2007'den Bugüne 89,453 Tavsiye, 27,600 Uzman ve 19,641 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Erken Ergenlik
Erken Ergenlik Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Erken Ergenlik Kavramı ile İlgili 5 Makale
Son dönemlerde özellikle okullarda ve psikolojik danışmanlık için kliniklere başvuran ilkokul çağı çocuklarında gözlemlenen ve aileler için kaygı uyandıran, normalin nerede başlayıp nerede sonlanacağının merak edildiği bir konu erken ergenliktir. Ergenliği bir başka deyişle çocukluktan yetişkinliğe geçiş evresini kabaca tarif edersek tüm dünyada 12-20 yaş arası olarak kabul edilen bu dönem, kızlarda 8–13, erkerlerde 10–15 yaşlarında başlar. Bu yaşlardan daha önce başlayan ergenliğe ise erken ergenlik olarak değerlendirmek mümkündür. Ergenlik bilindiği üzere fiziksel gelişimlerin yanı sıra cinsel dürtülerin de uyandığı bir dönem olarak görülür. Freud'un dediğine göre çocuk cinselliğiyl... »»»
ERKEN ERGENLİK Erken ergenlik; kız çocuklarında sekiz yaşın altında başlaması ve fiziksel değişikliklerin olması durumudur. Örneğin; kızlarda meme başlarının olgunlaşması, boyun hızlı uzaması, tüylenmelerin oluşması vb.. Erkeklerde ise; dokuz yaşın altında başlayıp, fiziksel değişimlerin yaşanması durumudur. Erken ergenliği yaşayan bir çocuğa sahip ebeveynin ergenlik özelliklerini iyi bilmesi gerekir. Ergenlik dönemi insan yaşamının en gergin, en buhranlı dönemi olarak adlandırılabilmektedir. Bu yüzden halk arasında "buhran çağı", "ateşli gençlik", " kabına sığmazlık" olarak adlandırılabilmektedir. Ergenlik sürekli bir değişimi ifade eder. Aslında her bir değişim gelişimi, bir üst basa... »»»
► Erken Ergenlik Doç.Dr.Ergun ÇETİNKAYA, Endokrinoloji Uzmanı
Ergenlik döneminde çocuklarda hormonal ve fiziksel bazı değişiklikler olmakta, çocuk giderek doğurgan özelliklere sahip bir yetişkin hale gelmektedir. Bu dönemde oluşan en önemli değişiklikler ikincil cinsel özelliklerin belirginleşmesi, vücut yağ dağılımının değişimi, iskelet gelişiminde hızlanma ve boy uzamasında sıçrama şeklindedir. Genetik ve etnik özellikler, coğrafi koşullar, sosyo-ekonomik durum, beslenme, kişinin sağlık durumu, ergenlik oluşma zamanını önemli ölçüde etkileyen faktörlerdir. Kronik sistemik hastalıklar, ağır beslenme bozukluğu, zorlayıcı ağır fiziksel aktivite ve ruhsal gerilimler ergenlikte gecikmeye neden olabilirler. Normalde kızlarda pubertal değişiklikler me... »»»
► Su, Çay ve Maden Suyunu Plastik Şişeden Değil Cam Şişeden İçiniz Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
Erken Ergenlik Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Doç.Dr.Ergun ÇETİNKAYA, Ankara , Endokrinoloji Uzmanı
Prof.Dr.Metin ÖZATA, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Doç.Dr.Özgür PİRGON, Konya , Endokrinoloji Uzmanı
Dr.Avni KAYA, Diyarbakır , Çocuk Doktoru
Doç.Dr.Erdem DURMAZ, İzmir , Endokrinoloji Uzmanı
erken ergenlik KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların erken ergenlik KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


04:59
Top