2007'den Bugüne 87,633 Tavsiye, 27,131 Uzman ve 19,373 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Aidiyet
Aidiyet Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Aidiyet Kavramı ile İlgili 4 Makale
► Aidiyet İhtiyacı Psk.Dnş.Esmanur BOLAT
Yalnızlık çoğu insan için zordur. Fiziksel yalnızlık kadar anlaşılamamak, değer görmemek, dışlanmak da oldukça örseleyicidir. Yalnızlıktan kurtulmak kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. İnsanlar, hayatta kendilerine özgü yer edinmeye ve yaşam doyumu elde etmeye çalışır (Gençtan, 2016). Başkalarınca kabul edilmek, bir gruba dâhil olmak ve bu bağları devam ettirmek, sosyal bir varlık olan insanların temel gereksinimlerindendir (Baumeister ve Leary, 1995). İnsan davranışının temelinde başkaları ile ilişki kurmak ve bu ilişkileri sürdürmek yer almaktadır (Pickett, Gardner ve Knowles, 2004). Evrimsel açıdan aidiyet içgüdüsü, insanın hayatta kalmasının ve kültürünün merkezindedir. Bireylerin diğe... »»»
► Evlilik ve Aidiyet Psk.Nur GEZEK
EVLİLİK VE AİDİYET Genel olarak bizim kültürümüzde “aile olmak” bir bütünün parçası olmak, bütünlemek ve tamamlamak anlamına gelmektedir. Bu noktada yanlış olan nedir diye akıllara bir soru gelebilir. Aidiyet ve bir bütüne entegre olmaya çalışmak çoğunlukla çiftlerden birinde ya da her ikisinde birden evliliğini dilediği gibi yaşayamama, baskı altında hissetme, ortak kararlar alamama ve etki altında kalma gibi kaygı verici hislerin yaşanmasına neden olan ciddi bir stres faktörüdür. Batı toplumlarında daha çok bireysellik ön plandayken bizim gibi toplumlarda aidiyet duygusunun ön planda olması söz konusudur. Ait olmak bireyin önemli ihtiyaçlarından bir tanesidir. Fakat aidiyete yönel... »»»
► Takım Tutmak ve Aidiyet Psk.Cüneyt KAYA
1-Takım tutmanın bir ihtiyaç veya zorunluluk haline getirilmesi: Aidiyet kavramı insanın doğasında var olan bir olgudur.Kişi aidiyet duygusu ile kendini gerçekleştirme sürecini tamamlayacaktır.Birey takım tutarak tuttuğu takımın ünü,gücü,zihinlerindeki algısı,başarıları,renkleri,sloganları,marşı...vb. gibi kavramlarla ait olma ve kendini gerçekleştirme sürecini o takım gölgesinde tamamlar.Grup dinamiği,sosyal yapıdaki benzerliklerin birlikte hareket etmesini öngörür.Ya içine al kendine benzet ya yoket prensibi gereği mevcut taraftar grubu henüz aidiyet ihtiyacı duymamış ve bu konuda gereksinim hissetmeyen bireyi ister istemez sınıflandırıp takım tutma konusunda zorlayacaktır.Kişi ve kurumla... »»»
İnsanoğlu var olduğundan beri, bazı istisnalar hariç, çocuk sahibi olmak istemiştir. İnsan neslinin devamını başka türlü sağlayamaz çünkü. Çocuk da, varlığıyla, hatta hayaliyle bile, bir neş'e, mutluluk kaynağı olarak görülmektedir, özellikle de doğmadan önce. İnsanlar zaman zaman şikayet etseler de, çocukları onların canlarının parçası, kayıtsız-şartsız sevdikleri, kırsa da üzse de vazgeçemedikleri varlıklarıdır. Bütün sevgilerini, ilgilerini, zamanlarını ve maddi imkanlarını ona verir, gelecek planlarını ona göre yapar, hatta kendi ihtiyaçlarından önce, onun ihtiyacını karşılarlar ki, bunu çocuk talep etmese de! Konumuzu çok güzel özetleyen ve çok yaygın bir anne-baba serzenişimiz de vardı... »»»
Aidiyet Kavramı ile İlgili Uzmanlar
aidiyet KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların aidiyet KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
İlgili Kavramlar


04:45
Top