2007'den Bugüne 90,337 Tavsiye, 27,806 Uzman ve 19,737 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Orbita
Orbita Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Orbita Kavramı ile İlgili 2 Makale
► Orbita ve Gözdışı Kas Anatomisi Dr.Süleyman Mesut KARAATLI, Göz Doktoru
Orbita Anatomisi Bu bölümde, şaşılık cerrahisi açısından genel olarak bilinmesi gereken orbital yapılardan bahsedilecektir. Orbita, tabanı önde olan dört kenarlı bir prizmadır. Her iki orbitanın dış duvarları birbirlerine dik olmalarına rağmen iç duvarları paraleldir. Etmoid, frontal, lakrimal, maksiller, palatin, sfenoid ve zigomatik kemikler orbitayı oluşturan yedi adet kemik yapıdır. Orbital rim, orbitanın önündeki açıklıktır; horizontal eksende 40-45 mm, vertikal eksende 30-35 mm’ dir. Geriye doğru orbita tavanı, dış ve iç duvarlar ve orbita tabanı izlenir. En geride, prizmanın tepesindeki bölüm orbital apekstir. Troklear fossa, orbital rimin nazalinin birkaç milimetre gerisinde fro... »»»
► Orbita İmplant Açılımında Cerrahi Yaklaşım Dr.Savaş ÖZAY, Göz Doktoru
AMAÇ: Eviserasyon ve enükleasyon sonrası gelişen implant açılımının cerrahi tedavisini tartışmak. GEREÇ VE YÖNTEM : 2003-2005 tarihleri arasında implant açılımı ile oküloplasti polikliniğimize başvuran 5 hasta çalışma kapsamına alındı.Üç olgu eviserasyon, 2 olgu enükleasyon cerrahisi geçirmişti. BULGULAR: Hastaların 4'ü erkek,1'i kadın olup yaş ortalamaları 47 (28-71 yıl) idi. Dört olguda poröz, 1 olguda akrilik implant mevcuttu. Olgulardan üçünde ameliyat sonrası ilk 2 ayda, birinde 4., diğerinde ise 8. yılda açılım tesbit edilmişti. Açılma ve revizyon arasındaki süre ortalama 10 ay(1-24 ay) idi. Bir olguda implant çıkarıldı ve hastanın isteği üzerine başka implant takılmadan tenon ... »»»
Orbita Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Prof.Op.Dr. Şafak KARSLIOĞLU, İstanbul , Göz Doktoru
Op.Dr.Savaş ÖZAY, İstanbul , Göz Doktoru
Op.Dr.Süleyman Mesut KARAATLI, İstanbul , Göz Doktoru
Prof.Op.Dr. Ümit BEDEN, İstanbul , Göz Doktoru
orbita KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların orbita KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


12:56
Top