2007'den Bugüne 92,484 Tavsiye, 28,241 Uzman ve 19,999 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Ergenlik Dönemi Nedir? Ergenlik Dönemi Değişiklikleri Nelerdir?
MAKALE #10764 © Yazan Vesile DÖNMEZ | Yayın Nisan 2013 | 8,687 Okuyucu
Ergenlik dönemi insanlarda yaklaşık 12 – 21 yaşları arasında görülen bir dönemdir. Bu dönemde ergenlik özelliklerinin başlamasında çevresel, kalıtsal, ruhsal faktörler önemli yer tutar. Bu nedenle her bireyin ergenliğe giriş zamanı ve bu dönemde yaşadığı değişiklikler aynı olmayabilir. Ergenlik döneminde bireyin fiziksel, psikolojik, cinsel, sosyal ve kişisel bakımdan gelişimi ve değişimi söz konusudur. Ergenlik çağını bir çok psikolog yeniden doğuş çağı, çocukluktan yetişkinliğe geçiş için gereken önemli gelişim görevlerini başarma çağı, bireyin bağımsızlık savaşı verdiği çağ, zorlanmalı yaşam dönemlerinden ilki olarak görmektedir (Kılıççı, 2000).

Ana-babaya bağımlılıktan kurtulma, cinsel kimliğini kabullenme, toplumsal yerini bulma ve bir mesleğe yönelme çabalarının gösterildiği bu çağ yaklaşık olarak 8-10 yıl sürmektedir. Bu dönem kimlik gelişimi açısından da oldukça önemlidir. Ergenlik dönemi bireylerin kendilerini tanımaya çalıştıkları, hayatlarına yön vermeye başladıkları bir dönemdir (Kulaksızoğlu, 2001).

Ergenlik döneminde gençler en fazla ailelerinin ve arkadaşlarının desteğine ihtiyaç duyarlar. Ailelerinin deneyimlerinden faydalanmak, zor ve önemli kararlar verecekleri zaman onlara danışmak ve onlardan destek görmek isterler. Buna karşılık ergenlik dönemi bireyin ailesinden çok arkadaşlarıyla zaman geçirdiği, onlar tarafından kabul edilmeyi ve onaylanmayı önemsediği bir dönemdir. Akran grupları ergenlere anne-babadan bağımsızlığı, kendini değerli ve güvende hissetmeyi, onaylanmayı ve kabul edilmeyi sunar (Yavuzer, 2000).

Ergenlik döneminde duygusal ve davranışsal değişimler:

Ø Boy ve kiloyla, saçın şekilleriyle, sivilcelerle ilgilenilir, aynanın karşısında geçirilen zaman artar.
Ø El, kol hareketlerini kontrol edememe, sakarlık, kambur duruş, hantal yürüyüş gibi davranışlar görülebilir.
Ø Kızgınlık, öfke, korku, nefret gibi olumsuz duygular zaman zaman jest ve mimiklerle yüksek sesle dışarı vurulur.
Ø Çoğu ergenin duygusal tepkilerinde istikrarsızlık gözlenir, aynı olaya farklı zamanlarda farklı tepkiler gösterebilirler.
Ø Bedensel değişimlerden kaynaklanan çekingenlik, yalnız kalma isteği duymaktadırlar.
Ø Beğenilme ihtiyacı hisseder ve karşı cinse ilgi duyarlar.
Ø Kendi kararlarını verebilme isteği duyarlar ve aile bireylerinden bağımsız olmak isterler bu nedenle çevrenin yönlendirmesine direnebilirler.
Ø Kendilerine aile dışından modeller bulmaya ve onları taklit etmeye başlayabilirler.
Ø Derslere ilgi ve zamanın azalması sonucu akademik başarıda düşmeler gözlenebilir.
Ø Arkadaş ilişkileri ön plana çıkar, aile içi paylaşımlarda azalma, arkadaşlara ayrılan zamanda ise artış gözlenir.
Ø Ergen için arkadaş çevresinde kabul görmek büyük değer taşır bu nedenle çevresinden etkilenmeye açıktır.
Ø Dünya görüşü, değerleri, inançları sorgular, yeniden oluşturmaya başlarlar.

Ergenlik Döneminde Görülen Ruhsal Değişiklikler :

1- Toplumdaki rolünü belirleme isteği.
(Ben Kimim? – Kimlik Arayışı).

2- Hayatı ve çevreyi sorgulama.
(Topluma Nasıl Faydalı Olurum – Kimlik Arayışı).

3- Kendi başına hareket etme isteği.
(Neden Herkes Yaptıklarıma Karışıyor? – Bağımsızlık Arayışı).

4- Yalnız kalma isteği.
(Beni Neden Yalnız Bırakmıyorlar? – Bağımsızlık Arayışı)

5- Aynı gün içinde (sevinç, üzüntü, korku gibi) duygularının sürekli değişmesi.

(Neden Kimse Beni Anlamıyor? – Duygusal Dalgalanma).
6- Sebepsiz can sıkıntısı hissetme.
(Canım Sıkılıyor Ne Yapsam Şimdi? – Duygusal Dalgalanma).

7- Aşırı öfkelenme.
(Herkes Bana mı Bakıyor? – Duygusal Dalgalanma).

8- Hayal kurma.
(Canım Sıkılıyor Ne Yapsam Şimdi? – Duygusal Dalgalanma).

9- Cinsel konulara merak duyma.
(Herkes Bana mı Bakıyor? – Duygusal Dalgalanma).

10- Utangaçlık.
(Herkes Bana mı Bakıyor? – Duygusal Dalgalanma).

11- Bulunduğu ortamda dikkat çekme isteği.
(Acaba O Benimle Arkadaş Olur mu? – İletişim).

12- Arkadaş grubuna katılma isteği.
(Acaba O Benimle Arkadaş Olur mu? – İletişim).

13- İletişim kurmada güçlük çekme.
(Bu Kadar Kızmasını Gerektirecek Ne Yaptım? – İletişim).

14- Soyut algılama yeteneğinin artması.
(Hangi Kazağımı Giysem Daha Güzel Olurum? – Zihinsel Değişim).

15- Kararsızlık.
(Hangi Kazağımı Giysem Daha Güzel Olurum? – Zihinsel Değişim).

16- Bir konu üzerinde dikkatini uzun süre toplayamama.
(Ders Çalışmaya Başlayalı 10 dk oldu. Hala Bir şey Anlamadım – Zihinsel Değişim).

17- Daha hızlı okuyup anlama.
(Ders Çalışmaya Başlayalı 10 dk oldu .Hala Bir şey Anlamadım – Zihinsel Değişim).


Ergenlik Dönemi Hakkında Anne Babaya Öneriler:

Ø Öncelikle ergenlik dönemi ile ilgili bilgi sahibi olunmalı, çocuğun her ergen gibi bu dönemin zorluklarıyla başa çıkmaya çalıştığı bilinmelidir.
Ø Bu dönemin geçici ve doğal bir süreç olduğu unutulmamalıdır.
Ø Aile içinde sevgi ve hoşgörüye dayalı ilişkiler geliştirilmelidir.
Ø Bu dönemde çocuklar ne yetişkin ne de çocuk olarak görülmekte ve bu karmaşa davranışlarına da yansımaktadır. Aileler gencin bu durumunu farkederek, onun yetişkin davranışlarını destekleyip, çocukça yaptığı davranışlarda ise bu çelişkiyi yaşatmadan destek olmalıdır.
Ø Gençlerdeki olumsuz davranışlardan önce olumlu davranışları görmeye çalışarak iletişim güçlendirilmeye çalışılmalıdır.
Ø İletişimde açık olunmalı, emir verici cümleler yerine duygular ifade edilerek gencin önemsendiği gösterilmelidir.
Ø Problemleri çözmek için yer ve zaman ayrılmalı, sorun geçiştirilmemelidir.
Ø Çocukların sorumluluklarını ebeveyn kendi üzerine almamalı, sorumlu bireyler yetiştirmek adına çocukların kendi sorumluluklarını üstlenmelerine yardımcı olmalıdır.
Ø Ders çalışmayan genç azarlanmamalı, çalışmasını teşvik edici konuşmalar yapılmalıdır.
Ø Ailenin gence yaklaşımı kabul edici, destekleyici, güven verici olmalıdır.
Ø Genç birey kendini ifade ederken ebeveyn başka işlerle ilgilenmemeli, iletişim yüz yüze olmalı ve konuşmalar bölünmemelidir.
Ø Bireysel farklılıklar duygusal tepkileri de farklılaştırmaktadır bu nedenle genç diğer bireylerle kıyaslanmamalı, onun farklı bir birey olduğu kabul edilmelidir.
Ø Çocuğu eleştirerek, suçlayarak, cezalandırarak yetiştirmenin çocuğu saldırgan davranışlara itebileceği ya da tamamen içine kapanmasına sebebiyet verebileceği unutulmamalıdır.
Ø Çocuğa kabullenici, hoşgörülü yaklaşılarak sağlıklı bir şekilde gelişimleri desteklenmelidir.
Ø Aşırı koruyucu, müdahale edici davranışlardan kaçınılmalı bunun bireyin özgüvenini olumsuz etkileyeceği unutulmamalıdır.
Ø Genç ile ilgili karar verilirken öncelikle anne ve baba kendi arasında uzlaşmaya varmalı ve kararlarında tutarlılık göstermelidir.
Ø Aşırı disiplin ve katı kurallar genci bunaltarak saldırgan davranışlar göstermesine neden olabilir.
Ø Gencin konuşmaları engellenmemeli, dikkatle dinlenmeli ve anlaşılmaya çalışılmalıdır.
Ø Gence düşüncelerini ifade etme imkanı tanınmalı, söz hakkı verilmeli, hayatına dair kararları kendisinin almasına destek olunmalıdır.
Ø Hangi okula gideceği, kimlerle arkadaş olacağı, hangi mesleği yapacağı konusunda ailenin belirlemiş olduğu kalıba çocuğun uyması beklenmemeli, gencin ihtiyaçları ve isteklerine değer verilmelidir.
Ø Çocuklardan aşırı beklenti içinde olunmamalı, kendilerinin ulaşamadıkları hedeflere çocukların ulaşmaları dayatılmamalıdır.

KAYNAKLAR

Kılıçcı, Y. (2000). 6-15 yaş öğrencilerinin gelişimsel güçleri ve kişilik gelişimini kolaylaştırma. Y. Kuzgun, (Ed.), İlköğretimde rehberlik (2.Baskı) içinde (38- 52). Ankara: Nobel Yayınevi.
Kulaksızoğlu, A. (2001). Ergenlik psikolojisi (4. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
Yavuzer, H. (2000). Çocuk psikolojisi. (19. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Ergenlik Dönemi Nedir? Ergenlik Dönemi Değişiklikleri Nelerdir?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Vesile DÖNMEZ'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Vesile DÖNMEZ'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     5 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Vesile DÖNMEZ Fotoğraf
Vesile DÖNMEZ
İzmir
Sosyal Hizmet Uzmanı
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi11 kez tavsiye edildi
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Vesile DÖNMEZ'in Makaleleri
► Ergenlik Dönemi Psk.Gökhan BİNGÖL
► Ergenlik Dönemi Psk.Nazlı DİNÇ
► Ergenlik Dönemi Psk.Çiğdem KARAKUŞ
► Ergenlik Dönemi Psk.Dnş.İsmail SÖNMEZ
► Ergenlik Dönemi Psk.Dnş.Tuğba GÜRÇAĞ
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,999 uzman makalesi arasında 'Ergenlik Dönemi Nedir? Ergenlik Dönemi Değişiklikleri Nelerdir?' başlığıyla benzeşen toplam 27 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


21:32
Top