2007'den Bugüne 92,309 Tavsiye, 28,219 Uzman ve 19,977 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Beyin ve Omurilik Meningiomaları (Tümörleri)
MAKALE #12764 © Yazan Prof.Dr.Kadir KOTİL | Yayın Haziran 2014 | 16,481 Okuyucu
Beyin tümörü Menengiom nedir?

Beyin iç zarı olan örümcek zardan köken alan bu tümör hakkında sadece bilgilendirme amaçlı verilen bilgileri içermektedir. Menenjioma beyin ve omurilik zarında heryerde görülebilen iyi ve kötü hüylu olabilen sıklıkla çıkartıldıktan sonra hastaların iyi olduğu bir tümör tipidir

Beynin etrafını saran, onu koruyan ve dura mater adı verilen zardan kaynaklanan tümörlerdir. Dura mater demek beyni koruyan anne manto anne koruyucu anlamındadır. Çok sert bir zar olan ve aynısının akciğerdev ekarın boşluğunda bulunan bu zarın altındsaki örümcek zar denen araknoid zardan köken alır. Beyinde ve omurilikte en çok rastlanan tümörlerden birisidir. Genellikle beyin tümörlerinin %15-20 kadarını omurilik tümörlerinin de toplam içinde % 10 nu malign kanser olan metaztazlardan sonra en sık görülenlerdendir .

MENİNGİOMALARIN ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Meningiomaları sınıflandırmak için iki yol olduğunu söyleyebiliriz bunlardan biri yerleşimi bölgesine göre ya da mikroskop altında hücre yapısına (histolojik cinsine) göre isimlendirme yapılması doğru bir yaklaşım şeklidir.

Nerelerde oturur?

Kafatasının çatısında yanı en üstünde ki bizler buraya konveksite deriz, bu bölgede oturanların en önemli özelliği kolay ulaşılabilmeleri olmaktadır.

Koku alma sinirin içinde olan tünelden olan Olfaktor oluk tümörleri Beynin altında koku alma sinirine komşu tümörlerdir ve çoğu zaman tek taraflı koku almakta bozulma vardır ve hasta koku alamadaığını fark edemez bile.

Beynin her iki yarım küresinde parasagital dediğimiz bölgede görülenlerde de özellikle kol bacak hareketlerinde kontrol kaybı ve epilepsi dediğimiz sara nöbetleri ortaya çıkar.
Arka çukur dediğimiz beynin arak bölümünde yerleşenler daha çok kadınlarda görülür ve anı ölümlerin sebepleri arasında yer almaktadırlar.

Kafatası deliğinin çıkımında bulunan foramen magnum tümörleride beynin çıkımnda omuriliğide şıkıştırdıklarıdan daha çok yürümede bozulma, yutkunma güçlüğü, ses kısıklığı, horlama, skolyoz, omuz ağrısı gibi ve en sonunda da felçle sonuçlanan ve operasyonu da kısmen diğerlerine göre daha çok özellik arz eden tümörlerdir.
Ventrikül içi tümörleri dediğimiz tümörlerde uzun süre sessiz kalabilirler çünkü bu odacıkları doldurana kadar uzun süre semptom vermezler bu nedenle tanıları geciken ve en çok büyüyen tümörlerdir.

Ön çukur tümörleri de en sık kaş ve gözlerin arasında çıkan ve nadiren de burundan bile çıkabilen daha çok frontaL LOP SENDROMU dediğimiz kişilik bozuklukları ve karakterde bozlumlar ve demans yanı bunama da görülebilmektedirler.
Patolojik tipleri nelerdir?
İyi huylu olan benin tümörler
Atipik de denen orta derecede kötü huylu olan tümörler
Malign yada kötü huylu olan kanser gibi davranan menenjiomlar

KANSERE DÖNÜŞÜR MÜ?

Aslında bu tümörlerin çok azı kanser olarak ortaya çıkarlar ve kesin tanısı ancak ameliyattan sonra konmaktadırlar ama görülme sıklığı açısından % 3-5 oaranında kanser olarak başlarlar denebilir. Bazı menenjiomlaırn ışınlandıktan sonra da kanserleştiği şeklinde bilgiye sahibiz ama olgu bazındadır.

HASTALARIN ŞİKAYETLERİ NELERDİR?

Şikayetlerinin neler olabileceğini söylemek daha çok nerelerde oturdukları ile ilgilidir tümörler yerleşikleri yere göre belirti vermektedirler yanı meningiomanın nerede yerleştiğine bağlıdır. Baş ağrısı, epilepsi nöbeti, felç, uyuşukluk, koku alma bozukluğu, işitme kaybı ve buna benzer yakınmalar ortaya çıkabileceği gibi hiç bir yakınması olmamakta ve tesadüfen başka nedenlerden dolayı çekilen filmlerle tanı konabilmektedir.
Tanıda en önemli yöntemlerden ikisi ilaçlı çekilen tomografi ve beyin MR’dır. MR ile tümörün yerleşimi ve tedavide hangi yöntemin kullanılmasının uygun olduğuna karar verilir. Ameliyata almadan çekilen beyin damarları görüntülenmesinde tedavide ve teşhiste önem arz eden tetkiklerdir.

TEŞHİS SONRASI DÖNEMDE NELER YAPILIR ?

Tanı konulduktan sonra ne yapılacağını belirleyen en önemli konu tümörün büyüklüğü ve yerleşim yeridir.

Meningioması olanlarda beyindeki ödemi azaltmak için sıklıkla deksametazon adlı ilaç kullanılır. Bu ilacın yan etkileri arasında iştah artması, vücutta su tutulması ve hıçkırık görülebilir. Ancak başağrısı, kuvvetsizlik, dengesizlik gibi çeşitli belirtiler bu ilaçla geriler. En çok kullanılan ikinci bir ilaç nöbet önleyici ilaçdır. Bu tümörler beyinde elektriksel aktivitede bozukluğa ve bunun sonunda nöbet geçirilmesine neden olabilirler.
Eğer küçük bir meningioma saptanırsa bu ilaçlara başlanmayabilir.

TEDAVİ SEÇENEKLER NELERDİR ?
1.Önce takip
2. eğer semptom varsa ve hastanın yaşı genç ise takıpsız cerrahi
3. hasta yaşlı ise şikayeti belirgin değilse takip
4. hasta ameliyat olmuş ama nüks varsa önce RT sonra da takip (3 cm altı tümörler için)
5. habis menegiomlar için ise önce cerrahi sonra da ışın tedavisi ve bazı duyarlı ilaçlar verilmelidir.
Eğer tümör ameliyatla tamamıyla çıkartılabilirse hastalıktan tamamen kurtulma imkanı yaratılabilmektedir.
Eğer tümör beyinde ve sinirlerde kalıcı hasar yaratmadıysa ameliyattan sonra kuvvetszlik, uyuşma, nöbet gibi belirtiler kaybolur.
Cerrahi beyinin ve omuriliğin erişilebilir bölgelerindeki menenjiomlar için esas tedavi yöntemidir ancak bazı bölgelerdeki tümörler cerrahi için uygun değildir. Beyin cerrahınızın dikkate alacağı bir diğer nokta ise kalbiniz, akciğerleriniz, böbrekleriniz ve karaciğeriniz gibi hayati organlarınızın anestezi (narkoz) ve ameliyata dayanabilecek kadar güçlü olup olmadığıdır. Cerrahini amacı teşhis için tümör dokusu almak ve mümkün olduğunca çok tümör dokusu çıkartmaktır. Eğer tümör çıkartılamazsa tümör dokusundan örnek alma işlemi olan biyopsi yapılabilir. Ameliyattan once yapılacak görüntüleme yöntemleri veya tetkikleri doktorunuz tümörünüzün en fazlasını çıkartacak ve bu sırada beyninizdeki veya omuriliğinizdeki hayati fonksiyonları koruyacak bir ameliyat planı yapacaktır.

Ameliyat sırasında beyin cerrahınız yüksek çok iyi mikroskop kullanarak tümörü daha iyi olarak görecektir. Ultrasonik aspiratörlerle tümör küçük parçalara parçalanıp emilebilir. Bazı tümörlerde navigasyon (bilgisayarlı yol gösterici) denen yol gösterici sistemleri kullanılabilir.

Tümörün tamamının çıkartılamadığı bazı durumlarda ise tümörün bir bir bölümünün çıkartılması belirtilerin ve şikayetlerin azaltılmasında yardımcı olabilir. Daha sonra ise kalan tümör için ışın tedavisi kullanılabilir.
Ameliyatta amaç tümörün hepsinin çıkarılmasıdır. Ama bazen tümör çok önemli yapılara (damarlar, sinirler gibi) yapışık olur. Tümörün hepsini çıkarmaya çalışmak kalıcı sekellere yol açabilir. Bu durumda tümörün beyne baskı yapan kısmı çıkartılır ve yapışık kısımları bırakılır. Geride tümör parçaları kalır. Bunların tekrar büyüyerek hastaya sıkıntı vermesi olasılığını azaltmak için tümörün histolojik tipine göre gamma knife radyocerrahisi veya radyoterapi uygulanır.
Bazen meningioma tanı konulduğunda çok küçüktür ve beyne baskı yapmaz. Bu durumda sadece belli aralıklarla MR ile takip edilerek büyüyüp büyümediği izlenebilir. Büyüyorsa ona göre tedavi yoluna gidirlir.
Bazen ise tümör küçüktür ama beynin çok önemli bölgelerinde yerleşmiştir. Bu durumda ameliyat yerine gamma knife radyocerrahisi CYBER KNİFE ve konvasyonel diğer tetkikler kullanılır.

OMURİLİK TÜMÖRLERİ FARKILIK ARZ EDER Mİ?

Omurilik içinde dışında olabileceği gibi nadiren tam merkezinde de olabilen bu tümörlerin tanısı maalesef geç konmaktadır çünkü bel veya boyun fıtığı gibi ağrı yapmadığından erken tanı azdır ama ilerlemiş vakalarda da operasyon sonrası felç görülme riski az değildir. Yapışık ve silgi kıvamında olan meneingoteliomatoz tiplerinde operasyon sonrası felç daha fazladır ama çoğu olgu da geç dönemde iyileşme olur

AMELİYATTAN SONRA NE OLUR?

Genellikle ameliyat olduktan sonra hastanın genel durumu iyi ise bir gecede yoğun bakım daha sonrada komplikasyon gelişmesse servise hasta en kısa zamanda alınır ve hareketlendirilmeye çalışılır. Eğer doktorunuz genel durumunuzu iyi buluyorsa 3-4 gün hastanede kaldıktan sonra sizi taburcu edecektir. Genellikle ödem giderici ilaçlar hızla kesilir. Ancak nöbet engelleyici ilaçlara bir süre devam etmek gerekebilmektedir.
Ameliyattan 7 gün sonra dikişlerinizi aldırmanız ve belli aralıklarla muayene olmanız gerekir.

Herhangi bir beyin tümörünün tedavisinde olduğu gibi derlenme süresi oldukça değişkenlik gösterir. Hastanın yaşı, genel sağlık durumu, tümörün yeri boyutu ve uygulanan tedavi şeklinin hepsi derlenme süresini etkilerler. Ameliyattan önce doktorunuza tedavinizin muhtemel yan etkilerini sormalısınız. Tümörün yerine göre ameliyattan sonra kas gücünüzde azalma veya konuşma bozukluğu gibi problemler ortaya çıkabilir ama sıklıkla bunlar geçicidir. İyileşme süreci boyunca bazı beyin tümörü hastaları rehabilitasyondan fayda görebilirler. Rehabilitasyonun amacı bedensel, mesleki ve psikolojik fonksiyonları düzeltmektir. Rehabilitasyon hizmetleri ile tümörün veya ameliyatın neden olduğu fiziksel, mesleki ve konuşma bozuklukları en aza indirilebilir.

PROF.DR. KADİR KOTİL
BEYİN SİNİR VE OMURİLİK CERRAHİSİ UZMANI
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Beyin ve Omurilik Meningiomaları (Tümörleri)" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Prof.Dr.Kadir KOTİL'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Prof.Dr.Kadir KOTİL'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     4 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Kadir KOTİL Fotoğraf
Prof.Dr.Kadir KOTİL
İstanbul
Doktor "Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji)"
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi57 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Prof.Dr.Kadir KOTİL'in Makaleleri
► Omurilik Tümörleri Prof.Dr.Kadir KOTİL
► Omurga ve Omurilik Tümörleri Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR
► Beyin Tümörleri Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR
► İyi Huylu Beyin Tümörleri Dr.Kenan KIBICI
► Doğumsal Beyin Tümörleri Prof.Op.Dr. Cem ATABEY
► Kötü Huylu Beyin Tümörleri Dr.Kenan KIBICI
► Çocukluk Çağı Beyin Tümörleri Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR
► Glial Tümörler (Yaygın Beyin Tümörleri) Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,977 uzman makalesi arasında 'Beyin ve Omurilik Meningiomaları (Tümörleri)' başlığıyla benzeşen toplam 41 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Omurilik Tümörleri Eylül 2017
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


00:48
Top