 40 prizm dioptri (pd) ve üzeri oldu... »»»
► Çocuklarda Göz Muayenesi ve Şaşılık Dr.Süleyman Mesut KARAATLI, Göz Doktoru
Çocuklarda Göz Muayenesi Ne Zaman Yapılmalıdır? Tüm çocukların doğumdan sonra ilk 6 ay içinde herhangi bir sorun olmasa da mutlaka bir göz doktoru tarafından muayene edilmiş olması gerekmektedir. Böylece şaşılık başta olmak üzere, her türlü kırma kusurları, doğumsal katarakt ve kornea bozuklukları, retina ve göz siniri hastalıkları erken tespit edilebilir. Şaşılık nedir? Şaşılık, gözlerin aynı yöne bakamaması yani paralelliğini kaybetmesi durumudur. Halk arasında “şehla göz” veya “gözde kayma” bazen de “gözde akma” olarak da ifade edilmektedir. Çocuklarda en çok görülen göz bozuklukları, düzeltilmemiş hipermetropi, miyopi ve astigmat gibi kırma kusurları ve şaşılıktır. Ne sıklıkla görül... »»»
► Çocuklarda Diğer İçe Şaşılık Türleri Dr.Süleyman Mesut KARAATLI, Göz Doktoru
Kazanılmış Ezodeviasyonlar Bu tip kaymalar acil olarak değerlendirilmelidir. Füzyonel diverjansın yetersiz olduğu hastalarda ortaya çıkar. Füzyonel diverjans amplitüdü bir anlamda ezodeviasyonu kontrol eden mekanizmadır. Uzağa bakışta 6 pd, yakında ise 16 pd’ ye kadar olan içe kaymayı engeller. Bu miktar aşıldığında ise manifest kayma ortaya çıkar. Akomodatif Ezodeviasyonlar En sık görülen kazanılmış ezodeviasyon şeklidir. Başlangıcı intermitandır fakat 2 yaşından itibaren füzyon mekanizmasının kırılması ile manifest hale gelir. Çoğunlukla refraktiftir (refraktif akomodatif ET) ve +2.00 dioptri ve üzeri hipermetropi ile giden ve akomodasyona bağlı aşırı konverjans sonucu gelişir. Tam tash... »»»
► Şaşılık: Tanımı, Sebepleri, Tipleri ve Tedavisi Dr.İlker YALÇIN, Göz Doktoru
ŞAŞILIK Şaşılık Nedir? Şaşılık iki gözün aynı anda aynı yöne bakamaması ve aynı cisme odaklanamamasıdır. Gözlerden birisi karşıya bakarken diğer gözün içe dışa yukarı ya da aşağı kayması şeklinde ortaya çıkar. Göz hareketlerini kontrol eden 6 adet kas bulunmaktadır. Bu kasların fonksiyonlarındaki herhangi bir bozukluk şaşılıkla sonuçlanabilir.Çocukların doğuştan itibaren rutin şekilde göz muayenelerinden geçirilmesi oldukça önemlidir. Böylece şaşılık sebebi olabilen pek çok göz patolojisi erken safhada tesbit edilip tedavi edilebilir. Şaşılığın Sebepleri nelerdir? Şaşılığa neden olabilen pek çok neden bulunmaktadır . Genetik faktörler bunların en önemlisi kabul edilir. Hiperm... »»»
► Dördüncü (Troklear) Sinir Felci Dr.Süleyman Mesut KARAATLI, Göz Doktoru
► Duane Sendromu Dr.Süleyman Mesut KARAATLI, Göz Doktoru
► Orbita ve Gözdışı Kas Anatomisi Dr.Süleyman Mesut KARAATLI, Göz Doktoru
► Dışa Kayma Şaşılığı (Egzodeviasyonlar) Dr.Süleyman Mesut KARAATLI, Göz Doktoru
► Diğer Tip İçe Kayma Şaşılıkları Dr.Süleyman Mesut KARAATLI, Göz Doktoru
► Göz Tembelliği (Ambliyopi) Dr.Süleyman Mesut KARAATLI, Göz Doktoru
► Bebek ve Çocuklar Göz Muayenesi ve Göz Sağlığı Dr.Serkan DAĞDELEN, Göz Doktoru
► Guatr Hastalığı ve Göz Prof.Dr.Ümit BEDEN, Göz Doktoru
Şaşılık Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Prof.Op.Dr. E.Cumhur ŞENER, Ankara , Göz Doktoru
Op.Dr.Mücahit EMRE, Aksaray , Göz Doktoru
Op.Dr.Timuçin YILDIRIM, Ankara , Göz Doktoru
Doç.Dr.Sinan EMRE, İzmir , Göz Doktoru
Op.Dr.İlker YALÇIN, İstanbul , Göz Doktoru
Op.Dr.Füsun UZUNOĞLU, İstanbul , Göz Doktoru
Prof.Dr.Nurullah ÇAĞIL, Ankara , Göz Doktoru
Doç.Dr.Emrullah TAŞINDI, İstanbul , Göz Doktoru
Op.Dr.Murat BOZKIR, Adana , Göz Doktoru
Dr.Mehmet Tahir ŞAM, Antalya , Göz Doktoru
Prof.Dr.Sılay CANTÜRK UĞURBAŞ, Zonguldak , Göz Doktoru
Op.Dr.Mustafa Alper ÇERÇİ, İzmir , Göz Doktoru
Dr.Şeyda ATABAY YILDIZ, İzmir , Göz Doktoru
Dr.Ertan SUNAY, İstanbul , Göz Doktoru
Op.Dr.Serkan DAĞDELEN, KKTC (Kıbrıs) , Göz Doktoru
Op.Dr.Aysun KILIÇ, Kocaeli , Göz Doktoru
Prof.Dr.Berati HASANREİSOĞLU, Ankara , Göz Doktoru
Op.Dr.Özer KAVALCIOĞLU, İstanbul , Göz Doktoru
Op.Dr.Şükran EVREN KAPLAN, İstanbul , Göz Doktoru
Op.Dr.Süleyman Mesut KARAATLI, İstanbul , Göz Doktoru
Prof.Op.Dr. Ümit BEDEN, İstanbul , Göz Doktoru
Prof.Op.Dr. Yüksel TOTAN, Ankara , Göz Doktoru
Op.Dr.Kutsal TOPÇU, İstanbul , Göz Doktoru
Prof.Dr.Mahmut KAŞKALOĞLU, İzmir , Göz Doktoru
Dr.Ahmet GİRGİN, İstanbul , Göz Doktoru
Prof.Op.Dr. Ayşe Ayça SARI, İçel (Mersin) , Göz Doktoru
Doç.Op.Dr.Selim GENÇ, İstanbul , Göz Doktoru
Dr.Akın AKYURT, İstanbul , Göz Doktoru
şaşılık KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların şaşılık KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
strabismus, çocukta şaşılık, ambliyopi, göz tembelliği, şaşılık muayenesi, şaşılıkta ameliyat, şaşılıkta tedavi, gözde kayma, plusoptix, şaşılık tedavisi, şaşılık nedir, bebeklerde şaşılık, bebekte şaşılık, yeni doğanda şaşılık, çocuklarda şaşılık, çocuk göz muayenesi, şaşılık ameliyatı, içe kayma, şaşı, şaşılığın sebepleri, şaşılık tipleri, şaşılığın tedavisi, gözde şaşılık, göz kayması, edinsel şaşılık, doğuştan şaşılık, konjenital şaşılık, içe şaşılık, dışa şaşılık, yukarı şaşılık, aşağı şaşılık, ezotropya, exotropya, hiper tropya, hipotropya, tropya, yalancı kayma, troklear, troklear siniri, troklear siniri felci, troklear sinir felci, dördüncü sinir felci, duane, duane retraksiyon sendromu, duane sendromu, duane sendromu nedir, göz anatomisi, orbita, dışa kayma şaşılığı, tembel göz, gözde tembellik, göz tembelliği nedir, bebek göz muayenesi, bebekte göz tembelliği, çocukta göz tembelliği, çocukta göz muayenesi, guatr, graves, oftalmopati, tiroid, tiroit, guatr hastalığı, göz sağlığı, göz kapağı tutulumu, gözlerin öne doğru çıkması, proptozisi, çıkık göz


21:21
Top