2007'den Bugüne 89,453 Tavsiye, 27,600 Uzman ve 19,641 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Gelişim Kuramları
Gelişim Kuramları Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Gelişim Kuramları Kavramı ile İlgili 5 Makale
► Bilişsel Gelişim Psk.Kamil ERTEKİN
BİLİŞSEL GELİŞİM ve MENTAL RETARDASYON Biliş (Cognition) Biliş organizmanın, çevresindeki dünya hakkında bilgi edinme ve bu bilgileri dünyayı anlama, problem çözme doğrultusunda kullanma süreci ya da süreçleridir. Biliş; düşünme, anlama, konuşma, yorumlama, hesaplama, tasarlama, planlama, bellek, algılama ve muhakeme gibi yüksek zihinsel işlevleri içinde barındırır. Bilişsel terimi, bilişle ilgili; algı, akıl yürütme, sezgi ve bellek de dahil olmak üzere düşünme ve bilgi kazanmayla ilgili süreçleri içine alır. Bilişsel Gelişim Bilişsel gelişim, kavramların, düşünme yeteneklerinin, belleğin, akıl yürütmenin ve başka çeşitli iç zihinsel işlevlerin gelişimini tanımlar. İl... »»»
► Gelişim Psikolojisi Psk.E.Ender ÇEKER
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ • Gelişim psikolojisi, biyolojik, psikolojik ve davranışsal yeteneklerin basitten karmaşık sistemlere doğru değişiminin incelenmesi olarak tanımlanır. • Gelişim psikolojisi organizmanın belli bir yaş sırası içinde geçirdiği dönem ya da evrelerin tanımlanıp incelenmesi ile ilgilidir. • Gelişim Psikolojisinin temel ilgi alanı; zamanla organizmanın geçirdiği değişimlerin incelenmesidir. GELİŞİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.BÜYÜME: Bedenin ya da herhangi bir organın "bir durumdan başka bir duruma geçişinde görülen değişiklikler dizisi" anlamına gelir. Örneğin, boyun 50 cm'den 55 cm'ye geçişi bir büyüme belirtisidir. Kalp, ciğer ve diğer iç organların b... »»»
OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA SOSYAL GELİŞİM 1.Sosyal Gelişimin Tanımı ve Önemi İnsan sosyal bir varlıktır.Kültürel koşullar içinde sosyal ilişkiler,gerek toplumun gerekse bireyin yaşamını etkiler.Bu nedenle,bireyin tüm yaşamı çevresine uyum sağlama çabası içinde geçer(Yavuzer,1994,s.49) Sosyal gelişimin başlangıcı bebekliğin ilk günlerine kadar gitmektedir.Bir bebeğin annesine olan bağımlılığı onun sosyal ilişkilerinin başlangıcıdır. Anne bebeğine sevgi göstererek,dokunarak olumlu bir sosyal gelişimin tohumlarını atmaktadır.Bebeğin anneye olan bağımlılığı,kendi ihtiyaçlarını karşıladığı ölçüde bağlılığa dönüşmektedir. Çocuk yürümeye ve konuşmaya başladığında sosyal çevresi genişleme... »»»
Gelişim Kuramları Kavramı ile İlgili Uzmanlar
gelişim kuramları KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların gelişim kuramları KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
bilişsel gelişim, çocuklarda bilişsel gelişim, ergenlik, mental retardasyon, gelişim, gelişim psikolojisi, gelişimin psikolojisi, psikososyal gelişim kuramı, gelişim kuramı, erik erikson, psiko-sosyal gelişim kuramı, gelişim dönemleri, çocukta gelişim dönemleri, insanda gelişim dönemleri, çocuklarda sosyal gelişim, çocuklarda gelişim, çocukta gelişim, çocukta sosyallik, sosyal gelişim, okul öncesinde gelişim, sosyal gelişim nedir, sosyal gelişim kuramları, psikoseksüel gelişim kuramı, sosyal öğrenme kuramları, kişilik, kişilik gelişim dönemleri, kişilik gelişim kuramları, sullivan, harry stack sullivan kuramı, kişiliğin işleyiş biçimi, kişilik kuramları, rehberlik, rehberlik türleri, rehberlik çeşitleri, mesleki rehberlik, mesleki gelişim kuramları, kişisel rehberlik, sosyal rehberlik, eğitsel rehberlik


05:44
Top