2007'den Bugüne 90,681 Tavsiye, 27,883 Uzman ve 19,777 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Demokratik Tutum
Demokratik Tutum Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Demokratik Tutum Kavramı ile İlgili 9 Makale
Anne Baba Tutumlarının Birey Üzerindeki Etkileri İnsanın hikayesini oluşturan en önemli faktör, hiç şüphesiz bakım verenle kurduğu ilişkinin kalitesidir. Kimlik ve kişilik inşası, arkadaşlıkları, ileride kuracağı aile, seçeceği meslek ve daha pek çok tercih için kişi, anne babasının onu yetiştirme şeklinden bir şekilde etkilenmektedir. Bu yazıda, anne baba tutumları, demokratik, aşırı koruyucu ve müdahale edici, aşırı otoriter ve baskıcı, aşırı serbest ve hoşgörülü, ilgisiz ve kayıtsız, dengesiz ve kararsız tutumlar olmak üzere tasnif edilmiş ve bu tutumların kişinin kendisi ve hayatı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Demokratik Tutumun Birey Üzerindeki Etkileri Demokratik ailelerde yeti... »»»
► Anne Baba Tutumları Psk.Damla DOĞRU GÜLÇİÇEK
Tutum; bireyin bir durum, nesne veya kişi ile ilişki kurma, davranışa geçme anında ve öncesinde ortaya koyduğu duruş, aldığı tavır halidir. Bireye atfedilen ve onun bir psikolojik objeye dair duygu, düşünce ve davranışlarını etkileyen bir eğilim olarak tanımlanabilir. İstenen ya da istenmeyen bir olaya, bir görüşe ya da bir insana yönelik tepkide bulunmak için öğrenilmiş bir durumdur. Doğrudan gözlemlenemez fakat bireylerin davranışları göz önünde bulundurularak tutumları konusunda fikir sahibi olunabilir. Tutumlar bireyin sevgi ve nefret duygularını, dolayısıyla davranışlarını etkilemektedir. Aslında tutumlarımız yaklaşma- kaçınma, isteme-istememe gibi anlamlar taşımaktadır. Türk Dil Kur... »»»
“Çocuk” ve “demokrasi” kelimeleri yan yana geldiğinde hemen hepimizin aklına ilk gelen “demokratik ebeveyn tutumu” olur sanırım. Bir kalıp olarak “demokratik ebeveyn tutumu” o kadar zihnimize ve dilimize yerleşmiştir ki sokakta yürürken, parkta ya da restoranda otururken iki ebeveynin sohbetine kulak misafiri olsak kendilerinin çocuklarına karşı ne kadar demokratik ve özgürlükçü olduklarını anlatırken duyabiliriz. Ebeveynler temelde edindikleri özgürlükçü ve eşitlikçi bakış açısını çocukların da edinebilmelerini isterler ve bunun için en ideal yolun, kendi dünya görüşlerinin yansımasını, çekirdek aile sistemi içine doğrudan yerleştirmenin önemli olduğuna inanırlar. Zaten bu yüzdendir “otokr... »»»
► Anne Baba Tutumları Psk.Reyhan UZUN
► Farklı Ebeveyn Tutumları Psk.Melisa KÜÇÜK DEDEOĞLU
Demokratik Tutum Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Reyhan UZUN, İstanbul
demokratik tutum KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların demokratik tutum KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
anne baba tutumu, tutum, koruyucu tutum, otoriter tutum, serbest tutum, anne baba tutum, anne baba tutunlarında sınıflandırma, baskıcı tutum, korumacı tutum, ilgisiz tutum, erken çocuklukta demokrasi, ailede demokrasi, demokrasi eğitimi, çocukta demokrasi, çocuklukta demokrasi, demokrasi değeri, anne baba tutumları, koruyucu anne baba, anne tutumları, annelerin çocuklarda etkileri, izin verici tutum, çocuklara karşı yaklaşım, çocukta psikolojik gelişim, çocukların kişilik gelişimi, gevşek tutum, çocuk merkezli aile, dengesiz tutum, kararsız tutum, duyarsız tutum, tutarsız tutum, ebeveyn tutumları, aşırı hoşgörülü tutum, ailede disiplin, ebeveyn tutumu, problem davranış, baskıcı-otoriter tutum, destekleyici tutum, yetkili tutum, güvenilir tutum, hoşgörülü tutum, aşırı korumacı tutum, ebeveyn tutum ölçeği, disiplin modelleri, çocuk yetiştirme tarzları


10:05
Top