2007'den Bugüne 89,675 Tavsiye, 27,648 Uzman ve 19,669 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Ruhsağlığı
Ruhsağlığı Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Ruhsağlığı Kavramı ile İlgili 4 Makale
1. Ülkemizde Mevcut Ruhsağlığı Uygulamaları Nasıl? Cinnet, cinayet, boşanma, bunalım, intihar, uyuşturucu kullanımı ve dahası… Her gün basına yansıyan, adeta bir çığ gibi büyüyen ve bireysel, ailevi ve toplumsal nitelik arz eden hangi sorun vardır ki insan psikolojisiyle direkt yahut dolaylı olarak bir ilgisi bulunmasın. Ancak sözü edilen bu olumsuz gelişmelere rağmen insanın en az yüzde ellisini oluşturan (çünkü insan sadece biyolojik değil, aynı zamanda psikososyal bir canlıdır) bir alana, insan psikolojisi konusuna gereken önem bir türlü verilmiş değil. Dünya Sağlık Örgütü WHO sağlığı, “Zihnen, ruhen ve bedenen tam bir iyilik hali” diye tarif ettiği halde ülkemiz sağlık politikaları ... »»»
RUHSAĞLIĞI PROJESİ: MEVCUT TAŞLARI YERLİ YERİNE KOYMAK ÇOK MU ZOR Birkaç yıl önce Türkiye Psikiyatri Derneğinin hazırladığı ruh sağlığı raporunu okumuştum. Yapılan bir yığın izahlardan sonra nihai olarak şu iki çözüme varılmıştı: Psikiyatristlerin özlük hakları iyileştirilmeli, Psikologların çalıştıkları kurumlar çeşitlendirilmeli. İntiharlar, madde kullanımı, boşanmalar, gençlerde sağlıksız kişilik özelliklerinin yaygınlaşması türünden tamamen psikoloji ile ilgili sosyal sorunlarda patlama yaşanıyor. Bu ve benzeri sorunlar adeta almış başını gitmiş. Mesela hastanelerde ruhsal yardım hizmeti hala bir doku veya organ hastalığı mantığıyla ve ilaç ver yolla işleyişiyle yapılıyor... »»»
Son günlerde insanoğlunu küresel olarak sarsan savaş, açlık, ekonomik kriz, çevre kirliliği gibi meseleleri sollayıp gündem listesinde birinci sıraya oturan covid-19 herkesin uyum sağlamaya çalıştığı beklenmedik yeni bir zorlayıcı durum ortaya çıkardı. Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak açıkladığı, birçok kıtada onlarca ülkeye yayılan salgın fiziksel, sosyal ve ekonomik zorluklarından dolayı ruhsal olarak da ciddi sorunlara yol açmaktadır. Sosyal eşitsizlikten dolayı bulaşma riskinin daha yüksek ya da tedaviye erişimin daha zor olduğu gruplar gündeme gelse de toplumda her kesimden insanı önemli ölçüde etkileyen böyle bir durum karşısında ruh sağlığımıza odaklanmayı ihmal etmemeliyiz. Öyl... »»»
Ruhsağlığı Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.Tuncay BARUT, İstanbul , Psikiyatrist
Durul MERT, Sakarya
ruhsağlığı KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların ruhsağlığı KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


20:32
Top