2007'den Bugüne 92,311 Tavsiye, 28,221 Uzman ve 19,978 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Grupla Psikolojik Danışmanlık Nedir ve Faydaları Nelerdir?
MAKALE #22585 © Yazan Uzm.Psk.Dnş.Melek YILDIZ TÜRK | Yayın Aralık 2021 | 2,781 Okuyucu
Toplumun ve pek çok kültürün önemli bir parçasıdır gruplar. İnsanlar yaşamları boyunca bir arada olmaya, birbirlerine destek olmaya ve birlikte çalışmaya ihtiyaç duymuşlardır. İnsanın doğasının bir parçası olan başkaları tarafından kabul edilme, destek görme ve bir gruba ait olma gibi gereksinimler grupların önemini artırmıştır. Bilinmektedir ki birey ancak diğer insanlarla ilişkiye girdiği ve sürdürebildiği ölçüde kendi benliğini de geliştirip olgunlaşa bilmektedir. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren kendiliğinden oluşan veya sonradan gönüllü olarak içerisinde bulunduğumuz çeşitli gruplara katılırız. Mesela, doğduğumuzda anne-baba ya da diğer akrabalarında içerisinde bulunduğu bir aile grubuna adım atarak ilk grubumuza dahil oluruz. Büyüdükçe daha çok akran grupları, okul yaşantımızda veya çalıştığımız yerdeki arkadaş grupları gibi gruplara dahil oluruz. Tüm bu grupların sağladığı ortak nokta; iletişimi, etkileşimi artırması ve kişisel paylaşımlarda bulunmamıza olanak sağlamasıdır.

Peki grupla psikolojik danışmanlık nedir ve bu gruplardan farkı nedir?

Psikolojik danışma gruplarının en öncelikli farkı, iyileştirici özelliğidir. Grupla psikolojik danışma: yetkin bir uzman liderliğinde oluşturulmuş güvenli bir grup ortamında bireyin duygularını, düşüncelerini, geleceğe dair beklentilerini ve yaşantılarını paylaşarak, deneyimlerini birbirlerine aktardıkları bir süreçtir. Grup üyelerinin kendi güçlü ve zayıf yanlarını içtenlikle kabul etmesini, lider ve üyeler arasında anlamlı bir ilişki oluşturmayı sağlayan, birbirlerine yardım etme noktasında cesaretlendirerek işbirliğine teşvik eden, problem çözme konusunda adım atması için yönlendiren, çatışmaları üzerinde etkin bir şekilde çalışmasını sağlayan hem grubun hem de üyenin sürekli gelişiminin lider tarafından izlenmesiyle sürecin devam ettiği, üyelerin kendilerine dair farkındalıklarının artmasının desteklendiği uygulamalardır.

Psikolojik danışmanlık hizmeti bilindiği gibi bireysel olarak verilebileceği gibi grup şeklinde oturumlarda etkileşim ve iletişim desteğiyle de verilebilir. Bireysel psikolojik danışmanlıktan farklı olarak bir grup danışana aynı anda ve aynı süredeki oturumlarla destek sağlanır. Kişinin yaşamış olduğu sıkıntılı durumların ve çatışmaların bazen bire bir destek alarak ilerleyebilmesi mümkünse de bazen de grupla birlikte kişinin o problemi üzerinde grup dinamiği ve etkileşimi sayesinde daha kolay ilerleyebildiği ve çözüm bulabildiği görülmektedir. Bu kişinin rahatsız olduğu durumuna, çözmeye çalıştığı sorununa ve kişilik yapısının uygunluğuna göre de değişebilmektedir. Elbette gruba gelen üyelerin daha kişisel sorunları olabilir ancak pek çok sorunun çıkış sebebi kişiler arası ilişkilerden kaynaklanmaktadır. Grupla psikolojik danışmanlığın temelinde de kişiler arası yaklaşım yatmaktadır.

Psikolojik danışma gruplarının odak noktası, bireyin kendine yönelik farkındalığını artırmak olduğu gibi, başkaları ile ilgili de farkındalığının artmasını sağlamaktır. Bu da bireye gerçekleştirmek istediği değişiklikleri daha iyi anlamasına daha gerçekçi bir bakış açısı kazanmasına ve yapmak istediklerini uygulamasına yönelik destek olacak yeni beceriler kazandırır.

Grupla Danışmanlığın Tarihsel Süreci

Psikolojik yardım sürecinin önemli araçlarından bir tanesi olan grupla psikolojik danışmanlık çalışmaları günümüze kadar çeşitli aşamalardan geçerek gelmiştir. Joseph Pratt 1900’lerin başlarında, tüberküloz tedavisi gören hastalara bilgilendirme amaçlı toplantılar başlatmıştır. Önceleri toplantıyı hastaların morallerini düzeltme amacıyla yaparken, zamanla grubun destekleyici ortamının hastaya verdiği bilgilerden daha etkili olduğunu görmüştür. Sonraki yıllarda psikiyatrik tedavi gören hastalarla grup çalışmalarına devam etmiştir. Bu yılları takiben psikodramanın öncüsü Jacob L. Moreno, yaratıcı drama deneylerine çocuklarla başlamış ve 1912 yılında ilk kendine yardım grubunu düzenlemiştir. Şimdi ve burada yaşantılarına verdiği önemi ve her grupla uyguladığı sosyometri tekniği, psikodramanın ortaya çıkmasına vesile olmuş ve grup çalışmaları içinde önemli katkılar sağlamıştır.

1940’larda, grup çalışmalarının ayrı bir alan olarak tanınması ve geçerlilik kazanması mesleki derneklerin kurulması ile başlamıştır. 1941 yılında Moreno, Amerikan Grup Psikoterapisi’ni psikanalitik yaklaşımı benimseyen bir dernek olarak kurmuştur. 1948 yılında ise savaş gazilerinden oluşan gruplarla çalışmak için Londra’da Tavistoc İnsan İlişkileri Enstitüsü kurulmuştur. 1960’larda Carl R. Rogers’ın danışan merkezli psikolojik danışmanlık tekniklerimi gruplarda uygulamaya başladığı görülmüştür. Rogers bu uygulamalarının sonucunda “sadece etkileşim” ve “temel etkileşim” grupları olarak adlandırdığı kavramı ortaya çıkarmıştır. 1967 yılında Fritz Pearls, Gestalt yaklaşımına göre grup terapisi uygulamalarına yönelik çalıştaylar düzenlemiştir. Grupla Psikolojik Danışmanlığın en çok bilinen isimlerinden olan, üzerinde yoğun çalışmalar yürüten Irvin Yalom, 1970 yılında Grup terapilerin 10 iyileştirici faktörünü tanımlamıştır. Kısaca tarihçesine baktığımız grup çalışmalarının günümüzde de çoğu uygulama alanlarının olduğunu ve faydasının görüldüğünü söyleyebiliriz. Grup çalışmaları farklı amaçlarla farklı biçimlerde uygulanabilmesiyle birlikte çoğu zaman büyüklüğüne, özel amacına, danışan kitlesine, danışanların ihtiyaçlarına, grup sürecinin özelliklerine göre birbirinden ayrılmaktadır.

Grupla psikolojik danışmanlığın ne gibi faydaları vardır?

-Diğer üyelerden alınan geri bildirimlerin olumlu etkisi; gruplarda bir den daha fazla kişiden alınan yorumlar, tepkiler neticesinde üyeler kendi tutumlarının daha iyi farkına vararak yenilenebilmekte ve birçok yeni davranış öğrenebilmektedir. İletişimin gruplarda özel olmasının sebeplerinden biri de geri bildirimin gücünün ortaya çıkmasını sağlamasıdır.

-Yeni davranışları öğrenme ve uygulama imkânı sunması; grup üyeler için rahat ve güven verici bir ortam sunduğundan daha önce kabul görmeme, dışlanma endişesi, yargılanma kaygısından dolayı deneyemediği bir çok şeyi deneyimleme olanağı sunar. Yalom(1995), gruplar için “sosyal kozmos” kavramını kullanmıştır. “iyileştirici duygusal yaşantının başkaları ile ilişki kurarken yaşanan gerginliğin güvenli ve dürüst bir ortamda ortaya çıkması sonucunda mümkün olacağını vurgulamıştır.”

-Yalnız olunmadığı duygusunu vermesi; grup üyelerinin yeni bir gruba dahil olduklarında benlik saygılarının daha düşük olmasının sebeplerinden birisi, yaşadıkları sıkıntıların sadece kendilerinde olduğunu düşünmelerinden kaynaklanır. Grup içerisinde aynı ve benzeri sıkıntılar yaşayan üyeleri gördükçe ve başka sıkıntılarında olabileceğini fark ettikçe hissettikleri yalnız olmadıklarına dair duyguyu yaşatması grubun faydalarından biridir.

-Güven ve rahatlık hissi vermesi; Bazı danışanlar birebir danışma seanslarından ziyade grup ortamında kendilerini daha rahat hissettiklerini ifade ederler. Bunun sebebi kişinin birebir deki gibi tek ilgi odağının kendisi olmadığının verdiği rahatlıktır. Aynı anda tüm grup üyelerinin konuşması ve dikkat çekmesi mümkün olmadığından gruplarda kendilerini daha rahat hissederler.

-Aynı anda birden fazla kişiye yardım sağlaması; bireylerin psikolojik destek ve yardıma ulaşmaları noktasında ekonomik bir yöntemdir. Bu faydalarının yanı sıra bilinmelidir ki grupların sunduğu yararlar, grup üyelerinin değişime olan isteklerine, hazır bulunuşlarına, özel beklentilerine ve grup liderinin yönetmedeki yeterliliğine de bağlıdır.

Bununla birlikte Yalom’un(1995) belirlediği, iyileştirici gruplarda farklı ölçülerde de olsa olmasını beklediği; grubun uyumu, evrensellik, bilgilendirme ve rehberlik etme, umut aşılama, duygusal boşalım(katarsis), başkalarını düşünme, kişiler arası etkileşimi öğrenme, İzleyerek öğrenme, Varoluşsal faktörler, sosyalleşme tekniklerinin geliştirilmesi, temel aile deneyimlerinin düzeltilerek yeniden yaşanması şeklinde 11 faktörden oluşmaktadır.

Melek Yıldız Türk


Yararlanılan kaynak kitap
Y. Kağnıcı, S. Koydemir, G. Çakır, C. A. Gizir, M. E. Tuna (2018). Grupla psikolojik danışma. (Ed.A. Demir & S. Koydemir). Pegem Akademi.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Grupla Psikolojik Danışmanlık Nedir ve Faydaları Nelerdir?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Uzm.Psk.Dnş.Melek YILDIZ TÜRK'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Uzm.Psk.Dnş.Melek YILDIZ TÜRK'ün izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Melek YILDIZ TÜRK Fotoğraf
Uzm.Psk.Dnş.Melek YILDIZ TÜRK
İstanbul (Online hizmet de veriyor)
Uzman Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi2 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Uzm.Psk.Dnş.Melek YILDIZ TÜRK'ün Makaleleri
► Psikolojik Danışmanlık Nedir? Psk.Nilüfer YALINÇETİN
► Psikolojik Danışmanlık Nedir? Psk.Dnş.İsmail SÖNMEZ
► Psikolojik Danışmanlık Nedir, Ne Değildir ? Dr.Psk.Zeynep TEKİN BABUÇ
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,978 uzman makalesi arasında 'Grupla Psikolojik Danışmanlık Nedir ve Faydaları Nelerdir?' başlığıyla benzeşen toplam 42 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


10:38
Top